Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

CARTA SCOLII NATIONALE DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN BUCURESTI

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai mic

CARTA

SCOLII NATIONALE DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE DIN

BUCURESTI

BUCURESTI

CUPRINS

I. Aspecte generale

II Misiunea si obiectivele SNSPA

III. Principii de organizare si functionare

IV. Structura de organizare si conducere

A. Organizarea si conducerea academica

1. Organizarea academica: atributii, responsabilitati si competente ale entitatilor functionale

2. Conducerea academica: atributii, responsabilitati si competente decizionale

La nivelul SNSPA

La nivelul facultatilor/ departamentelor/ catedrelor

3. Alegerea in functii de conducere

4. Schimbarea din functii de conducere

B. Organizarea si conducerea administrativa

1. Organizarea administrativa

2. Conducerea administrativa

C.     Raporturi intre conducerea academica si administratia universitara

V. Resursele umane

1. Recrutarea si promovarea pe posturi didactice si de cercetare

2. Perfectionarea si evaluarea personalului didactic

Personalul tehnic-administrativ si personalul didactic auxiliar

VI. Studentii

Admiterea

Evaluarea

Drepturile si indatoririle studentilor

VII Programe universitare, nivele de calificare, planuri de invatamant

VIII. Cercetarea stiintifica si cooperarea internationala

IX. Patrimoniul  

X. Procedura de adoptare si modificare a Cartei universitare

CARTA SCOLII NATIONALE DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE

I. ASPECTE GENERALE

Carta stabileste cadrul de organizare, principiile de functionare si conducere, precum si directiile de dezvoltare ale Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA).Asumandu-si responsabilitatile si raspunderile ce decurg din aplicarea prevederilor Legii invatamantului si ale Statutului personalului didactic cu privire la libertatea si autonomia academica, Carta Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative este conceputa ca un document-cadru de sustinere si promovare a propriilor norme, valori si standarde academice. Rolul ei este de a clarifica principiile fundamentale ce orienteaza activitatea SNSPA, precum si modalitatile practice de urmarire a obiectivelor propuse prin misiune.

. Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative este o institutie publica de invatamant superior si cercetare (universitate A), cu personalitate juridica. Caracterul public al institutiei implica asumarea unor obligatii si responsabilitati concordante cu valorile si criteriile de eficienta specifice functionarii in sectorul public: oferirea unor oportunitati egale de invatare tuturor studentilor, prin raportare doar la motivatiile si abilitatile lor si nu la considerente ce tin de bunastarea materiala; sensibilitate crescuta fata de conditiile sociale si economice romanesti si europene si fata de interesele studentilor/ absolventilor de a dobandi acele competente care sa-i faca apti sa urmeze cariere competitive si sa-si imbunatateasca statusul social si economic; promovarea si dezvoltarea valorilor ce se refera la calitate, incredere, responsabilitate si raspundere fata de cetateni si fata de beneficiarii imediati-studentii.

SNSPA functioneaza pe baza autonomiei universitare, inteleasa ca modalitate specifica de autoconducere si de exercitare a libertatilor academice in cadrul stabilit de Constitutia Romaniei, Legea invatamantului sau alte reglementari cu caracter legal, precum si de propriile reglementari.

. Identitatea Scolii Nationale de Stiinte Politice si Administrative este circumscrisa prin urmatoarele caracteristici:

i)            Denumire: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (numita aici SNSPA).

ii)           Sigla, insigna si medalia aniversara, stabilite de Senat.

iii)         Sediul Rectoratului : str. Povernei, nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti, Romania.

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative a fost infiintata ca institutie de invatamant postuniversitar, cu personalitate juridica, in temeiul Hotararii Guvernului Romaniei nr. 183 din 1991, incorporand in structura sa fosta Facultate de Studii Politice din cadrul Universitatii Bucuresti. Prin H.G. nr. 542 din 1995, SNSPA a obtinut dreptul de a organiza si pregatire de nivel universitar in domeniul stiintelor politice si al administratiei publice, iar ulterior al comunicarii si relatiilor publice. Prin aceasta hotarare, SNSPA este definita ca institutie publica de invatamant superior, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii. Prin HG nr. 442/1998 pentru modificarea si completarea HG nr. 294/1997 cu privire la functionarea institutiilor de invatamant superior, in conformitate cu prevederile Legii 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior, SNSPA a fost acreditata.

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative este o comunitate academica ce-si desfasoara activitatea intr-un spatiu propriu, pe baza unui buget format din resursele financiare alocate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si din resurse proprii, si care functioneaza in conformitate cu legile tarii, cu legislatia invatamantului din Romania si cu principiile specifice Declaratiei de la Bologna privind constituirea "spatiului european al invatamantului superior".

. Comunitatea academica este alcatuita din personalul didactic, de cercetare/proiectare, consultanta sau expertiza, precum si din studentii integrati in activitatea didactica si de cercetare organizata pe diferite forme de pregatire si niveluri de invatamant. Fac parte, de asemenea, din comunitatea academica absolventii, profesorii si cercetatorii care si-au adus contributia la bunul mers al institutiei, fara a avea insa prerogative si competente decizionale. Sunt considerate ca apartinand comunitatii academice si personalitatile culturale, stiintifice etc. din Romania sau din afara granitelor ei care detin titluri stiintifice sau onorifice acordate de SNSPA.

. Comunitatea academica foloseste in activitatea sa personal auxiliar si administrativ.

Pe baza prevederilor prezentei Carte se elaboreaza regulamente privind:

a.       organizarea si functionarea unitatilor de invatamant si cercetare (facultati, departamente, sectii, catedre, institute, laboratoare), precum si a unitatilor de sprijin, tehnice , administrative si sociale ( biblioteci, camine, cantine, editura, tipografie, casa de oaspeti etc.);

b.      organizarea concursurilor de admitere a studentilor si stabilirea criteriilor de acordare a burselor de studiu si cercetare, precum si a altor stimulente financiare sau de alta natura;

c.       selectia si promovarea personalului didactic, de cercetare si a celorlalte categorii de personal tehnic sau administrativ;

d.      organizarea programelor de studii si elaborarea planurilor de invatamant si a programelor analitice;

e.       organizarea si controlul activitatii financiar-administrative si a serviciilor economico-gospodaresti.

Regulamentele de ordine interioara sunt supuse aprobarii Senatului.

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative impartaseste principiile stipulate in Magna Charta of European University (Bologna, 1988) si in Declaratia de la Bologna (1999).

II. MISIUNEA SI OBIECTIVELE SNSPA

11. Principala misiune asumata de SNSPA este de a forma si dezvolta competente profesionale in domeniul stiintelor politice, administrative, sociale si economice, contribuind astfel la transformarile si dezvoltarile nationale si internationale din domeniile de referinta, in spiritul valorilor si principiilor democratice, al deschiderii spre cooperarea europeana si internationale. Urmand aceasta misiune, institutia are drept obiective principale:

(a) formarea de specialisti care sa dispuna de competentele teoretice si abilitatile practice de organizare, conducere si administrare ale unui sector de activitate (politic, social sau economic, din domeniul public sau privat);

(b) formarea unor specialisti inalt profesionalizati in sfera guvernarii si a managementului public, in domeniul relatiilor internationale si al integrarii europene;

(c) actualizarea permanenta a pregatirii specialistilor prin oferta unor programe de perfectionare si specializare in concordanta cu dinamica cerintelor pietei muncii;

(d) incurajarea spiritului gindirii libere, al innoirii cunostintelor si al ridicarii calificarilor prin promovarea programelor de educatie continua, in special in domeniile cerute de reconversia profesionala, precum si ale celor de invatamant deschis la distanta;

(e) dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniul stiintelor politice, administrative, economice si al relatiilor internationale, prin forte proprii, precum si in colaborare cu institutii similare din tara si strainatate;

(f) promovarea unor relatii de colaborare si parteneriat cu alte universitati cu profil similar, organisme si agentii guvernamentale, organizatii neguvernamentale, companii si cercuri de afaceri si orice alte grupuri sau entitati ale caror cerinte sau necesitati intra in sfera de interes si activitate a SNSPA; principiul ce fundamenteaza acest obiectiv este acela al realizarii unei relatii de parteneriat in contextul careia ambele parti investesc si obtin beneficii impreuna.

(g) sprijinirea strategiilor de integrare europeana si euro-atlantica prin derularea unor programe internationale si dezvoltarea colaborarii academice si stiintifice cu organizatii partenere din Europa si din SUA;

(h) apararea si dezvoltarea cadrului democratic, intemeiat pe respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului in statul de drept.

III. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

SNSPA este o comunitate academica a carei principala misiune este aceea de a produce, promova si transmite cunostinte prin activitatile didactice, de cercetare, dezbatere, documentare, publicare.

Criteriile fundamentale ale apartanentei la comunitatea academica sunt competenta profesionala, validata prin lucrari publicate si/sau experienta practica de prestigiu intr-un domeniu de specialitate de interes pentru institutie, corectitudinea morala si comportamentala.

Admiterea in comunitatea academica se face prin concurs pentru posturile didactice si de cercetare. Recrutarea personalului didactic si de cercetare se face tinand seama de principiul inseparabilitatii dintre activitatea de cercetare si cea de predare.

Liberatea de gandire, cercetare si exprimare reprezinta un principiu fundamental al vietii universitare. Respectarea acestui principiu implica independenta intelectuala si morala a membrilor comunitatii academice fata de orice autoritate politica, grupuri de interese sau putere economica.

Respingerea intolerentei, deschiderea spre dialog si aderarea la valorile democratiei si ale statului de drept reprezinta principii ce fundamenteaza intreaga viata academica a comunitatii.

Comunitatea academica a SNSPA este deschisa cetatenilor romani si straini, fara discriminari, in conditiile impuse de organizarea ei interna si de respectarea cerintelor privind competenta profesionala si stiintifica.

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative nu este organizata, administrata sau condusa in interesul nici unui partid sau grupari politice, economice, religioase sau de orice alta natura. Cercetarea si instruirea sunt libere de constrangeri sau conditionari politice. In activitatea de cercetare, dezbatere si predare, politica poate reprezenta doar un obiect de analiza si reflectie, nu si o forma de actiune sau propaganda.

Spatiul academic este inviolabil. El nu poate fi utilizat pentru activitati sau confruntari ale partidelor politice sau ale altor grupari sau organizatii care promoveaza interese, ideologii si actiuni politice.

Accesul sau functionarea in spatiul universitar a reprezentantilor oricarei structuri organizatorice, publice sau private, cu sau fara personalitate juridica, este permisa numai cu aprobarea Senatului sau, prin delegare, a Biroului Senatului. Organele de ordine publica pot interveni in spatiul universitar numai cu permisiunea sau la cererea Rectorului, respectiv a Senatului. Organele de ordine nu pot organiza razii sau alte operatiuni de rutina fara a obtine permisiunea Rectorului, a Biroului Senatului sau a Senatului.

Cu exceptia cazurilor de forta majora, accesul liber al membrilor comunitatii academice in spatiul universitar nu poate fi interzis sau limitat sub nici un motiv si in nici o situatie. Dreptul de greva nu poate fi exercitat prin interzicerea sau limitarea accesului membrilor comunitatii academice in spatiul universitar. Senatul si conducerile facultatilor pot reglementa limitarea accesului in timpul noptii, al vacantelor scolare sau al sarbatorilor legale.

. Membrii comunitatii academice pot constitui asociatii si uniuni ale cadrelor didactice, cercetatorilor, studentilor si personalului tehnic-administrativ in conditiile in care scopul si regulamentele lor de functionare nu contravin prevederilor prezentei Carte.

Pentru a-si proteja interesele si drepturile, membrii comunitatii academice se pot organiza in sindicate.

. In conformitate cu prevederile prezentei Carte si in acord cu Constitutia Romaniei, cu Legea Invatamantului si Legea nr. 128/ 1997 privind Statutul personalului didactic, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative:

(1) Ofera programe de instruire si cercetare in specializarile declarate prin misiune si de a modifica si ameliora aceasta oferta in functie de noile necesitati sociale, economice sau politice sau de cerintele pietei fortei de munca.

(2) Sprijina, incurajeaza si dezvolta activitatea de cercetare, considerata drept pilon fundamental al intregului proces de instruire/predare. In acest sens, SNSPA va determina mijloacele potrivite pentru stimularea cercetarii, astfel incat sa dispuna permanent de capacitatea de a stabili, mentine si administra centrele, laboratoarele sau grupurile de cercetare.

(3) Participa la programele de instruire si cercetare nationale si internationale si de aconsolida legaturile de cooperare prin astfel de programe, facilitand in acest fel transferabilitatea creditelor, flexibilitatea in adaptarea la schimbari, dar si vizibilitatea SNSPA in structurile internationale.

(4) Stabileste criteriile generale si specifice de selectie, admitere si promovare in comunitatea academica a SNSPA ale personalului didactic si de cercetare, ale studentilor si ale personalului tehnic-administrativ.

(5) Stabileste standarde de evaluare a nivelului de predare a disciplinelor din planurile de invatamant, precum si a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica.

(6) Stabileste norme pentru si evalueaza conduita membrilor comunitatii academice (personal didactic, de cercetare, studenti, personal tehnic-administrativ).

(7) Stabileste norme pentru conduita studentilor, atat in procesul de invatamant si cercetare, cat si in relatiile cu ceilalti membri ai comunitatii academice.

(8) Confera diplome, certificate si alte distinctii academice absolventilor care au urmat si finalizat, in conditiile de examinare stabilite de SNSPA, un program de instruire sau cercetare aprobat de Senat si conducerile facultatilor.

(9) Confera titluri didactice si alte distinctii academice corpului profesoral sau altor persoane ce au probat a fi contribuit in mod fundamental la sustinerea activitatilor didactice si stiintifice ale SNSPA.

(10) Retrage, in conditii justificate de credibilitatea sau bunul mers al institutiei, titlurile si distinctiile academice conferite de universitate.

(11) Asigura acele facilitati si servicii, inclusiv pe baze economice, care pot contribui la desfasurarea in bune conditii a activitatii membrilor comunitatii academice, in acord cu misiunea si obiectivele SNSPA ca institutie de instruire, invatare si cercetare.

(12) Stabileste, mentine si administreaza, prin fortele proprii sau in colaborare cu alte persoane sau structuri organizatorice, programele, proiectele si serviciile de cercetare, dezvoltare, consultanta, expertiza, tehnice, statistice etc. si vinde, concesioneaza sau dispune de acestea sau produsele acestora in orice alt mod considerat profitabil pentru institutie.

(13) Percepe taxe pentru oferirea unor servicii de invatamant, cercetare, consultanta sau expertiza., menite a contribui la constituirea veniturilor extrabugetare si la diversificarea resurselor financiare ale SNSPA, in folosul desfasurarii optime a activitatii si a realizarii obiectivelor asumate.

(14) Tipareste, reproduce si publica acele lucrari stiintifice (manuale, cursuri, studii, rezultate ale cercetarilor etc.) considerate indinspensabile pentru procesul de predare/invatare/cercetare prin editura proprie.

(15) Decide, in conditiile legii si in functie de necesitatile si prioritatile stabilite si aprobate de Senat, modul de organizare si administrare a resurselor financiare obtinute atat prin prin finantarea de baza, cat si prin finantarea complementara.

(16) Efectueaza, in conditiile legii, operatiuni financiar-bancare cu orice parteneri, in functie de propriile necesitati materiale.

(17) Accepta si utilizeaza, cu aprobarea Senatului, donatii, legate si sponsorizari si de a decide, in conformitate cu propriile reglementari, asupra modului de administrare a acestora.

(18) Administreaza spatiul universitar si intreg patrimoniul in functie de cerintele imediate si de perspectiva ale procesului de invatamant si ale activitatii de cercetare.

(19) Decide asupra, prin hotararea Senatului, posibilitatii de incorporare in SNSPA a unor structuri organizatorice apreciate ca avand disponibilitatea si capacitatea de a sprijini realizarea propriilor obiective, indiferent daca proprietatea, drepturile, privilegiile sau responsabilitatile respectivei structuri incorporate vor trece in intregime sau partial in cadrul SNSPA.

(20) Initiaza si realizeaza, cu aprobarea Senatului, orice alta activitate conforma cu prevederile legale si cu reglementarile prezentei Carte.

IV. STRUCTURA DE ORGANIZARE SI CONDUCERE

A.     ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ACADEMICA

1. Organizarea academica: atributii, responsabilitati si competente ale entitatilor functionale

In functie de specificul, durata si finalitatile programelor de instruire, specializare, cercetare sau perfectionare corespunzatoare misiunii asumate, SNSPA este organizata pe facultati, departamente, sectii, , catedre, institute, centre, colegii, biblioteci, laboratoare, alte unitati specifice.

. Fac parte integranta din SNSPA serviciile tehnice si administrative, precum si alte unitati (experimentale, sociale, de agrement etc.).

. Facultatea reprezinta unitatea structurala de baza a SNSPA si are in componenta sa una sau mai multe sectii de specialitate. Facultatea este organizata pe departamente, catedre, unitati de cercetare, laboratoare, ateliere tehnice si orice alte structuri organizatorice de instruire si cercetare ce ar putea sprijini desfasurarea optima a activitatii. Facultatea se individualizeaza prin: conditii de admitere, programe de studiu, domenii de specialitate. Activitatea didactica in cadrul facultatii se desfasoara pe ani de studii, serii de predare, grupe si subgrupe.

Facultatea cuprinde personal didactic, studenti, cercetatori stiintifici si personal auxiliar si administrativ.

Facultatea beneficiaza in cadrul SNSPA de autonomie universitara. Limitele autonomiei stiintifice, didactice, financiare si administrative ale unei facultati sunt determinate de cerintele legale in vigoare, carta SNSPA, coerenta institutionala, organizatorica si administrativa a SNSPA, necesitatea cooperarii active si concertate a tuturor facultatilor componente ale SNSPA si de cerinta promovarii acelor politici de dezvoltare care sunt concordante cu misiunea SNSPA.

Infiintarea sau desfiintarea unei facultati se face cu aprobarea Senatului, la propunerea scrisa a catedrelor de profil, cu avizul Consiliului facultatii implicate si al Consiliului pentru invatamant al Senatului. Infiintarea sau desfiintarea unei facultati se face cu respectarea cerintelor legale.

Facultatea isi stabileste propria structura de organizare si functionare in conformitate cu prevederile prezentei Carte, cu nevoile didactice si stiintifice si in functie de cuantumul resurselor bugetare aferente si isi desemneaza propria administratie academica potrivit prevederilor prezentei Carte, deciziilor Senatului si ale Regulamentului facultatii.

Facultatea elaboreaza Regulamentul facultatii prin care reglementeaza conditiile de admitere si absolvire, programele de studiu si modul de desfasurare a studiilor universitare si a cercetarii stiintifice, domeniile de specializare. Regulamentul facultatii devine operational dupa aprobarea sa de catre Senat.

Facultatea este condusa de Consiliul Facultatii.

22. Colegiul universitar este unitatea functionala pentru forma de invatamant universitar de scurta durata, cu o orientare preponderent aplicativa. Colegiul poate contine specializari care se regasesc sau nu in oricare dintre domeniile de specializare ale invatamantului superior de lunga durata. Conducerea colegiului universitar este asigurata de un director.

Colegiul se organizeaza autonom in cadrul SNSPA sau poate fi subordonat uneia dintre facultatile componente. In primul caz se instituie o administratie corespunzatoare, in conformitate cu reglementarile stabilite prin Carta de catre conducerea SNSPA. In al doilea caz se numeste un director de colegiu de catre Consiliul facultatii. Directorul de colegiu este membru in Consiliul facultatii. Competentele directorului de colegiu se stabilesc prin regulamentele facultatilor.

Directorul de colegiu este responsabil, dupa caz, in fata Senatului si a Rectorului sau a Consiliului facultatii si a decanului facultatii de care apartine.

Colegiul universitar poate fi organizat atat in municipiul Bucuresti, unde functioneaza SNSPA, cat si in alte localitati urbane, sub tutela SNSPA, subsumand specializarile academice autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate, din localitatea respectiva.

Admiterea in colegiul universitar se organizeaza pe locuri subventionate de la buget, pe locuri cu taxa si pe locuri din invatamantul la distanta. In cazul organizarii invatamantului la distanta, numarul de locuri pentru aceasta forma de invatamant va fi stabilit de Senatul SNSPA, la propunerea directorului colegiului. Modalitatile de admitere la colegiu se stabilesc de Senat sau Consiliul facultatii, dupa caz, pe baza consultarilor cu directorul de colegiu.

Absolventii cu diploma ai invatamantului de scurta durata pot continua studiile in invatamantul universitar de lunga durata, in cadrul profilului studiat initial sau apropiat, in limita locurilor disponibile pentru anul universitar curent, stabilite de Senat. Numarul de locuri prevazute pentru continuarea studiilor se anunta la sfarsitul anului academic precedent. Admiterea in invatamantul de lunga durata se face pe baza de concurs. Candidatii admisi vor sustine examene de diferenta stabilite de consiliile facultatilor si vor fi inscrisi in anul de studiu corespunzator examenelor recunoscute si celor promovate.

23. Departamentul este o unitate functionala ce poate fi creata la nivelul SNSPA sau la nivelul facultatilor, reunind doua sau mai multe catedre componente. Organizarea departamentelor se stabileste de catre Senat, la propunerea facultatilor.

Departamentul se organizeaza pe catedre ce sunt incadrate cu personal didactic, de cercetare stiintifica si alte categorii de personal.

Departamentul este condus de Consiliul Departamentului, prezidat de directorul departamentului. Consiliul departamentului este constituit din sefii catedrelor ce au sustinut formarea departamentului si care desemneaza, prin vot, cu majoritate simpla, directorul departamentului. Consiliul departamentului are un secretar stiintific desemnat dintre cadrele didactice ce fac parte din departament. In functie de buget, departamentul poate constitui un secretariat administrativ.

Directorul departamentului face parte, de drept, din Consiliul facultatii careia ii este subordonat si din Senatul SNSPA.

24. Catedra este unitatea functionala fundamentala a facultatii sau, dupa caz, a departamentului/colegiului, care organizeaza si coordoneaza activitatea de invatamant si/sau cercetare. Catedra cuprinde personalul didactic si, dupa caz, personalul de cercetare si administrativ, corespunzator unei discipline sau familii de discipline.

(1) Catedra functioneaza cu cel putin 15 posturi didactice. In cadrul catedrelor se pot constitui colective, conduse de responsabili de colective. Desemnarea responsabilului de colectiv se face pe baza Regulamentului catedrei.

(2) Catedrele pot organiza si coordona unitati de cercetare cu autofinantare.

Conducerea catedrei este asigurata de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si cel putin 2 membri alesi dintre cadrele didactice ale catedrei. Conducerea operativa revine sefului de catedra. Seful de catedra raspunde in fata catedrei, Consiliului facultatii, a decanului, a Senatului si a Rectorului.

In temeiul autonomiei universitare, catedra are urmatoarele atributii: elaboreaza planurile de invatamant pentru specializarile aferente diferitelor forme si niveluri de pregatire (universitara si postuniversitara), in acord cu standardele nationale si europene; aproba si evalueaza programele analitice ale disciplinelor de studiu si ale activitatilor de pregatire practica; evalueaza activitatea didactica si stiintifica a cadrelor didactice sau a cercetatorilor; fundamenteaza si propune cifrele de scolarizare pentru specializarile pe care le coordoneaza; propune specializarile pentru licenta, studii aprofundate, masterat si doctorat; intocmeste statele de functii si de personal didactic si asigura realizarea de catre personalul didactic si de cercetare a obligatiilor din statul de functii; face propuneri privind scoaterea la concurs a posturilor didactice si de cercetare, comisiile de concurs si organizeaza concursurile; propune cadrele didactice asociate, profesorii consultanti si prelungirea activitatii persoanelor care au varsta de pensionare, la cererea acestora; propune incetarea activitatii cadrelor didactice, a cercetatorilor si a personalului tehnico-administrativ; propune conducatorii de doctorat si coordoneaza activitatea de pregatire prin doctorat; stabileste modalitatile de evaluare a studentilor in acord cu normele generale stabilite de Consiliul facultatii; analizeaza si avizeaza cererile de recunoastere sau echivalare a creditelor de studii; coordoneaza activitatea de cercetare din catedra, organizeaza manifestari stiintifice si face propuneri de cooperare academica internationala; avizeaza functionarea centrelor si a unitatilor de cercetare care utilizeaza infrastructura facultatii; propune acordarea, din resurse proprii, a unor burse de studiu si de cercetare, distincte de cele atribuite potrivit altor reglementari legale; utilizeaza resursele materiale si financiare puse la dispozitie cu respectarea prevederilor legale; este responsabila de formularea, aplicarea si asigurarea standardelor de calitate a activitatilor didactice si de cercetare.

Hotararile in cadrul catedrei se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenti daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din totalul membrilor catedrei.

25. Unitatile de cercetare sunt structuri organizatorice ce desfasoara preponderent activitate stiintifica, dar isi pot asuma, dupa caz, si activitati didactice. Ele pot functiona cu finantare din bugetul SNSPA, cu finantare publica partiala sau cu autofinantare. Unitatile de cercetare sunt institute, centre, colective si laboratoare organizate la propunerea catedrelor, departamentelor, Consiliilor facultatilor sau a Senatului. Ele reunesc personal didactic, de cercetare si studenti. Sefii unitatilor de cercetare sunt desemnati pe baza de concurs si sunt confirmati de Consiliul facultatii sau, dupa caz, de Senat.

26. Compartimentul de asigurare a calitatii invatamantului este o structura organizatorica ce poate fi creata la nivelul universitatii, respectiv al facultatilor/departamentelor, cu rolul de a sprijini conducerea universitatii in elaborarea politicii calitatii invatamantului si cercetarii si de a asigura suportul tehnic necesar pentru desfasurarea activitatilor referitoare la calitate, la nivelul entitatilor functionale (facultati/departamente/catedre).

Responsabilitatile structurilor organizatorice insarcinate cu asigurarea calitatii se refera la:

compatibilizarea si competitivitatea organizarii studiilor universitare si postuniversitare;

compatibilizarea si competitivitatea planurilor de invatamant;

competitivitatea si valoarea contractelor de cercetare si ale proiectelor prezentate la competitiile pentru granturi;

ridicarea nivelului stiintific al prestatiei didactice in activitatile de curs, seminarii si laborator;

intensificarea activitatilor de strangere de resurse, de cointeresare a comunitatilor locale in participarea activa la viata universitara, de dotare cu tehnica de calcul si software aferent etc.;

ridicarea nivelului serviciilor conexe activitatii academice, precum si al serviciilor oferite pentru studenti (spatii de cazare, cantine, biblioteci).

Compartimentul de asigurare a calitatii infiintat la nivelul universitatii/facultatilor/departamentelor are urmatoarele atributii:

a) sprijina conducerea universitatii/facultatilor/departamentelor in elaborarea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate;

b) asigura realizarea politicii si a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de conducerea universitatii/facultatilor/departamentelor;

c) asigura realizarea si mentinerea conformitatii sistemului de management al calitatii cu cerintele specificate (stabilite de CNMCIS);

d) coordoneaza activitatile de tinere sub control a documentelor sistemului de management al calitatii si procedurile sistemului de management al calitatii);

e) coordoneaza analiza efectuata de conducere cu privire la eficacitatea sistemului de management al calitatii universitatii si modul de finalizare a actiunilor corective rezultate in urma auditurilor interne, analizelor efectuate de Biroul Senatului si auditurilor externe stabilite de CNMCIS;

f) desfasoara activitatile necesare in vederea certificarii conformitatii sistemului de management al calitatii universitatii/facultatilor cu cerintele specificate (stabilite de CNCMCIS);

g) coordoneaza auditurile interne ale sistemului de management al calitatii universitatii/facultatilor;

h) supravegheaza mentinerea conditiilor certificarii sistemului de management al calitatii universitatii/facultatilor;

i) coordoneaza activitatile de instruire a personalului in domeniul calitatii.

Conducerea compartimentului de asigurare a calitatii revine unui director general pentru asigurarea calitatii (DGAC), desemnat pe baza de concurs si validat de catre Senatul universitar. La concurs participa si un reprezentant al CNMCIS, iar numirea pe post se face de catre Rector. Rectorul poate suspenda din functie, din motive justificate, directorul general pentru asigurarea calitatii. Hotararea de revocare sau mentinere in functie se ia de catre Senatul universitar in cel mult 30 de zile de la data comunicarii ordinului de suspendare.

Persoana ce ocupa postul de DGAC trebuie sa fie cadru didactic titular, avand titlul de profesor sau conferentiar. Directorul general pentru asigurarea calitatii participa la sedintele Biroului Senatului, cu statut de invitat.

Coordonatorii pentru asigurarea calitatii sunt desemnati in cadrul diferitelor compartimente (departament/ catedra / compartiment administrativ) de conducerea acestora, fiind confirmati de compartimentul de asigurare a calitatii. Lor le revine responsabilitatea desfasurarii corespunzatoare a activitatilor specifice, referitoare la calitate.

2. Conducerea academica: atributii, responsabilitati si competente decizionale

Conducerea academica are in vedere elaborarea, adoptarea si evaluarea politicilor si strategiilor de dezvoltare institutionala si este realizata de reprezentantii alesi ai comunitatii universitare.

28. Structurile de conducere in SNSPA sunt: senatul universitar, consiliul facultatii, consiliul colegiului, consiliul departamentului si biroul catedrei. Conducerea operativa este asigurata de biroul senatului, biroul consiliului facultatii/ colegiului/ departamentului si seful de catedra.

Senatul si consiliile de facultate / departament / colegiu analizeaza si adopta programele de functionare si dezvoltare strategica a SNSPA, delegandu-le spre executie birourilor lor operative (biroul Senatului sau biroul consiliului facultatii) care functioneaza sub conducerea rectorului, respectiv a decanului.

SNSPA este condusa de Senatul universitar, prezidat de Rector, iar facultatile si departamentele de consiliile facultatilor si departamentelor, prezidate de decani, respectiv directori.

Conducerea la nivelul SNSPA

S e n a t u l

Senatul reprezinta autoritatea decizionala cea mai inalta in SNSPA.

Senatul este format din cadre didactice, cercetatori, studenti precum si din directorul general administrativ al SNSPA. Rectorul, prorectorii, secretarul stiintific, decanii facultatilor, directorii de departamente sau colegii direct subordonate Senatului fac parte, de drept, din Senatul SNSPA.(cf. Sedinta Senatului SNSPA 08.11.2004 Senatul este format din cadre didactice, cercetatori, studenti si persoane din compartimentele administrative ale SNSPA. Rectorul, presedintele prorectorii, secretarul stiintific, decanii facultatilor, directorii de departamente fac parte de drept din Senatul universitar. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Senatul lucreaza in plen si pe consilii, organizate pe domenii specifice de competenta. Sunt consilii ale Senatului:

Consiliul de strategie si dezvoltare, cu urmatoarele atributii:

stabileste liniile directoare ale dezvoltarii strategice a SNSPA;

elaboreaza si adopta proiecte de reglementari, politici si strategii de dezvoltare institutionala;

pregateste si analizeaza planurile de dezvoltare strategica si operationala a SNSPA;

dezvolta parteneriatul public-privat in vederea sustinerii si consolidarii institutionale a SNSPA;

asigura evaluarea internationala specializata a organizarii si functionarii SNSPA;

promoveaza si dezvolta legaturile si cooperarea internationala ale SNSPA;

Consiliul de strategie si dezvoltare este condus de un presedinte desemnat de Senat dintre membrii sai. (cf. Sedinta Senatului SNSPA 08.11.2004)

Consiliul de administratie (C.A.) cu urmatoarele atributii

determina politica si strategia SNSPA, deliberand asupra continutului contractului institutional;

regleaza, prin deliberarile sale, organizarea si functionarea intregii instituitii;

gestioneaza resursele financiare, personalul si patrimoniul SNSPA;

organizeaza si gestioneaza serviciile pentru studenti;

Consiliul pentru invatamant, cu urmatoarele responsabilitati:

propune Senatului orientarile privind planurile, programele de invatamant si activitatea didactica;

formuleaza criterii si proceduri de evaluare, selectare si promovare a personalului didactic.

Consiliul pentru cercetare stiintifica, cu urmatoarele responsabilitati:

propune Senatului strategia de orientare si bugetul anual al cercetarii, precum si criteriile, respectiv procedurile de evaluare, selectare si promovare a personalului din cercetare.

Fiecare consiliu este format membrii ai Senatului, precum si alti reprezentanti facultatilor, departamentelor, colegiilor, institutelor, centrelor sau laboratoarelor de cercetare din Senat si este prezidat de un prorector sau, dupa caz, de secretarul stiintific al Senatului. Rectorul poate conduce analizele sau dezbaterile dintr-un Consiliu, atunci cand considera necesar.

Consiliile elaboreaza politicile din domeniul lor de competenta si le avanseaza spre dezbatere si aprobare biroului Senatului si apoi Senatului. De asemenea, ele pot lua decizii in domeniile specifice de competenta, daca li s-a delegat o astfel de responsabilitate de catre Senat. Consiliile desfasoara activitati operative, intrunindu-se ori de cate ori este nevoie, dar nu la un interval mai mare de o luna.

Componenta nominala a fiecarui consiliu se stabileste in prima sedinta a Senatului, dupa alegerea acestuia, si poate fi modificata si completata anual, prin hotarare a Senatului. (cf. Sedinta Senatului SNSPA 08.11.2004)

4. Senatul universitar se intruneste in sedinta plenara inainte de inceputul unui nou an universitar pentru a adopta planurile de dezvoltare anuala si directiile de analiza si actiune pentru consilii. Pe parcursul anului universitar, Senatul se poate intruni in sedinte ordinare, conform unei planificari stabilite la inceputul anului academic, pentru a ratifica deciziile ce au fost delegate consiliilor sau pentru a lua decizii impuse de conjuncturi specifice. Senatul se poate intruni in sesiuni extraordinare la convocarea rectorului, a presedintelui, a Biroului Senatului si a cel putin 1/3 din membrii sai. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

5. Senatul are in competenta toate domeniile autonomiei universitare:

a) adopta Carta universitara si regulamentele de functionare, precum si orice modificari ale acestora;

b) stabileste strategia dezvoltarii institutionale pe termen lung (patru ani) si pe termen scurt (1 an);

c) valideaza infiintarea /desfiintarea de facultati, specializari, colegii, scoli de studii postuniversitare, departamente, catedre, unitati de cercetare si prestari de servicii, pe baza propunerilor facultatilor sau ale Biroului Senatului, avizate de Comisiile Senatului;

d) aproba planurile de invatamant si programele stiintifice ale facultatilor, colegiilor, departamentelor, unitatilor de cercetare si sectiilor de specializare pe baza propunerilor facute de acestea si avizate de Biroul Senatului;

e) valideaza rezultatele alegerilor la nivelul facultatilor, departamentelor si colegiilor. Confirma sefii de catedra, decanii, prodecanii, secretarii stiintifici si directorii de departamente si colegii;

f) valideaza constituirea Consiliilor de specialitate ale Senatului;

g) aproba rapoartele anuale ale Consiliilor, inclusiv pe cele referitoare la constituirea si executia bugetului;

h) aproba, in baza normelor si principiilor de finantare stabilite de Consiliul de administratie, bugetul anual al institutiei si al facultatilor, potrivit alocatiilor bugetare si veniturilor proprii;

i) valideaza rezultatele concursurilor de ocupare a posturilor didactice aprobate de Consiliile facultatilor si propune Consiliului National pentru Atestarea Diplomelor si Titlurilor Universitare candidatii pentru ocuparea posturilor didactice de conferentiar si profesor;

j) aproba criteriile proprii SNSPA de selectare, recrutare si promovare a personalului didactic;

k) aproba, pe baza propunerilor facultatilor, principiile de salarizare a personalului didactic, de cercetare, tehnico-administrativ, precum si principiile de acordare a burselor studentilor;

l) confirma propunerile facultatilor pentru conducatori de doctorat;

m) decide asupra utilizarii patrimoniului SNSPA, la propunerea Consiliului de administratie, si hotareste asupra instrainarii, dezvoltarii, imbogatirii, modificarii si gestionarii patrimoniului;

n) aproba anual, pe baza avizelor catedrelor si a Consiliilor facultatilor, mentinerea in activitate a unor profesori peste limita varstei de pensionare;

o) valideaza constituirea Consiliilor componente ale Senatului;

p) valideaza constituirea Colegiului de etica si decide, pe baza recomandarilor acestuia, in litigii privind activitatea cadrelor didactice si a cercetatorilor;

q) acorda titlul de profesor consultant pentru cadrele didactice pensionate care conduc doctorate si desfasoara o activitate stiintifica remarcabila.

r) alege presedintele universitatii. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Senatul ia deciziile cu majoritatea membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din totalul membrilor Senatului.

La inceputul fiecarei sedinte a Senatului se distribuie procesul verbal continand deciziile din cadrul sedintei precedente si se aduc amendamente daca se considera necesar.

In cazul in care un membru al Senatului nu poate participa la o sedinta, el va anunta conducerea facultatii. Decanul va desemna un inlocuitor, potrivit regulamentului facultatii. In cazul in care absenta prevazuta depaseste trei luni, consiliul facultatii va desemna un singur inlocuitor pentru o perioada determinata, dar nu mai lunga de un an.

B i r o u l S e n a t u l u i

Biroul Senatului este organismul executiv al conducerii universitare, care aplica hotararile Senatului.

Biroul Senatului este format din rector, presedinte, prorectori, secretarul stiintific al Senatului, decanii facultatilor, directorii departamentelor postuniversitare independente de facultate, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor, membru al Senatului. La sedintele Biroului Senatului pot participa, ca invitati, reprezentanti ai facultatilor si serviciilor. Presedintele Biroului Senatului este Rectorul universitatii. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Biroul Senatului are urmatoarele atributii:

a) asigura conducerea operativa a institutiei prin decizii in problemele curente, in intervalul dintre sedintele Senatului;

b) coordoneaza activitatea comisiilor Senatului;

c) convoaca Senatul in sedinte ordinare/extraordinare;

d) pregateste sedintele Senatului si proiectele de hotarari, la propunerile comisiilor Senatului;

e) coordoneaza si controleaza activitatea serviciilor administrative;

f) informeaza intreaga comunitate academica cu privire la deciziile Senatului si la propriile decizii;

g) gestioneaza spatiile institutiei;

h) rezolva problemele sociale ale studentilor;

i) raspunde la petitii, cereri, solicitari interne si externe;

j) asigura cooperarea cu ministerele si cu alte institutii;

k) considera propunerile facute de Colegiul de Etica, refera asupra acestora si inainteaza cazurile majore spre analiza si decizie in Senatul universitar. Se considera a fi caz major cel care priveste sanctionarea grava a unui cadru didactic, cercetator sau student care incalca Carta si regulamentele SNSPA;

l) utilizeaza stampila SNSPA (numai rectorul si prorectorii) in conformitate cu prevederile Cartei si ale altor reglementari legale;

m) decide in orice probleme cu care este mandatat se Senat.

4. Deciziile in Biroul Senatului se adopta cu majoritate simpla.

31. R e c t o r u l

. Rectorul conduce intreaga activitate academica si administrativa din SNSPA si reprezinta institutia in raport cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, in Consiliul National al Rectorilor, in raporturile cu alte universitati din tara si strainatate, cu administratia centrala si locala sau cu organisme interne si internationale.

Rectorul poate delega oricare dintre atributiile sale presedintelui si prorectorilor. Rectorul deleaga competente administrative si financiare directorului general administrativ al SNSPA. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

In perioada absentei sale mai indelungate din institutie, rectorul desemneaza ca inlocuitor pe presedintele universitatii sau pe unul dintre prorectori. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008).

4. Rectorul poate demisiona din functie prin inaintarea unui referat scris catre Senat.

5. Rectorul are urmatoarele atributii:

a) prezideaza reuniunile Senatului si conduce activitatea Biroului Senatului si a Consiliului de Administratie;

b) coordoneaza activitatea de indeplinire a hotararilor Senatului si actioneaza astfel incat sa aplice prevederile Cartei universitare, regulamentele interne si deciziile Senatului. Rectorul este responsabil pentru activitatea sa in fata Senatului;

c) numeste si elibereaza din functii personalul didactic, de cercetare si tehnico- administrativ, potrivit legii;

d) dispune inmatricularea sau exmatricularea studentilor;

e) acorda diplomele de licenta, de absolvire, de studii aprofundate, de studii postuniversitare si de doctorat;

f) semneaza acordurile internationale si reprezinta institutia in organismele internationale la care SNSPA poate fi afiliata.

. P r e s e d i n t e l e

1. SNSPA are un presedinte ales de catre senatul universitatii pentru un mandat de 4 ani.

2. O persoana nu poate exercita functia de presedinte mai mult de doua mandate succesive.

3. Presedintele SNSPA beneficiaza de indemnizatia lunara de conducere stabilita pentru rector diminuata cu doua puncte procentuale.

4. Presedintele SNSPA are urmatoarele atributii:

a) Coordoneaza activitatea academica si de cercetare din universitate;

Coordoneaza elaborarea proiectelor de strategii de dezvoltare a universitatii si a politicilor acesteia, pe care le supune dezbaterii si aprobarii Senatului SNSPA;

Coordoneaza elaborarea proiectelor de reglementari, regulamente, proceduri ale universitatii in acord cu dezvoltarea acesteia si cu legislatia in vigoare;

Elaboreaza si propune, in cadrul Planului Strategic al Universitatii, masuri privind intarirea legaturilor universitatii cu mediul social, economic, administrativ, cu institutii similare din tara si strainatate, cu organisme nationale si internationale, precum si masuri pentru asigurarea compatibilizarii si marirea competitivitatii studiilor, cercetarilor si serviciilor universitatii, sporirea veniturilor angajatilor si dezvoltarea facilitatilor pentru angajati si studenti;

Coordoneaza Consiliul pentru cercetare stiintifica, Compartimentul de Asigurare a calitatii invatamantului si Colegiul de Etica din SNSPA;

Coordoneaza activitatea de acordare a titlurilor onorifice aprobate de Senatul SNSPA. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

32. P r o r e c t o r i i

1. Prorectorii indeplinesc acele functii care le sunt delegate de catre rector prin ordin scris sau care sunt decise de Senat.

2. Prorectorii au urmatoarele atributii:

a) coordoneaza domenii de activitate stabilite de catre Senat sau de catre Rectorul SNSPA; (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

b) realizeaza legatura cu facultatile si celelalte structuri de invatamant in domeniile pe care le au in competenta;

c) pot suplini rectorul, in absenta acestuia, in reprezentarea interna sau internationala;

d) semneaza acte curente, certificate, diplome, etc, in limita delegarii primite; (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

3. Prorectorii sunt responsabili pentru activitatea lor in fata Senatului si a Rectorului.

33. S e c r e t a r u l s t i i n t i f i c a l S.N.S.P.A.

Secretarul stiintific al Senatului asigura organizarea activitatii de cercetare stiintifica si relatii internationale la nivelul SNSPA. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008In acest context secretarul stiintific al Senatului raspunde de:

o          Organizarea si conducerea Consiliului pentru Cercetare Stiintifica al Senatului SNSPA;

o          Elaborarea, dezbaterea si inaintarea spre aprobare de catre Senatul SNSPA a Regulamentului privind organizarea, desfasurarea si finalizarea cercetarii stiintifice in cadrul SNSPA;

o          Coordonarea si corelarea la nivelul SNSPA a colaborarii interfacultati/interdepartamente, precum si a programelor realizate in cadrul facultatilor/departamentelor; (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

o          Intocmirea anuala, pe baza rapoartelor si propunerilor facultatilor, a Raportului de cercetare stiintifica si a Proiectului planului de cercetare stiintifica ale SNSPA si le supune dezbaterii si aprobarii Senatului;

o          Analizarea si propunerea pentru aprobare a proiectelor de cooperare stiintifica internationala ale facultatilor, departamentelor si ale structurilor de cercetare ale SNSPA;

o          Promovarea burselor oferite de Oficiul National al Burselor - Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si de alte organisme;

Secretarul stiintific raspunde, de asemenea, de:

Verificarea indeplinirii conditiilor legale si profesionale necesare pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice si inainteaza la Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare propunerile Senatului SNSPA referitoare la ocuparea posturilor de conferentiar si profesor si la confirmarea conducatorilor de doctorat si a titlurilor de doctor;

Coordonarea, in conformitate cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea doctoratului in SNSPA, a activitatilor de pregatire prin doctorat;

Secretarul stiintific al Senatului raspunde in fata Senatului, a Rectorului si a Presedintelui SNSPA. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Conducerea la nivelul facultatilor/ departamentelor si al catedrelor

34. C o n s i l i u l  f a c u l t a t ii

1. Consiliul facultatii organizeaza si conduce intreaga activitate din facultate. Conducerea operativa a facultatii este asigurata de catre biroul consiliului sau de catre decan.

2. Consiliul facultatii este alcatuit din cadre didactice, cercetatori si studenti si care este condus de decan. In Consiliu sunt reprezentate toate sectiile, catedrele si unitatile de cercetare arondate facultatii respective.

3. Consiliul facultatii se intruneste in sesiune ordinara lunar, conform programarii stabilite la inceputul fiecarui semestru academic, si in sesiuni extraordinare, la convocarea decanului, a biroului Consiliului facultatii sau la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor Consiliului.

4. Consiliul facultatii se poate organiza pe comisii de specialitate, prezidate de un membru al Consiliului. Astfel de comisii pot fi: comisia pentru activitate didactica si evaluare academica; comisia de finantare si buget; comisia pentru cercetare stiintifica si cooperare; comisia pentru probleme studentesti. Consiliul are latitudinea sa-si stabileasca, in functie de cerinte, si alte comisii.

5. Consiliul facultatii are urmatoarele atributii:

a) defineste si redefineste misiunea facultatii;

b) stabileste strategia dezvoltarii facultatii si structura facultatii (sectii, departamente, catedre, unitati de cercetare, serviciul administrativ);

c) elaboreaza si avizeaza planurile de invatamant, statele de functii pentru personalul didactic, de cercetare, tehnic-administrativ;

d) propune cifrele de scolarizare, respectiv numarul de studenti pe sectii, specializari, modalitati de admitere, potrivit propunerilor formulate de catedre;

e) propune criteriile si standardele pentru evaluarea periodica a corpului profesoral si a personalului de cercetare si realizeaza activitatea de evaluare periodica a personalului pe baza politicii institutionale aprobate de Consiliile pentru invatamant si cercetare, respectiv de Senat;

f) stabileste criteriile si standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice cu respectarea criteriilor si standardelor minime la nivel national;

g) aproba comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de preparator, asistent si lector si propune comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de conferentiar si profesor; aproba acordarea titlurilor didactice de preparator, asistent si lector si avizeaza acordarea titlurilor didactice de conferentiar si profesor;

h) aproba cadrele didactice asociate si avizeaza cererile de acordare a titlului de profesor consultant si cererile de prelungire a activitatii peste varsta de pensionare;

i) avizeaza propunerile catedrelor pentru conducatori de doctorat si specializari la doctorat.;

j) avizeaza acordarea titlului de doctor;

k) fixeaza efectivul de burse pe sectii (specializari) si aproba lista studentilor care beneficiaza de burse si alte forme de sprijin;

l) stabileste criteriile specifice pentru transferul interuniversitar al studentilor si avizeaza cererile de transfer;

m) analizeaza si avizeaza criteriile de recunoastere sau echivalare a creditelor, certificatelor si diplomelor de studii;

n) aproba bugetul general al facultatii si al catedrelor, stabileste destinatia cheltuielilor si cuantumul acestora, investitiile si programarea lor. Consiliul poate corecta bugetul la diferite capitole si in cursul anului.

o) stabileste, cu acordul Senatului sau a Biroului Senatului, strategia cooperarii academice pe plan national si international.

35. Biroul Consiliului facultatii

1. Biroul Consiliului facultatii este organul executiv al conducerii academice din facultate si este format din decan, prodecan(i), secretarul stiintific al facultatii si directorii departamentelor sau colegiilor.

2. Biroul Consiliului facultatii aplica hotararile Consiliului facultatii si ia decizii in problemele curente in intervalul dintre reuniunile Consiliului facultatii, pe baza hotararilor acestuia.

36. Decanul

1. Decanul reprezinta facultatea.

2. Decanul are urmatoarele atributii:

a)      coordoneaza activitatea Biroului Consiliului facultatii pentru aplicarea hotirarilor acestuia;

b)      propune angajarea si eliberarea din functii a personalului tehnico-administrativ de la nivelul facultatii;

c)      decide inmatricularea si exmatricularea studentilor facultatii;

d)      semneaza acordurile incheiate cu alte facultati, matricolele, diplomele si atestatele.

3. Decanul raspunde in fata Consiliului facultatii, a Senatului si a Rectorului prin prezentarea anuala a unui raport privind activitatile si rezultatele obtinute in anul universitar curent si a obiectivelor pentru perioada viitoare.

37. Prodecanul

1 Prodecanul indeplineste acele functii care ii sunt delegate de catre decan, asigurand conducerea curenta in diferite domenii din activitatea facultatii.

2. Prodecanul suplineste de drept decanul, in absenta acestuia.

3. Prodecanul raspunde in fata Consiliului facultatii si a Decanului.

38. Secretarul stiintific al facultatii

1. Secretarul stiintific asigura coordonarea activitatii de cercetare stiintifica si programe internationale la nivelul facultatii.

2. Secretarului stiintific al facultatii are urmatoarele atributii:

a)      Organizeaza si conduce Comisia pentru activitatea de cercetare stiintifica a facultatii;

b)      Elaboreaza si supune dezbaterii Consiliului facultatii propunerile catedrelor, departamentelor privind activitatea de cercetare proprie;

c)      Intocmeste anual, pe baza rapoartelor si a propunerilor catedrelor, departamentelor, raportul de cercetare stiintifica si proiectul Planului de cercetare ale facultatii si le supune dezbaterii si aprobarii Consiliului facultatii;

d)      Asigura promovarea burselor oferite de MEC - Oficiul National al Burselor, precum si de alte organisme;

e)      Verifica indeplinirea conditiilor legale si profesionale necesare pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, asigura buna desfasurare a concursurilor si inainteaza dosarele de concurs Consiliului pentru cercetare stiintifica al Senatului SNSPA;

3. Secretarul stiintific al facultatii raspunde in fata Consiliului facultatii si a Decanului, precum si a Consiliului pentru cercetare stiintifica al Senatului SNSPA.

Conducerea catedrei

1. Conducerea catedrei este asigurata de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si cel putin doi membri alesi dintre cadrele didactice din catedra respectiva.

2. Conducera operativa a catedrei este asigurata de seful de catedra. Acesta organizeaza si coordoneaza activitatea didactica si de cercetare a catedrei pe care o conduce. Seful de catedra poate lua decizii in toate domeniile de competenta ale catedrei.

3. Seful de catedra raspunde de asigurarea competitivitatii academice si stiintifice a catedrei pe care o conduce.

4. Seful de catedra raspunde in fata catedrei, Consiliului facultatii, Decanului, Senatului si a Rectorului.

3. Alegerea in functii de conducere

40. Alegerile in functiile de conducere de la toate nivelurile de conducere se fac pe structurile autorizate si acreditate conform Legii nr. 88/ 1993.

41. Alegerile pentru functiile de conducere sunt atributul exclusiv al persoanelor din colectivele la care se refera.

42. Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament, de director de colegiu sau unitate de cercetare si de sef de catedra nu se cumuleaza. Aceste functii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferentiari universitari titulari.

43. Durata mandatului organismelor de conducere este de patru ani. O functie de conducere nu poate fi ocupata de aceeasi persoana mai mult de doua mandate succesive.

44. Alegerile se fac pe baza de vot direct si secret. Se declara alese in functiile de conducere persoanele care au obtinut majoritatea simpla din totalul celor prezenti, cu conditia prezentei la vot a cel putin 2/3 din numarul membrilor organismului respectiv.

45. Functiile de conducere la nivelul facultatilor si al SNSPA se ocupa pe baza de candidatura explicita prezentata sub forma unei declaratii scrise de candidatura fie de catre persoana in cauza, fie de catre colectivul de conducere care il recomanda. Alaturi de declaratia scrisa de candidatura, candidatii la functiile de decan si rector trebuie sa depuna la Secretariatul stiintific al Senatului, inainte de scrutin, programul pe care il vor urmari, insotit de un curriculum vitae.

46. Alegerile organismelor de conducere sunt realizate succesiv la nivelul catedrelor, departamentelor, colegiilor universitare, facultatilor si SNSPA. Organismul de conducere in functiune la data alegerilor ( de la fiecare nivel) analizeaza modul de desfasurare a alegerilor de la nivelul organismului subordonat si confirma legalitatea acestora. In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor Cartei universitare, acesta poate decide organizarea de noi alegeri in termen de o saptamana de la data luarii deciziei de invalidare.

47. Alegerea in functii de conducere se face prin respectarea urmatoarelor proceduri si norme de reprezentare:

a) organizarea alegerilor la fiecare nivel de conducere se face de catre conducerile in exercitiu, in conformitate cu calendarul stabilit de Senatul universitar. Data sedintelor de alegeri se anunta cu cel putin 15 zile inainte de convocarea reuniunii respective;

b) dupa prezentarea raportului de activitate si declaratia de incetare a mandatului de catre un organism de conducere, reuniunea organismului consacrat alegerii este prezidata de decanul de varsta al corpului profesoral, cu conditia ca acesta sa nu candideze la o functie de conducere;

c) in lipsa unor candidaturi explicite, concretizate in declaratii scrise de candidatura, la inceputul sedintei respective de alegeri se discuta si se aproba procedeul de alegere: fie se instituie o comisie de propuneri, fie se recurge la varianta propunerilor prin vot secret inaintate de mai multi membri ai colectivului;

d) daca inainte de inceperea scrutinului se depune o singura candidatura, se supune scrutinului acea candidatura;

e) se declara alese in functiile sau organismele de conducere, in ordinea descrescatoare a voturilor favorabile, persoana sau persoanele care au obtinut majoritatea simpla din numarul total al membrilor prezenti. In cazul in care nici un candidat nu intruneste voturile necesare alegerii la primul tur de scrutin, se trece la noi tururi de scrutin, in competitie ramanand primii doi clasati;

f) efectivul membrilor in consiliile facultatilor, colegiilor si departamentelor este un numar impar si se stabileste proportional cu numarul posturilor didactice ocupate si cu numarul de studenti (maximum 15 membri pentru un numar de pana la 50 posturi didactice si pana la 750 studenti la invatamantul de zi; 15 - 25 membri pentru un numar de peste 50 posturi didactice si peste 750 studenti la invatamantul de zi);

g) numarul reprezentantilor facultatilor in Senat este proportional cu numarul posturilor didactice ocupate si cu numarul studentilor fiecarei facultati. Numarul reprezentantilor facultatilor in Senat se stabileste de catre Senatul in functiune la data alegerilor;

h) studentii sunt reprezentati in consiliile facultatilor si in Senatul universitar in proportie de 1/4 din efectivul membrilor acestor organisme;

i) cadrele didactice pot candida si pot fi alese in functii de conducere daca nu au implinit varsta legala de pensionare la data alegerilor. Catedrele, Consiliile facultatilor si Senatul pot elabora, pentru fiecare legislatura, inaintea inceperii alegerilor, si alte criterii de varsta privind ocuparea functiilor de conducere academica de la nivelul respectiv;

48. Cadrele didactice care candideaza pentru ocuparea unei functii de conducere trebuie sa dispuna de un inalt prestigiu stiintific si didactic, autoritate morala, precum si de reale abilitati manageriale.

49. Reprezentantii studentilor in organismele de conducere (Consiliile facultatilor si Senat) trebuie sa aiba rezultate foarte bune in pregatirea profesionala si sa aiba o conduita corespunzatoare.

50. Calitatea de membru in organismele de conducere se pierde ca urmare a incetarii contractului de munca sau a incetarii calitatii de student. Locurile ramase vacante in organismele de conducere se ocupa prin alegeri, conform procedurii stabilite.

51. Persoanele care, din diverse motive, nu-si exercita atributiile de conducere asumate o perioada mai lunga de 3 luni vor fi considerate demisionare din functiile de conducere pe care le detin si se va trece la procedura de inlocuire a lor.

52. In cazul in care detinatorul unei functii de conducere, dintr-un motiv obiectiv, care nu justifica schimbarea, nu-si poate indeplini atributiile pe o perioada mai lunga de 2 luni, va delega responsabilitatile functiei respective unei alte persoane, cu titlu de interimat, pentru o perioada de maximum doua semestre. Desemnarea interimarului se va face conform ierarhiei functiilor de conducere si cu aprobarea organismului care l-a ales.

53. Mandatul noilor organisme de conducere incepe in termen de cel mult 30 de zile de la data validarii alegerilor. In perioada dintre data alegerilor si cea la care isi preiau prerogativele noile organisme, conducerea curenta este exercitata de organismele in functie la data alegerilor.

Alegerile la nivelul catedrelor

54. Alegerea sefului de catedra se face de catre personalul didactic si de cercetare din catedra respectiva. Persoanele care candideaza pentru functia de sef de catedra trebuie sa aiba gradul didactic de profesor sau conferentiar. In cazuri exceptionale pot fi alesi si lectori, cu aprobarea Consiliilor facultatilor.

55. Sefii de catedra se aleg dintre cadrele didactice titulare si care dispun de suficienta experienta in activitatile didactice si de cerecetare.

56. In cadrul sedintei de catedra pentru alegeri, seful catedrei prezinta un raport asupra activitatii depuse in cadrul mandatul pentru care a fost ales.

57. Candidatul pentru care voteaza majoritatea simpla a celor prezenti este ales sef de catedra. Daca nici unul dintre candidati nu a obtinut numarul voturilor necesare, se organizeaza un nou tur de scrutin la care participa candidatii clasati pe primele doua locuri, in ordinea descrescanda a numarului de voturi favorabile.

58. In cadrul sedintei de alegere a sefului de catedra se procedeaza si la alegerea biroului catedrei si a reprezentantilor catedrei in consiliul facultatii. Seful catedrei care isi incepe mandatul este membru de drept al noului Consiliu al facultatii.

59. Cu prilejul desfasurarii sedintei de alegeri se incheie un proces verbal care contine rezultatele votului, numele sefului de catedra si al reprezentantilor catedrei alesi in Consiliul facultatii. Procesul verbal, semnat de cel care l-a intocmit, precum si de toti membrii catedrei, va fi depus la decanatul facultatii, unde se pastreaza toata perioada mandatului.

60. Consiliul in functiune la data organizarii alegerilor analizeaza modul de desfasurare a alegerilor de la nivelul catedrelor si confirma legalitatea alegerii sefilor de catedre si a reprezentantilor catedrelor in consiliul facultatii. In cazul in care se constata incalcari ale prevederilor Cartei Universitare, Consiliul facultatii este imputernicit sa hotarasca organizarea de noi alegeri in termen de o saptamana de la data luarii deciziei de invalidare.

Alegerile la nivelul departamentului si al colegiului universitar

61. Alegerea directorului departamentului sau a colegiului din subordinea facultatii se face potrivit procedurii alegerilor de la nivelul catedrelor.

62. Alegerile la nivelul departamentelor si colegiilor din subordinea SNSPA se fac potrivit procedurii de alegere de la nivelul facultatii.

Alegerile la nivelul facultatii

63. Alegerea Consiliului facultatii se face prin una din urmatoarele variante: a) prin desemnarea membrilor consiliului de catre catedrele,departamentele si colegiile din structura facultatii; b) prin alegerea membrilor consiliului de catre comunitatea cadrelor cadrelor didactice titulare, arondate facultatii, pe baza propunerilor catedrelor, departamentelor si colegiilor din structura facultatii.

In consiliul facultatii por fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular si de cercetare, cuprinse in statele de functii.

64. Reprezentantii studentilor in consiliul facultatii vor fi desemnati de comunitatea studentilor, in baza unor proceduri stabilite de acestia, dar care sunt facute publice cu cel putin 10 zile inainte de data alegerilor. Efectivul studentilor in Consiliul facultatii reprezinta o patrime din numarul membrilor Consiliului.

65. Decanul facultatii se alege dintre cadrele didactice cu grad de profesor sau conferentiar si care sunt membri ai Consiliului (facultatii) nou ales.

66. Alegerea decanului, prodecanilor si secretarului stiintific se face pentru fiecare functie in parte, tinandu-se seama de necesitatea reprezentarii tuturor sectiilor, catedrelor sau specializarilor in conducerea facultatii. Pentru functiile de prodecan si secretar stiintific pot candida, alaturi de cadrele didactice cu grad de profesor sau conferentiar si cele cu grad de lector si cu titlul de doctor.

67. Pentru conducerea operativa, Consiliul facultatii isi constituie un birou format din decanul facultatii, prodecan(i), secretarul stiintific si reprezentantul studentilor, ales de studentii care sunt membri ai Consiliului facultatii.

68. Consiliul facultatii alege reprezentantii sai in Senatul universitar, dintre membrii Consiliului (cadre didactice si studenti), conform normelor de reprezentare stabilite prin Carta universitara. Cadrele didactice si studentii, avand calitatea de membri ai Consiliului, isi aleg separat proprii reprezentanti in Senatul universitar.

69. Decanii si directorii departamentelor si colegiilor din subordinea SNSPA sunt membri de drept ai Senatului nou ales.

Alegerile la nivelul Senatului universitar

70. Senatul universitar se constituie din reprezentantii alesi in Consiliile facultatilor si ale departamentelor si colegiilor din subordinea SNSPA.

71. Noul Senat se intruneste in termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii alegerilor de la nivelul facultatilor si departamentelor.

72. Rectorul, presedintele SNSPA, prorectorii si secretarul stiintific se aleg de catre Senat dintre membrii sai. Alegerile se fac separat, pentru fiecare functie in parte. Depunerea candidaturilor pentru functiile de rector, prorectori, secretar stiintific se face de catre consiliile nou alese ale facultatilor sau independent, de catre membrii noului Senat. Depunerea candidaturilor pentru functia de presedinte al SNSPA se face independent, de catre membrii Senatului. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Pentru functiile de rector, prorector sau secretar stiintific pot candida numai profesori sau conferentiari universitari titulari in SNSPA. cf. Sedinta Senatului SNSPA 08.11.200 Pentru functiile de rector, prorector si secretar stiintific pot candida numai profesori si conferentiari universitari. Pentru functia de presedinte al SNSPA pot candida numai profesori universitari. (cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008)

Candidatii la functia de rector isi expun programul pe care intentioneaza sa-l promoveze in eventualitatea in care vor fi alesi si raspund la intrebarile adresate de membrii Senatului.

74. Alegerea rectorului se face prin respectarea urmatoarei proceduri:

a) candidatii pentru functia de rector sunt inscrisi pe buletine de vot si sunt supusi scrutinului;

b) daca unul dintre candidati intruneste in primul tur de scrutin majoritatea simpla (jumatate plus unu din numarul celor prezenti, cu conditia prezentei la vot a cel putin 2/3 din numarul total al membrilor), acesta este declarat ales. Daca nici unul dintre candidati nu intruneste numarul necesar de voturi, se organizeaza un nou scrutin la care participa candidatii clasati pe primele doua locuri.

741. Alegerea presedintelui SNSPA se face prin respectarea aceleiasi proceduri ca si in cazul alegerii rectorului. ((cf. Deciziei Senatului de modificare a Cartei din 30.06.2008))

75. Alegerea prorectorilor si a secretarului stiintific se face dupa urmatoarea procedura:

a)      Rectorul nou ales prezinta candidaturile pentru functiile respective, propuse fie de facultati, fie de persoane individuale, membre ale Senatului;

b)      Rectorul poate sugera o lista de candidati respectand insa cerinta ca persoanele ce candideaza la functiile respective sa reprezinte diversitatea specializarilor si facultatilor din SNSPA;

c)      Lista (sau listele) propuse de rector sunt votate de membrii Senatului. Vor fi declarati alesi candidatii care intrunesc majoritatea simpla. Daca unul sau unii dintre candidati nu intrunesc majoritatea simpla, se fac noi propuneri si se organizeaza un nou tur de scrutin.

76. Senatul SNSPA are cel putin un prorector. Responsabilitatile specifice ale prorectorului (prorectorilor) se stabilesc in prima sedinta a Biroului nou ales al Senatului si se comunica, prin decizie a rectorului, tuturor facultatilor, departamentelor si entitatilor functionale din componenta SNSPA.

77. Rectorul ales de Senatul universitar se confirma prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.

4. Suspendarea si schimbarea din functii de conducere

78. Persoanele aflate in functii de conducere de la orice nivel pot fi suspendate sau revocate din functie in urmatoarele cazuri:

a)      sunt numiti sau alesi in functii administrative (primari, viceprimari, prefecti, subprefecti, presedinti si vicepresedinti de consilii locale sau judetene, directori generali, secretari de stat, ministri etc.);

b)      sunt alesi senatori sau deputati in Parlamentul Romaniei;

c)      devin lideri (presedinti, vicepresedinti, secretari) locali, regionali sau nationali ai unor partide politice.

In cazurile de mai jos revocarea din functiile de conducere este obligatorie:

nu indeplinesc obligatiile si responsabilitatile asociate functiilor asumate si programelor prezentate in fata organismelor care le-au ales;

pleaca la specializari sau ca profesori asociati, daca sunt detasati, prin orice fel de contract, pe o perioada mai mare de 1 an;

se afla in concediu de boala pe o perioada mai mare de 6 luni;

preiau functii de conducere in alte facultati sau la alte institutii de invatamant superior, public sau privat;

inceteaza contractul de munca cu SNSPA,

isi prezinta demisia, iar aceaste este acceptata Rector.

79. Functiile ramase vacante se ocupa prin declansarea procedurii de alegeri partiale, conform Cartei universitare si in conditiile legii.

80. Persoanele aflate in functii de conducere pot fi revocate din functie prin procedura folosita la alegere, la initiativa unei treimi din numarul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie

81. Hotararea de revocare din functie a persoanelor de la orice nivel de conducere se ia cu majoritatea de doua treimi din numarul total al electorilor.

82. Rectorul poate fi suspendat din functie de catre Ministrul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu procedura stabilita de Statutul personalului didactic.

83. Procedura de suspendare sau revocare din functie nu se poate declansa in perioada vacantelor universitare.

B. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA ADMINISTRATIVA

1. Organizarea administrativa

84. Administratia universitara este formata din personal cu pregatire in domenii social-economice, administrative sau tehnice de specialitate si asigura aplicarea politicilor elaborate si aprobate de conducerea academica.

85. Administratia SNSPA este organizata pe urmatoarele servicii si birouri :

serviciul tehnic- administrativ, responsabil pentru gestionarea:

patrimoniului, asigurarea intretinerii si aprovizionarea tehnico-materiala;

investitii: dotari, constructii, consolidari;

reparatii capitale si curente;

caminelor si cantinelor si oferirea de servicii sociale studentilor;

serviciilor de tiparire, editare si copiere cursuri/manuale universitare.

serviciul financiar, responsabil cu problemele de management financiar (salarizare, burse si transport pentru studenti, contracte (proiecte), elaborarea si executarea bugetului;

serviciul contabilitate, responsabil pentru gestionarea resurselor bugetare si extrabugetare (materiale, clienti, debitori, creditori, cheltuieli/venituri, mijloace fixe, obiecte de inventar, decontari cu bugetul statului etc);

serviciul personal, responsabil pentru gestionarea fluxurilor de personal didactic, de cercetare si administrativ si a fluxurilor studentesti;

serviciul pentru activitati universitare (biblioteci, retele de computere si telecomunicatii), asigurarea calitatii academice, servicii pedagogice (sisteme de credite, diplome etc.), sanitare si culturale pentru studenti;

serviciul de secretariat;

biroul de relatii internationale, responsabil pentru initierea si gestionarea acordurilor si programelor de cooperare internationala;

biroul de doctorat si studii postuniversitare, responsabil pentru gestionarea programelor de cercetare si organizarea studiilor postuniversitare.

86. Responsabilitatea functionarii eficiente a serviciilor administrative apartine directorului general administrativ. DGA asigura totodata legatura intre servicii, preocupandu-se de integrarea si armonizarea activitatilor acestora pentru realizarea actiunilor universitare coordonate de prorectori: cercetare, politica financiara, relatii cu terti, relatii internationale, politica privind programele comunitare, actiunile sociale si culturale etc., precum si coordonarea administrativa si financiara a infrastructurilor cu autofinantare (IROMA, CPAP si C.O.B)

87. Pentru indeplinirea atributiilor si functiunilor postului privind organizarea generala a serviciilor administrative, gestionarea personalului TESA, problemele juridice, gestiunea parcului imobiliar, gestiunea administrativa a studentilor, gestiunea financiara, DGA are in subordine urmatoarele servicii si compartimente:

Resurse umane pentru gestionarea fluxului de personal didactic, de cercetare si administrativ;

Patrimoniu universitar pentru gestionarea patrimoniului si asigurarea functionarii campusului universitar (intretinere, aprovizionare tehnica si materiala) inclusiv a caminelor si cantinelor pentru studenti, precum si a infrastructurilor cu autofinantare;

Serviciul financiar pentru pregatirea si executia bugetului la nivelul SNSPA defalcat pe facultati, atat pentru fondurile bugetare cat si extrabugetare, precum si a partii financiare a contractului institutional care se incheie intre SNSPA si Ministerului Educatiei si Cercetarii.

88. In plan financiar - contabil, respectarea legilor in vigoare este asigurata de contabilul sef. Contabilul sef coopereaza cu directorul general administrativ in gestionarea resurselor financiare, sub conducerea rectorului.

89. Serviciul Secretariat este compus din secretariatul rectoratului si secretariatele facultatilor. Intregul personal secretarial din SNSPA este angajat prin concurs, conditia preliminara pentru toate posturile fiind abilitatea de utilizare a calculatorului si, pe cat posibil, cunoasterea unei limbi straine.

90. Secretariatul rectoratului este condus de un secretar sef. Atributiile secretarului sef sunt:

asigura functionarea statutara a Senatului si Biroului Senatului;

pregateste sedintele Biroului Senatului si ale Senatului;

transmite facultatilor hotararile Senatului;

coordoneaza activitatea secretariala din rectorat si decanate si repartizeaza responsabilitatile, cu aprobarea rectorului, respectiv a decanilor;

reprezinta SNSPA, pe linie secretariala, in relatiile cu serviciile Ministerului Educatiei si Cercetarii sau cu alte institutii;

asigura respectarea prevederilor legale in activitatea secretariala;

asigura gestionarea fluxului studentilor si a diplomelor eliberate de universitate;

asigura Rectorului, Biroului Senatului si Senatului documentele si informatiile necesare luarii deciziilor;

participa la reuniunile Biroului Senatului, Consiliului de Administratie si ale Senatului, redacteaza procesele verbale si transmite diferitelor servicii, birouri sau compartimente sarcini de serviciu din partea Rectoratului, a Biroului Senatului sau a Senatului;

intocmeste fise de sarcini pentru personalul compartimentelor din subordine;

se preocupa de ameliorarea activitatii secretariale si supune Biroului Senatului masuri in acest sens.

2. Conducerea administrativa

91. La nivel administrativ conducerea este exercitata de directorul general administrativ, care se afla sub autoritatea Senatului si este direct subordonat rectorului. Atributiile sale se exercita numai asupra personalului administrativ.

92. Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. DGA este angajat pe o perioada de proba de 1 an, dupa validarea concursului, prin vot secret, de catre Senatul universitar. Numirea directorului general administrativ se face de catre rector. La sfarsitul perioadei de proba, poate fi angajat pe o perioada de 5 ani. Angajarea presupune si semnarea contractului de management administrativ cu rectorul SNSPA. Contractul de management administrativ poate fi revizuit si reinoit, cu acordul partilor.

93. Rectorul institutiei si/sau ministrul educatiei si cercetarii pot suspenda din functie, din motive justificate, pe directorul general administrativ. Hotararea de revocare sau de mentinere in functie se ia de catre Senatul universitar, in cel mult 30 de zile de la data comunicarii ordinului de suspendare.

94. Directorul general administrativ are responsabilitatea totala in ceea ce priveste eficienta tuturor serviciilor/birourilor administrative. In calitatea sa de membru al Biroului Senatului, el contribuie la managementul strategic si cotidian al institutiei. Urmareste si coordoneaza activitatea responsabililor compartimentelor administrative.

95. Principalele atributii ale directorului general administrativ sunt:

Sa participe la managementul strategic al SNSPA in calitate de membru al echipei de conducere;

Sa execute deciziile luate de conducerea academica in ceea ce priveste administratia, daca acestea nu incalca prevederile legale;

Sa supervizeze si sa coordoneze activitatile structurilor administrative;

Sa planifice si sa puna in practica sistemele de evaluare si de control ale activitatii administrative;

Sa verifice si sa asigure legalitatea deciziilor luate de conducerea si structurile administrative ale institutiei;

Sa urmareasca modul de aplicare a politicilor institutionale in urmatoarele domenii: finante, buget, gestionarea personalului neacademic, gestionarea patrimoniului si gestionarea administrativa a formarii continue, a relatiilor internationale si a cercetarii;

Sa initieze si sa participe la activitati care vizeaza ameliorarea modului de gestionare a resurselor institutiei;

Sa intreprinda actiuni pentru obtinerea de resurse suplimentare de finantare.

Sa prezinte un raport anual in fata Senatului privind starea administratiei

C. RAPORTURI INTRE CONDUCEREA ACADEMICA SI ADMINISTRATIA UNIVERSITARA

96. Conducerea academica este responsabila pentru elaborarea si luarea deciziilor de dezvoltare strategica a universitatii. In acest context administratia trebuie sa asigure suportul logistic necesar, precum si aplicarea riguroasa si eficienta a acestor decizii. Personalul administrativ este subordonat conducerii academice.

97. Pe langa activitatea administrativa curenta, administratia universitara ofera informatii si rapoarte sintetice ori de cate ori sunt solicitate de catre conducerea academica sau atunci cand ea insasi le considera necesare. In cazul din urma, o unitate administrativa poate cere directorului general administrativ sa supuna analizei Senatului continutul unui raport de interes pentru gestionarea institutiei si sa primeasca raspunsul adecvat intr-o perioada de timp rezonabila.

98. Conducerea academica trebuie sa se preocupe constant de asigurarea conditiilor optime de lucru si de formare continua pentru personalul administratiei universitare.

99. Personalul administratiei universitare aplica in mod consecvent, in intreaga sa activitate, legislatia in vigoare si principiile raspunderii publice fata de gestionarea fondurilor alocate de la buget sau extrabugetare, cooperand in acest sens cu conducerea academica.

100. Raporturile dintre personalul administrativ si studenti se desfasoara in conditiile definite de conducerea academica a SNSPA. Administratia nu este direct responsabila fata de studenti, ci numai prin intermediul conducerii academice.

V. RESURSELE UMANE

Recrutarea si promovarea pe posturi didactice si de cercetare

101. Toate functiile si gradele didactice si de cercetare se ocupa prin concurs, iar mentinerea pe postul ocupat este conditionata de performantele stiintifice si didactice.

102. Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de Legea invatamantului nr. 84/1995 si de Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

103. Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular in SNSPA sau in afara acestuia si sunt numite de organismele in competenta carora intra postul scos la concurs: Consiliul profesoral, in cazul posturilor de preparator, asistent si lector si Senat, in cazul posturilor de conferentiar si profesor.

104. Probele de concurs si continutul acestora sunt stabilite de catedre sau departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia si programul desfasurarii acestuia se pun la dispozitia candidatilor o data cu inscrierea la concurs.

105. Consiliile profesorale raspund de organizarea concursurilor si selectarea candidatilor. Ele iau in discutie propunerile comisiilor si rezultatele numai in cazul concurentilor care satisfac criteriile de performanta ale postului respectiv.

Candidatii sunt obligati sa prezinte nu numai lista de lucrari ci si lucrarile de specialitate. Se iau in considerare numai lucrarile publicate. In cazul posturilor de preparator si asistent se pot accepta si manuscrise care au atasata confirmarea de acceptare spre publicare din partea unei reviste de specialitate.

106. Contestatiile se inainteaza, dupa caz, Senatului universitar sau Ministerului Educatiei si Cercetarii, in termen de cel mult 10 zile, si se solutioneaza in termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de contestatie.

107. Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuala, de cadre didactice titulare ale unei facultati sau departament din SNSPA sau de personal didactic asociat, prin cumul sau plata cu ora.

108. Catedrele, facultatile si departamentele pot angaja, in regim de cadru didactic asociat, specialisti cu valoare recunoscuta in domeniu, din tara sau strainatate. Angajarea se avizeaza de consiliul departamentului sau al facultatii si se aproba de Senatul universitar.

Perfectionarea pregatirii si evaluarea personalului didactic

109. Perfectionarea personalului didactic se realizeaza, in principal, prin formele prevazute la art. 164 din Legea invatamantului nr. 84/1995, si anume:

a)      programe de documentare si schimburi de experienta la nivel nationmal si international;

b)      programe de specializare si cooperare interuniversitara, in tara si in strainatate;

c)      invatamant postuniversitar, organizat potrivit legii;

d)      programe de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, realizate in tara sau prin cooperare internationala;

e)      inovare educationala si creatie stiintifica

110. Evaluarea activitatii de perfectionare se face de catre catedra / departament sau, dupa caz, de Senatul universitar.

111. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic se face de catre Rector, pe baza propunerilor sefilor de catedra/departament, cu avizul decanilor/directorilor de colegiu, potrivit criteriilor de evaluare si indicatorilor de performanta stabilite anual de Senatul universitar. Ponderea fiecarui criteriu in evaluarea performantelor profesionale individuale va fi determinata prin raportare la normele metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului didactic din invatamantul superior si in functie de politica de dezvoltare institutionala a SNSPA. Suma ponderilor criteriilor va fi de 100%.

112. Salariul de baza al fiecarui cadru didactic va fi stabilit in functie de scorul obtinut prin insumarea punctelor acordate pentru indicatorii de performanta, combinat cu ponderea criteriilor de evaluare stabilita de catre Senatul universitar pentru fiecare functie didactica, tinand cont de limitele prevazute de lege si de veniturile SNSPA.

113. Contestatiile in legatura cu evaluarea performantelor profesionale individuale se fac in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii si se solutioneaza de catre Biroul senatului universitar. Rezultatul analizarii contestatiei va fi comunicat in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.

114. Pe langa evaluarea performantelor profesionale individuale se va efectua si o evaluare a rezultatelor activitatii didactice si stiintifice de la nivelul facultatilor, departamentelor si al catedrelor. In acest scop, fiecare facultate/departament va numi o comisie insarcinata cu strangerea informatiilor si intocmirea raportului annual de autoevaluare ce va fi prezentat in fata Comisiei de evaluare si atestare de la Nivelul SNSPA.

115. Periodic, Comisia de evaluare si atestare a SNSPA (condusa de un prorector) va aprecia activitatea structurilor universitare (catedre, departamente, facultati, colegii, laboratoare, grupuri sau colective de cercetare) potrivit normelor si uzantelor practicate in viata academica, standardelor fixate de Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare. Aceeasi comisie va analiza si aviza, inca din faza de proiectare si dupa incheierea primului an de invatamant al ciclului, formele de invatamant si specializarile noi.

Personalul tehnic-administrativ si personalul didactic auxiliar

116. Personalul tehnic- administrativ este alcatuit din totalitatea angajatilor SNSPA care nu este incadrata pe functii didactice si nu indeplineste activitati didactice. Criteriile de angajare si remunerare, precum si modul de organizare, control si evaluare a acestei categorii de personal intra in atributiile serviciului economico-administrativ, aflat sub conducerea directorului general administrativ.

117. Personalul didactic auxiliar este alcatuit din totalitatea persoanelor de specialitate cu studii superioare (tehnicieni, laboranti, operatori de teren etc.) angajate de catedre si facultati in vederea sprijinirii procesului didactic si activitatii de cercetare. Catedrele si facultatile pot angaja personal didactic auxiliar, in functie de resursele financiare suplimentare.

118. Drepturile si obligatiile personalului din aceste categorii sunt cele prevazute in fisele posturilor si in contractul colectiv de munca.

VI. STUDENTII

Admiterea

119. Invatamantul universitar din SNSPA, organizat sub cele doua forme, de lunga si scurta durata, este deschis tuturor absolventilor de liceu cu diploma de bacalaureat. Accesul se decide in limita locurilor stabilite de fiecare facultate sau colegiu, cu aprobarea Senatului. In conformitate cu reglementarile legale, locurile scoase la concurs sunt de trei tipuri: a) locuri finantate de la bugetul de stat; b) locuri in regim cu taxa pentru invatamantul de zi sau cu frecventa redusa; c) locuri in regim cu taxa pentru invatamantul la distanta.

Daca numarul candidatilor depaseste numarul locurilor planificate, se organizeaza concurs de admitere. Dupa realizarea clasamentului candidatilor in ordinea descrescatoare a mediei generale obtinute la concursul de admitere, candidatii ce au obtinut o medie mai mica decat ultima medie de intrare pe un loc subventionat de la bugetul de stat pot opta pentru inmatricularea pe un loc in regim cu taxa. In cazul in care numarul solicitarilor pentru locurile in regim cu taxa este mai mare decat numarul locurilor stabilite de facultate/colegiu/departament, se va realiza o ierarhizare a studentilor printr-un procedeu similar celui folosit in clasamentul candidatilor pentru locurile subventionate de la bugetul de stat. Facultatile pot decide alocarea unor locuri speciale pentru politicile afirmative.

In cazul in care numarul solicitantilor este egal sau mai mic decat numarul locurilor scoase la concurs, ierarhizarea candidatilor se face luand in considerare media de la bacalaureat si mediile anuale de la disciplinele propuse de facultatile/colegiile care organizeaza admiterea.

Conditiile specifice de admitere si cifrele de scolarizare ale fiecarei facultati/colegiu/departament sunt facute publice cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului universitar.

120. Candidatii declarati admisi pot urma concomitent doua specializari in cadrul SNSPA, potrivit deciziei Senatului universitar. Subventia de la bugetul de stat pentru acestia va fi acordata pe durata normala de studiu a unei singure specializari. Cea de-a doua specializare va fi urmata in regim cu taxa. Cuantumul taxei anuale de studiu pentru aceasta categorie de studenti va fi stabilit de Senat si va fi anuntat candidatilor inainte de inceperea admiterii.

121. Incepand cu anul universitar 2001-2002, locurile subventionate de la bugetul de stat pot fi scoase la concurs in fiecare an, conform legii. In acest sens, ierarhizarea studentilor pentru obtinerea unui loc in regim subventionat de la bugetul de stat se va face dupa fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor obtinute in anul universitar anterior. La concurs participa toti studentii din aceeasi facultate/ colegiu/departament, aceeasi specializare universitara, acelasi an si aceeasi forma de invatamant, indiferent daca sunt scolarizati cu taxe sau fara taxe. Clasamentul se va face strict in ordinea descrescatoare a mediei generale obtinuta de studenti in anul anterior, cu indeplinirea tuturor criteriilor de promovabilitate stabilite de Senatul universitar pe baza regulamentelor in vigoare si a regulamentului propriu privind sistemul de credite transferabile.

122. Contestatiile la admitere se aproba numai in limita locurilor finantate de la buget sau pe locuri finantate din resurse proprii ale fiecarei facultati/colegiu/departament.

123. Absolventii cu diploma de licenta pot urma o a doua specializare, fara concurs de admitere, peste numarul locurilor planificate, insa fara drept de bursa. Efectivul de locuri ce se aloca celor ce urmeaza a doua specializare se stabilesc de Consiliile facultatilor la propunerea catedrelor.

Evaluarea

124. Examenele (scrise si orale), colocviile sau verificarea pe parcurs reprezinta forme obligatorii de evaluare a pregatirii studentilor. Organizarea examenelor sau a altor probe de evaluare, precum si compatibilizarea sistemului de examinare din facultati cu sistemul de credite transferabile reprezinta responsabilitatea Consiliilor facultatilor si a catedrelor.

125. Examenele se stabilesc si se sustin in sesiuni propuse de conducerile facultatilor. Datele de sustinere a examenelor in sesiuni se stabilesc de catre studenti, cu acordul cadrului didactic titular. Pentru motive temeinice, la cerere, examenele se pot sustine si in afara sesiunilor prevazute, cu aprobarea decanului, pe baza acordului cadrului didactic titular.

Promovarea examenelor se face in concordanta cu sistemul de credite transferabile specifice facultatii. Nota minima pentru obtinerea creditelor alocate fiecarei discipline din planul de invatamant este 5 (cinci). Studentii au dreptul sa sustina cel mult doua examene la fiecare disciplina. Neprezentarea studentului la data si ora anuntata pentru un examen implica renuntarea la una din cele doua posibilitati de promovare a examenului. In cazul nepromovarii examenului la una (sau mai multe) din discipline, studentul poate solicita reinscrierea sa la cursul (cursurile) respectiv(e) si sustinerea unui nou examen in regim cu taxa. Intr-un astfel de caz, titularul unei discipline poate solicita studentului sa participe la toate activitatile si sa raspunda tuturor exigentelor impuse de planul de invatamant pentru disciplina respectiva.

Studentii pot beneficia, la cerere, de examene suplimentare pentru marire de note, prevazute cu taxe. Studentul poate beneficia de marire de note la cel mult trei discipline. Examenele pentru mariri de note se vor programa in cadrul sesiunilor de restante.

126. Modul de evaluare a pregatirii studentilor va fi adus la cunostinta acestora la inceputul semestrului, odata cu prezentarea programei analitice a disciplinei de studiu. Fiecare titular de curs va face publice cerintele sale cu privire la: frecventa participarii la cursuri/seminarii; implicarea studentilor in discutii/dezbateri; gradul de importanta al elaborarii de referate, eseuri etc. Se va specifica totodata ce pondere detin diferitele forme de evaluare pe parcurs in nota finala. Se va indica si tipul de examinare finala (examen scris, oral, colocviu etc.).

Examenul se desfasoara in prezenta titularului de curs si a conducatorului de seminar.

127. Frauda la examen se sanctioneaza cu suspendarea pe un an a studiilor. Recidivarea in frauda se pedepseste cu exmatricularea. Comisia de examinare intocmeste, pe loc, un proces verbal de constatare a fraudei, pe care il inainteaza conducerii facultatii. In borderoul de examen se specifica, in dreptul numelui studentului, cuvantul "frauda".

Drepturile si indatoririle studentilor

128. In perioada studiilor, studentii au urmatoarele drepturi:

a)      sa beneficieze de gratuitatea invatamantului;

b)      sa foloseasca amfiteatrele, salile de cursuri si seminarii, laboratoarele, salile de lectura, bibliotecile si toate celelalte mijloace puse la dispozitie de SNSPA, pentru a le sprijini pregatirea profesionala si stiintifica;

c)      sa beneficieze de burse de merit, burse de studiu, burse de ajutor social si alte forme de sprijin material, in conditiile legii;

d)      sa beneficieze de tratament pentru refacerea sanatatii in statiuni balneo-climaterice sau pentru odihna, in tabere studentesti;

e)      sa beneficieze de bilete cu tarif redus pe mijloacele de transport intern auto, feroviar si naval, in perioada fiecarei vacante scolare, cate o singura calatorie dus-intors in localitatea de domiciliu;

f)        sa primeasca bilete cu pret redus la spectacole de teatru, opera, film, concerte sau la alte manifestari culturale si sportive organizate de institutii publice;

g)      sa faca parte din organizatii studentesti, sa aleaga si sa fie ales ca reprezentant al studentilor in Consiliul facultatii si in Senatul universitar;

h)      sa solicite contra cost, in functie de specificul disciplinei de invatamant si al facultatii, prestarea unor activitati didactice (examene partiale, lucrari practice etc.) din afara planurilor de invatamant, cu acordul cadrului didactic si aprobarea sefului de catedra;

i)        sa beneficieze de mobilitati interne si internationale;

j)        sa petitioneze in problemele vietii universitare

Studentii au urmatoarele indatoriri:

a)      sa respecte actele normative care reglementeaza activitatea studentilor;

b)      sa se conformeze exigentelor planurilor de invatamant si cerintelor specificate de programele analitice ale disciplinelor din planurile de invatamant;

c)      sa respecte disciplina universitara, sa aiba un comportament civilizat, o tinuta corecta si decenta, sa manifeste politete si respect in relatiile cu personalul academic, administrativ si tehnic, cu colegii, precum si cu celelalte persoane;

d)      sa foloseasca cu grija bunurile materiale puse la dispozitia lui in spatiile universitare, biblioteci, camine etc. si sa le pastreze in buna stare;

e)      sa plateasca sumele corespunzatoare prejudiciilor cauzate SNSPA prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate.

Incalcarea obligatiilor regulamentare si a prevederilor prezentei Carte atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati, in functie de gravitatea faptelor, dupa cum urmeaza: 1) mustrare scrisa; 2) mustrare scrisa cu avertisment; 3) ridicarea bursei pe o perioada de o luna; 4) ridicarea bursei pentru un semestru universitar; 5) exmatricularea.

Sanctiunile se aplica de catre decanat.

VII. PROGRAME UNIVERSITARE, NIVELE DE CALIFICARE, PLANURI DE INVATAMANT

129. SNSPA organizeaza forme de pregatire universitara (de lunga si scurta durata) si postuniversitara la absolvirea carora se acorda urmatoarele diplome, certificate si atestate:

A. Pregatire universitara de lunga si scurta durata

1. Absolvent de colegiu ( 3 ani), cu diploma in care se specifica domeniul specializarii dobandite. Absolventilor care nu au promovat examenul de absolvire li se elibereaza, la cerere, certificatul de studii universitare de scurta durata.

2.Absolvent al studiilor universitare de lunga durata (4 ani) cu diploma de licenta pentru cei care au promovat examenul de licenta si cu certidicat de absolvire universitara de lunga durata pentru cei care nu au promovat examenul de licenta. In acest ultim caz, certificatul de absolvire se elibereaza la cerere.

3.Absolvent al invatamantului la distanta, cu diploma sau certificat de calificare, in functie de criteriile satisfacute.

4.Certificat de pregatire pedagogica, acordat studentilor care au promovat examenele la toate disciplinele prevazute in programul departamentului. Obtinerea acestui certificat este obligatorie pentru studentii si absolventii care decid sa urmeze o cariera didactica.

B. Pregatire postuniversitara

Absolvent al programului de studii aprofundate de specialitate, cu diploma de studii aprofundate.Studiile aprofundate au durata de doua sau trei semestre si se fac numai in domeniul de specializare a studiilor absolvite, conform reglementarilor legale;

6. Absolvent al studiilor de masterat, cu diploma de master. Studiile de masterat au durata de 2-4 semestre si integreaza mai multe domenii de specializare, avand rolul de a extinde competentele in aceste domenii. Studiile de masterat pot fi urmate de absolventii cu diploma de licenta obtinuta la finalizarea studiilor universitare de lunga durata, indiferent de profil sau specializare;

7. Absolvent de studii academice postuniversitare de specializare (2 ani), cu diploma de studii academice postuniversitare. Studiile academice postuniversitare pot fi urmate de absolventii cu diploma a invatamantului de lunga durata, indiferent de profil sau specializare.

8. Absolvent al cursurilor postuniversitare de perfectionare, cu certificat de absolvire. Aceste cursuri pot fi urmate de absolventii cu diploma a invatamantului de lunga sau scurta durata ;

9. Absolvent al cursurilor de scurta durata de nivel postuniversitar, cu atestat de absolvire.

10. Absolvent al programului de doctorat, cu titlul stiintific de doctor (in specializarile acreditate). Doctoratul poate fi urmat de absolventii cu diploma de licenta a invatamantului superior de lunga durata.

130. In limitele reglementarilor legale, decanii pot elibera adeverinte pentru alte forme si nivele de pregatire.

131. Diploma, licenta, certificatul se elibereaza numai cu antetul si stampila SNSPA si cu semnatura Rectorului, care poarta intrega raspundere a verificarii premiselor si cursului studiilor presupuse in mod legal de diploma ce se acorda. 

Formularele tip pentru diploma, licenta, certificat, foaie matricola, atestat, adeverinta se asigura de Secretariatul Rectoratului, iar eliberarea lor se inregistreaza la Rectorat, respectiv la decanate. Fiecare act de studii este insotit de un supliment (Diploma Supplement) care detaliaza disciplinele studiate, creditele asociate fiecarei discipline si calificarile studentului.

Anexa administrativa la diploma (suplimentul) va fi eliberata absolventilor, la cerere, atat in limba romana, cat si in limba engleza. Varianta engleza, destinata utilizarii in afara Romaniei, va fi validata de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED).

In conformitate cu dispozitiile Legii Invatamantului nr. 84/1995 republicata, SNSPA poate percepe taxe administrative pentru eliberarea suplimentului de diploma. Nivelul taxei este stabilit anual, de catre Senat.

132. Recunoasterea diplomelor emise de institutii de invatamant superior din strainatate se face pe baza prevederilor "Conventiei europene a Consiliului Europei si UNESCO privind recunoasterea calificarilor universitare in Europa" si a reglementarilor nationale si europene in vigoare.

133. Pentru toate formele de pregatire universitara si postuniversitara, planurile de invatamant se concep in stricta concordanta cu obiectivele specializarii, oferind studentilor posibilitatea de a alege diferite pachete de discipline optionale si de

a-si completa pregatirea prin cursuri facultative. Se va asigura o responsabilizare a studentilor in ceea ce priveste alegerea rutelor de pregatire si a disciplinelor.

Planurile de invatamant cuprind discipline obligatorii, optionale si facultative. Disciplinele obligatorii au in vedere acumularea de catre studenti a cunostintelor de baza specifice domeniului. Disciplinele optionale vizeaza aprofundarea unor directii particulare precum si specializarea studentilor. Disciplinele facultative urmaresc largirea orizontului de cunoastere a studentilor, angajand domenii complementare.

Planurile de invatamant aferente formelor de pregatire universitara de lunga si scurta durata se concep astfel incat sa ofere studentilor suficient timp pentru studiu individual si pentru reflectie creativa. In acest sens, planul de invatamant nu poate depasi limita a 20 de ore saptamanal pentru o singura specializare (majora) si 24 ore saptamanal in cazul alegerii unei specializari minore.

134. SNSPA aplica sistemul de credite transferabile pentru a crea premisele intensificarii mobilitatii interne si internationale a studentilor. Creditele sunt valori numerice (considerate de obicei pe o scala de la 1 la 30) ce reflecta volumul de munca necesar asimilarii de catre studenti a unei discipline specifice, sub forma diferitelor activitati (curs, seminar, laborator, referate, activitate practica etc.). In cadrul acestui sistem, semestrul reprezinta unitatea academica de baza si fiecarei discipline i se aloca un numar de credite de studiu. Unitatea standard de credit este echivalenta cu 30 de ore conventionale. Numarul minim de credite ce trebuie obtinute intr-un semestru de 14 saptamani este de 30.

Un credit de studiu este echivalent cu o ora de seminar sau laborator. O ora de curs este echivalenta cu 1,5 credite de studiu. Un credit de studiu este echivalent cu 4 ore de practica social-politica. In functie de importanta pentru dobandirea unei calificari (diplome, certificat etc.), fiecarei discipline i se aloca un numar de credite. Numarul total al creditelor de studiu pentru o calificare universitara majora sau minora se propune de catedra sau departamentul de specialitate, se aproba de organul ierarhic superior si se valideaza de Senat.

Sistemul creditelor de studii este in masura sa orienteze modul de alcatuire a planurilor de invatamant, astfel incat acestea sa fie centrate pe obiectivele stimularii ofertelor de credite transferabile si al crearii posibilitatii efective de optiune a studentilor pentru diferite discipline.

135. Programele analitice corespunzatoare disciplinelor din planul de invatamant se elaboreaza la inceputul fiecarui an universitar de catre titularii de discipline si se aproba de catre catedra sau departament. Programele analitice sunt elaborate intr-o forma unitara, astfel incat sa existe posibilitatea compararii, evaluarii si coordonarii continutului disciplinelor oferite pe parcursul unui an de studiu si al intregului ciclu de invatamant.

VIII. CERCETAREA STIINTIFICA SI COOPERAREA INTERNATIONALA

136. Cercetarea stiintifica reprezinta obligatie de baza a fiecarui cadru didactic. Activitatea de cercetare poate fi realizata individual sau in colective de cercetare constituite la nivelul catedrelor, facultatilor, departamentelor sau unitatilor de cercetare. La activitatea de cercetare din catedre si colectivele de cercetare pot participa, alaturi de cadrele didactice, cercetatori si studenti. Conducerile facultatilor, departamentelor si catedrelor au responsabilitatea stimularii participarii si integrarii studentilor in activitatea de cercetare.

137. Activitatea proprie de cercetare stiintifica, validata prin lucrari publicate, reprezinta criteriul fundamental de evaluare a calificarii si performantei academice. Pozitiile in ierarhia didactica sunt stabilite in functie de performantele de cercetare stiintifica.

138. Cadrele didactice care au rezultate remarcabile in cercetare pot fi sprijinite, prin finantari cu prioritate, sa-si desfasoare si sa-si dezvolte programele de cercetare stiintifica. De asemenea, studentilor care au demonstrat o preocupare deosebita pentru activitatea de cercetare pot fi sustinuti si incurajati in efortul de cercetare prin acordarea cu prioritate a unor burse nationale si internationale.

139. Catedrele, departamentele, facultatile si Senatul universitar au responsabilitatea identificarii si evaluarii anuale a rezultatelor cercetarii stiintifice, precum si a publicatiilor realizate de membrii comunitatii academice.

140. Veniturile obtinute din realizarea programelor de cercetare stiintifica, a contractelor si granturilor de cercetare, precum si a altor activitati (prestari servicii, consultanta etc.) sunt utilizate cu prioritate pentru dezvoltarea bazei materiale proprii de cercetare, pentru remunerarea personalului care a efectuat cercetarea, pentru deplasari, organizarea de simpozioane sau conferinte, subventionarea aparitiei unor carti si reviste, premierea cadrelor didactice, studentilor sau doctoranzilor etc.

Dotarile obtinute de cadrele didactice sau cercetatori in cadrul unor programe de cercetare raman la dispozitia catedrei sau unitatii de cercetare prin intermediul careia a fost realizat programul sau contractul de cercetare respectiv.

141. Integrarea si participarea catedrelor, facultatilor, departamentelor, unitatilor sau colectivelor de cercetare in diferite forme de cooperare internationala reprezinta o preocupare prioritara a SNSPA. Activitatea de cooperare internationala se poate realiza prin multiple forme: partciparea la programe academice, stiintifice, educationale, culturale internationale; acorduri de cooperare cu alte universitati; participarea la concursuri internationale pentru obtinerea de burse de cercetare, studii perfectionare; participarea la manifestari stiintifice internationale; mobilitati ale cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor in cadrul unor programe sau acorduri cu alte universitati; infiintarea de lectorate si invitarea specialistilor straini pe domenii specifice de interes etc.

142. Rezultatele participarii la diferite forme de cooperare internationale sunt evaluate anual de catre Consiliile facultatilor/departamentelor si de catre Senat. Criteriile de evaluare au in vedere gradul de ameliorare a propriilor performante didactice si stiintifice, precum si alte tipuri de beneficii raportabile la cresterea credibilitatii, a presigiului stiintific international etc.

143. Finantarea cooperarii internationale se realizeaza din resurse bugetare si/sau extrabugetare. In functie de bugetul alocat, la inceputul fiecarui an universitar se poate aloca fiecarei facultati/departament o suma (inclusiv in valuta) in vederea desfasurarii actiunilor internationale (deplasari, organizari de sesiuni etc.). Modul de cheltuire a sumei respective va fi decis la nivelul Consiliului facultatii.

IX. FINANTAREA

144. Veniturile SNSPA se compun, pe de o parte, din sumele alocate de la bugetul de stat si, pe de alta parte, din resurse financiare proprii obtinute din subventii, donatii, sponsorizari si taxe percepute in conditiile legii de la persoane fizice si juridice romane si straine, venituri din activitatea de expertiza, consultanta, alte venituri. Finantarea de la bugetul statului este facuta pe baza unui contract institutional, negociat anual, si semnat de Ministrul Educatiei si Cercetarii si Rectorul SNSPA.

145. Dupa retinerea unei cote necesare functionarii institutiei in ansamblul ei, sumele alocate de la bugetul de stat sunt distribuite, conform deciziei Senatului, facultatilor, departamentelor si colegiilor, pentru acoperirirea cheltuielilor legate de organizarea si gestionarea proceselor de invatamant si al finantarii cheltuielilor de personal didactic si personal auxiliar.

Autonomia financiara a facultatilor privind folosirea fondurilor alocate si dobandite implica respectarea prevederilor legale in vigoare.

146. Veniturile extrabugetare se gestioneaza si se utilizeaza separat de cele bugetare, la nivelul SNSPA, al facultatilor, departamentelor si colegiilor care le-au obtinut. Modul de gestionare a acestora este supus aprobarii Senatului si urmeaza, in principiu, o procedura similara celei folosite in cazul fondurilor bugetare.

Fondurile extrabugetare pot proveni din urmatoarele surse:

taxe de studiu instituite pentru studentii admisi peste numarul de locuri finantate de la bugetul de stat, atat in formele de pregatire din invatamantul universitar de lunga si scurta durata cat si in invatamantul postuniversitar;

taxe de studiu pentru studentii inscrisi la forma de invatamant la distanta;

taxe de studiu pentru studentii straini inscrisi in forme de pregatire universitara,  postuniversitara sau doctorala si care nu beneficiaza de bursa din partea statului roman;

taxe administrative

taxe ce pot fi solicitate studentilor pentru inscrierea la examenul de admitere intr-unul din programele de instruire oferite de facultati/departamente/colegii;

taxe pentru marire de nota;

taxe pentru reinmatriculare;

taxe pentru organizarea si predarea unor discipline ce nu sunt incluse in planul de invatamant;

taxe pentru organizarea si sustinerea celei de a treia examinari la aceeasi disciplina;

taxe pentru legalizarea documentelor eliberate de SNSPA;

alte taxe prevazute de reglementarile legale in vigoare;

venituri obtinute din realizarea unor contracte de cercetare stiintifica;

venituri din consultanta, expertiza etc.;

incasari din chirii sau prestari de servicii oferite de SNSPA;

sponsorizari sau donatii din partea diferitelor fundatii si asociatii non-profit sau a unor societati comerciale;

alte venituri, cu respectarea reglementarilor legale.

147. Taxele de studiu, precum si toate celelalte taxe se instituie, se modifica sau se anuleaza de catre Senat, la propunerea Consiliului de Administratie, in cadrul legal existent. Pentru instituirea oricarui tip de taxe este necesara precizarea destinatiei si a modului de utilizare.

Cuantumul taxelor de studiu sunt calculate prin raportare la volumul cheltuielilor acoperite de bugetul de stat pentru fiecare student bugetat. Taxa de studiu nu poate fi mai mica decat volumul cheltuielilor bugetate.

Taxele administrative sunt calculate in functie de cheltuielile implicate de activitatile suplimentare solicitate personalului didactic sau administrativ responsabil de realizarea acestora.

148. In functie de resursele (bugetare si extrabugetare) disponibile, SNSPA repartizeaza la inceputul fiecarui an universitar o suma (inclusiv in valuta) ficarei facultati/departament in vederea desfasurarii actiunilor internationale (deplasari, manifestari stiintifice etc.). Au prioritate de finantare acele actiuni care probeaza obtinerea unor beneficii certe pentru institutie din perspectiva extinderii cooperarii academice si stiintifice sau a participarii in programe de cercetare internationale.

149. Finantarea de catre SNSPA a investitiilor pentru reparatii, intretinere si dotari se realizeaza in limita fondurilor bugetare si extrabugetare disponibile. Distribuirea fondurilor pe unitati se face pe baza unor criterii stabilite de Senat. In cazul solicitarilor facute de unitati ce dispun de resurse extrabugetare pentru executarea unor lucrari de reparatii/intretinere sau pentru cumpararea de aparatura, utilaje sau mobilier, finantarea va fi acordata numai in masura in care acestea contribuie cu o cota parte la suma totala.

X. PATRIMONIUL

150. Baza materiala a SNSPA consta in intreg activul patrimonial existent la data aprobarii prezentei Carte, precum si in activul patrimonial ce poate fi dobandit ulterior, conform prevederilor legale stipulate in art. 166, alineatele (1) si (3) din Legea invatamantului nr. 84/1995.

Baza materiala a SNSPA cuprinde:

- spatii destinate procesului de invatamant si cercetare stiintifica, precum si mijloacele de invatamant si cercetare aferente (amfiteatre, sali de curs si seminar, laboratoare, biblioteci, editura, tipografie etc.);

- spatii destinate sustinerii procesului de invatamant (incaperi pentru pastrarea echipamentului didactic, cluburi ale studentilor, bufet, sali de sport etc.);

- spatii destinate activitatilor tehnice si administrative (centrala telefonica, centrala pentru incalzire, birouri pentru personalul administrativ, incaperi pentru asociatiile studentilor etc.);

- spatii destinate personalului academic (secretariate, birouri ale decanilor, sefilor de catedra, profesorilor etc.)

- casa de oaspeti Batistei

- alte spatii

151. In temeiul articolului 166, alin. 4. din Legea invatamantului nr. 84/ 1995, baza materiala a invatamantului apartinand SNSPA este de drept proprietatea acesteia. Inchirierea bunurilor disponibile din dotare se poate face pe baza de contract, cu revizuire anuala.

152. Dreptul de dispozitie al SNSPA asupra elementelor de activ patrimonial se exercita conform legii.

153. Spatiile si mijloacele de invatamant si cercetare repartizate spre folosinta facultatilor/ colegiilor/ departamentelor nu pot fi folosite in alte scopuri decat cele pentru care le-au au fost alocate. Orice schimbare a destinatiei respectivelor facilitati este supusa aprobarii Rectorului.

154. Casa de oaspeti Batistei face parte din patrimoniul SNSPA si este folosita cu prioritate pentru facilitarea schimburilor internationale ale SNSPA. Cazarea oaspetilor in camerele (apartamentele) casei de oaspeti se face la propunerea decanilor facultatilor, in cazul invitarii unor specialisti de catre facultati, sau cu acordul Rectorului, in cazul specialistilor invitati de Rector.

155. Cazarea in regim de invitat se face gratuit sau cu plata. Rectoratul, catedrele si facultatile vor cauta sa asigure oaspetilor regimul de "invitat" pe baza de reciprocitate cu parteneri din alte tari.

In limita locurilor disponibile, pot fi cazati in regim cu plata si profesori sau cercetartori ce participa la diferite evenimente stiintifice sau sunt parteneri ai facultatilor in cadrul unor programe internationale (TEMPUS, SOCRATES etc.).

156. Activitatea Casei de Oaspesi Batistei se desfasoara potrivit Regulamentului propriu, aprobat de Consiliul de Adminitratie.

XI. PROCEDURA DE ADOPTARE SI MODIFICARE A CARTEI

157. Proiectul prezentei Carte se supune dezbaterii catedrelor, consiliilor facultatilor, studentilor, Consiliului de Administratie si tuturor serviciilor si unitatilor administrative ale SNSPA. Carta universitara se adopta de catre Senat prin vot uninominal, cu majoritatea si in prezenta a 2/3 din membrii Senatului.

158. Propunerile de ameliorare sau amendare a proiectului pot fi facute de orice membru al comunitatii academice si vor fi inregistrate in procesele verbale incheiate in cadrul dezbaterilor initiate la nivelul tuturor structurilor academice sau administrative ale SNSPA.

159. Modificarea Cartei se face la propunerea a cel putin doua facultati/departamente sau la initiativa unei treimi din membrii Senatului. Ea se anunta Senatului cu cel putin o luna inainte de a fi supusa la vot.

160. Prezenta Carta, impreuna cu regulamentele mentionate la Art. 9, punctul a, formeaza statutele constitutive ale SNSPA.

Regulamentele catedrelor se valideaza de Consiliile facultatilor, iar regulamentele facultatilor se valideaza de Senat.

In termen de 90 de zile de la data adoptarii prezentei Carte, se vor elabora regulamentele prevazute la Art. 9.

161. Prezenta Carta intra in vigoare la data adoptarii ei de catre Senat.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1760
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved