Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

ROLUL SI IMPORTANTA ORGANIZARII SI FUNCTIONARII TREZORERIEI STATULUI

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
ROLUL SI IMPORTANTA ORGANIZARII SI FUNCTIONARII TREZORERIEI STATULUI
Pana in 1925, inaintea celui de-al doilea razboi mondial , Trezoreria a existat In tara noastra pe langa Ministerul Finantelor functionand si o casierie centrala a tezaurului. In afara de casieriile statului au functionat si casierii speciale care aveau legaturi directe cu Banca Nationala. In dictionarul explicativ al limbii romane, trezoreria este definita ca „oficiu al unui stat unde se pastreaza si se administreaza tezaurul public' ceea ce nu mai corespunde conditiilor actuale. In conditiile actuale, ale tranzitiei la economia de piata, Trezoreria capata alte valente, fiind conceputa ca un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind fondurile publice, inclusiv cele privind datoria publica si a altor operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale. Necesitatea infiintarii Trezoreriei finantelor publice este imperativ necesara in perioada de tranzitie, in primul rand pentru umplerea golurilor create de modificarile survenite in organizarea si conducerea procesului bugetar incepand cu anul 1990, cand Banca Nationala a renuntat la executia bugetului, orientandu-si activitatea cu prioritate spre solutionarea problemelor privind circulatia bancara si emisiunea monetara. In al doilea rand, diversificarea sistemului bancar a pus probleme asupra controlului executiei bugetului public national deoarece nu se mai executa nici un control asupra incasarii veniturilor si efectuarii cheltuielilor bugetare. In al treilea rand, organizarea actuala a sistemului bancar prezinta un mare risc pentru sectorul public datorita faptului ca activitatea bancara este supusa regimului falimentului. S-a creat astfel necesitatea stabilirii unui sistem de organizare a executiei care sa asigure protejarea finantelor sectorului public de toate riscurile, inc1usiv de cel al costului ridicat al cheltuielilor legate de comisioanele bancare si dobanzile aferente imprumuturilor ce s-ar lua pentru acoperirea deficitului bugetar.

1.1 Principalele atributii ale trezoreriei

Trezoreria publica prezinta importanta deosebita pentru ca prin ea se realizeaza perfectionarea sistemului informational si decizional, folosindu-se sisteme de prelucrare automata a datelor, obtinandu-se astfel informatii certe, operative in legatura cu executia bugetara, asigurandu-se eficienta sporita in luarea deciziilor. In acest context se asigura informatii zilnice in legatura cu incasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, inregistrarea deficitului, disponibilitatile din conturile trezoreriei. Astfel, M.F.P. dispune de instrumentul pentru stabilirea strategiei pe termen scurt si lung in domeniul finantelor publice, cunoscand ansamblul informatiilor privind derularea executiei prin sistemul trezoreriei.

Principalele atributii ale trezoreriei sunt :

1. casier al sectorului public prin care se asigura incasarea veniturilor, efectuarea platilor si pastrarea disponibilitatilor;

2. asigurarea executiei bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si bugetelor locale, reflectate in incasarea veniturilor din impozite si taxe de la agentii economici si contribuabili si efectuarea platilor dispuse de ordonatorii de credite, in limita creditelor bugetare aprobate;

3. gestionarea datoriei publice, reflectata in primirea imprumuturilor interne si externe, folosirea acestora potrivit destinatiei prevazute in contracte, rambursarea creditelor la scadenta si plata dobanzilor

4. exercitarea operativa a controlului financiar preventiv asupra incasarii veniturilor cat si a incadrarii cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite in prevederile si destinatia aprobata prin bugetele de venituri si cheltuieli;

5. efectuarea operatiunilor de decontare in contul institutiilor publice si   pastrarea disponibilitatilor acestora in urma constituirii si utilizarii mijloacelor extrabugetare si a fondurilor speciale;

6. asigura functionarea corespunzatoare a sistemului informational contabil privind raportarea executiei bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, fondurilor speciale si extrabugetare 

7. atragerea disponibilitatilor din economie;

8. efectuarea de plasamente financiare pe termen a disponibilitatilor statului existente temporar in conturile trezoreriei;

9. asigura evidenta contabila privind executia de casa pentru toate operatiunile de incasari si plati cu ajutorul conturilor sintetice si analitice desfasurate pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si pe platitori;

.

Functiile Trezoreriei statului (clasice si moderne)

Trezoreria prezinta doua functii clasice, respectiv: functia de casier al statului si cea de banca a statului.

Prin functia de casier public Trezoreria efectueaza:

- toate operatiunile propriu-zise de incasari si plati privind fondurile publice in numerar sau prin decontari in cont;- controlul asupra cheltuielilor la eliberarea fondurilor de la buget si asigurarea informatiei necesare privind executia de casa a bugetului in vederea intocmirii conturilor de executie a bugetului si a elaborarii rapoartelor periodice asupra acestora;

- gestionarea pozitiei de casa, zilnice, a bugetului;

- asigurarea lichiditatilor necesare prin cunoasterea fluxurilor de incasari si plati, elaborarea de prognoze cu privire la cerintele de plata, la sincronizarea platilor si incasarilor, inclusiv a acelora privind finantarea deficitului si serviciul datoriei publice.

Insarcinata cu executia efectiva a operatiunilor de incasari si plati prevazute prin legea anuala a finantelor, Trezoreria este casierul statului. Miscarile de fonduri in cadrul Trezoreriei rezulta din operatiunile permanente, vizand pe de o parte, resursele permanente ale statului, in cadrul carora impozitele ocupa un rol esential, iar pe de alta parte, cheltuielile permanente, care cuprind cheltuielile ordinare, cheltuielile de capital, transferurile.

Repetitivitatea acestor operatiuni poate fi inteleasa numai pornind de la functiile permanente ale statului justificand caracterul lor precis, riguros si restrictiv. Realizand aceste operatiuni, Trezoreria manifesta o atitudine pasiva, deoarece aceste operatiuni sunt fixate prin legea finantelor si i se impun Trezoreriei.

Operatiunile de casa ale Trezoreriei Statului sunt clasificate avand in vedere trei criterii:

- criteriul juridic : operatiuni privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele institutiilor publice, bugetele fondurilor speciale, disponibilitatile agentilor economici titulari de conturi deschise la trezorerii.

- caracterul financiar : operatiuni cu caracter definitiv (incasari fiscale si cheltuieli bugetare), cu caracter temporar ( care reclama o rambursare ulterioara a fondurilor) .

- caracterul economic: cheltuieli ordinare ( de functionare si de transfer), cheltuieli de capital.

Functia de banca a statului

Rolul Trezoreriei de banca a statului are doua forme:

Trezoreria actioneaza ca o banca de depozit, banca de afaceri care furnizeaza capitaluri unor intreprinderi pentru a le asigura dezvoltarea ;

Trezoreria actioneaza ca o banca de emisiune si in acest fel intervine in domeniul circulatiei monetare .

In calitate de banca, Trezoreria asigura urmatoarele servicii:

- este banca in care institutiile publice, precum si agentii economici isi au deschise conturi de disponibilitati prin care se efectueaza operatiuni de incasari si plati, realizand astfel, gestionarea disponibilitatilor banesti ale sectorului public si integrarea acestora in politica de lichiditate;

- gestioneaza datoria publica, respectiv, operatiunile de contractare a imprumuturilor de catre Guvern.

Fata de functiile traditionale ale Trezoreriei, casierie si banca, trezoreria se afla in stransa legatura cu piata financiara si, mai ales, cu piata monetara. Pe masura ce statul a evoluat, a fost posibila exercitarea unui anumit control asupra acestor piete .

Trezoreria publica a fost insarcinata cu acest control. Astfel, ea joaca un rol de prim-plan in exercitarea uneia dintre functiile esentiale ale finantelor publice moderne : mentinerea echilibrului monedei si al economiei.

Rezultat al unei economii complexe, functiile actuale ale Trezoreriei nu sunt usor de delimitat. Totusi, se pot regrupa intr-o abordare generica, cinci functii principale:

a. Administrator al banilor publici, in sensul de gardian al echilibrului bugetar si casier al statului.

b. Intermediar financiar in sensul ca imprumuta pentru a acoperi diversele deficite si acorda imprumuturi din disponibilitatile sale .

c. Mandatar al puterii publice intrucat exercita numeroase misiuni de autoritate, specifice statului, in sectoarele economico-financiare ;

d. Agent al investitiei financiare publice in economie in vederea reducerii costului resurselor financiare furnizate (de exemplu: acordarea de garantii anumitor solicitatori de imprumuturi in scopul reducerii costului resursei);

e. Supraveghetor al marilor echilibre ce pot fi definite ca raporturi de egalitate intre nevoile si capacitatile de finantare, ele exprimand chiar obiectul politicii financiare, inteleasa ca ajustare a capacitatilor de finantare la nevoile de finantare si plasarea acestor finantari in serviciul actiunii economice.

1.3 Principiile de baza privind functionarea Trezoreriei Statului

Trezoreria Statului este conceputa sa functioneze dupa urmatoarele reguli :

-realitatea informatiei . Pana la organizarea Trezoreriei, informatia cu privire la structura veniturilor publice era deformata din cauza greselilor de inregistrare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, ca urmare a controlului care erau aprobate creditele bugetare, astfel se realizau in multe situatii, deturnari importante de fonduri .-realizarea actului de control, respectiv un control fiscal, din punct de vedere al incadrarii corecte a veniturilor bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare si al altor criterii urmarite, si un control preventiv asupra tuturor documentelor de plati, cu sau fara numerar, privind executia componentelor bugetului general consolidat.

-universalitatea . Se refera la faptul ca activitatea de Trezorerie trebuie sa se extinda la nivel national. In acelasi sens, referindu-se la o universalitate, pe plan teritorial, aceasta institutie, prin organele sale operative, infaptuieste executia bugetara atat la nivel judetean cat si la nivel local.

-unicitatea . In sensul subiectului abordat obliga ca toate bugetele sa se execute numai prin Trezorerie: institutiile publice au obligatia de a pastra disponibilitatile numai in conturi deschise aici , fiind exclusa posibilitatea de a avea conturi si la bancile comerciale. Exceptie fac numai disponibilitatile virate pentru procurarea valutei, pastrarea acesteia, inclusiv incasarile in aceasta moneda provenite din activitatea proprie, donatii sau sponsorizari.

Unicitatea se refera la metodologia de lucru si la mecanismele implementate, la documentele care circula prin Trezorerie, la obiectivele de control, la tehnica de prelucrare a datelor si de elaborare a situatiilor de sinteza, ceea ce faciliteaza functionarea unitara a sistemului informational instituit.

-operativitatea informatiei. Asigurarea operativitatii informatiilor cu privire la executia componentelor bugetului general consolidat, in plan judetean, cat si national, se realizeaza prin sistemul informational propriu.

-corelatia totala a veniturilor si cheltuielilor cu bugetul din care acestea fac parte impune ca veniturile incasate sa fie varsate in intregime bugetului din care fac parte, iar cheltuielile de asemenea, in totalitatea lor sa fie suportate din bugetul unde au fost prevazute, regula generala fiind aceea ca o cheltuiala nu poate fi finantata decat dintr-un singur buget. De asemenea, ordonatorii de credite sa nu efectueze plati direct din incasari , pentru a nu elimina posibilitatea controlului fiscal asupra colectarii veniturilor, si cel preventiv asupra efectuarii cheltuielilor, prin obligativitatea inregistrarii in totalitate a incasarilor si platilor. Acest principiu nu functioneaza corespunzator si in cazul bugetelor fondurilor speciale si veniturile proprii ale institutiilor publice, putandu-se efectua cheltuieli numai dupa ce s-au constituit, in prealabil fondurile necesare .

- echilibrarea fluxurilor Trezoreriei . Obligativitatea Trezoreriei publice de a echilibra intrarile de fluxuri financiare cu iesirile reprezinta regula de fier care nu poate fi incalcata sub nici o forma, intrucat aceasta institutie nu poate functiona cu cont descoperit.

Fluxurile financiare de intrari trebuie sa acopere in intregime, in orice moment al exercitiului financiar, platile. Daca nu se colecteaza suficiente resurse proprii din impozite si taxe pentru acoperirea platilor, se apeleaza la intregirea acestora prin imprumuturi.

1.4 Organizarea Trezoreriei Statului

In baza Legii contabilitatii articolul 33(1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa organizeze contabilitatea Trezoreriei finantelor publice privind executia de casa a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie speciala, gestionarea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate in contul institutiilor publice.

Activitatile de trezorerie sunt organizate atat in cadrul Ministerului Finantelor Publice cat si in unitatile subordonate ale acestuia.

Organizarea teritoriala a Trezoreriei Statului:

  • La nivel central- Ministerul Finantelor Publice (Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public);
  • La nivel judetean - Directia Generala a Finantelor Publice Judetene (Activitatea de trezorerie si contabilitate publica ;
  • La nivel municipal-Administratia Finantelor Publice Municipala (Activitatea de trezorerie si contabilitate publica municipala ;
  • La nivel orasenesc-Administratia Finantelor Publice Oraseneasca (Serviciul de trezorerie si contabilitate publica
  • La nivel comunal- Administratia Finantelor Publice Comunala (Serviciul/ Biroul de trezorerie si contabilitate publica

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1236
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site