Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

CONTROLUL FINANCIAR

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
AUDIT FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZARI CORPORALE
Rezolvarea contestatiilor. Refuzul la plata.
Model liniar unifactorial
Investitiile in resurse umane
IMPUNEREA, URMARIREA SI INCASAREA CREANTELOR FISCALE
Taxele de consumatie
VENITURILE
RISCURILE ACTIVITATII BANCARE
METODE DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETARE
Audit financiar - Definitie. Calitatea de auditor financiar


CONTROLUL FINANCIAR
Activitatile grupate sub denumirea generica de „control financiar” se refera la examinarea modului in care se realizeaza din punct de vedere financiar obiectivele si programele asumate de diferite entitati publice, cu scopul de a preintampina sau a descoperi eventualele nereguli, erori, deficiente, de a le remedia si a le putea evita in viitor.

Capitolului 28 privind “Controlul Financiar” cuprinde doar un numar restrans de reglementari si se refera mai degraba la principiile generale, acceptate la nivel international, ale gestiunii si controlului financiar riguros. Comisia Europeana are sarcina de a evalua sistemele de control financiar existente in tarile candidate in ce priveste cinci elemente principale:

1) Controlul financiar intern public (CFIP) este unul dintre elementele centrale ale sistemului de control financiar si cuprinde activitatile de control financiar din sectorul public, inclusiv controlul exercitat de agentiile guvernamentale de la nivel central si local, implicand sistemele de aprobare ex-ante si pe cele de audit intern ex-post. O caracteristica de baza a unui sistem de control financiar public intern eficient o constituie liniile clare de demarcatie dintre gestiunea si controlul financiar (GCF) si auditul intern, care garanteaza ca gestiune si control financiar, inclusiv controalele ex-ante, functioneaza corespunzator (asa-numita independenta functionala a auditorilor interni).

In domeniul CFIP, principalul criteriu de evaluare il reprezinta existenta cadrului legislativ (legislatia primara si cea de punere in practica), dezvoltarea functiei de audit intern si a mecanismului de control ex-ante in toate unitatile de venituri si cheltuieli, precum si asigurarea independentei functionale a auditorilor independenti.

2) Auditul extern vizeaza capacitatea tarilor candidate de a confirma independenta corpului lor de control extern in ce priveste luarea deciziilor asupra modului de abordare a activitatii de audit si alegerea modului de investigare, precum si raportarea fara restrictii sau interferente din partea guvernului sau a altor organisme. De asemenea, de o importanta cruciala pentru tarile candidate este capacitatea lor de a asigura o activitate de audit independenta pentru contabilitatea financiara a tuturor fondurilor publice, indiferent de provenienta lor. O importanta deosebita o are existenta mecanismului formal in ce priveste reactia adecvata a Parlamentului la rezultatele auditului.

3) Masurile de control referitoare la sursele proprii ale UE implica faptul ca organismele responsabile pentru colectarea si controlul surselor proprii trebuie sa cunoasca cerintele necesare asigurarii executarii corecte a sarcinilor lor. In acest context, o importanta deosebita o are asigurarea oportunitatii controalelor fiscale si a eficientei administratiei vamale (acest aspect fiind abordat si in cadrul capitolelor de

negociere 10, 25 si 29).

4) Finantarea UE pentru pre-aderare si viitoarele instrumente structurale: utilizarea corecta, controlul, monitorizarea si evaluarea finantarii din partea UE constituie un element important in evaluarea capacitatii tarilor candidate de a aplica acquis-ul corespunzator acestui capitol. Intrucat nu ar trebui sa existe nici o diferenta in ceea ce priveste controlul bugetului national si cel destinat resurselor UE, procedurile controlului financiar intern public (controlul financiar ex-ante si auditul intern) ar trebui sa se aplice in acelasi mod tuturor fondurilor publice, indiferent de provenienta lor. Referitor la procedurile de control intern legate de fondurile de pre-aderare UE, Comisia Europeana a solicitat tarilor candidate sa stabileasca un control ex-ante adecvat si mecanisme de audit intern independente din punct de vedere functional, sa puna la dispozitie resurse umane cu experienta si calificare adecvate si sa elaboreze manuale de procedura si rapoarte de audit pentru fiecare instrument de pre-aderare. Un indicator important este existenta procedurii de recuperare a fondurilor UE utilizate incorect sau neutilizate.

5) Protejarea intereselor financiare ale UE inseamna capacitatea de a aplica reglementarile CE in domeniu pana la data aderarii, respectiv Regulamentul privind protejarea intereselor financiare ale CE si Regulamentul privind verificarile la fata locului realizate de catre Comisie, in scopul protejarii intereselor financiare ale UE impotriva fraudei si a altor nereguli. De asemenea, tarile candidate trebuie sa desemneze un punct unic de contact pentru cooperarea cu OLAF (Oficiul European de Lupta Anti-Frauda) si sa asigure dezvoltarea capacitatii administrative necesare aplicarii acquis-ului, inclusiv a capacitatii organelor de punere in practica a legislatiei si a organelor judiciare de a aborda cazurile care vizeaza intersele financiare ale UE.

Intrucat acquis-ul cuprins in acest capitol se bazeaza mai degraba pe standarde acceptate la nivel international si conforme cu legislatia UE decat pe o serie de acte juridice, aplicarea acestor standarde are o importanta majora pentru tarile candidate in realizarea conformitatii depline cu acquis-ul dupa aderare. De aceea, Directoratul General pentru Buget al Comisiei Europene, in cooperare cu Directoratul General pentru Extindere, acorda o importanta deosebita exercitiului de monitorizare din tarile care au inchis provizoriu Capitolul 28 – Controlul Financiar. Acest exercitiu (efectuat cu sprijinul echipelor mixte de analiza sau a misiunilor de monitorizare) se axeaza pe evaluarea aplicarii legislatiei privind controlul financiar, precum si a capacitatii administrative a ministerelor, agentiilor subordonate si a altor centre de cheltuieli bugetare, precum si a institutiilor de audit de la cel mai inalt nivel.

Romania a deschis negocierile pentru acest capitol la sfarsitul lunii iunie 2002 si le-a inchis la 29 octombrie 2003.

Romania nu a solicitat nici o derogare, perioada de tranzitie sau alt aranjament tranzitoriu pentru acest capitol, considerand ca este in interesul sau sa transpuna si sa aplice prevederile Uniunii Europene.Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind „Controlul Intern si Controlul Financiar Preventiv” republicata in temeiul art. III din Legea nr. 84/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2003 reglementeaza controlul intern si controlul financiar preventiv la entitatile publice si cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.

Obiectivele generale ale controlului intern sunt :

a) realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor institutiilor publice, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

b) protejarea fondurilor publice impotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;

c) respectarea legii, a reglementarilor si deciziilor conducerii;

d) dezvoltarea si intretinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare si difuzare a datelor si informatiilor financiare si de conducere, precum si a unor sisteme si proceduri de informare publica adecvata prin rapoarte periodice.

Cerintele generale si specifice de control intern:

a) cerinte generale:

- asigurarea indeplinirii obiectivelor generale prevazute la art. 3 prin evaluarea sistematica si mentinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor;

- asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere si de executie, acesta avand obligatia sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii si sa sprijine efectiv controlul intern;

- asigurarea integritatii si competentei personalului de conducere si de executie, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;

- stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate, cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii institutiei si obiectivelor de ansamblu ale acesteia;

- supravegherea continua de catre personalul de conducere a tuturor activitatilor si indeplinirea de catre personalul de conducere a obligatiei de a actiona corectiv, prompt si responsabil ori de cate ori se constata incalcari ale legalitatii si regularitatii in efectuarea unor operatiuni sau in realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient;

b) cerinte specifice:

- reflectarea in documente scrise a organizarii controlului intern, a tuturor operatiunilor institutiei si a tuturor evenimentelor semnificative, precum si inregistrarea si pastrarea in mod adecvat a documentelor, astfel incat acestea sa fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept;- inregistrarea de indata si in mod corect a tuturor operatiunilor si evenimentelor semnificative;

- asigurarea aprobarii si efectuarii operatiunilor exclusiv de catre persoane special imputernicite in acest sens;

- separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de aprobare, control si inregistrare sa fie, intr-o masura adecvata, incredintate unor persoane diferite;

- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile;

- accesarea resurselor si documentelor numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor.

Obiectul controlului financiar preventiv:

Fac obiectul controlului financiar preventiv proiectele de operatiuni care vizeaza, in principal:a) angajamente legale si bugetare;

b) deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

c) modificarea repartizarii pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virari de credite;

d) ordonarea cheltuielilor;

e) efectuarea de incasari in numerar;

f) constituirea veniturilor publice, in privinta autorizarii si a stabilirii titlurilor de incasare;

g) reducerea, esalonarea sau anularea titlurilor de incasare;

h) constituirea resurselor proprii ale bugetului Uniunii Europene, reprezentand contributia viitoare a Romaniei la acest organism;

i) recuperarea sumelor avansate si care ulterior au devenit necuvenite;

j) vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

k) concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

l) alte tipuri de operatiuni, stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Continutul controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni care fac obiectul acestuia potrivit art. 6 din punctul de vedere al:

a) legalitatii si regularitatii;

b) incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, stabilite potrivit legii.

Organizarea controlului financiar preventiv

Controlul financiar preventiv se organizeaza si se exercita in urmatoarele forme:

a) controlul financiar preventiv propriu, la toate entitatile publice si asupra tuturor operatiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice si a patrimoniului public;

b) controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si ai bugetului oricarui fond special, la Fondul national si la agentiile de implementare a fondurilor comunitare, precum si la alte entitati publice cu risc ridicat, prin controlori delegati ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Controlul financiar preventiv se va integra in mod treptat in sfera raspunderii manageriale, proces ce trebuie finalizat pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, pe masura ce controlul managerial va asigura eliminarea riscurilor in administrarea fondurilor publice. Atingerea acestui nivel va fi evaluata de auditul public intern din cadrul Ministerului Finantelor Publice.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 686
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site