Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Abordarea leasingului din punct de vedere juridic

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Abordarea leasingului din punct de vedere juridic

1. Obiectul si elementele definitorii ale contractului de leasing.
Obiectul contractului de leasing il constituie inchirierea temporara a bunurilor de investitii, a bunurilor imobiliare, a serviciilor. Cel mai frecvent se inchiriaza masini si utilaje.

Elementele definitorii ale contractului de leasing sunt cumpararea unor bunuri in scopul inchirierii lor; inchirierea acestor bunuri in scopul unei redevente locative; folosirea acestor bunuri de catre client in scopuri profesionale; latitudinea clientului sa achizitioneze bunul respectiv la sfarsitul locatiunii.

In contractul de leasing sunt implicate mai multe parti, si anume:

cumparatorul (locatorul) persoana care cumpara bunul pentru a-l inchiria;

vanzatorul persoana care vinde bunul si care poate fi chiar producatorul acestui bun;

clientul (utilizatorul) persoana care are nevoie si, deci, solicita masina sau utilajul respectiv in locatie.

Prin intermediul acestui contract, cumparatorul obtine beneficii importante[1], vanzatorul are o piata asigurata pentru produsele sale , iar clientul are posibilitatea sa-si procure masinile si utilajele fara investitii prea mari. Mai mult, el realizeaza reducerea cheltuielilor de productie si de credite pentru plati.

Din cele prezentate mai sus reiese ca putem defini leasingul[3] ca fiind acea operatiune juridica prin care o persoana fizica sau juridica (o societate specializata) cumpara un anumit bun (de regula masini si utilaje) in vederea inchirierii unei alte persoane (o societate care utilizeaza bunul respectiv).

Natura juridica a leasingului

Dupa cum am vazut, leasingul este o forma de finantare cu termen, o operatiune de credit-bail (Contract de locatie de bunuri de investitii continand o promisiune de vanzare ulterioara locatarului la un pret determinat in functie de sumele platite pentru locatie , care se caracterizeaza prin faptul ca obiectul contractului se refera la un echipament care urmeaza sa fie folosit numai in scopuri profesionale. Bunurile sunt cumparate de catre locator numai pentru a fi date in locatie. Durata locatiei trebuie sa corespunda duratei economice de utilizare a masinilor sau echipamentelor respective[4]. Ratele chiriei sunt fixate astfel incat sa permita amortizarea valorii bunurilor . Utilizatorul are latitudinea sa opteze pentru achizitionarea bunului la un pret care sa corespunda valorii sale reziduale.

Leasingul este o operatiune care cuprinde:

un contract de vanzare-cumparare;

un contract de locatiune;

un contract de mandat;

un contract prealabil privind promisiunea de vanzare pe care o face cumparatorul, care valoreaza drept vanzare din momentul in care sunt concretizate toate elementele esentiale ale vanzarii.

Leasingul mai cuprinde, de asemenea, promisiunea bilaterala de locatie din partea finantatorului si a utilizatorului, preexistenta contractului de locatiune, care va avea valoare de contract numai atunci cand se vor concretiza toate elementele contractului de locatie. In acelasi timp, este inclusa o stipulatie pentru altul, in baza careia utilizatorul poate actiona in garantie pe vanzatorul bunului.

Asadar, contractul de locatiune din cadrul operatiunii de leasing este sinalagmatic perfect, consensual si intuitu personae. Locatorul nu se obliga decat in consideratia calitatilor persoanei sau a garantiilor pe care le ofera intreprinderea utilizatoare.

Rolul finantatorului este de a finanta afacerea, neavand vreo influenta asupra mersului acesteia, ceea ce ingaduie acestuia sa cedeze contractul sau, daca circumstantele o cer[6].

In acelasi timp, leasingul are trasaturile caracteristice ale unui contract de adeziune, deoarece la incheierea sa utilizatorul nu are posibilitatea sa aduca modificari clauzelor stipulate.

In concluzie, leasingul este prin natura sa juridica si prin trasaturile enuntate un contract complex, reprezentand o imbinare a mai multor tehnici juridice, intr-un cadru unitar.

3. Principalele forme ale leasingului

Formele leasingului sunt diferite, fiind determinate si folosite in functie de posibilitatile de finantare ale furnizorului, de limitele pietei, de gradul de organizare si desfacere a produselor la export.

  • dupa obiectul sau, leasingul poate fi mobiliar sau imobiliar. In relatiile comerciale internationale, un loc important revine leasingului mobiliar, pentru ca se refera la echipamente industriale, oferind garantia folosirii lor pe o perioada mai mare de un an, dand posibilitatea utilizatorului sa achizitioneze echipamentul la expirarea termenului de locatie. Leasingul mobiliar reprezinta optiunea cea mai frecventa in relatiile comerciale internationale si din motive financiare.
  • in raport de implicarea partilor, leasingul este direct sau indirect. Leasingul este definit ca fiind direct cand perfectarea contractului are loc intre furnizor si client, iar indirect este atunci cand este realizat prin intermediul unei societati specializate.
  • dupa continutul ratelor leasingul este financiar sau operational. Leasingul financiar se caracterizeaza prin aceea ca in perioada de baza a inchirierii este recuperat pretul bunului, costurile auxiliare si se obtine un anumit beneficiu. Leasingul operational este caracterizat prin aceia ca in perioada de baza se obtine numai o parte din pretul bunului.
  • dupa procedurile de calcul al ratelor, leasingul este net sau brut. Leasingul net este acela in care ratele cuprind pretul net de vanzare al echipamentului si beneficiul realizat din utilizarea bunului respectiv. Leasingul brut, care mai este cunoscut si sub denumirea de full-service leasing, este acela in care ratele includ: pretul net de vanzare al bunurilor inchiriate; cheltuielile efectuate pentru intretinerea si reparatiile echipamentelor, masinilor sau utilajelor inchiriate; beneficiile realizate pe parcursul utilizarii lor.
  • dupa durata inchirierii, leasingul poate fi pe termen scurt sau pe termen lung. Leasingul pe termen scurt implica inchirierea echipamentelor pe baza mai multor contracte de o durata mai redusa. Leasingul pe termen lung este acela in care se incheie un singur contract pentru intreaga perioada.
  • mai sunt intalnite: leasingul experimental, leasingul ordinatoarelor, renting-ul si lease-back-ul.

- leasingul experimental se caracterizeaza prin inchirierea bunurilor pe o perioada scurta de doua sau de trei luni, in mod experimental.- leasingul ordinatoarelor se caracterizeaza prin finantarea si comercializarea calculatoarelor si a altor echipamente. Aceasta forma de leasing mai este cunoscuta si sub denumirea de time sharing.

renting-ul sau hire isi dovedesc utilitatea, mai ales, in cazul mijloacelor de transport. - lease-back-ul este utilizat intr-o masura tot mai mare, fiind un mijloc de finantare deosebit de ingenios. Prin lease-back, proprietarul, fara sa piarda echipamentul care ii serveste onorarii comenzilor, obtine capital in scopul dezvoltarii activitatilor sale economice.

4. Efectele contractului de leasing drepturile si obligatiile partilor

In studiul de caz efectuat in Cap.4, in contractul de leasing financiar nr. MT / 1356700240 / 1588, incheiat intre Molesey Holdings LTD pe de o parte - in calitate de locator si SC Sucpi SA pe de alta parte - in calitate de utilizator, drepturile si obligatiile partilor sunt:

Drepturile locatorului (Molesey Holdings LTD):

sa rezilieze contractul ca urmare a nerespectarii obligatiei locatorului de a achita la timp ratele scadente sau in caz de insolvabilitate a utilizatorului si sa ceara daune-interese utilizatorului;

sa achizitioneze obiectul leasingului conform conditiilor generale de vanzare ale furnizorului;

locatorul ramane proprietarul obiectului de leasing pe toata durata contractului;

sa verifice periodic starea si modul de exploatare a obiectului leasing-ului, cu un aviz prealabil de 24 ore;

sa se retraga din contractul de leasing in cazul in care nu se obtin aprobarile necesare importului temporar si utilizarii obiectului leasing-ului sau cand conditiile preliminare pentru inceperea perioadei de leasing nu sunt indeplinite timp de 30 de zile de la semnarea contractului;

sa recupereze si sa intre in posesia obiectului leasing-ului, fara somatie, in cazul in care utilizatorul intarzie returnarea acestuia;

Drepturile utilizatorului (SC Sucpi SA):

sa beneficieze, la termenul stabilit, de obiectul contractului;

sa beneficieze de reparatiile pe garantie ale vehiculului;

sa ramana utilizator al acestui vehicul chiar daca locatorul il va vinde unui tert pe parcursul derularii contractului de leasing;

sa cumpere obiectul leasing-ului la terminarea perioadei contractului, achitand valoarea reziduala stabilita in contract;

sa returneze vehiculul catre locator la incheierea perioadei de leasing sau sa solicite locatorului prelungirea contractului de leasing in scris, cu 45 de zile inainte de terminarea perioadei de leasing;

Obligatiile locatorului:

sa puna la dispozitia utilizatorului certificatul de rezidenta fiscala (conf. Art.1.5.);

sa respecte termenul de livrare de 90 de zile;

sa garanteze utilizatorului linistita folosinta a obiectulu leasing-ului;

sa transfere utilizatorului dreptul de proprietate asupra vehiculului in cazul in care acesta opteaza pentru cumparare, in masura in care toate obligatiile au fost indeplinite de parti;

Obligatiile utilizatorului:sa plateasca intocmai si la timp ratele de leasing prin transfer bancar (SWIFT) in contul indicat de locator in facturi;

sa plateasca in totalitate spezele si comisioanele bancare, costurile, impozitele si taxele aferente contractului, precum si cele ocazionate de asigurarea casco si RCA a obiectului leasing-ului;

sa puna la dispozitia locatorului certificatul doveditor al platilor (art.1.5);

sa cesioneze in favoarea locatorului polita de asigurare casco incheiata pe toata perioada de derulare a contractului de leasing;

sa prezinte, in momentul predarii-primirii obiectului contractului, in copie, declaratia vamala de import, precum si cartea de identitate a vehiculului;

sa suporte taxa de stationare de 154 Euro pe saptamana in cazul in care nu se prezinta la data stabilita pentru predare-primire;

sa utilizeze vehiculul in mod corespunzator si sa-l pastreze intr-o stare de functionare si estetica ireprosabile;

sa plateasca o despagubire de 0,2 Euro/km (pentru km in plus) in cazul in care parcursul anual al vehiculului depaseste 150.000 km;

sa intretina vehiculul numai in atelierele specializate autorizate de locator si conform prescriptiilor furnizorului;

sa se opuna oricaror masuri executorii si pretentii ale tertilor asupra obiectului leasing-ului s sa anunte in scris locatorului despre aceasta;

sa plateasca penalitatile de 0,2% pe zi aplicate sumelor scadente in cazul in care va intarzia cu plata obligatiilor pecuniare;

sa returneze obiectul leasing-ului in cazul rezilierii contractului, suportand toate costurile aferente acestei operatiuni si sa nu se opuna in nici un fel recuperarii acestuia de catre locator;

sa returneze obiectul leasingului la expirarea perioadei de leasing sau in cazul incetarii contractului indiferent de motive, in termen de 15 zile de la data expirarii, respectiv incetarii contractului;

Daca utilizatorul nu plateste ratele la termenele si in conditiile stipulate in contract locatorul are dreptul sa rezilieze de plin drept contractul, iar clientul are obligatia: sa restituie echipamentul; sa suporte cheltuielile aferente; sa platesca ratele restante ale chiriilor. Mai mult, utilizatorul este obligat sa plateasca o indemnizatie forfetara de reziliere, care reprezinta ratele restante viitoare. Toate acestea pun in evidenta existenta unor conditii severe impuse de institutia finantatoare beneficiarului. Toate aceste masuri au caracter sanctionator, de pedepsire a utilizatorului.

Locatorul primeste bunul inapoi, avand posibilitatea sa-l inchirieze unei alte persoane sau sa-l vanda, in timp ce primeste si plata integrala a tuturor ratelor, calculate in raport cu viata economica a echipamentului respectiv.

Cu toata severitatea acestor masuri in privinta utilizatorului, instantele arbitrale s-au pronuntat constant in favoarea locatorului, argumentul evocat fiind ca, in felul acesta utilizatorul, primul interesat in incheierea unui contract de leasing, trebuie sa respecte cu scrupulozitate toate clauzele contractului, deoarece numai in cazul unui asemenea comportament, au de castigat toate partile implicate, iar afacerea se deruleaza cu succes.Ca urmare a faptului ca operatiunile pe care le efectueaza nu sunt costisitoare.

El are o pozitie tot mai sigura, facand fata concurentei. Veniturile sunt stabile, totodata are sansa sa obtina castiguri suplimentare.

Denumirea vine de la verbul to lease a inchiria.

Aceasta durata este negociata si stipulata in contract.

Inlauntrul termenului convenit in contract.

Pentru finantator contractul nu are caracter intuitu personae.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 945
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site