Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

TIPURI DE OPERATIUNI CU NUMERAR IN CADRUL SISTEMULUI CEC

finante

+ Font mai mare | - Font mai micTIPURI DE OPERATIUNI CU NUMERAR IN CADRUL SISTEMULUI CEC

1. INCASARI SI PLATI IN NUMERAR1.1. EVOLUTIA INCASARILOR SI PLATILOR IN PERIOADA 2000-2003

Evolutia incasarilor si platilor in cadrul Sucursalei CEC Bistrita in perioada 2000 - 2003 se prezinta astfel :

Tabel 1

Anul

Incasari

Plati

Total

Fig. 1

Sursa: Raportari statistice CEC

Analizand valorile prezentate in tabelul de mai sus si din reprezentarea grafica a acestora se observa ca pentru fiecare an, volumul operatiunilor cu numerar este aproximativ egal. In schimb exista tendinta de crestere anuala a acestora, datorata in primul rand cresterii numarului de clienti, atat persoane fizice cat si persoane juridice, diversificarii gamei de produse oferite tuturor categoriilor de clienti si implicit a volumului surselor atrase, influenta inflatiei.

1.2. STRUCTURA INCASARILOR SI PLATILOR IN ANUL 20

Tabel 2

Tipuri de instrumente

Incasari

Plati

Incasari + Plati

Ponderea

Conturi curente persoane juridice

Conturi curente persoane fizice

Depozite persoane fizice

Instrumente de economisire

Librete de economii

Alte operatiuni

Total

Figura 2

Sursa: Raportari statistice CEC

Din Tabelul 2, se observa ca pe tipuri de instrumente o pondere insemnata o detin operatiunile persoanelor fizice si indeosebi cele privind constituirea de depozite.

2. GRAFICUL DE INCASARI SI PLATI

Banca Nationala a Romaniei, are printre altele si rolul de banca de emisiune, rol stabilit de prevederile legale in vigoare, respectiv sarcina de a emite bancnote si monede metalice si de a pune in circulatie numerarul, rezultat prin intermediul bancilor comerciale prin alimentarea sucursalelor acestora fie direct fie prin redistribuiri.

Bancile comerciale, prin sucursalele, filialele si agentiile proprii, autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei vor efectua operatiuni in numerar prin compartimente specializate denumite 'casierii', cu respectarea prevederilor bancii centrale emise in vederea reglementarii acestui domeniu.

Aceste operatiuni sunt indispensabile functionarii sistemului bancar si sistemului economic in general. Ele au loc zilnic si constau in:

operatiuni de incasari in numerar;

operatiuni de plati in numerar;

alimentari cu numerar;

remiteri sau redistribuiri de numerar.

Intrucat Banca Nationala trebuie sa cunoasca din timp necesarul de numerar pe care trebuie sa-l puna la dispozitia bancilor comerciale la anumite intervale de timp si, intrucat orice unitate bancara trebuie sa dispuna in orice moment de un volum de numerar care sa satisfaca solicitarile clientilor sai (persoane juridice si persoane fizice) s-a stabilit prin norme ale BNR, intocmirea, centralizarea si depunerea graficului de plati si incasari in numerar la sucursalele BNR care dupa centralizare le va remite Centralei BNR pentru punerea in aplicare.

Acest grafic se intocmeste lunar de catre fiecare sucursala a fiecarei banci comerciale, detaliat pe fiecare zi lucratoare si cuprinde in milioane lei, incasarile si platile in numerar ce se vor efectua in perioada urmatoare precum si soldul ramas in casierie la finele fiecarei zile. De asemenea, in continutul acestuia se mai regasesc, functie de soldul existent si plafonul aprobat, precum si de platile ce urmeaza a se efectua in urmatoarele trei zile, eventuale solicitari de numerar (de la sucursala BNR sau prin redistribuiri in cadrul sistemului bancar) sau depuneri ale excedentului de numerar.

Graficul preliminar al incasarilor si platilor in numerar se depune cu cinci zile inainte de inceperea lunii pentru luna urmatoare la sucursala Bancii Nationale din judetul unde aceasta are un compartiment specializat de tezaur si casierie.

Graficul se intocmeste lunar, cu subtotaluri pe fiecare saptamana si va cuprinde atat necesarul propriu de numerar al sucursalei din judetul unde se regaseste o sucursala BNR care desfasoara operatiuni de casierie cat si necesarul sucursalelor din judetele arondate.

In practica, Sucursala CEC Bistrita depune acest grafic in termen la Sucursala CEC Cluj care, dupa ce centralizeaza datele proprii si de la celelalte sucursale judetene arondate, il inainteaza pana in data de 25 a lunii catre Sucursala Cluj a BNR, iar aceasta dupa centralizarea graficelor de la toate sucursalele bancilor comerciale arondate il va remite directiei de specialitate din Centrala BNR.

Graficul este intocmit tinandu-se seama de volumul incasarilor si platilor in numerar preconizate a se realiza in perioada urmatoare pentru care se intocmeste ce sunt stabilite pe seama realizarilor din luna in curs sau cea anterioara sau pe seama perioadelor similare din anii precedenti corectate cu anumiti coeficienti de crestere urmariti de fiecare unitate bancara in parte (rata inflatiei, evolutia masei monetare, evolutia volumului de numerar, etc.).

De asemenea la intocmirea graficului se va tine cont si de caracterul periodic sau de varful unor incasari si in special de plati, cum ar fi plata pensiilor sau a salariilor care se concentreaza in cateva zile din luna, de scadenta unor depozite constituite in numerar sau de alte elemente ce ar putea influenta in mai mare masura evolutia numerarului in circulatie.

Excedentul de numerar, daca este cazul, trebuie imediat redistribuit sau depus la Banca Nationala intrucat constituie o imobilizare de surse care conduce la nerealizarea unor venituri, iar necesarul de numerar trebuie asigurat in primul rand prin redistribuiri in cadrul sistemului si in ultimul rand prin alimentare de la alte banci sau de la Banca Nationala pentru evitarea efectuarii unor cheltuieli care sa conduca la diminuarea profitului.

EVIDENTA OPERATIUNILOR CU NUMERAR

Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati in numerar, alimentarea si depunerea numerarului de/de la casa centrala efectuate in timpul turei sau zilei se face in ordine cronologica in registrul de casa intocmit in doua exemplare, casierul stabilind soldul casei operative din ziua respectiva, prin totalizarea operatiunilor de incasari si plati.

Dupa stabilirea totalului, se confrunta soldul scriptic rezultat cu soldul faptic al numerarului din casa, dupa care casierul semneaza registrul de casa sub totalurile stabilite, apoi confrunta totalul incasarilor si platilor cu cel stabilit de lucratorul de ghiseu care a intocmit jurnalul de operatiuni.

Pe baza acestor date, la sfarsitul programului de lucru, casierii intocmesc Situatia de casa in doua exemplare, pe care o semneaza si aplica stampila.

Stersaturile in registrul de casa si situatia de casa sunt interzise. Eventualele greseli se corecteaza prin taierea cu o linie a sumei gresite, scriindu-se apoi corect si citet sumele exacte, care se certifica prin semnatura.

Numerarul nejustificat prin documente, rezultat la intocmirea situatiei de casa, se considera plus de casa. In acest caz, se intocmeste procesul verbal de constatare a plusului de casa, semnat de seful de tura, casierul central si casierul in cauza, care se transmite compartimentului de contabilitate, spre inregistrare. In cazul in care se constata minus de casa se procedeaza la fel. La unitatile unde este un singur lucrator procesul verbal se intocmeste si se semneaza de lucratorul respectiv.

4. FLUXUL NUMERARULUI

Casa de circulatie remite numerarul, la inceputul programului de lucru sau in cursul zilei, ori de cite ori este necesar, catre:

casele operative;

ghiseele cu sistem de lucru integrat;

punctele de schimb valutar;

casa proprie a unitatii;

sucursala BNR la care are cont deschis;

alte sucursale CEC sau ale bancilor comerciale din judet;

casele centrale ale casieriilor subordonate;

alte succursale judetene CEC SA care au cont deschis la BNR.

Casa de circulatie primeste in cursul zilei ori de cite ori este necesar, sau la sfarsitul programului de lucru, numerarul de la:

- casele operative;

- ghiseele cu sistem de lucur integrat;

- punctele de schimb valutar;

- casa proprie a unitatii;

- sucursala BNR la care are cont deschis;

- alte sucursale CEC sau ale bancilor comerciale din judet;

- excedentul caselor centrale ale agentiilor subordonate;

- alte succursale judetene CEC SA care au cont deschis la BNR.

Prin casa de circulatie se efectueaza si se inregistreaza alimentarile si remiterile de numerar ale tezaurului de la/catre BNR, alte sucursale ale bancilor comerciale, alte sucursale judetene CEC SA, agentiile subordonate, precum si caseriile operative din sediul propriu.

Schematic, fluxul numerarului poate fi reprezentat conform Anexei nr.1.

5. ORGANIZAREA CASIERIEI

Pentru primirea, verificarea, numararea, pastrarea si eliberarea numerarului si a altor valori, in toate unitatile se organizeaza casierii.

Compartimentele de casierie se regasesc in cadrul oricarei societati bancare, asigura si raspund de coordonarea si urmarirea efectuarii operatiunilor cu numerar si alte valori, in stransa concordanta cu interesele clinetilor.

Totodata, pot indeplini si urmatoarele atributii:

- colaboreaza cu compartimentele de coordonare si trezorerie, in vederea urmaririi si analizarii fenomenelor si tendintelor conjuncturale din sfera circulatiei numerarului ;

- asigura organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor de casierie;

- efectueaza, potrivit dispozitiilor legale, operatiuni cu numerar;

- tin evidenta numerarului si asigura pastrarea acestuia.

Activitatea de casierie se desfasoara dupa caz, prin :

casieria centrala, organizata la nivel de sucursala, in incaperi special amenajate, separate de celelalte casierii, cu rol de aprovizionare cu numerar a caselor operative si de colectare a numerarului de la acestea;

casele operative (ghiseele), organizate ca puncte de lucru la nivelul sucursalei si a agentiilor, pentru operatiuni de incasari si plati in relatie directa cu clientii;

case speciale, organizate la nivel de scursale, pentru primirea diverselor valori depuse spre pastrare de clienti persoane fizice si juridice;

case de incasari serale si de colectare a numerarului cu aparatul de transport propriu, organizate la nivelul sucursalelor;

case de schimb valutar, organizate in cadrul sucursalelor si agentiilor sau ca entitati proprii dupa caz  pentru aceste se va solicita in prealabil aprobarea de functionare de la sucursalele Bancii Nationale din judetul respectiv;

grupe de verificare a numerarului.

Directorii, directorii adjuncti, directorii economici, sefii serviciului de casierie precum si sefii de agentii raspund de organizarea, functionarea si controlul activitatii de casierie in conformitate cu legislatia in vigoare.

Pentru asigurarea securitatii valorilor care se manipuleaza in timpul programului de lucru, casieriile vor fi dotate cu mijloace tehnice de paza si alarmare care sa poata fi declansate cu usurinta si care sa alarmeze in caz de necesitate posturile de paza, precum si conducerea unitatii. In caz de alarmare, organele de paza vor actiona conform consemnului din planul de paza si alarmare avizat de organele de politie.

Seful serviciului de casierie este obligat sa verifice zilnic, inainte de inceperea programului, modul cum functioneaza sistemele de alarmare.

Accesul in incinta casieriei in afara personalului acesteia si a altor persoane de control delegate in acest scop, este interzis fara aprobarea conducatorului unitatii respective sau inlocuitorului acestuia, dupa caz.

In fiecare dimineata, inainte de inceperea programului, casierii -inclusiv persoanele care deserveste caseria centrala- sunt obligati sa predea spre pastrare pana la terminarea programului de lucru, unei persoane desemnate, tot numerarul in lei si in valuta pe care il au asupra lor. Numerarul predat se va inscrie intr-un registru, in care persoana desemnata va nota si banii sai. In situatia in care exista o singura persoana, completarea registrului se va face de salariatul respectiv.

In cazul in care unele persoane declara ca nu au bani asupra lor, se va consemna in registru mentionat declaratia respectiva, persoanele in cauza semnand pentru confirmare.

Eliberarea banilor personali, integral sau partial, cat si primirea altor bani pe parcursul programului de lucru, se va putea efectua dupa informarea sefului serviciu casierie, mentionandu-se in scris in registrul aratat despre efecutarea unor astfel de operatiuni. Seful serviciului casierie va verifica zilnic, iar directorul sucursalei va controla chenzinal -la sediul sucursalei, modul cum sunt respectate aceste prevederi, semnand in acest scop in registru.

Se interzice casierilor, ca in cazurile de parasire a locului de munca din diverse motive, sa lase numerarul sau alte valori pe mesele de lucru sau sa lase deschise ori cu cheia in broasca, casele de fier si dulapurile metalice in care se pastreaza valorile.

In timpul programului de lucru, usile de intrare ale incaperii in care functioneaza casieria se vor tine incuiate.

Accesul in incinta casieriei a altor persoane in afara directorului, detinatorilor de chei si a personalului de specialitate din activitatea de control a operatiunilor bancare din cadrul sucursalei este interzisa fara aprobarea directorului unitatii respective.

Pentru personalul casieriei vor fi amenajate vestiare (dulapuri) special destinate depunerii hainelor de strada cat si a celorlalte obiecte personale.

5.1. MODUL DE PASTRARE A NUMERARULUI SI A ALTOR VALORI

Numerarul si celelalte valori se pastreaza obligatoriu in casele de fier prevazute cu doua/trei chei. Aceste trebuie sa fie prevazute cu mijloace tehnice automate de alarma si sa respecte Normele privind asigurarea securitatii bancare.

a) Numerarul de casa se pastreaza pe cupiuri.

Cupiura reprezinta valoarea nominala a unei bancnote, monede sau hartii de valoare.

Pastrarea pe cupiuri a numerarului se face impachetat astfel:

biletele de banca bune, pe cupiuri, in pachete de 1000 si 500 bilete, iar in cadrul acestora in pachetele a 100 bilete, precum si in pachete (pachetele) cu fractii;

biletele de banca uzate, pe cupiuri, in pachete de 1000 bilete si in pachetele de 100 bilete sau fractii pana la completarea pachetului;

biletele de banca deteriorate, pe cupiuri si valori de preschimbare (50% sau 100%), in pachetele a 100 bilete sau fractii;

monedele metalice cu valoare nominala de 500 lei si 1000 lei in saculeti de 5000 si 1000 monede;

monedele metalice deteriorate se pastreaza in saculeti sau pungi, separat de monedele bune;

valutele efective se pastreaza in pachete de 1000 si 500 bilete, iar in cadrul acestora in pachetele a 100 bilete. Fractiile sub 100 bancnote se pastreaza pe feluri de valuta in plicuri separate, indiferent de cupiura;

valutele efective in moneda metalica se pastreaza in saculeti si fisicuri, pe feluri de valute si cupiuri, iar fractiile, in saculeti sau plicuri rezistente, pe feluri de valute.

b) Formularele cu regim special destinate vanzarii, se pastreaza grupate pe feluri de formulare.

c) Certificatele de economii si de depozit si alte hartii de valoare se pastreaza grupate pe cupiuri si pe feluri de imprimate.

La unitatile CEC care au constituite tezaure speciale cu casete pentru pastrarea diverselor valori, acestea se vor pastra in casete repartizate fiecarui deponent.

Atat in tezaur cat si in casele de fier, numerarul trebuie sa fie pastrat in conditii de aerisire si umiditate care sa previna deteriorarea acestuia (mucegai sau rugina).

Pentru usurarea muncii la manipularea valorilor in unitatile CEC care au casieria centrala la subsol sau la distante mari fata de amplasamentul caselor operative, moneda metalica poate fi pastrata si in case de fier corespunzatoare, situate in incinta casieriei (ghiseului), prevazute cu cel putin doua chei si sistem automat de alarmare.

Detinatorii de chei si sigilii sunt obligati sa verifice zilnic, la inchiderea caselor de fier si a incaperii casierie centrale, modul cum functioneaza sistemele automate de alarmare.

Seful serviciului casierie va tine o evidenta stricta a interventiei personalului de specialitate, in cazul defectarii mecanismului de inchidere a usilor, precum si a sistemleor de alarmare, mentionandu-se numele si prenumele persoanelor care au efectuat reparatia, firma, data si locul interventiei. Remedierea defectiunilor se va efectua numai de specialisti autorizati de organele de politie, ai firmei constructoare.

5.2. DETINEREA SI PASTRAREA CHEILOR SI SIGILIILOR. PASTRAREA DUBLURILOR DE CHEI

Casele de fier si incaperile caselor centrale trebuie prevazute cu doua/trei chei din care :

una va fi tinuta de seful serviciului casierie

una va fi tinuta de casierul central

o persoana desemnata de conducerea sucursalei, in cazul existentei si celei de a treia chei.

Casierul va trebui sa aiba un sigiliu metalic cu care va sigila, personal si zilnic, usa de la casa de fier si cand e cazul usa incaperii casieriei centrale.

La unitatile cu un singur lucrator, acesta raspunde singur de integritatea numerarului si valorilor gestionate.

In indeplinirea sarcinilor, detinatorii de chei si sigilii trebuie sa tina seama de urmatoarele:

manipularea valorilor in/si din casieria centrala/casele de fier, se face de casierul titular, in prezenta tuturor detinatorilor de chei, care raspund integral si in comun de toate valorile aflate in pastrarea lor;

este interzis sa se lase deschise sau descuiate in timpul serviciului usile de la casierie sau de la casele de fier, dupa introducerea/scoaterea valorilor din acestea;

este interzis sa se lase cheile in broasca in timpul cat se umbla in incinta casieriei sau la casele de fier;

sa incredinteze cheile sau sigiliu altor persoane ori celorlalti detinatori de chei sau sa se schimbe cheile cu ceilalti detinatori;

sunt obligati sa asigure pastrarea cheilor si sigiliului in conditii depline de securitate.

Cand unul din detinatorul de chei va lipsi de la serviciu, acesta este obligat sa predea inlocuitorului sau de drept cheile si sigiliul pe care le detine, pe baza dispozitiei scrise a directorului, in conformitate cu dispozitiile legale privind incadrarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor materiale.

Atunci cand absenta se datoreaza unui caz de forta majora care nu permite prezenta la serviciu a detinatorilor de chei pentru a preda personal cheile si sigiliul, se va intocmi un proces- verbal in care se va consemna motivul pentru care preluarea s-a efectuat in lipsa detinatorului de chei respectiv. In acest caz, pentru predator va semna celalalt detinator de chei, iar ca primitor persoana desemnata.

Predarea-primirea intre schimburi a valorilor, cheilor, sigiliului si stampilelor simbol se va face cu proces-verbal, intocmit pe numele persoanelor intre care se fac aceste operatii.

Inlocuitorii, pe schimburi, ai detinatorilor de chei sunt :

inlocuitorul sefului serviciu casierie va fi seful schimbului de dupa amiaza ;

inlocuitorul casierului central din schimbul de dimineata, este casierul central al schimbului de dupa amiaza.

Dublurile cheilor de la casieria centrala si de la casele de fier se vor pastra de catre directorii sucursalei.

Unitatea depunatoare va introduce dublurile de chei in cate un plic care se va lipi si se va pune stampila unitatii CEC respective. Pe plic se va mentiona felul cheii (case de fier sau usa de la incinta casieriei centrale), marca, numarul de inventar al casei de fier, seria cheilor si unitatea careia ii apartin.

Plicurile continand dublurile de chei vor fi numerotate si apoi introduse intr-un saculet de panza care va fi sigilat si la care se va atasa o eticheta pe care se va aplica stampila sucursalei, eticheta pe care se vor mentiona urmatoarele:

numarul plicurilor din saculet;

felul cheilor (case de fier , intrarea in incinta casieriei centrale);

numarul total al cheilor din saculet;

data sigilarii, numele si semnaturile directorului, directorului economic si directorului adjunct al sucursalei.

La schimbarea din functie a unui cadru din conducerea scucursalei se va actualiza si eticheta atasata la groupul cu dublurile de chei.

5. MODUL DE INCHIDERE SI DESCHIDERE A CASELOR DE FIER, A CASIERIEI CENTRALE SI ACCESUL IN INCINTA ACESTEIA

Casieria centrala si casele de fier in care se pastreaza numerarul si celelalte valori, se inchid si se deschid numai de catre detinatorii de chei si sigilii care raspund integral si in comun de existenta si pastrarea in securitate a numerarului si a celorlalte valori. Accesul la acestea este permis numai numai detinatorilor de chei si sigilii si numai impreuna. Accesul altor persoane in incinta casieriei centrale este permisa numai pe baza de tabel nominal aprobat de directorul sucursalei. Organele de control vor avea acces numai pe baza de delegatie, semnata de conducatorul unitatii de care apartin. Accesul este permis numai in prezenta detinatorilor de chei si sigilii.

In cursul programului de lucru, dupa fiecare deschidere a casei de fier, respectiv a incintei casieriei centrale, in caz de parasire a acesteia, casa de fier (incinta) se incuie de detinatorii de chei, fara sa se aplice si sigiliul.

La sfarsitul zilei, inainte de inchiderea casieriei centrale (casei de fier), se verifica daca toate valorile, registrele, documentele cu regim de pastrare in casele de fier au fost introduse in acestea si daca toate masurile de securitate a valorilor si de paza contra incendiilor sunt asigurate. Dupa inchiderea si incuierea casieriei centrale (casei de fier), detinatorii de chei si sigilii aplica, in prezenta pazei, acolo unde exista, sigiliul de plastilina sau ceara rosie. Sfoara care serveste la sigilare trebuie sa fie dintr-o singura bucata. Dupa sigilare, usa de la casieria centrala (casa de fier) se racordeaza la sistemul automat de alarmare si se preda in grija pazei.

In fiecare dimineata, inainte de a deschide usa casieriei centrale (casei de fier), detinatorii de chei sunt obligati sa verifice in prezenta pazei, integritatea incuietorilor, a sforii si a sigiliului. Sigiliul aplicat nu se rupe la deschidere, ci se taie sfoara pentru ca, la nevoie, sa se poata verifica integritatea acestuia.

In situatia in care se constata ca incuietorile sunt fortate sau stricate, sigiliile sunt deteriorate sau sforile sunt rupte, inainte de deschiderea casieriei (casei de fier), se anunta politia pentru efectuarea cercetarilor. Dupa deschiderea casieriei (casei de fier), in prezenta delegatului politiei se verifica integritatea pardoselei, peretilor si plafonului incaperii.

Daca se constata ca s-a umblat in interiorul casei de fier, se procedeaza imediat la verificarea tuturor valorilor existene in aceasta. Detinatorii de chei impreuna cu organele politiei si organele de paza (cand este cazul), intocmesc si semneaza un proces-verbal in care sunt consemnate constatarile facute cu aceasta ocazie. In acelasi timp se informeaza directorul sucursalei si directia de specialitate din Centrala CEC.

RASPUNDEREA PERSOANELOR, CARORA LI SE INCREDINTEAZA VALORI SPRE PASTRARE, MANIPULARE, VERIFICARE SAU TRANSPORT

Salariatii casieriei raspund pentru integritatea numerarului si a valorilor ce le sunt incredintate, conform prevederilor normelor si a dispozitiilor legale privind incadrarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor materiale. Acestia sunt obligati sa cunoasca regulile privind operatiunile de casierie, precum si dispozitiile legale in legatura cu raspunderea materiala.

Raspunderea materiala incepe din momentul preluarii valorilor spre pastrare, manipulare, verificare sau transport de catre fiecare lucrator.

Este interzis personalului care indeplineste sarcini de casier:

sa incredinteze altor persoane sarcinile primite privind operatiunile cu valori;

sa execute direct dispozitiile altor banci sau ale clientilor privind eliberarea sau primirea de numerar sau altor valori in contul lor, primirea documentelor de varsamant sau de plata, fara efectuarea prealabila a controlului de ghiseu.

Persoanele care au verificat si clasat bileltele de banca, inclusiv cei care ajuta in mod temporar la numararea banilor, raspund de continutul pachetelor lucrate, ca numar de bilete si ca bonitate a acestora (sa nu fie false, deteriorate, etc.) pana la verificarea continutului pachetelor de catre o alta persoana, de catre clienti sau de catre organele de control ale CEC.

Personalul care ajuta organelor de control la numararea pachetelor, bilet cu bilet, este obligat ca pe verso-ul banderolei fiecarui pachetel de 100 de bilete pe care le numara, sa inscrie mentiunea ²controlat², sa puna data zilei respective si semnatura. Aceleasi mentiuni se fac si pe cartoanele de protectie ale fiecarui pachet sau pe etichete saculetilor cu moneda metalica. La luarea in primire a numerarului verificat, detinatorii de chei vor controla existenta mentiunilor de mai sus, avand in vedere ca raspunderea ulterioara ii revin persoanelor care au ajutat la verificare si au semnat pe banderola fiecarui pachetel de 100 de bilete, pe cartoanele de protectie ale fiecarui pachet sau pe etichete saculetilor cu moneda metalica.

Lipsurile de valori constatate, altele decat cele de numerar, rezultate din sustragerea sau neglijenta personalului raspunzator de pastrarea lor, in baza procesului-verbal incheiat, se scad din conturile in care au fost inregistrate aceste valori si se trec in contul ²Debitori pentru lipsuri de valori materiale, cheltuieli nelegale sau neeconomicoase²

Directorul sucursalei este obligat sa cerceteze de urgenta, in conditiile legii, toate cazurile de lipsuri de valori provenite din neglijenta, sustrageri sau orice alt mod si sa ia neantarziat masuri pentru stabilirea raspunderilor civile, si dupa caz, organele de cercetare penala.

Recuperarea pagubelor cauzate se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind incadrarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor materiale.

Pagubele rezultate din activitatea desfasurata de salariatii casieriei, constatate prin verificarea bucata cu bucata a numerarului si a valorilor gestionate de acestia, vor fi recuperate prin decizie de imputare si in conditiile legii. Directorul sucursalei la care s-a constatat fapta, este obligat sa anunte si celelalte unitati CEC la care are cunostinta ca se mai afla asemenea valori ce poarta insemnele persoanei la care s-a constatat fapta, pentru ca acestea sa procedeze la verificarea numerarului si a celorlalte valori verificate de persoana in cauza.

5.5. CASA DE SCHIMB VALUTAR IN CADRUL CEC

Activitatea de schimb valutar in cadrul CEC se efectueaza separat de celelalte operatiuni. Operatiunile de schimb valutar se efectueaza de catre unul din casierii unitatii.

Casa de schimb valutar poate cumpara sau vinde valuta contra lei, in mod liber, de la rezidenti si nerezidenti, persoane fizice.

Casa de Economii si Consemnatiuni poate organiza puncte de schimb valutar si in zone turistice, centre comerciale, garii, etc.

Cursul de vanzare si de cumparare pentru toate valutele vor fi afisate la loc vizibil, la inceputul programului de lucru.

Lista de cursuri zilnice va fi semnata de persoanele imputernicite de conducerea unitatii si va avea aplicata stampila casei de schimb valutar. Listele de curs se vor pastra ca documente justificative la casele de schimb respective fiind anexate la sfarsitul zilei la registrul tranzactiilor (jurnalul operatiunilor).

Pentru cumpararea sau vanzarea valutelor casierul primeste de la casierul central, pe baza de semnatura in registru, un avans in lei sau in valute, in functie de media zilnica a contravalorii valutelor efective ce se cumpara, tinand seama si de unele situatii speciale determinate de numarul de clienti. In cazul in care numerarul primit se dovedeste insuficient, se acorda un nou avans, care se actualizeaza in programul informatic instalat pe calculator, de catre casierul casei de schimb valutar.

Pentru fiecare tranzactie, casa de schimb va edita prin programul informatic buletinele de schimb valutar, in doua exemplare si ordinele de incasare/plata in trei exemplare, care vor fi executate, inregistrate, evidentiate si utilizate ca documente cu regim special. Buletinul de ordin va purta in mod obligatoriu antet, serie si numar de ordine si va fi completat cu toate datele prevazute de formular, inclusiv monetarul.

Pe buletinul de schimb valutar nu se admit stersaturi, corecturi, eventualele imprimate vor fi anulate prin barare sub semnatura si stampila casierului casei de schimb valutar. Buletinele de schimb valutar anulate raman atasate la actele de casa.

Buletinul de schimb valutar si ordinul de incasare/plata au urmatoarele destinatii:

exemplarul 1 al buletinului de schimb valutar si al ordinului de incasare/plata -client, se inmaneaza clientului impreuna cu suma aferenta tranzactiei si actul de identitate al acestuia;

exemplarul 2 al buletinului de schimb valutar, ordinul de cumparare/vanzare de valuta in numerar completat si semnat de client si ordinul de incasare/plata - contabilitate se ataseaza la Registrul zilnic al tranzactiilor, fiind folosite ca documente justificative;

exemplarul 3 al ordinului de incasare/plata se anexeaza la jurnalul de casa in valuta.

La finele programului de lucru, se editeaza notele contabile centralizatoare pentru fiecare valuta, pe feluri de operatiuni (vanzari sau cumparari).

Predarea soldului in lei ramas la sfarsitul zilei se face casierului central, pe baza de semnatura in registrul de casa. Totodata, zilnic, se vor confrunta datele din evidenta contabila cu Registrul de valute efective.Unitatile CEC pot pastra in casa de la o zi la alta, numerarul in valuta necesar pentru efectuarea platilor curente pentru a doua zi. Se poate depasi plafonul de casa aprobat, justificat numai de platile planificate pentru ziua urmatoare.

Nivelul plafonului se stabileste pe baza propunerilor fiecarei sucursale judetene, care va tine seama de urmatoarele:

- nivelul surselor atrase la termen pe scadenta (depozite la termen pe valute, certificate de depozit pe valute, etc.)

nivelul disponibilitatilor la vedere pe feluri de valuta ale clientilor;

volumul operatiunilor pe feluri de valuta efectuate prin casierii.

Plafonul fiecarei sucursale judetene se va stabili de catre Centrala CEC pe baza propunerilor inaintate de catre unitati -pentru inceput- lunar, urmand ca pe masura dezvoltarii activitatii operatiunilor de casierie in valuta, aceasta sa se stabileasca pentru perioade mai mari (trimestru, semestru, etc.).

Pentru mobilizarea excedentului de valuta efectiva intre unitatile teritoriale, Centrala CEC-SA va stabili sucursalele zonale privind redistribuirea acestora.

6. CLIENTII CEC

Un client este o persoana sau o companie care beneficiaza sau va beneficia de serviciile bancii si de regula, are un cont curent deschis la o banca. Nu exista o definitei consacrata a "clientului".

In sens larg, un client este definit ca fiind:

a)            o persoana juridica sau fizica, avand deschise unul sau mai multe conturi in evidentele bancii (cont de disponibilitati, de depozit, de credit sau al unui alt cont prin care sunt derulate operatiuni care implica primirea sau distribuirea de fonduri), in scopul satisfacerii unor nevoi ale acestora producand efecte economice asupra bancii;

b)            orice persoana sau entitate care este beneficiarul real al tranzactiilor derulate de intermediarii de profesie, cum ar fi organismele de plasament colectiv in valori mobiliare, fondurile de pensii ori alte entitati ale caror active sunt administrate de societati de administrare, beneficiarul real al tranzactiilor derulate prin conturile administrate de avocati, societati de valori mobiliare, agenti de bursa pentru clientii acestora, beneficiarul real al tranzactiilor derulate prin conturi deschise pe numele unui imputernicit sau al unei persoane interpuse;

c)            bancile corespondente;

d)            orice persoana imputernicita sa opereze in conturile unui client al bancii.

In sens restrans, un client este definit ca o persoana fizica sau juridica, avand deschise unul sau mai multe conturi in evidentele bancii, o denumire clara, un sediu sau un domiciliu si adresa bine definite, un statut juridic legal, care apeleaza in mod constant si frecvent la produsele si serviciile bancii pentru satisfacerea unor nevoi ale acestora producand efecte economice la nivelul bancii.

Potrivit normelor bancare, un client este:

a) orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce are deschis la banca un cont prin care sunt derulate operatiuni care implica primirea sau distribuirea de fonduri;

b) orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica in numele careia este deschis un astfel de cont;

c) orice persoana fizica, persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce are legatura cu o tranzactie financiara in care banca este implicata si care poate genera un risc reputational sau de alta natura pentru aceasta.

Se pot face, insa, cateva precizari despre clienti, precizari care ne vor ajuta sa schitam o definire a clientului din punct de vedere al bancii:

termenul "client" presupune ca o persoana juridica sau fizica are o relatie de afaceri cu banca;

clientii apeleaza din cand in cand, la una din unitatile bancii, pentru a solicita efectuare de operatiuni;

clientii folosesc unele sau toate serviciile oferite de banca.

Tipul de servicii oferite de banca este foarte important. In general, bancile ofera doua tipuri de servicii :

serviciul ²o singura data² - este o tranzactie asigurata (de exemplu procurarea de valuta straina). Persoana va veni la sucursala, va procura valuta apoi va pleca, acesta fiind sfarsitul tranzactiei.

serviciul ²de relatie² -la care clientul va utiliza serviciul respectiv in mod repetat (de exemplu, Contul curent: clientul va deschide contul si-l va folosi pentru a depune si a retrage bani).

In general, pentru serviciile bancare dorite, clientul va veni direct la banca si le va solicita. Totusi, in unele cazuri, clientul poate sa nu stie ca are nevoie de un anumit serviciu sau ca anumite servicii pot fi obtinute prin intermediul bancii respective.

Cu ocazia folosirii unui serviciu se pot indica si altele care ar putea fi utile clientului. Acest tip de serviciu asigura perpetuarea realtiilor cu banca.

Serviciile de relatii pot conduce adeseori clientul catre achizitionarea mai multor servicii. Ambele tipuri de servicii sunt importante pentru consolidarea relatiilor cu clientii. Cu cat clientul are mai multe contracte cu banca si cu personalul acesteia, cu atat ii va fi mai usor sa-si evalueze necesitatile si sa construiasca relatia. Cunoasterea clientului de catre banca inseamna, adesea, ca se pot anticipa unele din cerintele acestuia, oferindu-i servicii adecvate.

Se poate spune ca unii clienti nu sunt intotdeauna constienti de ce au nevoie sau poate nu cunosc toate serviciile care li se ofera de catre banca. De aceea personalul bancii joaca un rol important. Acesta reprezinta interfata clientului cu banca, si are un rol important in a evalua necesitatile clientului si de a asigura informatia adecvata despre produsele si serviciile bancii.

Clientii pot fi impartiti, din punct de vedere juridic, in doua categorii:

persoane fizice;

persoane juridice;

Un client persoana fizica poate fi descris ca un cetatean roman rezident ce indeplineste cel putin una din urmatoarele conditii:

are domiciliul in Romania;

centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania;

este prezent in Romania pe o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval in anul calendaristic vizat;

este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

O persoana fizica poate fi descrisa ca si client in conditiile in care depune la banca documentele de identificare necesare deschiderii contului curent, o persoana care detine un cont bancar pentru uz personal.

Un client persoana juridica reprezinta orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei, reprezinta o societate comerciala corect constituita, din punct de vedere legal.

In vederea acceptarii noilor clienti, in prealabil, va fi temeinic verificata identitatea acestora respectiv a persoanelor care actioneaza in numele lor in conformitate cu procedurile interne.

Astazi, clientii au devenit mult mai informati despre ce trebuie sa le ofere piata. Calitatea serviciilor si continuitatea in oferta de produse si servicii vor ajuta la cresterea fidelitatii clientilor, acestia fiind mai putin tentati sa evalueze alterantiva utilizarii serviciilor concurentei.

Astfel, intr-un sector bancar profesional si competitiv, tendinta Casei de Economii si Consemnatiuni ramane de crestere continua a performantei financiare, lucru ce impune cu necesitate dezvoltarea ofertei de produse si servicii bancare, precum si de imbunatatire a celor existente.

7. OPERATIUNI CU CLIENTELA BANCARA

7.1. OPERATIUNI CU NUMERAR EFECTUATE IN CADRUL CEC PENTRU PERSOANE FIZICE

Casa de Economii si Consemnatiuni are ca scop dezvoltarea in randurile populatiei a spiritului de economie si de buna gospodarire a banilor, pastrarea economiilor banesti ale populatiei si efectuarea decontarilor in legatura cu acestea, contribuind astfel la mobilizarea unei parti a veniturilor banesti ale populatiei si la utilizarea lor in interesul dezvoltarii economiei nationale, elaborand in acest sens diferite instrumente de economisire.

Instrumentele de economisire sunt produse bancare emise de CEC SA in scopul atragerii economiilor banesti ale populatiei, care au norme proprii de functionare, cu design caracteristic, valori (cupiuri) diferite si care contin mai multe elemente de siguranta ce fac imposibila falsificarea sau contrafacerea lor, prin identificarea carora se verifica autenticitatea lor.

Astfel in perioada 1950-1970 Casa de Economii si Consemnatiuni cunoaste o dezvoltare fara precedent a serviciilor si produselor bancare oferite populatiei: libretul de economii si castiguri - 1953, obligatiunile CEC cu castiguri - 1954, operatiile de acreditiv - 1954, libretul de economii cu dobanda si castiguri - 1961, libretul de economii cu dobanda si castiguri in autoturisme - 1962, extinderea conturilor curente personale din 1961, operatiuni de comision si mandat, dublate de extinderea la nivel national a unitatilor operative.

Astazi, Casa de Economii si Consemnatiuni se adreseaza clientilor sai prin intermediul celei mai vaste retele de sucursale si agentii cu o gama larga de servicii si produse bancare concepute special pentru ei. Acestea sunt:

carnete de depunere cu plata lunara a dobanzii;

certificate de depunere cu plata dobanzii la 3 luni;

certificate de depozit;

certificate de depozit cu discount;

cont curent personal;

certificate de depozit cu prima la dobanda;

credite pentru cumpararea de terenuri intravilan in vederea construirii de locuinte;

credite pentru cumpararea, construirea, modernizarea, consolidarea si reparatia locuintelor;

credite pentru cumpararea de autoturism;

credite pentru nevoi personale;

credite punte;

depozit Adolescent;

depozit cu dobanda capitalizata;

depozit la termen in lei cu rata fixa a dobanzii;

depozit Tineret;

libretul de economii cu dobanda la vedere;

operatiuni de schimb valutar.

Incasarile in numerar efectuate de catre casierii unitatilor CEC, altele decat ridicarile de numerar, se fac potrivit prevederilor legale stabilite prin norme specifice, pe baza urmatoarelor documente:

foaie de depunere pentru depunerile pe librete de economii;

chitanta pentru depunerile in cont curent personal, conturi de depozite,pentru constituiri de depozite pentru depuneri de numerar de alte unitati CEC, precum si pentru incasarea diverselor debite si venituri ale CEC;

chitanta si buletinul de varsamant pentru depunerile efectuate de persoane fizice in conturi colectoare deschise pe numele persoanelor juridice

declaratia de consemnare pentru sumele consemnate;

foaia de varsamant pentru incasarea in numerar a impozitelor, taxelor si a altor venituri, etc.

Platile in numerar efectuate de casierii unitatilor CEC se fac potrivit metodologiilor stabilite prin norme specifice, pe baza urmatoarelor documente:

foaia de restituire pentru restituirile din libretele de economii, insotite de libretul respectiv;

foaia de lichidare pentru restituirea integrala a depunerilor din librete de economii;

cec de numerar pentru plata unor avansuri, plati din conturile curente personale;

ordin de plata dobanzii pentru certificatele de economii, certificatele de depunere si carnetele de depunere;

ordin de plata -rascumparare pentru certificatele de economii, certificatele de depunere, carnetele de depunere si certificatele de depozit; 

recipisa de consemnare pentru eliberarea sumelor consemnate persoanelor fizice, iar in cazul consemnarilor judiciare, insotita de dispozitia de eliberare a valorii recipisei, data de instantele judecatoresti;

chitanta pentru ridicari de numerar de alte unitati CEC ori aprovizionarea cu numerar a celorlalti casieri din cadrul aceleasi unitati CEC;

alte documente potrivit prevederilor legale.

PREZENTAREA OFERTEI DE PRODUSE PENTRU PERSOANE FIZICE

I. PRODUSE DE PASIV

A. CARNETE DE DEPUNERE CU PLATA LUNARA A DOBANZII

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal;

Se poate introduce clauza de imputernicire;

Valori nominale: 500.000, 1.000.000, 000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000;

Scadenta carnetului: 2 ani;

Scadenta de plata a dobanzii: o luna;

Operatiunile pe carnetele de depunere sunt localizate;

Dobanzile neancasate la scadenta nu sunt purtatoare de dobanda;

Dupa expirarea scadentei carnetului de depunere se acorda dobanda la vedere.

AVANTAJE

Depunerile pe carnetele de depunere cu plata lunara a dobanzii si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100 %, sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Sunt disponibile prin toate unitatile CEC;

Carnetele se pot rascumpara oricand dupa data vanzarii la unitatea CEC emitenta;

Titularul beneficiaza de plata lunara a dobanzii. Nivelul dobanzii este cel practicat pentru depuneri la termen.

B. CERTIFICATE DE DEPUNERE CU PLATA DOBANZII LA 3 LUNI

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal;

Se poate introduce clauza de imputernicire;

Valori nominale: 500.000, 1.000.000, 5.000.000;

Scadenta certificatului: 3 ani;

Scadenta de plata a dobanzii: 3 luni;

Operatiunile pe certificatele de depunere cu plata dobanzii la 3 luni sunt localizate;

Dupa implinirea scadentei certificatelelor, pentru perioada cuprinsa intre scadenta si rascumparare, se acorda dobanda la vedere. Dobanzile neincasate la scadenta nu sunt purtatoare de dobanda.

AVANTAJE

Depunerile pe certificatele de depunere si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100 %, sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Sunt disponibile prin toate unitatile CEC;

Certificatele se pot rascumpara oricand dupa data vanzarii la unitatea CEC emitenta;

Titularul beneficiaza de plata trimestriala a dobanzii. Nivelul dobanzii este cel practicat pentru depuneri la termen.

C. CERTIFICATE DE DEPOZIT

CARACTERISTICI

Se emit in regim nominal si la purtator cu parola;

Pentru certificatele de depozit emise in regim nominal se poate introduce clauza de imputernicire

Termen de constituire: o luna;

Valori nominale: 1.000.000, 000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 lei;

Certificatele cu valori nominale de 1.000.000, 000.000, 5.000.000 lei si cele emise la purtator cu parola sunt localizate. Certificatele nominale cu valori de 10.000.000 si 25.000.000 lei se pot rascumpara la orice sediu contabil pe baza de confirmare telefonica;

La rascumpararea certificatului inainte si dupa implinirea scadentei nu se acorda dobanda.

AVANTAJE

Depunerile pe certificatele de depozit si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Rata dobanzii este fixa pe perioada cuprinsa intre data cumpararii si data scadentei certificatului;

Pentru operatiunile de vanzare/rascumparare nu se percep taxe sau comisioane.

D. CERTIFICATE DE DEPOZIT CU DISCOUNT

CARACTERISTICI

Se emit in regim nominal si la purtator cu parola;

Pentru certificatele de depozit emise in regim nominal se poate introduce clauza de imputernicire;

Valori nominale: 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 lei;

Termen de constituire: 3 luni;

La rascumpararea certificatului dupa scadenta, pentru perioada de la data scadentei pana la data rascumpararii, nu se bonifica dobanda;

Certificatele cu valori nominale de 5.000.000 lei si cele emise la purtator cu parola sunt localizate. Certificatele nominale cu valori de 10.000.000 si 25.000.000 lei se pot rascumpara la orice sediu contabil pe baza de confirmare telefonica;

La scadenta, certificatul se rascumpara la valoarea nominala. La rascumpararea certificatului inainte si dupa implinirea scadentei nu se acorda dobanda;

Certificatele nominale distruse, pierdute pot fi declarate la unitatea emitenta pe baza de declaratie de pierdere, iar cele la purtator cu parola pe baza de declaratie autentificata notarial;

Certificatele care nu au elemente de identificare (serie si numar) intacte nu se rascumpara.

AVANTAJE

Depunerile pe certificatele de depozit cu discount si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Pentru operatiunile de vanzare/rascumparare nu se percep taxe sau comisioane.

E. CONTUL CURENT PERSONAL

CARACTERISTICI

Se deschide la cererea titularului, prin orice unitate CEC;

Se poate introduce clauza de imputernicire si dispozitie testamentara;

La conturile curente personale deschise pe numele pensionarilor, clauza de imputernicire poate efectua retrageri in numerar numai dupa confirmarea soldului de catre titular;

Se pot efectua depuneri:

in numerar, la orice unitate CEC;

prin virament;

prin transfer, la unitatea unde este deschis contul.

Restituirile in numerar se pot efectua la 3 unitati conform optiunii titularului, pe baza de confirmare telefonica si specimen de semnatura;

Se pot efectua plati periodice prin virament;

Dobanda se inregistreaza in contul lunar.

AVANTAJE

Depunerile si dobanzile in conturile curente personale sunt garantate in proportie de 100% de catre stat si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Restituirile in numerar se pot face si prin alte 2 unitati CEC pe langa unitatea unde este deschis contul;

Titularul beneficiaza de dobanda la vedere si de dreptul de a imputernicii alte persoane care pot dispune asupra sumelor depuse in cont;

Platile periodice prin virament catre furnizorii de servicii.

F. CONT DE DEPOZITE CU PRIMA LA DOBANDA

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal pentru persoanele fizice majore, la toate unitatile informatizate;

Se poate introduce clauza de imputernicire (cel mult doua persoane) si dispozitie testamentara;

Valoarea depozitului: minim 000.000 lei;

Termen de constituire: o luna, trei luni;

Ficarui client, titular al unui cont de depozite i se deschide un cont curent asociat;

Contul curent asociat este acelasi pentru toate depozitele constituite in cadrul aceluiasi cont de depozite. Pentru sumele aflate in contul asociat se acorda dobanda la vedere;

Se poate prelungi automat, pe o perioada egala cu cea prevazuta in contract pana la lichidarea depozitului;

In cazul prelungirii depozitului la scadenta, se acorda prima la dobanda, in limita unei perioade maxime de 12 luni de la constituirea initiala;

Dupa implinirea a 12 luni de la data constituirii, depozitul nelichidat se prelungeste automat pe noi perioade, in conditiile unui nou depozit constituit;

La scadenta, dobanda calculata, se varsa in contul asociat;

Din depozitele constituite nu se admit restituiri partiale.

Constituirea primului depozit se face prin :

depunerea sumei in numerar;

transfer din contul curent asociat si din alte produse CEC

viramente din alte conturi.

La lichidarea depozitelor intre scadente, se acorda dobanda practicata la depunerile la vedere;

Operatiunile pe acest instrument sunt localizate.

AVANTAJE

Depozitele si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Dobanda dupa fiecare scadenta a depozitului se varsa in contul asociat pentru a fi restituita sau utilizata pentru constituirea unui nou depozit;

Pentru fiecare perioada de prelungire, a depozitului, CEC acorda o prima la dobanda;

Atractivitatea acestui depozit este sporita prin facilitatile contului curent asociat.

G. DEPOZIT ADOLESCENT

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal, pentru persoane fizice cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani, in baza unui contract de depozit pe termen;

Depunerea initiala minima este de 500.000 lei;

In depozit pot fi efectuate si depuneri ulterioare de sume in valoare de minim 200.000 lei in perioada cuprinsa intre data constituirii / reanoirii depozitului si data scadentei depozitului cu exceptia ultimei luni inainte de scadenta;

Termen de constituire: 3 luni;

Se poate prelungi automat pe perioade egale cu cea prevazuta in contract;

Dobanda se capitalizeaza la fiecare scadenta;

Din depozitele constituite nu se admit restituiri partiale;

Dobanda se plateste in numerar odata cu lichidarea depozitului;

La lichidarea inainte de scadente se acorda dobanda practicata la depunerile la vedere.

AVANTAJE

Depozitele si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Dobanda se capitalizeaza dupa fiecare scadenta si devine la randul ei purtatoare de dobanda;

Posibilitatea prelungirii automate a depozitului;

Operatiunile de constituire, lichidare, nu se comisioneaza;

Depozitele cu vechime de cel putin o scadenta ofera clientului dreptul de obtine un credit pentru procurare de bunuri de folosinta indelungata cu dobanda mai mica cu trei procente decat dobanda practicata la acest tip de credit pentru adulti.

H. DEPOZIT CU DOBANDA CAPITALIZATA

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal;

Valoarea depozitului: minim 1.000.000 lei sau multiplii ai acestei sume;

Se poate introduce clauza de imputernicire;

Termen de constituire: o luna, doua luni;

Se poate prelungi automat, pe perioade egale cu cea prevazuta in contract de maximum doua ori;

Dobanda se capitalizeaza la fiecare scadenta;

Din depozitele constituite nu se admit restituiri partiale;

Dobanda se plateste in numerar odata cu lichidarea depozitului;Dupa implinirea ultimei scadente nu se acorda dobanda;

AVANTAJE

Depozitele si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Dobanda se capitalizeaza la fiecare scadenta si devine purtatoare de dobanda;

In cazul in care depozitul se lichideaza intre cele trei scadente, pentru fractiuni de timp se acorda dobanda la vedere;

Este disponibil prin toate unitatile CEC.

I. DEPOZIT LA TERMEN IN LEI

CU RATA FIXA A DOBANZII

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal pentru persoanele fizice majore. Valoarea depozitului este de minim 500.000 lei. Se poate introduce clauza de imputernicire.;

Termen de constituire: 30, 90 de zile;

Se constituie prin: depuneri in numerar, transfer din alte conturi ale titularului, deschise la CEC;

Se poate prelungi automat conform optiunii clientului pe perioade egale cu cea prevazuta in contract pana la lichidarea depozitului, in conditiile de dobanda din ziua prelungirii;

Rata anuala a dobanzii este fixa pe perioada de constituire a depozitului (din data constituirii pana in ziua anterioara scadentei/prelungirii automate);

Nu se bonifica dobanda in cazul lichidarii depozitului inainte de scadenta;

Lichidarea depozitului se poate efectua:

in numerar ;

prin transfer in alte conturi ale titularului, deschise la CEC;

Lichidarea depozitului se poate efectua la unitatea emitenta sau la sediul contabil de care apartine respectiva unitate.

AVANTAJE

Acest depozit este garantat de catre stat in proportie de 100%, este imprescriptibil, ca si dobanzile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Rata anuala a dobanzii este fixa pe perioada de constituire a depozitului;

La scadenta, dobanda curenta la suma constituita in depozit se capitalizeaza.

J. DEPOZIT TINERET

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal, pentru persoane fizice cu varsta cuprinsa intre 18-30 ani;

Valoarea nominala fixa: 500.000 lei;

Termen de constituire: 3 luni;

Se poate prelungi automat pe o perioade egale cu cea prevazuta in contract;

Dobanda se capitalizeaza la fiecare scadenta;

Din depozitele constituite nu se admit restituiri partiale;

Dobanda se plateste in numerar odata cu lichidarea depozitului;

La lichidarea intre scadente nu se acorda dobanda.

AVANTAJE

Depozitele si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100% si sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Dobanda se capitalizeaza dupa fiecare scadenta si devine la randul ei purtatoare de dobanda;

Posibilitatea prelungirii automate a depozitului.

K. LIBRETUL DE ECONOMII CU DOBANDA LA VEDERE

CARACTERISTICI

Se emite in regim nominal pentru persoane fizice majore si pentru minori, la orice unitate CEC;

Se poate introduce clauza de imputernicire si dispozitie testamentara;

Se poate conditiona restituirea;

Valoarea depunerii minime este de 100.000 lei;

Dobanda se capitalizeaza la sfarsitul fiecarui an calendaristic;

Soldul minim este de 50.000 lei;

Operatiunile pe librete de economii cu dobanda la vedere nu sunt localizate.

AVANTAJE

Depunerile pe libretele de economii si dobanzile aferente sunt garantate de catre stat in proportie de 100%, sunt imprescriptibile, asigurandu-se confidentialitatea acestora;

Accesibilitatea maxima, unica pentru piata bancara romaneasca - reteaua CEC fiind cea mai mare retea de unitati bancare din tara;

De sumele depuse pe libretele de economii se poate dispune oricand si oriunde in reteaua CEC din toata tara;

Sporirea veniturilor clientului prin bonificarea la disponibilitatile de pe libret a dobanzii la vedere.

II. PRODUSE DE ACTIV

A. CREDITE PENTRU CUMPARAREA DE TERENURI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE

Beneficiarii creditelor: persoane fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul in Romania.

Valoarea creditului: pana la 75% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat. Nivelul creditului nu poate depasi echivalentul in lei a 10.000 euro. Beneficiarul creditului are obligatia de a nu instraina terenul pana la achitarea integrala a datoriilor ce decurg din contractul de credit si de a incepe executarea lucrarilor de constructii in termen de 3 ani de la data semnarii contractului de credit.

Durata maxima de creditare - 5 ani.

Plata dobanzii si rambursarea creditului

rata anuala a dobanzii este fluctuanta pe toata durata de creditare;

clientul poate opta pentru achitarea datoriei in rate egale (rata de credit + dobanda) sau pentru metoda de calcul a dobanzii regresive pe parcursul duratei de creditare.

Principalele conditii care trebuie indeplinite de catre client:

sa aiba cont curent deschis la C.E.C;

sa aiba domiciliul sau resedinta si locul de munca in judetul in care functioneaza unitatea C.E.C. care acorda creditul;

sa faca dovada aportului propriu;

sa faca dovada ca poate sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile realizate, urmarindu-se indeplinirea conditiei conform careia valoarea ratei totale lunare de achitat, respectiv principalul si dobanda, sa reprezinte cel mult 35% din veniturile nete ale clientului si sotului/sotiei acestuia, calculate ca diferenta intre veniturile totale nete si angajamentele de plata ale acestora. Aceeasi conditie trebuie indeplinita si de giranti, in cazul in care se solicita prezentarea acestora;

clientul, sotul/sotia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de C.E.C. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite catre terti;

sa prezinte garantiile solicitate de C.E.C.

B. CREDITE PENTRU CUMPARAREA, CONSTRUIREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDAREA SI REPARAREA DE LOCUINTE

Beneficiarii creditelor: persoane fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul in Romania.

Valoarea creditului: pana la 75% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat In cazul creditelor pentru cumpararea sau construirea de locuinte, poate fi creditat si pretul terenului aferent locuintei.

Durata maxima de creditare

pentru cumpararea si construirea de locuinte - 25 ani;

pentru modernizarea, consolidarea sau repararea locuintelor - 5 ani;

In aceasta categorie se incadreaza si creditele pentru constituirea avansului necesar cumpararii/construirii de locuinte prin A.N.L., a caror durata maxima de creditare este de 7 ani. In cazul creditelor pentru cumpararea si construirea de locuinte cu o durata de creditare mai mare de 15 ani, se va stabili prin contractul de credit o perioada de pana la 3 ani de gratie.

Plata dobanzii si rambursarea creditului

rata anuala a dobanzii este fluctuanta pe toata durata de creditare;

clientul poate opta pentru achitarea datoriei in rate egale (rata de credit + dobanda) sau pentru metoda de calcul a dobanzii regresive pe parcursul duratei de creditare.

C. CREDITE PENTRU CUMPARAREA DE AUTOTURISME

Beneficiarii creditelor persoane fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul in Romania.

Valoarea creditului: pana la 75% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat. Daca nu se constituie aportul propriu de 25% se vor solicita giranti.

Durata maxima de creditare - 5 ani.

Plata dobanzii si rambursarea creditului

rata anuala a dobanzii este fluctuanta pe toata durata de creditare;

clientul poate opta pentru achitarea datoriei in rate egale (rata de credit + dobanda) sau pentru metoda de calcul a dobanzii regresive pe parcursul duratei de creditare.

Principalele conditii care trebuie indeplinite de catre client

sa aiba cont curent deschis la C.E.C.

sa aiba domiciliul sau resedinta si locul de munca in judetul in care functioneaza unitatea C.E.C. care acorda creditul;

sa faca dovada aportului propriu, dupa caz;

sa faca dovada ca poate sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile realizate, urmarindu-se indeplinirea conditiei conform careia valoarea ratei totale lunare de achitat, respectiv principalul si dobanda, sa reprezinte cel mult 30% din veniturile nete ale clientului si sotului/sotiei acestuia, calculate ca diferenta intre veniturile totale nete si angajamentele de plata ale acestora. Aceeasi conditie trebuie indeplinita si de giranti, in cazul in care se solicita prezentarea acestora;

clientul, sotul/sotia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de C.E.C. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite catre terti;

sa prezinte garantiile solicitate de C.E.C.

D. CREDITE PENTRU NEVOI PERSONALE

Beneficiarii creditelor persoane fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul in Romania.

Valoarea creditului: pana la echivalentul in lei a 1.000 EURO.

Durata maxima de creditare - 3 ani.

Plata dobanzii si rambursarea creditului

rata anuala a dobanzii este fluctuanta pe toata durata de creditare;

clientul poate opta pentru achitarea datoriei in rate egale (rata de credit + dobanda) sau pentru metoda de calcul a dobanzii regresive pe parcursul duratei de creditare.

Principalele conditii care trebuie indeplinite de catre client

sa aiba cont curent deschis la C.E.C.;

sa aiba domiciliul sau resedinta si locul de munca in judetul in care functioneaza unitatea C.E.C. care acorda creditul;

sa faca dovada ca poate sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile realizate, urmarindu-se indeplinirea conditiei conform careia valoarea ratei totale lunare de achitat, respectiv principalul si dobanda, sa reprezinte cel mult 30% din veniturile nete ale clientului si sotului/sotiei acestuia, calculate ca diferenta intre veniturile totale nete si angajamentele de plata ale acestora. Aceeasi conditie trebuie indeplinita si de giranti, in cazul in care se solicita prezentarea acestora;

clientul, sotul/sotia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de C.E.C. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite catre terti;

sa prezinte garantiile solicitate de C.E.C.

E. CREDITE PUNTE

Se acorda unui client proprietar al unei locuinte, care solicita o finantare temporara in scopul achizitionarii altei locuinte.

Valoarea creditului: pana la 75% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat. Nivelul creditului nu va depasi valoarea locuintei care urmeaza a fi vanduta, aflata in proprietatea clientului.

Durata maxima de creditare: 6 luni.

Plata dobanzii lunar.

Rambursarea creditului integral, la scadenta finala.

Principalele conditii care trebuie indeplinite de catre client

sa aiba cont curent deschis la C.E.C

sa aiba domiciliul sau resedinta si locul de munca in judetul in care functioneaza unitatea C.E.C. care acorda creditul;

sa faca dovada aportului propriu;

sa faca dovada ca poate sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile realizate, urmarindu-se indeplinirea conditiei conform careia valoarea ratei totale lunare de achitat, respectiv principalul si dobanda, sa reprezinte cel mult 35% din veniturile nete ale clientului si sotului/sotiei acestuia, calculate ca diferenta intre veniturile totale nete si angajamentele de plata ale acestora. Aceeasi conditie trebuie indeplinita si de giranti, in cazul in care se solicita prezentarea acestora;

clientul, sotul/sotia clientului si girantii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de C.E.C. si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite catre terti;

sa prezinte garantiile solicitate de C.E.C

III. SCHIMB VALUTAR

In cazul calatoriilor in strainatate, sunt necesare si mici cantitati din moneda tarii respective, pentru cheltuieli imediate, desi, este mai sigur pentru turisti sa foloseasca cecuri de calatorie in loc sa poarte asupra lor valuta in numerar. Casa de Economii si Consemnatiuni poate asigura clientilor posibilitatea de a procura valutele de baza cum sunt: dolar, euro, franci si lire sterline, efectuand cumpararea si vinzarea de valute contra lei, de la rezidenti si nerezidenti, persoane fizice.

OPERATIUNI CU NUMERAR EFECTUATE DE CEC PENTRU PERSOANE JURIDICE

Operatiunile cu numerar efectuate de catre Sucursala CEC Bistrita pentru persoane juridice sunt :

conturi curente;

conturi de depozit la termen;

conturi de depozit pentru garantii gestionari;

conturi pentru depunerea capitalului social;

conturi colectoare;

contul de depozit colateral pentru garantii tip cazinou;

conturi de tip escrow.

Aceste operatiuni vor fi prezentate mai amplu in cadrul acestui capitol.

In conturile curente se pot efectua urmatoarele operatiuni cu numerar:

depuneri in numerar;

eliberari de numerar.

Depunerile in numerar in conturile curente ale clientilor se efectueaza in baza formularelor :

Foaie de varsamant cu chitanta pentru contul curent, contul curent special si contul pentru depunerea capitalului social compusa din doua file ²Chitanta² si ²Foaia de varsamant², care se completeaza de deponent prin dactilografiere sau cu pix cu pasta de culoare albastra sau neagra;

Buletin de varsamant pentru conturile curente colectoare.

Eliberarile de numerar se efectueaza numai la unitatea CEC la care este deschis contul curent in baza instrumentului de plata cec de numerar. Dupa verificare, administratorul de cont, inregistreaza in contul clientului operatiunea de plata care va fi evidentiata automat in jurnalul de plati. Din contul curent colector nu se efectueaza eliberari in numerar, decat daca prin contractul de cont colector s-a prevazut altfel.

Ridicarile de numerar se efectueaza prin programare cu cel putin 24 de ore inainte. Evidenta programarilor se tine in ²Registru de evidenta privind programarea ridicarilor de numerar²

Plafonul si comisioanele pentru ridicarile de numerar programate sau neprogramate se stabilesc periodic de catre CEC.

Administratorul de cont verifica datele de identificare a clientului care efectueaza programarea cu cele inscrise in delegatie sau in fisa cu specimene de semnaturi.

Pentru clientii care se programeaza pentru ridicare de numerar si care nu mai efectueaza aceasta operatiune, se percep penalitati care se stabilesc periodic de catre CEC.

OFERTA DE PRODUSE SPECIFICE PERSOANELOR JURIDICE

A. CONTURI CURENTE

CARACTERISTICI

Instrument bancar in care se evidentiaza disponibilitatile banesti ale persoanelor juridice si prin care se deruleaza operatiunile de incasari si plati, in numerar si prin virament;

Titularii conturilor curente pot fi : organizatiile (CAR, asociatii sportive, asociatii de locatari/proprietari, unitati de cult, case de cultura, institutii publice, unitati ale cooperatiei, asociatii si fundatii), agentii economici (IMM si intreprinderi mari), asociatiile familiale, liber-profesionistii si persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, alte persoane juridice cu sediul in Romania, care functioneaza potrivit legii;

Se deschide la unitatile CEC care efectueaza operatiuni pentru persoane juridice din municipiul Bucuresti sau din judetul in care clientii au sediul social sau au subunitati fara personalitate juridica;

Operatiunile in contul curent se efectueaza in numerar si prin virament, la cererea si din ordinul clientilor;

Depunerile in numerar se pot efectua prin intreaga retea de unitati CEC;

Operatiunile de plati in numerar si incasari/plati prin virament se efectueaza localizat, la unitatea CEC unde este deschis contul curent;

Platile se efectueaza in limita disponibilului din cont;

Limita minima a depunerii initiale este de 100.000 lei;

Soldul minim este de 100.000 lei;

Pentru disponibilitatile din cont, CEC calculeaza si bonifica dobanda lunar. Rata anuala a dobanzii este variabila;

Contul curent se inchide din initiativa CEC, daca:

In decursul a 12 luni contul nu prezinta alta miscare decat operatiuni reprezentand bonificarea dobanzii;

Soldul minim al contului la expirarea acestei perioade este mai mic de 1.000.000 lei (conditiile trebuie indeplinite cumulativ).

AVANTAJE

Posibilitatea efectuarii depunerilor in numerar prin intreaga retea CEC- cea mai mare retea de unitati bancare din tara;

Sporirea veniturilor prin bonificarea lunara a dobanzii acordata la disponibilitatile din cont;

Operatiunile de depunere in numerar la unitatea CEC unde este deschis contul curent nu se comisioneaza;

Posibilitatea de a avea acces la alte servicii oferite de CEC: depozite la termen, credite, consultarea bazei de date a Centralei Incidentelor de Plati;

Confidentialitatea operatiunilor.

B. CONTURI DE DEPOZIT LA TERMEN

CARACTERISTICI

Instrument bancar prin care se asigura pastrarea si fructificarea disponibilitatilor persoanelor juridice pe termene fixe;

Se deschide numai persoanelor juridice care au cont curent deschis la CEC, la aceeasi unitate unde este deschis contul curent;

Depozitele se pot constitui pe termene de 1, 3, 6, 9 sau 12 luni, in baza contractului de depozit la termen;

Valoarea minima a unui depozit este de 5.000.000 lei;

Nu sunt admise depuneri ulterioare si restituiri partiale din depozit;

Alimentarea si lichidarea depozitului la termen se face prin virament, in corespondenta cu contul curent;

Nivelul ratei anuale a dobanzii bonificate de CEC este variabil, iar dobanda cuvenita se vireaza automat la scadenta in contul curent;

In cazul lichidarii depozitului inainte de expirarea termenului de constituire, clientul beneficiaza de dobanda la vedere bonificata de CEC la contul curent;

In cazul in care nu se lichideaza la scadenta, depozitul se prelungeste automat pentru acelasi termen si pentru aceeasi suma pentru care a fost constituit initial.

AVANTAJE

Nivel avantajos al dobanzilor;

Posibilitatea alegerii tipului de depozit care raspunde cel mai bine cerintelor clientilor, in functie de :

suma de care acestia dispun;

durata pe care doresc sa constituie depozitul.

Comoditate, prin reanoirea automata a depozitului la expirarea termenului de constituire, fara a fi necesara prezenta la unitatea CEC a titularului depozitului;

Bonificarea dobanzii la vedere, in cazul lichidarii depozitului inainte de termen;

Comision 0 pentru operatiunile de deschidere cont de depozit, virare din/in conturile curente in vederea alimentarii/lichidarii conturilor de depozite la termen si pentru eliberarea extrasului de cont;

Confidentialitatea operatiunilor.

C. CONTURI DE DEPOZIT PENTRU GARANTII GESTIONARI

CARACTERISTICI

Instrument bancar prin care se asigura pastrarea si fructificarea sumelor reprezentand garantiile constituite de catre gestionarii agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;

Se deschide atat clientilor persoane juridice care au cont curent la CEC cat si persoanelor juridice care au cont la alta banca, in baza unei conventii pentru depunerea garantiilor materiale ale gestionarilor, la unitatile CEC care efectueaza operatiuni pentru persoane juridice din municipiul Bucuresti sau din judetul in care clientii au sediul social sau au subunitati fara personalitate juridica;

Evidenta conturilor de depozite pentru garantii gestionari si calculul dobanzii se efectueaza analitic, pentru fiecare gestionar in parte;

Operatiunile de alimentare cu numerar si/sau prin virament precum si de lichidare/restituire a sumelor se efectueaza localizat, la unitatea CEC unde este deschis contul;

Restituirea/lichidarea sumelor din conturile de depozit pentru garantii ale gestionarilor se efectueaza pe baza de fila cec de numerar emisa de clientul persoana juridica, in favoarea gestionarului sau a delegatului clientului, insotita dupa caz, de :

o adresa semnata de persoanele autorizate sa efectueze operatiuni in cont, in care sa se stipuleze numele si prenumele gestionarului, faptul ca acesta nu are debite neacoperite, la incetarea contractului de munca al gestionarului, la decesul acestuia sau la trecerea gestionarului in alte functii pentru care nu se cere garantie;

sau o adresa din partea clientului si o copie de pe titlul executoriu obtinut impotriva gestionarului, cand gestionarul a cauzat o paguba in gestiune la locul sau de munca si aceasta nu se acopera integral in termen de o luna de la data de cand titlul executoriu a devenit definitiv.

Contul se inchide in momentul lichidarii, la solicitarea scrisa a clientului persoana juridica;

La contul de depozit pentru garantii gestionar deschis persoanei juridice si la conturile analitice deschise gestionarilor, rata dobanzii bonificate de CEC este aceeasi cu rata anuala a dobanzii acordata persoanelor fizice la depozitele pe termen de 1 an;

Dobanda se capitalizeaza anual in contul de depozit al persoanei juridice sau al gestionarului, dupa retinerea impozitului pe dobanda datorat;

AVANTAJE

Evidenta analitica a garantiilor si a dobanzilor aferente pentru fiecare gestionar;

Rate de dobanzi avantajoase calculate la sumele reprezentand garantii ale gestionarilor - egale cu rata anuala a dobanzii acordata persoanelor fizice la depozitele pe termen de 1 an;

Confidentialitatea operatiunilor.

D. CONTURI PENTRU DEPUNEREA CAPITALULUI SOCIAL

CARACTERISTICI

Este un cont tranzitoriu deschis persoanelor juridice in curs de constituire pentru depunerea capitalului social in lei si pentru majorari de capital social, in baza actului constitutiv in original si a unei cereri de deschidere cont, semnata de administratorul societatii numit prin actul constitutiv sau delegat de catre membrii fondatori;

Se deschide la unitatile CEC care efectueaza operatiuni pentru persoane juridice;

Sumele depuse in cont nu sunt purtatoare de dobanda;

Sumele depuse se vor vira numai in contul curent al societatii, dupa constituirea si inregistrarea legala a acesteia.AVANTAJE

Comision 0 pentru operatiunile de virare a capitalului social din contul de depunere capital social in contul curent al clientului deschis la CEC si pentru eliberarea extrasului de cont;

Confidentialitatea operatiunilor

E. CONTURI COLECTOARE

CARACTERISTICI

Instrument prin care se incaseaza sume in lei, in numerar si prin virament prin intreaga retea CEC, care se vireaza la termenele stabilite de comun acord cu clientul in contul curent al acestuia deschis la CEC sau la alte societati bancare, pe baza de conventie;

Se deschide la unitatile CEC din Municipiul Bucuresti/judetele prin care clientii solicita colectarea de sume;

Sumele din contul colector nu sunt purtatoare de dobanda;

Comisioanele pentru operatiunile de incasare efectuate in contul colector se stabilesc odata cu aprobarea data de Centrala CEC pentru deschiderea contului si se retin automat in momentul virarii sumelor colectate in contul curent al clientului.

AVANTAJE

Incasarea de sume prin intreaga retea CEC - cea mai mare retea de unitati bancare din tara;

Virarea automata a sumelor colectate, la termenele stabilite de comun acord cu clientul;

Confidentialitatea operatiunilor.

F. CONTUL DE DEPOZIT COLATERAL PENTRU GARANTII TIP CAZINOU

CARACTERISTICI

Contul se deschide in baza unei conventii incheiata intre CEC si clientul persoana juridica autorizata sa desfasoare activitate tip cazinou (organizator de jocuri de noroc) depune la CEC o garantie de 5.000 USD / masa de joc (echivalentul in lei), in baza Hotararii de Guvern nr. 251/1999;

Constituirea fondului de garantie si actualizarea ulterioara a acestuia se efectueaza prin transfer din contul curent al clientului;

Sumele din contul de depozit se afla permanent la dispozitia Ministerului Finantelor Publice;

Contul de depozit va functiona pana la inchiderea activitatii societatii tip cazinou cand depozitul se va putea lichida numai in baza aprobarii scrise a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin transfer in contul curent;

Dobanda se calculeaza si se capitalizeaza lunar in contul de depozit. Rata dobanzii este variabila;

Clientul are obligatia de a actualiza la sfarsitul fiecarui trimestru echivalentul in lei al fondului de garantie pentru fiecare masa de joc, la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru ultima zi din trimestru.

G. CONTURI DE TIP ESCROW

CARACTERISTICI

Contul de tip escrow se poate deschide la solicitarea agentului economic, producator/distribuitor de energie termica/gaze naturale, care are cont curent deschis la o unitate CEC;

In acest cont, beneficiarii de energie termica/gaze naturale vireaza sumele aferente energiei termice/gazelor naturale consumate, in baza facturilor emise de furnizori, iar autoritatile administratiei publice locale vor vira subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif pentru energie termica livrata populatiei, precum si ajutoarele banesti pentru energie termica, ce se acorda categoriilor defavorizate ale populatiei;

Rata dobanzii la disponibilitatile banesti aflate in aceste conturi este egala cu dobanda la vedere. Dobanda se capitalizeaza lunar in contul de tip escrow al clientului.

DOBANZI SI COMISIOANE PRACTICATE DE CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI PENTRU EFECTUAREA OPERATIUNILOR CU NUMERAR

Pentru mijloacele banesti pastrate in conturile deschise clientilor precum si pe diferite instrumente si produse bancare Casa de Economii si Consemnatiuni acorda dobanda care este stabilita de Consiliul de Administratie al bancii.

Pentru serviciile de incasari si plati cu numerar, precum si pentru celelalte servicii bancare privind operatiunile de incasari si plati, efectuate pentru clienti, CEC percepe comisioane, in conformitate cu prevederile reglementarilor BNR in vigoare.

STUDIU DE CAZ PRIVIND OPERATIUNILE CU NUMERAR IN SISTEMUL CASEI DE ECONMII SI CONSEMNATIUNI - SUCURSALA BISTRITA

1. Librete de economii cu depozite la termen

Un client persoana fizica se prezinta la ghiseul sucursalei CEC Bistrita in data de 5 mai 2004 pentru constituirea unui depozit pe un libret de economii cu depozite la termen de un an.

La solicitarea clientului de constituire a unui depozit pe un libret de economii cu depozite la termen de un an, acesta va fi informat de catre lucratorul de ghiseu de conditiile de functionare a unui astfel de instrument de economisire, respectiv:

termenul scadent al depozitului este de un an de la data constituirii;

la implinirea fiecarui termen scadent de un an, CEC calculeaza dobanda si in functie de optiunea clientului, procedand astfel:

a)      o vireaza in contul curent al clientului

b)      o adauga la depozitul initial.

Totodata i se aduce clientului la cunostinta de faptul ca depozitul se poate reannoi automat pe o perioada egala cu cea initiala, in aceeasi conditii in care a fost constituit, in cazul in care clientul nu solicita lichidarea acestuia la scadenta precum si dobanda acordata pentru acest produs bancar.

In cazul in care inaintea implinirii primei scadente sau a unei scadente ulterioare acesteia, clientul solicita lichidarea depozitului, CEC va bonifica pentru depozitul respectiv dobanda la vedere, calculata pentru perioada de la constituire si data solicitarii lichidarii sau pentru perioada dintre ultima scadenta si data solicitarii lichidarii.

Valoarea minima pentru constituirea unui depozit in prezent este de 1.000.000 lei, aceasta putand fi actualizata periodic fiind stabilita de Conducerea CEC. Din aceste depozite nu se admit restituiri partiale.

Clauzele de imputernicire si dispozitia testamentara pot fi introduse, modificate sau anulate oricand de catre titular la solicitarea scrisa a acestuia , cu achitarea unui comision.

Clientul care solicita constituirea unui depozit pe un libret de economii cu depozite la termen de un an, va mentiona pe foaia de depunere, la rubrica ' Libret de economii cu ..' in functie de optiune:

Libret de economii cu depozite la termen si plata dobanzii in cont curent' sau, 'libret de economii cu depozite la termen si capitalizarea dobanzii'.

Lucratorul de ghiseu va inscrie optiunea clientului pe prima fila a libretului, va solicita actele de identitate ale clientului pentru completarea libretului cu datele de identificare ale acestuia dupa care va semna si va aplica stampila.

Pentru calcularea dobanzii la depozitele constituite pe libretele de economii cu depuneri pe termen se utilizeaza formula:

K * P * Nz-1

D = ----- ----- -------------

365*100

unde:

K-capitalul

P-rata dobanzii

Nz-1 numarul de zile calendaristice efective aferente perioadei constituirii depozitelor minus ziua restituirii/scadentei.

Inregistrarea in contabilitate:

constituirea depozitului la termen:

= 2542.25 1.000.000 lei

Casa Librete de economii cu depozite la termen

inregistrarea la sfarsitul lunii si la scadenta a dobanzii de platit:

6026.0114 = 2547.06 150.000/an

Dobanzi la libretele de economii Datorii atasate-librete de economii cu

cu depozite la termen depozite la termen

- capitalizarea la scadenta a dobanzii:

2547.06 = 2542.25 150.000 lei

Datorii atasate-librete de economii cu Librete de economii

depozite la termen cu depozite la termen

retinerea la scadenta, a impozitului pe dobanda:

2542.25 = 3536.10 1.500 lei

Librete de economii Impozit pe dobanda

cu depozite la termen

2. Depozite la termen cu rata fixa a dobanzii

Un client se prezinta la ghiseul sucursalei CEC Bistrita la data de 16 aprilie 2004 cu suma de 500.000.000 lei si solicita lucratorului de ghiseu un instrument de economisire prin care sa i se garanteze suma depusa si totodata sa poata fructifica economia depusa.

Lucratorul de ghiseu ii prezinta oferta de produse si servicii pe care Casa de Economii si Consemnatiuni le are in prezent precum si conditiile cele mai avantajoase de fructificare a depunerii.

In urma prezentarii efectuate, clientul se hotaraste asupra unui depozit la termen cu rata fixa a dobanzii cu scadenta la 30 zile. Dobanda practicata de acest instrument este de 17% pe an. Formula de calcul este :

Suma*procent dob*nr zile

D = ----- ----- ----------------

365 (366)

500.000.000*17%*30

D = -------- ----- ------ -- = 6.986.301 lei

365

Operatiunile efectuate de salariatul CEC sunt :

intocmirea fisei clientului care cuprinde datele de identificare a clientului: numele si prenumele clientului, codul numeric personal, domiciliul clientului si actele de identitate a clientului;

solicitarea declaratiei privind beneficiarul real al sumei avind in vedere ca valoarea operatiunii excede echivalentul a 10.000 EURO;

intocmirea contractului de depozit;

intocmirea chitantei de incasare a sumei ;

incasarea sumei;

inmanarea contractului si a unui exemplar din chitanta clientului;

inregistrarea chitantei in registrul de casa (jurnalul de operatiuni);

Inregistrarea in contabilitate :

a)      vanzarea depozitului

= 2532.12 500.000.000 lei

Casa  Depozite la termen cu rata fixa a dobanzii

b)      Inregistrarea dobanzii la scadenta :

60252.12 = 2537.12 6.967.213 lei

Dobanzi la depozite la termen Datorii atasate la depozite la termen

depozit cu rata fixa a dobanzii ale pers fizice, cu rata fixa a dobanzii

c)      Inregistrarea impozitului:

= 3536.10 69.672 lei

Depozite la termen cu rata Impozit pe dobanda retinut clientelei

fixa a dobanzii

d)      Lichidarea depozitului la data scadentei respectiv 17 mai 2004, la solicitarea clientului. Lucratorul de ghiseu intocmeste ordinul de lichidare pe care-l inregistreaza in registrul de casa si efectueaza plata.

= % 506.897.540 lei

Depozite la termen cu rata fixa a dobanzii Casa 101.01 505.376.647 lei

1.520.693 lei comision la

Venituri din comisioane persoane fizice restituire 0,3%

Certificate de depozit cu discount

Un client se prezinta in data de 28 mai 2004 la ghiseul sucursalei si solicita efectuarea unui certificat de depozit cu dicount cu valoare nominala de 10.000.000 lei.

La solicitarea clientului salariatul de la ghiseul sucursalei face o scurta prezentare a produsului solicitat care consta in avantajul acestui instrument de economisire oferit de banca clientilor, care este vandut la un pret initial mai mic decat valoarea nominala, diferenta dintre pretul initial si valoarea nominala fiind discountul si reprezinta beneficiul cumparatorului.

Dupa prezentarea produsului si a raspunsului la eventualele intrebari, clientul este rugat de catre lucratorul de ghiseu sa depuna suma necesara cumpararii certificatului de discount care reprezinta valoarea nominala minus dicount-ul, respectiv suma de 9.651.999 lei.

In momentul in care clientul solicita cumpararea certificatului de depozit cu dicount salaratul bancii are obligatia de a verifica in functie de tipul actului de identitate prezentat, identitatea titularului Avand in vedere ca clientul de fata prezinta cartea de identitate lucratorul de ghiseu verifica daca apartine prezentatorului prin confruntarea fotografiei si verifica daca termenul de valabilitate a cartii de identitate nu este expirat.

Dupa identificarea titularului, salariatul bancii verifica numerarul, completeaza/editeaza un ordin de incasare-eliberare, aplica stampila simbol in spatiul rezervat si inregistreaza documentul in jurnalul de operatiuni.

Data vanzarii : 28 mai 2004

Termenul 3 luni

Valoare nominala 10.000.000 lei.

Dobinda la cumparare= 14%

Discountul la cumparare 348.001 lei

Pretul de cumparare 9.651.999 lei

Data maturitatii : 30.08.2004

Se inregistreaza vanzarea certificatului :

% = 2541.04 10.000.000 lei

Casa 100.01 Certificate de depozit cu discount 9.651.999 lei

375.05 348.001 lei

Cheltuieli inregistrate in avans,

dobanzi la certificate de depozit cu discount

si concomitent se inregistreaza in conturile de evidenta gestionara

= 0074 10.000.000 lei

Certificate Certificate

rascumparate  in circulatie

se inregistreaza la sfarsitul lunii mai 2004, pe cheltuieli discountul aferent lunii mai

(4 zile) astfel :

348.001  : 90 * 4 = 15.467 lei

= 375.05 15.467 lei

Dobanda la certificate de depozit Chelt.inreg.in avans

cu discount

se inregistreaza la sfarsitul lunii iunie 2004, pe cheltuieli discountul aferent lunii iunie (30 zile) astfel :

348.001 : 90*30 = 116.000 lei

6026.0113 = 375.05 116.000 lei

Dobanda la certificate de depozit Chelt.inreg.in avans

cu discount

se inregistreaza la sfarsitul lunii iulie 2004, pe cheltuieli discountul aferent lunii iulie (31 zile) astfel :

348.001 : 90*31 = 119.867 lei

6026.0113 = 375.05 119.867 lei

Dobanda la certificate de depozit Chelt.inreg.in avans

cu discount

se inregistreaza luna august 2004, pe cheltuieli discountul aferent lunii august astfel :

6026.0113 = 375.05 96.667 lei

Dobanda la certificate de depozit Chelt.inreg.in avans

cu discount

se rascumpara la scadenta certificatul de depozit cu discount 30 august 2004 prima zi lucratoare dupa scadenta :

2541.04 = % 10.000.000 lei

Cert. de depozit cu discount  3536.10 480 lei Impozit pe dobanda

101.01 9.996.520 lei Casa

si concomitent

= 0075 10.000.000 lei

Certificate  Certificate

rascumparate  in circulatie

CONCLUZII SI PROPUNERI

In finalul lucrarii voi incerca sa supun atentiei cateva concluzii referitoare la operatiunile cu numerar din cadrul sistemului CEC, precum si cateva masuri ce trebuie luate in vederea dinamizarii activitatii.

Procesul de planificare a activitatii oricarei banci este factorul major care duce la functionarea in parametri optimi ai acestora.

Un punct important pe care trebuie sa-l aiba in vedere Casa de Economii si Consemnatiuni, cat si alte banci care doresc sa-si asume responsabilitatea desfasurarii unei activitati profitabile in contextul existentei unei concurente severe si, totodata, facand fata si schimbarilor, este identificarea cu acuratete a nevoilor pietei si alegerea unei pozitii strategice pe aceasta piata.

In actuala etapa a tranzitiei piata este formata din agenti economici cu capital de stat, privat, strain si populatia, care se vor dezvolta in continuare, ceea ce necesita o gama foarte variata de produse si servicii bancare de buna calitate, in concordanta cu cerintele si caracteristicile fiecarei grupe de clienti in parte.

Deci, primul obiectiv al Casei de Economii si Consemnatiuni este sa ofere produse si servicii bancare de cea mai buna calitate, cu o servire exemplara, civilizata si operativa.

Oferta de produse si servicii devine pentru banca principalul mijloc de mentinere a cotei de piata cucerite si a interesului pentru un numar cat mai mare de clienti.

In activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, devine din ce in ce mai accentuata si mai importanta cunoasterea sau chiar anticiparea nevoilor clientilor. Cheia succesului dezvoltarii viitoare a activitatii bancare o constituie aceasta anticipare a cerintelor potentiale ale clientilor, cat si promovarea vanzarilor.

Spre deosebire de celelalte bancii, in cadrul sistemului CEC, este necesar in primul rand diversificarea gamei de produse si servicii, precum si imbunatatirea celor existente, pentru a putea face fata concurentei.

Totodata se va avea in vedere consolidarea pozitiei pe piata prin identificarea si atragerea unor clienti cu potential de dezvoltare si imbunatatirea ofertei de profil din punct de vedere al calitatii produselor si serviciilor furnizate.

Din categoriile de credite ce se pot acorda, CEC-ul nu a lansat pe piata decat cateva dintre acestea, ramanand nefolosite o serie de credite foarte solicitate pe piata interna de catre persoane fizice.

Astfel se va avea in vedere acordarea unei game variate de credit in functie de cerintele pietei, ca de exemplu:

a)      acordarea de credite in valuta, produs foarte solicitat in prezent;

b)      acordarea de credite cu dobanda avantajoasa;

c)      acordarea de credite pentru excursii;

d)      acordarea de credite pentru tratament, etc;

Pe langa produsele pe care azi, Casa de Economii si Consemnatiuni le ofera, treptat se va trece la lansarea unor noi produse si servicii solicitate de clienti, cum ar fi :

introducerea cardurilor, cu diferite destinatii, pentru care clientii pot opta in functie de nevoile si necesitatile lor;

atragerea clientilor prin introducerea unor noi instrumente de economisire cu dobanda atractiva;

efectuarea de operatiuni valutare;

introducerea serviciului de transfer valutar pentru persoane fizice care sa permita primirea sumelor in valuta trimise din alte tari;

transportul valorilor, colectarea numerarului de la agentii economici cu un volum mai mare de incasari, pastrarea diverselor valori depuse de clienti in casete sau gropuri.

De asemenea, este momentul sa se intensifice actiunea de incheiere de protocoale cu agentii economici, dealeri autorizati, care comercializeaza autoturisme din import, bunuri de consum, etc.

Realizarea acestor obiective, care vor spori simtitor numarul clientilor care vor apela la serviciile bancii, va implica un volum mare de munca, date si informatii, care vor impune existenta unui sistem informatic performant pentru deservirea moderna si rapida a clientilor.

In prezent, servirea clientului este punctul de plecare decisiv pentru multe organizatii si va deveni vital pentru strategia sistemului bancar romanesc, pe masura ce se intensifica competitia.

O problema importanta din punct de vedere a atragerii clientiilor o reprezinta si modul de prezentare a produselor si serviciilor oferite. Clientii bancii sunt dornici de o calitate cat mai buna a serviciilor si de o gama diversificata a produselor. Pentru orice banca, este vital ca produsele si serviciile pe care le ofera sa fie prezentate pe piata cu succes pentru obtinerea cresterii, dezvoltarii si puterii in sectorul financiar-bancar.

In Romania, concurenta continua sa creasca, se infiinteaza banci noi si de aceea clientii au posibilitatea sa aleaga dintre banci pe aceea care le va satisface necesitatile specifice in privinta serviciilor financiar-bancare.

In cadrul sectorului financiar-bancar, serviciile si produsele sunt toate asemanatoare prin efectul lor, de aceea, o banca trebuie sa-si mentina avantajul competitiv.

Prin metode si forme eficiente de reclama si publicitate, produsele si serviciile vor fi prezentate convingator, iar optiunea clientilor pentru serviciile CEC, va face dovada capacitatii de convingere a acestor metode.

Pentru aceasta, Casa de Economii si Consemnatiuni va concepe un program de reclama si publicitate care sa ofere informatii cu privire la produsele si serviciile oferite, precum si cele mai interesante modalitati de legatura cu clientii respectiv avantajele clientilor in urma colaborarii cu banca.

Un alt punct important pe care Casa de Economii si Consemnatiuni il are in vedere in cadrul unitatilor teritoriale, este modernizarea activitatii prin informatizarea sectoarelor de casierie, organizarea si extinderea ghiseelor multifunctionale, dotarea unitatilor cu aparatura tehnica moderna de numarat si manipulat numerarul (masini de numarat, masini de bandat si impachetat, sertare mobile etc). Din acest punct de vedere ceea mai mare parte a unitatilor operative nu dispun de programe informatice si aparatura specifica, ceea ce in prezent ingreuneaza activitatea bancara.

Modernizarea serviciilor si produselor bancare, calitatea si continuitatea in oferta a acestora, imbunatatirea sistemului informatic si implementarea metodelor moderne in activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, vor avea ca rezultat atragerea de noi clienti cat si mentinerea clientilor existenti, contribuind in final la cresterea veniturilor bancii.

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Ditu Gheorghe, Dragoescu Anton, Pop Sabin, Aurel Negrucioiu - Economie politica, Editura George Baritiu, Cluj Napoca, 1998.

Hurduc Natalita - Optimizarea activitatii bancii de retea, Editura Expert Bucuresti, 2002.

Iliescu Cecilia - Tehnica si evidenta operatiunilor bancare, Editura Dacia, Cluj Napoca, 200

Ionescu C Lucian - Bancile si operatiunile bancare, Editura Economica, Bucuresti, 1996.

Ionescu C Lucian - Fundamentele profesiunii bancare Editura Economica, Bucuresti, 1996.

Isarescu Mugur - Politica Monetara, stabilitatea macro-economica si reforma bancara in Romania, Editura Directiei de politici monetare si studii a Bancii Nationale a Romaniei, Bucuresti, 1995.

Marian Vasile - Moneda si credit, Editura Argonaut, Cluj Napoca, 2000.

Rosca Teodor - Moneda si credit, Casa de Editura Sarmis, Cluj Napoca, 1996.

Rosca Teodor - Moneda si credit, Editura Altip, Alba Iulia, 2001.

Slavescu Victor - Viata si opera economistului Enric WIinterhalder ,Editura Fundatiei Culturale Magazin Istoric, Bucuresti, 2002.

Trenca Ioan - Metode si tehnici bancare, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 2002.

Turcu Ioan - Operatiuni si contracte bancare, Lumina Lex, Bucuresti, 1994.

Turiliuc Vasile - Politici monetare, Editura Polirom, Iasi, 2002.

Centenarul Casei de Economii si Consemnatiuni 1864 -1964, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1964.

Codul fiscal, Editura National, Bucuresti, 200

Revista bancii BCR, Editura SEGA INTERNATIONAL, Bucuresti, 2000.

Legea nr.66/1996, privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in M.O. nr.130/31.01999).

Legea nr.58/1998 privind activitatea bancara modificata prin O.G. nr.24/25.01999, publicata in M.O. nr.130/31.01999).

Hotararea de Guvern nr.1602 / 2002 republicata, pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatuni CEC-SA, publicata in M.O.nr.879 din 10 decembrie 200

Ordonanta nr.15/1996 privind intarirea discipliniei financiar-valutare cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei, 1996.

Regulamentul nr.2 al BNR din 16 februarie 1996 cu privire la operatiunile cu numerar, publicat in M.O. nr.34 din 16.02.1996.

Normele Metodologice BNR nr. 31/2002 privind operatiunile de casa.

Normele Metodologice CEC nr. 1/2002 privind certificatele de depozit.

Normele Metodologice CEC nr. 11/2002 privind activitatea de casierie.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3682
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved