Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

Chimie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Entalpia (caldura) de formare
GAZE RARE
Dolomit - CaMg(CO3)2 -romboedric
GRUPA a II-a CATIONICA
Catalizatori - substante care schimba viteza reactiei ramanand ei insisi neschimbati
Coroziune
Recunoasterea cationului Ag+
COMPOZITIA CHIMICA A TITEIULUI
Dilatarea corpurilor
Alcanii - Utilizarile alcanilor


SUBSTANTE SI PREPARATE CHIMICE PERICULOASE
1 Introducere

Responsabilitatea verificarii agentilor economici in ceea ce priveste respectarea legislatiei in domeniul substantelor si preparatelor chimice periculoase revine Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase. Producatorii si importatorii au obligatia de a furniza Agentiei Nationale pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase toate informatiile despre propietatile substantelor si preparatelor care pot pune in pericol sanatatea omului sau mediului inconjurator.

2 Cadrul legislativ

Directivele europene privind substantele si preparatele chimice periculoase au fost transpuse in legislatia romaneasca conform tabelului de mai jos:

Nr.

crt

Legislatie U.E

Legislatie nationala

Directiva Consiliului nr.87/217/EC privind prevenirea si reducerea poluarii cauzate de azbest (inclusiv Directivele fiice nr.76/769/EEC si 83/478/EEC)

- H.G nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest- (M. O. nr. 109 din 20 februarie 2003) modificata si H.G nr. 734/2006 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest (M.O. nr. 519 din 15 iunie 2006

Directiva Consiliului nr. 67/548/EEC privind aproximarea legilor, reglementarilor si prevederilor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si Directiva 1999/45/CE privind clasificarea si ambalarea preparatelor periculoase si Directiva 91/155/CEE privind fisele tehnice de securitate.

- O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.O. nr.. 593 din 22 noiembrie 2000) -modificata si completata prin Legea nr. 324/2005-pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase ( M.O. nr. 1019 din 17 noiembrie 2005) si modificata de ORDONANTA nr. 53 /2006

pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase ( M. O. nr. 746 din 31 august 2006);

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase ( M.O. nr. 635 din 5 septembrie 2003) modificata si completata de Legea 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.O. nr.. 899 din 7 octombrie 2005);

- H.G nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase ( M.O. nr. 356 din 28 mai 2002) modificata prin H.G. nr. 199/2006 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase (M.O. nr. 223 din 10 martie 2006) si modificata H.G. nr. 429/2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 490/2002

(M.O NR. 365 din 29 mai 2007)

- H.G. nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase (M.O. nr. 118 din 25 februarie 2003) modificata prin H.G. nr. 597 /2007 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 92/2003 (M.O nr. 508/2007)

Directiva Consiliului nr. 92/32/CEE privind notificarea preparatelor si substantelor chimice periculoase

- H.G. nr 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice (M.O. nr.. 894 din 10 decembrie 2002) modificata de H.G nr. 693/2004 - pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice (M.O. nr.. 436 din 17 mai 2004) si modificata de H.G. nr. 1159 /2007 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice (M.O. nr. 700 din 17 octombrie 2007)

- Ordin nr. 608/2002 privind aprobarea Listei europene a substantelor chimice notificate – ELINCS (M.O.nr. 920 din 17 decembrie

Directiva Consiliului nr. 76/769/CEE privind restrictii la introducerea pe piata a anumitor substante si preparate chimice periculoase

- H.G nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase (M.O. nr. 236 din 7 aprilie 2003) modificata de H.G. nr. 932/2004 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase ( M.O. nr. 566 din 28 iunie 2004) si de H.G. nr. 646/2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase ( M.O. nr. 616 din 15 iulie 2005) si modificata de H.G nr. 498 din 23 mai 2007 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase ( M. O. nr. 502 din 26 iulie 2007) si modificata de ORDIN      nr. 1238/1461/718/2007 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase

Regulamentul nr. 2037/2000 privind substantele care depreciaza stratul de ozon modificat de : Regulamentul nr. 2039/2000/CE

Decizia Comisiei 2003/160/CE , Regulamentul nr. 1804/2003/ CE , Decizia Comisiei 2004/232/CE

- Legea nr. 159/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (M.O. nr. 486 din 5 octombrie 2000)

- H.G nr. 91/1995 privind completarea si modificarea denumirii si clasificarii marfurilor in Tariful vamal de import al Romaniei cu descrierea si clasificarea substantelor care epuizeaza stratul de ozon (M.O. nr. 39 din 23 februarie 1995)

- Legea nr. 150 /2001 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a IX-a reuniune a partilor, la Montreal, din 15 - 17 septembrie 1997 (M.O.nr. 181 din 10 aprilie 2001);

Ordinul MAPM nr. 506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente inscrise in anexele Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon (M.O. nr. 234/1996);

Regulamentul nr.793/93/CEE privind evaluarea si controlul riscurilor prezentate de substante existente

- Ordin nr. 1001/552/2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice (M.O.nr. 978 din 3 noiembrie 2005)

Regulamentul nr. 304/2003/CEE privind importul si exportul anumitor chimicale periculoase –PIC

- Legea nr. 91 din 18 martie 2003 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind procedura de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza, aplicabila anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul comertului international, adoptata la Rotterdam la 10 septembrie 1998 (M.O. nr. 199 din 27 martie 2003);

- H.G. nr. 305 din 28 martie 2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi (M.O. nr. 226 din 3 aprilie 2007)

- ORDIN Nr. 1239/1338/1460/753 din 6 august 2007 privind modalitatile de realizare a controlului exportului si importului produsilor chimici periculosi, precum si modalitatile de colaborare dintre autoritati, conform Hotararii Guvernului nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi

Directiva 96/82/UE referitor la limitarea pericolelor in caz de accidente majore cauzate de substante periculoase

- HOTARARE Nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase (M. O. NR. 539 din 8 august 2007)

- Ordin nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si, respectiv, a accidentelor majore produse ( M.O. nr. 118 din 10 februarie 2004);

- Ordin nr. 142/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (M.O.nr. 191 din 4 martie 2004);

- Ordin nr. 251/2005 pentru organizarea si functionarea secretariatelor de risc privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase (M.O.nr.298 din 11 aprilie 2005);

- Ordin nr. 647/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase ( M.O. nr. 460 din 31 mai 2005);

- Ordin nr. 1299/2005 privind aprobarea Procedurii de inspectie pentru obiectivele care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase – M.O. nr. 77 din 27 ianuarie 2006)

- Ordinul nr. 520/1318/2006 privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase (M.O. nr. 522 din 16 iunie 2006)

Directiva 8/98/CE privind plasarea pe piata a produselor biocide

Directiva nr. 91/414/CEE privind plasarea pe piata a produselor pentru protectia plantelor (Directiva ppp)

Directiva 79/117/CEE de interzicerea a introducerii pe piata si a utlizarii produselor de protectia plantelor continand anumite substante active

- HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide (M.O.nr. 852 din 21 septembrie 2005) modificata) de H.G. nr. 584/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 85 din Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide (M.O. nr. 403 din 10 mai 2006);

- Ordin nr. 1182/1277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia (M.O. nr. 1178 din 27 decembrie 2005) modificat de Ordin nr. 697/636/132 /2006 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.182/1.277/114/2005 pentru aprobarea componentei Comisiei Nationale pentru Produse Biocide si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia ( M.O. nr. 564 din 29 iunie 2006);

- H.G. nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectia plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, modificata si completata prin HG nr. 894/2005 (M.O.nr. 955 din 19 octombrie 2004) modificata de H.G.nr. 894/2005 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei ( M. O. nr. 763 din 22 august 2005) si modificat de H.G. nr. 628/2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei (M.O. nr. 452 din 25 mai 2006);- H.G. nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei (M.O.nr. 446 din 26 mai 2005) completat de H.G. nr. 838/2006 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei (M.O.nr. 592 din 10 iulie 2006) si modificat de H.G.nr. 539 din 6 iunie 2007

pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei ( M.O. nr. 428 din 27 iunie 2007)

- Ordin nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor ( M.O. nr. 436 din 24 mai 2005);

- Ordin nr. 574/952/911/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active (M.O. nr. 919 din 14 octombrie 2005

Importul si exportul anumitor substante si preparate periculoase

A fost realizat inventarului judetean al agentilor economici importatori si exportatori de substante chimice periculoase reglementate prin Regulamentul EC nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor periculosi si in conformitate cu H.G. nr. 305/2007 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul si importul produsilor chimici periculosi.

A fost identificat un singur importator: SC OLTCHIM SA

Au fost importate din exteriorul CE o cantitate de 2197,8 tone oxid de etilena.

An

Cantitate substante PIC

(tone)

exportate

importate

Indicele de crestere

Sursa : Agenti economici importatori/exporatori substante PIC

Tabel 3 -1 Cantitati de substante periculoase importate/exportate la nivelul judetului Valcea

4. Evaluarea riscului utilizarii substantelor chimice periculoase asupra sanatatii umane si mediului

Conform Ordinului nr. 1001/552/2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substante si preparate chimice agentii economici utilizatori, importatori, producatori de chimicale aveau obligatia de a raporta la Agentia Nationala pentru substante si Preparate Chimice Periculoase aceste substante indiferent de cantitatea acestora. Informatiile s-au raportat conform programului si ghidului de utilizare aflat pe pagina de web a Agentiei Nationale pentru substante si Preparate Chimice Periculoase.

La nivelul anului 2007 in evidenta ANSPCP-ului s-au inregistrat urmatoarele societati din judetul Valcea:

JUDEtUL VALCEA

SC UZINELE SODICE GOVORA SA - RAMNICU-VALCEA

SC OLTINVEST COMPANY SRL - RAMNICU - VALCEA

SC OLTCHIM SA - RAMNICU VALCEA

SC UTCHIM SRL - RAMNICU VALCEA

SC HIDROELECTRICA SA - RAMNICU VALCEA

SC ATICA CHEMICALS SRL - RAMNICU-VALCEA

SC HERVIL SA - RAMNICU-VALCEA

SC VILMAR SA - RAMNICU-VALCEA

SC SARCOM SRL - RAMNICU-VALCEA

SC SARCOM SRL - RAMNICU-VALCEA

SC UZINA MEC ANICA - RAMNICU VALCEA

SC MAVICONAS SRL - RAMNICU VALCEA

SC EUROFINA SRL - DRAGASANI VALCEA

SC ALMAT IMPEX SRL - DRAGASANI VALCEA

Sursa: site ANSPCP

Tabel 4-1 Societatile din judetul Valcea care au raportat la ANSPCP substantele chimice periculoase

Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase colecteaza datele si informatiile raportate de catre agentii economici in vederea completarii, actualizarii si utilizarii eficiente a bazei de date in domeniul substantelor si preparatelor chimice, pentru evaluarea riscurilor asupra sanatatii si mediului pe care le prezinta plasarea pe piata a acestora.

Autoritatea de Sanatate Publica a efectuat controale privind evaluarea riscului utilizarii substantelor chimice periculoase asupra sanatatii umane si mediului. Au efectuat inspectii privind substantele aromatizante. Au fost efectuate activitati de inspectie monitorizandu-se unitati de productie preparate din carne, laboratoare de cofetarie si patiserie, sectii produse zaharoase, sectii bauturi racoritoare, laboratoare productie inghetata. S-au verificat specificatiile de produs, fisele tehnice ale produselor, urmarindu-se determinarile toxicologice ale substantelor aromatizante.

Evaluarea impactului pe care conditiile de munca ce l-au produs asupra salariatilor s-a realizat prin controale medicale periodice efectuate de catre medici de medicina muncii si medici de intreprindere in conformitate cu normele sanitare si de protectia muncii in vigoare ed.2002.

S-au efectuat activitati de inspectie si control privind actiunea factorilor de risc din mediu. Au fost efectuate actiuni comune cu ITM –Valcea in conformitate cu OG 115/2004 privind caracterizarea locurilor de munca pentru conditii deosebit de periculoase, conditii periculoase sau vatamatoare la solicitarea unitatilor.

Laboratorul de toxicologie a efectuat determinari noxe chimice analize biotoxicologice.

5. Prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest- inventarul cantitatilor de azbest detinute de catre agentii economici si institutii publice

In anul 2007 s-au inventariat cantitatile de deseuri cu continut de azbest detinute de agentii economici si s-au inventariat si produsele cu continut de azbest utilizate de catre acestia.

In anul 2007 s-au generat o cantitate de 2,5995 tone de deseuri cu continut de azbest care se afla depozitate corespunzator in magazii inchise ale agentilor economici si se afla in utilizare o cantitate de aproximativ 401,0875 tone de produse care contin azbest . Aceasta cantitate de produse cu continut de azbest provine in special de la placile de azbociment care acopera magazii industriale si hale industriale. Produsele se vor folosi pana la expirarea vietii utile ale acestora.In judetul Valcea nu exista agenti economici producatori si/sau prelucratori de azbest sau de produse pe baza de azbest.

6 Substante reglementate de Protocolul de la Montreal ODS - inventarul cantitatilor de ODS-uri

In anul 2007 s-a inventariat cantitatea de ODS-uri utilizata de catre agentii economici. Astfel, cantitatea de agenti frigorifici vehiculata a fost de 3281,62 kg, cea mai mare cantitate a fost utilizata de catre SC OLTCHIM SA – 2694,6 kg in instalatiile industriale;

In 2007 la nivelul judetului Valcea au fost identificati :

  • 6 agenti economici care folosesc substante consumatoare de ozon ( ODS-uri) in activitatile de service in domeniul frigotehniei. S-a folosit cantitatea de 3281,62 kg.
  • 4 agenti economici care folosesc HFC-uri (R 134 A) pentru activitati de service auto sau service frigotehnie. S-a folosit cantitatea de 590,87 kg.

In anul 2007, S.C. Oltchim S.A., producator de tetraclorura de carbon, a utilizat acest produs ca agent de proces in cantitate de 145408 kg, stocul la data de 01.01.2008 fiind de 82892 kg.

La nivelul judetului nu s-au facut importuri si exporturi de astfel de substante.

In judetul Valcea doar o mica parte din agentii economici care efectueza lucrari de service pentru instalatii care folososesc substante consumatoare de ozon (ODS) folosesc instalatii de recuperare a acestor substante

7. Biocide (utilizare, import, export)

Produsele biocide sunt clasificate in 23 de tipuri din urmatoarele grupe principale:

- grupa 1: Dezinfectante si produse biocide in general;

- grupa 2: Conservanti;

- grupa 3: Pesticide nonagricole;

- grupa 4: Alte produse biocide;

S.C. OLTCHIM S.A. a depus la ASP Valcea dosarul de notificare a pentru urmatoarelor produse :

clor;

hipoclorit de sodiu;

propilen glicol;

soda caustica solida;

soda caustica solutie;

apa oxigentata 35%;

apa oxigentata 50%

acid clorhidric;

In anul 2007, la nivelul judetului Valcea s-a asigurat cantitatea necesara 49,171 tone de produse fitosanitare necesare pentru combatarea buruienilor pe o suprafata de 70362 ha.

Nr.

Crt.

Tip produs

Suprafata totala (ha)

Cantitate

(tone/an substanta activa)

Ierbicide

Fungicide

Insecticide si acaricide

Sursa: Directia Agricola Valcea

Tabel 7-1 Utilizarea produselor fitosanitare in 2006

8. Poluantii organici persistenti

In anul 2007 nu s-a solicitat inventarierea cantitatiilor de POPs–uri. S-a inventariat cantitatea de POP-uri la nivelul anului 2004 la solicitarea I.N.C.D.P.M.- ICIM Bucuresti:

Noile substante incluse pe lista POP a Conventiei de la Conventiei de la Stockholm

(tone)

Numarul haldelor de deseuri-POP, din care :

Cantitatea

totala de pesticide ca deseuri

(tone)

Pentabrom difenil eter

Octobromdifenil eter

Hexabromdifenil

Hexaclorciclohexan

Perflorooctansulfonat

Pesticide

PCB

Sursa : agenti economici

Tabel 8 –1 : Cantitatile de poluanti organici persistenti (POP) existente in anul 2004

Cantitatea existenta la 31.12.2004 (stoc la aceasta data). Mentionam ca aceasta cantitatea s-a raportat de catre S.C OLTQUINO S.A. si anume: izomerul gamma al 1 -hexaclorciclohexanului. Societatea a raportat la A.N.S.P.C.P. la data de in conformitate cu prevederile Ordinului nr 22/2003 pentru stabilirea metodologiei de declarare a substantelor si preparatelor chimice de catre agentii economici din industrie urmatoarele cantitati de izomerul gamma al 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexanului :

  • 61,55 t/an livrat in tara ;
  • 79,3 t/an export (in SUA, Spania) ; 

sunt depozite (magazii) temporare de deseuri de pesticide in cadrul fermelor agricole;

societatea SC ELVILA SA- suc. Carpatina Valcea a detinut 2 condensatori cu PCB. Au fost eliminati de catre S.C. SETCAR Braila.

Produse fitosanitare – pesticide

In anul 2007 nu au fost eliminate pesticide din stocul care se afla gestionat de Directia Agricola Valcea.

In anul 2006 au fost eliminate 2,335 tone pesticide care se aflau in gestiunea Directiei Agricole Valcea in cadrul Proiectului Phare RO 2003/005-551.03.03.02.10: „ Reambalarea, colectarea si eliminarea deseurilor de pesticide de pe teritoriul Romaniei –faza II: extindere”.

A ramas pe stoc cantitatea de 3,42 tone deseuri de pesticide care se afla depozitata in cadrul fostelor CAP-uri din gestiunea Directiei Agricole Valcea.

Agent economic

CUI/

persoana de contact

Date de identific.

(adresa, tel/fax,

e-mail)

Denumire**

ActivitateCAEN

Substanta expirata

(Deseu)

Denumire

comerc.

CAS

Cantitate

la

(tone)

SC Viticola Dragasani/

Iordache

Ferma Dragasani/ Dragasani/ tel:810340

Tratament chimic

Pesticide

SC Viticola Dragasani/

Iordache

Ferma Gusoieni/Dragasani/

tel:764102

Pesticide

SC Voicesti/

Stefan

Com. Voicesti/

tel:831508

Pesticide

SC Agroind

Horezu/Zamfiroiu

Ferma Bela/ Horezu

Tel:0740463381

Pesticide

SC Agroind

Horezu/Zamfiroiu

Sediu Societate, Horezu

Tel:0740463381

Pesticide

SC Agroindcom Valcea

Budesti/Valcea/

tel:760374

Pesticide

TOTAL :

Sursa : Directia Agricola Valcea

Tabel 9-1 : Pesticide cu impact negativ asupra mediului - deseuri de pesticide

10. Mercurul

In anul 2007 s-au inventariat cantitatile de mercur si deseurile cu continut de mercur detinute de catre agentii economici si de catre unitatile scolare pentru perioada 1 ianuarie 2006 -1 ianuarie 2007 si au rezultat urmatoarele:

mercur pur metalic utilizat –pe stoc: tone;

mercur in compusi pe stoc: 0,0081 tone;

deseuri cu continut de mercur: 146,33 tone ( deseuri cu continut de mercur provin in special de la SC OLTCHIM SA care se introduc in cuptor cu retorta pentru recuperare mercur care s-a reintrodus in celulele de electroliza.

Cantitatile cele mai mari de mercur metalic pe stoc se afla in laboratoarele metrologice ale agentilor economici.

Deseurile cu continut de mercur au provenit din: aparatura casata, reactivi chimici folositi in laborator si deseuri de la sectia electroliza apartinand S.C. OLTCHIM S.A. Aceste deseuri se afla depozitate corespunzator.

11 Introducerea pe piata a detergentilor

Prin hotararea H.G. nr. 658/2007 au fost stabilite masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii.

A fost desemnata Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca autoritati competente pentru aplicarea acestui Regulament.

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului printre responsabilitati primeste, examineaza si evalueaza solicitarile de derogare formulate de catre producatori in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 si 3 din Regulament si

transmite rezultatul evaluarii solicitarilor de derogare Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitatii si ecotoxicitatii substantelor chimice periculoase prevazut la art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 3 luni de la inregistrarea solicitarii, in vederea avizarii acesteia.

La nivelul judetului Valcea nu a fost solicitate derogari pentru plasarea pe piata a detergentilor .


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2701
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site