Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

Cesiunea de creanta

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai mic
Cesiunea de creanta
Sectiunea 1

Cesiunea de creanta in general

Notiune

Art.1577 (1) Cesiunea de creanta este conventia prin care creditorul cedent transmite cesionarului o creanta impotriva unui tert.

(2) Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica:

a)      transferului creantelor in cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu universal;

b)      transferului instrumentelor financiare, titlurilor reprezentative ori titlurilor de valoare, cu exceptia dispozitiilor sectiunii a 2-a din prezentul capitol.

Felurile cesiunii

Art.1578 (1) Cesiunea de creanta poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.

(2) Daca cesiunea este cu titlu gratuit, dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de donatie.

(3) Daca cesiunea este cu titlu oneros, dispozitiile prezentului capitol se completeaza in mod corespunzator cu cele din materia contractului de vanzare-cumparare sau, dupa caz, cu cele care reglementeaza orice alta operatiune juridica in cadrul careia partile au convenit sa se execute prestatia constand in transmiterea unei creante.

Transferul drepturilor

Art.1579 (1) Cesiunea de creanta transfera cesionarului:

a)      toate drepturile pe care cedentul le are in legatura cu creanta cedate;

b)      drepturile de garantie si toate celelalte accesorii ale creantei cedate;

(2) Cu toate acestea, cedentul nu poate sa predea cesionarului, fara acordul constituitorului, posesia bunului luat in gaj. In cazul in care constituitorul se opune, bunul gajat ramane in custodia cedentului.

Creante care nu pot fi cedate

Art.1580 (1) Nu pot face obiectul unei cesiuni creantele care sunt declarate netransmisibile de lege.

(2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie decat plata unei sume de bani poate fi cedata numai daca cesiunea nu face ca obligatia sa fie, in mod substantial, mai oneroasa.

Clauza de inalienabilitate

Art.1581 1) Cesiunea care este interzisa sau limitata prin conventia cedentului cu debitorul nu produce efecte in privinta debitorului decat daca:

a)      debitorul a consimtit la cesiune;

b)      interdictia nu este expres mentionata in inscrisul constatator al creantei, iar cesionarul nu a cunoscut si nu trebuia sa cunoasca existenta interdictiei la momentul cesiunii;

c)      cesiunea priveste o creanta ce are ca obiect o suma de bani.

(2) Dispozitiile alin.(1) nu limiteaza raspunderea cedentului fata de debitor pentru incalcarea interdictiei de a ceda creanta.

Cesiunea partiala

Art.1582 (1) Creanta privitoare la o suma de bani poate fi cedata in parte.

(2) Creanta ce are ca obiect o alta prestatie nu poate fi cedata in parte decat daca obligatia este divizibila, iar cesiunea nu face ca aceasta sa devina, in mod substantial, mai oneroasa pentru debitor.

Creante viitoare

Art.1583 (1) In caz de cesiune a unei creante viitoare, actul trebuie sa cuprinda elementele care permit identificarea creantei cedate.

(2) Creanta se considera transferata din momentul incheierii contractului de cesiune.

Forma cesiunii

Art.1584 (1) Creanta este cedata prin simpla conventie a cedentului si a cesionarului, fara notificarea debitorului.

(2) Consimtamantul debitorului nu este cerut decat atunci cand, dupa imprejurari, creanta este legata in mod esential de persoana creditorului.Predarea inscrisului constatator al creantei

Art.1585 (1) Cedentul este obligat sa remita cesionarului titlul constatator al creantei aflat in posesia sa, precum si orice alte inscrisuri doveditoare ale dreptului transmis.

(2) In caz de cesiune partiala a creantei, cesionarul are dreptul la o copie legalizata a inscrisului constatator al creantei, precum si la mentionarea cesiunii, cu semnatura partilor, pe inscrisul original. Daca cesionarul dobandeste si restul creantei, devin aplicabile dispozitiile alin.(1).

Efectele cesiunii inainte de notificare

Art.1586 (1) Cesiunea de creanta produce efecte intre cedent si cesionar, iar acesta poate pretinde tot ceea ce primeste cedentul de la debitor, chiar daca cesiunea nu a fost facuta opozabila debitorului.

(2) Cesionarul poate, in aceleasi imprejurari, sa faca acte de conservare cu privire la dreptul cedat.

Dobanzile nepercepute

Art.1587 Daca nu s-a convenit altfel, dobanzile si orice alte venituri aferente creantei, devenite scadente, dar nepercepute inca de cedent, revin cesionarului, cu incepere de la data cesiunii.

Costuri suplimentare

Art.1588 Debitorul are dreptul sa fie despagubit de cedent si de cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune.

Comunicarea si acceptarea cesiunii

Art.1589 (1) Debitorul este tinut sa plateasca cesionarului din momentul in care:

a)      accepta cesiunea printr-un inscris cu data certa;

b)      primeste o comunicare scrisa a cesiunii care arata identitatea cesionarului, identifica in mod rezonabil creanta cedata si, in cazul unei cesiuni partiale, indica intinderea cesiunii si solicita debitorului sa plateasca cesionarului.

(2) Inainte de acceptare sau de primire a comunicarii, debitorul nu se poate libera decat platind cedentului.

(3) Atunci cand comunicarea cesiunii este facuta de cesionar, debitorul poate cere acestuia sa-i prezinte dovada scrisa a cesiunii.

(4) Pana la primire unei asemenea dovezi, debitorul poate sa suspende plata.

(5) Comunicarea cesiunii nu produce efecte daca dovada scrisa a cesiunii nu este comunicata debitorului.

Opozabilitatea cesiunii unei universalitati de creante

Art.1590 – Cesiunea unei universalitati de creante, actuale sau viitoare, nu este opozabila tertilor decat prin inscrierea cesiunii in arhiva. Cu toate acestea, cesiunea nu este opozabila debitorilor decat din momentul comunicarii ei.

Comunicarea odata cu cererea de chemare in judecata

Art.1591 – Atunci cand cesiunea se comunica odata cu actiunea intentata impotriva debitorului, acesta nu poate fi obligat la cheltuieli de judecata daca plateste pana la primul termen, afara de cazul in care, la momentul comunicarii cesiunii, debitorul se afla deja in intarziere.

Opozabilitatea cesiunii fata de fideiusor

Art.1592 Cesiunea nu este opozabila fideiusorului decat daca formalitatile prevazute pentru opozabilitatea cesiunii fata de debitor au fost indeplinite si in privinta fideiusorului insusi.

Efectele cesiunii intre cesionar si debitorul cedat

Art.1593 – (1) Debitorul poate sa opuna cesionarului toate mijloacele de aparare pe care le-ar fi putut invoca impotriva cedentului. Astfel, el poate sa opuna plata facuta cedentului inainte ca cesiunea sa ii fi devenit opozabila, indiferent daca are sau nu cunostinta de existenta altor cesiuni, precum si orice alta cauza de stingere a obligatiilor survenita inainte de acel moment.

(2) Debitorul poate, de asemenea, sa opuna cesionarului plata pe care el insusi ori fideiusorul sau a facut-o cu buna-credinta unui creditor aparent, chiar daca au fost indeplinite formalitatile cerute pentru a face opozabila cesiunea debitorului si tertilor.

(3) In cazul in care cesiunea i-a devenit opozabila prin acceptare, debitorul cedat nu mai poate opune cesionarului compensatia pe care o putea invoca in raporturile cu cedentul.

Cesiuni succesive

Art.1594 (1) Atunci cand cedentul a transmis aceeasi creanta mai multor cesionari succesivi, debitorul se libereaza platind in temeiul cesiunii care i-a fost comunicata mai intai sau pe care a acceptat-o mai intai printr-un inscris cu data certa.

(2) In raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiasi creante este preferat cel care si-a inscris mai intai cesiunea la arhiva, indiferent de data cesiunii sau a comunicarii acesteia catre debitor.Efectele cesiunii partiale intre cesionarii creantei

Art.1595 In cazul unei cesiuni partiale, cedentul si cesionarul sunt platiti proportional cu valoarea creantei fiecaruia dintre ei. Aceasta regula se aplica in mod corespunzator cesionarilor care dobandesc impreuna aceeasi creanta.

Obligatia de garantie

Art.1596 – (1) Daca cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept, obligatia de garantie fata de cesionar.

(2) Astfel, cedentul garanteaza existenta creantei in raport cu data cesiunii, fara a raspunde si de solvabilitatea debitorului cedat. Daca cedentul s-a obligat expres sa garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat se prezuma, in lipsa unei stipulatii contrare, ca s-a avut in vedere numai solvabilitatea de la data cesiunii.

(3) Raspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se intinde pana la concurenta pretului cesiunii, la care se adauga cheltuielile suportate de cesionar in legatura cu cesiunea.

(4) De asemenea, daca cedentul cunostea, la data cesiunii, starea de insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, in mod corespunzator dispozitiile legale privind raspunderea vanzatorului de rea-credinta pentru viciile ascunse ale bunului vandut.

(5) In lipsa de stipulatie contrara, cedentul cu titlu gratuit nu garanteaza nici macar existenta creantei la data cesiunii.

Raspunderea cedentului pentru evictiune

Art.1597 – (1) In toate cazurile, cedentul raspunde daca, prin fapta sa proprie, singura ori asociata cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobandeste creanta in patrimoniul sau ori nu poate sa o faca opozabila tertilor.

(2) Intr-un asemenea caz, intinderea raspunderii cedentului se determina potrivit dispozitiilor art.1596 alin.(4).

Sectiunea a 2-a

Cesiunea unei creante constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purtator

Notiune si feluri

Art.1598 – (1) Creantele incorporate in titluri nominative, la ordin ori la purtator sunt titluri de valoare care nu se pot transmite prin simplul acord de vointa al partilor.

(2) Regimul titlurilor aratate la alin.(1), precum si al altor titluri de valoare se stabileste prin lege speciala.

Modalitati de transmitere

Art.1599 – (1) In cazul titlurilor nominative, transmisiunea se mentioneaza atat pe inscrisul respectiv, cat si in registrul tinut pentru evidenta acestora.

(2) Pentru transmiterea titlurilor la ordin, este necesar girul, efectuat potrivit dispozitiilor aplicabile in materia cambiilor.

(3) Creanta incorporata intr-un titlu la purtator se transmite prin remiterea materiala a titlului. Orice stipulatie contrara se considera nescrisa.

Mijloace de aparare

Art.1600 (1) Debitorul nu poate opune detinatorului titlului alte exceptii decat cele care privesc nulitatea titlului, cele care reies neindoielnic din cuprinsul acestuia, precum si cele care pot fi invocate personal impotriva detinatorului.

(2) Cu toate acestea, detinatorul care a dobandit titlul in frauda debitorului nu se poate prevala de dispozitiile alin.(1).

Plata creantei

Art.1601 – Debitorul care a emis titlul la purtator este tinut sa plateasca creanta constatata prin acel titlu oricarui detinator care ii remite titlul, cu exceptia cazului in care i s-a comunicat o hotarare judecatoreasca prin care este obligat sa refuze plata.

Punerea in circulatie fara voia emitentului

Art.1602 Debitorul care a emis titlul la purtator ramane tinut fata de orice detinator de buna-credinta, chiar daca demonstreaza ca titlul a fost pus in circulatie impotriva vointei sale.

Actiunea detinatorului deposedat in mod nelegitim

Art.1603 – Cel care a fost deposedat in mod nelegitim de un titlu la purtator nu poate impiedica pe debitor sa plateasca creanta celui care ii prezinta titlul decat prin comunicarea unei hotarari judecatoresti. In acest caz, instanta se va pronunta pe cale de ordonanta presedintiala.

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 802
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site