Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


PRINCIPALALE PREVEDERI ALE STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT A ROMANIEI IN PERIOADA 2007 – 2010

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Sistemul conceptual al politicului
SPATIUL EX-SOVIETIC SI GEOPOLITICA
PROGRAM PRIVIND DESFASURAREA SEMINARIILOR DE ETICA SI DEONTOLOGIE PROFESIONALA IN CADRUL FORMARII CONTINUE A MAGISTRATILOR
Principiile dreptului functiei publice europene
Politologie
Romania: primul an in U.E. – conditii si perspective
EUROPA CETATENILOR
Paradoxul lui Condorcet in viata reala
Notiunea de teritoriu
CATEVA DATE REFERITOARE LA MIGRATIA DIN TARILE UE

PRINCIPALALE PREVEDERI ALE STRATEGIEI NATIONALE DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT A ROMANIEI IN PERIOADA 2007 – 2010
CONTINUT:

Aspecte introductive.

Conceptul de management integrat al frontierei de stat. Modul celor patru filtre/niveluri.

Sistemul integrat pentru securitatea frontierei de stat.

Finantare.

Implementare si evaluare.

  1. ASPECTE INTRODUCTIVE

Documentul se inscrie in orientarile strategice definite de consiliul European in domeniul legislativ si operational ce guverneaza acest spatiu.

Scopul Strategiei nationale il reprezinta stabilirea de politici, principii si obiective pentru realizarea unui management comun, coerent si eficace al frontierei de stat a Romaniei, aliniat la cerintele comunitare, care sa asigure cresterea gradului de securitate a cetatenilor, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera si indeplinirea, cat mai curand posibil, a    conditiilor necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen si pentru accederea in acest spatiu.

Obiectivul general este imbunatatirea capacitatii statului roman de realizare esalonata a unui nivel inalt de control la frontiera externa a U.E.

Pentru realizarea obiectivelor Strategiei nationale se va adopta o politica unitara si coerenta, in spiritul politicii U.E. in domeniu, ce include urmatoarele componente interdependente:

un mecanism comun de coordonare si cooperare operationala;

analiza de risc integrata comuna;

personal pregatit si echipament interoperational;

corp comun de legislatie;

efort comun al tuturor institutiilor;

Principiile generale ale Strategiei nationale:

principiul subsidiaritatii

principiul continuitatii si coordonarii;

principiul cooperarii si coerentei;

principiul responsabilitatii.

2. CONCEPTUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL FRONTIEREI DE STAT. MODELUL CELOR PATRU FILTRE / NIVELURI

Managementul integrat al frontierei reprezinta sistemul de coordonare interna a actiunilor si procedurilor desfasurate de institutiile si organismele abilitate prin lege menite sa asigure mentinerea starii de normalitate la frontiera de stat, realizarea cooperarii privind regimul de frontiera cu alte state si institutii similare din tarile vecine, precum si asigurarea compatibilizarii permanente cu normele si practicile de supraveghere si control a frontierei aplicate in tarile U.E.

Modelul celor patru filtre / niveluri

Din perspectiva timpului si locului de actiune pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, managementul integrat al frontierei cuprinde patru niveluri / filtre

complementare:

a)      Filtrul I- activitati desfasurate in terte tari, in special in tarile de origine si de tranzit, cu obiectivele:

adoptarea si implementarea procedurilor si politicii comune privind procesarea cererilor de viza in scopul facilitarii calatoriilor/migratiei legale prin: armonizarea legislatiei nationale cu procedurile Schengen; adoptarea sistemului informatic national de procesare a cererilor de viza „Visa on – line”, astfel incat acesta sa fie compatibil cu viitorul sistem european de informare privind vizele, Visa Information System si conectarea la sistem a tuturor punctelor de control la trecerea frontierei ;    amenajarea consulatelor la standarde Schengen ; asigurarea dotarilor necesare detectarii documentelor false si falsificate; pregatirea personalului cu atributii consolare pentru aplicarea procedurilor U.E. pentru procesarea cererilor de viza de scurta sedere ; confectionarea si punerea in circulatie a unui nou colant de viza care sa respecte pe deplin specificatiile ale celui folosit de statele U.E.; introducerea unei taxe unice de procesare a vizelor de scurta sedere, armonizata cu acquis-ul ;intarirea rolului atasatilor de afaceri interne, militari, pe probleme de munca/ofiterilor de legatura in prevenirea migratiei ilegale;

cresterea rolului transportatorilor international in prevenirea migratiei ilegale ;

consolidarea procedurilor de reglementare a accesului lucratorului strain, prin derularea de actiuni specifice pe teritoriul statelor terte ;

instituirea unui sistem care sa permita schimbul de date privind minorii cetateni straini ce raman pe teritoriul statului de origine si/sau intra pe teritoriul Romaniei ;

reglementarea cadrului institutional si normativ prin care se realizeaza recrutarea si plasarea fortei de munca straine in Romania;

reglementarea modalitatii prin care se reglementeaza accesul cetatenilor din state terte pe piata muncii din Romania in interesul statului roman in baza vizei de lunga sedere pentru alte scopuri.

b)      Filtrul II - cooperarea internationala privind frontiera, cu obiectivele:

intensificarea cooperarii bilaterale cu structurile similare din statele vecine in domeniul managementului frontierei comune;

dezvoltarea cooperarii regionale cu statele riverane la Marea Neagra ;

dezvoltarea cooperarii regionale in bazinul fluviului Dunarea ;

dezvoltarea parteneriatului cu tarile si regiunile de origine si tranzit ;

actualizarea/incheierea de noi acorduri de readmisie;

consolidarea cooperarii regionale privind dezvoltarea pietei muncii transfrontaliere.

c)      Filtrul III - controlul si supravegherea frontierei de stat a Romaniei, cu obiectivele:

armonizarea continua a cadrului legal si procedural in concordanta cu acquis-ul Schengen ;

asigurarea cu personal suficient, cu un nivel ridicat de profesionalism, bazat pe pregatire de baza, competente tehnice, lingvistice , manageriale ;

perfectionarea cooperarii si colaborarii inter institutionale in domeniul managementului functional al frontierei;

dezvoltarea analizei de risc in vederea sprijinirii eficiente al luptei impotriva infractionalitatii transfrontaliere , inclusiv al contrabandei ;

asigurarea infrastructurii, a sediilor, separarea fluxurilor de pasageri, facilitati portuare, infrastructura de comunicatii, conforme cerintelor Schengen in punctele de trecere a frontierei;asigurarea echipamentului adecvat tipului de frontiera si situatiei operative, necesar desfasurarii actiunilor de supraveghere si control , conform cerintelor Schengen;

realizarea sau modernizarea, dupa caz, a sistemelor de comunicatii informatice compatibile si interoperabile cu sistemele existente la nivel european;

realizarea Sistemului de supraveghere si observare la Marea Neagra – SCOMAR si asigurarea interconectarii si interoperabilitatii cu sistemele de supraveghere la Marea Neagra implementate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, VTS/AIS, Ministerul Apararii si Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, sistemul de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit;

realizarea Sistemului integrat de supraveghere a traficului de nave pe Dunare si in Delta Dunarii – SCOD si asigurarea interconectarii si interoperabilitatii cu sistemul de supraveghere la Dunare RO-RIS , dezvoltat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ;

d)      Filtrul IV - activitati desfasurate in interiorul teritoriului national, cu obiectivele:

perfectionarea cadrului legal, in scopul prevenirii si combaterii migratiei ilegale si a infractionalitatii transfrontaliere ;

realizarea, modernizarea si interconectarea, dupa caz, a sistemelor de comunicatii si informatice;

asigurarea constructiei institutionale si a resurselor umane adecvate din punct de vedere calitativ si cantitativ ;

Integrarea datelor biometrice in documentele de calatorie ;

asigurarea infrastructurii corespunzatoare si dotarea cu echipament adecvat desfasurarii activitatilor specifice;

dezvoltarea cooperarii inter institutionale pe teritoriu national ;

utilizarea cadrului de cooperare asigurat de Sistemul national de prevenire si combatere a terorismului, pentru obtinerea complementaritatii si / sau a congruentei intre masurile adoptate pe linia asigurarii securitatii frontierei si cele in materie de prevenire si combaterea terorismului;

combaterea coruptiei in randul personalului institutiilor nationale cu atributii in domeniul managementului frontierei;

instituirea unui control specific la frontiera pentru cetatenii straini din tari terte care intra in scop de munca pe teritoriul Romaniei si /sau cu statut de detasat, precum si unul la reintoarcerea in tara de origine;

reglementarea modului de acces al cetatenilor din state terte care au obtinut un drept de sedere pe teritoriul statelor membre si care urmeaza sa aiba un acces liber pe piata muncii din Romania ;

stabilirea unui cadru coercitiv aplicabil in cazul prezentarii de documente false in vederea obtinerii dreptului de sedere in scop de munca pe teritoriul Romaniei;

cresterea rolului OMFM in activitatea de verificare a procedurilor care conduc la obtinerea dreptului de munca al strainilor din state terte si cooperare ulterioara mai ales in ceea ce priveste reglementarea statutului strainilor detasati pe teritoriul Romaniei;

introducerea obligativitatilor intocmirii contractului de munca, alaturi de ce-l in limba romana , si in limba statului de origine.3. SISTEMUL INTEGRAT PENTRU SECURITATEA FRONTIEREI DE STAT

SISF reprezinta principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei de stat a Romaniei . Are in componenta multiple subsisteme autonome complexe , aflate in stransa interrelationare . Realizarea acesteia constituie o prioritate a Romaniei, prin prisma asigurarii securitatii propriilor frontiere si a frontierei externe a U.E.

Realizarea SISF este un angajament asumat prin Planul de Actiune Schengen.

SISF are in vedere, intr-un concept unitar, toate cele 4 filtre complementare ce reunesc activitatile desfasurate de toate institutiile nationale cu atributii in domeniul managementului integrat al frontierei.

Componente si subsisteme:

a)componenta operativa : subsistemul legislativ; subsistemul resurselor umane; subsistemul procedurilor operationale, cu obiectivele:

- elaborarea proiectelor de acte normative care sa asigure cadrul legal pentru realizarea si functionarea SISF;

- asigurarea cu personal adecvat situatiei frontierei, special pregatit, capabil sa isi indeplineasca sarcinile, in toate conditiile;

- perfectionarea cadrului procedural in conformitate cu cerintele Schengen;

b)componenta tehnica : subsistemul infrastructura; subsistemul supraveghere a frontierei; subsistemul control al trecerii frontierei; subsistemul I.T., subsistemul de radiocomunicatii mobile, subsistemul de comunicatii fixe, subsistemul de comunicatii voce si date; subsistemul mobilitate; subsistemul suport logistic integrat, cu urmatorul obiectiv: realizarea si implementarea subsistemelor SISF (infrastructura; supravegherea frontierei; control al trecerii frontierei; I.T.; radiocomunicatii mobile; comunicatii fixe; comunicatii voce si date; mobilitate; suport logistic integrat).

Subsistemul infrastructura vizeaza:

- activitati investitionale (construirea de cladiri noi; reabilitarea si/sau extinderea cladirilor existente;

- activitati de constructie a infrastructurii de comunicatii (turnuri, stalpi si antene);

Subsistemul supraveghere a frontierei . Asigura observarea si actiunile specifice frontierei prin aplicarea unor tehnologii bazate pe senzori, radare sau o combinatie a acestora . Supravegherea se bazeaza pe platforme mobile , precum si pe platforme fixe.

La frontiera verde, supravegherea fixa se bazeaza, in principal, pe un ansamblu de echipamente de vedere pe timp de zi si de noapte , inclusiv radere de detectie a persoanelor, montate pe piloni, in principal la sediile punctelor si sectoarelor P.F.R. si pe alte directii de supravegheat. Supravegherea mobila de bazeaza pe vehicule cu echipamente integrate de supraveghere, acestea fiind echipate cu echipamente fixe de vedere pe timp de noapte ce vor fi integrate in SISF. Supravegherea mobila cu elicoptere este asigurata de structurile de aviatie ale M.I.R.A. , elicopterele fiind echipate cu echipamente speciale: proiectoare, sisteme de vizualizare cu infrarosu pe timp de noapte, camere video cu inregistrare si transmitere in timp real de imagini , tip FLIR, gigafoane, etc.

La frontiera albastra va fi utilizat un sistem integrat de supraveghere si control al traficului de nave de la Marea Neagra, denumit SCOMAR , ce va include: statii de senzori de coasta; infrastructura de comunicatii; centrul de comanda si control; unitatile de interventie navala terestre si aeriene . SCOMAR asigura urmatoarele functii: detectarea si identificarea tintelor prin senzori radar si optoelectronici ; transportul si fuziunea informatiilor in Centrul de comanda si control ; transmiterea dispozitiilor catre unitatile proprii d interventie terestre, navale sau aeriene. La frontiera fluviala va fi utilizat un sistem integrat de supraveghere a traficului de vane pe Dunare si in Delta Dunarii, denumit SCOD , ce va fi format din urmatoarele componente : statii de senzori pe cursul fluviului; infrastructura de comunicatii; centre de comanda si control; unitati de interventie navale, terestre si aeriene.

Subsistemul control al trecerii frontierei . Acesta asigura efectuarea controlului la trecerea frontierei asupra persoanelor si a bunurilor pe care acestea le poseda, precum si asupra mijloacelor de transport, inclusiv controlul mobil in punctele de trecere a frontierei portuare, feroviare si in zona de competenta a P.F.R. . Integreaza cititoarele fixe si mobile de documente - sistemul LPR pentru captarea numerelor de pe placutele de inmatriculare , precum si echipamentele pentru detectarea drogurilor, a substantelor explozive si radioactive , echipamentele pentru detectarea documentelor falsificate ori contrafacute , sisteme pentru detectarea persoanelor si bunurilor de contrabanda ascunse in diverse vehicule de transport, cititori de amprente, sistemul de recunoastere faciala.

4 FINANTARE

Fondurile aferente indeplinirii obiectivelor strategiei se planifica in bugetele proprii de catre fiecare dintre institutiile cu atributii in domeniu, in raport cu prioritatile, resursele disponibile si in mod corelat cu etapele de realizare a sistemului de management integrat, in conditiile legii.

SISF va fi realizat prin intermediul contractului incheiat cu integratorul de sistem, prin proiectele PHARE si proiecte cu finantare nationala, care sunt complementare. Livrarile sunt adaptate astfel incat sa nu existe nicio suprapunere cu proiectele PHARE.

5. IMPLEMENTARE SI EVALUARE

Implementarea strategiei revine fiecareia dintre institutiile cu atributii in domeniu , in partile ce le privesc . Sefii institutiilor au obligatia de a intreprinde masurile ce se impun si raspund de indeplinirea obiectivelor ce le revin din strategie.

Monitorizarea implementarii revine GIRMIFS

Documentele de implementare sunt Planul de actiune si Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei. Institutiile isi elaboreaza programe sectoriale proprii. Resursele financiare sunt prevazute in Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei.

Evaluarea si analiza stadiului indeplinirii obiectivelor strategiei se realizeaza in cadrul sedintelor de lucru ale GIRMIFS, pe baza de rapoarte periodice.

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 787
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site