Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

Dezvoltarea unei tehnologii a informației

management+ Font mai mare | - Font mai micINTRODUCERE

Dezvoltarea unei tehnologii a informa iei , alaturi de o cre tere deosebit de rapida a tehnicii de calcul i comunia ie creeaza o noua viziune asupra modului in care evolueaza societatea , a modului in care ii sunt identificate nevoile , a modului in care se decide asupra direc iilor de dezvoltare a acesteia.Structura informa iei , la nivel social , posibilitatea comunicarii i utilizarii acesteia in contextual mondial , are efecte pozitive semnificative , dar pastrarea acestor efecte este legata de un intreg context tehnic , economic i nu in ultimul rand legislativ.

Informa ia este insa cea care face sistemul util i valoros pentru programator sau utilizator, ea devenind resursa fundamentala a societa ii.

Ansamblul informa iilor culese , prelucrate i utilizate intr-o societate constituie con inutul esen ial al sistemului informa ional. Sistemul informa ional este o manifestare concreta a categoriei generale de sistem. Prin aceasta se in elege un ansamblu de elemente ( principii, reguli, for e) dependente intre ele printr-o mul ime de rela ii ( interac ii, conexiuni, condi ionari ), formand un intreg organizat , caracterizat prin proprietatea de integralitate . Sistemul pune ordine intr-un domeniu de gandire teoretica , reglementeaza , sistematizeaza , clasifica , ordoneaza intr-un domeniu al tiin ei sau al activita ii practice sau face ca o anumita activitate practica sa se desfa oare eficient , potrivit obiectivelor urmarite.

Datele constituie o resursa organiza ionala cruciala i trebuie gestionate similar activele importante ale unei inteprinderi. Fara date asupra func ionarii interne i asupra mediului extern intreprinderile nu ar supravie ui sau reu i in afaceri. Volumul acestora este in continua cre tere. Organizarea i memorarea lor pe suporturi tehnice adresabile este mult facilitata de faptul ca , in cea mai mare parte, se opereaza cu structuri de date.

Baza de date este un ansamblu structurat de date inregistrate pe suporturi accesibile calculatorului pentru a satisface simultan mai mul i utilizatori de o maniera selectiva i intr-un timp oportun. Baza de date , ca imagine a unei anumite realita i, trebuie actualizata permanent. Acest lucru nu trebuie sa afecteze programele de prelucrare. Pentru aceasta trebuie ca fiecare program sa aiba o viziune proprie asupra bazei de date.

Tehnologia computerelor este precisa, rigida i concreta, iar realizarea unei aplica ii i managementul acesteia ( stabilirea sferei de cuprindere, planificarea i controlul aplica iei, estimarea riscurilor, estimarea timpului i costurilor, managementul resurselor umane care participa la realizarea aplica iei, managementul calita ii i achizi iilor necesare) este vaga , fluida i ambigua, dar ducandu-le impreuna pot constitui o provocare.

Proiectarea bazelor de date, realizarea aplica iilor i sistemelor informatice sunt importante in afaceri si nu numai.

Organizarea datelor in baze de date asigura prelucrarea datelor foarte rapid.

Un puternic i robust sistem de gestionare a bazelor de date rela ionale il reprezinta Microsoft Acces.

Prin obiectivele pe care mi le-am propus doresc sa ob in o imbunata ire a activita ii de desfacere din cadrul societa ii Might Ball S.R.L , respectiv inerea sub control a proceselor ׃ de contractare, de livrare a produselor i de incasare a sumelor de la clien i.

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA

SOCIETATII "MIGHT BALL SRL"

Scurt istoric

Societatea MIGHT BALL SRL a fost creata in mai 2002 , reprezentata prin presedintele director general MAFTEI Ioan si ANEI Florin.

Capitalul social al firmei este de 100 000 Euro , dupa cum urmeaza :

55% à

45% à

Obiectul de activitate al firmei este productia de corpuri de iluminat.

Societatea a demarat activitatea in iulie 2002 cu 5 angajati intr-un atelier temporar inchiriat . La sfarsitul anului 2002 s-au investit 300 000 Euro in achizitionarea si modernizarea unei hale de 1700 mp precum si a unui teren de 15 600 mp. La 1 decembrie 2002 activitatea societatii precum si sediul sau au fost transferate in noul amplasament Str. Campul Negru Nr 20 Prejmer Jud. Brasov.

In august 2004 in urma unei Adunari Generale a Actionarilor societatii s- a luat decizia efectuarii unei investitii in valoare de 1 250 000 Euro pentru constructia pe terenul achizitionat in 2004 a unei noi hale de productie alaturate celei existente cu o suprafata de 4700 mp avand in dotare spatiul de productie , birouri , vestiare , sala de mese toate avand un aspect modern. Aceasta investitie a fost data in folosinta la sfarsitul anului 2006.

La inceputul anului 2007 s-a achizitionat si pus in functiune o instalatie de vopsit in camp electrostatic.

La inceputul anului 2007 s-a realizat transferul in cadrul societatii "Might Ball" a unei serii de utilaje moderne achizitionate de la o societate de acelasi profil din Elvetia.

Organizarea societatii

Societatea este structurata astfel :

- atelier montaj reglete industriale

- atelier montaj corpuri de iluminat incastrate si plafoniere

- atelier prese

- atelier vopsitorie

- depozit

Pe langa aceste ateliere de productie societatea mai are in componenta o serie de servicii necesare unei bune desfasurari a acivitatii .

Organigrama societatii

A

Administrator

Prese (reglori)

B

Manager calitate

Prese (operatori)

C

Serviciul tehnic-metoda

Vopsitorie

D

Productie prese &vopsitorie

Profilaj (reglori)

E

Productie montaj

Gestiune stocuri

Profilaj (operatori)

Sefe echipa

Gesttionari componente

F

Serviciul mentenanta

Mecanici intretinere

Gestionari produse finite & manutentioneri

Curatenie

G

Serviciul calitate

CTC

Etichetaj

H

Serviciul achizitii externe

Montaj incastrate & plafoniere

I

Serviciul vanzari

J

Serviciul aprovizionare &resurse umane

Montaj reglete industriale

Resurse -Umane

Evolutia numarului de angajati are un trend crescator datorita extinderii capacitatii de productie si asimilarii de noi produse, dupa cum se observa i in graficul din fig.1.4.1 ׃


Fig.1.4.1 Evolu ia numarului de angaja i

Personalul angajat a fost recrutat in mare masura din orasul Prejmer si o mica parte din localitatile apropiate Brasov ,Vulcan, Cristian, Dumbravita.

Semestrial este realizata o evaluare a personalului angajat , evaluare ce sta la baza stabilirii modalitatilor de cointeresare a personalului in vederea realizarii sarcinilor ce le revin.

1.5 Volumul productiei realizate.

Odata cu cresterea numarului de angajati a crescut si volumul productiei realizate dupa cum se vede in graficul din fig.1.5.1 :


Fig.1.5.1 Evolu ia cre terii produc iei

Societatea produce peste 800 de tipuri de corpuri de iluminat care pot fi clasificate in 4 mari familii de produse :

- familia incastrate

- familia reglete

- familia plafoniere

- familia etanse

Capacitatea actuala de productie este- incastrateà4600 buc./saptamana

- reglete à 15 500 buc./saptamana

- plafoniere à 2500 buc./saptamana

Intreaga productie este destinata exportului in tarile CE ( Franta, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Italia , Anglia )

Pe langa corpuri de iluminat societatea mai produce si o serie de alte accesorii electrice.

Cifra de afaceri

Avand in vedere ca productia de corpuri de iluminat se desfasoara in regim de lohn cifra de afaceri cuprinde doar manopera , cheltuielile fixe , achizitiile interne si transportul. Evolutia cifrei de afaceri pe ultimii trei ani precum si estimarea pentru anul in curs se prezinta conform graficului din fig.1.6.1:


Fig.1.6.1 Evolu ia cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani i

estimarea pentru anul 2007

1.7 Asigurarea calitatii

Certificari obtinute :

- SR EN ISO 9001/2000 din iunie 2003

-CIG 021 - Factory Inspections Procedures , Harmonized Requirements

- ENEC : LCIE din iulie 2004

- VDE din iulie 2004

Controlul calitatii se abordeaza prin :

- inspectii la receptie pentru componentele cririce

- demararea sub control a proceselor de productie

- inspectii in timpul fabricatiei

- inspectii finale

Indicatorii de calitate monitorizati in permanenta sunt :

- rata rebuturilor

- rata neconformitatilor in procesul de productie

- rata reclamatiilor clientilor

Proiecte

- In derulare :

- dublarea capacitatii de productie pentru familia incastratelor

- reducerea ratei rebuturilor

- cresterea eficientei de productie

- De viitor :

- cresterea autonomiei privind achizitionarea materiilor prime si a

materialelor

- cresterea numarului furnizorilor interni

- dezvoltarea unui serviciu de marketing in vederea vanzarii de produse pe

piata interna.

CAPITOLUL II

REALIZAREA BAZEI DE DATE

2.1 Proiectarea Bazei de date

Avand n vedere necesitatea dezvoltarii unei piete interne este necesar de a proiecta o baza de date care sa faciliteze desfa urarea n bune conditii a procesului de desfacere .

Activitatile caracteristice procesului de desfacere care necesita existenta unei baze de date sunt ׃

Contractarea produselor

Livrarea produselor contractate

Incasarea sumelor de la clienti

Urmarirea celor trei activitati se bazeaza pe urmatoarele atribute ׃

Nr.

Atribut

Descrierea atributului

Codcli

Codul clientului

Dencli

Denumirea clientului

Adrescli

Adresa clientului

Telefcli

Telefonul clientului

Contcli

Contul bancar al clientului

Codprod

Codul produsului

Denprod

Denumirea produsului

Unitmprod

Unitatea de masura a produsului

Pretmprod

Pretul mediu al produsului

Pretnegprod

Pretul negociat n functie de contract

Cantprod

Cantitatea contractata din fiecare produs

Nrcontract

Numarul contractului

Datacontract

Data contractului

Nrfact

Numarul facturii

Datafact

Data facturii

Nrdoc

Numarul documentului de ncasare

Tipdoc

Tipul documentului de ncasare

Datadoc

Data documentului de ncasare

Suma

Suma ncasata

Toate atributele sunt indivizibile i nu necesita descompuneri ulterioare. In aceste conditii rezulta tabelul Dictionar n prima forma normala (FN1) .

Dictionar (Codcli , Dencli , Adrescli , Telefcli , Contcli , Codprod , Denprod , Unitmprod , Pretmprod , Pretnegprod , Cantprod , Nrcontract , Datacontract , Nrfact, Datafact)

Restrictiile de integritate referitoare la activitatea de contractare sunt ׃

Ø      fiecare contract se ncheie cu un singur client

Ø      contractele contin produse contractate cu referiri exacte privind cantitatea contractata precum i pretul negociat cu clientul

Ø      exista produse care nu sunt contractate de catre clienti

Ø      acela i produs poate face obiectul solicitarii mai multor clienti

Restrictiile de integritate referitoare la activitatea de livrare sunt ׃

Ø      fiecare factura va fi emisa catre client n conformitate cu contractul ncheiat

Ø      pe baza aceluia i contract pot fi efectuate mai multe livrari

Ø      o factura poate contine un produs sau mai multe produse mpreuna cu cantitatea i cota TVA

Ø      acela i produs poate fi livrat catre mai multi clienti sau de mai multe ori catre acela i client

Restrictiile de integritate specifice activitatii de ncasare sunt ׃

Ø      fiecare document de ncasare va corespunde unei singure facturi

Ø      pentru aceia i factura se pot emite mai multe documente de ncasare

Ø      un document de ncasare este adresat unui singur client

Ø      acela i client poate sa plateasca de mai multe ori

In urma analizei procesului de desfacere al produselor putem distinge cinci entitati ׃

CLIENTI

PRODUSE

CONTRACTE

FACTURI

DOCUMENTE INCASARE

Raporturile ntre cele cinci entitati sunt urmatoarele ׃

CLIENTII ncheie CONTRACTE

FACTURILE sunt emise catre CLIENTI

DOCUMENTELE DE INCASARE sunt adresate CLIENTILOR

PRODUSELE sunt contractate de catre CLIENTI pe baza CONTRACTELOR

PRODUSELE sunt livrate conform FACTURILOR emise catre CLIENTI

FACTURILE sunt emise conform cu CONTRACTELE ncheiate

DOCUMENTELE DE INCASARE corespund FACTURILOR

Identificarea atributelor cu rol de cheie primara ׃ n urma unei atente analize am stabilit ca fiind atribute cu rol de cheie primara urmatoarele ׃ CODPROD , CODCLI , NRCONTRACT , NRFACT , NRDOC .

2.2 Modelul conceptual al datelor din Baza de date

In cele ce urmeaza este prezentat modelul conceptual specific procesului de desfacere concomitent cu identificarea cardinalitatilor ׃

La realizarea modelului conceptual este necesar sa se ina seama i de regulile pe care datele trebuie sa le respecte ׃

Ø      eliminarea redundantelor i a omonimelor n denumirea entitatilor , atributelor , corespndentelor ;

Ø      valorile atributelor cu rol de identificator trebuie sa fie unice i nenule ;

Ø      cardinalitatile minime i maxime se stabilesc pe baza regulior de desfa urare a activitatii n sectorul vizat ;

Ø      modelul conceptual a fost realizat cu respectarea urmatoarelor restrictii de domeniu

Codprod trebuie sa fie diferit de 0

Codcli trebuie sa fie diferit de 0

Nrfact , Nrdoc , Nrcontract trebuie sa fie diferite de 0

Datacontrct , Datafact , Datadoc trebuie sa aibe valoare obligatorie

Pretmprod , Pretnegprod , Suma trebuie sa aibe valoari obligatorii ma mari decat 0

Denprod , Dencli , Tipdoc trebuie sa fie diferite de 0

2.3 Modelul rela ional

In continuare, pe baza modelului conceptual vom elabora modelul relational specific activitatii de desfacere .

Avantajele modelului relational sunt ׃

  • este un model simplu i n consecinta u or
  • dispune de o baza solida pentru proiectarea componentelor bazei de date numite tabele
  • pe specificul lui s-au dezvoltat un set de operatori ce formeaza mpreuna algebra relationala i totodata un limbaj standard de gestiune a bazelor de date relationale

Relatiile din cadrul modelului relational se prezinta ntr-o forma simpla prin tabele , supuse urmatoarelor restrictii ׃

n fiecare coloana toate valorile sunt de acela i fel ;

fiecare valoare este un numar sau un ir de caractere

ordinea liniilor n tabel nu este predefinita i nu sunt admise duplicate

coloanele sunt identificate prin nume distincte care reprezinta atributele relatiei


In modelul relational expus mai sus atributele subliniate cu linie continua reprezinta cheile primare iar cele subliniate cu linie ntrerupta reprezinta cheile externe .

Legaturile dintre tabele precum i cardinalita ile sunt conform machetei 1 ׃


-Macheta 1-Legaturile dintre tabele

Plecand de la modelul conceptual rela ional i trecand printr-un proces de normalizare a datelor , s-a ajuns la structura bazei de date reprezentata sub forma tabelelor ׃

Valorile proprieta ilor pentru tabela CLIEN I sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Codcli

Text

Field Size

Indexed

Yes(No Duplicate)

Dencli

Text

Field Size

Indexed

No

Adrescli

Text

Field Size

Indexed

No

Telefcli

Text

Field Size

Indexed

No

Contcli

Text

Field Size

Indexed

No

Valorile proprieta ilor pentru tabela PRODUSE sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Codprod

Text

Field Size

Indexed

Yes(No Duplicates)

Denprod

Text

Field Size

Indexed

No

Unitmprod

Text

Field Size

Indexed

No

Pretmprod

Currency

Format

Currency

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Valorile proprieta ilor pentru tabela CONTRACTE sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Nrcontract

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

Yes(No Duplicates)

Datacontract

Date/Time

Format

Short Date

Indexed

No

Codcli

Text

Field Size

Indexed

No

Valorile proprieta ilor pentru tabela FACTURI sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Nrfact

Text

Field Size

Indexed

Yes(No Duplicates)

Datafact

Date/Time

Format

Short Date

Indexed

No

Codcli

Text

Field Size

Indexed

No

Nrcontract

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

Yes(No Duplicates)

Valorile proprieta ilor pentru tabela PRODUSE CONTRACTATE sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Nrcontract

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

Yes(No Duplicates)

Codprod

Text

Field Size

Indexed

No

Cantprod

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Pretnegprod

Currency

Format

Currency

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Valorile proprieta ilor pentru tabela PRODUSE FACTURATE sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Nrfact

Text

Field Size

Indexed

Yes(No Duplicates)

Codprod

Text

Field Size

Indexed

No

Cantlivrata

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Pretvanzare

Currency

Format

Currency

Decimal Places

Auto

Indexed

No

TVA

Number

Field Size

Long Integer

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Valorile proprieta ilor pentru tabela DOCUMENTE DE INCASARE sunt urmatoarele ׃

Camp

Tip data

Proprieta i

Valori proprieta i

Nrdoc

Text

Field Size

Indexed

No

Tipdoc

Text

Field Size

Indexed

No

Datadoc

Date/Time

Format

Short Date

Indexed

No

Suma

Currency

Format

Currency

Decimal Places

Auto

Indexed

No

Nrfact

Text

Field Size

Indexed

Yes(No Duplicates)

Codli

Text

Field Size

Indexed

No

2.4 Interogari - SQL

Datele stocate n tabelele unei baze de date pot fi accesate cu ajutorul interogarilor .O interogare se poate crea asupra unei tabele sau asupra mai multor tabele n functie de anumite criterii .

In imaginea urmatoare este prezentata o interogare care are ca obiectiv enumerarea tuturor facturilor emise la o anumita data cu specificarea codului i al denumirilor clientilor corespunzatori acestor facturi.

Macheta 2- Exemplu de interogare

SELECT ( Nrfact, Datafact, Codcli, Dencli)

FROM FACTURI INNER JOIN CLIEN I ON FACTURI.codcli = CLIEN I.codcli

WHERE data = 27.10.2007

CAPITOLUL III

PROPUNERI

Utilizarea unei baze de date n gestionarea unei activitati de desfacere prezinta o serie de avantaje cum ar fi ׃

  • gestionarea eficienta a contractelor pe care o anumita societate le-a stabilit
  • supravegherea permanenta a stadiului de ncasare al facturilor emise catre clienti
  • asigura urmarirea ritmicitatii livrarilor n scopul onorarii contractelor ncheiate
  • diversificarea modalitatilor de raportare precum i cre terea coerentei n actualizarea datelor
  • cre terea vitezei de prelucrare a datelor

CONCLUZII

Programul Microsoft Acces ofera o posibilitate avantajoasa pentru gestionarea datelor in interiorul oricarei institu ii sau inteprinderi, intr-un mod simplu i accesibil oricui. Acest program de ine mai multe avantaje cum ar fi ׃

Ø      independen a datelor fa a de aplica ii, astfel ca descrierea datelor este separata de utilizarea acestora

Ø      redundan a minima i controlata

Ø      posibilitatea de a aplica restric ii i securitate a datelor impotriva acceselor neautorizate

Ø      integritatea datelor ce se manifesta prin asigurarea corectitudinii in momentul crearii

Ø      bazele de date pot fi accesate de la distan e prin WS existente i conectate la o re ea de calculatoare

BIBLIOGRAFIE

1. Carstea Claudia - Proiectarea bazelor de date . Mediul de

programare Microsoft Access , Ed. OMNIA UNI

S.A.S.T , Bra ov 2007

2. Carstea Claudia - Sisteme informatice de gestiune , Ed. OMNIA

UNI S.A.S.T , Bra ov 2007

3. Sabau Ghe , Carstea Claudia - SGBD , Sisteme de gestiune a bazelor de date ,

Ed. OMNIA UNI S.A.S.T , Bra ov 2001

- Inva a singur Microsoft Office - Access 2003 in

24 de ore , Bucure ti , Ed. Niculescu , 2006Carstea C. - Proiectarea bazelor de date.Mediul de programare Microsoft Access, Editura OMNIA UNI S.A.S.T., Brașov 2007, pag.20Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2237
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved