Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Prezentarea facultatii de stiinte economice constanta si a specializarii economia comertului, turismului si serviciilor

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micPREZENTAREA FACULTATII DE STIINTE ECONOMICE CONSTANTA SI A SPECIALIZARII ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR1. Cadrul juridic organizatoric si functional al Facultatii Stiinte Economice

Facultatea de Stiinte Economcie va avea doua specializari, ce se inscriu in prezent in cadrul programelor de studii de licenta - Economia Comertului Turismului si a Serviciilor si Economia Mediului, asigurand o pregatire complexa, pe baza unui plan de invatamant in care sunt cuprinse disciplinele fundamentale si de specialitate ce asigura un inalt profesionalism al viitorilor absolventi.

In intervalul de timp de la autorizare si pana la acreditare, facultatea va realiza, in fiecare an, standardele de baza si specifice, prevazute de reglementarile in vigoare.

Facultatea de Stiinte Economice din cadrul Fundatiei Cultural Stiintifice Concord Constanta, Universitatea Nicolae Iorga, are misiunea de a pregati specialisti cu studii superioare, in domeniul comertului, turismului si serviciilor, prin activitati didactice si de cercetare stiintifica, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern si international. Facultatea va avea in vedere formarea de specialisti pentru a-si desfasura activitatea in firme de prestigiu, banci, agentii comerciale, agentii de comert exterior, reprezentante interne si internationale, organisme guvernamentale, organisme internationale, de cercetare, invatamant, comunicare etc, pe baza unui plan de invatamant modern cu deschidere catre invatamantul international si practica economica din acest domeniu.

Indiferent de locul in care vor accede viitorii nostri absolventi, acestia vor avea un bagaj de cunostinte temeinice din domeniul stiintelor economice generale, al celor de specialitate si a celor complementare, care au fost incluse intr-o succesiune logica in planurile anuale de invatamant. De asemenea, prin planul de invatamant se asigura un raport optim intre teoria si practica stiintelor economice. In acelasi timp, viitorii absolventi ai facultatii vor cunoaste modul de organizare si functionare al organismelor si organizatiilor nationale si internationale.

Un rol important in procesul de pregatire a studentilor facultatii se va acorda cunoasterii a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala incluse in planul de invatamant (precum si a altor limbi straine facultative) si a utilizarii tehnologiei informatiei in procesul de invatamant pentru informare - documentare si deprinderea unor abilitati specifice pregatirii economice.

Facultatea de Stiinte Economice isi propune sa fie un promotor in lansarea ideilor inovatoare, sa marcheze traiectoriile cercetarii economice de profil, sa influenteze, prin demersurile sale stiintifice, materializate in elaborarea unor studii, carti, monografii, tratate, articole de specialitate etc, dezvoltarea economico-sociala a Romaniei si integrarea sa europeana.

Activitatea manageriala si structurile de conducere ale facultatii (Anexa 7)

DECANATUL

Decan: Conf. univ. dr. Golea Pompiliu

Prodecan: Conf. univ. dr. Anghel Panait

Secretar stiintific: Lector univ. dr. Deca Claudiu

CATEDRELE FACULTATII:

Stiinte Economice si Sociale sef de catedra: Conf. univ. dr. Oprea Alexandru

Stiinte aplicative si de Mediu sef de catedra: Lector univ. dr. Torica Vasile

Secretar sef al Facultatii

Belecciu Ecaterina

CONSILIUL FACULTATII:

Consiliul facultatii este alcatuit din 10 de persoane, din care:

8 cadre didactice

2 reprezentanti ai studentilor

Atributiile Consiliului:

discuta si aproba:

planurile de invatamant;

strategia de dezvoltare a facultatii;

continutul stiintific al disciplinelor;

tematica si desfasurarea programelor;

promovarea cadrelor didactice;

formele de finalizare a cursurilor;

planurile de cercetare.

Atributiile Decanatului:

elaboreaza planurile de invatamant;

coordoneaza activitatea de cercetare, de perfectionare prin doctorat si cursuri postuniversitare;

rezolva problemele curente ale procesului didactic, problemele sociale ale studentilor;

stabileste si dezvolta relatiile interne si externe ale facultatii.

Planul managerial al Decanatului Facultatii de Stiinte Economice (Anexa 16):

a. Principii generale

Adancirea reformei procesului de invatamant, in plan stiintific, profesional, didactic si managerial;

Acordarea unei prioritati ferme activitatii de cercetare;

Atragerea in catedrele facultatii de noi cadre didactice, indeosebi preparatori si asistenti;

Stimularea si promovarea tinerilor in activitatea de invatamant si cercetare;

Implicarea studentilor in managementul facultatii, indeosebi in evaluarea sistematica a procesului de invatamant si in gestionarea problemelor studentesti;

Consolidarea raporturilor cu sectiile de profil ale facultatilor de stiinte economice si de administrare a afacerilor din tara;

Colaborarea cu autoritatile de stat si ONG-urile din domeniul economic, strangerea legaturilor cu mediul de afaceri;

Dezvoltarea in continuare a relatiilor internationale ale facultatii.

b. Principalele masuri pentru perioada 2010-2013

In domeniul procesului de invatamant

Definirea clara a calificarii absolventilor programelor de studii universitare de licenta;

Actualizarea planurilor de invatamant in baza experientei acumulate in anii de aplicare a noului curriculum - pentru a asigura realizarea obiectivelor strategice ale facultatii

Stabilirea cat mai adecvata a pachetelor de discipline optionale in procesul de invatamant;

Asigurarea compatibilitatii dintre curriculum-ul specializarilor si cel al facultatilor cu profil similar din strainatate;

Imbunatatirea in continuare a programelor analitice pentru:

Asigurarea corelarii judicioase intre discipline;

Valorificarea facilitatilor didactice pe care le ofera tehnologia informatica;

Revizuirea regimului practicii de specialitate in cadrul programului de studii universitare de licenta;

Promovarea unei abordari dinamice, flexibile in domeniul politicii de resurse umane prin:

Angajarea de noi preparatori si asistenti si orientarea acestora, de la bun inceput, spre domenii (discipline) in care isi pot construi cariera didactica;

Promovarea membrilor catedrelor pe posturi didactice superioare (conferentiari, profesori), in functie de calitatea activitatii didactice si stiintifice;

Implicarea in procesul de invatamant, in formula cadrului didactic asociat sau prin angajare, a unor specialisti din afara catedrelor.

Modernizarea organizarii si desfasurarii activitatii de invatamant la masterat;

Generalizarea sistemului de evaluare a activitatii cadrelor didactice.

In domeniul activitatii de cercetare

Buna organizare si functionare a centrelor de cercetari ale facultatii;

Organizarea simpozioanelor stiintifice ale catedrelor;

Organizarea, o data pe an, a sesiunii de comunicari stiintifice a Facultatii;

Continuarea editarii revistelor facultatii deschise tuturor cadrelor didactice din facultate, precum si universitarilor si cercetatorilor din afara facultatii;

Integrarea programelor de cercetare ale doctoranzilor in planul de cercetare al catedrelor de specialitate.

In domeniul relatiilor cu studentii

Sprijinirea, in continuare, a studentilor din cadrul facultatii in organizarea unor activitati profesionale (module de pregatire profesionala complementara, conferinte, simpozioane) sau extracurriculare;

Promovarea si organizarea cercetarii stiintifice studentesti in facultate (cercuri stiintifice, concursuri nationale, etc.);

Implicarea studentilor in activitati cum sunt cele legate de cazare, acordarea de burse, relatii cu publicul, etc.

Organizarea de scoli de vara tematice pentru studentii REI in colaborare cu facultati de profil din alte tari;

Dezvoltarea, impreuna cu studentii, a relatiilor cu mediul de afaceri in scopul asigurarii de locuri de practica si al identificarii posibilitatilor de angajare dupa terminarea facultatii.

In domeniul relatiilor internationale

Valorificarea posibilitatilor oferite de programul ERASMUS;

Continuarea demersurilor pentru identificarea de parteneri pentru dezvoltarea de programe de masterat si doctorat in cotutela sau cu dubla diploma;

Consolidarea relatiilor bilaterale cu partenerii institutionali actuali si potentiali ai Facultatii.

In alegerea organelor colective de conducere (Senat si Consiliul facultatii), a cadrelor de conducere ale universitatii (rector, prorectori, secretar stiintific) precum si a cadrelor de conducere de la nivelul departamentelor si al catedrelor, respectiv a directorilor de departamente, a sefilor de catedre, si ale facultatilor (decan, prodecan, secretar stiintific), universitatea va respecta dispozitiile legale in domeniu, prevederile Cartei universitare, ale Regulamentului intern si ale Regulamentului pentru activitatea profesionala a studentilor.

In ceea ce priveste ocuparea prin concurs a posturilor didactice, Universitatea a respectat conditiile legale pentru publicarea si ocuparea lor prin concurs.

Structura organizatorica a Universitatii Nicolae Iorga si a Facultatii de Stiinte Economice este redata in Organigrama universitatii (Anexa 3) si a facultatii (Anexa 15) Personalul propriu incadrat in posturile din organigrama corespunde din punct de vedere al calificarii profesionale conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

Evidenta activitatii profesionale a studentilor va fi tinuta in conformitate cu legislatia Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe formulare omologate in acest scop si anume: cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome, suplimente de diploma etc.

Prezentarea specializarii ECONOMIA MEDIULUI

Realitatile zilelor noastre arata ca secolul XX a reprezentat perioada celor mai mari descoperiri si transformari ale civilizatiei omenesti, dar si ale celor mai complexe si uneori nebanuite efecte asupra vietii.

Pana nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. In prezent, ca urmare a exploziei demografice si a dezvoltarii fara precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie prima si energie pentru productia de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensa a resurselor pamantului releva, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.

Perfectionarea si modernizarea proceselor tehnologice, utilizand cele mai noi cuceriri stiintifice, au redus mult consumurile specifice de materii prime, dar nu si pe cele energetice. Ca urmare a industrializarii si cresterii productiei de bunuri au sporit mult materialele ce afecteaza mediul ambiant.

Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit de complexe, se regasesc in aer, apa si in sol. Ploile acide sunt tot mai dese, ca urmare a prezentei dioxidului de sulf din aer, datorita dezvoltarii proceselor termice si a utilizarii unor combustibili inferiori; sunt evacuate in atmosfera importante cantitati de oxizi de azot, de carbon, negru de fum, saruri si oxizi ai metalelor, antrenate de gazele de ardere, produse cu efecte daunatoare asupra vegetatiei, in general, si direct sau indirect asupra omului.

La acest inceput de mileniu, lumea se afla in efervescenta. Schimbarile care au avut loc si vor avea loc, creeaza, intr-o viziune optimista, sperante si pentru remedierea fie si treptata a mediului inconjurator. In tumultul generalizat al schimbarilor, trebuie sa tragem inca un semnal de alarma legat de mediul inconjurator si de supravietuirea omului si a existentei vietii pe Terra.

Dezechilibrele tot mai accentuate ale raportului intre economie si mediu conduc la necesitatea regandirii relatiilor dintre activitatea economica si mediul ambiant, la formarea constiintei ecologice, la modificarea atitudinii fata de natura, la dezvoltarea stiintei Economia mediului.

Programul Economia mediului urmareste dezvoltarea capacitatii participantilor de a identifica si analiza problemele de mediu si de a furniza practicile economice si manageriale de solutionare a acestora in contextul dezvoltarii durabile.

Misiunea programului de licenta "Economia mediului" este de a forma specialisti in domeniu, capabili sa desfasoare activitati specifice in entitati ce se ocupa cu protectia mediului si in unitati economice productive si de comercializare a produselor si a serviciilor..

Racordata atat la exigentele de formare initiala si continua a economistilor de care economia si societatea romaneasca au nevoie, cat si la potentialul economic al Romaniei , la capacitatea de absorbtie a pietei fortei de munca, misiunea didactica a specializarii "Economia mediului" consta in formarea unor specialisti in domeniul economiei si al protectiei mediului, astfel incat sa se manifeste preponderent capacitatea de a orienta preocupari, de a modela comportamente, de a construi abilitati si deprinderi compatibile cu ceea ce este reprezentativ, nou si dinamic in actuala societate omeneasca si cu ceea ce se prefigureaza ca evolutie viitoare; performanta sa caracterizeze si sa reprezinte cea mai importanta si convingatoare evaluare a propriei activitati; sa existe libertatea deplina in indentificarea si exprimarea prin tot ceea ce isi propune si realizeaza, a unei evidente viziuni moderne si flexibile privind rolul specialistului in relatii comerciale in lumea afacerilor, in analiza si previziunea fenomenelor economice importante, a cerintelor pietei actuale si potentiale; sa se manifeste disponibilitatea de a-si perfectiona pregatirea si de a accede, pe baza de rezultate concrete si competenta, de la functiile de executie la cele de analiza si conducere contribuind, astfel in mai mare masura la realizarea performantei si la progresul organizatiilor din care fac parte.

Elemente de specificitate

Programul de studiu Economia mediului va asigura, prin disciplinele propuse, formarea unor competente generale, de cunoastere, respectiv de analiza si interpretare. Competentele de specialitate se concretizeaza in dobandirea de cunostinte specifice domeniului, deprinderea modalitatilor de investigare a fenomenelor economice in general si a celor din domeniul economiei si protectiei mediului in special.

Programele analitice sunt actualizate anual, urmarind etapele procesului de adaptare a stiintelor economice aferente specializarii Economia mediului la cerintele spatiului comunitar. In contextul trecerii la economia cunoasterii, disciplinele fundamentale, de specialitate, cat si cele complementare au rolul de a oferi studentilor conceptele economice generale, dar si modalitatile concrete de aplicare a acestora pe speficul domeniului de licenta.

Prin programul de studii respectiv, facultatea se preocupa de stimularea creativitatii studentilor prin atragerea acestora in activitatea de cercetare stiintifica urmarind familiarizarea acestora cu cerintele specializarii prin folosirea echipamentelor informatice utile in executarea activitatilor specifice economiei si protectiei mediului.

Elemente de oportunitate

Licentiatii Facultatii de Stiinte specializarea Economia mediului sunt pregatiti pentru a raspunde cerintelor si exigentelor de pe piata muncii.

Absolventii facultatii noastre pot desfasura activitati in functia de economisti specialisti in Economia mediului, si pot profesa in structurile Ministerului Mediului, institute specializate in studii de mediu si in studii de impact, comisari de mediu., organisme guvernamentale, organizatii internationale, unitati de cercetare si invatamant, meserii ce sunt, in prezent, in deplina concordanta cu cadrul national si international al calificarilor.

In acest context, cadrele didactice sunt preocupate ca studentii sa-si formeze un cadru conceptual si de principii prin autoinstruire si invatare pe tot parcursul vietii vizand flexibilitatea si capacitatea de mobilitate profesionala.

OBIECTIVELE GENERALE

In acest context, specializarea Economia mediului isi propune urmatoarele obiective generale:

formarea de cadre competente cu studii superioare in cadrul unei specializari: Economia mediului, combinand pregatirea la nivel micro si macroeconomic. In acest mod, absolventii specializarii vor beneficia de o mai mare mobilitate in conditiile economiei de piata si ale integrarii in Uniunea Europeana, printr-o orientare corespunzatoare a pregatirii lor pe baza unor planuri de invatamant adecvate acestui scop:

a.      domeniul microeconomic vizeaza pregatirea de specialisti pentru activitatea practica, ce vor putea lucra in cadrul societatilor comerciale, desfasurand activitati in organizatii economice si de protectie a mediului.

b.     domeniul macroeconomic vizeaza pregatirea de specialisti pentru organele centrale de decizie in domeniul protectiei mediului, pentru agentii si reprezentante comerciale, pentru organisme internationale;

perfectionarea continua a planurilor de invatamant si a programelor analitice in scopul alinierii permanente a acestora la standardele europene in vederea crearii premiselor pentru recunoasterea internationala a diplomelor de licenta;

imbunatatirea continua a conditiilor materiale si de informare oferite studentilor si personalului didactic, prin elaborarea si actualizarea de tratate, cursuri, manuale, caiete de lucrari, dotarea laboratoarelor catedrelor cu mijloace moderne de asistare a procesului didactic (calculatoare, mijloace audio-vizuale), continuarea dotarii bibliotecii cu lucrari de specialitate fundamentale;

dezvoltarea activitatii de cercetare a cadrelor didactice si a studentilor sub forme organizate, complexe grupuri de cercetare,cercuri stiintifice studentesti, s.a.m.d. - in scopul valorificarii pe plan national si international a potentialului de cercetare al facultatii;

realizarea unui mediu academic propice instruirii viitorilor specialisti in domeniu;

introducerea unei competente profesionale si stiintifice - cu precadere in sfera stiintelor economice, in domeniul economiei mediului, in procesul de formare de specialisti;

instruirea tuturor studentilor si cursantilor la nivelul exigentelor europene si internationale si consolidarea pozitiei facultatii in invatamantul superior si cercetarea stiintifica din domeniul facultatii noastre;

sprijinirea deschiderii catre integrarea europeana si euro-atlantica, atat in planul standardelor educationale, cat si in cel al contractelor si schimburilor institutionale, studenti/profesori;

cresterea calitatii procesului de invatamant prin introducerea unui sistem de evaluare a acesteia, revederea raportului de timp alocat pentru invatamant si invatare, continua pregatire a cadrelor didactice prin sustinerea mobilitatilor interne si internationale de documentare si cercetare, prin absolvirea unor cursuri de pregatire pedagogica si a altor forme de pregatire;

sporirea motivarii studentilor si intampinarea aspiratiilor lor, asigurarea satisfactiei de a fi studenti europeni, cu deschideri internationale, asigurarea unor conditii din ce in ce mai bune de viata si studiu, incurajarea participarii la programe de pregatire internationala etc.

cresterea posibilitatilor de angajare ale absolventilor in cadrul european, prin imbunatatirea continua a procesului de invatamant si de cercetare stiintifica, in conformitare cu cerintele europene si internationale si prin adecvarea la realitatea socio-economica;

dezvoltarea si diversificarea unor servicii universitare de calitate, avand costuri acceptabile, orientarea lor catre specificul societatii informationale, modernizarea invatamantului, a cursurilor de formare continua, a masteratelor, largirea spectrului clientilor catre toate categoriile de cetateni;

imbunatatirea continua a procesului de invatamant si dezvoltarea cercetarii stiintifice in domeniul specializarii facultatii, in permanenta cooperare cu institutii similare nationale si internationale;

consolidarea relatiilor cu mediul educational national si international, intarirea colaborarii cu universitatile din tara si strainatate, cu unitatile de cercetare si cu liceele, integrarea reala a facultatii in Spatiul European al invatamantului Superior, promovarea "granitelor" deschise cu fluxuri bidirectionale de continut, experienta si oameni, incurajarea participarii active a cadrelor didactice la desfasurarea procesului de invatamant al universitatilor din strainatate;

avansarea catre un sistem european de diplome si certificate de studii superioare, sistem care sa indeplineasca cerintele compatibilitatii la nivel european (conform Programului Bologna - ECTS);

asigurarea celor mai bune conditii de desfasurare a activitatilor de invatamant, cercetare si sociale pentru toti studentii Facultatii, gospodarirea judicioasa a resurselor materiale si financiare, continuarea informatizarii procesului educational si managementului universitar, atragerea resurselor financiare necesare pentru realizarea Programului strategic institutional, in scopul realizarii unui mediu academic favorabil abordarii profesionale a problemelor reale ale vietii economice, sociale si politice a spatiului european din care tara noastra face parte.

Pentru realizarea acestor obiective este necesara modernizarea procesului de instruire, realizata in primul rand prin dezvoltarea unor planuri de invatamant moderne, compatibile cu cele ale universitatilor de prestigiu din tara si strainatate, stabile in structura si dinamice in continut.

OBIECTIVE SPECIFICE

Pentru infaptuirea misiunii prograului, facultatea si-a propus urmatoarele obiective specifice:

a.     in domeniul activitatii didactice:

- adaptarea continua a programelor de studii la tendintele si schimbarile ce se manifesta in economia si invatamantul superior european

- cresterea nivelului de informatizare a activitatii de invatamant si de cercetare specifice programelor de studii si compatibilizarea acestora cu cele similare din tarile Uniunii Europene;

- actualizarea si imbogatirea continua a ontinutului programelor analitice cuprinse in programele de studii

- perfectionarea formelor , metodelor si tehnicilor de predare si de transmitere a cunostintelor

- punerea unui acent deosebit pe procesul de transmitere si de invatare centrate pe student, pe dezvoltarea capacitatii sale de intelegere, de inovare si de creare

- cresterea substantiala a rolului studiului individual, independent si autonom al studentilor in pregatirea lor cat mai completa, in formarea unei gandiri economice inaintate si a unei culturi economice bogate, pentru marirea posibilitatilor de a accede la procesele cele mai eficiente de invatare si la informatie.

b.     in domeniul cercetarii stiintifice:

- crearea si dezvoltarea unui climat favorabil confruntarilor in planul ideilor si a creeri de noi idei in legatura cu cele mai actuale probleme ale culturii, gandirii, stiintei si practicii economice. Statuarea opticii potrivit careia aceasta latura definitorie a muncii corpului profesoral trebuie sa fie o activitate cu caracter permanent;

- initierea studentilor si a cadrelor didactice tinere in metodologia cercetarii stiintifice actuale, prin forme diverse - dezvoltarea activitatii cercurilor studentesti, organizarea de sesiuni stiintifice ale cadrelor didactice si ale studentilor, participarea tot mai activa la manifestarile stiintifice locale, nationale si internationale;

- valorificarea constanta a rezultatelor cercetarii in procesul de invatamant;

c. managementul calitatii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii:

- strategii si proceduri pentru asigurarea calitatii

- proceduri privind initierea, monitorizarea si revizuirea periodica a programelor si activitatilor desfasurate;

- proceduri si obiective transparente de evaluare a rezultatelor invatarii;

- proceduri de evaluare periodica a calitatii corpului profesoral;

- accesibilitatea resurselor adecvate invatarii

- baza de date actualizata sistematic referitoare la asigurarea interna a calitatii;

- transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, dupa caz, certificatele diplomele si calificarile oferite;

- functionalitatea structurilor de asigurare a calitatii educatiei conform legii.

Consistenta si varietatea cunostintelor dobandite prin programul de studii "Economia mediului" ofera absolventilor o remarcabila capacitate de adaptare si flexibilitate, ceea le ce ofera posibilitatea de a aborda si ocupa posturi diferite, importante sau foarte importante in economie si in societate.

COMPETENTE ALE ABSOLVENTULUI PROGRAMULUI DE STUDII

Competente de cunoastere

Cunoasterea conceptelor de baza specifice disciplinelor cuprinse in curicula programului de studiu supuse valorii in vederea autorizarii functionarii provizorie a acestuia

Cunoasterea bazelor tehnologiei informatiei si a sistemelor de operare utilizate in prelucrarea si analiza informatiilor economice;

Capacitatea de a identifica si structura problematica specifica programului de studiu;

Capacitatea de a observa diferitele aspecte ale manifestarii fenemenelor de mediu, de a le analiza si de a concluziona asupra lor

Dezvoltarea de aptitudini si abilitati in ce priveste cunoasterea mediului, de creeare si de dezvoltare a capacitatii vocationale pentru cercetarea multiplelor aspecte cantitative si calitative ale dinamicii mediului in perioada actuala;

Capacitatea de a elabora si implementa politici si strategii de mediu la nivel local, regional, national si mondial

Dobandirea unei puternici capacitati vocationale in ce priveste comunicarea in domeniu, atat sub forma scrisa cat si orala inclusiv in cel putin una-doua limbi de circulatie internationala(engleza, franceza);

Explorarea selectarea si furnizarea de informatii pentru fundamentarea unor strategii, politicilor si programelor de mediu

Competente functional - actionale

culegerea de informatii necesare elaborarii si fundamentarii unor programe, strategii si politici specifice domeniului

participarea la fundamentarea de studii de prefezabilitate si fezabilitate a investitiilor in domeniul protectiei mediului si a creerii sau modernizarii si dezvoltarii complexelor economico ecologice

participare la fundamentarea ecologica a unor studii si analize, oportunitati tehnico-economice, organizatorice si de eficienta a diferitelor activitati din multiplele paliere ale sistemului economico social

Competente de specialitate

analiza unor situatii specifice domeniului economiei si protectiei mediului

capacitatea de a evalua problemele ecologice complexe, legate de domeniul afacerilor si de a comunica in mod argumentat rezultatele propriilor evaluari;

abilitatea de a initia si de a o conduce intr-un mod eficient o afacere in domeniul economiei si protectiei mediului;

elaborarea si implementarea cu succes a unui plan de afaceri in domeniul economiei si protectiei mediului .

POSIBILITATI DE ABSORBTIE

Absolvenții programului Economia Mediului au un areal larg și multiple posibilitați de plasare campul muncii. Astfel aceștia iși pot gasi un loc de munca in urmatoarele entitați și categorii de entitați: Ministerul Mediului Padurilor și a Apelor; Ministerul Agriculturii și dezvoltarii rurale; Ministerul Economiei și alte ministere; in cadrul entitaților de mediu de la nivelul județelor; in organizații economice de tip privat in domeniu serviciilor curațenie și protecție a mediului, ONG-uri in domeniu, etc.

Nu in cele din urma, ramane posibilitatea ca, pe baza cunoștințelor și abilitaților dobandite, absolvenții sa iși poata iniția cu succes propria afacere, in domeniul producției și serviciilor ce țin de protecția mediului.

PLANUL DE INVATAMANT

Planul de invatamant este structurat pe trei ani de studiu (sase semestre) si cuprinde patru tipuri de discipline (fundamentale, de domeniu, de specialitate si complementare). Ponderea cursurilor obligatorii, optionale si facultative, forma de evaluare, numarul de credite, si denumirea disciplinelor au fost discutate in catedra si analizate la nivelul consiliului Facultatii, astfel incat sa nu se suprapuna peste oferta educationala a celorlalte programe de studiu. Planul de invatamant este acordat in proportie de 80% cu planurile de invatamant ale celorlalte catedre de specialitate din tara

3. Personalul didactic

Personalul didactic al Facultatii de Stiinte Economice cuprins in Statele de functiuni ale celor doua catedre (Stiinte Economice si Sociale si Stiinte Aplicative si de mediu) indeplineste cerintele legale pentru ocuparea posturilor (Anexa 17, Anexa 19)

Personalul didactic cuprins in Statele de functiuni din cadrul Facultatii de Stiinte Economice (Anexa 18) in anii universitar 2010-2013 dispune de o pregatire academica superioara, respectandu-se corelatia intre specializarea fiecarui cadru didactic si disciplina predata.

In vederea imbunatatirii procesului didactic se remarca cresterea ponderii personalului didactic cu titlul stiintific de doctor, dar si a aceluia care este in curs de obtinere a acestui titlu.

De asemenea, pentru optimizarea procesului didactic si ancorarea studentilor in cadrul procesului de predare-invatare, personalul didactic dispune de pregatire psiho-pedagogica, atestarea acestei pregatiri reiesind atat din cadrul Foii matricole personale, cat si, in cazurile unor cadre didactice asistenti, din certificate sau adeverinte.

Activitatile didactice - prelegerile, seminariile, practica de specialitate- pentru toate disciplinele cuprinse in planul de invatimant, sunt acoperite cu cadre didactice, potrivit posturilor didactice cuprinse anual in Statele de functiuni ale facultatii.

In vederea optimizarii procesului de invatamant si cresterii calitatii actului de predare, personalul didactic titular implicat in predarea disciplinelor fundamentale beneficiaza de o pregatire temeinica de specialitate pe tematica disciplinei.

De asemenea, pentru cresterea performantelor procesului didactic si imbunatatirii ofertei educationale, Facultatea de Stiinte intretine o serie de relatii cu alte institutii de invatamant superior in baza unor protocoale de colaborare, beneficiind de serviciile educationale ale unor reputati dascali, specializati pe discipline specifice economiei, comertului si a turismului.

Personalul didactic titular al Facultatii de Stiinte Economice se preocupa constant de pregatirea studentilor, transmiterea informatiilor si cunostiintelor fiind preocuparea sa de baza, atat prin intermediul orelor de curs si seminar, cat si prin punerea la dispozitia studentilor de materiale didactice. Lucrarile cu caracter didactic specifice orelor de curs si seminar elaborate de titularii de curs in concordanta cu disciplina predata si tematica acesteia, in cadrul unor edituri de prestigiu. O parte dintre aceste lucrari cu caracter didactic beneficiaza de sprijinul editurii Ex-Ponto, cu care universitatea are un contract de colaborare pe termen lung.

Beneficiind de sprijinul conducerii Universitatii, Consiliul Profesoral al facultatii a acordat o atentie permanenta asigurarii cu cadre didactice specializate pentru disciplinele cuprinse in planul de invatamant. In acest scop, s-a urmarit realizarea urmatoarelor cerinte normative:

Acoperirea disciplinelor fundamentale, a celor de profil si de specialitate cu cadre didactice titulare, care, prin activitatea lor didactico-pedagogice si de cercetare, se bucura de un inalt prestigiu, atat in cadrul centrului universitar al Universitatii, cat si in randul cadrelor didactice din alte centre universitare.

Crearea unui climat academic de reala loialitate, angajare si colaborare in cadrul celor doua catedre si in colaborarea dintre acestea, climat care sa stimuleze fiecare cadru didactic sa actioneze statornic pentru propria-i competenta profesionala.

In facultatea noastra se va apela frecvent la initierea si organizarea unui sir de actiuni- interasistente la cursuri, seminarii, examene, discutii si dezbateri - in care se supun atentiei probleme actuale legate de perfectionarea cadrelor didactice si de imbunatatirea in continut si metoda a activitatii didactico-pedagogice;

Recunoasterea sociala si stimularea materiala a cadrelor didactice, in concordanta cu calitatea activitatii prestate, cu randamentele obtinute si cu luarea in considerare, in masura posibilului, a concurentei dintre institutii;

Asigurarea unor conditii cat mai bune de lucru tuturor cadrelor didactice, in cadrul facultatii;

O importanta deosebita a capatat si va deveni o practica uzuala in viitor imbunatatirea activitatii de autoevaluare anuala a facultatii si a cadrelor sale precum si evaluarea externa.4. Continutul procesului de invatamant

Planul de invatamant este structurat pe trei ani de studiu (sase semestre) si cuprinde patru tipuri de discipline (fundamentale, din domeniu, de specialitate si complementare). Ponderea cursurilor obligatorii, optionale si facultative, forma de evaluare, numarul de credite, si denumirea disciplinelor au fost discutate in catedra si analizate la nivelul consiliului Facultatii, astfel incat sa nu se suprapuna peste oferta educationala a celorlalte programe de studiu. Planul de invatamant este acordat in proportie de 80% cu planurile de invatamant ale celorlalte catedre de specialitate din tara.

Urmarind in permanenta indeplinirea misiunii si a obiectivelor facultatii si ale specializarii din cadrul acesteia, planurile de invatamant au fost elaborate in conformitate cu standardele in vigoare - nationale si internationale - cuprinzand discipline fundamentale, de profil, de specialitate si discipline complementare care sa contribuie intr-o masura importanta la formarea competentei profesionale a licentiatilor.

Planul de invatamant (Anexa 21), conceput pentru un ciclu de studii de trei ani (Sistemul Bologna), prezinta elemente comune cu celelalte facultati de profil din tara, de stat si particulare, avand, evident, si unele elemente specifice. Acest lucru este pus in evidenta si prin datele prezentate in Anexa nr. 22, din care rezulta ca planul de invatamant al specializarii cuprinde un numar de 11 discipline din cadrul disciplinelor din trunchiul comun, care nu pot lipsi din formarea de baza a unui economist, discipline care totalizeaza un numar de 72 de credite transferabile.

De asemenea, pe langa disciplinele specifice pregatirii de specialitate, in planul de invatamant se regasesc si discipline de baza (fundamentale), menite sa asigure o temeinica pregatire economica generala, care sa dea posibilitatea viitorilor specialisti de a intelege mai bine fenomenele economice si de a actiona cat mai competent.

In concordanta cu specificul profesiei pentru care vor fi pregatiti studentii facultatii de, o particularitate distincta a planului de invatamant al facultatii o constituie accentul deosebit pus pe studiul limbilor straine de circulatie internationala, precum si pe insusirea temeinica - in anii superiori - a limbajului specific comunicarii, inclusiv a corespondentei in afaceri, in limbile mentionate.

In aceeasi idee ca mai sus, un accent deosebit este pus si pe pregatirea studentilor in domeniul informaticii, asigurata prin parcurgerea in cadrul primilor doi ani de studii a doua discipline de profil (Bazele informaticii si Baze de date), in cadrul carora o importanta deosebita se acorda orelor de laborator.

O alta trasatura caracteristica a planului de invatamant al facultatii o constituie cuprinderea a trei grupuri de discipline-obligatorii, optionale si facultative-structurate rational. Ponderea disciplinelor obligatorii in numarul cumulat al orelor aferente disciplinelor obligatorii si optionale prevazute in planul de invatamant (Sistemul Bologna) este de 92,74%, iar ponderea creditelor atribuite reprezinta 173 din totalul creditelor aferent celor doua categorii de discipline); ponderea disciplinelor optionale in numarul total de ore este de 4,36%, iar ponderea creditelor aferente acestor discipline este de 7. Disciplinele facultative, in numar de doua, sunt repartizate incepand cu semestrul III si totalizeaza un numar de 56 de ore, cu un numar cumulat de 6 credite (Anexa 23).

Ponderea disciplinelor obligatorii, optionale si facultative in planul de invatamant

Disc obligatorii

Discipline optionale

Discipline facultative

Total ore

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Total ore pe program de studiu

Ponderea disciplinelor fundamentale, din domeniu de specialitate si complenentare in planul de invatamant (Anexa 24)

Disc fundamentale

Discipline din domeniu de specialitate

Discipline complementare

Total ore

Sem 1

Sem 2

Sem 3

Sem 4

Sem 5

Sem 6

Total ore pe program de studiu

Conducand analiza in functie de un alt criteriu si anume proportia dintre numarul de ore alocate disciplinelor fundamentale, de specialitate si complementare in totalul orelor prevazute in planul de invatamant (Sistemul Bologna) se pot evidentia urmatoarele: alaturi de disciplinele de specialitate (cu o pondere de 56,9% din totalul orelor si 106 din totalul creditelor transferabile), grupul de discipline fundamentale (cu o pondere de 32% din totalul orelor si de 56 din numarul creditelor transferabile) si grupul de discipline complementare (cu o pondere de 11,1% din totalul orelor si de 24 credite din numarul creditelor transferabile) asigura o pregatire economica generala si de specialitate corespunzatoare viitorilor specialisti in domeniul economiei comertului, turismului si a serviciilor.

Fiecare semestru are alocat un numar de 30 de credite transferabile pentru disciplinele obligatorii si optionale, conform Regulamentului pentru functionarea activitatii didactice pe baza sistemului european de credite transferabile (Anexa 25).

Forma preponderenta de verificare a cunostintelor in cadrul procesului de invatamant al Facultatii de Stiinte Economice este cea a examenului scris si intr-o mai mica masura cea a probelor de verificare. In cadrul specializarii, examenele se vor desfasoara in conformitate cu principiile si exigentele cuprinse in regulamentul de desfasurare a examenelor (Anexa 26). Din cele 39 de discipline obligatorii si optionale din planul de invatamant (Sistem Bologna), 27 e discipline, respectiv 69,2 sunt prevazute a se finaliza cu examene scrise, restul (12 discipline) avand ca forma de finalizare probele de verificare (30,8%) - Anexa 27. Pentru asigurarea unei evaluari cat mai temeinice si mai obiective a cunostintelor la disciplinele specifice limbilor straine, verificarea cunostintelor se face atat prin forme de examinare scrise, cat si orale. De mentionat este si faptul ca, pentru o cat mai complexa evaluare a activitatii studentilor pe parcursul semestrului, in cadrul Facultatii de Stiinte Economice exista si un complex procedeu de evaluare a contributiei acestora pe baza dezbaterilor si activitatii la seminarii si laboratoare, pe baza referatelor, proiectelor si testelor periodice, desfasurate pe baza Regulamentului de evaluare pe parcursul semestrului a studentilor (Anexa 28).

In cadrul planului de invatamant al facultatii s-a urmarit, totodata, derularea activitatilor specifice fiecarei discipline pe cate un semestru, exceptie facand limbile straine, care se deruleaza anual pe cate doua semestre.

Programele analitice si fisele disciplinelor cuprinse in planul de invatamant sunt elaborate in concordanta cu misiunea si obiectivele facultatii (Anexa 29).

Structura planului de invatamant al facultatii asigura pregatirea teoretica si practica a viitorilor specialisti in acest domeniu dupa programe analitice elaborate in concordanta cu exigentele actuale si de perspectiva in domeniul comertului, turismului si a serviciilor.

Programele analitice la disciplinele anilor de studii au fost elaborate intr-o viziune moderna si unitara, astfel incat sa ofere, in mod sintetic, intreaga problematica a pregatirii studentilor, succesiunea logica a disciplinelor pe ani de studii si forme de invatamant, formele de finalizare a verificarii cunostintelor prin examen sau proba de verificare, cerintele pe parcursul anilor de studiu si la examene, separat pentru cursuri, seminarii si lucrari practice.

Programele analitice sunt actualizate la inceputul fiecarui an de catre titularii de discipline, iar in cadrul celor doua catedre sunt discutate pe subcolective de cadre didactice care predau discipline inrudite, pentru a se elimina eventualele suprapuneri sau interferari.

Conducerea facultatii se va preocupa, in permanenta de modernizarea si imbunatatirea calitatii cursurilor si seminariilor, a metodelor de transmitere a cunostintelor teoretice si practice catre studenti, inclusiv prin diversificarea si modernizarea acestora, precum si a nivelului de evaluare a cunostintelor studentilor, dat fiind caracterul continuu al procesului de perfectionare al programelor analitice.

Anul universitar este structurat pe doua semestre a cate 14 saptamani fiecare, mai putin ultimul semestru care are 12 saptamani; in medie cu cate 22-26 de ore pe saptamana (Anexa 30). Raportul dintre orele de curs si cele de seminar este de 1/1, cu o abatere de 12% (Anexa 60).

Preocuparea principala a fost si a ramas asigurarea unui caracter rational din punct de vedere pedagogic structurii anuale a studiilor si orarului in cadrul fiecarui semestru.

Practica de specialitate. In planul de invatamant al facultatii (Sistemul Bologna) este prevazut un stagiu de practica de specialitate de 90 de ore, in semestrul IV. Acest stagiu are ca obiectiv cunoasterea specificului firmelor de comert exterior, aprofundarea unor aspecte privind modul de organizare, desfasurare si conducere a activitatilor de comert, modalitatile practice de desfasurare a activitatii de cercetare stiintifica economica.

Procesul de instruire practica se desfasoara in conformitate cu regulamentul privind aceasta activitate, elaborat de catre conducerea facultatii (Anexa 31) si care va fi adus la cunostinta studentilor la inceputul fiecarui an universitar.

La colocviul de practica, studentii prezinta o lucrare cu caracter personal inscrisa intr-una dintre temele recomandate in acest scop, acestia fiind astfel obligati sa aprofundeze cunostiintele practice de specialitate. Ponderea stagiilor de practica reprezinta 4,67 % din fondul total de timp pentru disciplinele obligatorii si optionale. De asemenea, ponderea activitatilor practice prevazute in planul de invatamant pentru disciplina "Proiecte economice" este de circa 1,24 % din fondul total de timp alocat disciplinelor obligatorii si optionale.

Din aceste considerente, bazele de practica au fost organizate in unitati reprezentative - institutii de cercetare de profil, precum si firme de comert cu capital privat, public sau mixt.

Stabilirea bazelor de practica s-a realizat de catre conducerea facultatii pe baza identificarii prealabile a acestora si a acordului conducerii unitatilor economice si a institutelor de cercetare, concretizat intr-o conventie bilaterala (Anexa 32).

Alegerea bazelor de practica se realizeaza printr-un mecanism pornind de la un sistem de relatii publice intre cadrele didactice si conducerea unitatilor economice sau a institutiilor de cercetare-gazda, reusita demersurilor in aceasta privinta datorandu-se si interesului unora dintre agentii economici de a cunoaste si selecta tineri specialisti in devenire.

Referitor la procedura de analiza si revizuire a programului de studii specific Facultatii de Stiinte Economice, acesta va fi supus anual discutiei la nivel de catedra, Consiliu al Facultatii si conducere a Universitatii, pentru a se gasi cele mai bune cai pentru continua imbunatatire a acestuia in concordanta cu cerintele pietii muncii din Romania si cu noile provocari adresate procesului de invatamant de catre noua calitate a tarii noastre, cea de membra cu drepturi depline a Uniunii Europene.

O atentie deosebita va fi acordata de colectivul facultatii noastre imbunatatirii continue a procesului de predare si invatare, proces aflat, in prezent, in fata a doua provocari majore:

Dezvoltarea, diversificarea si cresterea complexitatii fondului de cunostinte stiintifice aferente profesiei de economist, specialist in domeniul economiei turismului si a serviciilor.

Accentuarea rolului procesului de studiu individual in formarea viitorilor specialisti, cu efecte majore directe in mecanismul predarii, invatarii si examinarii de tip universitar si, in perspectiva, si postuniversitara.

Raspunsul la aceste provocari necesita o regandire radicala a mecanismelor intime ale actului didactic si ale procedeelor pedagogice, cu sprijinul inovatiilor tehnice si tehnologice din zona comunicarii si a informaticii.

5. Studentii

In cadrul Facultatii de Stiinte Economice, desfasurarea admiterii se va realiza potrivit Regulamentului de admitere din Universitatea Nicolae Iorga (Anexa 33).

Selectionarea candidatilor pentru admiterea in facultate se face prin concurs de dosare in functie de media examenului de bacalaureat dupa o metodologie asemanatoare, in linii mari, cu cea de la invatamantul de stat.

Concursul de admitere consta in depunerea dosarelor candidatilor; admiterea in facultate se face pe baza notelor obtinute de candidati la bacalaureat, in limita locurilor disponibile. Numarul de locuri scoase la concurs se stabileste anual de catre Senatul Universitatii si se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Numarul de locuri solicitat pentru specializarea Economia Mediului este de 100 de locuri.

Pentru a asigura cunoasterea corecta a profilului facultatii de catre viitorii studenti, facultatea va organiza o campanie de informare in licee din Constanta si din judetele limitrofe. Vor fi difuzate prospecte, pliante, ghiduri ale candidatilor, postere, brosuri cu informatii utile pentru viitorii studenti (Anexa 34) Informatiile prezentate se refera la: planul de invatamant, structura si organizarea facultatii, curricula universitara, lista actelor necesare pentru inscriere, alte informatii utile.

Desfasurarea intregului proces de invatamant al studentilor are la baza Regulamentul de activitate profesionala a studentilor, aprobat de Senatul Universitatii, care prevede drepturile si indatoririle studentilor, activitatea didactica, stiintifica si educativa, precum si reglementarile privind sistemul de recompense, sanctiuni, transferari, intreruperea, retragerea si incheierea studiilor (Anexa 35) si a Regulamentului de Credite Transferabile (Anexa 25).

La inceputul fiecarui an universitar se incheie un contract de scolarizare intre universitate si student care include drepturile si obligatiile studentului si ale universitatii (Anexa 36).

In anul universitar 2010/2011 vor fi inscrisi un numar de 100 studenti, la cursuri de zi Numarul studentilor dintr-un an de studiu si dintr-o grupa respecta normele legale si asigura desfasurarea in conditii optime a procesului didactic (Anexa 37 si Anexa 38).

Conlucrarea permanenta si eficienta intre cadrele didactice si studenti, folosirea metodelor didactico-pedagogice moderne, pastrarea contactului dintre mediul academic si viata sociala, motivarea studentilor pentru performanta profesionala - prin burse acordate celor mai bine pregatiti studenti se reflecta in rezultatele la invatatura, pe baza Regulamentului de acordare a burselor (Anexa 39).

Modalitatea de evaluare a performantelor profesionale ale studentilor este cuprinsa in "Regulamentul de evaluare pe parcursul semestrului a rezultatelor studentilor" (Anexa 28) si in "Regulamentul de desfasurare a probelor de evaluare" (Anexa 27).

Formatiile de studiu au fost proiectate respectand prevederile legale si capacitatea salilor in care au fost programate desfasurarea cursurilor si seminariilor, in vederea derularii normale a procesului de invatamant (Anexa 40)

Atestarea rezultatelor studentilor pe parcursul pregatirii este realizata prin supliment de diploma.

Promovarea studentilor dintr-un an in altul, precum si modalitatile de transfer ale studentilor se realzeaza conform Regulamentului privind sistemul de credite transferabile si ale Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor.

La inceputul fiecarui semestru universitar, conducerea Facultatii va stabili indrumatorii de grupe si de ani - cadre didactice (Anexa 41). Rolul acestora este acela de a asigura o mai mare coerenta procesului instructive-educativ, prin intarirea legaturilor dintre studenti si corpul profesoral, prin diferite modalitati.

In cadrul intalnirilor periodice, indrumatorii vor dezbate cu studentii prevederile Regulamentului de pregatire profesionala, exigentele etice ale comportamentului universitar.

Pe tot parcursul anului, indrumatorii pastreaza o relatie continua cu studentii, indeosebi prin intermediul responsabililor de grupe si ani, urmarind frecventa studentilor, particparea la activitatile de seminar, modul de pregatire, prticiparea la sesiunea stiintifica si la dezbaterile organizate de Facultatea de Stiinte precum si rezultatele la examen.

6. Cercetarea stiintifica

Activitatea de cercetare stiintifica este integrata organic in procesul de invatamant al Facultatii de Stiinte Economice, desfasurandu-se pe multiple planuri.

Cadrul organizatoric, bine construit si delimitat de conducerea facultatii, sub indrumarea factorilor de resort din conducerea Universitatii, este structurat ierarhic la nivelul facultatii, la nivelele colectivelor de catedra si la cele ale cercurilor stiintifice studentesti.

Coordonarea activitatii de cercetare stiintifica, indiferent de nivel, revine comisiei profesionale si de cercetare stiintifica a Consiliului Facultatii. Activitatea de cercetare stiintifica este orientata, in principal, pe urmatoarele directii: elaborarea si actualizarea periodica a cursurilor de profil si a altor materiale didactice, participarea la manifestari stiintifice pe plan national si international si desfasurarea altor tipuri de activitati din sfera cercetarii stiintifice.

Cercetarea stiintifica in Facultatea de Stiinte Economicese desfasoara pe baza unui program de cercetare stiintifica, elaborat pe ani calendaristici (Anexa 42), al carui grad de indeplinire este relevat in raportul aferent fiecarui an. Programul este axat pe urmatoarele categorii de obiective:

cercetare fundamentala

cercetare aplicativa

manifestari si publicatii stiintifice

activitatea de cercetare stiintifica in laboratoare (cercurile stiintifice studentesti)

activitatea stiintifica a doctoranzilor.

Resursele proprii ale facultatii acopera in general eforturile necesare desfasurarii activitatii de cercetare finalizata in elaborarea de cursuri, alte materiale didactice, organizarea de manifestari stiintifice ale cadrelor didactice si ale studentilor. In cazul participarii unor cadre didactice sub forma de colaborare la unele teme din programele de cercetare ale unor institute de profil, finantarea este asigurata de institutiile respective.

Documentarea de specialitate a cadrelor didactice si a studentilor se va face, in principal, la biblioteca Universitatii, al carei fond de carte si de periodice este in continua crestere. In prezent, biblioteca Universitatii este dotata cu peste 500 titluri de cursuri si manuale universitare, tratate, dictionare si alte lucrari de specialitate, in limba romana si in alte limbi de circulatie internationala.

Mentionam ca urmeaza sa fie implementat sistemul informational de regasire automata a bazei de documentare.

De asemenea, documentarea de profil poate fi realizata prin accesarea resurselor din dotarea unui laborator de specialitate al facultatii, respectiv al Centrului de Documentare studenteasca.

Calea principala de valorificare a activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice din Facultatea de Stiinte Economice o constituie editarea de cursuri, tratate si alte materiale didactice. De asemenea, monografiile, lucrarile stiintifice de sinteza, publicate in reviste de specialitate, comunicarile stiintifice la sesiuni, simpozioane si congrese din tara si strainatate reprezinta cai variate de valorificare a eforturilor de cercetare ale colectivului de cadre didactice din facultate (Anexa 38).

Facultatea si specializarea Economia Mediului dispune de o strategie de crecetare pe termen lung, mediu si scurt (Anexele 9, 10 si 11). De asemenea Facultatea isi propune sa organizeze anual Sesiuni de comunicari stiintifice pe tematica programelor de studii derulate atat pentru cadrele didactice catr si pentru studenti (Anexa 44).

7. Baza materiala

Facultatea de Stiinte Economice va functiona in Constanta   intr-un sediu modern, finalizat in anul 2008, situat in str. Nicolae Iorga, nr. 176, sector 4, in cadrul campusului Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir", aceasta indeplinind integral, cu toate spatiile si dotarile sale, conditiile necesare desfasurarii corespunzatoare a procesului de invatamant de profil.

Spatiile de invatamant sunt fie proprietatea fundatiei, conform actelor de proprietate asupra cladirii de peste 500 mp, fie inchiriate (Anexa 12).

Spatii proprii

Cladirea proprie situata in Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 4

- secretariatul Secretariatul Facultatii de Stiinte situat la parterul cladirii (28 de metri patrati) dotat corespunzator pentru derularea procesului de inregistrare si evidenta a studentilor si rezultatelor acestora (birouri, doua calculatoare moderne conectate la reteaua de intranet si internet, doua aparate xerox, 2 imprimante).;

- Biroul presedintelui, rectorului si sala Consiliului de administratie situat la etajul 1 (31 metri patrati) dotat cu mobilier modern si ergonomic, un calculator conectat la intranet si internet precum si la sistemul de supraveghere video;

- sala de lectura situata la etajul 2 (30 de metri patrati), cu 20 de locuri, dotata cu mobilier specific, și calcualtoare pentru cautarea lucrarilor de specialitate, conectate la rețeaua de intranet și internet;

- 1 sala de seminar (38 de metri patrati) cu 25 de locuri, situata la etajul 2, dotata cu tabla magnetica, retroproiector, ecran de proiectie, aparat de aer conditionat, mobilier ergonomic adaptat procesului de invatamant;

- biblioteca situata la etajul 2 (25 de metri patrati) in care studentii pot studia cele 5000 de volume de specialitate. Disciplinele prevazute in planul de invatamant sunt acoperite integral cu material bibliografic aflat in biblioteca proprie, in numar suficient de exemplare, iar minimum 50% din materialul bibliografic este reprezentat de titluri de carte sau cursuri universitare. Toate titlurile existente in biblioteca au fost introduse intr-o baza de date electronica, ce poate fi accesata in permanenta de catre solicitantii beneficiari, in vederea informarii si documentarii bibliografice si a desfasurarii fluente a activitatii. Biblioteca este incadrata cu personal de specialitate cu studii superioare sau cu studii medii.

- birou secretar stiintific situat la etajul 2 (18 metri patrati);

- birou decan situat la etajul 2, dotat cu mobilier modern si ergonomic, un calculator conectat la intranet si internet precum si la sistemul de supraveghere video;

- 1 sala de seminar situata la etajul 3 (40 de metri patrati), de 28 de locuri, dotata cu tabla magnetica, retroproiector, ecran de proiectie, aparat de aer conditionat, mobilier ergonomic adaptat procesului de invatamant;

- 1 laborator de infomratica situat la etajul 3 (96 de metri patrati), cu 20 de calculatoare conectate la intranet si internet. Un element important al procesului de invatamant specific Facultatii de Stiinte economice il consitituie pregatirea studentilor in domeniul informaticii, care se desfasoara in laboratorul de profil dotat cu calculatoare personale de tip PC - Pentium III si IV, pe care sunt instalate produse - program de ultima generatie,   care asigura lucrul efectiv de cate maximum doi studenti la fiecare PC la lucrarile aplicative de informatica.

Calculatoarele personale din cladirea universitatii sunt conectate intr-o retea de calculatoare performanta, asigurand astfel cresterea eficientei in exploatare a tuturor calculatoarelor si ridicarea calitatii procesului didactic, prin folosirea in comun a resurselor hardware si software existente intr-o retea de calculatoare.

Reteaua de calculatoare este conectata la reteaua Internet, asigurand astfel accesul non stop la serviciile Internet.

Facultatea este reprezentata pe site-ul Universitatii prin pagini Web proprii, prin care se vor face publice toate informatiile privind profilul facultatii, accesul la studii in cadrul acesteia si alte informatii de interes (planuri de invatamant, programe analitice, suporturi de curs, orarul saptamanal, programari de examene, rezultatele examenelor etc).

Pe toate calculatoarele personale din cele patru laboratoare de informatica este instalat un software performant, la nivelul cerintelor actuale impuse de exigentele societatii informationale in continua evolutie.

- clubul studentesc, situat la etajul 4 (36 de metri patrati).

- grupuri sanitare moderne.

Spatii inchiriate

a) Colegiul National "Mircea cel Batran" Constanta, str. Nicolae Iorga, nr. 14;

- Amfiteatru cu 120 de locuri, cu dotari moderne ( 140.. metri patrati);

- 6 sali de seminar cu 30 de locuri fiecare (50 metri patrati);

- 3 laboratoare de specialitate;

- sala de sport;

- bblioteca;

b) Colegiul Economic "Carol I" Constanta, str. Decebal, nr. 15:

- laborator de merceologie, turism si alimentatie publica

c) Colegiul tehnic "V. Parvan" Constanta, str. Industriala, nr 7

- laborator de specialitate protectia mediului;

d) Contracte cu Biblioteca judeteana si Biblioteca Universitatii Ovidius Constanta.

Baza materiala a Facultatii de Stiinte Economice indeplineste standardele legale generale si specifice pentru desfasurarea unui proces instructiv-educativ de calitate. Facultatea indeplineste standardele privind spatiile de invatamant pentru specializarea evaluata. Numarul de locuri in salile de curs, seminar si laborator este corelat cu marimea formatiunilor de studiu, conform normativelor in vigoare.

Toate spatiile sunt adecvate procesului de invatamant, iar laboratoarele au o dotare corespunzatoare specializarii evaluate, specifica misiunii facultatii si activitatilor desfasurate.

8. Activitatea materiala si structurile de conducere

In alegerea organelor colective de conducere (Senat si Consiliul facultatii), a cadrelor de conducere ale universitatii (rector, prorectori, secretar stiintific) precum si a cadrelor de conducere de la nivelul departamentelor si al catedrelor, respectiv a directorilor de departamente, a sefilor de catedre, si ale facultatilor (decan, prodecan, secretar stiintific), universitatea va respecta dispozitiile legale in domeniu, prevederile Cartei universitare, ale Regulamentului intern si ale Regulamentului pentru activitatea profesionala a studentilor.

In ceea ce priveste ocuparea prin concurs a posturilor didactice, Universitatea Nicolae Iorga va respecta conditiile legale pentru publicarea si ocuparea lor prin concurs (Anexa 48).

Structura organizatorica a Universitatii si a Facultatea de Stiinte este redata in Organigrama universitatii (Anexa 3) si a facultatii (Anexa 15). Personalul propriu incadrat in posturile din organigrama corespunde din punct de vedere al calificarii profesionale conditiilor cerute pentru ocuparea posturilor respective.

Evidenta activitatii profesionale a studentilor va fi tinuta in conformitate cu legislatia Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe formulare omologate in acest scop si anume: cataloage, centralizatoare, registre matricole, foi matricole, diplome, suplimente de diploma etc..
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 9182
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved