Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Procesul de creditare

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Procesul de creditare

1. Contractul de credit. Principii si clauze generale
Dupa aprobarea cererii de credit conform competentelor de aprobare si reverificarea tuturor documentelor din dosarul de credit, consilierul de credit de la nivelul unitatii teritoriale bancare prin care se acorda efectiv creditul, intocmeste contractul de credit. Contractul de credit este un element component de baza al creditului bancar, fiind definit ca actul incheiat intre banca si client, prin care se materializeaza acordul de vointa intre cele doua parti. Prin intocmirea contractului de credit capata temei juridic toate operatiunile de credit si de garantie ce se vor efectua de CEC.

Ca principiu, este interzisa acordarea vreunei sume din creditul aprobat fara incheierea in prealabil a contractului de credit intre banca si client. Este in sarcina consilierului juridic al CEC verificarea respectarii tuturor reglementarilor legale in vigoare, pentru fiecare caz in parte. De asemenea, fiecare contract de credit va fi supus controlului financiar preventiv.

Partile semnatare ale contractului de credit sunt:

a) din partea bancii: directorul si directorul economic al sucursalei care acorda efectiv creditul. Contractul de credit va fi avizat in prealabil, pentru legalitate, de catre consilierul juridic al sucursalei.

b) din partea clientului: reprezentantii legali ai acestuia (in cazul persoanelor juridice) sau clientul insusi (in cazul persoanelor fizice).

Contractul de credit se intocmeste, in functie de situatia existenta, intr-un numar suficient de

exemplare (minim 3), a caror destinatie este:

a) exemplarul 1: se pastreaza intr-un loc stabilit de conducerea sucursalei, constituind portofoliul de contracte de credite al sucursalei respective;

b) exemplarul 2: constituie parte componenta a dosarului de credit al clientului respectiv;

c) exemplarul 3: se preda clientului, care va semna de primire pe exemplarul 2. Predarea acestui exemplar clientului se va face numai dupa perfectarea contractelor privind garantiile admise si asigurarea acestora.

d) exemplarul 4: girantului (daca este cazul).

Toate exemplarele contractului de credit sunt originale, fiecare in parte avand aceeasi putere juridica.

In functie de destinatia si categoria creditului pentru care se intocmeste contractul, consilierul de credite impreuna cu consilierul juridic vor intocmi contractul de credit, incluzand in continutul acestuia, pe langa clauzele general valabile, si unele clauze specifice din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivei tranzactii, care sa duca la diminuarea riscului in activitatea de creditare.

In contractele de credit intocmite nu se admit modificari, stersaturi, clauze contractuale care nu fac obiectul contractului respectiv si care pot conduce la interpretari eronate sau pierderea drepturilor care decurg din contract. Orice modificare ulterioara a unui contract de credit incheiat se va putea face numai prin acordul ambelor parti, pe baza unui act aditional. Actul aditional se va incheia, ca urmare a aparitiei uneia din urmatoarele situatii:

a) suplimentarea/diminuarea volumului creditului initial aprobat, pentru aceeasi destinatie a creditului;

b) modificari ale perioadei de acordare a creditului (modificari ale duratei totale sau modificari ale componentelor perioadei de creditare: perioada de utilizare, gratie sau rambursare), etc;

c) modificari ale oricaror clauze contractuale, cu exceptia modificarii procentului de dobanda, pentru care se va intocmi numai un nou plan de rambursare.

Dupa aprobarea si semnarea de catre persoanele autorizate, contractul de credit (impreuna cu toate anexele acestuia) se semneaza de ambele parti pe fiecare pagina, urmand a fi inregistrat in 'Registrul de evidenta a creditelor acordate'.Contractul de credit inceteaza de drept la achitarea integrala a datoriilor ce decurg din acesta sau la expirarea duratei pentru care a fost incheiat. in situatia in care se inregistreaza restante, contractul de credit ramane in vigoare si produce efecte juridice pana la data recuperarii integrale a sumelor datorate de client, inclusiv prin executare silita.

2. Asigurarea activelor luate in garantie

Pentru diminuarea riscurilor in recuperarea creditelor acordate, clientii sunt obligati sa asigure la o societate de asigurari agreata de CEC toate bunurile procurate din credit, precum si bunurile aduse in garantie.

Bunurile admise in garantie vor fi asigurate pe toata durata de creditare pentru riscuri generale, asigurare care acopera orice dauna partiala sau totala cauzata proprietatilor si bunurilor, de incendiu, cutremur, inundatie, alte calamitati naturale, etc.

In caz de dauna, despagubirile cuvenite vor fi virate de societatea de asigurare-reasigurare la CEC, inregistrandu-se in contul curent al c1ientului.

Contractele de asigurare vor fi incheiate dupa semnarea contractelor de credit, dar inainte de acordarea creditului. Din contractele de asigurare trebuie sa rezulte cu c1aritate cesiunea in favoarea bancii a tuturor drepturilor cu titlu de despagubire. In acest scop, societatea de asigurari va cuprinde in contractul de asigurare mentiunea: 'CESIONAT IN FAVOAREA CEC'. Pentru bunurile deja asigurate, se solicita incheierea unui supliment de polita prin care sa se evidentieze cesionarea in favoarea bancii a drepturilor de despagubire.

De mentionat ca:

este interzis a se solicita incheierea contractelor de asigurare inaintea aprobarii creditului;

asigurarea bunurilor imobile se va incheia cel putin la valoarea cu care acestea au fost luate in calculul garantiei creditului, iar valoarea asigurata trebuie sa reflecte valoarea reala in momentul incheierii asigurarii;

originalul contractului de asigurare se pastreaza la banca pe toata durata creditarii;

pentru bunurile la care societatile de asigurari incheie contracte numai pe o perioada limitata (de regula 1 an), consilierul de credit va urmari ca acestea sa fie reinnoite anual pe toata perioada de creditare.

In situatia in care clientii nu vor prezenta la timp politele pentru reinnoirea asigurarii, CEC ii va instiinta in scris, atragandu-le atentia ca nerespectarea acestei obligatii poate atrage aplicarea

clauzei prevazuta de contractul de credit, conform careia CEC are dreptul sa rezilieze unilateral contractul de credit, sa intrerupa creditarea, sa retraga creditul acordat si sa procedeze la executarea silita a bunului creditat si a garantiei constituite, pentru recuperarea sumelor datorate.

Reinnoirea asigurarii se va face cel putin la valoarea la care bunurile au fost asigurate initial.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 503
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site