Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


Consiliul Judetean

Administratie

+ Font mai mare | - Font mai micConsiliul Judetean

Judetul, in acelasi timp circumscriptie administrativa si colectivitate descentralizata, ocupa in traditia administrativa romaneasca un loc important.
Pe plan juridic, judetul are o dubla natura. Aceasta colectivitate este pe de o parte circumscriptie a statului care are in frunte prefectul, agent al puterii centrale, iar pe de alta parte este o colectivitate locala care se administreaza liber printr-un consiliu ales.

Consiliul judetean are sediul in municipiu resedinta de judet, acesta avand un rol simbolic important.

Vom prezenta succesiv cele doua organe prin care se exercita administratia judetului.

1. Componenta

Consiliul judetean se compune din consilieri alesi in conditiile Legii privind alegerile locale.

Numarul consilierilor fiecarui consiliu judetean se stabileste de prefect, in functie de populatia judetului, dupa cum urmeaza:

Numarul locuitorilor judetului

Numarul consilierilor

- pana la 350.000

- intre 350.001 si 500.000

- intre 500.001 si 650.000

- peste 650.000

2. Durata mandatului

Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.

Consiliul judetean isi exercita mandatul de la data constituirii, pana la declararea ca legal constituit a noului consiliu ales.

3. Atributii

Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Ca autoritate deliberativa are urmatoarele atributii principale:

a)     alege din randul consilierilor un presedinte si doi vicepresedinti ;

b) aproba, la propunerea presedintelui, regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean, numarul de personal in limitele normale legale, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, al institutiilor si serviciilor publice, precum si a regiilor autonome de interes judetean ;

c) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala a judetului sau a unor zone din cuprinsul acestuia pe baza propunerilor primite de la consiliile locale, dispune, aproba si urmareste, in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora ;

d) coordoneaza activitatea consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean ;e) aproba bugetul propriu al judetului, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare ; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar ; stabileste impozite si taxe, precum si taxe speciale, in conditiile legii ; hotaraste repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse, in conditiile legii ;

f) administreaza domeniul public si domeniul privat al judetului ;

g) hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor  proprietate publica a judetului, sau, dupa caz, a serviciilor publice de interes judetean, in conditiile legii; hotaraste cu privire la vanzarea, concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, in conditiile legii;

h) hotaraste infiintarea de institutii publice si de servicii publice de interes judetean, in conditiile legii; numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii institutiilor si serviciilor publice pe care le-a infiintat si le aplica, daca este cazul, sanctiuni disciplinare, in conditiile legii;

i) hotaraste asupra reorganizarii regiilor autonome de interes judetean; exercita in numele unitatii administrativ-teritoriale toate drepturile actionarului la societatile comerciale pe care le-a infiintat; hotaraste asupra privatizarii acestor societati comerciale;

j) stabileste, pe baza consultarii autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ-teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora in cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti implicate;

k) aproba construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor, podurilor, precum si a intregii infrastructuri apartinand cailor de comunicatii de interes judetean; acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate autoritatilor administratiei publice locale comunale si orasenesti pentru construirea, intretinerea si modernizarea drumurilor comunale si orasenesti; in acest sens consiliul judetean poate infiinta servicii publice specializate;

l) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, in limitele si in conditiile legii ;

m) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare in vederea bunei functionari ale institutiilor de cultura, a institutiilor si serviciilor publice de educatie, ocrotire sociala si asistenta sociala, a serviciilor publice de transport de sub autoritatea sa, precum si a altor activitati, in conditiile legii ;

n) asigura sprijin financiar pentru actiuni culturale sau desfasurate de culte religioase, precum si pentru activitati educativ-stiintifice si sportive ;

o) infiinteaza institutii sociale si culturale, precum si pentru protectia drepturilor copilului si asigura buna lor functionare, prin alocarea fondurilor necesare ;

p) analizeaza propunerile facute de autoritatile administratiei publice locale comunale si orasenesti, in vederea elaborarii de prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala sau pentru refacerea si protectia mediului inconjurator ;

q) atribuie, in conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean ;

r) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale a autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune ;

s) hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean ;

t) hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu consiliile locale pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop in care poate infiinta impreuna cu acestea institutii publice, societati comerciale si servicii publice ;

u) coordoneaza activitatile Corpului gardienilor publici, in conditiile legii ;

Consiliul judetean indeplineste si alte atributii stabilite de lege.

4. Functionare

Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare, o data la doua luni.

Consiliul judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

Convocarea consiliului judetean se face in scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile inaintea celor extraordinare.

5. Actele Consiliului Judetean

Consiliul judetean, in exercitarea atributiilor ce-i revin, adopta hotarari. Hotararile se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de vicepresedintele care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretarul general al judetului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 820
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site