Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept

Cartea funciara

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micCartea funciaraCAPITOLUL I

Dispozitii generale

Scopul cartii funciare si drepturile care se inscriu in cartea funciara

Art.891 (1) Cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.

(2) In cazurile prevazute de lege pot fi inscrise in cartea funciara si alte drepturi, fapte sau raporturi juridice daca au legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara.

(3) Prin imobil in sensul prezentului titlu se intelege parcela de teren cu sau fara constructii care apartine aceluiasi proprietar si careia ii este atribuit un numar cadastral unic.

Drepturile tabulare

Art.892 Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciara sunt drepturi tabulare. Ele se dobandesc, modifica si sting numai cu respectarea regulilor de carte funciara.

Corpul funciar

Art.893 (1) Imobilul, definit la art.891 alin.(3), alcatuieste prin inscrierea in cartea funciara corpul de carte funciara, denumit in continuare „corp funciar”, care nu poate sa fie modificat decat cu respectarea regulilor de carte funciara.

(2) Doua sau mai multe imobile pot fi reunite intr-un corp funciar, la cererea proprietarului si tinand seama de natura sau destinatia lor comuna.

(3) Aceeasi carte funciara nu poate cuprinde mai multe corpuri funciare.

Modificarea corpului funciar

Art.894 – (1) Corpul funciar se va putea modifica prin alipiri, daca mai multe imobile se unesc intr-un singur corp funciar sau daca se adauga un nou imobil la corpul funciar ori, dupa caz, se mareste intinderea unui imobil.

(2) De asemenea, corpul funciar se modifica si prin dezlipiri daca se desparte un imobil de un corp funciar sau se micsoreaza intinderea acestuia. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil, care face parte dintr-un corp funciar, se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si notarile care il greveaza. Imobilul care este grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt corp funciar, ci va forma, in caz de dezlipire, un corp funciar separat.

(3) Operatiunile de modificare a corpului funciar, prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material si nu implica nici un transfer de proprietate.

(4) Proprietarii unor imobile invecinate sau aflate pe teritoriul aceleiasi localitati pot, de asemenea, sa ceara biroului de cadastru si publicitate imobiliara comasarea acestora, daca se arata parcelele care se vor atribui fiecaruia, in baza unei documentatii cadastrale, intocmite in conditiile legii. Daca imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operatia de comasare nu se poate face decat cu acordul titularilor acestor sarcini. Refuzul titularilor sarcinilor care greveaza imobilele care fac obiectul comasarii nu trebuie sa fie abuziv, el putand fi cenzurat de catre instanta judecatoreasca.

Transcrierile in caz de alipire sau dezlipire de imobileArt.895 – (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca un imobil trece dintr-o carte funciara in alta sau daca, dezlipindu-se o constructie sau o parcela, aceasta se va trece intr-o alta carte funciara ca un corp funciar de sine statator sau ca un imobil al unui alt corp funciar, cu mentionarea noului numar cadastral, daca este cazul.

(2) Daca se transcrie o parte din imobil intr-o alta carte funciara, restul se reinscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral, dupa caz, si a datelor din documentatia cadastrala tehnica, iar daca toate imobilele inscrise in cartea funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.

(3) In cazul comasarii unor imobile, la cererea proprietarilor, pentru parcelele de teren care revin fiecaruia se vor deschide noi carti funciare cu aratarea drepturilor ce se cuvin acestora si, eventual, a sarcinilor care greveaza noile imobile. Mai multi proprietari vor fi inscrisi in aceeasi carte funciara numai daca au hotarat sa ramana in coproprietate, caz in care se va arata si cota indiviza a fiecaruia, cu exceptia dreptului de proprietate devalmasa.

Felurile inscrierilor

Art.896 – (1) Inscrierile sunt de trei feluri: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.

(2) Intabularea si inscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se refera la inscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara.

(3) Inscrierea provizorie si notarea se fac numai in cazurile anume prevazute de lege.

Inscrierea drepturilor reale afectate de modalitati

Art.897 - (1) Drepturile reale sub conditie suspensiva sau rezolutorie nu se intabuleaza. Ele se pot insa inscrie provizoriu.

(2) Termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se va putea arata atat in cuprinsul intabularii, cat si al inscrierii provizorii.

Cercetarea cartii funciare

Art.898 – (1) Orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta orice carte funciara, precum si celelalte documente cu care aceasta se intregeste, potrivit legii, cu exceptia evidentelor privitoare la siguranta nationala. Mapa cu inscrisurile care au stat la baza efectuarii inscrierilor in cartea funciara poate fi consultata numai de partea interesata.

(2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate, conforme cu originalul, de pe cartile funciare si planurile cadastrale, cu plata taxelor legale. Numai partile interesate pot obtine eliberarea de copii certificate de pe inscrisurile care au stat la baza inscrierilor efectuate in cartea funciara.

(3) Nimeni nu va putea invoca faptul ca nu a avut cunostinta de existenta vreunei inscrieri efectuate in cartea funciara sau, dupa caz, a unei cereri de inscriere inregistrate la biroul de cadastru si publicitate imobiliara

Stabilirea procedurii de inscriere

Art.899 – Procedura de inscriere in cartea funciara se va stabili prin lege speciala.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1467
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site