Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Probleme administrative În managementul educatiei

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micPROBLEME ADMINISTRATIVE ÎN MANAGEMENTUL EDUCATIEI


1. Secretariatul
Complexitatea muncii dintr-o scoala impune secretarilor scolii multiple si variate activitati de ordin administrativ. Ei trebuie sa cunoasca temeinic problemele muncii administrative si mai ales sa posede priceperea de a le solutiona cu competenta, cu exactitate si la timp.

Raspunderea secretarului sau a secretariatului sau este aceea de a rezolva lucrarile indicate de director, precum si de a întocmi, completa si pastra documentele scolii pentru fiecare an scolar sau calendaristic, sau pe cele cu caracter permanent.

Secretara unei scoli are urmatoarele sarcini (I. Popescu, 1969):

ajuta conducerea scolii la înscrierea elevilor, verificând actele fiecaruia si completând registrul de evidenta si înscriere a tuturor copiilor de vârsta scolara;

completeaza cataloagele de clasa;

întocmeste si completeaza registrul matricol cu situatiile scolare ale elevilor, dupa ce acestea au fost încheiate de profesori si aprobate de consiliul profesoral al scolii;

se îngrijeste si raspunde de pastrarea acestor documente, ca si de folosirea lor de catre cei în drept;

completeaza certificatele de absolvire si diplomele de bacalaureat ale elevilor si tine evidenta eliberarii lor;

completeaza foile matricole solicitate de elevi si se îngrijeste de evidenta eliberarii lor;

întocmeste si elibereaza forurilor ierarhice, în termenul stabilit, situatiile statistice sau alte lucrari cu termene precise ori cu caracter permanent;

întocmeste zilnic registrul de prezenta al cadrelor didactice dupa orarul scolii si orarul personalului administrativ;

redacteaza corespondenta scolii si se îngrijeste de expedierea sa la timp si în bune conditii;

se îngrijeste si raspunde de pastrarea arhivei scolare în normele legale;

se îngrijeste de procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia scolara (decrete, hotarâri, decizii, regulamente, ordine etc.);

întocmeste toate lucrarile administrative referitoare la începerea anului scolar, la încheierea trimestrelor, încheierea anului scolar etc.

Problemele de secretariat fiind numeroase si complexe, este necesara îndrumarea din partea directorului si a întregului colectiv de conducere în rezolvarea lor. Totodata, se impune un control ritmic asupra modului cum sunt îndeplinite sarcinile, asigurându-se astfel o buna functionare a secretariatului scolii.

Pentru a fi în masura sa asigure îndrumarea si controlul muncii secretariatului, directorul trebuie sa cunoasca el însusi care sunt atributiile si raspunderile acestui resort, pregatirea, priceperea si îndemânarea fiecarui secretar, documentele care se încredinteaza acestora, instructiunile si ordinele forurilor superioare referitoare la scriptele si documentele scolii.

La scolile care nu au secretariat, lucrarile de secretariat sunt efectuate de catre directorul scolii, ajutat de personalul didactic din scoala.


2. Serviciul contabil


Serviciul contabil asigura rezolvarea problemelor scolii în domeniul financiar – contabil si bugetar.

Contabilul trebuie sa cunoasca toate documentele si actele normative cu privire la contabilitatea scolara, sa fie corect, constiincios si disciplinat în întreaga sa activitate.

Contabilul unei unitati de învatamânt are urmatoarele atributii de serviciu:

întocmeste proiectele planurilor anuale de venituri si cheltuieli ale scolii, pe care le prezinta spre verificare si aprobare directorului si Inspectoratului scolar;

urmareste executarea bugetului scolii;

efectueaza operatiile contabile ale scolii conform dispozitiilor legale;

instruieste si controleaza periodic gestionarii scolii;

întocmeste studii de fezabilitate pentru atelierele scolii si urmareste realizarea veniturilor proprii etc.

Casierul – efectueaza încasarile si platile necesare si tine evidenta lor, conformându-se dispozitiilor legale. La scolile unde postul de casier nu este prevazut în schema, operatiile de încasari si plati se executa de un salariat (în afara de contabil), desemnat de directorul scolii prin decizie scrisa.


3. Personalul administrativ si de îngrijire


Acest personal constituie un colectiv important pentru crearea conditiilor necesare unei bune activitati zilnice în toate sectoarele de munca din scoala.

În unitatile scolare cu efective mari de elevi, pe lânga postul de contabil este prevazut si un post de administrator al scolii / gradinitei.

Dintre atributiile acestuia amintim:

raspunde si organizeaza prin îndrumarea personalului de îngrijire, curatenia, încalzirea si iluminatul  permanenta a scolii;

se ocupa de pregatirea la timp a scolii pentru începutul anului scolar;

se preocupa de îndrumarea si instruirea personalului de îngrijire (îngrijitori, femei de serviciu, mecanici, electricieni etc.) si a personalului de paza (portari, paznici);

face propuneri directorului scolii pentru repartizarea sarcinilor personalului de îngrijire si controleaza modul lor de îndeplinire;

tine evidenta inventarului bunurilor materiale si raspunde de modul de întretinere, pastrare si folosire a avutului scolii etc.

Magazionerul – se îngrijeste de buna pastrare a materialelor, sculelor, cazarmamentului etc., aflate în gestiunea sa; raspunde de asigurarea stocurilor necesare de alimente si conservarea acestora; primeste si elibereaza materiale ce le pastreaza în magazie si tine evidenta lor, conform normelor legale; ajuta pe administrator la îndeplinirea sarcinilor ce-i revin etc.

Personalul de îngrijire – are si el un rol important în activitatea zilnica a scolii. Prin munca sa asigura curatenia, conditie necesara în desfasurarea tuturor activitatilor zilnice dintr-o unitate scolara.

Personalului de îngrijire îi revin urmatoarele sarcini:

asigura curatenia unitatii de învatamânt;

îngrijeste si raspunde de materialele si obiectele de inventar din salile de curs sau din încaperile pe care le are în grija;

îndeplineste functia de curier sau paznic etc.

Scolile sunt încadrate cu personal administrativ si de îngrijire dupa normele în vigoare


4. Biblioteca


În sprijinirea procesului instructiv – educativ si în dezvoltarea gustului de lectura în rândul elevilor, un rol deosebit de important îl are biblioteca scolii.

Dintre sarcinile bibliotecarului scolar, amintim:

organizeaza activitatea bibliotecii si asigura functionarea acesteia în cadrul programului stabilit de conducerea scolii;

raspunde de organizarea, pastrarea, integritatea si securitatea fondului de publicatii;

se îngrijeste de completarea rationala a fondului de publicatii conform normelor elaborate de ministerul de resort;

asigura prezentarea cartilor în rândurile elevilor si personalului didactic, prin liste bibliografice si planuri de lectura, expozitii, recenzii, seri literare, simpozioane, comemorari etc.;

îndruma lectura elevilor si îi ajuta în folosirea dictionarelor, enciclopediilor, îndrumatoarelor si la alegerea materialelor necesare pentru lucrari scrise si pentru activitatea cercurilor de elevi;

tine la zi registrul de miscare a fondului, inventarul, cataloagele si caietul de evidenta a activitatii bibliotecii;

întocmeste planul de munca si darile de seama ale bibliotecii;

participa la sedintele consiliului pedagogic în care se discuta problemele bibliotecii scolare si lectura elevilor etc.

Biblioteca scolara trebuie însa sa depaseasca în dezvoltarea sa stadiul de colectie de carti si reviste, ea trebuie sa devina detinatorul tuturor resurselor culturale necesare activitatii extrascolare ale elevilor si cadrelor didactice. (V. Iliescu, 1979)


5. Cabinetul medical


Cabinetele scolare, sunt unitatile necesare supravegherii si îngrijirii sanatatii elevilor.

Medicul scolar nu este subordonat direct scolii, însa are obligatia sa informeze periodic conducerea asupra starii sanatatii elevilor si sa propuna masuri pentru îmbunatatirea conditiilor igienico-sanitare din unitatea de învatamânt.

În activitatea sa medicul scolar este ajutat de personalul mediu sanitar, care îsi desfasoara activitatea permanent în cadrul programului zilnic al scolii.

Potrivit dispozitiilor ministerului de resort, medicul scolar are urmatoarele sarcini:

organizeaza si raspunde de activitatea de educatie sanitara din scoala, introducând întregul complex de masuri igienice si curativ – profilactice, în scopul pastrarii sanatatii elevilor, pentru a-i sprijini în cresterea rezistentei organismului si a capacitatii lor de munca;

supravegheaza desfasurarea educatiei fizice si activitatii sportive si aproba scutirile medicale, temporare sau permanente al elevilor;

supravegheaza si sprijina trimiterea elevilor în tabere si excursii, pe baza de recomandari medicale;

efectueaza vizita medicala a elevilor la începutul anului scolar si la începutul fiecarui trimestru;

urmareste igiena si protectia muncii elevilor etc.

Prin aceste atributii, medicul scolar trebuie privit ca un colaborator apropiat al directorului, al conducerii unitatilor de învatamânt, al educatorilor si învatatorilor, al cadrelor didactice, al scolarilor si prescolarilor precum si a personalului auxiliar angajat în unitatea scolara.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 101
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved