Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AdministratieDrept


EVIDENTELE POLITIEI - NOTIUNE, ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Drept

+ Font mai mare | - Font mai micEVIDENTELE POLITIEI - NOTIUNE, ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

NotiuneIn activitatea desfasurata de unitatile si formatiunile de politie pentru prevenirea, descoperirea si cercetarea infractiunilor si a altor fapte antisociale alaturi de celelalte metode si mijloace ale muncii de informatii, evidentele de politie reprezinta surse importante de informatii cu caracter operativ.

Prin evidenta (in sens larg) se intelege o activitate care asigura informarea permanenta si precisa despre situatia dintr-un anumit domeniu prin inregistrarea si controlul proceselor, fenomenelor, lucrurilor, bunurilor persoanelor - din punct de vedere cantitativ si calitativ. Din punct de vedere politienesc - evidentele de politie sunt un mijloc al muncii de informatii si de urmarire penala care ajuta la identificarea judiciara a unor categorii de persoane si obiecte. Ele constau in centralizarea si prelucrarea unor date referitoare la persoanele condamnate sau fata de care s-au luat alte masuri cu caracter penal, ori alte categorii de persoane care prezinta interes operativ, precum si unele activitati organizate si desfasurate de unitatile de politie.

Date informativ-operative care se gasesc in aceste evidente

Evidentele de politie oglindesc rezultatele activitatilor desfasurate de politie intr-o perioada data pe linia muncii informativ-operative de constatare a infractiunilor ori a altor fapte antisociale si de urmarire penala. Ele constituie modalitatea de inregistrare si cunoastere a principalelor mijloace operative specifice de lucru ale politiei, ajungand totodata, si la identificarea juridica a unor categorii de persoane si obiecte.

Pe baza evidentelor ce le tin, formatiunile de informatica si evidenta operativa intocmesc ori comunica:

rapoarte, situatii statistice, informari periodice sau la ordin, cuprinzand principalele concluzii desprinse in urma preluarii datelor si informatiilor din evidentele proprii referitoare la dinamica si tendintele criminalitatii, a situatiei operative politienesti de pe intreg teritoriul de competenta, precum si diferitele aspecte ale activitatii de cercetare penala si de prevenire;

copii de pe cazierul judiciar precum si datele referitoare la persoanele care figureaza in evidenta operativa la cererea unitatilor si formatiunilor Ministerului de Interne;

copii sau certificate de cazier judiciar dupa caz la cererea celorlalte ministere, organisme de stat sau guvernamentale, precum si a persoanelor fizice potrivit dispozitiilor legale;

intocmesc, centralizeaza evidenta referitoare la activitatea si rezultatele muncii de politie, precum si prelucrarea datelor ce se efectueaza, dupa caz, atat manual cat si pe calculator, cu regim automat.

Organizarea, functionarea si exploatarea principalelor evidente de politie

Organizarea evidentelor de politie se realizeaza pe plan central prin Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P. care coordoneaza, indruma si controleaza sistemul informational al intregului aparat de politie potrivit legilor tarii, instructiunilor si ordinelor Ministerului de Interne, iar pe plan local Serviciul de informatica si Evidenta Operativa.

Formatiunile de Informatica si Evidenta Operativa urmaresc respectarea de catre toate cadrele de politie a criteriilor referitoare la luarea in evidenta a persoanelor si faptelor ce fac obiectul activitatii informative si de urmarire penala.

Directia de Informatica si Evidenta Operativa are in structura sa sase servicii:

Serviciul 1 - Analiza programare

Serviciul 2 - Operare date

Serviciul 3 - Intretinere tehnica de calcul

Serviciul 4 - Statistica judiciara si evidente speciale

Serviciul 5 - Corpuri delicte, eliberari cazier, arhiva si secretariat

Serviciul 6 - Cazier judiciar - evidenta dactiloscopica si decatactilara.

La nivel central gasim seful centrului de calcul care conduce, indruma si coordoneaza intreaga activitate a centrului de calcul, prin urmatoare compartimentele:

compartimentul analiza-proiectare-programare;

compartiment intretinere;

compartiment exploatare.

La acest nivel local gasim sef oficiu de calcul, care indruma, conduce si coordoneaza intreaga activitate a oficiului de calcul prin urmatoarele compartimente:

compartimentul proiectare si programare;

compartimentul exploatare si intretinere.

La nivelul centrului si oficiului de calcul sunt prevazute un numar de posturi de specialisti in domeniul informaticii.

Informatica, activitate pluridisciplinara avand ca scop dezvoltarea unor tehnici si sisteme pentru organizarea, memorarea si distribuirea mai eficienta a informatiei, trebuie sa isi aduca o mai mare contributie la buna desfasurare a activitatii specifice Ministerului de Interne.

Proiectul director de informatizare a Ministerului de Interne are ca obiect sa defineasca arhitectura finala a sistemului informatic al Ministerului de Interne plecand de la analiza principalelor sarcini si misiuni ce ii revin.

In acest scop, pornind de la analiza situatiei existente, este necesar ca Proiectul director sa prezinte optiuni fundamentale care sa determine actiunile prioritate in ceea ce priveste:

extinderea sistemelor si aplicatiilor deja definite;

dezvoltarea de sisteme care in prezent functioneaza manual;

Principalele evidente de politie

a)      Evidenta populatiei;

b)      Cazier judiciar;

c)      Evidenta persoanelor care prezinta interes operativ pentru metodele de politie si fac obiectul evidentei operative;

d)      Evidenta dactiloscopica si decalactilara;

e)      Evidenta informatorilor si a materialelor furnizate si a persoanelor aflate in atentia politiei;

f)        Evidenta persoanelor aflate in executarea pedepsei la munca corectionala;

g)      Evidenta persoanelor si obiectelor corp-delict date in urmarire locala, generala si speciala;

h)      Evidenta activitatii de urmarire penala.

Evidenta populatiei

In aceasta evidenta se gasesc numeroase date in legatura cu persoana investigata si anume:

date de identificare a persoanei (nume, prenume, locul de nastere si data, prenumele parintilor, seriile si numerele B.I., eliberate in decursul timpului, organul emitent si data emiterii lor);

numele purtat anterior;

domiciliul actual si cele anterioare;

nationalitatea, pregatirea scolara, profesionala si ocupatia;

date referitoare la starea civila (casatorit - necasatorit);

schimbari de nume prin decizii administrative, rectificari de nume si prenume;

date privind resedinta (localitatea, adresa vizei de flotant - cine a acordat viza);

In fisa formatiunilor de evidenta populatiei se mai gasesc date referitoare la decesul persoanei date privind plecarea definitiva din tara.

In cartonarea speciala se gasesc date privind persoanele urmarite - evadate, dezertate sau cu moduri de operare.

3.2.2. Cazierul judiciar

Cuprinde evidenta persoanelor condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri prevazute de legea penala, cum ar fi:

arestarea preventiva;

internarea in unitati medicale de specialitate;

internarea minorilor in centre de reeducare;

obligarea de a nu parasi localitatea;

masuri asiguratorii;

s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.

Evidenta acestor categorii de persoane se tine dupa principiul locului de nastere si este organizata atat pe plan local prin formatiunile de informatica si evidente operative de la politiile judetene, cat si plan central prin Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P.

La nivelul politiei judetene se tine evidenta persoanelor nascute in raza administrativ-teritoriala, care au fost condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal.

La nivel central se tine evidenta tuturor persoanelor nascute in Romania care au suferit condamnari roi fata de care s-au luat alte masuri prevazute de legea penala.Exceptie. Evidenta persoanelor condamnate ori fata de care s-au luat alte masuri cu caracter penal, nascute in Bucuresti, S.A.I. ori strainatate, precum si a celor despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea organelor competente ale altor state - este organizata numai la nivelul Directiei de Informatica si Evidenta Operativa.

Luarea in evidenta se face pe baza comunicarilor trimise de organele competente prin:

inregistrare nominala,

inregistrare dactiloscopica.

Toate comunicarile primite potrivit legii se inregistreaza in cazierul judiciar local, se trimite in original la cazierul judiciar central in termen de 10 zile de la primire.

3.2.3. Evidenta persoanelor ce prezinta interes operativ pentru unitatile de politie si fac obiectul evidentei operative

Aceasta evidenta este organizata si functioneaza in scopul cunoasterii persoanelor care prezinta interes pentru unitatile si formatiunile Ministerului de Interne si prezinta interes operativ pentru politie in raport de necesitatile si cerintele situatiei operative.

Evidenta acestor categorii de persoane este coordonata si condusa la nivel central de Directia de Informatica si Evidenta Operativa, iar cea locala de Serviciile de Informatica si Evidenta Operativa pentru persoanele nascute in raza teritorial administrativa.

Exceptie fac persoanele nascute in Bucuresti, S.A.I si strainatate care se tin la nivel central.

Principiul de organizare a acestei evidente este locul de nastere si ea cuprinde persoanele scoase din evidenta cazierului judiciar potrivit art. 12 din Legea nr. 7/1972.

In temeiul acestui articol, persoanele inscrise in cazierul judiciar sau cu privire la care s-au facut notari provizorii, se scot din evidenta daca se afla in urmatoarele situatii si se trec in evidenta operativa:

faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute la lege ca infractiuni;

au trecut 2 ani de la data intervenirii amnistiei;

au fost scoase de sub urmarire, s-a dispus fata de ele incetarea urmaririi penale ori s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare sau incetare a procesului penal;

care au fost scoase din evidenta persoanelor luate in atentia politiei ori a celor trecute in evidenta pasiva.

3.2.4. Evidenta dactiloscopica si decadactilara

In conformitate cu prevederile legale privind cazierul judiciar in fisa de cazier si evidenta operativa in afara datelor aratate mai sus se vor inscrie si formula dactiloscopica si decadactilara, ca urmare a ridicarii impresiunilor digitale.

Conform acestei evidente in cazierul judiciar se inregistreaza dactiloscopic urmatoarele categorii de persoane:

toate persoanele puse sub invinuire sau inculpate - care sunt arestate preventiv;

persoanele arestate in baza unui mandat de executare a unei pedepse;

Evidenta dactiloscopica si decadactilara este organizata si functioneaza in paralel si in stransa interdependenta cu evidenta nominala a cazierului judiciar.

Evidenta se tine la nivel local si central si clarifica situatia persoanelor identificate cu alt nume.

Comunicarile privind inceperea executarii pedepsei inchisorii sau arestarii preventive, a internarii pe baza hotararii judecatoresti vor fi insotite de fisa dactiloscopica cu impresiunile digitale ale celui in cauza. Aceste fise se intocmesc in dublu exemplar, unul se trimite la evidenta locala si unul la evidenta centrala.

3.2.5. Evidenta informatorilor, a materialelor furnizate si a persoanelor aflate in atentia politiei

Rapoartele informative si notele scrise obtinute atat de la surse ocazionale cat si de la informatori, se vor inregistra de catre politisti intr-un caiet personal astfel incat sa aiba permanent o evidenta clara a informatiilor obtinute si a rezultatului verificarii acestora.

Caietul va fi inregistrat ca document secret si va cuprinde urmatoarele rubrici: numarul curent, data primirii informatiei, locul sau numele secret al informatorului, continutul pe scurt al informatiei, rezultatul exploatarii si observatii la rubrica observatii, se vor face mentiuni cu privire la exploatarea in mapa suspectului, dosar de urmarire informativa sau verificare directa, trimiterea informatiei la alt organ, formatiune, ofiter sau subofiter si cheltuielile operative facute.

Primele file ale caietului sunt rezervate evidentei informatorilor care vor fi inscrisi in ordinea recrutarii cu numarul de cod sau numele secret, iar a doua parte ca fi rezervata persoanelor aflate in atentia politiei.

Documentarea activitatii ilicite a persoanelor aflate in atentia politiei se va realiza prin culegerea de informatii in cadrul supravegherii informative.

Persoanele a caror activitate ilicita nu poate fi documentata in cadrul primelor verificari se iau in atentie si se lucreaza informativ in mapa suspectului care se inregistreaza la evidenta operativa a unitatii de politie din care face parte lucratorul.

Deschiderea mapei suspectului, clasarea sau trecerea in evidenta pasiva se aproba de seful nemijlocit.

In cazul in care primele verificari pun in evidenta existenta unor infractiuni complexe ori grupuri organizate, documentarea se va realiza in cadrul dosarelor de urmarire informativa pe baza de plan de masuri cu termen si responsabilitati.

Evidenta nominala a persoanelor aflate in atentie se tine in caietul personal al politistului iar situatia numerica de catre seful nemijlocit.

Pentru persoanele aflate in atentie a caror activitate se desfasoara in mape sau dosare de urmarire informativa, evidenta nominala se tine in registrul OPIS, la Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P., pentru directiile centrale, si la formatiunile corespunzatoare din cadrul Inspectoratelor judetene si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, pentru serviciile din raza teritorial-administrativa. Numarul de inregistrare constituit si numarul mapei sau dosarului suspectului.

O data cu inregistrarea mapei ori dosarului de urmarire informativa a suspectului la formatiunea de informatica si evidenta operativa, se va prezenta si fisa tip completata de ofiterul sau subofiterul care are in lucru suspectul si va fi inaintata la locul de nastere.

Trimiterea mapei sau a dosarului la alte unitati de politie se face cu aprobarea sefului care a dispus deschiderea si numai prin formatiunea de evidenta operativa - facand mentiunile necesare.

Aceasta evidenta are drept scop identificarea si cunoasterea si luarea in evidenta speciala constituita a persoanelor ce fac obiectul muncii de politie.

Evidenta se tine de Serviciul de statistica judiciara din cadrul Directiei de Informatica si Evidenta Operativa la nivel central, iar pe plan local, de catre compartimentele statistica judiciara din cadrul serviciului de informatica si evidenta operativa ale politiei judetene.

Trimestrial sau, dupa caz, la ordin, situatia statistica a persoanelor aflate in atentia politiei, centralizata numeric pe intreg Inspectoratul de Politie Judetean, se raporteaza prin Serviciul de informatica si evidenta operativa.

Pentru reactivarea mapei suspectului sunt necesare urmatoarele:

raportul de reactivare, aprobat de sefii competenti din care sa rezulte motivul reactivarii;

adresa inaintata prin Serviciul de statistica judiciara din Directia de Informatica si Evidenta Operativa ori Serviciul de informatica si evidenta operativa;

copie de pe cazierul judiciar al suspectului.

Pentru inregistrarea dosarelor de urmarire informativa:

raport motivat pentru deschiderea dosarului de urmarire informativa;

planul de masuri informativ-operative si de cercetare;

mapele suspectilor intocmite.

In cazurile infractiunilor ramase cu autori neidentificati lucrate prin dosar de urmarire informativa, fisele suspectilor si verificarile in evidenta operativa se vor intocmi pentru persoanele banuite de comiterea faptelor.

3.2.6. Evidenta persoanelor aflate in executarea pedepsei la munca corectionala

Instantele judecatoresti tinand seama de gravitatea faptei, imprejurarile in care a fost comisa si de conduita generala a faptuitorului, vor dispune ca executarea pedepsei sa se faca prin munca fara privare de libertate in unitatea in care acesta este incadrat sau in alta unitate.

Evidenta persoanelor aflate in executarea pedepsei prin obligarea la munca corectionala se organizeaza local, la politiile municipale, orasenesti si la posturile de politie, si centralizat la formatiunile de informatica si evidenta operativa de la politia judeteana. La nivel central se tine la Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P.

Criteriile de organizare a acestei evidente sunt:

locul unde persoana a fost repartizata sa execute pedeapsa;

locul de nastere.

Evidenta este organizata nominal pe obiective si prin fisa personala care se intocmeste in trei exemplare si cuprinde urmatoarele date:

datele de identitate, domiciliu ori resedinta, profesia, locul de munca anterior, fapta comisa, durata, pedeapsa ori decizia penala de condamnare, data si numarul mandatului, locul de munca stabilit de instanta, functia, data inceperii executarii, gradul, numele si prenumele lucratorului care va supraveghea activitatea condamnatului.

Cu ocazia prezentarii condamnatului la unitatea de politie, lucratorul care a primit ordin de supraveghere efectueaza urmatoarele operatiuni:

amprentarea pe fisa dactiloscopice, decadactilare si monodactilare a condamnatului;

se preocupa de inscrierea in C.I., pe fisa rezervata mentiuni speciale, a interdictiei de a parasi localitatea;

intocmirea fisei personale in trei exemplare.

Un exemplar se pastreaza la formatiunea evidenta populatiei, in timpul orelor de program, iar in afara acestora la ofiterul de serviciu.

Celelalte doua exemplare se pastreaza, unul la Serviciul de Informatica si evidenta operativa locala, celalalt la Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P.

Evidenta persoanelor sanctionate cu inchisoare contraventionala se tine local la Serviciul de informatica si evidenta operativa si central la Directia de informatica si Evidenta Operativa - aceasta evidenta avand numai valoare de evidenta operativa.

Ofiterul sau subofiterul care are in supraveghere o asemenea persoana vor comunica la evidenta locala sau centrala date cu privire la:

revocarea executarii pedepsei la locul de munca;

anularea executarii pedepsei la locul de munca;

incetarea executarii pedepsei.

Comunicarile vor fi inaintate la Serviciul de informatica si evidenta operativa.

3.2.7. Evidenta persoanelor si obiectelor corp delict puse in urmarire locala, generala si speciala

Urmarirea si identificarea unor categorii de persoane si obiecte este o activitate complexa, informativ-operativa, criminalistica si de cercetare penala care se organizeaza si se executa de catre formatiunile de politie pentru aducerea la indeplinire a unor dispozitii procedurale legale.

Activitatea de urmarire si identificare se desfasoara de catre toate unitatile si formatiunile de politie in limita competentelor materiale si teritoriale.Obiectul urmaririi il constituie:

persoanele condamnate care se sustrag de la executarea pedepsei inchisorii impotriva carora s-au emis mandate de executare;

persoanele despre care exista probe sau indicii temeinice ca au savarsit infractiuni si se sustrag urmaririi penale;

evadatii din stare legala de retinere sau detentie;

dezertorii;

persoanele urmarite prin Biroul National Interpol; persoanele disparute in imprejurari suspecte;

obiectele provenite din infractiuni sau care au servit la savarsirea acestora;

bolnavii psihici periculosi sau toxicomani.

Urmarirea locala se face de unitatea de politie in a carei raza teritoriala de activitate domiciliaza sau isi au resedinta persoanele care fac obiectul acestei activitati.

Punerea in urmarire locala se face prin Serviciul judiciar al politiei judetene care va asigura comunicarea masurilor la toate subunitatile din subordine si va coordona activitatea de prindere a persoanei urmarite.

Evidenta persoanelor urmarite local se tine pe baza de fisa nominala intocmita in doua exemplare care se pastreaza la:

dispeceratul sau ofiterul de serviciu, la resedinta politiei judetene si politiei municipiului Bucuresti;

formatiunea de evidenta populatiei care are in pastrare fisa de evidenta locala a persoanei urmarite.

Daca in urma masurilor intreprinse persoana urmarita nu este gasita, seful politiei judetene (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) va aprecia oportunitatea solicitarii urmaririi generale.

Urmarirea generala se solicita de catre seful politiilor judetene (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) prin telex pentru infractorii care se sustrag urmaririi penale, arestarii preventive sau executarii pedepselor si prin raport motivat in celelalte cazuri.

Dupa primirea ordinului de urmarire, dispeceratele de politie judetene intocmesc fisele persoanelor date in urmarire generala pe care le introduc in cartoteca urmaritilor in ordine strict alfabetica, transmitand ordinul politiei municipale si orasenesti care, de asemenea, intocmesc fisele respective, iar formatiunile de evidenta populatiei vor inscrie pe fisa tip mentiunea de urmarit general cu indicarea unitatii de politie care a solicitat masura si numarul ordinului de urmarire.

Evidenta persoanelor urmarite general se realizeaza centralizat la nivelul Directiei Judiciare prin Serviciul urmariri, pe baza de fise tip, clasate pe judete si categorii de persoane ce fac obiectul urmaririi.

La nivelul politiilor judetene (Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti) evidenta se realizeaza pe aceleasi fise tip, in ordine alfabetica, de catre dispecerat.

Urmarirea obiectelor provenite din infractiuni sau care au servit la savarsirea acestora se va face numai la bunurile cu caracteristici de individualizare, care la fac proprii identificarii, intocmindu-se, in acest sens, fisa obiectului urmarit ce va fi inaintata la I.G.P. Institutul de Criminalistica, de catre ofiterul (subofiterul) desemnat cu solutionarea cauzei.

Urmarirea speciala se dispune de seful I.G.P. in cazul unor evenimente deosebite si are ca scop prinderea evadatilor in grup sau care au dezarmat elementele de paza, a infractorilor periculosi care au comis omoruri, talharii ori sechestrari de persoane sau cei urmariti prin B.N.I.

3.2.8. Evidenta activitatii de urmarire penala

Evidenta activitatii de urmarire penala a unitatilor si formatiunilor de politie este organizata pe baza registrului de evidenta a dosarelor de urmarire penala, precum si pe baza fiselor statistice ale infractiunii si invinuitului (inculpatului).

In acest registru de evidenta se inregistreaza in mod cronologic atribuindu-se numere ce se pun pe mapa de dosar a cauzelor penale cu autori cunoscuti, cat si a celor cu autori necunoscuti, pentru care a fost aprobata si dispusa inceperea urmaririi penale.

Organizarea acestei evidente de urmarire penala se face prin Serviciul de statistica judiciara si evidenta operativa din Directia de Informatica si Evidenta Operativa - pentru directiile si formatiunile de politie din I.G.P. prin Serviciul de informatica si evidenta operativa de la judet pentru formatiunile din cadrul judetului, iar de formatiunile de informatica si evidenta operativa la nivelul municipiilor si oraselor.

Evidenta se tine pe baza registrului de evidenta a dosarelor de urmarire penala, facandu-se urmatoarele mentiuni:

codul dosarului, data inregistrarii I.U.P., fapta pe scurt, numele, prenumele invinuitului, stare de retinere sau arest - recidivist, daca se afla in atentia politiei.

Inregistrarea lucrarilor penale se face in registrul lucrarilor penale cu autori neidentificati si in registrul lucrarilor penale cu autori identificati.

In legatura cu evidenta activitatii de urmarire penala, ofiterii

( subofiterii) de politie au o serie de sanctiuni:

in termen de cel mult trei zile de la data inceperii urmaririi penale, trebuie sa inregistreze cauza la formatiunea de informatica si evidenta operativa;

inregistrarea cauzei se face pe baza actului de sesizare ori a procesului verbal in cazul sesizarilor din oficiu. O data cu inregistrarea, lucratorul de politie primeste coperta dosarului de urmarire penala si numarul de origine (inregistrare);

la terminarea cercetarii penale, lucratorul de politie care a instrumentat cauza are obligatia de preda imediat formatiunii de informatica si evidenta operativa unde se afla inregistrat dosarul de cercetare penala impreuna cu copia de pe referatul de terminare a urmaririi penale si fisele de cercetare (de explicat si aratat fisele statistice si ale persoanelor).

3.3. Exploatarea principalelor evidente de politie. Sarcini ce revin politistilor din formatiunile operative

Practica a demonstrat ca datele si informatiile cuprinse in evidentele politiei sunt extrem de utile in activitate in special pe linia cunoasterii persoanelor care prezinta interes.

De aceea, ori de cate ori politistii desfasoara activitati cu privire la persoane sunt obligati sa faca in prealabil o cat mai completa cunoastere a acestora adresandu-se in primul rand evidentelor.

Dar, pentru ca aceste evidente sa corespunda scopului in care au fost instituite, politistii trebuie sa le alimenteze, sa le reactualizeze permanent.

Conform principiilor de organizare a acestor evidente, cercetarile de verificare vor fi adresate formatiunilor corespunzatoare din cadrul politiilor judetene pe al carui teritoriu administrativ este nascuta persoana in cauza.

Trebuie, de asemenea, avuta in vedere completarea corecta si cu exactitate a cercetarilor de verificare in evidenta.

Exploatarea evidentelor de politie presupune, sintetizarea principalelor activitati politienesti desfasurate si analizarea acestora in scopul asigurarii unui proces eficient de cunoastere, conducere si dispunerea de modalitati operative de prevenire si combatere a fenomenului infractional.

Evidentele speciale

In cadrul evidentelor speciale sunt cuprinse evidentele persoanelor disparute in imprejurari suspecte, evidenta persoanelor cu identitate necunoscuta; - evidenta cadavrelor neidentificate, evidenta cetatenilor straini cercetati de organele de politie, - evidenta traficantilor de stupefiante si toxicomanilor, evidenta si pastrarea corpurilor delicte si a celor ridicate in vederea confiscarii.

1. Evidenta persoanelor disparute in imprejurari suspecte

Evidenta persoanelor disparute in imprejurari suspecte se organizeaza la politiile judetene in cadrul formatiunilor criminalistice pentru persoanele disparute pe teritoriul administrativ de competenta si centralizat la I.G.P. in cadrul Institutului de Criminalistica.

Fisele tip pe care se tine evidenta, cuprind pe langa datele ce se cer a fi inscrise, ultima fotografie a persoanei, fotogramele urmelor digitale, fise de tratament medical, fire de par si alte mijloace materiale care pot duce la identificarea acestora.

Fisele tip se intocmesc in trei exemplare, unul ramane la dosarul cauzei, un exemplar la formatiunea criminalistica a politiei judetene (Politia municipiului Bucuresti), iar al treilea exemplar se inainteaza la Instituitul de Criminalistica.

Fisele se tin in evidenta pana la clarificarea situatiei persoanelor la care se refera sau pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care se declara moartea prezumtiva.

Principiul de organizare a acestei evidente este locul disparitiei persoanei.

2. Evidenta persoanelor cu identitate necunoscuta

Evidenta persoanelor cu identitate necunoscuta, internate in unitati sanitare sau de asistenta sociala, se organizeaza la politiile judetene (Politia Municipiului Bucuresti), la formatiunea criminalistica, pe teritoriul careia isi au sediul unitatile respective, si centralizat la Institutul de Criminalistica.

Principiul de organizare a evidentei este locul unde se afla unitatile sanitare sau de asistenta sociala.

Evidenta se tine pe baza de fise de tip care se intocmesc in trei exemplare, din care:

un exemplar la dosarul cauzei;

al doilea exemplar la biroul criminalistic de la sediul politiei judetene;

al treilea exemplar se inainteaza la Institutul de Criminalistica.

Fisa se intocmeste de ofiterii din formatiunile judiciare si trebuie sa fie insotita de procesul-verbal din care rezulta imprejurarile in care a fost gasita si internata persoana, orice alte date ajutatoare si fisa dactiloscopica si decadactilara. Orice modificare intervenita va fi comunicata formatiunilor care tin evidenta. In caz de deces, fisa se scoate din evidenta si se carteaza la evidenta cadavrelor neidentificate.

3. Evidenta cadavrelor neidentificate

Evidenta cadavrelor neidentificate se tine la politiile judetene si centralizat la Institutul de Criminalistica.

Evidenta se tine pe baza de fise tip, intocmite in trei exemplare, din care un exemplar ramane la dosarul cauzei, un exemplar la formatiunea criminalistica de la politia judeteana, iar al treilea exemplar se inainteaza la Institutul de Criminalistica.

Fisele tip se intocmesc de formatiunile care efectueaza cercetarile in vederea identificarii, respectiv formatiunea judiciara, si vor fi insotite de obiecte de uz personal sau planse foto si fisa dactiloscopica, decadactilara cu impresiunile digitale.

Fisele se scot din evidenta dupa identificarea cadavrului.

4. Evidenta strainilor cercetati de organele de politie

Evidenta strainilor cercetati de organele de politie este organizata numai la nivel central, respectiv Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P., si cuprinde:

a)       condamnatii definitiv de instantele de judecata romane pentru infractiuni de competenta politiei;

b)      cetateni straini impotriva carora s-a inceput urmarirea penala pentru alte fapte decat cele contra sigurantei statului, indiferent daca au fost sau nu trimisi in judecata;

c)       autorii unor fapte antisociale (altele decat cele contra sigurantei statului) savarsite pe teritoriul Romaniei fata de care nu s-a inceput urmarirea penala;

d)      strainii sanctionati contraventional pentru alte fapte decat cele la regimul circulatiei pe drumurile publice;

e)       studentii straini aflati la studii in practica, strainii aflati la specializare; specialisti sau alti cetateni straini fara statut diplomatic veniti in Romania despre care se detin informatii ca pregatesc sau comit infractiuni ori alte fapte antisociale de competenta politiei.Evidenta acestor persoane se tine pe baza de fise tip, cartate pe tari, cu raport de cetatenie si in ordine alfabetica.

Fisele tip se intocmesc si se trimit la Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P.

O data cu fisele vor fi inaintate in copie sau in original materialele din care rezulta activitatea ilicita a persoanei in cauza.

5. Evidenta traficantilor de stupefiante si a toxicomanilor

Scopul organizarii evidentei traficantilor de stupefiante si a toxicomanilor consta in asigurarea exploatarii operative a datelor si informatiilor referitoare la aceste categorii de persoane.

Evidenta traficantilor de stupefiante si a toxicomanilor se organizeaza si functioneaza pe baza de fisa tip la I.G.P. - Brigada de Combatere a Crimei Organizate, si la formatiunile corespunzatoare de la organele de politie judeteana.

Criteriul luarii in evidenta este locul depistarii.

In vederea asigurarii unei functionari corespunzatoare a acestei evidente, obligativitatea lucratorilor operativi, indiferent in care formatiune isi desfasoara activitatea, este de a raporta cu maximum de operativitate formatiunii operative interesate, existenta unor asemenea cazuri.

Detinatorii legali sau ilegali de materiale explozive, radioactive ori substante toxice se tin la Directia arme, explozivi, substante toxice radioactive din I.G.P. si judete.

6. Evidenta si pastrarea corpurilor delicte, a obiectelor gasite, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii

Formatiunile de informatica si evidenta operativa primesc si pastreaza urmatoarele categorii de obiecte:

a)      obiecte corp delict ridicate de catre ofiterii si subofiterii de politie;

b)      obiecte ridicate de organul de politie, in vederea repararii pagubelor produse prin infractiuni precum si pentru garantarea executarii pedepsei amenzii ori confiscarii averii potrivit dispozitiilor legale;

c)      obiecte pierdute, uitate sau abandonate, gasite de ofiterii si subofiterii de politie ori depuse la organele de politie de catre persoanele care le-au gasit.

Conservarea si pastrarea obiectelor se face in camere special amenajate.

Responsabilul cu primirea si pastrarea acestor obiecte se numeste, prin ordin, de catre seful organului de politie.

Posturile de politie si unitatile politiilor orasenesti vor preda spre pastrare obiectele la unitatea cea mai apropiata unde functioneaza camera de corpuri delicte.

Se interzice primirea spre pastrare a corpurilor delicte si a altor obiecte care datorita compozitiei lor isi pot schimba calitatea.

De asemenea, nu vor fi primite spre pastrare bani, metale pretioase, mijloace de plata straine, obiecte de arta sau de muzeu, precum si colectii de valoare. Acestea se predau unitatilor si institutiilor specializate prevazute de lege.

Corpurile delicte si obiectele ridicate in vederea restabilirii situatiei anterioare savarsiri infractiunii se predau impreuna cu o copie a procesului verbal incheiat cu ocazia ridicarii lor de catre lucratorul care a luat aceasta masura si a raportului aprobat in termen de cel mult 5 zile.

Daca obiectele sunt strict necesare cercetarii penale, depunerea se face ulterior, dar nu mai tarziu de 48 de ore de la incetarea necesitatii.

Obiectele pierdute sau abandonate se predau imediat de catre lucratorul care le-a gasit ori primit, impreuna cu un raport aprobat de seful organului din care face parte, sau loctiitorul acestuia.

Scoaterea din gestiune a obiectelor aflate in pastrare se face numai in baza:

a)      hotararii instantei judecatoresti;

b)      ordonantei sau aprobarii date de procuror;

c)      procesul-verbal de contraventie, prin care s-a dispus confiscarea, si a comunicarii facute in acest sens de catre organul competent a dispune aceasta;

d)      cererii primite de la persoana careia ii apartin obiectele gasite, aprobata de seful organului de politie sau loctiitorul sau;

e)      in cazul in care obiectele corp delict trebuie sa insoteasca dosarul de cercetare penala.

Evidenta categoriilor de obiecte aratate mai sus se tin pe baza de registru de evidenta, dovada de primire si a actelor de predare a obiectelor.

Obiectele gasite, ai caror posesori legali nu au fost identificati, se pastreaza timp de 3 luni de la data gasirii, cele abandonate, timp la 6 luni, iar cele confiscate cu ocazia constatarii unor contraventii, pana la data ramanerii definitive a masurii, dupa care se valorifica potrivit legii prin organele financiare de pe langa primarii.

Statistica si arhivele politiei

Activitatea organelor de politie este reflectata in indicatori statistici care permit efectuarea unor analize periodice, precum si cunoasterea evaluarii situatiei operative concretizate in masuri de prevenire a infractiunilor si prinderea infractorilor.

Datele statistice privind activitatea operativa desfasurata de organele de politie pentru prevenirea si reprimarea criminalitatii, precum si cele referitoare la alte activitati se centralizeaza la Directia de Informatica si Evidenta Operativa din I.G.P.

Rapoartele datelor statistice se face periodic sau la ordin prin formatiunile de informatica si evidenta operativa care , totodata, exercita control si indrumare in culegerea si centralizarea acestora.

Inscrierea datelor se face in formulare tip sau prin prelucrare automata.

Principalele activitati care face obiectul raportarii statistice sunt:

activitatea de prevenire;

activitatea de constatare si cercetare a infractiunilor, precum si cea de constatare a contraventiilor;

alte activitati operative si date documentare specifice formatiunilor de politie.

In baza datelor statistice si a altor date privind activitatea informativ-operativa, formatiunile de informatica si evidenta operativa raporteaza sefilor de date despre persoanele si faptele ce prezinta interes operativ in activitatea de prevenire si descoperire a infractiunilor.

Totodata, in urma analizarii indicatorilor statistici, organele si formatiunile de politie pot lua o serie de masuri:

intensificarea activitatii de culegere a informatiilor despre persoanele aflate in atentia politiei;

organizarea, mai frecvent, si in anumite locuri sau medii a unor actiuni cu caracter preventiv;

efectuarea unor studii si documentari in vederea stabilirii cauzelor favorizatoare savarsirii unor categorii si genuri de infractiuni, pentru a lua masuri corespunzatoare de inlaturare a acestora.

Arhivele operative ale politiei cuprind materialele rezultate din activitatea aparatului central si teritorial, precum si documentele care au stat la baza inregistrarii persoanelor in cazierul judiciar si celelalte evidente.

Arhivele operative se organizeaza la:

Directia de Informatica si Evidenta Operativa din cadrul I.G.P. pentru formatiunile din aparatul central;

Formatiunea de informatica si evidenta operativa din cadrul politiilor judetene si Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti pentru unitatile si formatiunile din subordinea acestora.

Materialele din arhiva operativa se organizeaza pe urmatoarele fonduri:

fondul de urmarire penala;

fondul cazier judiciar;

fondul documentar.

Termenele de pastrare a documentelor din arhiva operativa a politiei sunt cele stabilite in indicatorul de termene aprobat de Directia Generala a Arhivelor Statului.

Alte categorii de evidente ale politiei

Pentru a se imbunatati calitativ activitatea desfasurata de organele de politie pentru prevenirea si combaterea starii infractionale, seful I.G.P. poate stabili, in raport de nevoile muncii si alte feluri de evidente care prezinta interes si trebuie folosite in scopuri operative. Ca urmare s-a mai instituit atat la nivelul politiilor judetene cat si la nivelul central urmatoarele categorii de evidente.

1. Evidenta liberatilor din penitenciare

Evidenta persoanelor liberate din penitenciare se tine prin registrul alfabetic de catre fiecare unitate de politie pe raza careia acestea isi stabilesc domiciliu.

Formatiunile de evidenta populatiei la care se prezinta persoanele liberate din penitenciare vor instiinta formatiunea judiciara spre a-i lua in evidenta. In acest scop, formatiunile de evidenta populatiei vor avea la dispozitie situatia actualizata intocmita pe baza comunicarii privind persoanele care urmeaza sa fie liberate.

Comunicarile primite de la locurile de detinere privind persoanele liberate din penitenciare, atat cele telefonice cat si cele trimise prin posta, vor fi inregistrate la politia judeteana in registrul de corespondenta generala dupa care vor fi repartizate la formatiunea judiciara care va tine evidenta acestor persoane.

2. Evidentele Biroului National Interpol

Evidentele Biroului National Interpol sunt un mijloc de centralizare si pastrare a informatiilor cu privire la persoanele, bunurile si cadavrele date in urmarire internationala.

Aceste evidente furnizeaza pentru ofiterii de politie o serie de informatii a caror exploatare eficienta are un rol important in prevenirea si reprimarea infractiunilor de drept comun pe plan intern si international.

Biroul National Interpol, organizeaza ti tine la zi urmatoarele evidente:

persoanele date in urmarire internationala in vederea arestarii, supravegherii si identificarii;

persoanele de cetatenie romana care au comis infractiuni in strainatate;

bunurile de valoare furate ori a caror provenienta este suspecta;

cadavrele neidentificate descoperite in strainatate;

fisele privind autoturismele urmarite pe plan international.

Concluzionand, se poate afirma ca evidentele de politie pun la dispozitia ofiterilor (subofiterilor) de politie din formatiunile operative o multitudine de date si informatii care, verificate si completate prin celelalte metode si mijloace ale muncii informative, duc la realizarea eficienta si operativa a sarcinilor unitatilor de politie pentru prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor fapte antisociale.

In acelasi timp, exploatarea corespunzatoare a acestor evidente contribuie la analizarea si sintetizarea principalelor aspecte ale situatiei operative ca si a activitatilor desfasurate in vederea asigurarii procesului de realizare si conducere a muncii de politie.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3529
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved