Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Cecul

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Cecul

1. Concept si utilizare
2. Elementele cecului

3. Principalele operatiuni

4. Tipuri de cecuri

1. Concept si utilizare

Cecul este un titlu de credit prin care titularul de cont da ordin bancii depozitare sa plateasca din contul sau suma inscrisa pe cec.

Plata se face:

la ordinul titularului;

la ordinal purtatorului ;

la ordinul unei terte persoane.

Deci, ca  si cambia (trata), cecul pune in relatie directa trei persoane :

tragatorul;

trasul;

beneficiarul;

Tragatorul este cel care emite cecul. Acesta pe baza unui disponibil pe care il constituie anticipat la banca sa, poate da un ordin neconditionat de a plati la prezentarea cecului suma inscrisa. Banca care primeste ordinul e in pozitia de tras.

Persoana care incaseaza cecul (care poate fi chiar tragatorul) se situeaza pe pozitia de beneficiar.

Tragatorul – persoana care dispune plata si poate fi:

un debitor;

un cumparator;

un beneficiar (consumator) a unor servicii.

Acestea emit cecurile, le prezinta la banca, isi achita astfel obligatiile care le au fata de furnizor, creditor, prestatorul de servicii.

Trasul – persoana care efectueaza plata din dispozitia tragatorului, de regula este o banca. Acestea in baza depozitului creat de debitor elibereaza acestora carneturi de cecuri.

Depozitul constituit anticipat se alimenteaza din : depunerile normale ale titularului contului sau virarile de sume de la un debitor de-al sau sau intrarile de sume acordate de banca.

Beneficiarul – persoana fizica sau juridica, persoana care beneficiaza de suma scrisa pe cec. El poate fi un vanzator, creditor sau un prestator de servicii.

Remarca.

Cecul se trage asupra bancii, in limita fondurilor constituite drept depozit.

Banca are posibilitatea sa verifice existenta acoperirii cecului emis cu depozitele utilizand anumite posibilitati :

sa certifice cecul – banca blocheaza pentru un nr. de zile suma certificata ;

vizarea cecului – situatie in care banca certifica existenta depozitului, dar ea nu se obliga

sa blocheze suma respectiva.

Desi la circuitul cecului apar trei persoana (ca la trata) totusi uilizarea lui se deosebeste esential de cea a cambiei :

1. Trasul in cazul cecului e … , la care tragatorul are contul deschis ;

2. Emiterea cecului are la baza o conventie, intelegere intre emitent si banca (tragator si tras) privind depozitul din care urmeaza sa faca plata sumelor inscrise ;

3. Banca pe baza depunerii, si la cererea clientului (titularului de cont) elibereaza acestuia un carnet de cecuri ;

4. Spre deosebire de cambie, unde acceptarea este obligatorie; pentru a putea fi platita, aceasta operatiune nu este necesara. Cecul se plateste la vedere, cu un termen de prezentare f. scurt ;

5. Principalul obligat la plata sumelor inscrise pe acest titlu este tragatorul care in anumite situatii poate fi chiar si beneficiarul acesteia.

Principalele etape in circuitul cercului sunt :

firma X achizitioneaza bunuri de la firma Y. Prima are cont deschis la Banca A, iar cea

de-a doua la Banca B. In baza disponibila din cont Banca A elibereaza un carnet de cecuri firmei X.

La achizitionarea bunurilor firma X completeaza fila din carnetul de cec cu datele

necesare si cu suma reprezentand valoarea marfii. Semneaza fila si o remite firmei Y. Din acest moment firma X este pe pozitia de tragator, iar firma Y pe pozitia de beneficiar.

Y prezinta cecul la banca sa care il transmite la Banca A pentru incasare. Prin aceste

operatiuni se stinge datoria lui X fata de Y.

2. Elementele cecului

- elemente obligatorii :

1. denumirea - pe cec trebuie sa apara in mod expres in textul ordinului de plata dat de tragator bancii sale.ordinul de plata trebuie sa fie neconditionat. Formula consacrata,  « platiti cu schimbul

acestui cec, suma … ».

3.Numele trasului, denumirea bancii platitoare.

4. Locul de plata – important ca beneficiarul sa stie unde sa se prezinte pentru incasarea sumei inscrisa pe cec.

5. Locul emiterii, data.

6. Semnatura tragatorului – cel ce emite cecul.

3. Operatiuni cu cec :

a)      de gir ;

b)      de aval ;

c)      de plata a cecului ;

d)      alte operatiuni : - regres ;

- protest etc.

a)      De gir – toate cecurile emise si utilizate ca instrument de plata si credit isi indeplinesc

functia prin gir.

Girul - operatiunea prin care posesorul cecului numit girant, transfera toate drepturile ce rezulta din continutul acestui instrument in favoarea unei alte persoane numita giratar.

Operatiunea se diferentiaza pe verso cecului si se mai numeste si operatiune de andosare. Poate fi :

cu titlu de proprietate ;

cu titlu de procura ;

cu titlu de gaj .

Girul imbraca mai multe forme :

gir in plin ;

gir in alb ;

gir la purtator.

Girul in plin trebuie sa continam cel putin 3 conditii :

semnatura girantului ;

data girarii ;

numele giratarului.

Gir in alb si la purtator au o singura mentiune – semnatura girantului (la girul in alb) si platii purtatorului (la girul la purtator).

b)      De aval – garantie personala prin care o anumita persoana avalist, garanteaza obligatiile

asumate de una din persoanele obligate in cec pentru toate sumele prevazute sau numai pentru o parte din acestea. Persoana specificata = avalizat.

Avalul se mentioneaza tot pe spatele cecului utilizand formula”bun pentru aval” sau ”bun pentru garantie”. Aceasta precizare este insotita de semnatura avalistului sau a unui imputernicit al sau.

c)      Operatiuni de plata a cecului – platit la vedere. Banca este obligata sa-l achite in

momentul prezentarii acestuia (cazurile cele mai frecvente) sau la un interval foarte scurt de la prezentare (mai rar). Din aceasta operatiune rezulta functia cecului ca instrument de plata, reduce la compensarea si lichidarea obligatiilor de plati ce decurg din tranzactii comerciale.

Sunt situatii cand intre tragator, emitent si banca (tras) se stabilesc intelegeri pe baza carora onorarea sau plata cecurilor se face numai daca acestea sunt avizate de tragator (emitent), in acest caz pe cec se inscrie formula ”plati numai dupa aviz ”.

De regula plata cecurilor se face la banca asupra caruia sunt trase cecurile. In acest caz, banca verifica valabilitatea semnaturilor si respecterea conditiilor de forma.

In situatiile in care cecurile sunt prezentate direct de catre beneficiari, exista obligatia din partea bancii de a verifica identitatea acestora. Este cazul cecurilor nebarate. Pentru alte tipuri de cecuri (cele nebarate), operatiunea de plata se face prin mecanismul compensatiilor interbancare.

Concret prezentarea cecurilor la Casele de Compensare ce echivaleaza practic cu o prezentare la plata.

Cecurile se exprima si se platesc fie in moneda locala (lei) pentru cecurile platite in Romania, cu anumite exceptii :

tragatorul evidentiaza suma de plata intr-o alta moneda nationala (in valuta), caz in careplata se va face in valuta respectiva ;

tragatorul evidentiaza suma de plata intr-o alta valuta, urmand ca plata sa se faca in

moneda locala, la cursul de schimb al zilei dintre cele doua monede.

Oricare cec trebuie platit fie la vedere, fie intr-un anumit termen.

Ex. In Romania, plata cecului trebuie facuta in 8zile, cu conditia ca onorarea (plata) lui sa aiba loc chiar la banca la care a fost emis, si de maxim 15 zile daca plata se face la alte banci decat cea de la care s-a emis.

Cecurile emise in Europa, in valuta, dar care se platesc in Romania au un termen maxim de plata de 30 zile.

Pentru cecurile emise in alte tari neeuropene platibile la noi, termenul maxim este de 3 luni.

Pentru cecurile emise in Romania, dar care se platesc la bancile europene sau din alte zone, termenele de plata difera in functie de reglementarile emise de autoritatile monetare din fiecare tara.

d)      In cazul cecurilor intervin – actiuni de regres si protest.

Plata cecului poate fi refuzata de tragatorul emitent numai in caz de pierdere sau furt.

Banca poate sa refuze la plata cecurile fara acoperire (fara disponibil in cont) sau numai cu acoperire partiala (in acest caz, banca va plati doar partial suma inscrisa pe cec, pana la concurenta disponibilului in cont).

Neplata cecului la termen, ii confera beneficiarului posibilitati sa recurga la operatiunea de protest. Pentru aceasta, el are dreptul sa ceara persoanelor angajate in circuitul cecului suma datorata la care se adauga dobanda calculata din momentul prezentarii cecului si pana la data protestului, inclusiv eventualele cheltuieli legate de initierea acestei operatiuni de protest.

Daca in termenul prevazut prin actul notarial incheiat in urma actiunii acestui protest, trasul nu onoreaza plata cecului, atunci beneficiarul are dreptul de a solicita efectuarea platii de catre ceilalti participanti si anume avalistii, girantii etc.

4. Tipuri de cecuri

In practica bancara exista criterii in raport de care grupam cecurile :

Criteriul beneficiarului : a) cec nominativ ;

b) cec la purtator.

Criteriul modului de incasare a cecului :

a)      cec nebarat ;

b)      cec barat ;

c)      cec de virament ;

d)      cec certificat ;

e)      cec circular ;

f)        cec de calatorie.

1.a).Cecul nominativ = cecul girabil. El se plateste unei anumite persoane cu/fara clauza « la ordin ». Daca nu se precizeaza aceasta clauza, cecul nu poate fi transmis prin gir (andosare) ci numai pe calea cesiunii simple, ordinare.

1.b).Cecul la purtator = se plateste fie unei persoane nominalizate de beneficiar, fie purtatorului acestuia. Acest tip de cec se transmite prin simpla remitere de la un purtator la altul.

2.a) Cecul nebarat = se numeste creditul de casa sau cecul in alb. Se plateste in numerar sau prin remiteri, in nume in contul beneficiarului fara restrictii, la dorinta acestuia.

2.b) Cecul barat = denumirea lui este data de cele 2 linii paralele fie verticale, fie oblice pe suprafata cecului.

Exista 2 tipuri de cecuri barate :

cecul cu barare generala (cand in spatiul delimitat nu e inscris numele bancii). Acest tip de

cec circula prin gir si este valabil numai in posesia ultimului detinator ;

cecul cu barare speciala (cand in spatiul delimitat este inscris numele bancii). Spre

deosebire de cecul cu barare generala care se plateste numai unei banci sau a unui client al acesteia aflat in pozitia de tras, cecul cu barare speciala se plateste numai bancii care este inclusa in acel spatiu.

Precizare. Daca banca nominalizata in cec este chiar banca aflata pe pozitia de tras, atunci plata cecului se face de catre un client al acesteia.

2.c) Cecul de virament = este prevazut cu clauza speciala si acesta poate fi « platibil in cont » sau « numai pentru virament ». Din aceasta cauza rezulta ca, cecul, plata cecului se face numai in moneda de cont, creditandu-se contul beneficiarului. Creditarea contului echivaleaza cu plata cecului.

Clauzele mentionate nu pot fi revocate de catre posesorii ulteriori ai cecului.

Trasul care nu respecta conditiile impuse de aceasta clauza raspunde pentru eventualele prejudicii pana la o suma egala cu cea inscrisa pe cec.

2.d) Cecul certificat este instrumentul prin care o banca aflata in pozitie de tras trebuie sa confirme, inaintea remiterii cecului catre beneficiar, evidenta sumelor necesare efectuarii platii onorate.

Certificarea cecului este ceruta bancii de catre emitentul tragator inainte de al remite la plata.

Certificarea poate fi ceruta si de unul din posesorii ulteriori ai cecului si beneficiari ai sumelor inscrise. Prin aceasta operatiune de certificare, tragatorul nu mai poate sa retraga din contul sau sume destinate platii cecului respectiv, inainte de expirarea termenului de prezentare al acestuia.Prin aceasta operatiune, banca (trasul) nu se angajeaza direct, dar are obligatia sa-l despagubeasca pe beneficiar in caz de neplata.

2.e) Cecul circular = un titlu de credit la ordin, emis de o banca fie asupra subunitatilor sale (sucursale, filiale), fie asupra unei altei banci.

Caracteristici mai importante :

a)      este platibil la vedere in termen de 30 zile de la emitere in oricare din locurile indicate pe

cec de catre emitentul tragator ;

b)      de regula, emitentul tragator are si calitatea de transmitere ; daca, insa, tragator si trasul nu

sunt una si aceasi banca, atunci este obligatoriu ca intre ei sa intervina o intelegere bilaterala.

c)      emitentul se obliga definitiv sa efectueze plata cecului in favoarea beneficiarului care este

si clintul sau. Plata cecului se face prin disponibilul constituit in prealabil intre beneficiar clientului sau. Beneficiarului i se poate efectua plata la oricare din locurile indicate pe cec de catre banca emitenta.

d)      Pentru emiterea lor se cer anumite conditii :

existenta la banca emitenta a sumelor disponibile de la beneficiarii acestor cecuri ;

existenta unei autorizatii speciale din partea Bancii Centrale ;

depunerea la Banca Centrala a unor garantii (actiuni) constand din titluri emise sau

garantate de stat. Cautiunea aproximativ 50% din totalul sumelor inscrise pe cecurile de emisie.

Cautiunea, deci = o garantie pentru posesorii acestui cec, restituirea cautiunii catre banca emitenta are loc in schimbul prezentarii cecului cu mentiunea « achitat ».

Utilizarea cecului circular ca instrument de plata si credit presupune existenta unor elemente obligatorii :

denumirea expresa de cec circular ;

promisiunea neconditionata a bancii de a plati la vedere o anumita suma de bani ;

numele platitorului (clientul bancii emitente) ;

data si locul emiterii cecului ;

semnatura bancii emitente.

2 .f) Cecul de calatorie – caracteristici :

ele se emit ca si biletele de banca (bacnotele) in suma fixa (valoarea nominala) si se

exprima fie in moneda proprie, fie in valuta, fie in euro valute (ECU) ;

aceste cecuri se pun in circulatie fie pe perioade limitate, fie pe perioade nelimitate ;

in momentul emiterii, tragatorul poate sa conditioneze plata cecului de identitatea dintre

semnatura persoanei care l-a primit si cea a persoanei care il incaseaza la prezentare ;

tragatorul poate fi una si aceasi persoana cu trasul.

Succesiunea etapelor :

tragatorule emitent vinde cecul de calatorie unei terte persoane care devine posesor al

acestuia ;

posesorul in momentul cumpararii semneaza pe fiecare cec in prezenta emitentului

tragator ;

posesorul emite cecul unei alte persoane (care devine beneficiar) in schimbul dobandirii

de bunuri si servicii sau chiar de numerar.

In momentul emiterii de catre beneficiar, posesorul semneaza din nou pe fiecare cec, identitatea dintre cele doua semnaturi confirmand egalitatea cecului.

Beneficiarul cecului incaseaza suma inscrisa pe cec de la banca unde isi are deschis contul tragatorul emitent. Banca are si in acest caz calitatea de tras.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 868
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site