Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

PLANIFICARE ANUALA Clasa a V-a LIMBA SI LITERATURA ROMANǍ

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micSCOALA CU CLASE I-VIII "ALEXANDRU IOAN CUZA"

BACAU

PLANIFICARE ANUALA

Clasa a V-aAn scolar 2009-2010

ARIA CURRICULARǍ : LIMBǍ SI COMUNICARE

OBIECTUL : LIMBA SI LITERATURA ROMANǍ

CLASA A V - A

Curriculum aplicat: T.C. 5 ore

Semestrul.

Unitatea de invatare

Nr. ore

Saptamana

Observatii

I

Recapitulare initiala. Evaluare initiala

I

I

Cartea- obiect cultural

II-IV

I

Cuvantul si textul

IV-VII

I

Tipuri de text

VII - IX

I

Naratiunea

IX - XIII

I

RECAPITULARE / EVALUARE SEMESTRIALǍ

XIII - XIV

I

Autor, narator, personaj

XIV - XVII

II

Dialogul

XVII-XX

II

Descrierea

XX- XXII

II

Portretul

XXIII-XXIV

II

Basmul

XXV-XXVI

II

Legenda

XXVII-XXVIII

II

RECAPITULARE / EVALUARE SEMESTRIALǍ

XXVIII-XXIX

II

Poezia

XXIX-XXXI

II

Snoava

XXXI-XXXIII

II

Recapitulare finala

XXXIV-XXXV

TOTAL

Zile libere: 1 decembrie, sapt. 12

24 mai, sapt. 33

Manualul utilizat la clasa: Crisan, Alexandru; Dobra, Sofia, Samihaian, Florentina, Manual pentru clasa a V-a, ed. a VI-a, Bucuresti, Ed. "Humanitia", 2003

SCOALA CU CLASE I-VIII "ALEXANDRU IOAN CUZA"

BACAU

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Clasa a V-a

An scolar 2009/2010

Curriculum aplicat:T.C. 5 ore 

Nr.crt.

Unitatea de invatare

Competente specifice

Continuturi asociate

Nr. ore

Saptamana

Observatii

Recapitulare/ evaluare initiala

2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situatiilor de comunicare

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii categoriilor gramaticale invatate

4.4. redactarea unor texte imaginative si reflexive in scopuri si in contexte variate

- sensul unor cuvinte in diferite contexte

-rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate

parti de vorbire flexibile si neflexibile, functii sintactice

- scrierea reflexiva

I

Cartea - obiect cultural

identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

2.1. - inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3. - alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere gramatical

2. 4. adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

3.5.. - folosirea unor tehnici/ strategii de lucru cu textul/ cartea

alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei

de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

- dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral

- propozitia simpla si propozitia dezvoltata;

- propozitii simple si dezvoltate;

- dezvoltarea unei propozitii simple;

- rolul de emitator si rolul de receptor in diverse situatii de comunicare;

- cartea- obiect cultural: titlul, autorul, tabla de materii, elementele componente ale paginii de carte, volumul

Biblioteca

citirea corecta si fluenta a unui text cunoscut in fata unui auditoriu divers;

- propozitii simple si dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple idei principale, idei secundare

parti de vorbire

parti de propozitie

semnele de ortografie si de punctuatie

scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare.

II-IV

Cuvantul si textul

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare 

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.3 identificarea expresiilor si a

cuvintelor noi intr-un text literar

sau nonliterar

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.2. utilizarea, in redactare, a unor

sinonime, antonime si derivate

adecvate temei date

vocabularul limbii romane;

cuvantul - unitate de baza a vocabularului; forma si

continutul cuvintelor;

cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina,,sufixe si prefixe;

cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina,

sufixe si prefixe; sinonime si antonime; campuri lexico-semantice;

raportul dintre realitate si literatura;

sinonime si antonime;

figuri de stil (personificare)

partile componente ale unei compuneri;

asezarea corecta a textului in pagina

sinonime, antonime;

campuri lexico-semantice;

- cuvinte derivate (cuvant de baza, radacina, sufixe, prefixe);

IV-VII

Tipuri de text

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

1.4 sesizarea corectitudinii/

incorectitudinii gramaticale a unui

enunt si/ sau a formelor lexicale

3.1. identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.3 identificarea expresiilor si a

cuvintelor noi intr-un text literar

sau nonliterar

redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.2. utilizarea, in redactare, a unor

sinonime, antonime si derivate

adecvate temei date

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

articolul de dictionar

- corespondenta dintre sunet si litera;

- vocalele, consoanele, semivocalele;

- grupurile de sunete (diftongul, triftongul); hiatul;

- silaba;

- greseli de pronuntie, de acord, de flexiune, in diverse situatii de comunicare; pronuntarea diftongului, a triftongului si a hiatului;

-texte nonliterare (articolul de dictionar, reclama);

- continutul si structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri); rima

sinonime si antonime, figuri de stil (comparatia)

- structurarea notitelor la diferite discipline

- sinonime, antonime

- articolul de dictionar

- ortografierea grupurilor de litere; despartirea cuvintelor

in silabe; semnele de punctuatie

VII - IX

Naratiunea

identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.2 identificarea secventelor de

dialog, de naratiune si de

descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

2.1. - inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

3.1. identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

3.5 Folosirea unor tehnici/ strategii

de lucru cu textul/ cartea

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

-idee principala, idee secundara

- structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina,

sufixe si prefixe; sinonime si antonime;

formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele ascultate/ textele studiate

- expunere orala - individual sau in grup - a unui plan simplu si/sau a unui plan dezvoltat de idei, pornind de la o tema data;

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- parti de vorbire si categorii gramaticale specifice

acestora: verbul (timp, persoana, numar, moduri

personale si nepersonale);

- idei principale, idei secundare;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog)

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: "ce" se povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),

- verbul (timp, persoana, numar, moduri personale sinepersonale), verbele auxiliare a fi, a avea a vrea;

note de lectura.

- elemente auxiliare (sublinieri, paranteze) care evidentiaza ideile

principale prin raportare la cele secundare;

- plan de idei pentru un text propriu;

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare.

IX - XIII

RECAPITULARE / EVALUARE SEMESTRIALǍ

XIII - XIV

Autor, narator, personaj

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

1.4 sesizarea corectitudinii/

incorectitudinii gramaticale a unui

enunt si/ sau a formelor lexicale

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.3 identificarea expresiilor si a

cuvintelor noi intr-un text literar

sau nonliterar

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.2 utilizarea, in redactare, a unor

sinonime, antonime si derivate

adecvate temei date

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina,

- sufixe si prefixe; sinonime si antonime;

- grupurile de sunete (diftongul, triftongul); hiatul; silaba;

- greseli de pronuntie, de acord, de flexiune, in diverse situatii de comunicare; pronuntarea diftongului, a

triftongului si a hiatului;

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema

data (idee principala, idee secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate;

substantivul (gen, numar,

articolul hotarat si articolul nehotarat, cazurile substantivului);

- idei principale, idei secundare;

- opera literara;

- raportul dintre realitate si literatura

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: "ce" se

povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),

"cine" ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si morale ale personajelor), "cine" povesteste (naratorul);

sinonime si antonime;

figuri de stil (enumeratie, repetitie)

- substantivul (substantive comune si proprii, gen, numar,

articolul hotarat si articolul nehotarat, cazurile

substantivului);

- sinonime, antonime;

- campuri lexico-semantice

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare

XIV - XVII

Dialogul

1.1 plicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

1.2 identificarea secventelor de  dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in scopul intelegerii modului de structurare a acestora

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, inscopul clarificarii acestora

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere gramatical

2.4 adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.4. sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.3. alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

indici de initiere de catre partener a unui dialog

- structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

- vocabularul limbii romane;

- cuvantul - unitate de baza a vocabularului; forma si continutul cuvintelor;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idee principala, idee secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi

pronumele personal si pronumele

personal de politete (persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate); numeralul (cardinal si ordinal),

dialoguri simple pe diverse teme de interes pentru elevi;

- moduri de expunere (naratiune, descriere,);

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: "ce" se povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),"cine" ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si morale ale personajelor), "cine" povesteste (naratorul)

specii literare: schita

- pronumele (pronumele personal:

persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate; pronumele personal de politete); numeralul (cardinal si ordinal),

transformarea textului dialogat in text narativ;

dificultati in scrierea unor categorii morfologice studiate;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- Autoevaluare a propriilor texte redactare.

XVII-XX

Descrierea

1.2 identificarea secventelor de

dialog, de naratiune si de

descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.3 identificarea expresiilor si a

cuvintelor noi intr-un text literar

sau nonliterar

3.4 sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

structura secventelor descriptive, narative si dialogate

- stabilirea ideilor in jurul carora se organizeaza o tema data (idee principala, idee secundara);

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

adjectivul (adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului);

- idei principale, idei secundare;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

figuri de stil (epitet);

adjectivul (adjective propriu-zise si adjective provenite din verbe la participiu, adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului);

aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau

la personaje;

compuneri dupa un suport vizual;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

autoevaluare a propriilor texte redactare.

XX- XXII

Portretul

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ adecvat

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

2.4 adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

2.5 participarea la diferite situatii de

comunicare

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

3.4 sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

adverbul (de loc, de timp, de mod); interjectia;

exprimarea unor puncte de vedere si justificarea acestora in functie de context;

- situatia de comunicare dialogata; organizarea dialogului

simplu; formule elementare de mentinere a dialogului;

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: "ce" se

povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata), "cine" ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si

morale ale personajelor), "cine" povesteste (naratorul);

adverbul (de loc, de timp, de mod; adverbe provenite din adjective); interjectia;

XXIII-XXIV

Basmul

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.3 sesizarea unitatilor lexicale necunoscute

in fluxul vorbirii, in

scopul clarificarii acestora

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

2.4 adaptarea vorbirii la parteneri si

la situatia de comunicare/ situatii

de comunicare diverse

3.2 recunoasterea modurilor de expunere

utilizate intr-un text narativ

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- idee principala, idee secundara;

- mesaje orale diverse (inregistrari audio sau video cu basme,);

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

in diverse situatii de comunicare;

dificultati in desprinderea informatiei dintr-un mesaj oral;

- vocabularul limbii romane;

- cuvantul - unitate de baza a vocabularului; forma si

continutul cuvintelor;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime;

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- formularea ideilor principale si a celor secundare dintr-un text citit/ascultat;

rezumarea orala a unor texte narative citite sau ascultate;

- povestire orala, pornind de la cuvinte-cheie;

parti de propozitie: predicatul (verbal si nominal)

- formele limbii literare;

- rolul de emitator si rolul de receptor;

- prezentarea succinta a unor texte literare sau nonliterare;

- exprimarea unor puncte de vedere si justificarea acestora in functie de context;

moduri de expunere (naratiune, descriere, dialog);

- intrebarile specifice abordarii textelor narative: "ce" se

povesteste (ce se intampla, care este actiunea relatata),

"cine" ia parte la actiune (personajele, trasaturi fizice si

morale ale personajelor), "cine" povesteste (naratorul);

specii literare: basmul;

- plan de idei pentru un text propriu;

- povestirea unor intamplari reale sau imaginare;

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

- compuneri dupa un suport vizual;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare.

XXV-XXVI

Legenda

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammatical

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- indici de initiere de catre partener a unui dialog;

- povestire orala, pornind de la cuvinte-cheie;

- formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele

ascultate/ textele studiate;

functii sintactice;

parti de propozitie: subiectul (exprimat si neexprimat); acordul predicatului cu subiectul in persoana si numar;

formele limbii literare;

scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari, scrierea pe marginea textelor citite);

autoevaluare a propriilor texte redactare.

XXVII-XXVIII

RECAPITULARE / EVALUARE SEMESTRIALǍ

XXVIII-XXIX

Poezia

1.1 identificarea informatiilor esentiale

dintr-un mesaj oral, in scopul

intelegerii sensului global al

acestuia

1.2 identificarea secventelor de dialog, de naratiune si de descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

2.1. inlantuirea clara a ideilor intr-un

mesaj oral

2.2 selectarea elementelor de lexic

adecvate situatiilor de comunicare

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere grammaticale

2.5 participarea la diferite situatii de comunicare

3.1 identificarea ideilor principale

dupa citirea globala a unui text

3.3 identificarea expresiilor si a cuvintelor noi intr-un text literar sau nonliterar

4.1 redactarea unor lucrari scurte pe o

anumita tema, urmarind un plan

4.2 utilizarea, in redactare, a unor

sinonime, antonime si derivate

adecvate temei date

- mesaje orale diverse (inregistrari audio sau video cu basme, schite; reclame transmise la radio si televiziune, monologuri, dialoguri etc.);

- mesaje orale care evidentiaza elementele specifice situatiei de comunicare: emitator, receptor, mesaj, cod, canal, context

in diverse situatii de comunicare

organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a dialogului;

formularea unor aprecieri personale referitoare la mesajele

ascultate/ textele studiate

- sensul unor cuvinte in diferite contexte;

- utilizarea, in contexte diferite, a achizitiilor lexicale noi;

- cuvant de baza; cuvinte derivate/serii derivative; radacina, sufixe si prefixe; sinonime si antonime; campuri lexico-semantice

- propozitii simple si dezvoltate; propozitie principala si prepozitie secundara; fraza formata din propozitii principale si propozitii secundare; propozitia afirmativa si propozitia negativa; propozitia enuntiativa si propozitia interogativa; fraze construite prin coordonare (copulativa

si prin juxtapunere) si prin subordonare;

dezvoltarea unei propozitii simple

atributul;

formele limbii literare;

- situatia de comunicare dialogata; organizarea dialogului simplu; formule elementare de mentinere a dialogului;

- opera literara; texte literare (populare si culte), texte nonliterare (articolul de dictionar, reclama);

- continutul si structurarea formala a textului poetic (in strofe si in versuri); rima in poeziile studiate

- raportul dintre realitate si literatura

- sinonime si antonime;

- figuri de stil (personificare, comparatie, enumeratie, repetitie, epitet);

- partile componente ale unei compuneri;

- asezarea corecta a textului in pagina

- aprecieri personale referitoare la anumite secvente ale textelor studiate (moduri de expunere, figuri de stil) sau la personaje;

- compuneri dupa un suport vizual;

- sinonime, antonime;

- campuri lexico-semantice

XXIX-XXXI

Snoava

1.2 identificarea secventelor de

dialog, de naratiune si de

descriere dintr-un mesaj oral, in

scopul intelegerii modului de

structurare a acestora

1.5 aplicarea principiilor ascultarii

active in manifestarea unui

comportament comunicativ

adecvat

2.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere gramatical

2.5 participarea la diferite situatii de

comunicare

3.4 sesizarea corectitudinii utilizarii

categoriilor gramaticale invatate

4.3 alcatuirea unor propozitii si fraze

corecte din punct de vedere

gramatical, folosind corect

semnele ortografice si de

punctuatie

4.4 redactarea unor texte imaginative

si reflexive in scopuri si in

contexte variate

- structura secventelor descriptive, narative si dialogate;

- organizarea dialogului simplu; formule de mentinere a

dialogului;

indici de initiere de catre partener a unui dialog

-propozitii simple si dezvoltate; propozitie principala si

prepozitie secundara; fraza formata din propozitii principale si propozitii secundare; propozitia afirmativa si propozitia negativa; propozitia enuntiativa si propozitia interogativa; fraze construite prin coordonare (copulativa si prin juxtapunere) si prin subordonare;

dezvoltarea unei propozitii simple;

parti de propozitie: complementul

formele limbii literare;

- situatia de comunicare dialogata; organizarea dialogului

simplu; formule elementare de mentinere a dialogului;

- verbul (timp, persoana, numar, moduri personale si nepersonale), verbele auxiliare a fi, a avea a vrea; substantivul (substantive comune si proprii, gen, numar,

articolul hotarat si articolul nehotarat, cazurile substantivului); pronumele (pronumele personal: persoana, numar, gen, forme accentuate si neaccentuate;

pronumele personal de politete); numeralul (cardinal si ordinal), adjectivul (adjective propriu-zise si adjective provenite din verbe la participiu, adjective variabile si invariabile, acordul cu substantivul, topica adjectivului); adverbul (de loc, de timp, de mod; adverbe provenite din adjective); interjectia; relatii si functii sintactice;

-propozitii simple si dezvoltate; dezvoltarea unei propozitii simple; propozitia principala si propozitia secundara; fraza; elemente de relatie in fraza (conjunctiile simple si compuse); coordonarea (copulativa si prin juxtapunere) si subordonarea;

-dificultati in scrierea unor categorii morfologice studiate;

- scriere imaginativa (continuarea unor texte, schimbarea

finalului, a perspectivei din care se povesteste etc.);

- scriere reflexiva (relatarea unor fapte si intamplari,

scrierea pe marginea textelor citite);

- autoevaluare a propriilor texte redactare.

XXXI-XXXIII

Recapitulare finala

XXXIV-XXXVPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1963
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved