Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Formare pentru implementarea programelor de Consiliere si orientare la clasele I-XII, SAM si licee tehnologice

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai mic

Stagiul national de formare pentru implementarea programelor de Consiliere si orientare

la clasele I-XII, SAM si licee tehnologice

Suport de curs

Sesiunea: Planificarea carierei

Planificarea carierei

Clasele I-IV

Obiectiv cadru: Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei

Valori si atitudini:  

Motivatie si flexibilitate in elaborarea traseului educational si profesional

Responsabilitate si ambitie pentru decizii si actiuni privind cariera

Interes pentru invatare permanenta intr-o lume in schimbare

Teme

Clasa

Explorarea carierei

Jocuri si activitati preferate acasa, la scoala, in comunitate. Hobby-uri si meserii. Asemanari si deosebiri intre meserii, jocuri si activitati

X

Motivatia personala in alegerea unei meserii

X

Cunostintele dobandite in scoala si importanta pentru viata cotidiana si viitoarea cariera

X

Ce este munca - situatii de munca acasa, la scoala, in comunitate

X

Meserii individuale si de echipa - beneficii si efecte. Meseria viitoare si necesitatea muncii in echipa

X

Termeni specifici unei meserii: denumirea activitatilor principale, instrumente utilizate

X

Planificarea carierei

Portofoliul carierei - elemente simple: fise, imagini, jurnalul personal, sugestii, recomandari

X

Elemente simple ale planului pentru cariera: prioritati si obiective privind ciclul gimnazial si clasa a V-a. Relatia dintre traseul educational si viitoarea cariera

X

Planificarea carierei

Clasele V-VIII

Obiectiv cadru: Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei

Valori si atitudini:  

Motivatie si flexibilitate in elaborarea traseului educational si profesional

Responsabilitate si ambitie pentru decizii si actiuni privind cariera

Interes pentru invatare permanenta intr-o lume in schimbare

Teme

Clasa

Explorarea carierei

Caracteristicile unei meserii - sarcini simple, responsabilitati, mediu de lucru, vestimentatie, instrumente de lucru, orar

X

Ocupatii traditionale si non-traditionale

X

Munca, ocupatie, cariera: definitie, distinctii si caracteristici

X

Criterii de alegere a unei meserii: satisfactia muncii, prestigiul domeniului, traditia familiala, cererea de forta de munca, pregatire educationala, remuneratia. Decizie personala, informata si responsabila cu privire la alegerea meseriei

X

Pregatirea educationala si profesionala necesare dobandirii unei ocupatii:

o        sistemul educational din Romania: ciclul primar, gimnazial, liceal /SAM, postliceal, universitar, postuniversitar. Caracteristici, posibilitati de acces;

o        Distinctia invatamant obligatoriu-invatamant post-obligatoriu;

o        Pregatirea profesionala in vederea angajarii: abilitati, experienta, stagii practice, voluntariat

X

Planificarea carierei

Portofoliul personal pentru clasele V-VIII: desene, rezultate ale aplicarii chestionarelor de interese si abilitati, diplome si certificate obtinute, rezultatele diferite concursuri, activitati de voluntariat si rezultate, explicatii, sugestii, recomandari

X

Planul eduhcational si de cariera: alternative educationale privind clasele IX - X, obiectivele de lunga durata

X

Formularele de optiune pentru clasa a IX-a - caracteristici, modalitati de completare

X

Marketing personal

Cartea de vizita - elemente de continut: numele, prenumele, date de contact personale, ocupatia, institutia si datele de contact ale acesteia

X

Scrisoarea de intentie si CV. Structura, elemente obligatorii. Greseli in redactarea unei scrisori de intentie sau a unui CV. Necesitatea si importanta elementelor de marketing personal pentru gasirea unui loc de munca

X

Planificarea carierei

Clasele IX-XII

Competente generale Construirea planului de cariera pentru tranzitia la piata muncii.

Valori si atitudini:

Motivatie si flexibilitate in elaborarea traseului educational si profesional

Responsabilitate si ambitie pentru decizii si actiuni privind cariera

Interes pentru invatare permanenta intr-o lume in schimbare

Teme

Clasa

Planificarea si dezvoltarea carierei

Cariera: definire (acceptiune traditionala si moderna), factorii care influenteaza alegerea carierei

x

Explorarea site-ului www.go.ise.ro

x

x

x

x

Planul de cariera dupa finalizarea invatamantului obligatoriu: obiective, resurse, obstacole, actiuni

x

Ciclul superior al liceului: avantajele / dezavantajele continuarii studiilor, posibilitati de admitere, finalizare

x

Continuarea traseului educational sau insertia profesionala: consecinte, avantaje, limite. Resurse pentru indeplinirea obiectivelor propuse

x

Planul pentru cariera dupa finalizarea primului an al ciclului superior al liceului: actualizare

x

Portofoliul personal si planul pentru cariera dupa finalizarea ciclului superior al liceului: completare, detaliere. Integrarea si armonizarea prioritatilor si obiectivelor (educationale, profesionale, familiale) in vederea obtinerii succesului

x

Sistemul de invatamant post-obligatoriu: scoli postliceale, invatamant universitar de scurta / lunga durata, educatia adultilor. Tipuri de institutii, specificul educatiei, niveluri, conditii de acces, finalizare, echivalarea diplomelor la nivel european

x

Piata muncii

Caracteristici si tendinte ale pietei muncii la nivel local, national, european: indicatori statistici. Meserii uzate moral si meserii actuale. Munca la negru, economia informala, munca in strainatate, angajarea cu carte de munca - beneficii si consecinte

x

Pregatirea pentru angajare: portofoliul personal, aspecte juridice ale muncii: Codul Muncii - atributii si responsabilitati ale angajatorului si salariatului

x

Dinamica pietei muncii: cererea si oferta de munca. Selectia si recrutarea fortei de munca

x

Somaj si protectie sociala. Formare si reconversie profesionala in conditiile pierderii locului de munca

x

Integrarea europeana si globalizarea - efectele asupra mobilitatii fortei de munca, cererii si ofertei pe piata muncii

x

Marketing personal

CV, scrisoarea de intentie, interviul de angajare - cerinte formale, standarde europene

x

Documente EUROPASS: CV european, pasaportul lingvistic, suplimentul la diploma, certificatul de calificare, EUROPASS mobilitate - continut, caracteristici, utilitate, modalitati de obtinere si completare

x

CV, scrisoare de intentie, participarea la interviu, documente Europass: standarde europene, conditii elaborare pentru diferite situatii educationale sau de munca, necesitate si importanta in context european

x

Planificarea carierei

SAM

Unitatea de competenta nivel I si II (clasele IX-XI SAM):

Dezvoltare personala in scopul obtinerii performantei

Teme

Clasa

An c

Factori implicati in obtinerea performantei profesionale

Dezvoltarea carierei: plan de actiune pentru reusita insertiei socio-profesionale

x

Potential de schimbare profesionala: raportul dintre competentele personale si comanda sociala

x

Optiuni si stragtegii privind traseul personal de educatie si formare profesionala

Oferta educationala: programe scolare, de calificare, de conversie profesionala

x

Obiective realiste: obiective corelate cu posibilitatile proprii, cu necesitatile socio-economice

x

Marketing personal: modalitati de prezentare, de redactare a unui Curriculum Vitae (CV), a unei scrisori de intentie, comunicare asertiva, interviu

x

Strategie: obiective, actiuni,  metode, mijloace

x

Obiective pe termen scurt: 1 an

x

Obiective pe termen mediu: 2-3 ani

x

Lumea profesiilor

Surse formale: Agentii de Ocupare a Fortei de Munca, ziare, reviste, consilierul scolar

x

Surse informale: reteaua personala (colegi, prieteni), mass-media

x

Caracteristicile profesiilor: cerintele minime pentru profesie descrise in Clasificarea Ocupatiilor din Romania

x

Oportunitati pentru dezvoltarea carierei: oferta locurilor de munca in concordanta cu posibilitatile si aspiratiile proprii

x

Planificarea carierei

Licee tehnologice

Unitatea de competenta nivel III (clasele XI-XII licee tehnologice): Dezvoltarea carierei profesionale

Teme

Clasa

Factori implicati in obtinerea performantei profesionale

Nivel de pregatire: studii, competente profesionale, abilitati sociale, aspiratii profesionale

x

Cerintele locului de munca: fisa postului, fisa angajatului, reglementari, conditii specifice angajatorului

x

Portofoliu personal: rezultate la testari, premii, diplome, certificate, Curriculum Vitae (CV), autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de munca, recomandari

x

Interviu: atitudine, postura, prezentare, limbaj verbal si nonverbal, tinuta

x

Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performanta personala, completarea portofoliului personal in functie de rezultatul obtinut

x

Optiuni si stragtegii privind traseul personal de educatie si formare profesionala

Obiective: calificari, competente, aptitudini necesare unei calificari, spirit de initiativa

x

Surse si oportunitati de formare: centre de formare profesionala, programe de formare continua la locul de munca, programe de scurta durata, cursuri serale, consultanta de specialitate, invatamant la distanta / frecventa redusa, conferinte, studiu individual, invatare continua, voluntariat

x

Instruire continua pentru dezvoltarea carierei profesionale

Evaluarea carierei: autoevaluari ale carierei pe baza profilurilor ocupationale, a evolutiei calificarilor la nivel national si european, consultarea unor persoane specializate (psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor agentii de recrutare de personal

x

CONSILIEREA CARIEREI este un serviciu social care initiaza o abordare globala a individului, sub toate aspectele semnificative ale vietii si rolurilor asumate in scoala, profesie, viata sociala sau comunitara, familie, timp liber (Jigau, 2003).

GLOSAR DE TERMENI

(preluare si adaptare din Codul Etic, ISE, 2003)

Aptitudini si atitudini profesionale

Aptitudinile profesionale sunt acele insusiri fizice si psihice relativ stabile ale unei persoane care conditioneaza randamentul intr-o profesie. Acestea sunt componente dobandite ale personalitatii dezvoltandu-se prin exersarea in activitate. Sunt factori importanti in alegerea unei cariere / profesii, de aceea, consilierilor carierei le revine sarcina de a ajuta pe tineri sa ajunga la o imagine realista in ceea ce priveste aptitudinile personale. In actul reorientarii persoanei in cariera importante sunt deprinderile transferabile (componente ale aptitudinilor profesionale) care ajuta persoana in noua munca prin transferul vechilor deprinderi. Aptitudinile se impart in aptitudinea generala sau inteligenta generala care ajuta persoana sa se descurce in orice situatie, si aptitudini specifice (fluiditate verbala, memoria, reprezentarea spatiala, dexteritatea manuala) care conditioneaza reusita in anumite categorii de activitati.

Atitudinea profesionala este o dispozitie sau orientare generala a persoanei spre activitate sau complexul de idei, motive si cunostinte despre o anumita profesie care conditioneaza modul de raportare a individului la o anumita profesie. Atitudinile sunt bipolare, pot fi pozitive sau negative, favorabile sau nefavorabile. In functie de imaginea pe care o are subiectul despre anumite profesii va demonstra atitudini pozitive sau negative pentru acestea. Reusita profesionala este conditionata de existenta unor atitudini pozitive.

Aria curriculara consiliere si orientare

Componenta a Planului de invatamant, introdusa in Curriculum-ul national din Romania incepand cu anul 1998 pentru a oferi un program de educatie pentru cariera elevilor din toate nivelurile de invatamant. Se urmareste prin aceasta arie curriculara pregatirea elevilor pentru o buna integrare sociala si profesionala, dezvoltarea personala a acestora in consens cu interesele, aspiratiile si capacitatile proprii. Obiectivele educationale sunt: autocunoasterea elevilor, informarea cu privire la oportunitatile de dezvoltare a carierei personale, dobandirea tehnicilor de munca intelectuala, a tehnicilor de gasire a unui loc de munca, rezolvarea problemelor de comunicare intre elevi etc.

Cariera profesionala

Cariera profesionala reprezinta parcursul profesional format din ocupatii succesive asumate de un individ in termenii aceleiasi ocupatii de baza. Pregatirea pentru cariera se face obligatoriu pe cai formale (scolarizare, formare continua), dar si informale (studiu individual, experienta de munca in alt domeniu sau pe alta pozitie ierarhica). Conceptul cu semnificatie pentru zona profesionala trebuie delimitat de cel peiorativ din expresia "a face cariera".

Consilierul carierei

Persoana calificata (prin studii superioare speciale) care asista clientii in managementul propriei cariere: ofera informatii, acorda consultanta, consiliere, orientare, evaluare si sprijin pentru construirea si dezvoltarea planului personalizat pentru cariera, prin activitati de autocunoastere, dezvoltare si diversificare a strategiilor de invatare, dezvoltarea abilitatilor de a face fata tranzitiei de la mediul educational la piata muncii, autoevaluare si luarea deciziilor, constientizarea sanselor si oportunitatilor de (re)integrare socio-profesionala, instruire si formare continua sau complementara.

Consilierul carierei isi poate desfasura activitatea in domeniul educational: a) la nivel preuniversitar (cabinete de asistenta psihopedagogica / cabinete OSP); b) la nivel universitar (cabinetele de informare si consiliere din universitati), in cadrul oficiilor de forta de munca si somaj (consilier pentru indrumare si orientarea profesionala), in institutii private sau alte institutii de stat de profil.

Grupurile tinta vizate prin acest proces includ: elevi, studenti, tineri, adulti / someri, persoane defavorizate socio-cultural, persoane cu deficiente etc. si care intampina dificultati in luarea si punerea in practica a deciziilor cu privire la optiunile de viitor si integrarea socio-profesionala.

Ocupatie; functie; meserie; profesie

Ocupatia este o activitate socialmente utila care-i aduce beneficii sau constituie o sursa de existenta pentru persoana care o exercita. Ocupatia se exprima prin functie sau meseria exercitata de o anumita persoana activa. Calificarea intr-o ocupatie se realizeaza (in general) la locul de munca. Ocupatiile pot fi clasificate pe baza unor criterii, precum: domeniul de activitate, nivelul de pregatire profesionala, complexitatea sarcinilor de indeplinit si au ca elemente specifice: uneltele, instrumentele utilizate, spatiul de lucru, durata muncii, conditiile de salarizare.

Functia semnifica o activitate exercitata intr-o anumita ierarhie functionala (de conducere sau executie).

Meseria reprezinta ansamblul de cunostinte si deprinderi de activitate dobandite prin procesul de educatie (initiala sau continua) si formare practica, necesare exercitarii anumitor servicii si activitati.

Profesia reprezinta specializarea obtinuta prin studii (in general de niveluri mai inalte). Profesia poate constitui: sursa de venituri, modalitate de a obtine satisfactii, realizari, prestigiu social, forma de valorificare a pregatirii profesionale, cadru de socializare si de identificare a unor modele de viata.

Piata muncii

Piata muncii este "spatiul" in care se dezvolta raporturi intre oferta si cererea de munca, se stabilesc conditiile de angajare si salarizare ale persoanelor apte de munca, se realizeaza schimburi de informatii cu privire la cererea si oferta de forta de munca si se evidentiaza oportunitatile profesionale pentru persoanele care doresc sa gaseasca un loc de munca sau sa il schimbe pe cel existent. Piata muncii impune adaptarea structurilor de formare profesionala initiala si continua la cerinte angajatorilor, precum si dezvoltarea resurselor umane prin policalificare si recalificare.

Planificarea si dezvoltarea carierei

Planificarea carierei este procesul de identificare a pasilor care trebuie parcursi pentru dezvoltarea carierei si presupune stabilirea obiectivelor, actiunilor care vor fi realizate, resurselor necesare (umane, financiare), termenelor, responsabilitatilor, rezultatelor concrete asteptate, eliminarea obstacolelor. In cadrul unui program de consilierea carierei planificarea se desfasoara dupa etapele de autocunoastere si explorare ocupationala, educationala.

Planificarea carierei include aspecte ce tin strict de locul de munca, dar si activitatile de timp liber, viata personala etc. In vederea realizarii unei planificari a carierei este necesara o privire in perspectiva, care sa puncteze aspecte precum: scopul in viata, imaginea de sine, tipul de munca dorit, relatiile cu ceilalti, tipul de locuinta dorita, realizarile globale de pe parcursul vietii.

Dezvoltarea carierei este un proces de invatare si adaptare la diferite roluri exercitate de catre o persoana pe parcursul vietii, include diferite stadii, aflate in succesiune cronologica si presupune medierea intre factorii de personalitate si cerintele sociale, in beneficiul individului. Acest proces cuprinde totalitatea factorilor psihologici, sociologici, educationali, fizici, economici care combinati influenteaza natura si importanta muncii pe parcursul intregii vieti a unei persoane.

Bibliografie minimala obligatorie in limba romana:

Birzea, C. et alii. (coord.) Dezvoltarea educatiei permanente in Romania. Bucuresti, Editura

Alternative, 1998.

Jigau Mihai. Consilierea carierei. Bucuresti, Editura Sigma, 2001.

Niresteanu, A; Ardelean, M. Personalitate si profesie. Targu Mures, University Press, 2001.

Tomsa, Gh. Orientarea si dezvoltarea carierei la elevi Bucuresti, Casa de editura si presa

Viata Romaneasca, 1999 Tomsa, G. Consilierea si orientarea in scoala. Bucuresti, Casa de

Editura si Presa Romaneasca, 1999.

Tomsa, G. Consilierea si dezvoltarea carierei la elevi. Bucuresti, Casa de Editura si Presa

Romaneasca, 1999

Consiliere educationala Adriana Baban (coord.). Cluj Napoca, Imprimeria Ardealul, 2001.

Consiliere si orientare scolara Dan Butnaru (coord.). Iasi, Editura Spiru Haret, 1999.

Consilier - Managementul resurselor umane Liviu Hahaianu (coord.). Bucuresti, Editura

Rentrop & Straton, 2000.

Orientarea scolara si profesionala a tinerilor rezidenti in zone defavorizate socio‑economic

cultural. Bucuresti, ISE, CNROP, 2001.

Resurse suplimentare:

https://www.bacp.co.uk (British Association for Counselling and Psychotheray - BACP)

https://www.ccacc.ca (Canadian Counselling Association - CCA)

https://www.counseling.org (American Counseling Association - ACA)

https://www.nbcc.org (National Board for Certified Counselors - NBCC

https://www.iaevg.org (International Association for Educational and Vocational Guidance IAEVG)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2292
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved