Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


EDUCATIE CIVICA - OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

Educatie civica

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PROIECT EDUCATIV - CONSUMATOR INFORMAT – VIITOR ASIGURAT
EVALUARE SUMATIVA Unitatea de invatare:Relatiile dintre oameni in cadrul grupului
Formular SN TT - (ITEP) Programul International de Practica Studenteasca
Gabriel Almond & Sidney Verba - Cultura civica
EDUCATIE CIVICA - OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

EDUCATIE CIVICA

Obiective cadru
1.Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

2.Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare in societate

3. Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale

4. Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii opiniilor in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte

OBIECTIVE DE REFERINTA SI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

1.Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

sa recunoasca si sa foloseasca termeni specifici disciplinelor sociale

desprinderea intelesului unui cuvant din context;

observarea si comentarea unor imagini si texte cu continut civic;

sa-si dezvolte vocabularul, utilizand corect concepte specifice educatiei civice

utilizarea de glosare, dictionare, texte, liste de cuvinte pentru desprinderea sensului unor termeni specifici culturi civice;

alcatuirea unor minidictionare de termeni civici;

sa-si exprime oral sau in scris, in cuvinte proprii, un punct de vedere personal cu privire la comportamentul civic in diferite situatii

realizarea unor scurte povestiri pornind de la o situatie data.

2.Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare in societate

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

sa compare situatii care privesc drepturi si indatoriri ale copilului

elaborarea unui regulament al clasei cu drepturi si indatoriri;

sa identifice reguli si norme de comportament civic in diferite situatii

simularea ;

discutarea in clasa a unor reguli;

participarea la stabilirea regulilor in cadrul grupurilor din care fac parte elevii;

exersarea unor roluri specifice prin activitati pe grupe de lucru.

3. Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

sa identifice locul si rolul persoanelor familiare

exersarea unor roluri specifice in activitatea unui grup;

sa participe la dezvoltarea climatului afectiv pozitiv in grup

jocul de rol;

sa descrie si sa compare tipuri de relatii si atitudini sociale (colaborare, competitie, solidaritate, toleranta, intoleranta) pornind de la situatii concrete

analiza unor cazuri mediatizate.

4. Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii opiniilor in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care fac parte

Obiective de referinta

Exemple de activitati de invatare

sa compare in termeni simpli informatiile necesare luarii unor decizii

valorificarea informatiei sociale oferite de mass media;

sa formuleze si sa exprime opinii personale in aprecierea unor situatii cu continut civic

discutarea unor cazuri reale sau imaginate care solicita decizie si exprimarea opiniilor personale;

imaginarea si participarea la functionarea unui consiliu local al copiilor.

CONTINUTURlLE INVATARII

I.      Raporturile noastre cu ceilalti oameni.

1. Relatii dintre oameni in cadrul grupului:

de rudenie;

de prietenie;

de colaborare si de competitie;

de autoritate (conducatorul grupului, supunerea, invidia, revolta, admiterea - respingerea din / de catre grup).

2. Manifestarea relatiilor dintre oameni in diferite situatii:

situatii “normale” (desfasurarea unor activitati, obtinerea unor drepturi, relatii cu diferite autoritati);

situatii “limita” (catastrofe, accidente, agresiuni, moartea);

*probleme personale sau de grup (boala, saracia, singuratatea, neincrederea).

3. Drepturile copilului.

II. Comunitatea

1. Comunitatea locala (sat, comuna, oras, judet, sector etc.).

2. Poporul.

3. *Natiunea. Comunitatea internationala.

III. Societate si stat

1. *Organizarea statala a societatii. Institutii democratice ale statului roman.

2. Simboluri ale statului roman

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANTA

Obiectiv cadru

Standard

Cunoasterea si utilizarea limbajului din sfera valorilor civice

Utilizarea corecta a termenilor limbajului specific culturii civice

Relatarea in cuvinte proprii a unor fapte, situatii, texte, lecturi, imagini vizand comportamentul civic

Cunoasterea si respectarea drepturilor copilului, a normelor de comportare in societate

Selectarea dintr-un material dat a unor drepturi si indatoriri ale copilului

Cunoasterea si folosirea unui numar de norme si reguli de comportare in societate in situatii variate

Dezvoltarea unor comportamente relationale privind constituirea grupurilor sociale

Descrierea in maniera concisa si clara a modului de constituire si de functionare a unui grup din care face parte

Dezvoltarea si manifestarea unor atitudini favorabile luarii deciziilor si exprimarii personale in ceea ce priveste activitatea grupurilor din care face parte

Identificarea unor situatii in care se cere luarea unor decizii personale sau colective

Exprimarea unor enunturi simple pro sau contra luarii unor decizii in plan civic

PLANIFICARE CALENDARISTICA

Nr. crt.

Unitatea de invatareOb.

ref.

Continuturi

Nr.

ore

Sapt.

Obs.

SEMESTRUL I

Raporturile noastre cu ceilalti oameni

A. Relatiile dintre oameni in cadrul grupului

Eu si grupurile din care fac parte

Relatiile mele cu familia si rudele

Relatiile mele cu prietenii

Relatiile de colaborare si competitie

Despre grup si conducatorul grupului

Despre supunere si revolta

Despre apreciere si invidie

Despre admitere si respingere in cadrul grupului

Recapitulare

Evaluare

I-IV

(15.IX-

7X)

2 ore la disp. inv.

B. Manifestarea relatiilor dintre oameni in diferite situatii

Relatiile dintre oameni in situatii obisnuite

Relatiile dintre oameni in situatii dificile

Recapitulare

Evaluare

1 ora la disp. inv.

SEMESTRUL AL II-LEA

C. Drepturile copilului

Despre drepturile si indatoririle copilului(1)

Despre drepturile si indatoririle copilului(2)

Despre respectarea si incalcarea drepturilor copilului

Recapitulare

Evaluare

4 ore la disp. inv.

Comunitatea

Comunitatea locala

Poporul

Mandria de a fi roman

Recapitulare

Evaluare

Societate si stat

Simbolurile statului roman

Recapitulare

Evaluare

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

SEMESTRUL I

UNITATEA DE INVATARE: Raporturile noastre cu ceilalti oameni

A. Raporturile noastre cu ceilalti oameni

Nr. de ore alocate: 12

Nr.

crt.

CONTINUTURI

(DETALIERI)

Ob.ref.

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

DATA

OBS.

Eu si grupurile din care fac parte

- Definirea notiunii de grup;

- Numirea grupurilor din care poate face parte o persoana;

- Descrierea unor activitati din cadrul diferitelor grupuri;

- Precizarea drepturilor si indatoririlor dintr-un grup;

- Utilizarea unor termini civici intr-o compunere;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Relatiile mele cu familia si rudele

- Definirea notiunilor: familie, rude

- Precizarea relatiilor dintre membrii familiei, dintre o familie si rudele acesteia;

- Exercitii de rezolvare a unor situatii conflictuale create intr-o familie;

- Comenatarea unor proverbe;

- Redarea unui tip de relatii intr-un desen,

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Relatiile mele cu prietenii

- Identificarea unor relatii stabilite intre prieteni;

- Folosirea corecta a unor termini civici;

- Argumentarea atitudinii adoptate la un moment dat intr-o prietenie;

- Comenatarea unor proverbe;

- Enumerarea trasaturilor morale necesare mentinerii unei prietenii;

- Realizarea de articole, afise, compuneri;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Relatiile de colaborare si competitie

- Definirea notiunilor: colaborare, competitie, adversar, coechipier;

- Stabilirea rolului relatiilor de colaborare intr-o activitate;

- Precizarea mesajului unor versuri;

- Argumentarea relatiilor stabilite intre persoanele participante la un concurs;

- Propunerea de solutii pentru rezolvarea unor situatii conflictuale;

- Redactarea unor versuri cu ajutorul cuvintelor de sprijin;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre grup si conducatorul grupului

- Precizarea insusirilor necesare unei personae pentru a fi desemnata conducatorul unui grup;

- Stabilirea rolului conducatorului unui grup, a drepturilo si indatoririlor acestuia si ale membrilor grupului;

- Exprimarea opinilor personale;

- Observarea si comentarea unor imagini cu continut civic;

- Selectarea unor fragmente din lectura suplimentara, care prezinta figurile unor conducatori;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre supunere si revolta

- Definirea termenilor: supunere, revolta;

- Integrarea termenilor noi in enunturi;

- Comentarea unor texte cu continut civic;

- Motivarea unor atitudini adoptate intr-o situatie data;

- Prezentarea opiniei personale;

- redactarea unui articol pentru exprimarea revoltei fata de o situatie data;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre apreciere si invidie
- Definirea termenilor: invidie, egoism, apreciere;

- Exemplificarea atitudinii de respect, consideratie, stima, pretuire fata de unele personae;

- Integrarea termenilor noi in alt context;

- Redactarea unei compuneri dupa ilustratii cu continut civic;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre admitere si respingere in cadrul grupului

- Stabilirea motivelor pentru care o persoana poate fi admisa sau respinsa din grup;

- Utilizarea unei liste de cuvinte pentru desprinderea sensului unor termini specifici culturii civice;

- Exprimarea opiniei personale pornind de la o situatie data;

- Selectarea unor fragmente din lectura suplimentara sau din presa;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Recapitulare

- Utilizarea unor liste de cuvinte pentru desprinderea sensului unor termini civici,

- identificarea rolului familiei pentru cresterea si educarea copiilor;

- Exemplificarea relatiilor stabilite intre membrii unui grup;

- Stabilirea valorii de adevar a unui enunt;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii, fotografii, softuri educationale, enciclopedii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼3 ore

☼Proba scrisa

Evaluare

- Precizarea relatiilor sugerate de enunturi, imagini;

- Realizarea corespondentei dintre personaje cunoscute din lectura suplimentara si insusirile acestora;

- Formularea unor enunturi cu ajutorul unor termini civici.

☼Resurse materiale: fise de lucru

☼Resurse procedurale: exercitiul

☼Forme de organizare : individuala

☼1 ora

UNITATEA DE INVATARE:      Raporturile noastre cu ceilalti oameni

B. Manifestarea relatiilor dintre oameni in diferite situatii

Nr. de ore alocate: 5

Nr.

crt.

CONTINUTURI

(DETALIERI)

Ob.ref.

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

DATA

OBS.

Relatiile dintre oameni in situatii obisnuite

- Definirea termenului: norme;

- Enumerarea unor norme de comportare civilizata in diferite situatii )pe strada, in vizita, etc.;

- Comentarea unor fragmente si ilustratii cu continut civic;

- Realizarea unor invitatii printr-un desen adecvat si utilizarea unor formule de adresare;

- Realizarea unor dialoguri, compuneri, desene pentru evidentierea      relatiilor dintre oameni in situatii obisnuite,

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Relatiile dintre oameni in situatii dificile

-- Definirea termenilor: solidar, spirit umanitar;

- Precizarea situatiilor dificile din viata unei personae sau a unui grup;

- Comentarea unor fragmente si ilustratii cu continut civic;

- Motivarea unei atitudini intr-o situatie data;

- Prezentarea opiniei personale in cazul unei situatii dificile (compunere);

- Comentarea unui fragment literar;

- Identificarea relatiilor dintre oameni, a autoritatilor care trebuie sa se implice intr-o situatie dificila;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Recapitulare

- Completarea unor enunturi lacunare;

- Formularea unor enunturi cu termenii civici      invatati;

- Pripunerea de solutii pentru rezolvarea unor situatii,

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      problematizarea, invatarea prin descoperire, conversatia, jocul de rol, studiul de caz, dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼2 ore

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Evaluare

- Alcatuirea de enunturi pentru folosirea termenilor civici, pentru evidentierea unor tipuri de relatii;

- Selectarea dintr-o lista de cuvinte a unor termini care definesc anumite tipuri de relatii.

☼Resurse materiale: fise de lucru

☼Resurse procedurale: exercitiul

☼Forme de organizare : activitate individuala

☼1 ora

☼Proba scrisa

SEMESTRUL AL II-LEA

UNITATEA DE INVATARE:      Raporturile noastre cu ceilalti oameni

C. Drepturile copilului

Nr. de ore alocate: 9

Nr.

crt.

CONTINUTURI

(DETALIERI)

Ob.ref.

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

DATA

OBS.

Despre drepturile si indatoririle copilului (1)

- Definirea notiunilor: drept, conventie;

- Comentarea unor ilustratii cu continut civic;

- Exprimarea opiniei personale fata de o situatie data;

- Stabilirea indatoririi care decurge dintr-un drept;

- Comentarea unor drepturi din Convetie;

- Intocmirea unei fise cu drepturi si indatoriri in cadrul clasei si al scolii;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii,,Convetia cu privire la drepturile Copilului’’,

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼2 ore

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre drepturile si indatoririle copilului (2)

- Comentarea unui proverb, a unor ilustratii si a unor articole din ,,Convetia cu privire la drepturile Copilului’’;

- Exemplificarea exercitarii unor drepturi,

- Stabilirea responsabilitatilor corespunzatoare unor drepturi;

- Precizarea rolului unor personae in asigurarea drepturilor copilului;

- Identificarea drepturilor de care beneficiaza copiii in situatii date,

- Realizarea unei machete care ilustreaza exercitarea unui drept al copilului,

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii,,Convetia cu privire la drepturile Copilului’’,

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼2 ore

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Despre respectarea si incalcarea drepturilor copilului- Identificarea dreptului sugerat de un enunt,

- Propunerea de solutii pentru situatia in care un drept este incalcat;

- Identificarea persoanelor si institutiilor care raspund de respectarea drepturilor copilului;

-Realizarea unor texte, afise, desene pe o tema data;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii,,Convetia cu privire la drepturile Copilului’’,

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Recapitulare

- Identificarea unor grupuri cu ajutorul imaginilor;

- Stabilirea drepturilor si indatoririrlor din grupurile identificate,

- Intocmirea unui regulament al clasei;

- Completarea unor tabele;

- Redactarea unui articol despre incalcarea unui drept si propunerea de solutii;

- Completarea unui minidictionar cu termini civici;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii,,Convetia cu privire la drepturile Copilului’’,

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul, proiectul

Evaluare

- Numirea unor drepturi din Conventie;

- Precizarea indatoririlor corespunzatoare unui drept;

- Alcatuirea unor enunturi cu ajutorul termenilor civici dati,

- Identificarea drepturilor incalcate pe baza imaginilor din manual

☼Resurse materiale: fise de lucru

☼Resurse procedurale: exercitiul

☼Forme de organizare : activitate individuala

☼1 ora

☼Proba scrisa

UNITATEA DE INVATARE:      Comunitatea

Nr. de ore alocate: 5

Nr.

crt.

CONTINUTURI

(DETALIERI)

Ob.ref.

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

DATA

OBS.

Comunitatea locala

- Definirea termenilor: comunitate locala, institutie;

- Compararea comunitatilor locale cu ajutorul ilustratiilor existente intr-o comunitate locala;

- Identificarea institutiilor existente intr-o coomunitate;

- Precizarea relatiilor stabilite intre membrii unei comunitati;

- Identificarea unor probleme ale comunitatii locale;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Poporul

- Comentarea ilustratiilor si fragmentelor literare cu continut civic;

- Explicarea unor termini civici cu ajutorul dictionarului;

- Recunoasterea unor conducatori istorici cu ajutorul ilustratiilor;

- Identificarea asemanarilor si deosebirilor dintre familie si popor;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Mandria de a fi roman

- Reactualizarea unor cunostinte studiate la istorie, geografie, romana, etc. despre tara (bogatii, eroi, evenimente istorice);

- Dramatizare: Scrisoarea IIII, de M.Eminescu, Muma lui Stefan cel Mare, de D. Bolintineabu;

-Realizarea unui album cu portrete ale eroilor poporului roman;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Recapitulare

- Completarea unor enunturi lacunare;

- Enumerarea institutiilor din comunitatea locala;

- Sustinerea solutiilor pentru rezolvarea unor probleme ale comunitatii;

- Redactarea unei compuneri in care sa evidentieze mandria de a fi roman;

- redactarea unei scrisori adresata unui prieten din alta tara pentru a evidentia frunusetile si bogatiile patriei;

- realizarea unui afis cu tema ,,Romania, plai de dor’’;

- Completarea minidictionarului cu termini civici;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul, proiectul

Evaluare

- Numirea institutiilor locale;

- Formularea de enunturi despre drepturi si responsabilitati in cadrul comunitatii, sugerate de imagini;

- Enumerarea unor elemente caracteristice poporului roman;

- Utilizarea termenilor civici in enunturi.

☼Resurse materiale: fise de lucru

☼Resurse procedurale: exercitiul

☼Forme de organizare : activitate individuala

☼1 ora

☼Proba scrisa

UNITATEA DE INVATARE: Societate si stat

Nr. de ore alocate: 3

Nr.

crt.

CONTINUTURI

(DETALIERI)

Ob.ref.

ACTIVITATI DE INVATARE

RESURSE

EVALUARE

DATA

OBS.

Simbolurile statului roman

- Descrierea simbolurilor statului roman,

- Comentarea unor fragmente literare;

- Enumerarea unor situatii in care sunt folosite simboluri ale statului roman;

- Stabilirea unor simboluri pentru grupul de invatare(clasa);

- Confectionarea din hartie glasata a drapelului Rpmaniei;

- Selectarea unor articole si imagini din presa;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea, problematizarea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Recapitulare

- Reconoasterea simbolurilor statului roman cu ajutorul imaginilor;

- Compararea intereselor comunitatii locale cu cele ale statului roman;

- Exprimarea opiniei personale despre desfasurarea      unor activitati la nivelul unor activitati ale statului roman;

- Comletarea minidictionarului cu termenii civici;

☼Resurse materiale: manualul,planse, fise de lucru, ilustratii

☼Resurse procedurale: conversatia, explicatia,      jocul de rol, studiul de caz dezbaterea, problematizarea

☼Forme de organizare : activitate frontala,in echipe, in perechi,individuala

☼1 ora

☼Observarea sistematica (probe orale, practice, fise de lucru, teme pentru acasa), portofoliul

Evaluare

- Precizarea unor situatii in care se intoneaza Imnul National al Romaniei;

- Stabilirea valorii de adevar a unor enunturi;

- Enumerarea unor drepturi fundamentale ale cetatenilor, prevazute in Constitutie.

☼Resurse materiale: fise de lucru

☼Resurse procedurale: exercitiul

☼Forme de organizare : activitate individuala

☼1 ora

☼Proba scrisaloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6511
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site