Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


PROTECTIA IMPOTRIVA POLUARII RADIOACTIVE

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micPROTECTIA IMPOTRIVA POLUARII RADIOACTIVE

SECTIUNEA I

CONSIDERATII PRELIMINARE
1. Radioactivitatea Notiune si forme

Regimul juridic special al activitatilor nucleare este reglementat prin Legea nr.111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare.1

Art.30 fin Legea nr.137/1995, republicata, dispune ca protectia impotriva radiatiilor ionizate se realizeaza prin aplicarea unui ansamblu de proceduri si echipamente pentru mentinerea dozelor si riscurilor in limitele admise si in scopul prevenirii accidentelor, a limitarii si inlaturarii consecintelor acestora.2

Considerata a fi una dintre cele mai importante descoperiri ale omenirii, energia nucleara reprezinta in acelasi timp cea mai periculoasa arma a creatorului sau. Utilizata in scopul producerii energiei, regasita in majoritatea sectoarelor economice in laboratoarele institutelor de fizica atomica, energia nucleara comporta si mari riscuri de contaminare, de poluare si de distrugere a mediului.

Dupa sursa care o guverneaza, radioactivitatea poate fi de doua feluri: radioactivitate naturala (provocata de soare, diferite substante etc.) si radioactivitate artificiala (provocata artificial, ca urmare a unor activitati umane). Radioactivitatea, sub cele doua forme ale sale, reprezinta o sursa de poluare a mediului.

Poluarea radioactiva este produsa de substantele radioactive si reprezinta contaminarea artificiala a mediului cu radiatii ce depasesc anumite niveluri. Poluarea radioactiva afecteaza toate componentele mediului contaminand atat mediul natural cat si cel artificial. Astfel, sunt supuse poluarii radioactive factorii naturali (ai mediului cu rol existential: apa, atmosfera, solul.

Apa este poluata radioactiv in mare masura ca urmare a exploziilor nucleare experimentale, a deversarilor produsilor radioactivi din centralele atomo-nucleare, a ploilor acide. Poluarea atmosferei are, de asemenea, ca sursa principala exploziile nucleare experimentale, cel mai redutabil deseu radioactiv fiind plutoniul care isi pastreaza jumatate din virulenta peste 200 de secole.

Poluarea solului are ca sursa depozitarea minereului radioactiv, precum si ploile acide.

SECTIUNEA II

REGLEMENTAREA ACTIVITATILOR NUCLEARE

1. Cadrul legal al desfasurarii

Reglementarea activitatilor nucleare se face in toate statele prin acte normative ce urmaresc asigurarea utilizarii energiei nucleare in scopuri exclusiv pasnice, in conditii de securitate si de protectie a populatiei, a mediului si a proprietatii. Legea nr.111/1996, republicata in 1998, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare este cadrul legal general al desfasurarii in siguranta si cu riscuri minime a acestor activitati in tara noastra, in scopuri exclusiv pasnice, pentru protectia populatiei, a personalului expus profesional a mediului si a proprietatii.

In domeniul nuclear pot fi desfasurate urmatoarele activitati (art.2):

cercetarea, proiectarea, detinerea, amplasarea, productia, constructia, functionarea, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul si exportul de instalatii nucleare;

mineritul si prepararea minereurilor radioactive;

producerea, amplasarea si constructia, furnizarea, inchirierea, transferul, detinerea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul intern si extern de materiale nucleare si radioactive, combustibil nuclear, deseuri radioactive, dispozitive generatoare de radiatii ionizante;

producerea, utilizarea, detinerea, transportul, furnizarea, inchirierea, exportul si importul de materiale si dispozitive pentru protectia impotriva radiatilor ionizante, a mijloacelor de transport utilizate in acest scop;

realizarea de produse si servicii destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare.

Anexa nr.2 din Legea nr.111/1996 defineste termenii si expresiile utilizate in domeniu.3

Cei ce desfasoara activitati nucleare sunt obligati sa obtina autorizatia pentru activitatea nucleara, care se elibereaza de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare4 care este autoritatea nationala competenta in domeniul nuclear cu atributii de reglementare, autorizare si control.Aceasta autorizeaza titularul activitatii sa proiecteze, amplaseze, produca, transporte, importe si exporte, posede, foloseasca si sa dispuna de orice sursa de radiatii ionizante, instalatii nucleare, depozite de deseuri radioactive etc.

Personalul care desfasoara activitati ce implica folosirea de materiale radioactive si instalatii nucleare, trebuie sa indeplineasca conditiile de pregatire profesionala si de sanatate necesare desfasurarii acestor activitati.

Sunt stabilite reguli de transport, de depozitare si de utilizare a combustibilului nuclear, precum si obligatii stricte in sarcina titularilor de autorizatii pentru activitati nucleare.

Mentionam ca se interzice categoric importul de deseuri radioactive si de combustibil nuclear, exceptand situatia in care acest import decurge nemijlocit din prelucrarea in afara teritoriului Romaniei a unor exporturi autorizate anterior, in baza prevederilor sau acordurilor internationale sau a unor contracte cu parteneri autorizati.

Datorita riscului major pe care il reprezinta activitatile nucleare, la nivel international, dar si regional au fost elaborate o serie de acte normative. Dintre actele legislative comunitare mai importante amintim: Regulamentul C.E. nr.806/2003 privind conditiile de import de produse agricole din tarile in care au avut loc accidente nucleare; Directiva 93/552 Eurotom privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri radioactive; Regulamentul Euratom nr.1493/93 privind transporturile de substante radioactive intre Statele Mondiale; Regulamentul Eurotom nr.944/89 privind limitele admisibile de contaminare radioactiva a produselor alimentare dupa un accident nuclear.

Legea protectiei mediului nr.137/1995, republicata, dispune la art.31 ca toate activitatile nucleare necesita asigurarea mijloacelor de protectie si de securitate si se pot desfasura exclusiv pe baza acordului si autorizatiei de mediu. In cazul instalatiilor ce reprezinta un risc nuclear major (centrale nuclearo-electrice reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear si depozite finale de combustibil nuclear ars), acordurile si autorizatiile de mediu se emit de Guvern.

Autoritatea competenta in domeniul nuclear are obligatia de a elabora norme tehnice, standarde si regulamente de aplicare cu privire la: protectia populatiei si a mediului in zonele de risc nuclear; protectia materialelor si instalatiilor nucleare; transportul substantelor radioactive, precum si procedurile specifice de autorizare.

Autoritatea centrala pentru protectia mediului are atributii in controlul activitatilor nucleare, cum ar fi:

monitorizarea radioactivitatii mediului in tara noastra;

supravegherea, controlul si dispunerea de masuri necesare respectarii prevederilor privind radioprotectia mediului;

colaborarea cu autoritati si organe competente in apararea impotriva dezastrelor.

In sarcina persoanelor fizice si juridice desfasoara activitate in domeniul nuclear, legiuitorul a stabilit (art.34) urmatoarele obligatii:

respectarea normelor de radioprotectie si securitate;

evaluarea riscului potential;

efectuarea bilantului de mediu pentru activitatile nucleare existente si obtinerea autorizatiei de mediu;

aplicarea si utilizarea procedurile,echipamentelor si instalatiilor corespunzatoare activitatilor ce le desfasoara;

evidentierea stricta si protectia fizica a surselor de radiatii ionizate;

monitorizarea mediului si depistarea eventualelor contaminari radioactive;

aplicarea de programe de supraveghere, prin sisteme proprii, a contaminarii radioactive a mediului;

inregistrarea si raportarea rezultatelor supravegherii catre autoritatile competente;

verificarea exactitatii propunerilor facute prin intermediul evaluarilor cu privire la consecintele radiologice ale emanatiilor radioactive.SECTIUNEA III

RASPUNDEREA JURIDICA

Raspunderea penala, intervine in situatiile in care se savarsesc fapte ce constituie un pericol ridicat pentru mediu, pentru viata si sanatatea umana. Astfel, sunt considerate ca fiind infractiuni faptele de:

desfasurare de activitati in domeniul nuclear fara autorizatie atunci cand legea prevede acest lucru;

scoaterea din functie fara motiv a echipamentelor de control si supraveghere, impuse de cerintele de securitate nucleara sau de radioprotectie;

dezvoltarea, fabricarea, detinerea, importul, exportul, tranzitul sau detonarea de arme nucleare sau dispozitive explozive nucleare.

Raspunderea contraventionala, intervine in situatia savarsirii de contraventii cu privire la desfasurarea de activitati in domeniile incluse, astfel:

nerespectarea obligatiile de raportare;

nerespectarea limitelor si conditiilor prevazute in autorizatii;

utilizarea de personal in activitati ce nu prezinta risc de accident nuclear, ce nu are pregatirea necesara, sau a unui personal neverificat;

utilizarea dispozitivelor si instalatiilor nucleare incredintate in alte scopuri decat cele stabilite initial;

exercitarea de activitati nucleare fara permis;

neevidentierea stricta a materialelor nucleare si radioactive;

Constatarea si aplicarea contraventiilor se face de catre reprezentantii imputerniciti ai comisiei.

Raspunderea civila, intervine ori de cate ori s-a cauzat unei persoane fizice sau juridice un prejudiciu ca urmare a activitatilor desfasurate in domeniul nuclear. Cand prejudiciul este urmarea acestuia savarsite de comisie sau de un alt program, victimele acestuia pot face plangere in termen de 30 de zile, la instanta de contencios administrativ.

BIBLIOGRAFIEPublicata in Monitorul Oficial nr.267 din 29 octombrie 1996, republicata in Monitorul Oficial nr.8 din 13 ianuarie 1998, modificata si completata ulterior.

Prin dispozitiile art.29-31 din Liga privind protectia mediului s-au stabilit reguli, cu valoare de principiu, in domeniul utilizarii energiei nucleare.

Sunt definiti termenii de: accident nuclear, activitate nucleara, autorizati, combustibil nuclear, radiatie ionizanta, deseuri radioactive, instalatie nucleara etc.

A se vedea, art.25-27 din Legea nr.111/1996, republicata in 1998.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1245
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site