Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Probleme recapitulative Clasa a-VII-a Matematica - Tip TESTARE NATIONALA

Matematica+ Font mai mare | - Font mai micProbleme recapitulative Clasa a-VII-a

Tip TESTARE NATIONALA

Fisa nr. 1 1. Aria unui cerc este de 9p cm2 . Atunci: a) Raza cercului are lungimea de .. cm. b) Lungimea cercului este de .. cm.
 2. Gasiti numerele naturale din intervalul care, impartite pe rand la numerele 18 ,24, si 60, dau resturile 7,13 si 49.
 3. Fie E(x) = (x2 +2x -3) (x2 +2x-5)+1.

a) Demonstrati ca E(n) este patrat perfect, oricare ar fi n IN.

b) Rezolvati in R ecuatia E(x) =0

 1. Calculati aria triunghiului ABC stiind ca AB+AC =a si ca distanta de la intersectia lui BC cu bisectoarea unghiului A la dreapta AB este b.
 2. Rezultatul calculului: a) :este ...... .

b) : 0,125 + este ...

 1. Aria unui patrat este de 0,09 m2. Atunci:

a)      lungimea laturii patratului este de ... cm.

b)      Diagonala patratului este de lungime .... cm.

c)      a) 40% din ... este egal cu 160.

 1. Suma a trei numere intregi consecutive a, b, c este 54. Numerele sunt ...
 2. Triunghiul isoscel cu un unghi de 600 este ... .
 3. Numarul elementelor multimii A = este . .
 4. Solutia reala a ecuatiei este x = ... .
 5. Un triunghi dreptunghic are un unghi cu masura de 30 si cateta opusa acestuia de lungime 8 cm.

a) Perimetrul triunghiului este de .... cm.

b) Inaltimea corespunzatoare ipotenuzei are lungimea de ... cm.

 1. Fie numerele :4+ si 4- . Media aritmetica a lor este .... .
 2. Daca atunci expresia 6ab -5 = ..... .

Numerele naturale a si b au suma egala cu 56 si c.m.m.d.c. egal cu 7. Daca 20< a < b < 40, atunci a=.. si b=.. iar c.m.m.m.c. este ..

 1. Rezultatul calculului :5-2 este ..... .
 2. Rezultatul calculului este .....
 3. ABCD este un patrat si ABE un triunghi echilateral, unde EIInt(ABCD): tg(EDC) = 2- . Stiind ca latura patratului este 2 cm, aria suprafetei situata in interiorul patratului ABCD si exteriorul triunghiului ABE este de .... cm2.
 4. Solutia negativa a ecuatiei x2+5x = 0 este ...
 5. Multimea solutiilor ecuatiei x2-7=0 este S =
 6. Scrieti ca interval multimea
 7. A =
 8. Masura unghiului format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente suplementare este de .... Grade
 9. Masura unghiului format de bisectoarele a doua unghiuri adiacente complementare este de .... Grade
 10. Media aritmetica a numerelor 7-5 si 7+5 este ....
 11. Stiind ca media geometrica a doua numere este 5 si unul dintre numere este 7, celalalt numar are valoarea .....
 12. = ...... .
 13. = .....
 14. Doua carti costau impreuna 60.000 lei. Stiind ca pretul uneia s-a redus cu 10%, iar la cealalta cu 15% si dupa reducere costa impreuna 52.800 lei, sa se afle: a) Cat costa, inainte de reducere, fiecare carte. b) Cat costa, fiecare carte dupa reducere.
 15. Aratati ca daca lungimile a, b, c ale laturilor triunghiului ABC satisfac relatia = + , atunci triunghiul este dreptunghic. Care este unghiul drept ?
 16. Rezultatul calculului: a) (2+3 5):1,7 este..... .
 17. : este .... .
 18. Se considera patru triunghiuri echilaterale congruente : ADE, DEF, EFB, FBC, avand lungimea laturii egala cu 3 cm, astfel incat punctele A, E, B sunt coliniare si de asemenea punctele D, F, C sunt coliniare. Aflati AC si aria patrulaterului obtinut
 19. Multimea solutiilor reale a ecuatiei 5x-3 = este S =
 20. Un patrat are perimetrul de 1,16 m. Aflati aria patratului si lungimea diagonalei patratului.
 21. Valoarea expresiei E(x) = pentru : x = este . iar multimea valorilor lui x pentru care este definita expresia E(x) este ..
 22. Paralelogramul cu un unghi drept este .... .
 23. Paralelogramul cu doua laturi consecutive congruente este ...
 24. Se dau numerele si . Media aritmetica a numerelor date este .... . Media geometrica a numerelor date este .... .
 25. Pentru x = 300 calculati :sin2x + cos2x = .... . = .... .
 26. Efectuati (2x+3)(3x-2).
 27. Rezolvati ecuatia 6x2 +5x-6=0
 28. Simplificati:
 29. Se considera trapezul ABCD, cu AB CD, AB=30 cm, BC=12 cm, CD=15 cm, AD=9 cm. Se cere: aria trapezului; masura unghiului dintre AD si BC; daca = AD BC, calculati distanta de la M la AB.
 30. Rezultatul calculului: a) 5 - 0,0003 este..... .
 31. este ....... .
 32. Valoarea absoluta a lui 17 este ....... .
 33. Valoarea absoluta a lui - este ..... .
 34. 1200 m3 =......dm3 .
 35. 3,2 litri =.......cm3 .
 36. Suma a doua numere este 24, iar unul din ele este de 2 ori mai decat celalalt. Produsul lor este .......
 37. Numarul de trei ori mai mic decat 0,24 este .... .
 38. ABCD este romb. a) Daca AB=4 cm, atunci AD=..cm.    Daca AB=4 cm si m(A)=90 atunci ABCD este.... .
 39. Scrieti un numar intreg care nu este natural : ...... .
 40. Valoarea de adevar a propozitiei -5IN, este ........ .
 41. Daca se calculeaza , se obtine .....
 42. Daca se calculeaza , se obtine ..... .
 43. In triunghiul ABC, (AD este bisectoarea unghiului BAC. a)Daca m(BAD)= 30o , atunci m( BAC)=..... grade. b)Daca m( BAC)= 120o si (AD este bisectoarea unghiului BAC, atunci m(CAD)=.... grade.
 44. Daca x 2, simplificand fractia, se obtine .... .
 45. Solutia reala a ecuatiei = x-2 este x =..... .
 46. Dintr-un grup de copii fetele reprezinta 25%. Daca ar mai veni in grup trei fete si ar pleca 7 baieti, atunci numarul fetelor ar reprezenta 60% din numarul baietilor. Cate fete si cati baieti sunt in grup?
 47. Determinati lungimile laturilor unui triunghi ABC, stiind ca AB = x-1, BC = x si AC = x+1. b)Daca x = 4, aflati distanta de la B la AC. c)Aflati aria trABC.
 48. Rezultatul calculului: a) este ..... .
 49. -+ este ..... .
 50. Daca =, atunci x = ...... .
 51. =, atunci a b=.... .
 52. 53 m2 = ... cm2. b) 14,5 dm3 = .... dl.
 53. Multimea solutiilor reale ale ecuatiei x2+4 = 0 este S =
 54. Multimea solutiilor naturale ale ecuatiei x2-4 = 0 este S =
 55. In patrulaterul convex ABCD, se stie ca AB = AD si BC = DC. Daca m(B) = 120o, atunci m(D) = .. b) Daca m(D) = 97o30 , atunci m(B) = .....
 56. Se dau numerele a = 4- si b = 4+. Media aritmetica a numerelor a si b este .. iar media geometrica a numerelor a si b este ...... .
 57. Multimea solutiilor reale ale inecuatiei 2x-5 0 este intervalul.... .
 58. Multimea solutiilor naturale ale inecuatiei 2x-5<0 este S =
 59. In triunghiul ABC , AD este mediana si DI(BC). Daca BD=2cm, atunci DC=.cm.
 60. Daca triunghiul ABC este dreptunghic in A, AD este mediana, DI(BC) si BC=4cm, atunci AD este .cm.
 61. Calculati: a)20+21-22-23; b)(3+)(3-(1+2 )
 62. a) Rezolvati in R sistemul: (x, y) fiind solutia sistemului de la punctul a) calculati: b)x2+2xy+y2. c)x2-y2.
 63. In triunghiul ascutitunghic ABC, inaltimea AD , DI(BC) are lungimea AD= h, iar sin(C)=0,8 si cos(B)=. Sa se afle: a)lungimile laturilor triunghiului ABC in functie de h. b)aria triunghiului ABC, stiind ca h = 12cm.
 64. Rezultatul calculului: a)1:2+2:3+3:4 este.
 65. 1:+:+: este.
 66. Fie trapezul ABCD, AD CD si E mijlocul lui AB , astfel incat triunghiurile ADE, EDC si BEC sunt echilaterale; a)m( ACB)=.0. b)Daca AB= 2a, aria trapezului ABCD este..
 67. Fie ecuatia 5x2-2x-3=0. a)Multimea solutiilor reale ale ecuatiei este S= . Daca x2 x2 sunt solutiile ecuatiei atunci x12+x22=..
 68. Patratul cu latura de lungime 5cm are: a)diagonala de lungime.cm. b)aria egala cu.cm2.
 69. 5,2km=.m. b)1008m=.km.
 70. .Rezultatul calculului: a) 24+23+22+21+20 este .. b)2-4+2-3+2-2+2-1+20 este..
 71. .Se dau numerele 3-3 si 3+3. a)media aritmetica a numerelor este ..... b)media geometrica a numerelor este.....
 72. Rombul cu un unghi drept este..
 73. Trapezul cu laturile neparalele congruente este...
 74. Suma a doua numere este , iar diferenta lor este . Sa se afle cele doua numere
 75. Determinati xIZ astfel incat IZ
 76. Un dreptunghi are lungimea x+4 si latimea x+2, iar aria de 15m2. Aflati dimensiunile dreptunghiului si lungimea diagonalei.
 77. Rezultatul calculului a)1,26+0,126 este.
 78. este.
 79. Daca , atunci x =.
 80. Dintre numerele x = 2- si y = 3- este mai mare numarul...
 81. 53 litri = ..centilitri
 82. ...
 83. Suma a doua numere este 14, iar unul dintre ele este cu 12 mai mare decat celalalt. Produsul lor este egal cu..

Suma numerelor reale si - este..

ABCD este un dreptunghi cu lungimea de 12 cm si latimea de 5 cm. Aflati m(<ABC) si lungimea diagonalei AC.

a) Cel mai mic numar intreg care are doua cifre este ... .    b) Cel mai mare numar intreg care are doua cifre este ..

 1. Numarul mai mic de 15 ori decat 225 este ... .

Se dau numerele 15 si 5. a)Media armonica a lor este ... b)Media geometrica a lor este ...

Calculati: a) (:

 1. -+ 1- -3
 2. ABCD este patrat si tr.DMN este echi., astfel incat M I AB si N I BC a) Aratati ca AM=NC b) Calculati m(<AMD) c) Daca AB=a det .MN in functie de a
 3. Rezultatul calculului: a)23+40 este ... b)[-(-1)+(-2)]2 este .
 4. Multimea solutiilor reale ale inecuatiei -5x+3 31este ..... .
 5. Daca , atunci ab= ..... .
 6. Fie tr.ABC si DE BC,DIAB si EIAC .Daca ,atunci: a) b)
 7. 50m reprezinta 25% din ..... M
 8. 25% din 400m reprezinta ......m
 9. Daca x 3 simplificand fractia se obtine.....
 10. Rezultatul calculului (x-3)(x+3)-(x-3) 2 este.....
 11. Tr.ABC are AB = 3 cm.AC = 4 cm BC = 5 cm. a ) m(<A)=...0 Aria tr.ABC = ....cm 2
 12. Fiind date nr. 2- si 2+ , aflati suma lor.
 13. Aria unui patrat care are diagonala de 4 cm este egala cu ... cm 2
 14. Aratati ca numarul este rational.
 15. Un tren lung de 250 m trece cu o viteza de 50km/h printr-un tunel lung de 200m.Cat a durat trecerea prin tunel?
 16. Rezultatul calculului: a) 4.75-0.8 este.... .
 17. (21x 3-14x 2+7x)/(-7x)+(x-1)(x+2)este.....
 18. Valoarea absoluta a numarului 1- este..... .
 19. Daca atunci
 20. 53kg.=.......t.
 21. 1.856m 2=... cm 3
 22. Suma a doua nr este 14, iar unul din ele este cu 2 mai mic decat celalalt. Produsul lor este..b) Media aritmetica a lor este... .
 23. In patrulaterul ABCD, AB=BC si AD=DC. Daca m( A)=300, atunci: a)m( C)=...grade. b)m( B)=...grade.
 24. Media geometrica a numerelor 5-2 si 5+2 este..
 25. Daca= atunci x=..
 26. Solutia reala a ecuatiei --1=3 este x=...
 27. Daca x=1 si x -1 rezultatul calculului este..
 28. Centrul rombului ABCD este O. a)m( AOB)=...grade.    b)ABCD este paralelogramul ce are...
 29. Daca 2x+3y = 4, atunci 10x+15y=.. .
 30. Multimea solutiilor reale ale ecuatiei x2-1=0 este S=.
 31. Sa se imparta numarul 710 in trei parti, astfel: prima parte sa fie 40% din a doua, iar a doua parte sa fie 30% din a treia parte.

Fie ABC un triunghi si punctele M si N astfel incat MIAB, NIAC, AI(BM), MN BC. Daca AB=a, AM=b si AC=c, calculati NC in functie de a, b, c.

 1. Rezultatul calculului 2-1+0,5 este numarul natural... .
 2. Dintre numerele : a=()2 si b=5-2 este mai mare numarul..
 3. 25% din 500 litri reprezinta.litri.
 4. Daca ab+ac=240 si a=12 atunci b+c=.. .
 5. Daca ABCD este un patrat de latura a, iar triunghiul BCE este echilateral, atunci: a)m( EAC)=..grade.    b)aria poligonului ABECD este de ..cm2.
 6. Media aritmetica ponderata a numerelor 2 si 8, cu ponderile 3, respectiv 5 este
 7. Rezultatul calculului este. .
 8. Daca ABCD este un dreptunghi cu AC=5cm, atunci DB=.cm.
 9. Aria unui romb cu diagonalele de lungime 12cm si 18 cm este de.cm2.
 10. Daca x -1, simplificand fractia , se obtine.. .
 11. Rezultatul calculului(x-2)(x+2)-(x-2)2 este . .
 12. =. .
 13. =. .
 14. Solutia reala a ecuatiei 2x+2=x+3 este x=. .
 15. Calculati:a) (2 +; b).
 16. Aratati ca triunghiul ale carui laturi satisfac relatia: =0, este isoscel.
 17. Numarul natural mai mic decat 1 este. .
 18. Cel mai mic numar intreg de o cifra este. .
 19. Valoarea absoluta a numarului -este . .
 20. Rezultatul calculului (2+)2-este . .
 21. 75m=.km.
 22. 0,18dal=.dm3.
 23. Suma a doua numere este 141, iar unul dintre ele este de doua ori mai mare decat celalalt. Produsul lor este. .
 24. Numarul mai mic de 9 ori decat 0,249 este . .
 25. Patrulaterul ABCD are AB=AD si BC=CD. Daca m( A)=600, atunci m( BAC)=. grade.
 26. Daca x+=3, atunci x2+=. .
 27. Media aritmetica a numerelor 7 si 15 este . .
 28. Media geometrica a numerelor |-2| si |+2| este . .
 29. Scrieti un numar rational care nu este intreg . .
 30. Valoarea expresiei a2-4ab+4b2 pentru a=1- si b=1+ este.
 31. ABCD este paralelogram si m( A)=400. Atunci m( B)=. 0.
 32. ABCD este un patrat cu diagonala 5. Aria patratului ABCD este .
 33. Daca =2, atunci x=. .
 34. Scrie numarul 6 ca o diferenta de numere din RQ .
 35. Aratati ca numerele: a=-si b= (2 sunt numere naturale.
 36. Calculati lungimile laturilor unui triunghi isoscel, stiind ca doua dintre ele sunt proportionale 2 si 5, iar perimetrul triunghiului este de 36 m. Cu lungimile laturilor gasite , calculati aria triunghiului isoscel.
 37. Numarul de 5 ori mai mare decat 850 este . .
 38. Numarul cu 5 mai mic decat 12,725 este .
 39. 25% din 400 m reprezinta . m.
 40. Cel mai mic numar intreg care este solutie a inecuatiei 1 este x=.
 41. Fie un triunghi echilateral cu lungimea laturii de 6 dm. a)Perimetrul triunghiului echilateral este de . dm.b) Aria triunghiului echilateral este de . dm2.
 42. Solutia reala a ecuatiei 3x+11=35 este x=. .
 43. Rezultatul calcului 240:(-21)41+ este .
 44. Media geometrica a numerelor 16 si 9 este egala cu . .
 45. Multimea solutiile reale ale ecuatiei x 2= 144 este S=. .
 46. 2,5 kg + 250 dag =.g.
 47. 140 cm2 + 0,16 m2=. dm2.
 48. Lungimile catetelor unui triunghi dreptungic, in cm, sunt exprimate prin doua numere naturale coasecutive, a caror suma este 7(cm).Aria triunghiului este egala cu . cm2. Inaltimea corespunzatoare ipotenuzei are lungimea de . cm.
 49. Comparati numerele a=2383-2382-2381 si b=81127
 50. Intr-un romb, patratul lungimii unei laturi este egal cu produsul lungimilor diagonalelor. Aflati: masurile unghiurilor rombului; aria rombului
 51. Rezultatul calcului este egal cu . .
 52. Daca =, atunci a b=. .
 53. Lungimile laturilor unui dreptunghi sunt egale cu 6 cm respectiv 8 cm. Lungimea diagonalei dreptunghiului este egala cu . cm.Perimetrul dreptunghiului este de . cm.
 54. Media aritmetica a numerelor 8,5; 10;11,5 este . .
 55. Media geometrica a numerelor 8 si 32 este . .
 56. Lungimea laturii unui triunghi echilateral este egala cu 2 dm. Lungimea inaltimii triunghiului este egala cu .dm. Aria triunghiului este de .dm2.
 57. Rezultatul calculului (240/10-4) 10-2 este egal cu...
 58. Lungimile catetelor unui triunghi dreptunghic sunt egale cu 12cm respectiv 5cm. Lungimea ipotenuzei este egala cu ...cm. Lungimea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei este de ..cm.
 59. Un triunghi echilateral avand lungimea laturii egala cu 2m, are: Lungimea inaltimii egala cu ...m. Aria egala cu ....m2.
 60. Media geometrica a numerelor -2 si +2 este...
 61. 20% din .... kg este egal cu 70kg
 62. Linia mijlocie a unui trapez cu lungimile bazelor de 12cm si 18 cm are lungimea egala cu ....cm
 63. Fie proportia .Produsul ab este egal ... .
 64. Patru muncitori termina o lucrare in 9 ore. 6 muncitori termina aceeasi lucrare in ..ore.
 65. Multimea solutiilor inecuatiei 1 este intervalul ...
 66. Rezultatul calculului este .... .
 67. Media aritmetica a numerelor 2+si 2- este egala cu ..
 68. Descompunerea in factori a expresiei (a+1)2-4 este .. .
 69. Daca 5 kg de mere costa 80000 lei, atunci 9 kg de mere costa.. lei.
 70. Aria unui romb cu lungimile diagonalelor de 10 cm si 12cm este de..cm2.
 71. Calculati suma S=1+2+3+...+1998. Aratati ca A = (1+2+3+....+1998.)-999 este divizibil cu 2 .
 72. Fie tr ABC, AD bisectoare, DI BC, BB' AD,B'IAC, AD BB= si AB=3BE=15cm. Perimetrul tr ABB =..Aria tr. ABB
 73. Daca ab=7 si a, bIZ-N atunci (a, b)I
 74. Daca atunci ab este egal cu.... .
 75. Un dreptunghi are latimea de patru cm si lungimea de doua ori mai mare decat latimea. Atunci: perimetrul dreptunghiului este de . . cm. Diagonala dreptunghiului are lungimea de .. cm.
 76. Daca atunci: Valoarea raportului este egala cu .. .Valoarea raportului este egala cu ... .
 77. Daca raportul dintre masurile suplementului si complementului unui unghi este egal cu , atunci masura unghiului este egala cu..
 78. Rezultatul calculului 7-3 7-5este... .
 79. Catetele unui triunghi dretunghic au lungimile egale cu 3 cm si 4 cm.
 80. Lungimea inaltimii corespunzatoare ipotenuzei este egala cu ... cm. Aria triunghiului este de .. cm2.
 81. Rezultatul calculului este .... .
 82. Se considera paralelogramul ABCD, AC= 6 cm, AC BD= Atunci: a) AO=.. cm. BD=... cm
 83. Solutia reala a ecuatiei 3(x+1)=5 este x = .... .
 84. Dupa simplificarea raportului , (x 3) se obtine .... .
 85. Opusul numarului (5 este ..
 86. Inversul numarului (5 este ..
 87. Numerele a, b, cIN sunt direct proportionale cu 3, 4, 5. Aratati ca a2+b2 este patrat perfect. Daca ab+bc=128, aflati a, b, c.
 88. Rezolvati in R sistemul:
 89. Rezultatul calculului ( este egal cu..
 90. 2 +are prima zecimala...
 91. Lungimea inaltimii unui triunghi echilateral este egala cu 4 cm. a)Lungimea laturi triunghiului este egala cu..cm. b)Aria cercului inscris in triunghi este de...cm2.
 92. Dimensiunile unui paralelipiped dreptunghic sunt 2cm, 3cm, 4cm. Aflati aria si volumul lui.
 93. din numarul... este egal cu .
 94. Solutia ecuatiei 2(x+5)-4(x-3)=21-x este x=...
 95. Un romb are latura de lungime 10m si un unghi de masura 30 . a)Perimetrul rombului este de..m. b)Aria rombului este de...m2.
 96. Simplificand raportul , se obtine ..
 97. Daca atunci raportul =..
 98. Numarul de 5 ori mai mare decat cel mai mic numar natural de doua cifre este..
 99. Aria triunghiului cu laturile de lungimicm, 2cm, 3cm este de ..cm2
 100. Se dau numerele si .a)Cel mai mare dintre ele este .. b)Media armonica a acestor numere este mh=.
 101. C.m.m.d.c. a doua numere este 15, iar produsul lor este 6750 . Aflati cele doua numere.
 102. Rezultatul calculului a) [(230)0-(20)30]: este ...
 103. 1- -4 este ...
 104. Solutia naturala a inecuatiei 2x+4<6 este x= .
 105. Daca , atunci raportul ..
 106. Un triunghi dreptunghic are catetele de lungimi 6cm si 8cm. a)Aria triunghiului este de...cm2. b)Raza cercului circumscris triunghiului este de lungime..cm.
 107. Un cub are muchia 80 dm. a)Volumul cubului este de ...dm3.    b) Suma tuturor lungimilor muchiilor este de ... (dm).
 108. Fie numerele a = -1 si b = +1. Media gemetrica a numerelor a si b este... .Media armonica a numerelor a si b este... .
 109. Dintre numerele si 1,42 mai mic este .... .
 110. 75% din 12.000 este ... .
 111. Solutia reala a ecuatiei este x = .... .
 112. Raza unui cerc este de lungime 4 cm. Lungimea cercului este de .... cm. Aria sectorului circular subintins unui unghi de masura 60 este de ... cm2 .
 113. Inaltimea unui trapez este de 8 cm, iar linia mijlocie este cu 3 cm mai mare. Aria trapezului este de .... cm2 .Daca baza mica are lungimea de 8 cm atunci segmentul ce uneste mijloacele diagonalelor are lungimea de ... cm.
 114. Se considera N = 4+3 4120. Precizati daca 2 N.    b)Calculati suma.
 115. Rezolvati in R sistemul: .
 116. Cardinalul multimii A = este A
 117. Rezultatul calcului : [ 0,(6)+6,(6)] este... .
 118. Solutia intreaga a ecuatiei 3(x+2)-2(1-x)=4x+5 este x = ..
 119. Multimea numerelor de forma divizibile cu 5 este
 120. Dintre numerele 212 si 312, este mai mare .......
 121. Aria unui triunghi dreptunghic cu un unghi de masura 30 si cateta opusa de lungime 4cm este de ..... cm2
 122. Media armonica a numerelor 1,6 si 2,4 este ...
 123. Latura unui triunghi echilateral de arie 25 cm2 este de lungime ... cm.
 124. Un patrat are latura de lungime 2,5 cm. Perimetrul lui este de ... cm3. Diagonala patratului este de lungime .. .
 125. Un dreptunghi are inaltimea de 2 cm, iar lungimea de 3 ori mai mare. Aria dreptunghiului este de ..... cm2. Aria dreptunghiului in m2 este de ... m2.
 126. Valoarea termenului necunoscut din proportia este x = ...
 127. O carte costa 2500lei. Dupa o scumpire cu 15% cartea costa .. .
 128. Cel mai mare divizor comun pentru doua numere este 4, iar produsul lor este 96. Determinati numerele.
 129. Sa se afle doua numere stiind ca diferenta lor este 174 si impartindu-l pe unul la celalalt obtinem catul 3 si restul 54.
 130. Rezolvati sistemul: .
 131. Rezultatul calculului: 5-este ...... .
 132. - este ..... .
 133. Divizorii naturali ai numarului 6 sunt ........ .
 134. Multiplii naturali ai numarului 6 mai mici decat 30 sunt ..
 135. Fie multimile A= si B= . A B = . A - B = .
 136. Multimea solutiilor ecuatiei 4x + 6 = -5x + 12 este S = .
 137. Inaltimea unui triunghi echilateral de latura 20 cm este de lungime ..cm.
 138. 30% din 20% din 1.000 este ..... .
 139. Stiind ca media aritmetica a doua numere este 40, iar media geometrica este 32, media lor armonica este ...
 140. Un dreptunghi are lungimea de 7 cm si inaltimea de 3 cm. Perimetrul dreptunghiului este de .cm. Tangenta unghiului format de latimea si diagonala dreptunghiului este .....
 141. Masura unui unghi este de 450. Masura suplementului sau este de . 0. Masura complementului sau este de .0.
 142. Lungimile a doua cercuri sunt 16p cm si 24p cm. Raportul razelor este .... . Raportul ariilor celor doua cercuri este ..... .
 143. Rezolvati in R sistemul:
 144. Demonstrati ca numerele a = 7n + 19 si b = 3n + 8 sunt prime intre ele oricare ar fi nIN.
 145. Rezultatul calculului: a) este ...... .
 146. este ......
 147. Prin simplificarea fractiei cu 5, obtinem fractia echivalenta ...
 148. Elementele multimii A = sunt ....
 149. Solutia naturala a ecuasiei 3(x+1) + 3 = x + 16, este x = .......
 150. Media aritmetica a numerelor 0,1(6) si 0,08(3) este .......
 151. Singurul numar prim si par este ....... .
 152. Daca 25% dintr-un numar este 4, atunci numarul este .....
 153. Transformati 34,5 cg in dag: .......... (dag)
 154. Masurile a doua unghiuri ale unui triunghi sunt 350 si 450. Cel de-al treilea unghi are masura de ........ 0.
 155. Daca atunci raportul = ..
 156. Un triunghi isoscel ABC(AB s AC) are AB = 7 cm si BC = 8 cm. Perimetrul lui este de ..cm. Inaltimea corespunzatoare bazei are lungimea de . cm
 157. Intr-o parcare se afla 35 de autoturisme Dacia si Oltcit, avand in total 100. Cate masini sunt de fiecare tip ?(Autoturismul Oltcit are 2 usi)
 158. Rezultatul calculului (-2)-3 + (-1)2000 este ...
 159. : = ... .
 160. Fie multimea numerelor naturale de doua cifre care contin cifra 0 si B multimea numerelor naturale de doua cifre divizibile cu 20. card(A B)= ... B-A= .... .
 161. Fie proportia Atunci x= ..... .
 162. Daca media geometrica dintre 12 si x este 6 atunci x= ..... .
 163. Solutia ecuatiei x este x= .... .
 164. Inaltimea triunghiului echilateral de arie cm2 este de lungime .... cm.
 165. Patrulatrul ortodiagonal cu lungimile diagonalelor de 8 cm si 9 cm are aria de .... cm2.
 166. Aria rombului ABCD este egala cu 36 cm2 si fie O punctul de intersectie a diagonalelor. Aria triunghiului COD este de .... cm2. Daca latura rombului este de lungime 8 cm atunci sin(A)= .. .
 167. Triunghiul ABC este inscris in cercul de centru O cu OI AB si m(AOC) = 54o. Calculati: m(ABC) = ... m(BAC) = ....
 168. Fie triunghiul echilateral ABC si patratul BCDE. Daca AB = 6 cm, atunci: Raportul ariilor lor este ...Lungimea segmentului AE este de .... cm.
 169. Suma a doua numere este 110, iar diferenta dintre 80% din primul si 20% din al doilea este 78. Aflati numerele.
 170. Rezolvati in Z sistemul
 171. Rezultatul calculului: [6-4 (101 - 1001)0]2 este ..
 172. (-8)-1 este .. .
 173. Efectuand (2x-1)2(2x+1)(2x-1), se obtine ...
 174. Numerele de forma divizibile cu 45 sunt ..... .
 175. Numarul cu 17.25 mai mare decat 8.75 ..... .
 176. Aria triunghiului echilateral cu latura de lungime 4 cm este de ... cm2.
 177. Daca suma a doua numere x si y este 25 si diferenta lor este 1, atunci numerele sunt ... .si ...
 178. Dintre numerele 2-4 si 5-3 mai mare este..
 179. Paralelogramul cu un unghi drept se numeste ..
 180. Daca liniile mijlocii ale unui triunghi sunt de lungimi 2 cm, 3 cm si 4cm atunci perimetrul triunghiului este de .cm
 181. Un dreptunghi are latimea de 10cm si lungimea de 24cm. Atunci: suma lungimilor diagonalelor este de ..cm. Aria cercului circumscris dreptunghiului este de.cm2.
 182. Multimea solutiilor ecuatiei 2x-1 =7 este S =
 183. Daca 12,5% dintr-un numar atunci numarul este ..
 184. Triunghiul ABC este isoscel, cu m( A)=600 si AB= 6cm. Atunci :a) Perimetrul triunghiului este de.cm. b)Aria triunghiului este de .cm2.
 185. Un cub are muchia m. Atunci: a)Aria laterala a cubului este de.cm2. b)Volumul cubului este de .m3.
 186. Fie p =. Determinati valoarea de adevar a propozitiei pIN.
 187. I daca si numai daca aI
 188. Rezultatul calculului este..
 189. Cea mai mare solutie a ecuatiei (2x-1)(2x+1)-x2+3x+1=0 este x =.
 190. Cel mai mic numar natural de patru cifre divizibil cu 9 este....
 191. Numarul cu 100 mai mare decat cel mai mic numar intreg de doua cifre este ...
 192. Media aritmetica ponderata a numarului 8 si 10 cu ponderile 2 si 3 este...
 193. Numarul x din egalitatea este x = ....
 194. Multimea solutiilor naturale ale inecuatiei 5(x-2)>7x-4 este S = .
 195. .Un patrat are perimetrul de 20 cm. Atunci: a) Diagonala patratului are lungimea de .cm. b) Aria patratului este de ..cm2.
 196. Aria triunghiului cu laturile de lungimi 3cm, 4cm si 5cm este de ..cm2.
 197. Dupa simplificare raportul este .....
 198. Minimul expresiei a2+10a+26, aIR este.....
 199. Media armonica a numerelor 2 si 3 este mai mica decat media geometrica a numerelor 4 si 9 cu....
 200. Perimetrul unui hexagon regulat de latura 6cm este de..cm.
 201. Suma a doua numere este 276. Sa se afle numerele stiind ca 75% din primul este din al doilea.
 202. Determinati aIZ pentru care IZ.
 203. Mediatoarea laturii BC a triunghiului ABC intersecteaza pe AC in D. Stiind ca AB= 8cm si AC=16cm, sa se afle perimetrul triunghiului ABD. In ce conditii triunghiul ABD este echilateral ?

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 5070
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved