Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AdministratieDrept


MANAGEMENTULLOR IN ADMINISTRATIA PUBLICÃ - TEST GRILA

Administratie+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENTUL PROIECTELOR IN ADMINISTRATIA PUBLICÃ - TEST GRILA1) Selectionati din cele trei enunturi definitia termenului "proeict" in acceptiunea Comisiei Europene:

1. schema functionala de implementare a politicilor guvernamentale europene

2. viziune asupra managementului proiectelor europene

3. activitate desfasurata dupa un plan bine stabilit in vederea realizarii obiectivelor fixate intr-un termen determinat

2) Dintre enunturile de mai jos, selectionati-le pe cele doua care se regasesc intre caracteristicile unui proiect :

1) sa fie tradus intr-o limba de circulatie internationala

2) sa aiba un start si un final definite in timp

3) sa fie produsul unei firme specializate in managementul proiectelor

4) sa aiba fonduri banesti limitate

1. a+b

2. b+d

3. c+a

4. b+c

5. c+d

3) Ce este "programul" in acceptiunea Comisiei Europene ?

1. derularea eficienta a activitatilor si coordonarea multifunctionala a sarcinilor Comisiei

Europene

2. o masura care face subiectul unui memorandum financiare individual si care are drept scop implementarea ajutorului Comisiei Europene intr-un domeniu stabilit si pentru o tara anume

4) Limbajul, structura si tonul prezentarii mesajului fata de auditoriu depinde de

R.considerente precum marimea si caracteristicile auditoriului,cunostintele lor despre subiect (pag.141)

5) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in " actualizarea scopului daca este cazul"?

1. managementul resurselor umane

2. managementul riscului

3. managementul scopului

4. managementul calitatii

6) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in " asigurarea ca proiectul este finalizat la timp"?

1. managementul calitatii

2. managementul informational

3. managementul timpului

4. managementul resurselor

7) Care dintre tipurile "managementului de proiect" consta in "identificarea si analiza riscurilor cu determinarea impactului si planificarea reactiei la risc"?

1. managementul resurselor

2. managementul timpului

3. managementul informational

4. managementul riscului

8) Care sunt etapele constituente ale managementului de proiect?

1. a) initierea si planificarea proiectului

b) implementarea proiectului

c) controlul si monitorizarea proiectului

2. a) licitatia asupra proiectelor

b) traducerea intr-o limba de circulatie internationala

c) controlul, monitorizarea si stabilirea costurilor

9) In care dintre etapele managementului de proeict se regasesc (definirea cerintelor clientului, obiectivele si scopurile clientului)?

1. initierea si planificarea proiectului

2. implementarea proiectului

3. controlul si monitorizarea proiectului

10) In care dintre etapele managementului de proiect se regasec "managementul echipei si comunicarea"?

1. implementarea proiectului

2. controlul si monitorizarea proiectului

3. initierea si planificarea proiectului

11) Ce presupune "momentul redactarii termenilor de referinta" (TOR)?

1. concepte si presupuneri

2. licitatii de proiecte

3. consideratii de planificare

12) Ce presupune "momentul semnarii contractului" cand TOR sunt deja agreati?

1. necesitatile proiectului

2. definirea proiectului

3. nevoia de intreruperi si puncte de control

13) Ce presupune "initierea proiectului"?

1. stabilirea reperelor primare

2. stabilirea calculelor si riscului

3. momentul de incepere efectiva a lucrului

14) Ce presupune faza "livrare si control"?

1. etapa de stabilire a penalitatilor

2. etapa de derulare a proiectului

15) Ce presupune faza de "incheiere si evoluare"?

1. etapa de start

2. structura de alocare

3. moementul de predare / acceptare, urmat de evoluare

16) Prin ce se programeaza toate activitatile necesare pentru dezvoltarea si realizarea produselor cerute?

1. planul tehnic

2. planul resurselor

3. registrul de responsabilitati

17) Prin ce se "arata cantitatea, tipul si costurile resurselor cerute pentru indeplinirea actiunilor din planul tehnic"?

1. registrul de responsabilitati

2. registrul riscului

3. planul resurselor

18) Prin ce se "identifica riscurile si impactul lor asupra proectului impreuna cu planul de evitare si reducere a impactului"?

1. graficul de timp

2. planul de risc

3. planul financiar

19) Prin ce se "identifica riscurile si impactul lor asupra proectului impreuna cu planul de evitare si reducere a impactului"

1. graficul de timp

2. planul de risc

3. planul financiar

20) Ce componenta a planului general al proiectului "arata desfasurarea temporala a proiectului cu toate etapele pe genuri de activitati?

1. registrul riscului

2. planul resurselor

3. graficul de timp

21) Ce componenta a planului general al proiectului "cuprinde planul costurilor, bugetul de venituri si cheltuieli, contul de castiguri si pierderi"?

1. activitatea integratoare

2. identificarea si alocarea optima a muncii

3. planul costurilor, bugetul de venituri si cheltuieli, contul de castiguri si pierderi

22) Selectionati componentele autorizate (monitorizate) intr-un proiect :

a) resursele

b) licitatiile

c) procesele

d) locatiile

e) iesirile

f) planurile

1. b,c,d,e,f

2. a,c,e,f

23) Care dintre nevoile umane generale constituie baza piramidei lui Maslow?

R.trebuinte fiziologice (conform desenului care prezinta piramida-pag.144

24) Ce se intelege prin "analiza riscului"?

1. cuantificarea si imputarea prejudiciului

2. stabilirea responsabilitatilor

3. identificarea de cauze si efecte

25) Identificati doua elemente esentiale specifice "managementului resurselor umane" :

a) mentalitate de invingator

b) distributia sarcinilor

c) managementul conflictelor

d) coeficientul de inteligenta

1. a+c

2. b+c

3. b+d

26) Identificati doua domenii esentiale privind "managementul de proiect" :

a) rapoartele de evaluare

b) estimarea costurilor

c) planificarea resurselor

d) confirmarea obiectivelor

1. a+b

2. b+c

3. b+d

27) Ce presupune "evaluarea rezultatelor proiectelor"?

1. impactul asupra mediului

2. costurile produselor si serviciilor

3. bugetarea costurilor

28) Ce reprezinta "suma acordata drept finantare nerambursata pentru a indeplini un scop anume"?

1. audit financiar

2. grant

3. imprumut

29) Identificati doua etape obligatorii pentru participarea la licitatii:

a) verificarea documentatiei inainte de depunerea proiectului

b) procurarea pachetului informativ si completarea documentatiei

c) lansarea programului de finantare

1. a+b

2. b+c

3. c+a

30) Care dintre cele trei fonduri structurale prezente sunt destinate pentru a "promova reintegrarea pe piata fortei de munca a somerilor si a grupurilor defavorizate in special prin finantarea sistemelor de instruire si sistemelor de asistenta la angajare"?

1. Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

2. Fondul Social European

3. Fondul European de Orientare si Garantare Agricola

31) Ce se finanteaza prin "fondul de coeziune"?

1. modernizarea asistentei medicale

2. sfera agricola si sfera dezvoltarii rurale

3. sfera transporturilor si a protectiei mediului

32) In ce conditii se poate avea acces la "fondul de coeziune"?

1. PIB/locuitor peste 95% din media Comunitatii

2. PIB/locuitor sub 90% din media comunitatii

3. PIB / locuitor egal cu media PIB a comunitatii

33) Care dintre cele trei program sustin "dezvoltarea zonelor rurale"?

1. EQUAL

2. LEADER+

3. INTERREG III

34) Care dintre cele trei programe sustine "reformarea economica si sociala a zonelor cu un nivel de trai scazut"?

1. LEADER+

2. URBAN II

3. EQUAL

35) Care dintre cele trei programe sustine "proiectele de mediu inovatoare"?

1. EQUAL

2. LEAADER+

3. LIFE III

36) Ce tip de asistenta financiara ofera programul "energie inteligenta pentru toti"?

1. asistenta financiara pentru invatamantul universitar

2. asistenta financiara pentru proiecte in domeniul energetic

3. asistenta financiara in domeniul energiei nucleare

37) Ce tip de activitate faciliteaza "programul IDA II"?

1. utilizarea internetului in domeniul medical

2. facilitarea serviciilor electronice in intreaga lume

3. faciliteaza schimbul de date intre administratiile locale

38) Ce tip de activitate faciliteaza "programul Customs 2007"?

1. dezvoltarea industriei audiovizualului

2. formarea unor regiuni culturale

3. sprijinul comertului si combaterea fraudelor vamale

39) Care dintre programele urmatoare isi propune "sa stimuleze mobilitatea fortei de munca tinere, programele de solidarizare"?

1. SOCRATES II

2. LEONARDO DA VINCI II

3. YOUTH 2000

40) Care dintre programele urmatoare isi propune "sa rezolve problemenele fundamentale ale Comunitatii din domeniul transportului de marfuri"?

1. FISCALIS

2. CUSTOMS 2007

3. MARCO POLO

41) Care este denumirea programelor care "sustin manifestarile impotriva violentelor si crimelor din Europa" - "ajutorarea politiei si justitiei"?

a) INTI

b) MEDIA PLUS

c) DAPHNE II

d) AGIS

1. c+a

2. b+d

3. c+d

42) Ce program a asigura in perioada 2002/2006 "cooperarea administrativa la nivelul UE in domeniul azilului, vizelor, imigratiei, frontierelor, inlocuind in parte programul ODYSSEUS"?

1. DAPHNE II

2. INTI

3. ARGO

43) Selectionati unul dintre avantajele delegarii:

R. -inlatura rutina
-elibereaza pentru activitati mai importante-planificare,organizare,motivare si control
-extinde capacitatea de a conduce
-elimina intarzaierile in luarea deciziilor-atata vreme cat autoritatea este delegataaproape de zona de actiune
-permite ca deciziile sa fie luatela acel nivel la care detaliile sunt cunoscute
-dezvolta capacitatea staffului de a lua decizii si de a-si asuma responsabilitatea

44) Identificati doi principali "factori de calitate" care confera durabilitatea, sustenabilitatea pe termen lung a proiectelor?

a) fiabilitatea

b) originalitatea

c) sprijinul politic

d) viabilitatea economica si financiara

1. a+c

2. b+d

3. c+d

4. a+d

45) Selectionati cinci elemente ale administratiei dupa Henry Fayol?

1. planificare, organizare, comanda, coordonare, control

2. planificare, implicare, responsabilizare, control, evaluare

3. organizare, comanda, planificare, evaluare, control

46) Care sunt caracteristicile specifice "organizatiei" dupa Frederick Taylor?

1. structura dinamica, ierarhista, aducatoare de profit

2. sistem mecanic dur, intangibil cu tendinta spre ordine si armonie

47) In ce lucrare, ce autor si ce teorie sustine ca "oamenii sunt lenesi si incapabili sa-si supervizeze propriile activitati"?

1. Frederick Taylor - Managementul organizatiei, teoria Z

2. Mac Gregor - Latura umana a organizatiei, teoria X

48) In ce lucrare, ce autor si ce teorie sustine ca "oamenii sunt in principal interesati de slujba lor, le place sa-si asume responsabilitatea, sunt activit si dispusi sa munceasca"?

1. Mac Gregor - Latura umana a organizatiei, teoria Y

2. Frederick Taylor - Managementul organizatiei, teoria X

49) In ce lucrare, ce autor si sub ce teorie se sustine ca succesul se datoreaza "adoptarii politiilor de resurse umane care incurajeaza angajamentul, participarea si ca urmare, duc la inovare, o mai buna performanta si flexibilitatea de a raspunde nevoilor schimbatoare ale economiei de piata"?

1. Mac Gregor - Latura umana a organizatiei, teoria X

2. Mac Gregor - Latura umana a organizatiei, teoria Y

3. Frederick Taylor - Managementul organizatiei

4. Ouchi William, Teoria Z

50) Selectionati una din principalele "bariere" in constituirea unei echipe de proiect :

R.1.Conceptiile,prioritatile,interesele si judecatile de valoare diferite ale membrilor echipei;
2.Conflicte privind rolurile in cadrul echipei;
3.Obiectivele/rezultatele proiectului nu sunt clare;
4.Cadrul dinamic al proiectului;
5.Concurenta pentru a ajunge la conducerea echipei;
6.Lipsa unei definitii si a unei structuri a echipei;
7.Personalul echipei a fost desemnat pentru a se ocupa de proiect si nu selectat;
8.Credibilitatea sefului de proiect;
9.Lipsa angajamentului membrilor echipei;
10.Probleme de comunicare;
11.Lipsa sprijinului din partea conducerii de varf.

51) Selectionati cele trei tipuri de "manageri consacrati" in literatura de specialitate :

a) cei care fac ca lucrurile sa se intample

b) cei care lasa lucrurile sa se intample

c) cei care nu asteapta ca lucrurile sa se intample

d) cei ce privesc cum lucrurile se imtampla

e) cei care impiedica lucrurile sa se intample

f) cei care nu stiu ce se intampla

1. a+b+c

2. b+c+d

3. e+f+a

4. a+d+f

52) Selectionati cele doua "motivatii cheie" specifice "managerului realizator" :

a) stabileste obiective

b) fixeaza tinte realiste

c) indentifica oportunitati

d) prefera situatiile pe care poate sa le influenteze

1. a+d

2. d+c

3. b+d

53) Selectionati cele doua "tehnici" folosite de "managerul realizator":

a) identifica oportunitati

b) isi definesc cu exactitate obiectivele

c) ofera recompense materiale

d) isi stabilesc un calendar realist

1. a+b

2. c+d

3. b+d

54) Dintre asertiunile de mai jos selectionati cele doua acceptiuni caracteristice "artei negocierii":

a) arta de a stabili acordul in locul dezacordului

b) interactiunea cu o alta persoana in scopul de a obtine un acord asupra unui punct de vedere

c) capacitatea de a-ti impune punctul de vedere intr-o dispunta contradictorie

d) aptitudinea de a obtine maximum de profit intr-o disputa anume

1. a+b

2. c+a

3. d+b

55) Selectionati situatia specifica rezultatelor unei negocieri "apta sa mentina o relatie pe termen lung":

a) situatie : castig - pierdere

b) situatie : castig - castig

1. a+b

2. b

3. a

56) Selectionati cele trei surse principale aducatoare de succes din perspectiva "managementului timpului":

1. propriile abilitati si experienta, bunavointa si increderea staff-ului, timpul

2. flexibilitatea la evenimente, abilitatile sociale, cunoasterea de sine

3. planificarea, delegarea, motivarea

57)Selectionati tipul de problema privind "diferente in modul de abordare a proiectarii":

1. tehnica

2. manageriala

3. interpersonala

58) Selectionati tipul de problema privind faptul ca "un grup functional nu respecta planul" :

1. manageriala

2. tehnica

3. interpersonala

59) Selectionati tipul de problema privind "conflicte intre personalitatea membrilor echipei sau intre stilurile lor de lucru" :

1. interpersonala

2. manageriala

3. tehnica

60) Identificati cele trei etape ale "luarii deciziei" :

a) creativitatea ofertei

b) analiza problemei

c) experimentarea situatiilor similare

d) identificarea solutiilor

e) respingerea experientelor negative

f) alegerea intre solutii

1. a+b+d

2. b+d+e

3. b+d+f

61) Ce se intelege prin comunicare in contextul ei mecanic?

1. stabilirea legaturii intre doua surse

2. transmiterea informatiei de la sursa la destinatar

3. descifrarea mesajului unei surse emitatoare

62) Selectionati care este tactica specifica "mamanagerului clasic traditional" in raport cu "informatia ca sursa de putere":

1. a tine lucrurile in secret , a ascunde informatia

2. comunicarea informatiei pe o scara cat mai larga

63) Selectionati care este tactica specifica "managerului modern deschis" in raport cu "informatia ca sursa de putere"?

1. comunicarea informatiei pe o scara cat mai larga

2. a tine lucrurile in secret, a ascund informatia

64) Cum se interpreteaza rezultatul unei comunicari "receptionate si care nu poate fi decodata"?

1. comunicare imperfecta

2. receptie imperfecta

3. transmisie disfunctionala

4. comunicare esuata (esec)

65) Cum este interpretata "informatia care nu duce la o anumita forma de actiune din partea receptorului"?

1. imperfecta, disfunctionala

2. post procesata si ineficient gestionata

3. informatie esuata

66) Carui climat organizational le corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca mesajele si comportamentul lor sunt judecate si evaluate intr-o manera primitiva"

1. climat de sustinere - stimulare

2. climat defensiv - inhibare

67) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca intentia majoritatii comunicarilor este de a controla sau influenta comportamentul lor"

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

68) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca exista motive ascunse in spatele majoritatii comunicarilor"?

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

69) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii nu considera ca pe ceilalti ii preocupa binele lor si nici ca sunt apreciati"?

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

70) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii presupun ca exista un singur mod corect de a proceda :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

71) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca la mesajele si la comportamentul lor se raspunde in mod realist si sunt apreciate la adevarata lor valoare" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

72) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca la mesajele si la comportamentul lor se raspunde in mod realist si sunt apreciate la adevarata valoare" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

73) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca situatia majoritatii comunicarilor este de a rezolva problemele" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

74) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca mesajele sunt sigure si autentice" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

75) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii considera ca sunt respectati si apreciati" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

76) Carui "climat organizational" ii corespunde credinta conform careia "oamenii asculta ideile altora si sunt gata sa experimenteze" :

1. climat de sustinere - stimulare - deschidere

2. climat defensiv - inhibare - suspiciune

77) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "auzim sau percepem doar ceea ce sunt pregatiti sa auzim sau receptionam"

1. lipsa increderii

2. non verbalul oblitereaza verbalul

3. subiectivitatea perceptuala a receptorului

4. omiterea sau deformarea de catre emitator

78) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "persoanele cu ambitii de cariera ascunt sistematic informatiile care le-ar putea ameninta pozitia (emitatorul altereaza sau emite elemente din mesaj)"

1. lipsa increderii

2. non verbalul oblitereaza verbalul

3. subiectivitatea perceptuala a receptorului

4. omiterea sau deformarea de catre emitator

79) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "daca nu avem incredere in cineva avem grija sa examinam informatia". Cand un individ nu are incredere in receptor, acesta tinde sa-si ascunda atitudinea, rezultatul fiind comunicari evazive, de complezenta sau agresive"

1. lipsa increderii

2. ascunderea informatiei

3. statutul relativ

80) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "conotatiile emotionale ale unei comunicari pot deforma receptionarea datelor"

1. statutul relativ

2. subiectivitatea perceptuala a receptorului

3. non-verbalul oblitereaza verbalul

81) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "daca pe un canal se transmit prea multe informatii, receptorul se confrunta cu probelma selectarii acestor informatii sau este pus in situatia de a folosi stereotipuri"

1. non-verbalul oblitereaza verbalul

2. ascunderea informatiei

3. incarcarea excesiva

82) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "utilizarea pozitiei de putere pentru a culege si a ascunde informatiile in loc ca ele sa fie impartasite cu ceilalti. Un studiu asupra directorilor a aratat ca indivizii care au comunicat o informatie mai mult de unei persoane reprezinta mai putin de 10% din totalul de 67 de directori"

1. acunderea informatiei

2. statutul relativ

3. subiectivitatea perceptuala a receptorului

83) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "cu cat cineva este mai departe, cu atat comunca mai putin. S-a observat ca exista o relatie invers proportionala intre distanta fizica ce separa persoanele si probabilitatea ca ei sa comunice"

1. incarcarea excesiva

2. lipsa claritatii

3. distanta

84) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "indivizii cu un statut perceput ca inferior au dificultati in a initia comunicarea in grupuri sau cu cei care au un statut superior. Cel care vorbeste mai mult intr-un grup are mai multa influenta, cel care are mai multa influenta poate vorbi mai mult"

1. tactica conflictului

2. statutul relativ

3. caracterul imediat

85) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "cu cat comunicarea este mai imediata, cu atat se pierd mai putine lucruri. Astfel, apelurile telefonice pot intrerupe discutiile care la randul lor inlocuiescu comunicarile scrise"

1. subiectivitatea perceptuala a receptorului

2. non-verbalul oblitereaza verbalul

3. comunicarea imediata

86) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "tainuirea sau deformarea informatiei esteo tactica comuna in conflictul organizatoric"

1. subiectivitatea perceptuala a receptorului

2. statutul relativ

3. tactica conflictului

87) Selectionati tipul de bariera in calea comunicarii, interpretand urmatorul text "ce este evident pentru emitator este necunoscut receptorului. Intelegerea rationala pentru unul este jargon pentru celalalt. Digresiunile, constituirea de propozitii neclare, definitiile imprecise pot foarte usor sa duca la neintelegere"

1. tactica conflictului

2. statutul relativ

3. lipsa claritatii

88) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul este cu precadere bazat pe fapte si prezentarea poate lua forma unei informari adresate unui grup de subalterni sau altor manageri".

1. de a evidentia obiectivele sedintei

2. de a comunica informatii

3. de a culege informatii si idei

89) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul este reprezentat de ideile sprijinite de argumente intemeiate si judecati personale menite sa convinga si sa castige sprijinul auditorului".

1. de a face o propunere

2. de a aduce critici

3. de a contribui la diviziunea muncii

90) Care este scopul unei "prezentari orale" in care "continutul fie ca este vorba de idei sau de fapte, ar trebui sa reflecte si sa intareasca sentimentele auditoriului, sa genereze entuziasm, sa ridice moralul si sa incurajeze atitudinile pozitive".

1. de a face propuneri

2. de a inspira si motiva

3. de a face propuneri

91) Carui scop corespunde "reunirea unui set de abilitati, talente, responsabilitati si atribuirea de sarcini specifice acestora"

1. diviziunii muncii

2. prelucrarii informatiilor

3. coordonare si control

92) Carui scop corespunde "a face ca munca sa fie organizata si controlata de indivizi potriviti care raspund de o anumita sfera de activitate"

1. culegeri de informatii si idei

2. managementului si controlului muncii

3. prelucrarea informatiei

93) Carui scop corespunde "transmiterea deciziilor si informatiilor la cei care au nevoie sa stie aceste lucruri"

1. prelucrarea informatiilor

2. culegerea de informatii si idei

3. managementul si controlul muncii

94) Carui scop corespunde "reunirea unui set de abilitati, talente si responsabilitati, incat solutia la orice problema sa beneficieze de toate competentele dispo-vizibile"

1. diviziunii muncii

2. coorodnare si control

3. rezolvarea de probleme si luarea deciziei

95) Carui scop corespunde "permisiunea data indivizilor de a-i incuraja sa se implice in planurile si activitatile organizatiei"

1. prelucrarea de informatii

2. de a face propuneri

3. angajament si implicare crescute

96) Carui scop corespunde "solutionarea unei dispute sau a unei discutii in contradictoriu intre niveluri, compartimente sau functii in cadrul organizatie"

1. de a aduce critici

2. de a inspira si motiva

3. pentru negocierea sau solutionarea unui conflict

97) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "conduce echipa si coordoneaza eforturile acesteia"

1. coordonator

2. modelator

3. impementator

98) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "este capabil sa disece ideile si sa asigure fliuiditatea discutiei"

1. inovatorul

2. conducatorul

3. monitor/evaluator

99) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "transforma ideile in sarcini realizabila"

1. coordonator

2. modelator

3. implementator

100) Ce rol detine persoana care in cadrul unei echipe "aduce noi contacte, idei si dezvoltari in cadrul grupului"

1. implementator

2. monitor/evaluator

3. cautatorul de resursePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1739
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved