Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Gradinita

INCADRAREA IN MUNCA

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic
INCADRAREA IN MUNCA
Libertatea muncii este garantata prin Constitutie. Potrivit Codului muncii (Legea 53/2003), persoana fizica dobandeste capacitatea de munca la implinirea varstei de 16 ani [ art.13 (1)]. Persoana fizica poate incheia un contract de munca, in calitate de salariat, si la varsta de 15 ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivi­te pentru dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii este periclitata sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala [art. 13 (2)].

Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau prin examen, dupa caz [art. 30 (1)], iar contractul individual de munca se incheie dupa verificarea aptitudinilor profesionale ale persoanei care solicita an­gajarea [art. 29 (1)]. In cazul in care, la concursul in vederea ocuparii unui post vacant, nu s-au prezentat mai multi candidati, incadrarea in munca se face prin examen [art. 30 (3)]. Conditiile de angajare si modul de desfasurare a concursului/examenului se stabilesc prin

regulament aprobat prin hotarare a guvernului [art. 30 (4)].

Potrivit prevederilor Statutului personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare), posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta in probe scrise la angajarea titularilor, in probe scrise sau orale la angajarea suplinitorilor, in interviu si prezentarea unui curriculum vitae la angajarea personalului didactic asociat [art.9 (2)]. De asemenea, personalul didactic auxiliar din invatamant se angajeaza prin con­curs [art. 19 (1)], cu respectarea conditiilor de studiu [art. 8].

1.Precizari cu privire la angajarea personalului didactic

Statutul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare)

precizeaza functiile didactice, conditiile si modalitatile de ocupare ale acestora.

Functiile didactice sunt nominalizate in art. 5.

Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice sunt prevazute la art. 7 .

Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice de­clarate vacante in invatamantul de stat este asigurata de minister, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre inspectoratul scolar. Concursurile se organizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordinul ministrului [art. 9 (3)].

Anual se elaboreaza un calendar al miscarii personalului didactic [art. 10 (2) si (3)). Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic sunt coordonate de o comisie, nu­mita de inspectorul scolar general, atributiile acesteia fiind stabilite prin regulament aprobat

de ministrul invatamantului [art. 11 (1)].

In baza prevederilor art. 141 din Legea invatamantului (Legea 84/1985, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare), art. 10 (3), art. 9 (2), art. 7, art. 43-45 din Statu­tul personalului didactic (Legea 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare), ministrul invatamantului elaboreaza:

metodologia privind constituirea si vacantarea posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar;

calendarul miscarii personalului didactic in anul .. ;

metodologia privind angajarea si desfasurarea concursului national pentru ocuparea posturilor declarate vacante in invatamant.Validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul pre­universitar de stat si emiterea deciziei de numire pe post se face de catre inspectorul scolar general. In decizia de numire pe post, se precizeaza obligatia celui numit de a se prezenta la unitatea scolara cel putin pana la data inceperii noului an scolar, unde i se va incheia co­tractul de munca si fisa postului.

Prin urmare, directorii unitatilor de invatamant nu au competenta angajarii directe a personalului didactic, aceasta fiind de competenta inspectoratelor scolare. Se impun insa umatoarele precizari:

1. bligatia directorului de a aplica meodologia de constituire si vacantare a posturilor/catedrelor din invatamantul preuniversitar, care presupune printre altele:

a) constituirea posturilor/catedrelor si incadrarea personalului didactic pe baza planului-cadru de invatamant, a normelor didactice si a planului de scolarizare aprobat de inspectoratul scolar, cu respectarea prevederilor art. 7 si art. 43-45 din Legea 128/1997;

b) incadrarea pe posturi/catedre prin asigurarea continuitatii activitatii didactice de predare la aceleasi grupe sau clase de elevi;

c) declararea vacanta a posturilor/catedrelor numai dupa incadrarea tuturor titularilor, inclusiv a celor care au dreptul la rezervare;

d) declararea vacanta a posturilor/catedrelor ocupate de catre persoane care solicita pensionarea la cerere, numai dupa emiterea deciziei de pensionare.

2. obligatia directorului de a aduce la cunostinta inspectoratului scolar posturile/catedrele vacante, cu valabilitate mai mare de 30 de zile, in orice moment din cursul anului scolar, cand acestea apar vacante;

3. obligatia unitatii scolare de a afisa posturile/catedrele vacante, dupa aprobarea data de Consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

4. obligatia directorului de a incheia contractul individual de munca la incadrarea ­in munca a unei persoane, obligatie prevazuta in art. 16 (l) din Codul muncii (Legea 53/2003);

obligatia directorului de a consemna datele privind situatia profesionala a perso­nalului didactic intr-un stat personal de serviciu (art. 137 din Legea 128/1997).

Conform art. 16 (4) din legea 128/1997 si art. 22 d) din R.O.F.U.I.P., in urma operatiunilor de personal ale inspectoratului scolar, operatiuni prevazute la art. 10 a) - f) din le­gea 128/1997 si in calendarul miscarii personalului didactic, orele ramase neocupate se atribuie de catre director, prin decizie, personalului didactic titular, asociat sau cadrelor didactice pensionare, in regim de cumul sau plata cu ora.

Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica este conditionata de prezentarea unui certificat medical [art. 27 din Codul muncii (Legea 53/2003].

Nu pot ocupa o functie didactica persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definita de condamnare penala. In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, directorul unitatii scolare poate solicita, cu acordul Consiliului profesoral, un nou examen medical complet. De asemenea, nu pot ocupa functii didactice persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice [art. 4 din Legea 128/1997]. Anexa la Ordinul comun nr. 4840/23.08.2005,nr. IR 38342/23.08.2005 si, respectiv, nr. 2796/23.08.2005, privind controlul medical anual pentru personalul din invatamantul preuniversitar, emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si, respectiv, de Casa de Asigurari de Sanatate, precizeaza lista incompatibilitatilor de ordin medical pentru categoriile profesionale mentionate de art. 4 din Legea nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic. Daca aceste incompatibilitati apar pe durata contractului de munca, acesta poate fi desfacut pentru incompatibilitate, in conditiile prevazute de lege.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1186
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site