Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMA MODERNA

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
COMPANIA DE NAVIGATIE MARITIMA MODERNA

*1. NOTIUNI INTRODUCTIVE

Compania de Navigatie Maritima este infiintata, organizata si desfasoara o serie de activitati pentru transportul marfurilor si pasagerilor, pe marile si oceanele lumii. Transporturile de marfuri sau pasageri pornesc de la necesitatile economiei mondiale, dar scopul principal al infiintarii unei companii de navigatie maritima il reprezinta eficienta economica a investitiei, adica obtinerea de profit, atit in prezent cit si de perspectiva. In vederea obtinerii eficientei economice trebuie sa fie cautate o serie de metode intensive de rentabilizare si modernizare a transporturilor, metode care aplicate asupra mijloacelor existente sa conduca la reducerea pierderilor, la obtinerea unui randament maxim. Compania de Navigatie Maritima este considerata ca o componenta importanta a economiei unui stat, datorita faptului ca are un rol foarte important pentru realizarea exporturilor, cit si a importurilor de marfuri, pentru transportul calatorilor si materialului rulant. Aceasta realizeaza o serie de legaturi intre porturi diferite, intre tara de origine a proprietarului navelor (armatorul) si o serie de tari, din diferite parti ale lumii.

Din punct de vedere economic o companie de navigatie maritima este o societate comerciala care presteaza o serie de servicii in domeniul transporturilor, adica al circulatiei marfurilor pentru beneficiari interni si externi, face legatura intre producatori si consumatori, indiferent de tipul de marfa, cu ajutorul navelor maritime, pe rute, cai navigabile, intre porturi diferite. Din punct de vedere juridic Compania de Navigatie Maritima se constituie ca o firma, societate comerciala sau intreprindere care reprezinta asocierea intereselor unor persoane fizice sau juridice, functioneaza in baza legilor statului national, dar si pe baza unor reglementari internationale din domeniul navigatiei. Personalitatea juridica este reglementata prin lege astfel sunt prevazute:

-modul de asociere,

-modul de infiintare si obtinere a personalitatii juridice,

-drepturile si obligatiile societatii,

-drepturile si obligatiile actionarilor, conducatorilor,

-falimentul sau modul de desfiintare, etc.

Dupa modul de utilizare a navelor Companiile de Navigatie Maritima pot fi impartite astfel:

-Companii de Navigatie Maritima de Linie.

-Companii de Navigatie Maritima Tramp.

-Companii de Navigatie Maritima Mixta.

a).In prima categorie de companii navele efectueaza voiajele pe linii, rute sau relatii stabilite. Transportul maritim pe „linie“ inseamna efectuarea voiajelor regulate, intre anumite porturi dinainte stabilite de catre armatori, navlositori, producatori, beneficiari sau intermediari (brokeri). Prin contracte aceste linii sunt pastrate ca rute de navigatie perioade mari de timp. Acestor contracte li se aplica reglementari speciale juridice, dar si clauze economice specifice acestui tip de transport.

Particularitatile acestui tip de transport maritim sunt:

-Durata voiajului intre porturi.

-Durata stationarii navei in port, adica timpul pentru:

-incarcarea navei,

-descarcarea navei.

-Starea tehnica a navei.

-Buna stare de navigabilitate.

-Clauze speciale referitoare la:

-intirzieri la incarcare/descarcare si penalitatile,

-intirzieri pe timpul transportului si penalitatile, etc.

-Modalitatile de plata pentru serviciul prestat (navlul).

b).Navigatia tramp („vagabond“) navele nu au o ruta stabilita, sunt trimise pentru transport pe rute diferite in functie de marfa disponibila aflata intr-un port sau altul. In acest tip de transport rutele de navigatie, navlul si eficienta economica depind de bursa navlurilor, de cererea si oferta de transport de pe piata maritima, de o serie de factori economici, politici sau de nivelul relatiilor dintre agentii economici.

c).Nici o companie de navigatie nu poate fi infiintata numai pentru un anumit tip de transport. Chiar daca tendinta actuala este de supra-specializare a navelor datorita unei serii de avantaje considerabile, realitatea pietei maritime a demonstrat ca si cele mai ferme contracte se pot incheia dezastruos astfel ca navele pot ajunge usor sa intre in categoria „tramp“. De asemenea sunt nave care dupa un anumit numar de voiaje tramp pot fi contractate pe o anumita linie. De aceea in cadrul unei Companii de Navigatie Maritima trebuie luate in considerare toate variantele, in functie de evolutia pietei maritime.

*2. CONDITIILE DE BAZA PENTRU INFIINTAREA COMPANIEI DE NAVIGATIE

Pentru infiintarea Companiei de Navigatie trebuie avute in vedere o serie de conditii specifice datorita unor caracteristici impuse de transportul maritim, care vor influenta alegerea tipului de societate comerciala, deoarece acestea ofera prin modul de organizare si functionare o serie de avantaje sau dezavantaje sub aspect:

-Managerial.

-Financiar.

-Fiscal.

-Social, etc.

Conditiile de baza pentru infiintare si functionare sunt urmatoarele:

a).Existenta unui capital mare la inceput, nu pentru infiintarea firmei, ci acesta este necesar pentru:

-Constructia navei.

-Cumpararea navei.

-Armarea, dotarea, inzestrarea, etc.

-Angajarea personalului administrativ al firmei.

-Angajarea echipajelor.

-Plata combustibilului, lubrifiantilor, apei, etc.

-Asigurarea navei.

-Plata taxelor portuare, de remorcaj portuar, cheiaj, etc.

-Asigurarea unui fond de rezerva pentru cheltuieli speciale (exceptionale), de exemplu:

-avarii la marfa pe timpul voiajului, din vina armatorului,

-avarii comune,

-avarii particulare,

-remuneratii de asistenta,

-remorcaj maritim,

-salvare, etc.

b).Raspunderea partilor la asocierea si infiintarea firmei, dar mai ales pentru administrarea acesteia. In cadrul asocierii pe baza contractului de societate si a statutului se au in vedere atit limitarea cit si dozarea corecta a responsabilitatilor conducerii si apararea drepturilor asociatilor. Raspunderea rezulta in primul rind din valoarea mare a navelor, a dotarilor aflate pe aceasta, dar si a marfurilor transportate deoarece marfurile se afla o anumita perioada de timp in responsabilitatea armatorului, fiind expuse riscurilor transportului pe mare.

c).Alegerea echipei manageriale, a personalului administrativ, dar si alegerea echipajelor. Echipa manageriala trebuie sa fie formata din persoane cu experienta in functii de conducere in domeniul maritim, ofiteri de marina cu experienta care cunosc problemele legate de: nave, contracte de transport, relatiile cu intermediarii, etc. Personalul administrativ este important pentru desfasurarea normala, legala, a activitatilor. Functiile si numarul acestora trebuie sa corespunda cu sarcinile care le revin, pentru indeplinirea corecta si la timp a acestora. In compania de navigatie activitatea se desfasoara permanent astfel incit personalul de conducere si cel administrativ trebuie obisnuit sa lucreze in echipa, in ture, in conditii de stres, sa adopte hotariri rapide, sa rezolve urgent problemele firmei, dar mai ales pe cele ale navelor. Problemele legate de echipaje sunt cele mai dificile deoarece de la un voiaj la altul, de la o perioada la alta acestea se schimba sau cel putin o parte dintre membrii echipajului. Aceasta inseamna in primul rind o fluctuatie permanenta de persoane, apoi un numar de persoane in asteptare pentru ambarcare, organizarea schimburilor la intervale de timp si cu costuri cit mai mici pentru companie.

d).Relattile si contactele cu producatorii, vinzatorii, consumatorii, intermediarii, brokerii, operatorii portuari, asiguratorii, autoritatile portuare, etc. De regula companiile de navigatie sunt infiintate la aparitia sau dezvoltarea cererii pentru transport, a existentei partidelor de marfuri, a cererii beneficiarilor sau a producatorilor pentru extinderea pietelor pentru produsele acestora. De aceea este importanta cunoasterea elementelor principale ale celor doua tipuri de navigatie maritima comerciala: de linie si in sistem „tramp“.

*3. ORGANIZAREA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMA MODERNA

Aceasta este o activitate careia trebuie sa i se acorde o importanta deosebita, datorita faptului ca schema organizatorica pe care o va adopta conducerea firmei va fi „scheletul“ pe care se va sprijini intreaga activitate a companiei. Pentru realizarea acesteia trebuie sa fie mobilizate toate fortele disponibile, sa se ajunga la solutia optima care trebuie sa raspunda obiectivelor urmarite. In activitatea de proiectare a structurii organizatorice a companiei de navigatie maritima se pot considera urmatoarele etape:

-Stabilirea obiectivelor activitatilor.

-Identificarea obstacolelor minore sau majore.

-Elaborarea diferitelor variante de structura.

-Compararea beneficiilor pentru diferite variante.

-Alegerea structurii optime.

a).Stabilirea obiectivelor activitatii consta in desfasurarea urmatoarelor :

-identificarea sectoarelor organizatorice care contribuie la indeplinirea obiectivelor companiei adica:

-departamente,

-sectii,

-sectoare,

-birouri,

-functii,

-posturi.

-culegerea tuturor informatiilor referitoare la domeniul respectiv de natura:

-legislativa: interna si externa,

-tehnica,

-fiscala, etc.

-stabilirea sarcinilor pentru fiecare sectiune organizatorica,

-stabilirea legaturilor ierarhice,

-stabilirea legaturilor functionale,

-stabilirea principalelor directii de actiune.

b).Identificarea obstacolelor presupune stabilirea obiectiva a caracterului si a marimii obstacolelor minore, dar mai ales majore care pot influenta activitatea companiei. Aceasta este o etapa importanta si deosebit de complexa deoarece cu cit sunt mai multe obstacole, cu atit este necesara o atentie marita pentru identificarea acestor obstacole, pentru gasirea acelor solutii pentru evitarea sau depasirea acestora, dar mai ales pentru gasirea si alegerea acelor variante de organizare care pot conduce la eliminarea sau micsorarea efectelor acestora. In aceasta situatie se impune dezbaterea sistematica a acestor variante deoarece este posibil ca adoptarea unei variante, care poate conduce la eliminarea unui obstacol, are ca efect insa dupa o anumita perioada de timp, efecte negative la intilnirea altui fel de obstacol.

c).Elaborarea diferitelor variante de structura se efectueaza plecind de la nivelul superior al conducerii, coborind pe scara ierarhica la nivelele care se subordoneaza direct conducerii superioare si apoi pina la nivelele de executie. Aceasta inseamna ca nivelele inferioare depind de deciziile luate la nivelele ierarhic superioare. De aici trebuie avute in vedere analize la cit mai multe variante posibile si asezarea acestora pe nivele ierarhice optime, pentru ca de aceasta depinde viteza si eficienta transmiterii informatiilor, prelucrarea acestora, luarea deciziilor, raspunsul la acestea, etc.

d).Compararea beneficiilor pentru diferite variante porneste de la faptul ca o companie de navigatie maritima trebuie sa urmareasca avantaje directe, profit, dezvoltarea afacerii, continuarea investitiilor, crearea de noi locuri de munca si altele. Principalul aspect referitor la aceste comparatii il reprezinta faptul ca toate beneficiile urmarite trebuie sa se realizeze in conditii optime, de deplina legalitate.

e).Alegerea structurii optime se efectueaza dupa ce au fost elaborate mai multe variante, aceasta structura va fi implementata inca de la inceputul functionarii companiei, fiind cuprinsa in regulamentul de ordine interna sau de functionare. Pe masura desfasurarii activitatilor aceasta structura poate fi modificata, imbunatatita sau chiar schimbata complet.

3.1. structura manageriala a unei companii de navigaTie maritima, CONSTITUITA CA societate COMERCIALA pe acTiuni

Compania de Navigatie Maritima constituita ca o societate comerciala pe actiuni trebuie sa raspunda caracteristicilor transportului maritim, scopului pentru care a fost infiintata, pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor, la sediul acesteia dar si la bordul navelor. La societatea comerciala pe actiuni, indiferent de natura capitalului, Adunarea Generala a Actionarilor este aceea care hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

-Directiile strategice de actiune ale companiei.

-Verificarea si aprobarea bilantului contabil.

-Stabilirea fondurilor companiei pentru: investitii sau dezvoltare, rezerva, dividende.

-Alegerea Consiliului de Administratie.

Adunarile generale pot fi ordinare sau extraordinare, cea ordinara se intruneste in cel mult 3 luni de la incheierea anului financiar. Conform contractului de societate si statutului, Adunarea generala ordinara este obligata:

-sa asculte raportul administratorilor si al cenzorilor,

-sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil,

-sa fixeze suma dividendelor,

-sa adopte o hotarire in privinta gestiunii administratorilor,

-sa aleaga administratorii si cenzorii,

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie pentru:

-prelungirea duratei societatii,

-schimbarea obiectului de activitate al societatii sau adaugarea de noi activitati,

-schimbarea formei de societate,

-marirea capitalului social sau micsorarea acestuia,

-dizolvarea anticipata a societatii,

-emisiunea de obligatiuni,

-alte probleme care impun adoptarea unor hotariri deosebit de importante pentru viitorul companiei.

In practica transporturilor maritime companiile de navigatie pot fi administrate de unul sau mai multi administratori. Cind sunt mai multi administratori se constituie un Consiliu de Administratie, iar atunci cind este un singur administrator acesta este considerat Administrator unic. Consiliul de Administratie poate delega o parte din puterile sale unui Comitet de Directie, alcatuit din membrii alesi dintre administratori. In cadrul Consiliului de Administratie deciziile se adopta cu majoritatea de voturi, iar cele ale Comitetului de Directie se adopta pe baza majoritatii absolute a voturilor membrilor sai. In cadrul Consiliului de Administratie se alege un presedinte care poate sa fie si director general. Acesta poate sa conduca si Comitetul de Directie. Comitetul de Directie are urmatoarele atributii:

-Sa prezinte la sedinta Consiliului de Administratie registrul sau de decizii.

-Sa raspunda pentru toate deciziile luate de catre directori, toate actele infaptuite de catre conducere sau angajati.

-Sa informeze Consiliul de Administratie despre toate abaterile constatate.

-Sa prezinte rapoarte despre operatiile executate si altele.

La sedintele Consiliului de Administratie este convocata si Comisia de Cenzori, care are urmatoarele atributii:

-Sa supravegheze modul de conducere si de gestionare a companiei.

-Sa verifice Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea sunt legal intocmite si corespund cu registrele de evidenta contabila sau de gestiune.

-Sa verifice daca a fost efectuata corect evaluarea patrimoniului companiei, pentru intocmirea bilantului si a celolalte documente.

Membrii Comisiei de Cenzori au o serie de obligatii astfel:

-sa efectueze in fiecare luna, inopinant, inspectii ale caseriei,

-sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt in proprietatea companiei sau au fost primite de la terti (gaj, cautiune sau depozite),

-sa convoace Adunarea generala ordinara sau extraordinara daca aceasta nu a fost facuta de catre administratori,

-sa urmareasca aplicarea legii in toate actiunile, demersurile si hotaririle companiei,

-sa urmareasca indeplinirea clauzelor sau a prevederilor contractului de societate, de catre administratori,

-sa aduca la cunostinta administratorilor orice fel de nereguli constatate in administrarea companiei sau despre incalcarea dispozitiilor legale si statutare, iar atunci cind situatia o impune sa le aduca la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor.

3.2. ORGANIGRAMA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMA, SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI

Organigrama unei companii de navigatie maritima la nivel superior se prezinta astfel:

-Varianta I.

-Varianta a-II-a.

-Varianta a-III-a.

A).Varianta I este cea folosita la marile companii de navigatie maritima intre anii ’80-’90, care avea urmatoarea structura manageriala (organigrama), figura 1:

-Adunarea Generala a Actionarilor.

-Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

-Comitetul de Directie.

-Presedinte.

-Director General.

-Directori adjuncti:

-Director de Exploatare a Navelor.

-Director Tehnic.

-Director Economic.

-Director Comercial.

-Director de Resurse Umane.

Aceasta era o structura deosebit de mare, greoaie, conservatorista, de multe ori ineficienta, care reflecta o anumita conceptie manageriala specifica acelei perioade. Aceste functii erau cuprinse in regulamentul de ordine interna sau de functionare unde au fost inscrise toate atributiile, obligatiile si raspunderile, structura ierahica si functionala. Compania de Navigatie Maritima era structurata pe urmatoarele departamente:

-Exploatare.

-Tehnic.

-Economic.

-Comercial.

-Resurse Umane.

Toate departamentele erau structurate pe: sectii, servicii, compartimente, birouri, posturi.

a).Directorul General are in subordine directa pe toti ceilalti directori. Prin modul de organizare in statutul juridic sau in regulamentul de ordine interna sunt prevazute o serie de compartimente, care sint obligate sa acorde ajutorul directorului general acestea sunt:

-compartimentul juridic,

-compartimentul de previziune, strategie si resurse,

-consilierii, pe diverse probleme.

Oficiul juridic are rolul de a reprezenta compania in fata instantelor de judecata, de a asigura legalitatea activitatii comerciale a companiei prin participarea la:

-intocmirea contractelor de constituire a companiei,

-intocmirea contractelor de asociere,

-intocmirea contractelor de prestari servicii,

-intocmirea protocoalelor de preluare-predare,

-intocmirea proceselor verbale de stingere a litigiilor,

-analizeaza si asigura respectarea disciplinei contractuale in scopul prevenirii unor neintelegeri, in faza precontractuala sau a unor litigii in faza de executare a contractelor.

Oficiul juridic raspunde de:

-respectarea si aplicarea normelor juridice in cadrul companiei prin avizele consultative, pe care le dau asupra legalitatii acestora,

-intretine relatii cu organele de urmarire penala,

-tine evidenta actelor normative cu precizarea publicatiei unde pot fi gasite: legi, decrete, ordine, instructiuni, norme, indrumari, etc.

adunarea generalA a acTionarilor

 


comitetul de

direcTie

 

director

exploatare

nave

 

director

tehnic

 


director

resurse

umane

 

directorcomercial

 

director

economic

 


serviciul

res. umane

 

serviciul

financiar

 

serviciul

tehnic

 

secTii de

nave

 


Fig. 1. Varianta anilor ’80-’90.

-studiaza continutul acestor acte normative, corelatiile si interdependenta celor in vigoare,

-instiinteaza compartimentele interesate de aparitiile sau modificarile actelor normative,

-acorda consultatii juridice angajatilor companiei.

Compartimentul de previziune, strategie si resurse se ocupa cu problemele de previziune economica, de elaborarea unor strategii pe termen mediu si lung pentru obtinerea de resurse materiale si finaciare, dar si umane pentru incadrari, normarea muncii, etc. Consilierii sint de regula specialisti pe diferite domenii de activitate, acestia acorda asistenta tehnica, economica si juridica (pot fi specialisti in probleme de drept maritim, litigii), care pot fi angajatii companiei sau provin de la firme de specialitate.

b).Directorul de Exploatare a navelor este conducatorul care raspunde direct de situatia si starea operationala a navelor. In subordinea acestuia se afla:

-Sectiile de nave.

-Serviciul de exploatare.

-Serviciul de siguranta a navigatiei.

-Serviciul de urmarire, supraveghere sau dispecerat.

In cadrul acestor servicii se afla si o serie de birouri sau compartimente cum sunt:

-biroul intretinere,

-compartimentul radio-comunicatii,

-biroul de prevenirea si stingerea incendiilor,

Sectia de nave reprezinta o unitate economica formata dintr-un anumit numar de nave, in functie de tipul, marimea si numarul acestora, tipul de navigatie pe care isi desfasoara activitatea, de linie sau tramp. In functie de numarul navelor, de tipul acestora, starea tehnica si virsta acestora, sectiile pot fi micsorate sau marite ca numar, iar in cadrul acestora numarul navelor poate fi variabil. Serviciul de exploatare are un rol foarte important in mentinerea starii tehnice corespunzatoare a navelor. Atributiile principale ale acestui serviciu sunt:

-Programarea lucrarilor de reparatii partiale sau capitale ale navelor, la santierele din tara sau din strainatate.

-Alegerea celor mai bune oferte pentru efectuarea reparatiilor, urmarind corelatia dintre costuri si calitatea lucrarilor.

-Urmarirea lucrarilor efectuate la nave de catre santiere, ateliere, etc., respectarea termenelor de reparare prevazute prin contracte.

-Asigurarea documentatiei tehnice de specialitate referitoare la nave, instalatii sau echipamente, o pune la dispozitia santierelor de reparatii.

-Mentinerea legaturilor cu Autoritatea Navala, Registrul Naval, Santierele Navale, firmele prestatoare de servicii de intretinere si reparatii.

-Controleaza activitatea de intretinere si reparatii efectuate cu mijloacele bordului de catre echipaj, mentinerea starii de navigabilitate a navelor, in conformitate cu regulile si conventiile internationale.

-Propune vinzarea navelor sau casarea acestora la termenele prevazute de legislatia in vigoare, termenele de garantie sau de serviciu pe mare.

Serviciul de siguranta a navigatiei are urmatoarele sarcini:

-Luarea tuturor masurilor de pregatire a navelor pentru executarea voiajelor in deplina siguranta astfel: aprovizionarea cu materiale, combustibili, uleiuri, piese de schimb, alimente, apa, etc.

-Incarcarea marfurilor in siguranta,

-Stivuirea, amararea si protejarea corespunzatoare a marfurilor.

-Indrumarea si controlarea activitatii de pregatire, pentru respectarea normelor de protectie a muncii la bordul navelor.

-Indrumarea si controlul pentru respectarea normelor de protectie si stingere a incendiilor.

-Indrumarea si controlul la bord, pentru prevenirea poluarii marine.

-Intocmeste planul de munca la bord si graficul activitatilor.

Serviciul dispecerat are urmatoarele atributii:

-Urmareste permanent navele astfel: locul in care acestea se afla, operatiile care se executa la bord, marfa care se incarca, destinatiile, timpul de deplasare si de ajungere la destinatie.

-Pastreaza legatura cu comandantul navei cu ajutorul mijloacelor radio-tehnice, telefon, fax, telex, etc.

-Informeaza conducerea companiei imediat despre orice fel de situatii petrecute la bordul navelor sau in legatura cu acestea.

c).Directorul Tehnic este cel care conduce departamentul tehnic al companiei, care are in subordine urmatoarele servicii:

-Serviciul tehnic.

-Serviciul de investitii, modernizare, dezvoltare.

-Serviciul de aprovizionare, transport rutier.

Serviciul tehnic este foarte important deoarece grupeaza specialistii companiei in domeniile tehnicii navale, de exploatare, intretinere si reparatii. Principalele sarcini ale acestui serviciu sunt:

-Intocmirea planului de reparatii la aparatele si instalatiile de la bord, programarea acestora in functie de perioadele prevazute pentru efectuarea reparatiilor curente sau capitale, dar si la bordul navei, in port sau pe timpul deplasarii.

-Calculul costurilor pentru efectuarea tuturor lucrarilor de intretinere si reparatii, planificarea judicioasa a acestora, cu costuri minime si calitate ridicata.

-Studierea, analizarea si adoptarea tuturor solutiilor de crestere a randamentului instalatiilor, aparatelor de la bordul navelor, eliminarii pierderilor, reducerii pericolelor, adaptarii si inzestrarii navelor in functie de cerintele Registrului Naval sau ale I.M.O., etc.

Serviciul de investitii, modernizare, dezvoltare se ocupa cu urmatoarele probleme:

-Cerceteaza, studiaza, analizeaza si elaboreaza periodic rapoarte catre conducerea companiei, referitoare la necesitatile companiei pentru dezvoltare, modernizare, investitiile pe termen scurt, mediu sau lung pentru:

-constructia de nave noi,

-cumpararea de nave moderne, specializate,

-modificarea navelor existente si adaptarea lor rapida la noile cerinte ale pietei,

-achizitionarea de instalatii, echipamente, aparate ultramoderne.

Serviciul de aprovizionare si transport se ocupa cu problemele legate de aprovizionarea ritmica a navelor cu aparate, echipamente, piese de schimb, materiale, alimente, etc. In cadrul acestor servicii se afla o serie de compartimente si birouri astfel: biroul modernizare, biroul contractari pentru aprovizionare, compartimentul de reparatii, compartimentul auto.

d).Directorul Economic (Financiar) raspunde de activitatea financiar-contabila a companiei. In cadrul acestui departament intra urmatoarele servicii:

-Serviciul financiar.

-Serviciul contabilitate.

-Serviciul decontari valutare.

Principalele atributii ale acestor servicii sunt:

-Asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatilor companiei.

-Efectuarea tuturor operatiunilor contabile, de inregistrare, evidenta si control a incasarilor, platilor, de gestiune economico-financiara.

-Elaborarea planului financiar al companiei (a bugetului de venituri si cheltuieli).

-Calculul indicatorilor economico-financiari, analiza acestora pentru intelegerea situatiei companiei, propunerea de masuri pentru eliminarea pierderilor, cresterea cifrei de afaceri, a rentabilitatii economice, etc.

In cadrul acestor servicii se intilnesc urmatoarele compartimente si birouri: biroul salarii, biroul inventare, compartimentul plan, buget, analize economice, compartimentul de control financiar intern. Serviciul Financiar raspunde de:

-Elaborarea planului financiar in corelatie cu planul de activitate al companiei.

-Realizarea integrala a indicatorilor financiari si de pret-cost.

-Asigurarea cu fonduri pentru desfasurarea normala a activitatilor.

-Constituirea si utilizarea legala a fondurilor companiei.

-Impunerea unei discipline financiare ferme la nivelul tuturor serviciilor si compartimentelor.

-Intocmirea actelor, situatiilor, deconturilor pentru efectuarea platilor catre terti.

-Intocmirea statelor de plata.

-Plata tuturor drepturilor personalului angajat al firmei.

Planificarea financiara si controlul preventiv au rolul:

-De a asigura prin planul financiar fondurile necesare realizarii ritmice a planului si de a raspunde de aplicarea unui regim sever de economii.

-De a efectuea calcule de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind:

-serviciile efectuate (prestate),

-veniturile incasate,

-rentabilitatea economica,

-plata impozitelor catre stat,

-viteza de rotatie a mijloacelor circulante,

-repartizarea beneficiilor,

-alti indicatori importanti pentru companie.

-De a intocmi planul de cheltuieli administrativ-gospodaresti.

-De a raspunde de folosirea cu eficienta maxima a fondurilor de exploatare.

-De a asigura reducerea permanenta a cheltuielilor materiale.

-De a adopta o serie de masuri pentru restituirea in termen cit mai scurt a fondurilor banesti primite.

-De a intocmi si urmari executarea bugetului de venituri si cheltuieli.

-De a verifica legalitatea actelor de cheltuieli.

-De a verifica si efectua un control preventiv asupra diferitelor documente, certificate (certificatele medicale, statele de plata pentru ajutoarele medicale, indemnizatii, prime, etc).

-De a verifica si acorda viza de control preventiv, financiar, pentru actele de cheltuieli in valuta sau in lei, facturi pentru plata:

-remorcherelor,

-salupelor,

-taxelor portuare,

-taxelor de trecere prin canale,

-cheltuielilor in strainatate,

-brokerajului,

-agenturarii,

-aprovizionarii cu materiale diferite,

-taxelor pentru diferite formalitati. 

Serviciul contabilitate are ca principale atributii:

-Utilizarea formelor si metodelor moderne de evidenta contabila si de control a activitatii economico-financiare.

-Inventariaza si evalueaza patrimoniul companiei.

-Elaboreaza Bilantul contabil si anexele acestuia.

Serviciul pentru decontari valutare este specific unei companii de navigatie datorita activitatii acesteia in strainatate, a incasarilor de la diferite firme prin sistemele bancare internationale, a necesitatii de a efectua plati in strainatate pentru nevoile navelor, catre terti, etc. Acest serviciu are urmatoarele atributii:

-Urmarirea modului de desfasurare a operatiunilor de decontare cu: furnizorii, beneficiarii, autoritatile de stat straine, intermediarii, etc.

-Tine evidenta navlurilor incasate in conturi straine, efectueaza toate operatiunile si activitatile necesare incasarii rapide a acestora.

-Intocmeste documentatia necesara pentru inregistrarea in contabilitate a debitarilor si creditarilor conturilor de valuta din strainatate, efectuarea platilor catre terti si a platilor efectuate pentru nave.

e).Directorul Comercial este cel care raspunde de departamentul comercial al companiei. Acest departament este alcatuit din urmatoarele servicii:

-Serviciul navlosiri.

-Serviciul marketing maritim.

-Serviciul agenturare (agentii in strainatate).

Aceste compartimente au in compunere o serie de birouri sau sectii astfel:

-Biroul de asigurari maritime.

-Biroul litigii maritime.

-Biroul protocol.

Serviciul de navlosiri reprezinta unul dintre cele mai importante compartimente ale companiei. Acesta asigura angajarea navelor in contractele de transport maritim, incarcare, stivuire, descarcare si alte operatii specifice. Acest serviciu coordoneaza activitatea de cautare, colaborare, mentinere si dezvoltare a relatiilor cu partenerii interni sau externi ai companiei. Principalele atributii ale acestui serviciu sunt urmatoarele:

-Participa la stabilirea propunerilor de plan de transport, alaturi de celelalte departamente.

-Angajeaza navele disponibile, in cont strain si incheie contractele de transport.

-Participa la negocierea si incheierea contractelor de transport pentru diferite rute sau partide de marfa.

-Raspunde de acoperirea cu contracte de transport in conditii avantajoase pentru companie.

-Participa la negocierea si incheierea de contracte pentru inchirierea navelor.

-Se ocupa cu instruirea agentilor si a comandantilor de nave in domeniul contractelor incheiate, pentru respectarea clauzelor si evitarea litigiilor.

-Emite si raspunde de facturarea navlurilor la timp si in conformitate cu clauzele contractuale pentru fiecare voiaj, pentru fiecare nava in parte sau pentru toate navele, de linie sau tramp, conventionale sau specializate.

-Pastreaza evidenta facturilor emise, incasate, in curs de incasare sau de plata.

-Solicita plata navlului pentru voiajele efectuate in contul partenerilor.

-Tine evidenta voiajelor efectuate de catre navele companiei.

-Efectueaza cercetari si elaboreaza studii privind eficienta voiajelor efectuate, a serviciilor prestate de catre companie, pe care le prezinta periodic pe cale ierarhica sau direct, conducerii companiei.

-Remite serviciului de evidenta computerizata al companiei toate datele solicitate pentru pastrarea acestora in cadrul sistemului informational-informatizat al companiei.

Serviciul marketing are urmatoarele atributii:

-Prezentarea unor propuneri care sa ajute la luarea deciziilor de catre conducerea companiei de navigatie in urmatoarele privinte: incheierea de contracte de transport, pretul serviciilor prestate (al navlului), promovarea serviciilor companiei, realizarea legaturilor cu partenerii, crearea si mentinerea relatiilor cu autoritatile publice, portuare, agentii, bancile, producatorii, etc.

-Conceperea unor variante de actiune: imediata, pe termen mediu, pe termen lung.

-Cunoasterea permanenta a: factorului politic intern si extern, climatului economic, structura, avantajele si slabiciunile concurentei, tendintele pe piata maritima, anticiparea acestora.

Biroul de asigurari maritime se ocupa cu problemele datorate unor riscuri ale marii sau de alta natura, care sunt acoperite de asigurarile de tip „Casco“, „P&I“ sau de alte tipuri de asigurari. Principalele atributii in aceasta privinta sunt:

-Contactarea societatilor de asigurare, preluarea ofertelor, selectionarea si alegerea celor mai avantajoase dintre acestea.

-Transmiterea caracteristicilor principale ale navelor, data intrarii in exploatare si valoarea de asigurare.

-Incheierea contractelor de asigurare a navelor, echipajelor, altor persoane de la bord, a marfurilor, a altor active fixe sau circulante ale companiei.

-Urmarirea platilor pentru asigurare catre firmele de asigurari.

-Intocmirea documentelor si actelor constatatoare, prezentarea acestora la firmele de asigurari pentru obtinerea despagubirilor.

-Rezolvarea problemelor de ordin social in caz de naufragiu, accidente, distrugeri ale bunurilor, pierderi.Biroul litigii maritime se ocupa cu rezolvarea litigiilor maritime care apar pe timpul incarcarii-descarcarii marfurilor, pe timpul transportului sau in situatii deosebite cum sunt:

-Salvarea pe mare.

-Remorcajul maritim.

-Avaria comuna.

-Naufragiul.

-Abandonul navei.

-Aruncarea marfurilor in mare.

-Accidente la bordul navei.

-Abordaje, etc.

Biroul preturi se ocupa cu calculul navlului pentru fiecare tip de nava, pentru diferite tipuri de marfuri, pentru fiecare linie sau ruta in parte, pentru un singur transport sau mai multe, pentru unul sau mai multe servicii prestate. Chiar si pentru navigatia in sistem „tramp“ se pot calcula limitele de negociere minime, care pot fi acceptate de catre conducerea companiei pentru acoperirea cheltuielilor si obtinerea unui anumit profit.

f).Directorul de Resurse Umane (Administrativ) asigura indeplinirea unei game largi de sarcini in urmatoarele domenii:

-Serviciul resurse umane,

-Serviciul recrutare-angajare echipaje,

-Serviciul administrativ,

Principalele atributii ale acestui departament sunt urmatoarele:

-Calculul necesarului de personal pe functii, specialitati, nave.

-Calculul salariilor, sporurilor, primelor, etc.

-Recrutarea personalului.

-Selectionarea si angajarea personalului.

-Promovarea personalului pe functii la bordul navelor.

-Verificarea personalului navigant.

-Intocmirea documentelor de evidenta ale personalului, pastrarea si completarea periodica a acestora.

Aceste sarcini sunt repartizate pe compartimente, birouri, functii sau posturi astfel:

-Compartimentul administrativ.

-Compartimentul salarizare.

-Biroul recrutare-personal.

-Secretariatul.

-Serviciul de paza si ordine.

-Serviciul de evidenta computerizata al companiei.

Printre cele mai importante sarcini ale acestui departament, care il diferentiaza de cele similare de la firmele cu activitate la uscat, sunt cele legate de personalul navigant astfel:

-Intocmirea formelor necesare pentru obtinerea vizelor de iesire, tranzit, intrare in tarile straine pentru echipaje, la efectuarea schimburilor, dar si pentru ceilalti angajati ai companiei.

-Intocmirea lucrarilor pentru prelungirea avizelor personalului navigant, cu brevete, certificate sau nebrevetati, ambarcati pentru efectuarea unor lucrari la bordul navelor.

-Normarea functiilor, posturilor si intocmirea documentelor pentru plata personalului ambarcat (in lei si valuta) sau din celelalte departamente ale companiei, acordarea de sporuri, prime, etc.

B).Varianta a-II-a, este cea folosita la sfirsitul anilor ’90. Aceasta varianta a fost impusa in primul rind de catre introducerea unor noi reglementari in domeniul sigurantei navei, prin obligativitatea implementarii Codului de Management al Sigurantei Navei. Acest cod a impus folosirea unor proceduri legate de siguranta navei si prevenirea poluarii atit la nivelul navelor cit si la sediul companiei. Daca pina la implementarea acestui Cod nu existau la sediile companiilor proceduri si raspunderi orientate pe siguranta si prevenirea poluarii, in prezent acest fapt nu mai este posibil datorita legislatiei restrictive, iar companiile au fost obligate sa faca eforturi de adaptare la aceasta situatie, sa faca investitii in implementarea Codului la bordul navei si la sediu. Din figura 2 se observa urmatoarele diferente:

-S-a renuntat la Comitetul de Directie sau Consiliul Directorilor pentru a reduce nivelul piramidei ierarhice, aplatizarea acesteia contribuind la eliminarea unei verigi birocratice in efectuarea managementului.

-A fost desfintat postul de director tehnic fiind inlocuit cu directorul pentru siguranta, o parte din atributiile compartimentului au fost transferate serviciului de exploatare si logistica, iar alte servicii au fost externalizate.

-A fost desfintat postul de director comercial fiind inlocuit cu director de marketing si relatii publice, fiind pastrate doar serviciul de navlosire si de marketing. Unele companii folosesc serviciile unor brokeri si au renuntat la serviciul de navlosire propriu.

-A fost inlocuit postul de director economic cu cel de director financiar, ca persoana specializata in probleme de finantare, la multe companii serviciul de contabilitate fiind de asemenea externalizat.

-A fost desfintat postul de director de resurse umane si intreg serviciul de personal, activitatea fiind externalizata catre firmele de crewing, fiind pastrata doar o persoana care are atributii de personal in cadrul compartimentului de exploatare a navelor.

-S-a redus schema de personal pentru reducerea costurilor legate de salarii si cresterea raspunderii angajatilor.

C).Varianta a-III-a, figura 3, este folosita in prezent la unele companii de navigatie maritima. Se observa eliminarea functiei de director general, presedintele preluind si atributiile de director general. Dupa acesta cea mai importanta functie este cea de director responsabil cu siguranta, care la unele companii este reprezentat de persoana desemnata. Serviciul de exploatare si logistica avind in continuare un rol important, dar o parte dintre serviciile de logistica au fost externalizate.

A fost introdusa functia de responsabil cu securitatea companiei si a navelor conform Codului ISPS. In cadrul compartimentului financiar a fost preluat si serviciul contabil, iar auditul a fost externalizat. Serviciul de marketing este cel care se afla in „ofensiva”, companiile de navigatie maritima acordind un sprijin deosebit realizarii unui serviciu puternic, orientat spre cunoasterea pietei si a concurentei. Rolul acestui serviciu va fi in crestere in viitor.


preSedinte

 

director

general

 


director

exploatare nave

 

director

SIGURANTA

 

director

FINANCIAR

 
director

MARKETING

 


serviciul

navlosiri

 

serviciul

financiar

 

serviciul

exploatare SI

LOGISTICA

 

PERSOANA

DESEMNATA

 

serviciul

siguranTA

 

serviciul

contabil SI AUDIT

 

serviciul

marketing

 

nave

 


Fig. 2. Varianta anilor 1998-2002.director

exploatare nave

 

director

FINANCIAR

 
director

MARKETING

 

director

SIGURANTA

 


serviciul

exploatare SI

LOGISTICA

 

serviciul

financiar

contabil

 

serviciulnavlosiri

 

RESPONSABIL

SECURITATE

 

nave

 


Fig. 3. Varianta anilor 2003-2005.

3.3. STRUCTURA MANAGERIALA A UNEI COMPANII DE NAVIGATIE MARITIMA, SOCIETATE COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA

Compania de Navigatie Maritima constituita ca societate comerciala cu raspundere limitata se deosebeste de societatea comerciala pe actiuni prin urmatoarele:

-Numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50 de persoane.

-Poate fi infiintata de catre o singura persoana.

-Capitalul social necesar pentru infiintare este mai mic.

-Administratorii pot fi asociati sau neasociati.

-Raspunderea asociatilor este limitata la valoarea patrimoniului social.

-Votul depinde de partile sociale ale asociatilor.

-Nu se mai alege Consiliul de Administratie in cazul unui asociat unic.

-Numarul de persoane angajate este mult mai mic.

-Sarcinile care revin angajatilor sunt numeroase, pot avea raspunderi in doua sau mai multe domenii de activitate.

La societatea cu raspundere limitata cu un anumit numar de asociati cuprins intre 2 si 50 de persoane, modul de administrare se realizeaza similar cu cel de la societatile comerciale pe actiuni, cu diferenta ca organul suprem de conducere il reprezinta Adunarea Generala a Asociatilor. Aceasta are urmatoarele competente:

-Aproba Bilantul Contabil.

-Dispune de repartizarea beneficiului.

-Alege, revoca sau descarca de activitate pe administratori sau cenzori.

-Modifica statutul societatii.

-Mareste sau micsoreaza capitalul social.

-Dispune urmarirea in justitie a administratorilor sau cenzorilor, etc.

Pe piata maritima actuala exista un numar foarte mare de societati comerciale cu raspundere limitata, infiintate pentru a administra o singura nava, adica o nava reprezinta o firma. Armatorii au adoptat o astfel de solutie datorita unor motive complexe, de multe ori in urma unor situatii grave petrecute in legatura cu unele nave pentru:

-Diminuarea riscurilor arestarii celorlalte nave in urma unor litigii, aceasta provocind mari pierderi.

-Infiintarea unor societati in tarile care acorda pavilioane de complezenta, pentru evitarea platilor de impozite si taxe mari.

-Evitarea dublei impuneri, daca nu exista acorduri incheiate intre state, etc.

Ca si la companiile de navigatie maritima mari si foarte mari s-au produs o serie de mutatii in structura organizatorica a companiilor mici de tipul S.R.L.. Unele dintre aceste companii avind o evolutie si schimbindu-se mai rapid decit cele de tipul S.A..

A).Organizarea Companiei de Navigatie Maritima, societate cu raspundere limitata, este mult simplificata fata de compania organizata ca societate pe actiuni astfel o serie de departamente sau sectii sunt reduse la nivelul unui birou sau chiar la un singur angajat, care raspunde de problemele domeniului respectiv. Organigrama unei astfel de companii poate sa cuprinda urmatoarele functii figura 4:

-Adunarea Generala a Asociatilor.

-Presedintele.

-Administratorul Unic.

-Directorul General.

-Directorul Tehnic (Exploatare).

-Directorul Economic.

-Directorul de Resurse Umane.

Toate aceste functii sunt inscrise in Regulamentul de Organizare si Functionare, departamentele sunt structurate si organizate astfel:

-Departamentul de Exploatare a Navelor care are urmatoarele sectii:

-exploatare nave,

-navlosiri,

-juridic (litigii).

-Departamentul Tehnic care are in componenta:

-serviciul tehnic,

-serviciul reparatii,

-serviciul aprovizionare.

adunarea generalA a asociaTilor

 


administrator

unic

 


serviciul

angajAri

 

serviciul

financiar

 

serviciul

tehnic

 

serviciul

exploatare

 


secretariat

 

serviciul

contabil

 

serviciul

reparaTii

 

serviciul

navlosire

 


Fig.   Organigrama Companiei de Navigatie de tipul S.R.L..

-Departamentul Economic (Financiar) cu urmatoarele servicii: financiar, contabil, serviciul deconturi.

-Departamentul Resurse Umane poate sa cuprinda: serviciul angajari echipaje, secretariatul, oficiul de calcul.

La aceste companii se pot efectua schimbari din punct de vedere organizatoric si structural mult mai usor, adaptarea la noile conditii ale pietei este mai rapida, reducerea schemei de personal sau angajarea de noi persoane este mult mai dinamica. Dezavantajul este dat de faptul ca persoanele angajate trebuie sa fie foarte bine pregatite, de mare incredere, care sa poata rezolva un numar mare de sarcini.

B).Structura „o nava - o companie”. Aceasta s-a impus in multe situatii ca fiind una de compromis, dar si de inceput pentru cei care „intrau” in afaceri. In unele tari cu legislatie foarte restrictiva acest tip de companie a fost initiat inca din anii ’70-’80, dar adevarata dezvoltare a acestora a fost in ultimii ani datorita legislatiei in domeniul fiscal, al sigurantei si al prevenirii poluarii. Structura manageriala a unei companii de acest tip se prezinta astfel, figura 5. Numarul de functii este foarte redus, la sediul acestui tip de companie lucreaza 7-9 persoane care au un numar mare de sarcini de indeplinit. Tendinta actuala a unor armatori este aceea de a infiinta companii pentru fiecare nava si pentru acestea sa lucreze aceleasi persoane ca in situatia in care ar avea toate navele inregistrate in acelasi loc sau sub acelasi pavilion.

C).Tendinta actuala. Datorita restrictiilor impuse de Codul ISPS, structura prezentata in figura 5, a fost extinsa prin angajarea unei persoane care sa raspunda de problemele de securitate ale navelor si companiei. Unele companii au externalizat serviciul de contabilitate si de audit, iar cautarea marfurilor este facuta doar de catre brokeri compania acceptind ofertele acestora.

NAVA

 


Fig. 5. O nava - o companie.

* CONDUCEREA COMPANIEI DE NAVIGATIE MARITIMA

Activitatea intr-o companie de navigatie poate sa porneasca de la o idee, un singur om, care pune in aplicare aceasta idee. La inceput proprietarul (armatorul) poate sa indeplineasca personal o serie de functii manageriale, sa planifice, organizeze, coordoneze, controloze si sa regleze activitatea companiei, sa urmareasca direct situatia navei sau a navelor, sa negocieze contractele de navlosire, etc. Odata cu dezvoltarea companiei, cresterea cifrei de afaceri, este necesara angajarea unui anumit numar de persoane care vor ocupa functiile din cadrul firmei si vor indeplini o serie de sarcini. In acest mod apare inevitabil situatia de a-i organiza, conduce si controla. Una este conducerea navei din punct de vedere tehnic sau a echipajului acesteia care: este pregatit, organizat, accepta anumite servituti ale serviciului la bordul navei maritime, respecta un regulament al serviciului la bord, se supune unei discipline la bordul navei. Cu totul alta o reprezinta conducerea unei firme, a unei companii de navigatie maritima, care inca de la infiintare este o firma cu activitate internationala. De aceea in afara de conditiile legale, juridice si tehnico-economice, la infiintarea companiei de navigatie maritima se cer o serie de calitati manageriale specifice in plus fata de cele necesare managerilor sau intreprinzatorilor care isi desfasoara activitatea la uscat. Printre acestea pot fi enumerate:

-Cunoasterea pietei maritime, a atuurilor si dezavantajelor acesteia, a riscurilor permanente care exista pe mare sau in porturi.

-Cunoasterea navelor maritime pe baza unei experiente la bord sau a absolvirii unei institutii de invatamint de marina.

-Intelegerea mentalitatilor si adaptarea la lucrul in echipa atit la sediul firmei cit si la bordul navelor.

Armatorul unei companii de navigatie nu trebuie sa uite de:

-Specificul vietii pe mare.

-Situatiile deosebit de grele prin care trec navele si personalul ambarcat.

-Greutatile si problemele care apar pe mare sau in port.

Chiar daca acesta a infiintat compania pentru a cistiga mai mult, pentru a-si dezvolta afacerile nu trebuie sa uite de factorul uman, de faptul ca un echipaj format dintr-un numar redus de persoane este cel care contribuie direct la desfasurarea activitatilor de baza ale companiei, ca acest echipaj este cel de care depinde in ultima instanta afacerea companiei. Experienta companiilor de navigatie romanesti a demonstrat ca o serie de manageri, fosti comandanti de nava sau ofiteri cu experienta indelungata la bord, atunci cind au ajuns conducatori de companii au uitat de cei care le-au fost colegi, nu au facut nimic pentru ca acestia sa nu ajunga in situatiile disperate, inumane in care au ajuns, uitati prin diferite porturi ale lumii. Aceste situatii dovedesc faptul ca a conduce o companie de navigatie cere pe linga multe calitati si abilitati manageriale, o calitate deosebita aceea de a fi „om“, de a fi altruist si responsabil. Flota comerciala romaneasca nu a fost „scufundata“ intr-un razboi, aceasta a disparut datorita conducerilor acesteia care nu au respectat un numar minim de reguli de conducere.

Pentru conducerea unei companii de navigatie maritima se cer in special o serie de calitati, aptitudini si cunostinte care sa contribuie la conducerea companiei astfel pot fi enumerate:

-Elaborarea unei strategii pe termen mediu sau lung.

-Adoptarea unei tactici de actiune, adaptata cerintelor pietei maritime.

-Planificarea activitatilor la nivelul companiei si al navelor.

-Coordonarea permanenta a activitatilor.

-Controlul, evaluarea si corectarea activitatilor.

-Motivarea corespunzatoare a personalului angajat.

-Negocierea contractelor cu partenerii de afaceri.

-Perfectionarea permanenta a intregului personal al companiei, de la manageri la personalul de executie de la companie si de la bordul navelor.

-Analiza permanenta a rezultatelor economico-financiare.

-Adoptarea corecta a deciziilor de conducere.

-Reinvestirea permanenta a profitului, modernizarea navelor, extinderea activitatii, prelungirea transportului, etc.

-Dezvoltarea unui sistem complex, permanent si eficient de relatii cu partenerii de afaceri.

-Seriozitate, corectitudine si calitatea exceptionala a serviciilor prestate.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1282
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site