Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

STUDIU DE CAZ PRIVIND VERIFICAREA UNEI ASOCIATII FAMILIALE

finante+ Font mai mare | - Font mai micSTUDIU DE CAZ PRIVIND VERIFICAREA UNEI ASOCIATII FAMILIALERAPORT DE INSPECTIE FISCALA

incheiat la data de 31.03.2008

CAP. 3.1.

DATE DESPRE INSPECTIA FISCALA

Inspectia s-a efectuat in perioada 25.03.2008 - 31.03.2008 la sediul agentului economic.

Procedura de control utilizata: Inspecie fiscala generala

Obiectivul inspectiei fiscale are drept scop verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, a respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile,

Perioada supusa verificarii : 01.01.2005 (conform art 98, alin 3 din OG 92/2003 republicata) - 21.02.2008 (anulare autorizatie)

Ultima verificare pe linie fiscala a fost efectuata la data de 30.08.2002 si a cuprins perioada 01.03.2000-31.07.2002, conform PV 1400/30.08.2002. Nu s-au lasat masuri.

CAP. 3.2.

DATE DESPRE CONTRIBUABIL

Denumire contribuabil : AF VASILICA

Domiciliul fiscal : Mioveni, str. Dacia, bl. F, sc B, ap 1

Cod de identificare fiscala : RO 12852162

Tipul activitatii desfasurate :  Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cod CAEN 5211

Forma de organizare:  Asociatie Familiala

Membrii asociati conform contract de asociere nr 2787/10.03.2000

TOFILESCU VASILICA, CNP 2590309400951, cota participare 50%

TOFILESCU GHEORGHE, CNP 1530714400842, cota participare 50%

Contribuabilul a detinut autorizatia nr. 131/07.11.2003, eliberata de Primaria Mioveni si anulata prin Dispozitia nr. 425/21.02.2008

Nu are cont bancar

Sediului social corespunde cu domiciliul fiscal al contribuabilului

Puncte de lucru.: nu are

Cifra de afaceri obtinuta in anii anteriori :

In anul 2005 a avut o cifra de afaceri in suma de 153853 lei

In anul 2006 a avut o cifra de afaceri in suma de 142800 lei

In anul 2007 a avut o cifra de afaceri in suma de 127049 lei

In anul 2008 (01.01.2008-21.02.2008) a avut o cifra de afaceri in suma de 29128 lei

Persoana care raspunde de conducerea evidentei contabile : TOFILESCU VASILICA

Persoana desemnata sa reprezinte contribuabilul pe durata inspectiei fiscale : TOFILESCU VASILICA, in calitate de titular

Furnizori principali : SC VELPITAR SRL, SC LAS VEGAS MI, COCA COLA, SC CEZVANZARE SRL

Principali clienti : persoane fizice

Clientii si furnizorii nu sunt parti afiliate cu contribuabilul.

CAP. 3.3.

CONSTATARI FISCALE

IMPOZITUL PE VENIT

Verificarea a fost efectuata conform Legii 571/2003* republicata cu modificarile ulterioare, privind Codul Fiscal, H.G. 1040/2004 privind organizarea si si conducerea evidentelor fiscale in partida simpla de catre agentul economic, OG 92/2003 republicata

Perioada supusa verificarii : (conform art 98, alin 3 din OG 92/2003 republicata) - 21.02.2008 (anulare autorizatie)

Din inspectia generala efectuata pe baza documentelor justificative prezentate privind veniturile si cheltuielile efectuate, au rezultat urmatoarele:

Pentru anul 2005 agentul economic a fost impus conform deciziilor de impunere pentru plati anticipate la un venit net de 429 RON si un impozit in suma de 69 RON, pentru fiecare membru asociat

Impozitul stabilit este achitat. ( situatie analitica debite plati solduri)

Pentru activitatea desfasurata in a perioada 01.01.2005 - 31.12.2005, agentul economic a intocmit si depus la AFP Mioveni sub nr. 287/15.03.2006, declaratiile de venit.

Din verificarea modului de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor in Registrul de incasari si plati, pe baza documentelor justificative privind cheltuielile si a documentelor cu regim special, s-a constatat:

In urma depuneri declaratiei de venit au rezultat urmatoarele:

Venituri declarate din activitatea autorizata = 153853 RON

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor, declarate = 140898 RON

Venit net = 12955 RON

Din verificarea modului de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor in Registrul de incasari si plati, pe baza documentelor justificative privind cheltuielile si a documentelor cu regim special, s-a constatat:

Venituri constatate de org de insp. = 153853 lei

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor, constatate  = 140898 RON

Venit net = 12955 RON

Stoc 31.12.2004 = 50959 lei

Cumparat Marfa = 136871 lei

Stoc 31.12.2005 = 52540 lei

Structura cheltuieli deductibile perioada verificata ( 01.10.2005-31.12.2005)

Cheltuieli marfa vanduta = 135290 lei

Alte cheltuieli deductibile ( structura cheltuielilor se regaseste in anexa 1) = 5608 lei

Total cheltuieli deductibile = 140898 lei

Nu s-au constatat diferente fata de declaratia agentului economic

In urma prelucrarii Declaratiilor de venit global s-au emis deciziile de impunere anuala pentru fiecare membru asociat.

Pentru, TOFILESCU VASILICA s-a stabilit in plus diferenta de impozit anual de regularizat in cuantum de 967 lei, achitati.

Pentru, TOFILESCU GHEORGHE s-a stabilit in plus diferenta de impozit anual de regularizat in cuantum de 419 lei, achitati.

Pentru anul 2006 agentul economic a fost impus conform deciziilor de impunere pentru plati anticipate la un venit net de 6478 RON si un impozit in suma de 1036 RON, pentru fiecare membru asociat

Impozitul stabilit este achitat. ( situatie analitica debite plati solduri)

Pentru activitatea desfasurata in a perioada 01.01.2005 - 31.12.2005, agentul economic a intocmit si depus la AFP Mioveni sub nr. 7455/12.03.2007, declaratiile de venit.

Urmare verificarii datelor inscrise in Declaratia speciala de venit, a verificarii documentelor care au stat la baza inregistrarii cronologice si sistematice a operatiunilor economice desfasurate, potrivit datelor inscrise in Registrul - jurnal de incasari si plati, la data efectuarii inspectiei fiscale rezulta urmatoarea situatie privind veniturile inregistrate si cheltuielile efectuate pentru anul 2006 :

Indicatori economico-financiari

Declarat

agent economic

Constatat

organ de inspectie fiscala

Diferente rezultate

Venituri

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor

Venit net

Stoc 31.12.2005 = 52540

Cumparat marfa = 125247 lei

Stoc la 31.12.2006 = 56770 lei

Structura cheltuieli deductibile perioada verificata ( 01.10.2005-31.12.2005)

Marfa vanduta = 121017 lei

Alte cheltuieli deductibile = 6136 lei

Total cheltuieli deductibile = 127153 lei

Structura cheltuielilor deductibile efectuate in perioada verificata este prezentata in anexa nr.1. 

Diferenta la venitul net fata de agentul economic in suma de 5269 lei provine din calcularea eronata a cheltuielii cu marfa vanduta.

Situatia privind impozitul pe venitul anual global se prezinta astfel :

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DECLARAT DE AGENTUL ECONOMIC

CONSTATAT DE ORGANUL DE INSPECTIE FISCALA

Venit net din activitati independente 

Impozit pe venitul anual global datorat

Obligatii privind platile anticipate

Diferente stabilite/constatate in plus

In urma prelucrarii Declaratiilor de venit global s-au emis deciziile de impunere anuala pentru fiecare membru asociat.

Pentru, TOFILESCU VASILICA s-a stabilit in minus diferenta de impozit anual de regularizat in cuantum de 206 lei, compensat la impozit venit 2007

Pentru, TOFILESCU GHEORGHE s-a stabilit in minus diferenta de impozit anual de regularizat in cuantum de 206 lei, compensat la impozit venit 2007

In urma inspectiei fiscale efectuata a reiesit o diferenta de impozit constatata in plus in suma de 432 lei.

Fata de Decizia anterioara rezulta o diferenta de plata in suma de 844 lei.

La aceasta suma s-au calculat majorari de intarziere, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003, republicata, in suma de 384 lei.(anexa nr.2)

Pentru anul 2007 agentul economic a fost impus conform deciziilor de impunere pentru plati anticipate la un venit net de 10378 RON si un impozit in suma de 1660 RON, pentru fiecare membru asociat

Impozitul stabilit este achitat. ( situatie analitica debite plati solduri)

Pentru activitatea desfasurata in a perioada 01.01.2007 - 31.12.2007, agentul economic a intocmit si depus la AFP Mioveni sub nr. 135/7696/17.03.2008, declaratiile de venit.

Din verificarea modului de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor in Registrul de incasari si plati, pe baza documentelor justificative privind cheltuielile si a documentelor cu regim special, s-a constatat:

In urma depuneri declaratiei de venit au rezultat urmatoarele:

Venituri declarate din activitatea autorizata = 127049 RON

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor, declarate = 121130 RON

Venit net = 5919 RON

Din verificarea modului de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor in Registrul de incasari si plati, pe baza documentelor justificative privind cheltuielile si a documentelor cu regim special, s-a constatat:

Venituri constatate de org de insp. = 127049 lei

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor, constatate  = 121130 RON

Venit net = 5919 RON

Stoc 31.12.2006 = 56770 lei

Cumparat Marfa = 74378 lei

Stoc 31.12.2007 = 14872 lei

Structura cheltuieli deductibile perioada verificata ( 01.10.2005-31.12.2005)

Cheltuieli marfa vanduta = 116276 lei

Alte cheltuieli deductibile ( structura cheltuielilor se regaseste in anexa 1) = 4854 lei

Total cheltuieli deductibile = 121130 lei

Nu s-au constatat diferente fata de declaratia agentului economic

In urma depunerii Declaratiilor de venit global urmeaza a se emite deciziile de impunere anuala pentru fiecare membru asociat..

Pentru anul 2008

Din verificarea modului de evidentiere a veniturilor si cheltuielilor in Registrul de incasari si plati, pe baza documentelor justificative privind cheltuielile si a documentelor cu regim special, pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.2008 - 21.02.2008 s-a constatat:

Venituri constatate de org de insp. = 29128 lei

Cheltuieli aferente obtinerii veniturilor, constatate  = 24776 lei

Venit net = 4352 lei

Stoc 31.12.2006 = 14872 lei

Cumparat Marfa = 9020 lei

Stoc 21.02.2008 = 0 lei

Structura cheltuieli deductibile perioada verificata (01.01.2008 - 21.02.2008)

Cheltuieli marfa vanduta = 23892 lei

Alte cheltuieli deductibile = 884 lei

Total = 24776

Pentru veniturile realizate in perioada susmentionata agentul economic are obligatia de a depune declaratie de de venit cu sumele stabilite in prezentul raport de inspectie pana la data de 15.03.2009

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

Baza legala:

Legea 571/2003* republicata cu modificarile ulterioare, privind Codul Fiscal, Titlu VI

HG 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

OMFP nr. 2217/2006 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata

Adresa nr. 302.768/noiembrie 2007 a Directiei Generale de Inspectie Fiscala privind metodologia de inspectie fiscala a taxei pe valoarea adaugata

Perioada supusa inspectiei fiscale:

01.01.2005 (conform art 98, alin 3 din OG 92/2003 republicata) - 21.02.2008 (anulare autorizatie)

AF TOFILESCU VASILICA este luat in evidenta ca platitor de TVA incepand cu data 04.02.2002, conform instiintarii DGFP Arges nr 15735/04.06.2002.

Contribuabilul se incadreaza in prevederile art.156 (1), alin 2) din Legea 571/2003 republicata, perioada fiscala fiind trimestriala

Forma de inspectie fiscala este inspectia generala iar procedura de control utilizata este verificarea tuturor actelor contabile puse la dispozitie de operatorul economic. Contribuabilul nu a beneficiat de facilitati fiscale.

Obiective minimale avute in vedere: verificarea realitatii si legalitatii operatiunilor privind taxa pe valoarea adaugata.

Conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicata, a OG 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele verificate au fost urmatoarele:

Jurnalele de vanzari respectiv de cumparari

Facturile fiscale din care rezulta T.V. A deductibila si colectata

Deconturile de TVA pentru perioada verificata

Alte documente justificative puse la dispozitie de contribuabil

Pentru perioada 01.01.2005 -31.12.2007, agentul economic a declarat:

TVA COLECTAT

TVA DEDUCTIBIL

TVA de plata

TVA virat

sold negativ tva inaintea perioadei verificate

sold suma negativa a tva

TVA ramas de

Plata

Din inspectia fiscala efectuata pe baza documentelor contabile, pentru perioada 01.01.2005 -31.12.2007, a jurnalelor de vanzari si cumparari precum si a documentelor justificative prezentate privind veniturile si cheltuielile efectuate, au rezultat urmatoarele:

TVA COLECTAT

TVA DEDUCTIBIL

TVA de plata

TVA virat

sold negativ tva inaintea perioadei verificate

sold suma negativa a tva

TVA ramas de

Plata

In urma controlului s-a constatat diferente fata declaratiile agentului economic datorate faptului ca sumele nu au fost preluate corect din jurnalul de vanzari, in decontul de TVA pentru trimestrul IV, anul 2007.

Declarat agent economic

Constatat inspectie fiscala

Diferente constatate

TVA colectat

TVA deductibil

TVA de plata

TVA virat

sold negativ tva inaintea perioadei verificate

Sold suma negativa a TVA

TVA RAMAS DE

PLATA

TVA colectata

In perioada 01.01.2005 -31.12.2007, AF TOFILESCU VASILICA a inregistrat venituri purtatoare de TVA in suma totala de 421900 lei, pentru care a colectat TVA in suma de 80161 lei.

TVA colectat in suma de 80161 lei, provine din vanzarea marfurilor

TVA colectat suplimentar de 594 lei provine din nepreluarea din jurnalul de vanzari a veniturilor realizate in luna octombrie 2007 in suma de 3128 lei.

TVA deductibila

- In perioada verificata, taxa pe valoarea adaugata deductibila, in suma totala de 68832 lei provine din valoarea marfii aprovizionate si a altor materiale achizitionate pentru nevoile Asociatiei Familiale.

Deconturile de TVA au fost corect intocmite si depuse in termen, cu exceptia decontului pentru trimestrul  4 anul 2007, care a fost intocmit eronat, contribuabilul fiind sanctionat contraventional.

Pentru TVA colectat suplimentar in suma de 594 lei s-au calculat majorari in suma de 36 lei ( anexa 3)

Pentru perioada 01.01.2008 -21.02.2008, din inspectia fiscala efectuata pe baza documentelor contabile, a jurnalelor de vanzari si cumparari precum si a documentelor justificative prezentate privind veniturile si cheltuielile efectuate, au

rezultat urmatoarele:

Tva colectat = 5534 lei

TVA deductibil = 1882 lei

TVA de plata = 3652

Agentul economic are obligatia de a depune decontul de TVA pentru trim 1 / 2008, cu sumele stabilite si in termen legal (pana la data de 25.04.2008)

Taxa pe valoarea adaugata colectata, in suma totala de 5534 lei, provine din vanzarea marfurilor si a lichidarii stocului de marfa.

Taxa pe valoarea adaugata deductibila, in suma totala de 68832 lei provine din valoarea marfii aprovizionate si a altor materiale achizitionate pentru nevoile Asociatiei Familiale

Impozitul pe venit din salarii si asimilate acestora- baza legala : L.571/2003 republicata ; OG 92/2003 republicata.

Nu este cazul

Contributii si fonduri speciale - baza legala : L.346/2002, L.76/2002 ; HG 174/2002 ; OUG 147/2002, L.19/2002 cu modificarile ulterioare.

Nu este cazul

CAP. 3.4.

ALTE CONSTATARI

In legatura cu organizare si conducerea evidentei contabile in partida simpla - baza legala L 82/1991 republicata, OMFP 1040/2004

1. Organizarea si conducerea evidentei contabile

Evidenta contabila in partida simpla este organizata si condusa in conformitate cu OMFP nr. 1040 / 2004. Legea 82/1991 republicata.

Agentul economic a intocmit Jurnalele de evidenta pentru TVA, respectiv Jurnal de vanzari si jurnal de cumparari, conform legislatiei in vigoare.

2. Utilizarea si tinerea registrelor

Operatorul economic verificat detine registru Registru jurnal de incasari si plati si Registru inventar, snuruite, parafate si inregistrate la AFP Mioveni sub nr. 303/ 20.06.2001, conform titlului II, pct (20, lit ( b ) din OMFP nr. 1040/ 2004.

Agentul economic a efectuat inventarierea anuala, conform legislatiei in vigoare. La incetarea activitatii nu are mijloace fixe si nici obiecte de inventar inregistrate in Registrul inventar.

In legatura cu gestionarea si utilizarea documentelor cu regim special- baza legala: OMF 989/2002 , OMFP nr. 1849 / 2003

Agentul economic detine documente cu regim special conform, OMFP nr. 989 / 2002 si OMFP nr. 1849 / 2003. Evidenta analitica a acestora este tinuta la zi in Fisa de magazie a documentelor cu regim special, documentele cu regim special nefolosite au fost anulate.

In legatura cu achizitionarea, fiscalizarea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale (AMEF) - baza legala: OG 28/1999 republicata, OUG 128/1999, L.64/2002, L.116/2004;

Contribuabilul a utilizat AMEF si a procedat la predarea memoriei fiscale conform legii.

In legatura cu procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, declaratiilor speciale si de venit global - baza legala; OG 36/2003, L.571/2003 republicata, OG 92/2003 republicata.

- Pentru anul 2006 agentul economic a depus cu date eronate declaratia de venit, incalcand prevederile art 41 pct 3

din Legea 82/1991 republicata fiind sactionat conform art 42, alin (1, din Legea 82/1991, republicata cu amenda

cuprinsa intre 200 -1000 lei.

- Pentru Trim 4, anul 2007, agentul economic a depus decontul de TVA cu sume eronate, incalcand prevederile art

41 pct 3 din Legea 82/1991 republicata fiind sactionat conform art 42, alin (1, din Legea 82/1991, republicata cu

amenda cuprinsa intre 200 -1000 lei.

v      S-a aplicat agentului economic sanctiune in suma de 500 lei ( PV nr 17180/28.01.2008)

- Alte mentiuni

Nu au fost efectuate plati, de catre contribuabil, in timpul controlului

La data controlului agentul economic figureaza in FISA SINTETICA TOTALA cu :

Suprasolvire TVA = 50 lei

Ca urmare a controlului efectuat agentul economic are de plata TVA in suma de 4196 lei si majorari in suma de 36 lei.

Conform Situatiei Analitice Debite Plati Solduri, agentul economic figureaza cu urmatoarele:

Tofilescu Vasilica:  - Impozit venit = -10 lei

- Regularizari = - 2 lei

Tofilescu Gheorghe: - Impozit venit = -10 lei

- Regularizari = - 22 lei

CAP. 3.5.

DISCUTIA FINALA CU CONTRIBUABILUL

Contribuabilul a fost instiintat prin adresa nr. 9154/25.03.2008, ca discutia finala cu privire la constatarile inspectiei fiscale va avea loc la sediul acestuia, la data de 31.03.2008, ora 10,00

In urma discutiei finale contribuabilul, prin imputernicitul acestuia TOFILESCU VASILICA declara ca nu are obiectiuni fata de cele constatate si stabilite, fiind de acord cu modul de organizare si desfasurare al prezentei inspectii fiscale.

In timpul inspectiei fiscale agentul economic a avut cunostinta despre obligatiile fiscale verificate, documente verificate, concluziile controlului fiscal fata de prevederile legale.

Agentul economic a intocmit declaratia pe proprie raspundere in doua exemplare, prin care declara ca a pus la dispozitia organelor de inspectie fiscala toate documentele si informatiile solicitate referitor la activitatea desfasurata, precum si faptul ca documentele prezentate au fost restituite, in totalitate, la incheierea inspectiei fiscale.

Un exemplar al declaratiei a fost lasat agentului economic verificat, celalalt fiind anexat la prezentul raport

Organul de inspectie fiscala nu-si asuma responsabilitatea in cazul in care ulterior inchiderii prezentei inspectii fiscale, contribuabilul solicita sa mai prezinte si alte acte sau documente nepuse la dispozitie la momentul inspectiei fiscale.

S-a explicat agentului economic ca toate documentele contabile si justificative ce au stat la baza desfasurarii activitatii, se vor arhiva si pastra in conditii corespunzatoare timp de 10 ani, conform OMFP nr. 1040 / 2004.

CAPITOL 3.6.

SINTEZA CONSTATARILOR INSPECTIEI FISCALE

Nr crt

Denumire taxa

Perioada verificata

Impozit, taxa stabilita suplimentar

De la

Pana la

TVA suplimentara

594 lei

TVA de plata

3652 lei

Majorari TVA suplimentar

36 lei

IVG

844 lei

Majorari  IVG

384 lei

Amenzi

500 lei

Total

6010 lei

Debitele stabilite se vor achita conform OG 92/2003, art.111, pct 2, litera a) sau b)

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Raport de Inspectie Fiscala in 3 (trei) exemplare, inregistrat in Registru Unic Control la pozitia nr.1/25.03.2008, din care unul se va transmite agentului economic, dupa aprobare de catre conducerea unitatii.

Conform OG nr. 92 / 2003, art 205-207, agentul economic poate depune contestatie in termen de 30 zile de la data comunicarii

ORGAN DE CONTROL

CAP. 3.7. ANEXE

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

A.C.F.ARGES

FISA  REZULTATELOR

Nr.inregistrare DCF____/_______

SERVICIUL Control fiscal persoane fizice

CONTROLULUI

I

1. Denumire agent economic/cod fiscal/CIF: AF TOFILESCU VASILICA /CUI  RO 12852162

2.Tip capital *

CP

3.Denumirea actiunii *.

CF

4.Data

Inceperii actiunii:

Terminarii actiunii

5.Nr.si data proces verbal:

6.Nr. Zile/om utilizate

om utilizate

7.Perioada verificata 01.01.2005--21.02.2008

8 IMPOZITE SI TAXE SUPLIMENTAR (buget de stat)

Data la care se stabilesc debitele

Dif.fata de

Majorari

Maj.intrz.

Total debite / obligatii

Majorari intarziere

agentul

de intrz.

nevirare

neachitate din care

din care

principale.

majorari.

economic

diferente

in termen

principal

esalonate

principal

esalonate

8,4 T.V.A.

Stabilit

Incasat*3

IMPOZIT VENIT GLOBAL

Stabilit

Incasat*3

12.CONTRAVENTII

Nr. Caz.

Sume stb.

Suma inc*3

CP-capital privat

SD-sesizare diversi

IP-institutii publice

TM-tematica MF

SEMNATURI,

CI- alte controale inopinate

*3 incasat in timpul controlului

CR-cerere rambursare

DF-disciplina financiara

- anexe TVA, Impozit venit, cheltuieli, documente regim specialPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2064
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved