Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

SISTEMUL FISCAL

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
SISTEMUL FISCAL

Sistemul fiscal cuprinde 3 componente strans interdependente : 1.totalitatea inpozitelor ,taxelor si altor venituri fiscal instituite prin acte normative cu caracter fiscal: Codul Fiscal si Codul Vamal 2.mecanismul fiscal respectiv metode,tehnici si instrumente fiscale prin utilizarea carora se asigura dimensionarea,asezarea si perceperea impozitelor,taxelor si contributiilor obligatorii: Codul de procedura fiscal,hotarari ale Guvernului,decizii ale Comisiei Fiscale Centrale cu priv la declarat fiscale. 3.aparatul fiscal reprezentat de institutiile publice specializate ale statului prin care se pun in miscare metodele si tehnicile(motorul care pune in miscare mecanismul fiscal) Trasaturile si functiile sistemului fiscal 1.Sistemul fiscal are rolul de mobilizare a resurselor bugetare la dispozitia statului necesare pt acoperirea chelt publice . Venituri bugetare : * Venituri curente – venituri fiscale ( imp directe si imp indirect) si Venituri nefiscale(ven din proprietati si din vz de bun si serv, diferite taxe de metrologie, amenzi,varsaminte din profitul net al reg autonome,din concesionari,inchirieri); *Venituri de capital – ven din valorificarea unor bunuri apartinand instit publice ; venituri din valorif stocurilor de la rez nat si de mobilizare. 2.Functia economica stimulativa in scopul dezvoltarii activitatilor economice,al sporirii volumului veniturilor,al creeri de noi locuri de munca,sporirii exporturilor, etc. Exporturile sunt operatiuni scutite de taxe vamale,de accize si TVA.Livrarile se realiz in UE si in afara ei. Livrarile pot fi : *intracomunitare(operatiune scutita cu drept de deducere); *export(operatiune scutita cu dr de ded) 3.Functia sociala prin care se urmareste pe de-o parte sa se asigure o anumita protective sociala unor categ de contribuabili, pers fizice care realiz ven mai mici si au greutati material mai mari iar pe de alta parte sa fie stimulate ag econ care utilize forta de munca cu randament redus. 4.Functia de control asupra economiei exercitata de catre Min Fin Publice prin ANAF la nivel central si prin unitatile sale teritoriale sau dupa caz,de catre compartimentele de specialitate unitatilor administratiei locale. Trasaturi: 1.Universalitatea Sist Fiscal care pp includerea in sfera de cuprindere a impunerii a tuturor persoanelor care realiz venituri din aceeasi sursa sau poseda acelasi gen de avere dar si a intregii baze de calcul. 2. Unitatea impunerii care pp ca asezarea sarcinilor fiscale sa se faca dupa criteria unitare pt toti detinatorii aceluiasi obiect impozabil. 3. Echitatea fiscal care pp asezarea impozitelor si taxelor sa se faca potrivit principiului justetii sociale fara nici un fel de discriminare de ordin etnic, religios sau politic. Conform Codului Fiscal, impozitele si taxele se bazeaza pe urmatoarele principii : 1.Neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri cu forma de proprietate asigurand conditii egale investitorilor capitalului roman si strain. 2.Certitudinea impunerii prin alaborarea de norme juridice clare care sa nu conduca la interpretari arbitrare,iar termenele de plata,modalitatile si sumele datorate sa fie clar precizate in cadrul legii. 3.Echitatea fiscala la nivelul pers fizice prin impunerea diferentiata a veniturilor in functie de marimea acestora. 4.Eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului Fiscal a.i. aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorizate ptr contribuabili in raport cu impozit in vigoare la data aplicarii acelei reglementari.

Elemente comune specifice veniturilor fiscale  In asezarea impozitelor si taxelor exista o serie de elemente comune dintre care retinem : 1.Obiectul venitului fiscal; 2. Baza impozabila(de calcul); 3.Subiectul venitului si platitorul ; 4.Cota (sau cuantumul unitar al venitului fiscal); 5.Termenul de plata ;6.Inlesniri acordate de plata; 7.Drepturile si obligatiile platitorilor; 8. Sanctiuni pt neindeplinirea oblig fiscal(raspund fiscala).

1.Obiectul imp este elementul care sta la baza asezarii acestuia si poate fi reprezentat de : venit, profit,valoare,acte si fapte. Ex de impozite care au ca obiect venitul : venit impozabil la pers fizice : pe veniturile din salarii,din activitati comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, imp pe veniturile din investitii, din activitati agricole,transferurile dr de folosinta(inchirieri) etc. Ex de impozite care au ca obiect valoarea: face obiectul taxei pe valoarea adaugata. Ex de imp care au ca obiect profitul : ca profit fiscal. Ex de impozite care au ca obiect actele si faptele: in special In cadrul taxelor de timbre pt actiunile in instanta, pt deschiderea si dezbaterea succesiunilor; actele : obiectul taxelor de timbre pt legalizare, autentificare,traducere,etc.  2. Baza impozabila(de calcul) reprez elem pe care se fundamenteaza calculul impozitului. Baza impozabila de f multe ori se identif cu obiectul impunerii dar sunt si sit in care aceste 2 elem difera.In general baza se identifica cu obiectul atunci cand obiectul il reprez venitul, profitul sau valoarea. Ex: imp pe salarii(fac obiect al imp pe salariu,baza de calcul :venit impozabil ; Salarii brute – Contributii obligatorii = Venit net , diminuat cu deducerea personala, cu contributii de sindicat, cu contributii de pensii private(400E/an)) Baza de calcul = Venit impozabil ; Profit impozabil = Ven total – Chelt totale – Venit neimpozabil+ Chelt neded ; Valoarea adaugata = Vanzari – Cumparari ; TVA pl = 19% x VA ; TVA pl = TVA colectat – TVA deduct Obiectul impozabil ≠ Baza de calcul →Cand obiectul este reprezentat de bunuri . Ex : impozitul si taxa asupra cladirilor; terenurilor ; mijloacelor de transport PF: Impozit asupra cladirilor la pers fizice : obiectul il reprez cladirea, baza de calcul fiind val impozabila a cladirii (ajustata in functie de rangul localitatii si de zona in cadrul localitatii). Val impozabila = Suprafata construita desfasurata a cladirii x Coef de corectie pt supraf ( Kc)x Norma imp/m2(lei/m2) = Su x Kc Kc = 1,2 Norma este calculate in functie de materialele din care este construita cladirea, de dotarea cu cele 4 tipuri de utilitati si de structura de rezistenta.Cota de impunere este procentuala proportionala 0.1%,nediferentiata mediul urban de mediul rural. Pana in 2007 : 0.1% pt mediul rural ; 0.2% pt mediul urban. Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acestuia astfel: a. cu 20% pt cladirile care au o vechime > 50 ani ; b. cu 10% pt cladirile cu o vechime intre 30 si 50 ani Aceste ajustari au fost valabile pana in anul 2008. Legea codului fiscal confera anumite competente organelor admin publice locale : 1. De majorare a impozitului pana la 20% ; 2. De acordare a unor bonificatii pt plata integral a impozitului annual datorat pana la scadenta primului termen de plata(pana la 10% din val imp). Majorarile si bonificatiile sunt stab prin hot ale Consiliilor Locale iar pt Bucuresti prin hot Consiliului General a Mun Buc (fiind valabila pt toate sectoarele). Pentru 2009,pt Buc bonificatia este de 7%. Aceste impozite se platesc anual in 2 rate egale pana la data de 31 martie si 30 sept inclusiv. Impozitul se majoreaza pt celelalte cladiri aflate in proprietate cu destinatia de locuinta cu exceptia celor inchiriate astfel: cu 15% pt prima cladire dupa cea de domiciliu(de vacanta); cu 50% pt a 2-a; cu 75% pt a 3-a; c 100% pt a 4-a si urmatoarele. In cazul cladirilor aflate la subsol, demisol si mansarda cu destinatia de locuit, val impoz se reduce cu 25%, iar in cazul altor destinatii decat de locuit valoarea impozitului se reduce cu 50%.

PJ : Baza de calcul in cazul imp pe cladiri o reprezinta valoarea contabila (BC) reev a cladirii asa cum este in patrimoniul societatii. Impozitul platit = Cota x BC Cota este cuprinsa intre 0.25% - 1.5%. Codul Fiscal iti da o limita si Consiliul Local fixeaza cota. Pentru cladirile proprietate publica sau private a statului,sau a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate, inchiriate,date in administrare sau in folosinta pers juridice se stabileste tax ape cladiri in sarcina concesionarilor, locatarilor sau dupa caz titularilor dreptului d administrare sau folosinta. Taxa se stab similar impoz pe cladiri. Impozitul si taxa pe teren Obiectul il reprezinta terenul , baza de calcul o reprez suprafata. Supraf se corecteaza in fct de tipul terenului,pozitia acestuia, categoria de folosinta. Impozitul pe teren = Cota in suma absoluta x (Suprafata x Kc) ; Suprafata x Kc = BC Impozitul si taxa asupra mijloacelor de transport Obiectul il repr mijl de transp auto,moto si pe apa. Baza de calcul este data de capacitatea cilindrica a autoturismului exprimata in numar de unitati de impunere ( o unitate de impunere = 200cm3 si fractiuni din acestea). La 2007 taxa asupra mijl de transport= capacitatea cilindrica exprimata in unit de impunere 1 UI = 500cm3. Tax ape auto pana in 2000cm3 in 2007 era de 7 lei,in prezent pe auto intre 1600 – 2000 cm3 este 15 lei/ unitate. 3.Subiectul si platitorul veniturilor fiscale – Subiectul este pers fizica sau juridical detinatoare sau realizatoare a obiectului impozabil si care are obligatia platii impozitului. Subiectul este una si aceeasi persoana cu platitorul dar exista situatii in care difera. 4.Cota sau cuantumul unitar al venitului fiscal→reprez impozitul aferent unei unitati de impunere. Cota de impunere poate fi stabilita in suma fixa sau in cota procentuala. Cota in suma fixa exprima cuantumul unitar al venitului fiscal si se utilizeaza in general in cazul impozitelor si taxelor locale(atunci cand baza de calcul o formeaza bunul,actele si faptele).Exemplu : imp pe teren, pe mijl de transport, toate taxele de timbru. Cota % imbraca urm forme : a) proportional ( nu se modifica indiferent de marimea bazei de calcul); b) progresiva ; c)regresiva pe transe a)proportional –se utilizeaza atunci cand baza de calcul o reprezinta venitul, profitul sau valoarea (ex: impozitul pe venitul din salariu) b)progresiva – se modif in functie de modif intervenite in baza de calcul crescand odata cu cresterea bazei impozabile. Cresterea progresiva a cotelor este limitata la un plafon maxim al bazei impozabile a.i. oricare crestere a bazei de calcul peste plafonul maxim legal se impoziteaza cu o cota proportionala. (Ex: impunerea veniturilor persoanelor fizice reale pana in 2005 cand exista imp pe venit global(cota maxima 40%). c)regresiva pe transe - se modif in sensul reducerii pe masura cresterii bazei impozabile,ele aplicandu-se de fiecare data la anumita transa a bazei de calcul. (Ex: imp pe venit din transferul proprietatii mobiliare din patrimoniul personal) →Pentru constructiile cu terenuri precum si pt terenurile de oricare fel fara cnstructii,dobandite intr-un termen de pana la 3 ani,cotele sunt : * 3% pana la 200.000lei ; * 6000+2% pentru > 200.000lei →Pentru imobilele dobandite pana la data >3 ani,cotele sunt : *2% pana la 200.000lei; *4000+1% peste 200.000lei. Nu se plateste impozit pentru mosteniri sau transferuri. 5.Termenul de plata reprez data pana la care sau dupa caz data la care obligatiile fiscal tb varsate la buget. Termenul de plata este un element specific prevazut pentru fiecare impozit in parte de/prin actul normative instituitor Lg 571/2003. (Ex: termenul de plata sub forma de interval pt imp prof venit ) →imp pe profit se plateste trimestrial pana la 25 a primei luni din trim urmator ; →pt imp anual,term de pl este term de dep a decl de imp prof anuala adica 15 apr inclusiv, a an urm

→TVA, term de pl este lunar,scadenta 25 a lunii urm pt pers juridice care au realiz in anul prec o CA>100.000E si este trim ,scadenta 25 ale primei luni ale trim urm atunci cand CA anuala < 100.000E →imp si tax ape terenuri,cladiri,mijl de transp au term de pl la scadenta platii : 31 martie si 30 sept →imp pe salarii: term de plata cu scadenta 25 ale lunii urmatoare. In cazul in care termenul de plata e o zi fixa atunci scadenta coincide cu termenul de plata. Pentru drepturile de import oblig fiscale datorate de importator in vama : taxe vamale, accize, comision vamal , tva. 6.Facilitati,inlesniri acordate de plata - aceste elemente sunt prevazute in acte normative instituitoare dar si in anumite reglementari fiscal cu caracter general. In general,inlesnirile acordate urm scopuri sociale si economice. Facilitatile fiscale se refera la: a)scutiri; b)reduceri;c)bonificatii;d)amanari si esalonari a)urm scopuri ec. si sociale(ex: exporturile,dividende )2009 →scutirea de imp pe dividend, in urm sit: 1.sunt scutite de imp pe dividend,dividendele reinvestite in scopul constituirii si crearii de noi locuri de munca la soc distribuitoare de dividend ; 2.sunt scutite de imp pe dividend,dividendele investite in cap social al altei pers juridice in scopul crearii de noi locuri de munca pt dezvolt activitatii acestei soc conform ob de activitate cu care s-a inscris la Registrul Comertului. b)se aplica in gnral in scopul stimularii unor activitati avand si un scop social pt contribuabilii pers fiz Ex: red imp pe venit din salarii prin acord ded pers in functie de situatia personala a contribuabilului si a persoanelor pe care le are in intretinere(este lim pana la un anumit plafon max 3000) *deducerea unor chelt suplimentare reprez 20% chelt de cercetare dezvoltare eligibile la calculul profitului impozabil; * reducerea impozitului pe profit annual datorat in cadrul actiunilor de sponsorizare si acordare de burse private.

Creditul fiscal pt sponsorizare = lim ( 3‰ CA, fara a depasi 20% imp prof anual)

c)se acorda cu scopul de a stimuli anumiti platitori sa-si achite cu anticipatie oblig anuale datorate pana la scadenta primului termen de plata. Exemplu : bonif acordata de consiliile locale pt imp si taxele locale acordate integral pana la 31 martie anul curent (max 10% din oblig datorata)  d)se aproba de organul fiscal competent potrivit competentelor stabilite de Codul de proced fisc. Amanarile au in vedere declararea term de plata iar esalonarea pp fragmentarea oblig de plata. 7.Drepturile si obligatiile . Platitorii de venituri fiscal au in pp urm drept : - dreptul de a pretinde aplicarea corecta,echitab a reglem legale in leg cu asezarea si perceperea ; - dreptul la compensare a sumelor platite in plus fata de obligatiile fiscal datorate cu sumele pe care le are de plata la termenele ulterioare. Prin declaratiile fiscale contribuabilul are posib de a-si realiza compensarea in baza decontului de TVA sau de a solicita compensare(la cererea contribuabilului). – dreptul la restituire in cazul in care s-au platit in plus sume mai mari care au fost recuperate in totalitate prin compensare. Restituirea se poate face prin solicitare in cazul decontului de TVA sau la cererea contribuabilului (aceasta fiind precedata de inspectie fiscala). – dreptul la contestatie importiva masurilor dispuse prin actele de impunere ( acte adm fiscale) intocmite de organelle de inspectie fiscala. Contestatia e o cale adm de atac si nu inlatura dreptul la actiune al celui care se considera lizat in drepturile sale printr`un act administrative fiscal sau prin lipsa acestuia. Contestatiile se depun la organul fiscal competent al act este atacat si nu sunt supuse taxelor de timbre. Termenul de dep al contestatiilor este de 30 zile de la data comunicarii actului adm fiscal atacat. In solutionarea C org fiscal competent emite decizii sau dispozitie supa caz(acestea aveand caracter definitiv).

SANCTIUNI

Sanctiuni Sanctinunile aplicate pt neindeplinirea obligatiilor fiscale sunt contraventionale si infractiuni fiscale.Sanctiunile contraventionale reglementate de codul de procedura fiscala imbraca 2 forme: *Majorari de intarziere: 0,1% pe zi de intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului de plata si pana in ziua platii inclusive. *Amenzile contraventionale aplicate pentru neindeplinirea altor obligatii fiscale decat neplata integral si la termen. Amenzile pt alte tipuri de incalcari : nedeclararea veniturilor, netinerea evidentei cu character fiscal, retinerea si neachitarea la termen a impozitelor. Amenzile sunt variabile si in functie de gravitatea faptelor care constituie contraventie fiscal.

Mecanismul fiscal este totalitatea metodelor si tehnicilor de impunere, urmarire si percepere a veniturilor fiscale precum si instrumentele fiscale cu ajutorul carora se concretizeaza obligatia fiscala si se repartizeaza catre organul fiscal competent . Metode de asezare(impunere) : Impunerea pp identificarea tuturor categoriilor de pers fizice sau juridice care detin sau realizeaza un anumit obiect impozabil , evaluarea bazei de calcul si determinarea obligatiei de plata. Impunerea poate imbraca mai multe forme: *Autoimpunerea =pp identificarea obiectului impozabil,evaluarea bazei de impunere ,det impozitului de catre contribuabilulinsusi in baza reglementarilor fiscale. *Impunerea provizorie sau definitiva= impozitarea se realiz provizoriu in timpul anului si se definitiveaza la sf anului at cand se cunosc realizarile anuale(si poate fi determinate pe baza de calcul anuala) EX: impunerea venitului din act independente sub forma act comerciale , a drepturilor de propietate intelectuala si a altor venituri determinate pe baza datelor reale oferite de contabilitatea in perioada simpla.

*Impunerea individuala sau colectiva =daca avem in vedere modul de desfasurare a activitatii generatoare de venit impozabil . EX:impunerea veniturilor din act independente se poate realize individual pt veniturile din act comerciale , profesiile libere , veniturile din act agricole, dar se poate stabili si o impunere colectiva in cazul unor asocieri.  *Impunerea directa, indirecta sau forfetara in functie de modul in care se stabileste obiectul si baza de calcul.: *Impunerea directa pp evaluarea directa a obiectului impozabil de catre organul fiscal competent in baza declararii ob impozabil de catre contribuabil. EX: impozitul pe cladiri, pe terenuri, pe mijloace de transport. *Impunerea indirect . EX: impozitul pe venituri din chirii ; *Impunerea forfetara =caz in care obiectului impozabil I se atribuie apriorii o anumita valoare , in functie de care se stabileste impozitul datorat. EX: impozit pe venituri din activitati agricole, din activitati independente forma profesii-libere(impozitate pe baza normelor de venit) *impunerea partial sau globala dpdv al modului in care se cumuleaza elementele bazei de calcul. *impunerea partial pp impozit veni pe fiecare loc de realizare si sursa de venit. Pana in 2004 impunerea se realize individual pe fiecare obiect impozabil, iar la sf anului se stab o baza de calcul anuala si se aplica o cata de impozit reprez impozit global. Exista anumite categorii de venituri care se impoziteaza partial , venituri din salarii, din dividend, din dobanzi, ramanand sub aspectul impunerii => impozit final.

Exista categorii de venituri care se cumuleaza la sf anului(venitul realizat).Urmarirea are in vedere depistarea contribuabililor platitori , supravegherea si indrumarea permanenta a acestora in scopul achitarii integrale si la termen a impozitelor la buget precum si organizarea evidentei datelor si a sumelor incasate.

Perceperea pp incasarea efectiva a sumelor datorate de platitori, inregistrarea lor in cuanturile bugetare deschise la trezoreria publica.

Metode de percepere *Calcularea si varsarea directa ca pp determinarea si plata obligatiilor la buget de catre contribuabilii insasi. Aceasta metoda de percepere se utilizeaza atunci cand metoda de impunere este autoimpunere. *Stopajul la sursa: retinerea si varsarea, caz in care obligatia retinerii si a varsarii la buget revine platitorului de venituri. Toate impoz calculate si varsate pprin stopaj la sursa sunt impoz finale. *Impunerea si debitarea . imp se realiz de catre org fiscal competent care inscribe in registrul de ROL sau in evident informatizata debitelele contribuabilului asigurand si perceperea acestora prin instiintari de plata. *Aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile . aceasta metoda se aplica in cazul taxelor de timbru pt actele si faptele cu caracter juristdictional cat si pentru actele si serviciile notariale.texele astfel platite nu mai pot fi restituite intrucat timbrul fical fiind anulat a fost scos din circulatie si nu mai e utilizat. *Dovada platii poate fi facuta prin marca timbrului aplicata si anulata pe actul adm. Instrum impunerii: * declaratiile fiscale; * procesele verbale si deciziile de imp intocm de org fiscal;*raportul de inspectie fiscal.

OBLIGATIA SI CREANTA FISCALA

Repr 2 concepte antonime: -obligatia e in sarcina contribuabilului; -creanta e in sarcina statului.

Obligatia fiscala ia nastere in cadrul relatiilor de constituire a resurselor financiare publice.

Obligatia fiscala este stabilita unilateral de catre stat asupra debitorului (contribuabilului) de a achita in contul bugetului general consolidat o anumita suma in cuantumul si la termenul legal de plata.

In acceptiunea codului de procedura fiscala, conceptul de obligatie este mult mai larg, cuprinzand alaturi de obligatia de plata si alte obligatii cum ar fi: - obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile precum si impozitele datorate

- obligatia de a calcula si inregistra in evidentele fiscale si contabile, impozitele, taxele si contributiile datorate bugetului general consolidat

- obligatia de a plati majorari de intarziere, penalitati si amenzi contraventionale denumite obligatii accesorii

- oblig de a calcula, retine si de a plati la termenele legale impozitele care se realiz prin stopaj la sursa

- alte obligatii prevazute de legile fiscale

Din cele prezentate rezulta anumite trasaturi specifice obligatiei fiscale care o diferentiaza de celelalte tipuri de obligatii:

1. este o oblig juridica deoarece da nastere la relatii juridice intre subiectul impozitului si stat (sunt niste relatii de drept material fiscal)

2. este o oblig legala deoarece izvoraste totdeauna din acte normative instituitoare de impozite si taxe, iar indeplinirea acesteia este garantata prin constrangerea de catre stat

3. in toate cazurile imbraca forma baneasca, realizandu-se efectiv la buget in lei, daca legea nu prevede altfel

Privita unilateral dpdv al fiecaruia dintre parti, obligatia fiscala repr pt creditor o creanta, adica un drept de creanta al statului, iar pt debitor o datorie, adica datoria platitorului sau a contribuabilului.

Cf Codului de Procedura Fiscala in cazul in care obligatia fiscala nu a fost indeplinita, debitorii devin urm persoane:

a) mostenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor – in cazul pers fizice

b) cel care preia in totalitate sau in parte drepturile si obligatiile debitorului supus unui proces de fuziune, absorbtie sau reorganizare

c) persoana careia i s-a stabilit raspunderea cf legii falimentului

d) pers care isi asuma obligatia de plata a debitorului prin constituirea unei garantii reale la nivelul cuantumului obligatiei fiscale

e) alte persoane stabilite potrivit legii

Creanta fiscala repr dr statului de a percepe, prin organele fiscale specializate, impozite, taxe si alte venituri in contul bugetului general consolidat de la contribuabilii pers fizice sau juridice.

Cf Codului de Proced Fiscala creantele fiscale repr drepturi patrimoniale ce rezulta din raporturile de drept material fiscal referitoare la:

- dr de a percepe creante fiscale principale precum si dr la rambursarea sau restituirea sumelor achitate in plus la termenele anterioare

- dr de a percepe obligatii fiscale accesorii

Concretizarea obligatiei fiscale in sarcina contribuabilului debitor se realiz prin intocmirea titlului de creanta fiscala.

Titlul de creanta fiscala repr actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmit de organele fiscale competente.

Fiind un act juridic unilateral si individual, titlul de creanta nu face altceva decat sa constate obligatia fiscala in sarcina contribuabilului debitor si nu sa creeze noi obligatii fiscale.

Trasaturile titlului de creanta:

1. este un act juridic constatator, declarativ in sensul ca nu creeaza noi obligatii fiscale ci doar constata existenta unora izvorate totdeauna dintr-un act normativ cu caracter fiscal.

2. are forta de titlu executoriu si poate fi atacat pe cale administrativa si pe cale judiciara in cazurile prevazute de lege

In baza titlului de creanta poate fi declansata procedura de executare silita fara a mai fi nevoie de investirea lui cu o formula executorie prin hotarare judecatoreasca.

Formele titlului de creanta fiscala sunt diferite in fct de instrumentele prin care se stabilesc in fata legii obligatiile fiscale. Toate actele administrative fiscal reprezentand intrumente ale impunerii au si calit de titlu de creanta.

Ex de titlu de creanta:

1. deciziile de impunere pt obligatiile sub forma de impozite si taxe care se det de catre organul fiscal in baza informatiilor continute in declaratia de venit intocmita si depusa de contribuabil

2. decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala in urma verificarilor ulterioare efectuate (la sediul contribuabilului sau la sediul organului fiscal)

3. declaratia vamala pt obligatiile datorate de contribuabil in vama (pt drepturile de import)

4. procesul verbal de constatare si sanctionare contraventionala intocmit cu ocazia aplicarii amenzilor contraventionale de catre organul fiscal

5. decizia sau dispozitia de solutionare a contestatiilor

6. alte acte administrative fiscal emise de organele competente prin care se constata si se individualizeaza creantele fiscale

In fct de scopul pt care este intocmit, titlul de creanta poate fi explicit sau implicit.

Titlurile de creanta explicite se intocmesc exclusiv in scopul de a constata si individualiza un impozit in sarcina unui contribuabil (decont de TVA, privind accizele, declaratia anuala privind impozitul pe profit).

Titlul de creanta implicit se intocmeste intr-un alt scop decat acela de a constata obligatii fiscale (shtatele de salariu, bilantul).

Stingerea obligatiei fiscale

Modalitatile normale, ordinare prin care se sting obligatiile fiscale sunt:

1. plata; 2. compensarea; 3. scaderea; 4. anularea; 5. prescriptia.

Plata este cea mai simpla si raspandita modalitate de stingere a obligatiei si poate fi realizata in numerar, prin decontare bancara si prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile.

Plata in numerar à de catre pers fizice in general, prin casieriile trezoreriei publice, agentiile CEC si prin mandat postal.

IMPOZITUL PE PROFIT – asezarea, urmarirea si perceperea –

Elemente tehnice ale impozitului pe profit : Platitorii(contribuabilii) imp pe profit sunt : 1.pers juridice romane pt prof impozabil obtinut din orice sursa din RO si din strainatate 2.pers juridice straine care desf activitati printr-un sediu permanent in RO. In acest caz imp se calc pt profitul impozabil aferent sediului permanent 3.asocieri dintre pers juridice straine si pers juridice nerezidente care desf activitati in RO intr-o asociere care nu da nastere unei pers juridice. In acest caz imp se aplica asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibil fiecarei part 4.asocierile dintre pers juridice romane si pers fizice rezidente romane pt veniturile realizate atat in RO cat si in strainatate din asocierile fara personalitate juridica. Impozitul astfel calculate se retine si se varsa de catre pers juridical romana 5.persoanele juridice straine care realiz venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in RO precum si din vz titlurilor de participare detinute la o pers juridical romana. In perioada 1 ian-31 dec 2009 nu se datoreaza impozit pe castigurile din tranzactiile cu valori mobiliare. Scutirile de la plata impozitului pe profit Sunt scutite urmatoarele categorii : 1. Trezoreria publica ; 2. Institutiile publice pt fondurile publice inclusiv pt veniturile proprii si disponibilitatile realizate si utilizate potrivit legii finantelor publice ; 3.Institutiile de invatamant particular acreditate sau autorizate pt veniturile utilizate in anul curent sau in anii urmatori potrivit legii invatamantului ; 4.Cultele religioase pt veniturile obtinute din producerea si valorificarea obiectelor necesare activitatii de cult precum si pt veniturile obtinute din chirii cu conditia utilizarii sumelor respective ptr intretinerea,repararea si functionarea unitatilor de cult; 5. Cultele religioase pt veniturile obtinute din activitati economice care sunt utilizate in anul curent sau in anul urmator in scopuri caritabile ( intretinerea, ingrijirea pers neajutorate…); 6.Banca Nationala a Romaniei ; 7.Ascociatiile de proprietari precum si cele de locatari pt veniturile obtinute din activitati economice care sunt sau vor fi utilizate in scopul intretinerii,repararii cladirii ,cresterii eficientei si confortului acesteia; 8.Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si patronale sunt scutite de plata impozitului pe profit pt anumite tipuri de venituri specifice → cotizatii ale membrilor si simpatizantilor , contributii, taxe de inscriere, donatii,sponsorizari, venituri din desf unor activitati cu caracter cultural,sportiv si de invatamant(educativ),plasamentele disponibilitatilor acestora→si pt veniturile din activitati economice in limita echivalentului a 15.000€ dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite.Baza de calcul a impozitului pe profit

Impozitul se determina prin aplicarea cotei la o baza de calcul. Baza de calcul o reprezinta profitul impozabil. Impozitul = 16% x Baza de calcul (BC) Profitul impozabil = Ven tot – Chelt tot – Ven neimpoz + Chelt nedeductibile Cheltuielile pot fi : *aferente veniturilor → deduct integral ; * deduct in limita ; *integral nededuct Veniturile pot fi : *impozabile ; *neimpozabile

VENITURILE sunt sumele sau valorile incasate sau de incasat din intreaga activitate a intreprinderii (operatii de exploatare financiare, extraordinare).

Veniturile neimpozabile cuprind : 1.dividendele primite de la o pers juridica romana sunt supuse impozitarii cu o cota de 10% prin retinere la sursa; dividendele primite de o pers juridical romana, societate mama, de la o filial a sa situata intr-un stat membru daca pers juridica romana intruneste cumulativ urmat conditii: *este platitoare de imp pe profit fara posibilitatea vreunui exceptori(conform legii fiscale romane); *detine min 10% din cap social al pers juridice din statul membru incepand cu anul 2009(15% a fost detinerea in 2008); *la data inreg venitului din dividend,participatia minima era detinuta pt o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani. Din 2009 se acorda scutire de imp pe dividende pt dividendele : a)reinvestite in societatea distribuitoare in scopul mentinerii si creerii de noi locuri de munca ; b)investite in cap social al altor societati pt crearea de noi locuri de munca potrivit obiectului de activitate inscris la Of Reg Comert 2.veniturile rezultate din anularea chelt pe care nu s-a acordat deducere precum si veniturile rezultate din anularea sau reducerea provizioanelor pt care nu s-a acordat deducere cat si veniturile rezultate din recuperarea unor cheltuieli nedeductibile. 3.veniturile neimpozabile prevazute express in acorduri si memorandumuri 4.diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor,primelor de emisiune si a profiturilor nerepartizate la pers juridice la care se detin aceste titluri. ( 4→suspendata temporar)

Cheltuieli deductibile in limita : cheltuieli cu protocolul  Cheltuieli partial deductibile = 2%(Ven imp – Chelt af ven impoz + Imp pe pr + Chelt protocol) 2)Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare limita : max 2,5 x nivelul diurnei stabilit pt institutiile publice (13 lei/zi) 3)Cheltuieli sociale deductibile in limita unei cote de 2% aplicata asupra chelt cu personalul 4)Cheltuieli cu dobanda si pierderea neta din diferenta de curs valutar. Sunt integral deductibile atunci cand gradul de indatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Daca Gi>3 sau capitalul propriu este nagativ, chelt cu dobanzile insumate cu pierderea neta din diferentele de curs valutar sunt nedeductibile in perioada de calcul a impozitului acestea reportandu-se in perioada fiscala viitoare pana la deductibilitatea lor integrala. In cadrul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, altele decat instit fin de credit si cele autorizate sa acorde credite,dobanzile deductibile sunt limitate la : a)nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR aferenta ultimei luni din trimestru pt care se calc imp pe profit pt imprumuturile in lei b)nivelul ratei dobanzii anuale ptr imprum in valuta. Aceste limite se aplica separat pt fiecare imprumut indiferent de data la care a fost contractat inainte de aplicarea limitei privind gradul de indatorare. 5)chelt reprez tichetele de masa acordate de angajator fara respectarea prevederilor legale aferente. 6)chelt efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative in limita unei sume reprezentand echivalentul a 200€ pentru 2008 si 400€ pentru 2009 7)chelt cu primele de asigurare voluntara de sanatate efectuate de angajator in limita unei sume reprezentand echivalentul a 200€ pt 2008,respectiv 250€ pt 2009, intr-un an fiscal pe fiecare angajat. Cursul de schimb este acela comunicat de BNR la data inregistrarii cheltuielilor. 8)perisabilitatile sunt deductibile in limita normelor legale,stabilite de organelle specializate 9)chelt pentru functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de servicii situate in localitatea unde se afla sediul societatii, sunt deductibile in limita suprafetelor construite,majorata cu 10% 10)chelt de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor folosite de angajati cu functii de conducere si de administrare in limita a cel mult un singur autoturism pe persoana. 11)rezervele si provizioanele sunt deductibile astfel : a) rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil inainte de impozit din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga chelt aferente acestora pana cand rezerva legala va atinge 20% din cap social subscris si varsat. b) sunt deductibile provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din limita creantelor inregistrate de catre societate care indepinesc cumulativ urm 5 conditii : * sunt inregistrate dupa 1 ian 2007 ; * nu sunt garantate de alta persoana ; *creanta respective este detinuta de o pers juridical asupra careia s-a declansat procedura de deschidere a falimentului ; * sunt datorate de pers care nu sunt afiliate contribuabilului ; * au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului ; c) provizioane ptr garantii de buna executie. Acestea se constituie trimestrial pentru lucrarile executate in cursul trimestrului pt care se acorda garantie in perioada viitoare. Aceste provizioane sunt deductibile la nivelul cotelor prevazute in contractele incheiate.

Cheltuieli integral nedeductibile :  

*chelt ale contribuabilului cu imp din timpul anului ;  *chelt privind stocurile constatate lipsa din gestiunea contribuabilului si pt care nu s-au incheiat contracte de asigurare *chelt cu sponsoriz, cu mecenatul, cu acordarea de burse private pt care contribuabilul beneficiaza de o reducere a imp pe prof annual datorat, in limita a 3‰,fara a depasi 20% din imp anual datorat *chelt facute de firma in favoarea actionarilor si nu se impoziteaza *chelt cu taxele cu contributiile catre org guvernamentale sau catre asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea contribuabilului, in limita a 4000€ annual.

Plata impoz de catre soc financiar bancare, de catre soc comerciale, de catre asocierile fara pers juridical, de catre organiz non profit si de catre contribuabili care realiz venituri majoritatea din activitati agricole(sau cele care intra sub influenta imp pe venit a pers juridice).

IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR

Microintrep sunt persoane juridice romane care indeplinesc la sf anului in mod cumulative urm conditii: *Realiz ven, altele decat din consultanta si management in proportie de peste 50% din ven totale. *Are unul pana la 9 inclusiv salariati. *A realizat in exercitiul precedent venituri care au deposit echivalentul a 100.000 € si de capital social este detinut de catre alte persoane decat autoritatile si institutiile publice. In cazul in care o microintrepr se infiinteaza sau isi inceteaza activitatea in timpul anului, anul fiscal este considerat la nivelul perioadei din anul calendaristic in care aceasta a functionat. Impozitul pe venitul microintrepr este optional. Microintreprinderile ,platitoare de impozit pe venit care nu mai indeplinesc una dintre cele 4 conditii, nu mai aplica acest system de impunere incepand cu anul fiscal urmator. Microintrepr platitoare de impozit pe venit pot opta pt plata impoz pe venit incepand cu anul fiscal urmator. Aceasta optiune se exercita pana la 31 ian , anul fiscal urmator celui pentru care a platit impozit pe venit. Mirointrep pl de impz pe profit pot opta pt plata impoz pe venit in anul imediat urm daca indepl cele 4 conditii si daca nu au mai fost platitoare de impz de venit microintrepr . O microintreprindere nou infiintata poate opta pt plata impoz pe venit incepand cu primul an fiscal , daca cond privind veniturile realizate ,prima si capitalul soc, ultima sunt indeplinite la data inregistrarii entitatii la registrul comertului,iar conditia privind numarul de salariati este indeplinita in termen de 60 de zile de la data inregistrarii. Baza de calcul o constituie veniturile optinute din orice sursa de microintrpr. Din baza de calcul se scad urm categorii de venituri . intre venituri din productia stocata , ven din prod imobilizata(imobilizari de active corporale si necorporale), ven reprez cota-parte a subventiilor guvernamentale cat si a altor surse de finantare a investitiilor,ven din provizioane(reluari), ven din anulatea unor datorii si a majorarilor datorate bugetului de stat care nu au fost ch deductibile la calculul profitului impozabil,ven din despagubiri de la soc de asigurare. Cheltuieli deductibile in cazul imp pe venit sunt cele referitoare la achizitionarea caselor de marcat care se deduc din baza impozabila conform doc justificative in trimestrul in care au fost puse in functiune. Cota de impunere a veniturilor este de 3% pt anul 2009 si a fost de 2,5% in anul 2008. Calculul si plata impozitului pe venit se realizeaza trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator. Obligatii declarative ale microintreprinderilor: abligatia de a depune trimestrial pana la termenul de plata a imp declaratia de impozit pe venit. Pt impunerea pe venit nu pot opta urm categ de pers juridice: *Acelea care desf acti in domeniul bancar; *Acelea care desf act in dom asigurarilor,reasig pietei de capital cu exceptia intermediarilor de pe aceste piete;*Pers care desf activitati in dom jocurilor de noroc, al cazinourilor si al pariurilor sportive; *Pers care au capital social retinut de un actionar ,pers juridical care are peste 250 angajati

IMPOZITUL PE VENIT

Contribuabilii : - pers fiz rezidente cu domiciliul in Ro pt veniturile obtinute din orice sursa atat din Ro cat si din afara Ro; -pers fizice nerezidente pt ven obtinute in Ro din activitati inddependente desfasurate printr-un sediu permanent in Ro , din act independente in Ro din care realizeaza venituri salariale , precum si din alte venituri pt care se datoreaza impozit pe venit (EX: venituri obt din inchirierea sau alta forma de cedare a dr de folosita a aunor proprietati imobiliare situate in Ro sau din transferul titlurilor de raticipare detinute la o pers juridical romana=>pe perioada 1 ian-dec 2009 este suspendat.

Categoriile de venituri impozabile: 1.venituri supuse impozitului(impozabile)= sunt categoriile de venituri in bani cat si ech in lei al ven in natura cuprinzand urm categorii de venituri: * Ven din act independ(ac imbraca forma: (*ven din act comerciale;*profesii libere;*de de propr intelectuala);*Venituri din salarii;*Ven din cedarea folosintei bunurilor ;*Venituri din investitii;*Venituri din pensii pentru suma care depaseste un anumit cuantum=1000;*Ven din act agricole;*Ven din premii si jocuri de noroc;*Ven din transferul proprietatilor imobiliare din patrimonial pers ;*Ven sin alte surse

2. venituri neimpozabile= ven care nu se supun impozitarii din anumite considerente de ord social, economic , politic, etc. Aici se include:

*Ajutoarele si indemnizatiile sau alte forme de sprijin cu destinatie speciala acordata din bugetele publice precum si din alte fonduri publice cu exceptia indemnizatiilor pt incapacitate temporara de munca( acestea sunt assimilate veniturilor de natura salariala.) EX: alocatii de stat pentru copii , alocatie pt intretinerea copiilor aflati in plasament ,indemnizatie pentru pers cu handicap , alocatie primita de pers nevazatoare , aj social pt incalzirea locuintei, aj de urgent acordate de guvern si de organele adm locale in situatii de necessitate ca urmare a unor calamitati,incendii, indemnizatie de maternitate ,indemnizatia pentru cresterea copilului pan ala implinirea varstei de 2 ani,iar in cazul copilului cu handicap pana la 3 ani, ajutoarele pentru decas, ajutoare pt procurarea de proteze medicale. *Sumele incasate din asigurar de orice fel reprez despagub de la societati de asigurari datorate unor prejudicii material suferite de pers fizice inclusive despagubirile repr daume morale; *Pensile pentru IOVR(invalizi,orfani,vaduve de razboi) precum si alte categorii,tipuri de ajutoare,de avantaje sociale acordate acestora. *Contravaloarea cupoanelor reprez bonurile de valoare care se acorda pers fizice cu titlu gratuit *Sumele primate sub forma de sponsorizare sau mecenat (inclusiv bunurile) * Sumele,inclusive bunurile primate cu titlu de mostenire sau donatie cu exceptia mostenirilor si donatiilor de proprietati intelectuale. Donatiile intre rude pana la gradul al III-lea ,inclusive donatiile intre soti nu se impoziteaza. Daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de pana la 2 ani de la data decesului autorului succesiunii ,nu se datoreaza impozit. Daca termenul depaseste 2 ani se calc si se datoreaza impozit de 1% la valoarea masei succesorale. *Bursele primite de pers care urm o forma de scolarizare sau de erfectionare in cadrul institutionalizat. *Drepturile in bani si in natura primite de militari in termen ,militari in termen redus ,de studenti si elevi militari. *Premiile si alte drepturi sub forma de transport ,cazare ,masa , obtinute de elevi si student in cadrul competitiilor interne si international *Subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri daca sunt acordate conform legii *Alte venituri neimpozabile care sunt prevazute in mod expres la fiecare categorie de venit.

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

Activ indep cuprind: a) activ de natura comerciala; b) profesii libere; c) dr de proprietate intelectuala.

Activ de natura comerciala - genereaza V din fapte de comert, ale contribuabililor pers fizice sau asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii (altele decat profesii libere)

Princip activ care constituie fapte de comert sunt activitatile de: - productie; - cump in scopul revanz; - vanz in regim de consignatie; - editare, tiparire, multiplicare, indiferent de tehnica folosita; - transport de bunuri si pers; - alte activ definite in Codul Comercial.

Profesii libere

V din profesii libere sunt realizate din exercitarea unor profesii: medicale, de notar, avocat, consultant financiar, fiscal, traducator, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in val mob, arhitect etc.

Aceste V sunt realizate din desf activ in mod individual sau in diverse forme de asociere in domeniul stiintific, literar, artistic, educativ, etc.

Dr de proprietate intelectuala

V din valorificarea sub orice forma a dr de propr intelectuala provin din brevete de inventie (mai putin realiz tehnice) si din dr de autor din opere stiintifice si arta monumentala.

La inceputul anului: Se declara V estimativ in baza declaratiei, org fiscal competent emite decizia de impozit provizoriu/anticipat datorat pt anul fiscal à plata se realiz in 4 transe egale (trimestrial) pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trim (15 martie, 15 iunie, 15 sept, 15 dec).

In timpul anului: Contrib desf activ in timpul anului à ii genereaza un V brut pt care se realiz ch care dpdv fiscal pot fi deductibile limitat, deduct integral sau nededuct.

La sf anului: Contrib depune declaratia de V realizat à V net anual impoz pe baza datelor din contab reala (evid contab reala in partida simpla).

V net anual impoz = V brut – Ch ded af V brut

In baza declaratiei, org fiscal calc impoz anual si emite decizia de impozit anual definitiv (= 16% * V net anual impoz) à diferentele de impozit in + sau in – fata de ceea ce s-a platit in timpul anului, contrib avand oblig de a plati dif in termen de 60 zile si de a solicita restituirea impoz platit in plus sau compensarea acestuia cu alte oblig fiscale datorate de contrib.

Decizia de impunere este implicit si un titlu de creanta fiscala (executoriu), in baza lui org fiscal putand declansa procedura executarii silite prin proprire, executarea bunurilor mob/imobile.

Acesti contrib au dr la recup pierderilor din per precedenta in ordinea inreg lor, a profitului impoz.

La det V net anual impoz se tine cont si de acoperirea pierderilor fiscale anuale din per precedenta. V net anual impoz se stab pe fiecare sursa de venit anual dupa acoperirea pierderii fiscale.

V net anual impoz = V brut – Ch ded – Pierdere fiscala anuala

Daca se intampla ceva cu contrib (moare, incapacitate de plata), urmasii lui nu preiau acest dr de report al pierderii à dr personal netransmisibil.

Pierderea fiscala anuala inscrisa in decl se reporteaza si se compenseaza cu Vnet anual in urm 5 ani consecutivi dupa care devine definitiva (daca nu a putut fi recuperata in acest termen). Reportul pierderilor este personal si netransmisibil.

V brut se constituie din totalit V in bani si in natura din exercitarea activ, din operat bancare (dob bancare) si din alte activ adiacente.

V brut include toate V in bani si in natura ex:

- V din vanz de produse si marfuri

- V din prestarea de serv si executarea de lucrari

- V din vanz/inchirierea bunurilor din patrimoniul afacerii si orice alte V obt din exercitarea activit

- V din dob primite de la banci pt disponib banesti af afacerii

- V din alte activ adiacente (au leg cu ob de activ autorizat)

Imprumuturile nu sunt consid V brute  afecteaza

Ratele de ramb a imprum nu sunt consid chelt ale contrib baza de calcul

Impozitarea V din activ indep se poate realiza astfel:

a) in sistem real: evid contab in partida simpla

b) pe baza normelor de venit (stabilite de directiile judetene ale fin publ) care nu pp evid contab

In cazul activ indep impoz pe baza contab in partida simpla, V net anual impoz se stab pe baza V brut diminuat cu ch de deduct aferente.

Evid contab in partida simpla este o evid organizata in cadrul unor registre (si nu conturi contab, balante, bilant): reg jurnal de incasari si plati, reg inventar si alte doc contab specifice.

In cazul incetarii definitive a activ, sumele obt din valorificarea bunurilor din patrim afacerii inscrise in reg inventar (mijloace fixe, ob inventar, stocuri de mat prime, materiale, prod ramase nevandute) constituie V brute.

In cazul in care bunurile trec din patrim afacerii in patrim pers al contrib dpdv fiscal operatia constituie o instrainare iar suma repr contraval acestora se include in V brut af afacerii.

Nu contituie V brute:

- sumele primite sub forma creditelor bancare sau sub forma impr de la diferite pers fizice sau juridice;- aporturile in numerar sau echiv in lei al aporturilor in natura facute la inceperea activ sau in cursul desf acesteia;- sumele primite ca despagub, sub forma de sponsorizari, donatii, mecenat

Chelt deductibile:

Ch af V brut sunt deduct in situatiile in care indepl urmat cond generale:

a) sunt efect in interesul direct al activ si corespund unor ch justificate prin documente legaleb) sunt cuprinse in chelt exercitiului fin al anului in cursul caruia au fost platite

c) sa respecte reg privind amortiz prevazute pt imp pe profit

d) ch cu primele de asig sa fie efect pt:

- activele din patrim afacerii (corporale si necorp)

- activele ce servesc drept garantii bancare pt creditele angajate in desf activ autorizate

- salariatii pers indep (autorizate) cu cond impozitarii sumei reprez prima de impozitare la salariat la mom platii de catre suportator

Ch cu leasingul:

operational à ch deduct

financiar à rata leasing – nededuct, dobanda – deduct

IMPOZITAREA VENITURILOR DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE

Impoz anual = 16% * V net anual

V net anual impoz = V brut – Chelt deduct

Impoz V din activ indep à B reala à Contab in partida simpla à Norme venit

Chelt cu deductibilitate limitata

- ch de protocol à in limita de 2% din baza de calcul

- ch de sponsorizare, mecenat si burse private à in lim de 5% din baza

- ch cu indemniz de deplasare à in lim de max 2,5 * indemniz la instit publ

- ch perisabilitati à in limitele legale

- ch cu contrib la fonduri de pensii facultative à 400 euro/an

- ch cu contrib la asig voluntare de sanatate à 250 euro/an

- ch cu tichetele de masa à in limita legii (1 tichet/zi lucratoare)

- ch sociale à in lim de 2% din fondul total de salarii (ajutoare de inmormantare, crese, cadouri à lim = 150lei/eveniment/pers)

- dobanzi pt imprum de la pers fizice sau juridice à in lim ratei de dob a BNR

- ch cu contrib sociale

Baza de calcul pt ch de protocol, spons, o repr diferenta dintre V brut si ch deduct, altele decat cele pt care se stabileste limita.

Diferenta de plata a contrib = Impozit anuala calculat – Impozit anticipat (de plata in termen de 60 zile de la primirea deciziei de impunere à are putere de titlu fiscal cu caracter executoriu)

Impozitarea pe baza unei cote de 10% la V brut si plata anticipata a impoz prin retinere la sursa se realiz pt urma categ de V:

- V din dr de propr intelectuala

- V din vanz bunurilor in regim de consignatie

- V obt in baza unui contract de agent, de comision sau in baza unei conventii civile

- V din expertiza contabila, tehnica, judiciara etc

Platile anticipate se realiz trimestrial pt aceste categ de venituri, sumele fiind stab prin decizii de plati anticipate intocmite de organul fiscal competent pe baza venitului estimat in declaratia de impunere estimativa à in cazul in care contrib opteaza pt impozitarea V net in sistem real.

Dr de propr intelectuala

Impoz in timpul anului = 10% * V brut

V net incasat = V brut – Impoz pe venit

La sf anului: V net impoz = V brut – Ch forfetare in suma de 40% * Vbrut

Impoz anual = 16% * V net anual impoz

Pierderile fiscale din ex precedente sunt acoperite din venitul net inreg in perioadele precedente (5 ani consecutiv; 7 ani de anul acesta) dupa care devin definitive daca nu au fost recuperabile. Reportul este personal si netransmisibil.

Alte categ de V supuse impoz pe venit:

1. V din cedarea folosintei bunurilor

2. V din investitii

3. V din pensii

4. V din premii si jocuri de noroc

5. V din transferul propr imob din patrimoniul personal

1. V din cedarea folosintei bunurilor:

- sunt V in bani si in natura provenite din cedarea fol bunurilor mobile si imobile obtinute de propr sau de un alt detinator legal, altele decat V din activ indep

Impozitarea se realiz in timpul anului prin stabilirea V impozabil, adica a V net estimat pe baza cotelor forfetare de chelt (in prezent 25%)

I.       V net impoz = V brut – Chelt forfetare (25% * V brut)

V brut include V din chirii + Ch efect de chirias aflate in sarcina propriet

V brut = Chirie lunara * 12 luni + Ch ce cad in sarcina propr dar platite de chirias

Impoz se plateste la termene legale (15 ale lunii trim)

II.     La sf anului in baza declaratiei speciale de venit à

V net anual impoz = V brut realiz – Ch forfetara

à Dif de impozit in baza deciziei anuale de impunere

2. V din investitii

- sunt V realiz din dividende, dobanzi, castiguri din transferuri ale titlurilor de valori mobiliare

Cota: 16% à la dividendul brut; impozitul este calc si retinut pt plata (stopaj la sursa) de catre pers la care se realiz V; impoz e final

Incepand cu 1 ian 2009 à nu se mai impoz

Impozit suspendat 1.01 – 31.12.2009 in cazul castig din transf titlurilor de val à se va reveni la el de la 1 ian 2010.

3. V din pensii

- se impoz V din pensiile care depasesc un anumit plafon neimpoz

Impoz se retine la sursa de catre platitorul de venit si se vireaza la bugetul statului.

Impoz = 16% (V brut – 1000 – CASS)

CASS = 5.5% * Depasire

4. V din premii si jocuri de noroc

- cu cote dif de impunere in fct de cuantumul V net

V net < 10 000 lei à Cota 20%

V net > 10 000 lei à Cota 25%

V net = V brut realiz – 600 lei

Impoz = 16% * V net

5. V din transf bunurilor mob si imob din patrimoniul personal

- notarul public calc, retine si vireaza la bug de stat impoz

- impoz se stab pe baza unor cote regresive

Pt terenurile/contructii transf in mai putin de 3 ani de la dobandire à 3% pt un V de pana la 200 000 lei si 2% pt depasire (6000 + 2%(∑ - 200 000))

Pt imob revandute intr-un interval de peste 3 ani de la dobandire à 2% pana la 200 000 si 1% pt sumele ce depasesc.

Impozitul se retine si se vireaza de catre notarul public.

Pt mostenirile/succesiunile care se realiz intr-un interval de timp de pana la 2 ani à nu se impoziteaza.

VENITURI DIN SALARII

- repr in acceptiunea legii fiscale totalitatea veniturilor in bani si/sau in natura obt de o pers fiz ce desf o activ in baza unui contract de munca individual sau in baza unui statut special prevazut de lege.

Cf Codului Muncii o pers poate incheia mai multe contracte individuale de munca dar numai unul singur este consid contr la locul de munca de baza.

V brut: salariu de baza, sporuri, indemnizatii, sume repr participarea salariatilor la profit, sume incasate in incapacitate temporara de munca si orice alte sume oferite angajatilor de catre angajator ca plata a muncii lor.

V neimpozabile:

- tichete de masa, ch sociale realiz in favoarea angajatilor, contraval folosintei locuintei de serviciu sau compensarea chiriei platita de pers fiz, medicamente, indemnizatia de deplasare (exceptie sumele platite de org non profit si alti neplatitori de imp pe prof care depasesc limita max de 2,5 * diurna la instit publ), decontarea ch de transport si cazare in caz de serviciu

- salariile realizate de pers cu handicap grav sau accentuat

- diferentele favorabile dintre dobanda preferentiala si dob de piata pt depozite sau credite

- chelt efect de angajator pt pregatirea profesionala a angajatilor

Det impoz pe salariu la locul de munca de baza

V net = V brut lunar – Contrib obligatorii

Contrib obligatorii: - la asig sociale CAS 10,5%; - la asig soc de sanatate CASS 5,5% (5,2% la angajator); - la ajut de somaj CAJS 0,5%

V impozabil = V net – Deducere personala DPB – Cotizatie sindicala – Contrib la fondurile de pensii facultative (lim 400 euro/an)

Imp pe salariu = 16% * Baza de calcul

DPB – se acorda in fct de valoarea venitului brut realiz si de nr de pers aflate in intretinere

Vb < 1000 à DPB = 250lei - nicio pers in intretinere; 350lei – 1 pers; 450lei – 2 pers; 550lei – 3 pers; 650lei – 4 pers

1000 < Vb < 3000 à DPB degresiva, se stab in fct de situatia contrib resp

DPB = DPB1 * [1 – (V de baza – 1000)/2000]

Sunt consid persoane aflate in intretinere: sotul/sotia, copii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotiei/sotului acestuia pana la gr 2 de rudenie.

Pers respective nu sunt consid in intretinere daca:

- realiz V lunare in baza unui contract de munca din orice sursa care depasesc 250 lei

- detin terenuri agricole si silvice in supr de 10 000 mp in zonele colinare, resp 20 000 mp in zonele montane

- realiz V din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, solarii amenajate in acest scop, precum si in sistem irigat; din cultivarea si valorificarea arbustilor, ciupercilor, plantelor decorative, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole indif de supr

Copilul minor este considerat in intretinere, cu exceptia copilului minor cu varsta intre 16-18 ani angajat cu contract de munca.

In cazul in care o pers este in intretinerea mai multor contrib, deducerea se acorda unuia dintre acestia pe baza intelegerii dintre ei.

In cazul in care o functie sau locul de munca de baza este considerat un loc de munca cu timp partial, deducerea se acorda integral si nu fractionat in raport cu timpul lucrat.

In cazul V salarial de la alt loc de munca decat cel de baza, impoz se det prin aplicarea a 16% la o baza de calcul calc din V brut – Contrib oblib.

In acest caz Baza de calcul = V net = V impoz.

Impoz se calc si se retine de catre angajator avand caract de imp fiscal.Metoda de percepere este stopajul la sursa.

Termenul de plata: 25 ale lunii urm.

Angajatorii au oblig intocmirii si depunerii fiselor fiscale la organul competent, acestea indepl si rolul de declaratii fiscale.

Contrib pot dispune asupra destinatiei unei sume repr 2% din impoz anual pt finantarea entitatilor non profit si pt acordarea de burse private.

ACCIZE

Acciza se datoreaza de catre producator sau importator. Acestia au oblig inregistrarii la org fiscal competent, operatie in urma careia li se atribuie un cod de acciza.

Exista 2 categ de accize: 1. armonizate; 2. accize datorate pt “alte produse si grupe de produse”

Accize armonizate

Produsele accizabile sunt prod supuse accizelor armonizate. Antrepozitul fiscal e locul aflat sub controlul autorit fiscale unde produsele sunt fabricate, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul fiscal.

Antrepozitarul este pers fiz sau jurid autorizata de organul fiscal competent sa produca, transf, primeasca si sa expedieze produse accizabile intr-un antrepozit fiscal.

Regimul suspensiv e regimul fiscal cf caruia plata accizelor e suspendata pe perioada producerii, transf, detinerii si deplasarii produselor.

Exigibilitate = data pana la care se poate plati

Fapt generator – la mom producerii sau la mom importului in antrepozite

Accizele armonizate

Faptul generator si exigibilitatea accizei apar in momente diferite. Faptul generator il constituie mom producerii pe teritoriul UE sau mom importului (din afara UE).

Acciza este exigibila in mom eliberarii pt consum sau in mom constatarii lipsurilor sau pierderilor de produse accizabile.

Eliberarea spre consum pp:

a) orice iesire din regimul suspensiv

b) orice productie de acciza in afara regimului suspensiv

c) orice detinere de produse accizabile in afara regimului suspensiv care nu au fost introd in sist de accizare

d) orice import de produse accizabile cu exceptia cazurilor in care prod resp sunt plasate intr-un regim suspensiv

e) orice achizitie de prod accizabile deplasate de la un antrepozit fiscal intr-un stat membru UE

f) orice utilizare de prod accizabile in interiorul antrep fiscal, altfel decat ca materie prima

Nu se consid eliberare pt consum miscarea prod accizabile dintr-un antrep fiscal catre:

- un alt antrep fiscal in Ro sau alt stat membru

- un comerciant inreg in alt stat membru

- o tara din afara UE

Livrare: - in spatiul UE à livrare intracomunitara

- in afara spatiului UE à export – operat scutita de acciza si TVA

(cu drept de deducere)

Importul repr orice intrare de prod accizabile din afara spatiului comunitar.

In categ accizelor armonizate includem:

Bauturi alcoolice

a) berea; b) vinurile; c) bauturile fermentate (altele decat a si b); d) produse intermediare; e) alcoolul etilic (si toate celelalte bauturi spirtoase)

Produse din tutun

f) tigarete; g) tigari si tigari din foi; h) tutun

i) produse energetice (benzina, motorina, alte uleiuri minerale)

j) energia electrica

Bere – acciza unitara este expr in suma fixa echivalent euro/hl/1 gr Plato

Abere = C * (K * R)/100 * Q

R – rata de schimb a euro; C – concentratia expr in nr grade Plato

K – acciza unitara in t

Pt berea produsa de micii prod indep care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala de prod care nu depaseste 200 000 l / an se aplica accize reduse.

In sit in care antrep autorizat isi mareste cap de prod are oblig sa instiinteze autorit fiscala, sa calc si sa verse la bug de stat acciza incepand cu luna imediat urm depasirii capacit de prod.

Vinuri spumoase, bauturi fermentate si prod intermediare – acciza unitara se expr in echivalent euro / unit de masura (hl)

Avin = Q(l)/100 * K * R

Sunt exceptate de la plata accizelor vinul, bauturile ferm (altele decat berea si vinul) fabricate de pers fiz si consumate de catre aceasta si familia sa cu cond sa nu fie vandute.

Alcool etilic si bauturi spirtoase – acciza unitara se expr in suma fixa echivalent euro/ hl de alcool pur

Aalcool = Q(l)/100 * K * R * C%

C = concentratia alcoolica expr in grade alcool

Produse din tutun (tutun prelucrat)

Acc - 2 comp: Acciza specifica (in suma fixa) + Acciza ad-valorem (%)

Acciza specifica = Nr unit impunere (1000 buc tig) * k

Acciza ad-valorem = Cota procentuala (%) * P vanz cu aman max declarat de producator sau importator

Acciza totala nu poate fi mai mica decat acciza minima (repr 91% din acciza pt tigaretele din categ cea mai vanduta)

Acc min = 44,64 euro/ 1000 tig

Pt tigari – acc se expr in suma fixa echivalent euro/1000 buc tigari

Pt tutun – acc se expr in echiv euro/kg

Baza de calcul pt acciza o repr:

- pt livrari interne à pretul de livrare, exclusiv acciza si alte taxe

- pt prod din import à val in vama stab potriv legii, la care se adauga taxele vamale si alte taxe speciale dupa caz (Vv + Ch de asig si transp pe parcursul extern)

- pt prod din statele membre – preturile de achiz

Platitorii de accize sunt:

- pt prod din categ “Alte prod accizabile” (cu exceptia cafelei) à operatorii economici

- pt cafea à agentii econ importatori

Alte produse accizabile:

- cafea (verde, prajita, inlocuitori)

- cafea solubila inclusiv amestecuri

- confectii din blanuri naturale (ex: iepure, capra, oaie)

- articole din cristal (din 2010 – acc = 0)

- bijuterii din aur si platina (din 2010 acc = 0) exceptie verighetele

- produse de parfumerie (parfumuri si ape de toaleta)

- arme de vanatoare (cu ex celor de uz militar)

- iahturi si alte ambarcatiuni utilizate pt agrement (inclusiv motoarele destinate acestora)

In cazul cafelei verzi si prajite acc se expr in suma fixa echiv euro/tona

Acc pt cafea solubila = euro/tona

In cazul celorlalte produse acc se expr in cota procentuala

Pt iahturi si alte ambarcatiuni acc se expr in suma fixa

Termenul de plata – se plateste lunar pana la data de 25 ale lunii urm

Platitorii au oblig depunerii lunare a unui decont de acciza chiar si pt luna in care nu datoreaza acciza.

Operatorii care realiz livrari si achiz intracom de prod accizabile au oblig sa se inreg in scop de acciza.

Mom exigibilitatii accizei intervine:

a) pt produsele din prod interna à la data efectuarii livrarii acestei prod din antrep fiscal sau, dupa caz, la data acordarii prod ca div sau ca plata in natura, sau la data utilizarii prod resp in scop de reclama si publicitate, sau la data instrainarii sau utilizarii prod accizabile in orice scop decat comercializare

b) pt produsele din teritoriul comunitar à la mom receptiei prod resp

c) pt importuri à la data inreg declaratiei vamale de import

d) pt iahturi si alte ambarcatiuni à exigib acc intervine cu ocazia primei inmatriculari in R

Organizatie non-profit: ven impoz=V din active ec - Min(15000 euro/lei ; 10*∑ Vimpoz)

Ch de protocol : limita de deductibilitate= lim 2% +(V impoz –Ch totale +Ch protocol +Ch cu Imp pe prof)

Ch cu indemnizatia de deplasare: in Ro si in str:=lim2,5*niv legal stab pt inst publ( 13lei/zi/pers)

Ch sociale: =lim 2% *Ch cu salariile personalului

Ch cu dobanzile: Grad indatorare=Capital imprumutat /Capital propriu

Gr indat=[(cap imp0+cap impr1)/2] / [(cap imp0+ cap pr1)/2]

Ch de sponsorizare=> ch nedeductibile

Creditul fiscal=min( 3 la mie *cifra de afaceri ; 20%*impoz pe profit calc;ch efectuata)

Venitul din activitati independente

Protocol = lim2% * BAZA

BAZA = V brut – CH deduct( altele decat ch de prot,sponsoriz,mecenat,acord de burse private, cotizatii la asociatii profesionale)

IMPOZITUL= 16%*Venitul net

Venitul net = Venitul brut – Ch deductibile

Venituri din sponsorizari =lim 5%*BAZA

Ch cu dobanzile au limita de 1200 lei

Ch cu indemnizatia de deplasare =2,5 *13 lei/zi/pers

Venit din pensii

Venit minim neimpozabil afferent veniturilor din pensii=1000 . ce depaseste 1000 lei se va plati contributia la asigurarile de sanatate (CASS=5,5% ) cat si impozitul pe venit (16%)

Venit incasat =V obtinut –Impozit –Contributia

Impozitarea venitului din salarii

Venitul brut= Salariu de baza+ Sporuri +Venituri asimilate salariului

CAS=9,5%*Vb

CASS= 5,5 % *Vb

CAJS=0,5% *Vb

= venitul net – DPB(deducerea pers de baza )- cotizatie sindicala –contributia a pensia facultative( max 400€/an) = venitul impozabil (16%)=impozit

Salariu incasat = Vbrut – CAS –CASS – CAJS –Cotiz sindicat – contrib. la pens facult – impozit

Salaru incasat = Vimpoz – impozit + DPB

DPB 1)Vb< 1000=> 250(0 pers in intret) ; 350 (1 pers );450 (2 pers );550(3 pers);650 (>=4 pers)

2) 1000<Vb<3000 ;DPB = DBP1( 1- Vb-1000/2000)

3) Vb >3000 DPB=0

Venituri din premii si jocuri de noroc

V impozabil =Castig- Minim impozabil

V impoz<=10000 => impoz = 20% * Vimpz

Vimpoz> 10000 impoz=25%* V impoz

Suma incasata= castig –impozit

Venituri din dr de autor

Vnet =Vbrut- cota forfetara- CASS

Cota forfetara= 40 % *Vb

ACC bere = concentratie * cantitate/100* acciza unitara* curs schimb

ACC vin spumos= cantitate/100 * acciza unitara * curs schimb

ACC alcool pur = concentratie * cantitate/100 * acc unitara * curs schimb

Valore vama (Vv )=P extern + Ch pe parcursul extern

TAXA vamala (Tv ) = x% * Vv

Comision vamal (Cv ) = 0,5%* Vv

Acc = y% * ( Vv + Tv+Cv)

TVA= 19% ( Vv+ Tv +Cv+ Acc )

DVI ( dr vamale de import)= Tv+ Cv + Acc+ TVA ; VALOARE import = ∑P externePolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1388
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site