Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


Hotarare nr. 1537 din 18/12/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micGuvernul Romaniei

Hotarare nr. 1537 din 18/12/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 06/01/2004pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control

Incarcare text

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, cu modificarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La alineatul (1) al articolului 3, dupa literele b) si g) se introduc doua noi litere, b1) si, respectiv, g1), cu urmatorul cuprins:

'b1) adopta Ghidul controlului prin care se stabilesc coordonatele specifice ale activitatii de control a personalului propriu si a celui al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa;


g1) elaboreaza Codul de conduita al personalului cu atributii de control din cadrul Autoritatii Nationale de Control si al institutiilor si autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea sa si asigura insusirea si aplicarea prevederilor acestuia in activitatea desfasurata;'

Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.

Alineatele (4) si (6) ale articolului 5 vor avea urmatorul cuprins:

'(4) Atributiile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestei autoritati, aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control. Personalul care indeplineste atributii concrete de verificare, inspectie si control se bucura de protectia legii si de sprijinul autoritatilor publice in exercitarea indatoririlor de serviciu. Angajarea raspunderii juridice a acestuia opereaza ori de cate ori constatarile, concluziile si propunerile cuprinse in actele intocmite au fost facute cu rea-credinta.


(6) Numarul maxim de posturi din aparatul propriu al Autoritatii Nationale de Control este de 86, exclusiv demnitarii, si un numar de 16 consilieri de integrare, repartizati Autoritatii Nationale de Control potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 272/2003.'

Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 6. - (1) Autoritatea Nationala de Control are in subordinea sa urmatoarele institutii si organe de specialitate ale administratiei publice centrale:

a) Corpul de Control al Guvernului;

b) Garda Nationala de Mediu;

c) Inspectoratul de Stat in Constructii;

d) Garda Financiara, cu exceptia atributiilor privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare si solutionarea contestatiilor;

e) Autoritatea Nationala a Vamilor, cu exceptia politicii vamale si a actelor normative elaborate in realizarea acesteia, a solutionarii contestatiilor si a valorificarii bunurilor devenite proprietate a statului.

(2) Ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control asigura directa coordonare a urmatoarelor autoritati publice, institutii publice si activitati:

a) Agentia Nationala de Control al Exporturilor;

b) Inspectia Muncii, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;

c) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, institutie publica aflata in subordinea Guvernului;

d) activitatea de inspectie sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii;

e) activitatea de inspectie si politie sanitar veterinara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului;

f) alte autoritati publice, institutii publice si activitati stabilite prin decizie a primului-ministru.

(3) Structurile prevazute la alin. (1) si (2) sunt obligate sa prezinte ministrului delegat pentru coordonarea autoritatilor de control rapoarte, note, evaluari, sinteze in legatura cu activitatea desfasurata si sa execute dispozitiile si masurile stabilite de acesta pentru indeplinirea corespunzatoare a atributiilor.'

La alineatul (5) al articolului 8, literele d), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:

'd) coordoneaza activitatea de control a autoritatilor prevazute la art. 6 alin. (2) si da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a conducatorilor acestor autoritati sau face propuneri de numire si de eliberare din functie a acestora de catre primul-ministru, dupa caz;


g) da aviz conform pentru numirea si eliberarea din functie a personalului cu functii de conducere de la nivel central al fiecarei autoritati aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, precum si pentru conducatorii structurilor teritoriale ale acestora, dupa caz;

h) sanctioneaza, dispune sanctionarea sau, dupa caz, avizeaza actele de sanctionare a personalului cu functii de conducere al autoritatilor aflate in subordinea sau in coordonarea Autoritatii Nationale de Control, in conditiile legii.'

La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

'(2) Pentru exercitarea atributiilor specifice de control al activitatii caselor de asigurari de sanatate si a furnizorilor de servicii medicale, medicamente si materiale sanitare, Autoritatea Nationala de Control va fi dotata cu un numar de 3 autoturisme de interventie, cu un consum lunar de 400 litri/vehicul.'

Anexa cuprinzand structura organizatorica a Autoritatii Nationale de Control se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

   Art. II. - Preluarea in structura aparatului propriu al Autoritatii Nationale de Control, in conditiile art. 5 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 745/2003, a personalului incadrat in cabinetul demnitarului se va realiza in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

   Art. III. - Hotararea Guvernului nr. 745/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

                     Contrasemneaza:
                     ───────────────
           p. Ministru delegat pentru coordonarea autoritatilor
               de control,
                      Marin Popescu,
                     secretar de stat
              Ministrul finantelor publice,
                 Mihai Nicolae Tanasescu
           Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,
                      Elena Dumitru
 

Bucuresti, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.537.

   ANEXA

Anexa este reprodusa in facsimil.

        Numar maxim de posturi: 86, exclusiv demnitarii, si posturi
         repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003

         ┌───────────────────────────────────────────┐
         │     MINISTRU DELEGAT      │
         │pentru coordonarea autoritatilor de control│
         └─────────────────────┬─────────────────────┘
┌─────────────────────┐        │
│CONSILIUL AUTORITATII├────────────────┤         ┌────────────────────────────────┐
└─────────────────────┘        ├─────────┤INFORMARE SI RELATII PUBLICE**) │
┌─────────────────────┐        │         └────────────────┬───────────────┘
│  DIRECTIA JURIDICA  ├────────────────┤       ┌──────────┴────────┐
└─────────────────────┘        │       │   Birou pentru    │
               │       │relatii cu publicul│
┌─────────────────────┐        │       └───────────────────┘
│DIRECTIA MANAGEMENT, │        │         ┌────────────────────────────────┐
│    RESURSE UMANE    ├────────────────┼─────────┤   INFORMATII CLASIFICATE**)    │
└─────────────────────┘        │         └────────────────────────────────┘
┌─────────────────────┐        │         ┌────────────────────────────────┐
│DIRECTIA METODOLOGIE ├────────────────┼─────────┤        AUDIT INTERN**)         │
└─────────────────────┘        │         └────────────────────────────────┘
      ┌────────────────────────┴─────────────────┐
    ┌─────────┴───────────┐             ┌────────┴───────┐
    │  SECRETAR DE STAT   │             │SECRETAR DE STAT│
    └─────────┬───────────┘             └────────┬───────┘
     ┌────────┴───────┐        ┌─────────────────┴┬────────────────┐
┌────┴──────┐   ┌─────┴─────┐   ┌──────┴───────┐┌─────────┴────────┐┌──────┴──────┐
│ DIRECTIA  │   │DIRECTIA DE│   │   DIRECTIA   ││DIRECTIA INTEGRARE││  DIRECTIA   │
│GENERALA DE│   │ CONTROL A │   │  ECONOMICO-  ││   EUROPEANA SI   ││ PROGRAME DE │
│COORDONARE ├┐  │SISTEMULUI │   │FINANCIARA SI ││     RELATII      ││PRE-ADERARE*)│
│SI CONTROL ││  │  SANITAR  │   │ADMINISTRATIVA││ INTERNATIONALE*) ││     │
└───────────┘│  └───────────┘   └──────────────┘└──────────────────┘└─────────────┘
     ┌───────┴─────────┐
┌────┴──────┐┌─────────┴────────┐
│Directia de││   Directia de    │
│coordonare ││  coordonare si   │
│si control ││    control in    │
│in domeniul││domeniul mediului,│
│ economic, ││  disciplinei in  │
│ financiar ││ constructii si a │
│ si vamal  ││ altor institutii │
└───────────┘└──────────────────┘
 

Un numar de 16 posturi sunt repartizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2003.

Se organizeaza la nivel de compartiment.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1649
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved