Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

FISA DE EVALUARE MARKETINGUL AFACERII U.C. 10. - C1 ANALIZA ROLULUI MARKETINGULUI IN ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic

FISA DE EVALUARE

MARKETINGUL AFACERII

U.C. 10. - C1

ANALIZA ROLULUI MARKETINGULUI IN ACTIVITATEA AGENTULUI ECONOMIC

FISA DE LUCRU 1. 2

DISCIPLINA: MARKETINGUL AFACERII

FIRMA DE EXERCITIU - LABORATOR TEHNOLOGIC

CLASA a XI-a B

CERINTA:

In grupe de cate trei elevi discutati despre elementele de marketing pe care le intanliti in viata de zi cu zi.Veniti cu exemple concrete: articole din presa, pliante, cataloage, brosuri , afise etc .

Realizati un portofoliu al grupei. Comparati portofoliile intre ele si alegeti-le pe cele mai frumoase.

Timp de lucru: o saptamana

Perioada 05.12.2008 - 12.12.2008

REZOLVARE:

Marketingul este un proces responsabil privind: identificarea anticiparea si satisfacerea in mod profitabil a necesitatilor clientului.

Marketingul joaca un rol important in cadrul activitati agentului economic:

-identificarea si anticiparea nevoilor consumatorilor.

-crearea de valoare prin dezvoltarea de noi produse si servici.

-stabilirea pretului , respectiv valoarea pe care consumatorul o acorda unui produs si pe care este dispus sa o plateasca pentru a intra in posesia acestuia.

-plasarea si distribuirea produselor si serviciilor acolo unde sunt cumparate sau consumate ;

Functiile marketingului:

Functia desemneaza o grupare de activitati determinante pe baza unui anumit criteriu esential , care ofera posibilitatea intelegerii teoretice a marketingului .

Scoala romaneasca de marketing grupeaza functiile marketingului astfel :

cercetarea pietei , anevoilor de utilizare sau de consum .

inbunatatirea permanenta a capacitatii de adaptare a interprinderei la cerintele mediului sau de viata .

satisfacerea in conditii superioare a necesitatilor de consum .

maximizarea eficientei economice sau maximizarea profitului .

Marketingul este un proces managerial si social prin care indivizii sau grupurile de indivizii obtin ceea ce le este necesar. Aceasta joaca are un rol important in cadrul activitatii agentului economic, ajutand la realizarea obiectivelor economice si psihologice.

Principiile marketingului sunt realizate prin satisfacerea cerintelor clientilor si obtinerea de profit.

In cadrul activitati de marketing, comunicarea eficienta cu consumatorii joaca un rol impoertant in satisfacerea nevoilor acestora. Indiferent de sistemul social, intr-o organizatie, comunicarea indeplineste urmatoarele functi: informarea, socializarea, motivarea, dialogul, educatia, promovarea culturi, distractia si integrarea.

1. Ce este marketingul

Reprezintå un ansamblu coerent de activitåti, metode si tehnici, avand drept scop cunoasterea cerintelor materiale si spirituale ale societåtii, organizarea si desfåsurarea proceselor economice si sociale in vederea satisfacerii la timp, in conditii de calitate si eficientå maximå ale acestor cerinte.

Functiile marketingului

a. Investigarea pietei, a necesitåtilor de consum (functia premiså);

b. Conectarea dinamicå a intreprinderii la mediul economic si social (functia de mijloc);

c. Satisfacerea in conditii superioare a nevoilor de consum (functia obiectiv);

d. Maximizarea eficientei economice a profitului (functia obiectiv).

3. Din punct de vedere a nivelului de organizare marketingul estemicromarketing si macromarketing

4. Este cunoscut cå marketingul a apårut si s-a dezvoltat pe baza dimensiunilor economice si sociale caracterizate prin:

- dezvoltarea fortelor de productie;

- adancirea specializårii in productie;

- mutatiile demografice;

- schimbarea conditiilor de viatå si muncå;

- dezvoltarea relatiilor economice internationale;

- divizarea internationalå a muncii;

- afirmarea independentei unor state.

5. Concepte de marketing

- nevoile, dorintele si cererea;

- produsele;

- valoarea;

- costul si satisfactia;

- schimburile, tranzactiile si relatiile;

- piata;

- marketingul.

6. Enumerati domeniile specializårii marketingului in functie de profilul activitåtii economice:

- marketing industrial si al serviciilor;

- marketingul bunurilor de consum;

- marketingul mijloacelor de productie;

- marketingul in domeniul agriculturii;

- marketing politic;

- marketing ecologic;

- marketing administrativ;

- marketing educational religios si bancar.

7. Ce reprezintå concurenta in acceptiunea de marketing:

- un ansamblu de raporturi in care intrå agentii economici in lupta pentru asigurarea resurselor de aprovizionare, dispunerea acelorasi furnizori, clienti sau prestatori de servicii. Concurenta face parte din regula de joc, stimuleaza cresterea cantitåtii si calitåtii, stimuleazå procesul de primenire al firmelor slabe cu capacitåti mici dar si inoirea produselor in productie.

8. Aria cercetårii de marketing cuprinde:

- cercetarea intreprinderii;

- resurse materiale, financiare, umane;

- studierea pietei;

- studierea cererii;

- studierea comportamentului de cumpårare si consum;

- analiza si previziuni.

9. Descrieti pe scurt functiile marketingului

Functia premiså - se urmåreste cunoasterea pietei prezente si potentiale in ansamblul nevoilor de consum - motivatia nevoilor de consum; comportamentul consumatorilor; alte componente ale mediului: factori demografici, sociali, politici, culturali. - se realizeazå prin comportamente specializate ale intreprinderii

Functia mijlocie raportarea activitåtii intreprinderii, in permanentå la mediul economic si social in care isi desfåsoarå activitatea. Ea urmåreste innoirea ofertei, cresterea capacitåtii intreprinderii pentru valorificarea resurselor materiale, financiare, umane, adaptarea intreprinderii la cerintele si posibilitatea mediului, diversificarea actelor promotionale.

Functia obiectiv - asigurå finalitatea activitåtii firmei, recunoasterea concordantei dintre produsele si serviciile pe care le realizeazå firma si destinatia acestora. - constå in producerea a ceea ce este necesar pentru consum; - distribuirea in conditii optime a produselor si serviciilor; - crearea posibilitåtilor de alegere conform gusturilor si preferintelor; - lårgirea permanentå a gamei serviciilor comerciale;

Functia obiectiv presupune: alocarea judicioaså a resurselor materiale, umane si financiare;

- optimizarea structurilor in concordanta cu obiectivul firmei;

- optimizarea desfåsurårii altor procese economice;

- marketingul asigurå elemente de fundamentare, criterii de evaluare si optiune, promovarea tehnicå de rationalitate a activitåtii.

10. Capacitatea pietei este datå de:

- volumul ofertei;

- volumul cererii;

- volumul tranzactiilor incheiate;

- cota de piata;- numarul de consumatori;

- numarul de clienti ai intreprinderii.

11. Care sunt principalele cåi de dezvoltare ale pietei intreprinderii si in ce constau ele

a. Calea extensivå presupune atragerea unor noi cumpåråtori pentru produsele intreprinderii, fie din randul non cumpåråtorilor relativ fie din randul clientilor unor intreprinderi concurente;

b. Calea intensivå - cresterea cumpåråtorilor pe unitate de consum; cunoaste limite cand este vorba de cerinte fiziologice.

20. Definiti tactica de marketing:

Este modalitatea de punere in practicå a strategiei care implicå actiuni practice prin care intreprinderea isi pune in valoare potentialul.

21. Etapele introducerii in fabricatie a unui produs:

- prospectarea pietei;

- cercetarea fundamentalå privind continutul produsului;

- cercetarea tehnologicå;

- crearea noului produs;

- obtinerea prototipului;

- testarea tehnicå;

- testarea de accesibilitate;

- omologarea;

- contractarea;

- distribuirea;

- promovarea vanzårilor;

- lansarea pe piatå;

- controlul si urmårirea in consum a produsului.

22. Principalele obiective ale strategiei de produs:

- consolidarea pozitiei produsului;

- cresterea gradului de påtrundere;

- sporirea gradului de råspandire pe piatå;

- diferentieirea fatå de produsele similare;

- o mai bunå pozitie in cadrul gamei si cresterea cotei de piatå.

23 Etapele difuzårii pe piatå a unui nou produs:

- lansarea - stabilirea perioadei de lansare (corelatå cu specificul produsului);

- fixarea zonei teritoriale;

- alegerea canalelor de distributie;

- pregåtirea pietei (expozitii);

- alegerea metodei de comunicare, difuzare (etapele vanzårii);

- etapa de cumpårare, de incercare;

- etapa de acceptare sau respingere.

24. Care sunt factorii pietei produsului:

- categoria de nevoi;

- gradul de accesibilitate al produsului;

- varsta produsului;

- calitatea activitåtii de desfacere;

- politica economicå a statului cu instrumente specifice (taxe, subventii, impozite)

- concurentå parazitarå - ilicitå - dumping.

26. Functiile pretului:

Instrumente de måsurå si calcul, mijloc de comunicare a intreprinderii cu exteriorul, parghie economicå a statului, a agentiilor economici.

27. In stabilirea nivelului preturilor intreprinderea se poate orienta dupå criteriile:

- criteriul dominant - preturi (inalte, moderate, joase)

- pentru orientare: a. Costuri (marginal, programul rentabilitåtii); b. Concurentå, pret (strategia imitativå, diferentiatå); c. Cerere;

NEW 

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2957
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved