Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

LUCRARE DE DISERTATIE Managementul Serviciilor Publice - ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATILOR LA S.C. TERM S.A. TARGOVISTE

management

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI CALITATII
PLANUL DE AFACERI
STRATEGIA FIRMEI - DEFINIREA SI IMPORTANTA STRATEGIEI FIRMEI
CONSIDERATII PRIVIND CONTINUTUL STUDIILOR DE PIATA
PROIECTAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE A FIRMEI
MANAGEMENTUL COMUNICATIILOR
Intreprinzatori
Domenii de influenta asupra managementului resurselor umane
Relatii internationale - Test grila
Identificarea stocurilor conform IAS 2UNIVERSITATEA “VALAHIA” din Targoviste

FACULTATEA: Stiinte Economice

MASTER: Managementul Serviciilor Publice

LUCRARE DE DISERTATIE

ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATILOR LA S.C. TERM S.A. TARGOVISTE

INTRODUCERE

Analiza prezenta urmareste determinarea starii generale, deficientele, disfunctionalitatile, conditiile necesare si procedurile de aplicat pentru implementarea corectiilor, pornind de la simptome, utilizand analiza diagnostic (SWOT).

ABORDAREA CONCEPTUALA A ANALIZEI DIAGNOSTIC

Analiza are ca scop descrierea functionarii si a tendintelor de evolutie a activitatii organizatiei, luand in considerare mediul dinamic in care acesta isi desfasoara activitatea ca si factorii perturbatori, interni sau externi.

Organizatia se afla in relatii de interconditionare, mediul global fiind definit ca un ansamblu de factori si forte externe intreprinderilor care ii afecteaza maniera de dezvoltare.

Analiza diagnostic poate avea grade diferite de detaliere, se poate referi la perioade diferite de timp ( pe termen scurt, mediu sau lung) si urmareste :

constatarea deficientelor de functionare si a cauzelor acestora( punctelor slabe)

constatarea avantajelor competitive ale intreprinderii (punctele tari), utilizarea acestor avantaje in fructificarea oportunitatilor oferite de mediul societatii comerciale

identificarea directiilor de crestere a profitabilitatii

orientarea strategica a dezvoltarii

estimarea impactului modificarilor din intreprindere

Printr-o analiza generala se urmareste analiza principalelor functii ale intreprinderii, piata, apoi cele comerciale, operationale ( de exploatare), resursele umane, organizarea si conducerea (managementul).

Concluziile diagnosticului au ca scop fundamentarea cat mai credibila a evolutiei viitoare a intreprinderii, respectiv a viziunii diferitelor forme de venit ale acesteia.

Metodele utilizate pentru a obtine un diagnostic complet constau in :

analiza documentelor

interviu cu factorii de decizie care isi desfasoara activitatea in cadrul diferitelor compartimente, pe baza unor chestionare anterior pregatite

analiza structurii organizationale si a fluxului informational

analiza comparativa cu alte intreprinderi

Analiza SWOT reprezinta o metoda de audit a organizatiei, fiind considerata prima etapa a planificarii strategice.

Analiza SWOT cuprinde „Strengthts” (Forte, Puncte tari), „Weaknesses” (Slabiciuni, Puncte slabe), „Opportunities” (Oportunitati, Sanse) si „Threats” (Amenintari).

Analiza SWOT are doua dimensiuni:

analiza factorilor interni, adica a punctelor tari si a punctelor slabe - privesc firma si reflecta situatia acesteia;

- analiza factorilor externi, reprezentati de oportunitatile si amenintarile cu care organizatia se confrunta - privesc mediul extern si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei.

Punctele Tari ale firmei sunt caracteristici sau competente distinctive pe care aceasta le poseda la un nivel superior in comparatie cu alte firme, indeosebi concurente, ceea ce ii asigura un anumit avantaj in fata lor. Reprezinta activitati pe care firma le realizeaza mai bine decat firmele concurente, sau resurse pe care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme.

La stabilirea Punctelor Tari se va urmarii :

- De ce avantaje se dispune pentru a atrage personal de calitate, in vederea prestarii serviciului public ;

- Ce se realizeaza foarte bine, daca exista un lucru care se realizeaza mai bine decat la altii sau mai bine decat la toti ceilalti ;

- Trebuie privita activitatea atat din perspectiva proprie, cat si din cea a persoanelor implicate in activitate ;

- Este necesar sa fii realist si sa se abordeze toate subiectele principale: resurse umane, tehnologie, sau finante.
Punctele Slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia care ii determina un nivel de performante inferior celor ale firmelor concurente. Ele reprezinta activitati pe care firma nu le realizeaza la nivelul propriu celorlalte firme concurente sau resurse de care are nevoie dar nu le poseda.

La stabilirea Punctelor Slabe se va urmarii ce ar trebui sa fie imbunatatit, ce nu este facut bine, ce ar trebui sa se evite pentru a nu se repeta greselile din trecut, daca sunt alte persoane care sesizeaza puncte slabe care nu au fost observate, daca concurentii se descurca mai bine

Oportunitatile reprezinta factori de mediu externi pozitivi pentru firma, altfel spus sanse oferite de mediu, firmei, pentru a-si stabili o noua strategie sau a-si reconsidera strategia existenta in scopul exploatarii profitabile a oportunitatilor aparute. Acestea exista pentru fiecare firma si trebuie identificate pentru a se stabili la timp strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create, indeosebi pe baza unor rezultate spectaculoase ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, adica a unor inovari de anvergura care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si comercializarea de bunuri si servicii.

La stabilirea Oportunitatilor se va urmarii unde se pot identifica, sau cum se poate obtine un avantaj concurential, care sunt directiile strategice majore ale activitatii, posibilitatea de consolidare sau diversificare a activitatii, posibilitatea de specializare sau generalizare

Oportunitatile pot proveni din schimbarile tehnologice, schimbari ale normelor sociale, ale profilurilor populatiei si a stilurilor de viata, schimbari ale cererii pentru anumite tipuri de servicii

Amenintarile sunt factori de mediu externi negativi pentru firma, cu alte cuvinte situatii sau evenimente care pot afecta nefavorabil, in masura semnificativa, capacitatea firmei de a-si realiza integral obiectivele stabilite, determinand reducerea performantelor ei economico-financiare. Ca si in cazul oportunitatilor, amenintari de diverse naturi si cauze pandesc permanent firma, anticiparea sau sesizarea lor la timp permitand firmei sa-si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le evite sau sa le minimalizeze impactul. Mai mult, atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la timp, prin masuri adecvate ea poate fi transformata in oportunitate.

La stabilirea amenintarilor se va urmarii care sunt obstacole, ce actiuni ale concurentilor ar cauza pierderi de clienti, de furnizori sau diminuarea cotei de piata, daca schimbarea de tehnologie poate ameninta pozitia pe piata

CAPITOLUL 1

PREZENTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERM IN MUNICIPIUL TARGOVISTE

Pentru o mai buna intelegere a analizei, este necesara o scurta prezentare a serviciului public de alimentare cu energie termica si a societatii care asigura acest serviciu – S.C. TERM S.A

1.1. SCURT ISTORIC AL SERVICIILOR PUBLICE IN ORASUL TARGOVISTE

Primele realizari edilitari – gospodaresti in Targoviste apar in timpul domniei lui Petru Cercel (1583-1585) cand se executa prima conducta de apa, din lemn, prin care apa captata din zona dealurilor Teisului este adusa la Curtea Domneasca. Ulterior, in timpul domniei lui Matei Basarab( 1635 – 1654) se realizeaza o conducta din olane (Olanele sunt din ceramica, iar conducta este protejata de un invelis de caramida , apa fiind captata din aceeasi sursa Teis, ce alimenta Curtea Domneasca, dar si unele zone mai importante ale orasului.

O etapa noua a vietii sociale in Targoviste incepe cu 1 ianuarie 1832 cand, conform prevederilor Regulamentului Organic, ia fiinta Institutul «  Maghistratul Orasului Targoviste », denumire schimbata in anul 1859 in « Municipalitatea Orasului Targoviste », iar in martie 1864 transformata in « Primaria Orasului Targoviste ».

Printre atributiile acestei institutii figurau realizarea si exploatarea unor constructii edilitar – gospodaresti, organizarea iluminatului public, sistematizarea si infrumusetarea orasului.

In 1916 se formeaza  «  Serviciul Alimentarii cu apa a orasului ».

In 1931, orasul este racordat la reteaua de distributie a energiei electrice furnizata de hidrocentrale Dobresti, pusa in functiune cu un an inainte.

Tot in 1931 incep discutiile Primariei cu societatea « Astra Romana » si « Steaua Romana » pentru furnizarea gazelor pentru incalzirea locuintelor si cladirilor publice din Targoviste.

Schimbarile politice dupa 1947 au implicatii si in sfera serviciilor publice. Astfel, distributia energiei electrice si a gazelor naturale sunt preluate de intreprinderile de stat, ramanand in competenta Sfatului popular al Orasului Targoviste (ce a succedat Primaria Orasului Targoviste si Comitetul provizoriu al orasului), numai administrarea fondului locativ, alimentarea cu apa, canalizarea si salubritatea.

Dupa anul 1951, inceperea lucrarilor de constructii de locuinte de tip bloc, a determinat aparitia unor servicii publice, indeosebi producerea centralizata si distributia energiei termice pentru incalzire si a apei calde pentru consum menajer. Se construiesc primele centrale termice echipate cu cazane sectionale.

Crestea consumului de gaze naturale si capacitatea limitata a conductelor de transport al acestora a determinat adoptarea unor noi solutii pentru prepararea agentului termic pentru incalzire, prin construirea unei retele termice de termoficare si transformarea Centralelor Termice in Puncte Termice.

In perioada 1973- 1978 odata cu punerea in functiune a Centralei Termice ce a apartinut initial Uzinei de Strunguri Saro si apoi Combinatului de Oteluri Speciale au fost alimentate prin sistem centralizat blocurile situate in MICRO 6.

Finalizarea alimentarii in sistem centralizat si transformarea in Puncte Termice a Centralelor Termice s-a realizat in 1988, cand s-a pus in functiune reteaua de transport energie termica de la Centrala Electrica Doicesti.

Serviciile publice dupa 1989

Serviciile publice dupa 1989 au fost supuse reasezarii intr-o noua configuratie adecvate tranzitiei pe care o parcurge tara. In acest ansamblu general de masuri si actiuni se plaseaza si problematica restructurarii sistemului de organizare, conducere si gestiune a gospodariei urbane.

Intrucat entitatile organizatorice ale gospodariei urbane, cu exceptia unitatilor distribuitoare de energie electrica si gaze naturale, functionau sub autoritatea consiliilor locale sau judetene, s-a apreciat ca fiind necesara descentralizarea serviciilor publice.

Descentralizarea serviciilor publice de importanta locala, care s-a declansat la scurt timp dupa prabusirea vechilor institutii statale, a marcat abandonarea centralismului excesiv, a tutelei rigide administrativ – birocratice a fostelor organe ale puterii de stat in conducerea domeniilor respective.

In virtutea principiilor autonomiei locale si a descentralizarii serviciilor publice, fostele intreprinderi judetene de gospodarie comunala si locativa s-au organizat ca regii autonome sau societati comerciale , cu personalitate juridica, sub autoritatea consiliilor locale sau judetene.

In 1998, prin H.G. 105/25.02.1998 se transfera Centrala Termica Targoviste Sud din patrimoniul CONEL – Uzina Electrica Doicesti, in patrimoniul Autoritatii publice locale Targoviste, si in urma Hotararii Consiliului Local Targoviste nr 41/18.03.1998 ia fiinta societatea comerciala TERM Targoviste, avand ca obiect de activitate producerea si transportul energiei termice

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Targoviste nr.264/ 22.12.1998, activitatile de productie si distributie a energiei termice au fost preluate de la RAGC, de SC TERM SA

1.2. PREZENTAREA SOCIETATII S.C TERM S.A

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice si cuprinde totalitatea activitatilor privind producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea si responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz, in scopul asigurarii energiei termice necesare incalzirii si prepararii apei calde de consum pentru populatie, institutii publice, obiective social-culturale si operatori economici.

Serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat se realizeaza prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice apartinand domeniului public sau privat al autoritatii administratiei publice locale ori asociatiei de dezvoltare comunitara, care formeaza sistemul de alimentare centralizata cu energie termica al localitatii sau al asociatiei de dezvoltare comunitara

Serviciul de alimentare cu energie termica utilizata pentru incalzire si prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice in sistem centralizat, infiintat si organizat la nivelul municipiului Targoviste, este asigurat de S.C. TERM S.A Targoviste

S.C. TERM S.A este o societate comerciala pe actiuni, avand unic actionar Consiliul Local al Municipiului Targoviste.

Particularitatile specifice serviciilor publice organizate ca societati comerciale se regasesc si in cazul S.C. TERM S.A, si anume :

S-a infiintat prin hotarari ale consiliului local Targoviste si anume HCL nr 41/18.03.1998, si 264/ 22.12.1998 in care se precizeaza forma juridica – societate comerciala pe actiuni ; denumirea – TERM Targoviste ; sediul principal – str. I.C. Bratianu, nr 50 Targoviste, capitalul social subscris si structura capitalului social

Statutul de organizare si functionare a societatii comerciale a fost aprobat de Consiliul Local Targoviste

Consiliul de administratie format din 9 membrii a fost numit de Consiliul Local Targoviste

Scopul principal al societatii este sa asigure serviciul de alimentare cu energie termica necesar incalzirii si prepararii apei calde menajere pentru consumatorul urban din municipiul Targoviste, in conditii de eficienta si la standarde de calitate, in vederea utilizarii optime a resurselor de energie si cu respectarea normelor de protectie a mediului.

Societatea isi desfasoara activitatea cu un numar de 183 angajati are ca obiect principal de activitate producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, producerea si furnizarea energiei electrice.

Activitatile specifice asigurarii serviciului public de alimentare cu energie termica sunt reglementate si se desfasoara in baza licentelor si autorizatiilor eliberate de autoritatile competente ANRE ( Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei Electrice) si ANRSC ( Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de utilitati publice)

Sediul societatii TERM este in localitatea Targoviste, B-dul Ion C. Bratianu, nr.50, judetul Dimbovita.

Capitalul social este de 3.078.092,5 lei si este detinut integral de Consiliul Municipal Targoviste, ca unic actionar, pana la transmiterea actiunilor din proprietatea Consiliului Local catre terte persoane fizice sau juridice, romane sau straine, in conditiile legii.

CAPITOLUL 2

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Pentru determinarea starii acuale a serviciului public de alimentare cu energie TERM in municipiul Targoviste se impune analiza tuturor activitatilor din cadrul societatii S.C. TERM S.A.

2.1. DIAGNOSTIC JURIDIC

Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei actuale privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de terte persoane juridice sau fizice.

In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de proprietate, drepturile sociale, comerciale.

2.1.1. Actul de constituire si forma juridica

Societatea comerciala 'TERM ' S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate pe actiuni.

Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral , ultimele doua majorari de capital sunt in derulare pentru inscrierea la Registrul Comertului . Aceste valori apar ca si capital subscris si nevarsat .

Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul Targoviste, sub nr. J15/141/1998.

Societatea comerciala are Certificatul unic de inregistrare cod 10497005, atribut fiscal RO10497005.

2.1.2.Statutul si contractul de societate

Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor legale si autentificate de Notarul Nina Dragan, B-dul I.C. Bratianu , bl. D2, ap.2, modificat la data de 1.05.2007 din care rezulta urmatoarele:

Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni.

Are sediul principal in Romania, municipiul Targoviste, Str. I.C.Bratianu, nr 50, judetul Dambovita

S.C.TERM S.A are ca scop producerea si furnizarea energiei electrice si termice, producerea, dispecerizarea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate.

Durata societatii este nelimitata.

Domeniul principal de activitate al S.C.TERM S.A. este : Productia si furnizarea de energie electrica si termica - CAEN 40.

Obiectul principal de activitate al S.C.TERM S.A este : CAEN 4031 - productia de energie termica si apa calda , CAEN prestarea de servicii de transport si distribuire a energiei termice si a apei calde.

Pe langa activitatea principala Societatea va putea desfasura si alte activizati secundare precum :

1. CAEN 4011,4012,4013 - producerea transportul, distributia si furnizarea energiei electrice, inclusiv catre consumatorii eligibili;

2. productia generatoarelor de aburi – 2832

3. operatiuni de import-export de energie electrica si import-export de combustibil tehnologic (cod 5151), echipamente, piese de schimb si materiale de exploatare si intretinere (cod 5165);

4. alte tipuri de comert cu ridicata ( import – export ) ( cod 5170)

5. masuratori, expertize, testari (cod 7430), consultanta, studii, proiectare (cod 7420), investitii (cod 4521,4522, 4525, 4526), reparatii, retehnologizari, modernizari, in vederea imbunatatirii activitatii;

6. revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice, precum si la dispozitive de lucru si de mecanizare specifice; (cod 4531, 4532);

7. lucrari de instalatii interioare de incalzire centrala, climatizare si de distributie a apei si gazelor ( cod 4533)

8. alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare ( cod 4534 )

9. audit, inspectii, expertize, receptii in domeniul calitatii produselor si serviciilor, al exploatarii instalatiilor, cercetarii, proiectarii; (cod 7484);

Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor conform legii.

Actiunile sunt detinute integral de Consiliul local al Municipiului Targoviste.

2.1.3.Dreptul de proprietate

Societatea comerciala detine in proprietate cladiri, 2 terenuri si are investitii in curs de realizare.

Societatea isi desfasoara activitatea intr-un sediu permanent din Str . IC Bratianu intr-un spatiu oferit de catre S.C. Compania de apa Targoviste S.A., iar activitatea de producere energie termica si electrica in Centrala Termica Sud Targoviste, str. Laminorului nr. 14.

Punctele termice, centralele de cartier si reteaua de transport si distributie energie termica apartin domeniului public.

In baza Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, intre Consiliul Local – in calitate de concedent si S.C.TERM S.A – in calitate de concesionar s-a incheiat Contractul de concesiune nr.21351a/DOS I/17din 30.11.1999, pentru bunurile din proprietatea publica a municipiului Targoviste, pe o perioada de 25 ani. Modul de atribuire al serviciului public a fost cel direct .

Bunurile societatii sunt grevate de garantii, care au fost necesare pentru achizitionarea a unui credit pe termen lung (garantat de MFP, in proportie de 80% ) , si a unei linii de credit pe un 1 an .

2.1.4. Salariati, drepturi sociale

In prezent, societatea functioneaza cu un numar de 180 salariati cu contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata si 2 colaboratori.

In societate sunt organizate doua sindicate ale salariatilor si nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducere si salariati.

Drepturile salariatilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale.

Salariul este confidential si este in conformitate cu grila de salarizare impusa de S.C. “TERM ” S.A

Societatea este la zi cu plata obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati.

2.1.5.Registrele si evidentele contabile

Registrele contabile ale societatii sunt tinute la zi in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 ( Registrul – Jurnal , Registrul – Inventar, Registrul Cartea Mare , Registrul Unic De Control, Registrul de evidenta fiscala ). Registrul de evidenta al salariatilor – este de asemenea tinut la zi.

Societatea intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi, avand in vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

Situatiile financiare ale societatii sunt auditate de catre un auditor financiar numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conditiile legii si ale actului constitutiv. Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

2.1.6.Aspecte comerciale

Cea mai mare parte a contractelor sunt intocmite dupa contracte cadru reglementate de autoritatile in domeniu ANRE si ANRSC Bucuresti .

2.1.7.Litigii

Din numarul total de 122 de litigii, 26 au fost solutionate cu hotarari judecatoresti definitive, 20 sunt pe rolul instantelor de judecata, 74 sunt in executare silita si 2 debitori sunt in procedura falimentului. La data analizei, societatea nu are litigii pe rol nici in calitate de reclamanta, nici in calitate de parata.

2.1.8.Autorizatii si licente de functionare

Activitatea de producere, transport, distributie si furnizare energie termica se desfasoara numai in baza autorizatiilor si licentelor emise de Autoritatile in domeniu, ANRE si ANRSC

Societatea detine licentele si autorizatiile prezentate in Tabelul 1:

Tabel 2.1. LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE

Nr.

Denumire

Data Obtinerii

Eliberat de

 Licenta de producere a energiei termice nr. 28

ANRE

 Licenta de transport a energiei termice nr. 29

ANRE

3.

 Licenta de distributie a energiei termice nr. 30

ANRE

4.

Licenta de furnizare a energiei termice nr. 31

ANRE

5.

Licenta pentru producerea de energie electrica nr.1900

ANRE

6.

Licenta furnizare de energie electrica nr.1930

ANRE

7.

Autorizatie de functionare a instalatiilor de producere energie termica nr.5

ANRE

8.

Autorizatie de functionare a retelelor de transport energie termica nr 6

ANRE

9.

Autorizatie Integrata de Mediu nr. 106

13.11.2006

A.R.P.M.

10.

Autorizatie privind emisii gaze cu efect de sera nr. 18

29.12.2006

A.R.P.M.

2.1.9.Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic

Puncte tari:

Societatea nu este implicata in litigii cu organele statului , furnizori si salariatii;

Sunt pe rol litigii cu clientii pentru facturile neincasate mai vechi de 90 zile .

Societatea are in proprietate cladirea si terenuri, nefiind vulnerabila in conditiile in care nivelul chiriilor sau proprietarul se schimba, iar contractul de concesiune pentru mijloacele fixe apartinand domeniului public este pe 25 de ani si redeventa platita este fixa pe toata durata contractului.;

Puncte slabe:

Numarul redus de personal angajat in cadrul biroului juridic ( doua persoane), raportat la numarul litigiilor

2.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI A RESURSELOR UMANE

In analiza unei firme un rol important trebuie acordat structurii organizatorice si resurselor umane din cadrul societatii respective.

2.2.1.Prezentarea structurii organizatorice

Structura organizatorica ierarhica - functionala este sintetizata in organigrama societatii valabila cu 1.03.2008 si totalizeaza un numar de 184 de persoane: 182 salariati si 2 colaboratori, din care 35 sunt cu studii superioare, 73 cu studii medii si 74 cu pregatire profesionala, functiile si ierarhia fiind clar delimitate.

Organigrama societatii “TERM ” S.A. este prezentata in anexa nr.1.

Avantaje ale actualei organizari:

- salariatii cunosc sistemul organizatoric, obiectivele, responsabilitatile si competentele;

- sistemul de comunicare intre compartimente este eficient;

- posturile de conducere sunt ocupate de persoane competente, cu experienta indelungata in domeniul de activitate pe care il conduc.

Structura organizatorica a firmei - reprezinta ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice si relatiilor dintre acestea, astfel constituite incat sa asigure premizele organizatorice adecvate realizarii obiectivelor prestabilite.

Partile structurii organizatorice sunt:

structura de conducere (functionala) care reuneste ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale, constituite si plasate astfel incat sa asigure conditiile economice, tehnice si de personal necesare desfasurarii corespunzatoare, atat a procesului de conducere cat si a procesului de executie a productiei;

structura de executie operationala cuprinde ansamblul persoanelor, compartimentelor si relatiilor organizationale constituite in vederea realizarii directe a obiectivului de activitate a firmei.

Societatea are actionar unic Consiliul Local Targoviste, reprezentat prin Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.) formata din 3 membrii.

Structura organizatorica a sociatatii este de tip piramidala, dupa cum urmeaza :

- Adunarea Generala a Actionarilor

- Consiliul de Administratie (C.A) este format din 9 membrii.

Directorul General, care are in subordine Directorul de Productie, Directorul Tehnic, Directorul Economic, precum si Biroul resurse umane, Compartimentul CFI, Oficiul juridic, Serviciul Managementul energiei, calitatii, mediului si securitatea muncii.

Directorul de productie, care are in subordine Sectia Producere energie TERM si electrica, Sectia exploatare si Serviciul Productie, relatii clienti

Directorul tehnic, care are in subordine Sectia reparatii, Serviciul electric, automatizari, AMC,metrologie, Serviciul tehnic, investitii si Serviciul mecanizare, aprovizionare

Directorul economic, are in subordine Serviciul contabil, Serviciul financiar, Oficiul de calcul

In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de Directorul General al societatii si Membrii Consiliului de administratie care vor putea exercita orice act ce este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

Documentele structurii organizatorice sunt:

1) Regulamentul de organizare si functionare (ROF).

2) Organigrama

3) Fisa postului.

4) Descrierea functiei.

Toate aceste documente se regasesc in societate si sunt la zi.

2.2.2 Resursele umane

Analiza resurselor umane vizeaza stabilirea caracteristicilor resurselor umane disponibile si adecvarea potentialului uman atat cantitativ cat si calitativ, la obiectivele firmei.

De asemenea se urmareste anticiparea unor decizii si costuri antrenate de evolutia previzibila a potentialului uman sub aspectul recrutarii, angajarii, pregatirii profesionale si renumerarii pentru perioada viitoare.

In conditiile unei concurente active si a unui acces tot mai larg al intreprinderilor la echipamente si tehnologii moderne, potentialul uman este considerat un factor tot mai important de succes prin capacitatea sa de inovatie, de dezvoltare.

Resursele umane reprezinta principalul factor de productie, asigurarea intreprinderii cu personal de specialitate necesar si folosirea lui eficienta in activitatea operativa si de conducere constituie o problema deosebit de importanta de management.

Analiza resurselor umane se refera la :

analiza dimensiunii si structurii potentialului uman

analiza comportamentului personalului

analiza eficientei utilizarii potentialului uman

analiza conditiilor de munca

Numarul mediu scriptic al personalului s-a redus in 2006 cu aproape 30,3 % fata de anul precedent (in februarie 2006 a avut loc un proces de restructurare, personalul disponibilizat primind plati compensatorii de la guvern ), iar in 2007 au avut loc reduceri ca urmare a scaderii pe cale naturala a numarului de personal (Tabelul 2.2 ) .

Tabelul nr. 2.2 – Evolutia personalului angajat in societate

Personal

Contract de munca

Conventie civila

Total

Analizand principalele categorii socio-profesionale s-au constatat urmatoarele (tabelul 2.3):
ponderea muncitorilor scade de la 74,7 % in 2006 , la 65,8 % in anul 2008 personalul tehnic ingineresc creste de la 16,7 % in 2006 la 21,2 in anul 2008
personalul administrativ si de conducere are evolutie crescatoare ca pondere de la 8,7 % la 13,0 % .

Reducerea numarului de muncitori ( operatori Puncte Termice ) se datoreaza modernizarii punctelor termice ( automatizare) , facand posibila supravegherea mai multor Puncte Termice de catre un angajat (de la un muncitor ce supraveghea un Punct Termic, la un muncitor care supravegheaza in prezent patru Puncte Termice)

In prezent, in societate sunt 65,8 % muncitori si 44,2 % TESA (Tabelul 2.3)

Tabelul nr. 2.3 - Evolutia personalului angajat pe categorii socio-profesionale

Personal 

persoane

persoane

persoane

I. Muncitori

74,7%

70,1%

65,8%

II. Tehnic-ingineresc

16,7%

20,1%

21,2%

-ingineri

-tehnicieni-maistrii

III. Administrare si conducere

8,7%

9,8%

13,0%

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

Analizand structura in functie de vechime, am constatat ca peste 80 % din personal are o vechime in munca de peste 15 ani, iar 60 % peste 20 de ani (tabelul nr. 2.4) .

Tabelul nr.2. 4 – Structura personalului in functie de vechime

Vechime

sub un 3  ani

intre 3-5 ani

intre 5-10 ani

intre 15-20 ani

peste 20 ani

TOTAL

Din analiza personalului pe categorii de varsta rezulta ca peste 60% din personal are varsta peste 40 de ani. Varsta medie a cadrelor de conducere este de aproximativ 50 de ani, iar a intregului personal angajat este de aproximativ 46 de ani (Tabelul nr 2.5.)

Tabelul nr. 2.5 – Structura personalului angajat pe varsta

Varsta

pana in 30 ani

intre 31-40 ani

intre 41-50 ani

peste 50 ani

TOTAL

Analizand personalul pe sexe, se observa o pondere de 70 % a personalului de sex masculin din total angajati. Datorita naturii activitatii intreprinderii, se justifica procentul mai mare cu 128 % a personalului masculin fata de personalul angajat feminin.

Tabelul nr.2. 6 – Structura personalui pe sexe

Sex

Masculin

Feminin

Din punct de vedere al calificarii personalului muncitorii specialisti au o pondere importanta (aproximativ 42% din total personal angajat) in toti cei trei ani analizati.

Tabelul nr. 2.7 – Structura personalului in functie de calificare

Pregatire

Superioara

Medie

Muncitori specialisti

Numarul de ore lucratoare este de 8 ore pe zi, existant si posibilitatea efectuarii de ore suplimentare atunci cand apar avarii pe reteaua de transport sau distributie, cu respectarea legislatiei in vigoare .

In cei trei ani analizati, fluctuatia personalului a fost diferita. In anul 2006 a avut loc o disponibilizare de 20 de persoane, iar in anul 2007 au fost disponibilizate 88 de persoane prin Program de restructurare aprobat de guvern.

Tabelul nr. 8. – Fluctuatia personalului angajat

An

Placari

-somaj

-pensionari

-decese

-motive personale

TOTAL

Salariul mediu pe firma a crescut (a avut o tendinta ascendenta), dar se situeaza sub salariul mediu la nivelul ramurii (65%) .

Salariile au fost negociate de conducerea intreprinderii cu fiecare salariat in parte, sunt confidentiale si respecta proportia intre nivelul de competenta, responsabilitate si performanta individuala si nivelul de retribuire al fiecarui salariat .

In cadrul societatii nu au existat conflicte de munca intre angajati si conducere.

2.2.3. Puncte tari si puncte slabe ale resurselor umane

Din analiza resurselor umane, rezulta urmatoarele puncte tari, puncte slabe oportunitati si amenintari:

Puncte tari :

personalul existent este calificat potrivit posturilor ocupate.

exista o politica de pregatire si perfectionare a personalului prin program anual

se acorda atentia corespunzatoare asigurarii conditiilor de munca si a protectiei muncii

comunicarea in cadrul societatii atat pe orizontala cat si pe verticala este buna

varsta medie a angajatilor confera colectivului experienta necesara

Puncte slabe:

nivelul salarizarii scazut

numar de angajati redus

personal nemotivat

Varsta medie a angajatilor este ridicata, experienta acestora neputand inlocui in totalitate dinamismul si imaginatia unui personal tanar si nici continuitatea activitatii societatii.

2.3. ANALIZA DIAGNOSTIC A ACTIVITATII OPERATIONALE

Analiza activitatii operationale urmareste estimarea performantelor tehnice ale intreprinderii si identificarea solutiilor de ordin tehnic care sa asigure viabilitatea si dezvoltarea acesteia. Obiectivul diagnosticului operational sau de exploatare este de a analiza in ce masura societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material pentru a-si indeplini scopul propus prin obiectul de activitate.

2.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale

Societatea comerciala 'TERM S.A este amplasata in Municipiul Targoviste, unitatea de productie aflandu-se pe platforma industriala a orasului, in apropierea SC MECHEL SA, OTEL INOX si a multor societati care isi desfasoara activitatea pe fostul amplasament al intreprinderii de strunguri SC SARO SA Targoviste. Suprafata terenului de 34.020 mp. Societatea detine in proprietate si un alt teren in suprafata de 2001 mp. Serviciile functionale isi au locatia in sediul Companiei de Apa Targoviste.

S.C. 'TERM' S.A. are posibilii de extindere, gradul de utilizare al spatiului ocupat este de cca. 45% .

2.3.2. Asigurare utilitati

S.C. “TERM” S.A. are asigurate retele de apa, canalizare, energie electrica, gaz metan, racordate la magistralele din zona ale Municipiului Targoviste .

Alte utilitati cum sunt : telefoane, fax, internet, etc. se asigura de societatile comerciale specializate, prin contracte incheiate direct cu utilizatorul.

2.3.3. Activitatea de producere a energiei termice

Centrala termica Targoviste Sud are ca obiect principal de activitate producerea energiei termice, pe baza conversiei energiei chimice a combustibililor fosili (gazele naturale). In anul 2006 s-a pus in functiune o capacitate noua de producere a energiei electrice si termice in regim de cogenerare (energie electrica – 7, 344 MWh si energie termica – 11,160 MWht). C.T. Targoviste Sud produce apa fierbinte si abur de joasa presiune pentru serviciile interne si punctele termice din oras, utilizandu-se o retea proprie de distributie. Capacitatile de baza ale CT Targoviste Sud sunt:

- 2 cazane de abur tip CR 16 a cate 10 t/h;

- 1 cazan de apa fierbinte de 50 Gcal/h (1100 t/h)

- 1 cazan de apa fierbinte de 13,5 Gcal/h (450 t/h)

- Instalatia de cogenerare este compusa din:

- 9 motoare termice Perkings tip E28428E, Pe=816 kWe, Pth= 1240 kWt

- 1 motor termic tip MAM E 2842 E, Pe=165 kWe, Pth= 240 kWt

Capacitatea instalata in Centrala Termica Targoviste Sud este prezentata in Tabelul 9

Tabelul nr. 2.9 – Capacitati de productie instalate

Nr. crt

Tip instalatie

Capacitate TERM instalata (Gcal/h )

Capacitate electrica instalata  (MWh)

Cazan de apa fierbinte - CAF 13,5 Gcal – tip DONSTOKER

Cazan de apa fierbinte - CAF 50 Gcal

Cazan abur CR16 – Vulcan Bucuresti

Motor termic MAN – tip E2842E

Motor termic PERKINS / 4016 TESI 140 HC ( 9 buc)

Societatea asigura alimentarea cu energie termica a consumatorului urban din municipiul Targoviste. Gradul de utilizare al capacitatilor instalate este in functie de curba de consum anuala, iar energia electrica este vanduta la Electrica Muntenia Nord.

Evolutia productiei fizice realizata pe sortimente este prezentata in Tabelul nr. 2.10:

Tabelul nr. 2. 10 - Productia de energie electrica si termica inregistrata in perioada 2005-2008

Productia fizica realizata

Evolutia pe ani

energia termica pentru incalzire [Gcal]

apa calda de consum [Gcal]

energie electrica (MWh)

2.3.4. Procesul de productie energie TERM

Energia termica este produsa in Centrala Termica – Targoviste Sud, in capacitatile de productie prezentate in Tabelul nr. 9.

In Figura 2.1 este prezentat schematic procesul tehnologic de producere a energiei termice.

Fig.2. 1 – Schema procesului tehnologic

Legenda:

1 – CAF = cazan de apa fierbinte – sursa de producere energie termica

2 – Retea transport energie termica

3 – PT = Punct Termic

4 – Retea de distributie a agentului termic de incalzire

5 – Retea de distributie pentru apa calda de consum (a.c.c.)

6 – Consumator incalzire

7 – Consumator a.c.c.

8 – Alimentare cu apa rece

9 – Recirculare a.c.c.

Apa, ce reprezinta agentul purtator de energie termica, intra in sursa de producere (1), unde primeste caldura degajata in urma procesului de ardere a gazului metan in focarul cazanului. Agentul termic iese din cazanul de apa fierbinte la temperatura necesara stabilita in baza unei diagrame de livrare (70 – 120 0 C), si este transportata prin reteaua de transport energie termica (2) pana la cele 52 Puncte Termice (3) ale societatii si ale altor consumatori, situate pe raza municipiului Targoviste. In Punctele Termice (3), energia termica inmagazinata in agentul termic de transport (agent termic primar) este cedata agentului termic din circuitul de distributie (4) pentru asigurare incalzire interioara la consumator si pentru apa calda de consum (5). Schimbul de caldura din Punctele Termice se realizeaza prin intermediul schimbatoarelor de caldura cu placi. Toate Punctele Termice sunt automatizate, pentru realizarea reglajului cantitatii de energie termica livrata in functie de necesar.

Agentul termic din reteaua de transport iese din schimbatoarele de caldura din Punctele Termice cu o temperatura de aproximativ 45 0 C si prin conducta de retur ajunge la sursa, unde intra in cazanul de apa fierbinte.

Circulatia agentului termic din reteaua de transport (primara) este asigurata de pompe de retea situate la sursa.

Circuitele de distributie de incalzire sunt in sistem inchis. Agentul termic, prin intermediul pompelor ajunge la consumator ( 6 ), cedeaza caldura in caloriferele consumatorilor si revine in schimbatoarele situate in Punctele Termice unde se reia procesul de incalzire.

Circuitul de alimentare cu apa calda de consum are realizat in proportie de 80 % recirculare (9) in scopul cresterii calitatii prestarii acestui serviciu.

2.3.5. Activitatea de producere a energiei electrice

Conectarea la SEN se realizeaza prin LES 20 kV in Statia ROMLUX, existand in prezent atat contract de furnizare energie electrica cat si contract de vanzare – cumparare energie electrica intre S.C.TERM S.A si Electrica Muntenia Nord, pentru productia proprie de energie electrica.

Energia electrica este vanduta la Electrica prin contract de vanzare – cumparare si la consumatorii aflati in imediata apropiere a C.T. Targoviste Sud, alimentati direct din reteaua proprie a S.C. TERM S.A.

Societatea analizeaza posibilitatea dezvoltatii retelei proprii de distributie pentru consumatorii situati pe platforma industriala si atragerea de noi clienti racordati direct la retelele electrice ale S.C. TERM S.A.

2.3.6. Activitatea de transport, distributie si furnizare energie termica

Reteaua de transport a energiei termice in Municipiul Targoviste este alcatuita din tronsoane magistrale si racorduri la punctele termice. Lungimea totala a retelei de transport este de aproximativ 17 km, iar lungimea totala a conductelor ajunge la aproape 34 km. Diametrele nominale ale conductelor magistrale sunt cuprinse intre 250 si 800 mm, iar diametrele racordurilor de la magistrala la punctele termice sunt cuprinse intre 50 si 400 mm.

Reteaua de distributie a energiei termice in Municipiul Targoviste este alcatuita din:

- retea incalzire (tur - retur); bransament incalzire (tur - retur); retea acm; bransament acm; conducte recirculare acm.

Lungimea totala a retelei de distributie este de aproximativ 42 km, iar lungimea totala a conductelor ajunge la aproape 134 km.

Investitii

Valoarea investitiilor proprii din anii 2005 - 2008 este prezentata in Tabelul 2.11 .

De la infiintarea societatii (1998) si pana in prezent, sistemul de alimentare cu energie TERM a fost retehnologizat prin :

inlocuirea in Punctele Termice a schimbatoarelor de caldura tubulare cu schimbatoare cu placi

montarea de convertizoare de frecventa pe pompele de circulatie si adaos in reteaua de transport in scopul reducerii consumului de energie TERM si reglarea automata a debitului circulat

automatizarea livrarii agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum prin montarea de ventile de reglaj pe circuitul primar

executia de mini Puncte termice (module), cu tehnologie performanta

reabilitarea a 40 % din retelele de distributie agent termic prin inlocuirea conductelor tip clasic (cu izolatie din vata minerala si tabla) cu conducte preizolate

reabilitarea a 8 % din retelele de transport agent termic prin inlocuirea conductelor tip clasic (cu izolatie din vata minerala si tabla) cu conducte preizolate

contorizarea la nivel de bransament (scara de bloc) in procent de 100 % pentru apa calda de consum si de 90 % pentru incalzire

In anul 2005 s-au executat 3 mini Puncte Termice si s-a montat un grup de cogenerare cu o putere electrica de 165 Kw si o putere TERM de 266 kWth in scopul producerii energiei electrice si termice la preturi avantajoase. In anul 2006 s-au achizitionat prin leasing 8 motoare termice care produc in cogenerare energie TERM si electrica .

Situatia investitiilor realizate de societate se prezinta astfel :

Tabelul nr. 2. 11. – Investitii realizate in perioada 2005-2008 leiINVESTITIE

Modernizare retele termice primare

5.600.000

Modernizare retele termice secundare

6.400.000

Modernizare puncte termice

100.000

100.000

Contorizare

240. 000

400.000

Distributie orizontala

400.000

600.000

Modernizare sursa de producere (cogenerare)

Prin implementarea proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste”, realizat in colaborare cu un partener din Olanda, societatea a modernizat sursa de producere energie termica, avand in prezent avantajul producerii energiei termice in conditii de inalta eficienta, prin cogenerare.

Exista insa multe probleme atat in mediul intern al societatii cat si in mediul extern ce necesita a fi rezolvate.

In urma analizei , societatea trebuie sa aiba ca obiective majore strategice urmatoarele:

stoparea fenomenului de debransare a consumatorilor de energie termica

atragerea de noi clienti care sa aiba un consum liniar

desfasurarea de activizati de promovare a produsului

reducerea pierderilor pe retelele de transport si distributie

atragerea de fonduri guvernamentale si europene

implementarea unui sistem de management al calitatii

cresterea salariilor si stimulente pentru mentinerea personalului pregatit si atragerea persoanelor tinere in vederea angajarii.

2.3.8. Calitatea produselor si serviciilor oferite

Avand in vedere ca intreprinderea a implementat sistem integrat de Management de Calitate si Mediu conform ISO901 si ISO 14001, tot personalul este obligat sa isi desfasoare activitatea in acest context.

2.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational

Puncte tari

- Reabilitarea si modernizarea CT Targoviste Sud

- Producerea energiei termice in cogenerare – aparitia unui al doilea produs (energia electrica)

- Reabilitarea a 30 % din retele termice de transport si distributie si existenta unui program de continuare a reabilitarii retelelor

- Continuarea programului de modernizare a punctelor termice 

- Finalizare contorizarii la nivel de bransament si demararea contorizarii individuale prin distributie pe orizontala

- Existenta surselor de rezerva si posibilitatea asigurarii sigurantei si continuitatii serviciului de furnizare de energiei termice

- Sursa de producere amplasata in afara zonei de locuinte -nu polueaza cu noxe in zona locuibila

- Existenta unei echipe capabile sa atraga fonduri externe

- Personal calificat

Puncte slabe

- Scaderea numarului de consumatori de energie TERM

- Capacitati supradimensionate in conditiile scaderii consumatorilor

- Lipsa echipamentelor performante necesare lucrarilor de reparatii

- Retea de transport si distributie invechita (peste 30 ani) cu pierderi mari

- Nefinalizarea contorizarii individuale

2. 4. DIAGNOSTIC COMERCIAL

S.C. “TERM ” S.A. asigura alimentarea cu energie TERM numai pentru consumatorul urban din municipiul Targoviste.

2.4.1. Piata si clientii

In prezent, in Romania, nu se poate vorbi despre o piata a energiei termice liberalizata, existand o serie de reglementari legale referitoare la pretul de referinta al energiei termice pentru populatie, precum si cele referitoare la modificarile tarifelor de energie TERM practicata de societatile producatoare.

Energia TERM livrata in anul 2008 a fost utilizata de catre segmentul consumatorilor casnici, in proportie de 88,4% si de catre agentii economici in proportie de 11,6%.

De asemenea, trebuie sa tinem cont ca segmentul consumatorilor casnici (9300 de apartamente), reprezinta 35 % din numarul total de apartamente din Municipiul Targoviste.

Evolutia din ultimii ani a pretului gazului natural a readus in discutie oportunitatea mentinerii sistemului centralizat de alimentare cu energie TERM si modernizarea acestuia pana la pragul de rentabilizare. In conditiile evolutiei pretului la gaze merita sa investesti in reabilitarea acestui sistem. Si asta pentru ca in actuala conjunctura ar putea costa mai putin caldura produsa in sistem centralizat comparativ cu cea produsa in centrale pe gaze, individuale. Sistemul centralizat, ar putea deveni rentabil daca populatia ar avea posibilitatea sa-si regleze si sa-si cuantifice consumul. In acelasi timp, este recunoscut faptul ca asigurarea energiei termice prin capacitati de productie in cogenerare reprezinta una din cele mai eficiente solutii. Unitatile de productie in cogenerare permit atingerea unor randamente de peste 80%, iar costul energiei astfel obtinute este mai mic comparativ cu alte sisteme de producere a energiei termice. Tinta finala a noului program de reabilitare a sistemului national de alimentare cu energie TERM in sistem centralizat este confortul termic al populatiei.

SC TERM SA Targoviste are relatii contractuale cu doua tipuri de clienti, si anume:

asociatii de proprietari / locatari

institutii publice si private

In functie de modul de racordare la instalatia de alimentare cu energie TERM, institutiile publice si private pot fi situate in acelasi condominiu cu proprietarii de apartamente, (au instalatiile de alimentare cu energie TERM comune) sau cu racord separat de locatari, cu posibilitatea separarii cantitatii consumate prin contorizare..

Cea mai mare problema a functionarii sistemului de alimentare centralizata cu energie TERM (SACET) este fenomenul masiv de debransare a consumatorilor si scaderea numarului consumatorilor.

Tabel 2.12. Numar apartanete racordate la SACET

INDICATOR

Numar de apartamente bransate la SACET

Urmarind evolutia apartamentelor alimentate cu energie TERM prin sistem centralizat se canstata ca in perioada 2001 – 2008 s-au deconectat 58 % din apartamente

2.4.2. Politica de preturi

Daca in cazul firmelor producatoare de bunuri decizia de stabilire a preturilor este dependenta in intregime de nivelurile superioare ale structurii organizatorice ale intreprinderii, ele fiind elementele determinante al cifrei de afaceri , in cazul energiei termice, in prezent exista o serie de reglementari legale care ingradesc aceasta libertate.

De asemenea trebuie avute in vedere cele doua elemente principale care determina decizia de stabilire a acestuia : nivelul pretului si modalitatea de plata.

Stabilirea unui anumit nivel al pretului (tarif) este dependenta de aprobarile acordate de Autoritatile de Reglementare (ANRE si ANRSC) si Consiliul Local, ducand la decalaje destul de mari intre decizia de stabilire si cea de aplicare a pretului.

Exista cazuri in care nu sunt aprobate toate modificarile impuse de cresterile continue a pretului energiei electrice si a gazului metan, ca principale componente ale tarifului, ducand la acumularea pierderilor pentru intreprindere .

De asemenea nu se poate face o corelare exacta intre pret si volumul activitatii previzionate, aceasta depinzand de temperatura exterioara, de starea instalatiilor consumatorilor, precum si de legislatia care impune anumite preturi maximale pentru protejarea sociala a populatiei.

In privinta termenele de plata a facturilor, apar neconcordante intre termenele platite de societate la furnizori si cele de incasare a facturilor de la consumatorii de energie TERM, datorate reglementarilor (legislatiei) . Astfel daca in cazul relatiilor cu furnizorii, aplicarea termenelor de plata este de 5-10 zile de la emiterea facturii, in cazul termenelor de plata pentru incasarea facturilor de la populatie acestea sunt fixate (in prezent) la 15 zile de la primirea facturii, ducand la decalaje intre incasari si plati .

Tinand cont ca principalul beneficiar de energie TERM este populatia si societatea nu poate sista serviciul in cazul neplatii la termene, SC TERM este uneori in imposibilitate de a respecta termenele de plata fata de furnizori, ce au dus la acumularea de penalitati pentru intarzierea la plata care influenteaza negativ activitatea societatii .

Avand in vedere cele prezentate mai sus, putem afirma ca intreprinderile furnizoare de energie TERM nu pot avea o politica de preturi proprie.

2.4.3.Politica de distributie

In domeniul serviciilor, distributia prezinta o serie de aspecte specifice, determinate de caracteristicile de intangibilitate si inseparabilitate ale serviciilor .

Astfel in cazul distributiei energiei termice, SC TERM a optat pentru o distributie directa, preluand atat producerea, transportul cat si furnizarea, aceasta modalitate reprezentand singurul canal utilizat cu eficienta maxima .

O perioada lunga de timp oferta de energie TERM era unica si nediferentiata. In prezent societatea noastra a incercat sa creeze o oferta diferentiata, in functie de gama de servicii si piata tinta vizata. Acest lucru s-a putut realiza prin asocierea serviciilor de baza a unui numar tot mai mare de servicii periferice care adauga valoare serviciilor de baza (montarea repartitoarelor de costuri, reabilitarea instalatiilor consumatorilor folosind distributia orizontala, si chiar oferirea a mai multor niveluri de temperaturi ambientale, in functie de cerintele consumatorilor corelate cu posibilitatile de plata).

2.4.4. Concurenta

In prezent SC TERM este unic distribuitor de energie TERM in sistem centralizat, deci nu are concurenti directi. Singurii concurenti sunt furnizorii de centrale de apartament..

Avantajul acestora este de a oferi energia TERM pentru incalzire si a.c.c. (apa calda de consum) in orice moment, in functie de dorintele utilizatorului, spre deosebire de furnizarea in sistem centralizat care incepe livrarea incalzire dupa 3 zile cu temperaturi exterioare zilnice sub 100 C, iar acc cu program de 18-19 ore/zi, aceasta fiind cererea actuala a 95% din consumatori.

Un alt aspect de care trebuie tinut cont este termenul de garantie al unei centrale de apartament care este intre 2 si 5 ani, spre deosebire de durata de viata a instalatiilor de producere, transport si distributie in sistem centralizat care este de peste 20 ani.

Avand in vedere preocuparea crescanda la nivel mondial pentru protectia mediului, un element deosebit de important il reprezinta producerea energiei termice si electrice prin grupuri de cogenerare performante. In cazul neatragerii unor finantari externe pentru reabilitarea intregului sistem de producere, transport si distributie a energiei termice, consideram ca sursele proprii de finantare nu vor fi suficiente pentru a raspunde in totalitate cererii si asteptarilor consumatorilor.

De asemenea, starea tehnica a instalatiilor din condominiu, cu o vechime de peste 20 ani pentru 65 % din beneficiari si costurile ridicate de reabilitare a acestora poate influenta negativ piata distribuitorilor centralizati.

Factorii care influenteaza cererea de energie TERM sunt:

a)     Factori interni:

masuri tehnico-organizatorice pentru realizarea unor servicii de calitate superioara;

imbunatatirea comunicarii intre furnizor si client

adaugarea de noi servicii periferice, serviciilor de baza pentru a creste valoarea acestora si in concordanta cu asteptarile clientilor;

posibilitati financiare reduse pentru reabilitarea sistemului de producere, transport si distributie energie TERM.

b)Factori externi:

legislatie incompleta privind serviciile publice de alimentare cu energie TERM

lipsa legislatiei privind alegerea sistemului de incalzire pentru spatii aflate in condominiu;

cresterea prognozata a pretului gazului metan;

reducerea posibilitatii de reabilitare a instalatiilor interioare de alimentare cu energie TERM si in acelasi timp de achitare a facturilor.

- un program legislativ, in concordanta cu legislatia (prevederile) Uniunii Europene, prin care sa se acorde facilitati fiscale si stimulente proprietarilor din condominii, care reabiliteaza termic cladirile si instalatiile interioare.

2.4.5. Furnizorii

Principalii furnizori sunt furnizorii de resurse primare ( gaz si apa) si de asigurare services la instalatia de cogenerare achizitionata in leasing ( Tabelul 2.13)

Tabelul nr. 2.13 – Principalii furnizori de produse si servicii mii lei

Nr.crt

FURNIZOR

Servicii oferite

Valoare

% din total furnizori

Valoare

% din total furnizori

Valoare

% din total furnizori

S.C.Distrigaz Sud

gaze

Nuon Energy

Intretinere echipamente

15.273

7.878

R.A.G.C. Targoviste

apa

S.C.Electrica Muntenia Nord

energie electrica

MECHEL Targoviste

apa

2.4.6. Organizarea activitatii comerciale

Noua orientare a intreprinderii este de a adopta o strategie globala concurentiala, pornind de la asteptarile clientilor si de a crea o piata de servicii energetice in zona consumatorilor.

In anul 2002 a fost infiintat Serviciul Marketing, in prezent Serviciul Productie, relatii clienti, a carei atributie principala este de a implementa strategia de marketing ca parte integranta a strategiei globale a intreprinderii, adica de a creste eficienta energetica reflectata in cresterea calitatii serviciilor corelata cu costuri suportabile de catre locuitorii municipiului Targoviste

Adoptarea unei astfel de strategii a implicat :

- cunoasterea de catre intreprindere a asteptarilor si dorintelor clientilor in materie de calitate;

- alegerea acelor niveluri de satisfacere care sunt reprezentative pentru majoritatea clientilor si care sunt concordante cu posibilitatile intreprinderii ;

- transformarea acestor niveluri in norme de calitate ;

- comunicarea optiunilor intreprinderii atat personalului prestator, cat si clientilor .

Strategia, planificarea, coordonarea si controlul reprezinta atributia esentiala a serviciului si sta la baza organizarii interne a acestuia:

Serviciul Productie si relatii cu clientii urmareste fluxul de producere, transport, transformare si distributie a energiei termice la consumatorii finali pentru realizarea unor servicii de calitate si o buna comunicare intre societate si consumatori.

In acest scop, periodic, se realizeaza anchete in randul consumatorilor privind perceptia clientilor asupra calitatii serviciilor, a colaborarii cu compartimentele din cadrul societatii si determinarea asteptarilor consumatorilor in privinta serviciilor oferite.

In cadrul serviciului Productie, relatii clienti exista un compartiment contracte care urmareste derularea relatiei contractuale cu clientii si furnizorii, atragerea de noi clienti.

Concluzia analizei efectuate este ca societatea “TERM ’’ depinde din punctul de vedere al activitatii comerciale de politica guvernului si a autoritarii locale in cea ce priveste acordarea de ajutoare pentru mentinerea sistemului centralizat de incalzire; practicarea de preturi diferentiate la gaze pentru micii si marii consumatori

Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial

Puncte tari:

- Finalizare contorizarii la nivel de bransament si demararea contorizarii individuale prin distributie pe orizontala

- Furnizarea agentului termic pentru apa calda de consum in regim continuu.

Puncte slabe:

- Scaderea numarului de abonati ca urmare a debransarilor

Existenta unui singur furnizor de combustibil cu tarife si conditii de contractare impuse

2.5. ANALIZA DOMENIULUI FINANCIAR - CONTABIL

Resursele financiare si modul lor de utilizare au rolul hotarator in asigurarea functionarii unei unitati economice . Prin diagnosticul financiar – contabil se stabileste starea de sanatate economico-financiara a intreprinderii si se adopta masurile de redresare in viitor

2.5.1. Analiza bilantului

Patrimoniul net al intreprinderii in perioada analizata a avut urmatoarea evolutie: 991.345 lei in 2006; 4.123.456 lei in 2007 si 10.817.232 in 2008. Din punct de vedere al structurii avem:

a) Structura activelor

Din analiza in evolutie a structurii activelor reies caracteristicile unei societati specializate in activitatea de productie si prestari servicii.

Ponderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului 2008 este de 80,31 %, din total active, din care:

  • 11,3% imobilizari necorporale
  • 69% imobilizari corporale

. Datorita faptului ca majoritatea surselor financiare ale S.C. TERM S.A sunt utilizate in investitii de durata, se inregistreaza intarzieri la achitarea furnizorilor de productie care determina costuri suplimentare cu majorarile pentru nerespectarea datei platii. Odata ce fondurile productive se diminueaza, aprovizionarea se face in cantitati mai mici, cantitatea de energie termica si electrica produsa scade avand ca si consecinta scaderea vanzarilor intreprinderii si implicit a performantelor acesteia. In dinamica, rata activelor imobilizate prezinta o puternica tendinta de crestere in anul 2008 fata de anii precedenti ca efect al modificarii intr-o proportie mai mare a valorii imobilizarilor fixe in raport cu valoarea activului. Acest lucru indica o situatie nefavorabila deoarece cifra de afaceri se modifica intr-o proportie mai redusa, reflectand o diminuare semnificativa a vitezei de rotatie a imobilizarilor (de la 1,94 rotatii in anul 2004 la 0,61 rotatii in anul 2008)

Ponderea stocurilor in total active inregistreaza valori relativ scazute (8,26% in anul 2006, 4.13% in anul 2007 si 4.94 in anul 2008) deoarece domeniul principal de activitate al societatii TERM S.A. este acela de prestari servicii. Procesul tehnologic de producere energie electrica si termica utilizand drept combustibil gaze naturale, nu necesita crearea de stocuri importante pentru materia prima si nici stocuri de produse finite sau productie neterminata.

Rata creantelor comerciale inregistreaza valori foarte ridicate tinand seama de profitul acesteia unde stocurile ar trebui sa aiba tendinta spre zero, iar disponibilul se utilizeaza imediat ce intra in societate pentru achitarea datoriilor curente. Cu toate acestea se inregistreaza valori asemanatoare de-a lungul perioadei analizate in conditiile in care cifra de afaceri are o crestere de 38%, ceea ce sugereaza o evolutie pozitiva.

Creantele la finele anului 2008 nu reprezinta un risc de neincasare pentru societate.

b) Structura capitalului utilizat

Majoritatea capitalului utilizat este de natura resurselor atrase (datoriile pe termen lung au reprezentat 40,48% in 2006, 37,95% in 2007 si 61,26 % in 2008 din total pasiv).

2.5.2. Analiza indicatorilor de gestiune

Analizand evolutia ratei activelor putem remarca o tendinta de scadere mai accentuata in anul 2008 astfel trecandu-se de la o valoare a numarului de rotatii activ de 0,93 in anul 2006 la o valoare a numarului de rotatii activ de 0,49 ( tabelul nr. 2.14)

Tabelul nr. 2. 14. –Evolutia ratei activelor

DURATA DE ROTATIE a:

Activului

Activelor circulante

Creantelor

Stocurilor

Furnizorilor

Datoriilor

Numar rotatii activActivitatea curenta a unei intreprinderi presupune utilizarea activelor imobilizate si circulante. Ratele cu privire la activitatea intreprinderii (ratele de rotatie) reflecta legatura existenta intre veniturile obtinute (sau elemente ale acestora) si activele necesare activitatii curente, masurand eficienta gestiunii acestora.

Evolutia acestor rate si comparatiile cu valorile obtinute de societati din acelasi sector de activitate pot oferi informatii cu privire la eventualele dificultati sau oportunitati.

Rata de gestiune a stocurilor totale arata de cate ori intr-o perioada de gestiune stocurile materiale trec succesiv prin fazele de aprovizionare, fabricatie si vanzare, respectiv durata in zile a unei rotatii complete. Acest indicator nu este relevant pentru S.C. TERM S.A deoarece aceasta nu inregistreaza stocuri de productie neterminate, produse finite si materii prime datorita specificului activitatii.

Viteza de rotatie a datoriilor curente arata numarul de reconstituiri ale acestora pe seama veniturilor totale intr-o perioada de gestiune. Practic, arata de cate ori, respectiv in cate zile s–ar putea restitui datoriile curente pe seama veniturilor totale . Desi putem remarca o reducere a numarului de zile de plata a datoriilor curente, acesta este cu 72% mai mare decat limita minima acceptabila. Si acest indicator evidentiaza efectul negativ asupra trezoreriei in sensul presiunii financiare.

2.5.3. Analiza corelatiei creante-obligatii

Tabelul nr. 2. 15. – Evolutia creantelor si obligatiilor in perioada 2006- 2008

Indicatori

An de baza in analiza

lei

lei

Lei

Cifra de afaceri

Creante

Obligatii

Raportul creante/obligatii

In anul 2006 creantele si obligatiile au crescut intr-un ritm mult superior celui aferent cifrei de afaceri, ceea ce influenteaza nefavorabil fluxul de disponibilitati. Acest lucru va duce la reducerea gradului de imobilizare a capitalului firmei. Din punct de vedere al vechimii creantelor si obligatiilor, cea mai mare pondere o au cele cu o vechime de pana la 90 de zile, ceea ce asigura o frecventa corespunzatoare a incasarilor si platilor.

Rata rentabilitatii economice a activului

Tabelul nr. 2.16 - Evolutia ratei rentabilitatii in perioada 2006 - 2008

Indicatori

2006

2007

2008

Total active

20212028

22820406

56802601

Profit brut

-

40842

7834

Venituri

18784673

22171022

27770599

Viteza de rotatie a activelor (V/A)

0.93

0.97

0.49

Rentabilitatea veniturilor (Pb/V)

-

0,18%

0,028%

Rentabilitatea activului (Pb/A)

178%

13,79%

2.5.5. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului economico-financiar

Puncte tari:

- activele au un trend crescator inregistrandu-se o crestere de 281 % in anul 2008 fata de anul 2006 .

Puncte slabe:

.- Ratele de rentabilitate sunt extrem de mici ( 0,18 % in 2007 si 0,028 % in 2008)

- Inregistreaza pierdere in anul 2006

- Functionarea societatii depinde de subventii

- Subventiile sunt alocate cu mari intarzieri si duc la acumularea de penalitati la furnizorii de materii prime si materiale prin imposibilitatea achitarii la termien a facturilor.

- Imposibilitatea aplicarii de penalitati statului pentru neplata subventiilor

- Gradul de indatorare este extrem de mare

CAPITOLUL 3

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

3.1. ANALIZA PEST

Analiza PEST permite determinarea oportunitatilor si amenintarilor la care poate fi supusa societatea .

3.1.1. Analiza mediului politic

Potrivit prevederilor legale si in spiritul principiilor autonomiei locale si al descentralizarii serviciilor publice, autoritatile administratiei publice locale au deplina competenta, responsabilitate si libertate de decizie, in ceea ce priveste infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice de gospodarie comunala, deci si a serviciilor de incalzire urbana.

Pana in momentul de fata, rolul administratiei locale din Municipiul Targoviste in asigurarea incalzirii populatiei a fost decisiv. Fara subventiile acordate pe plan local pentru serviciul de alimentare cu caldura, activitatea ar fi fost, fara indoiala, compromisa total.

Administratia locala a manifestat interes pentru demararea lucrarilor de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu caldura, prin realizarea unei parti din studiile necesare acestei investitii.

3.1.2. Analiza mediului economic

Programele de investitii in Municipiul Targoviste sunt legate de principalii furnizori de locuri de munca

S-au identificat astfel trei aspecte importante pentru proiectarea strategiei globale, ca substrategii in cadrul aceluiasi scenariu general:

- Targoviste ca loc de viata – imbunatatind accesul la locuinte si calitatea locuirii urbane in ansamblu;

- Targoviste ca un centru economic polarizator – implicand nevoia dezvoltarii integrate a sectorului secundar si tertiar, ca principal pol strategic al judetului, cu dezvoltarea orasului ca detinator al serviciilor de baza;

- Targoviste ca un centru turistic – valorificand potentialul turistic si acordand atentie calitatii mediului.

Obiective generale pentru o dezvoltare durabila a Municipiului Targoviste:

- Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si al agentilor economici la aceasta infrastructura (apa, electricitate, distributie gaze, cai de transport);

- Protectia mediului

- Regenerare urbana (dezvoltare urbana: constructii, accesul la locuinta si stimularea activitatii economice)

- Imbunatatirea calitatii vietii si protectia sociala (reducerea saraciei, sanatatea populatiei, educatia)

3.1.3. Analiza mediului social

Analizele efectuate au relevat faptul ca un numar destul de mare de familii care locuiesc in Targoviste au probleme in plata facturilor la incalzire si apa calda de consum, chiar si in conditiile in care, pana in vara anului 2006, s-a utilizat un pret national si in prezent un pret local pentru energia TERM furnizata la populatie,subventionat de la bugetul local si de stat.

Administratia publica locala are rolul de identificare a acestor familii cu probleme sociale, de realizare a anchetelor sociale pentru stabilirea gradului de saracie al persoanelor vizate si, apoi de aplicarea la nivel local a politicilor de protectie sociala.

3.1.4. Analiza mediului tehnologic

Sursa de producere energie termica a fost modernizata, folosindu-se tehnologie de inalta eficienta Grupurile de cogenerare puse in functiune in 2006 sunt complet automatizate si monitorizate. Noile tehnologii sunt utilizate si pe retelele de transport si distributie, precum si la consumatorul final. In aceste conditii sunt in derulare proiecte pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica si anume :

Modernizarea retelelor termice secundare etapa a V-a cu teava preizolata

Schimbarea sistemului interior de distributie in distributie orizontala (individualizarea instalatiilor interioare si implicit a consumului)

Contorizarea consumului de energie TERM la consumatori prin instalarea de repartitoare de costuri si robineti termostatati

Reabilitarea termica a cladirilor

Optimizarea consumurilor energetice in punctele termice prin introducerea de pompe cu turatie variabila

Modernizare retele termice in circuit primar – retele preizolate si depistarea pierderilor de la distanta

Construirea de mini-puncte termice de bloc.

Reabilitare sala cazane etapa I-a, sala cazane etapa a II-a si pavilion administrativ in C.T. Targoviste Sud

Lipsa fondurilor necesare face insa ca aceste proiecte sa se desfasoare cu dificultate si pe parcursul a mai multor ani.

3.2. CELE 5 FORTE ALE LUI PORTER

Modelul lui Porter se bazeaza pe studierea fortelor care guverneaza intr-o anumita ramura a industriei. Michael Porter arata ca atractivitatea unei ramuri industriale este influentata de cele 5 forte:

o  puterea de negociere a furnizorilor,

o  puterea de negociere a clientilor,

o  concurentii din cadrul ramurii,

o  produse/servicii de substitutie si

o  potentialii nou veniti.

3.2.1. Analiza puterii de negociere a furnizorilor.

Furnizorii sunt cei care regleaza pretul produselor. Cresterea preturilor poate duce la diminuarea calitatii produselor care duce la scaderea rentabilitatii ramurii respective.

Pentru SC TERM SA Targoviste principalul furnizor este Distrigaz Sud cu o putere de negociere foarte mare.

3.2.2. Puterea de negociere a clientilor

Principalii clienti ai SC TERM SA Targoviste sunt: populatia urbana , agentii economici bugetari(scoli, gradinite, institutii publice, etc) si agentii economici privati ai municipiului Targoviste. Populatia urbana alimentata la sistemul de distributie a agentului termic pentru incalzire si apa calda de consum in sistem centralizat negociata stabilirea tarifului local pentru agentul termic cu autoritatile locale respectiv cu Consiliul local. Puterea de negociere este destul de mare , mai ales in anii preelectorali.

3.2.3. Concurentii din cadrul ramurii

SC TERM SA Targoviste este singurul producator, transportator, distribuitor si furnizor de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum in sistem centralizat di municipiul Targoviste. Principalii concurenti pentru SC TERM SA Targoviste sunt agentii economici care distribuie si instaleaza centrale termice individuale.

3.2.4. Produse /servicii de substitutie

Produsele de substitutie constau in oferta de centrale termice de apartament. Societatea a fost si este puternic afectata de aceste produse de substitutie.

3.2.5. Potentialii nou veniti

Cu cat companiile au nevoie de mai multe resurse pentru a intra pe o piata anume, cu atat putem spune ca piata respectiva este protejata de bariere de intrare. Un agent economic prudent cantareste cu atentie toti factorii de risc pe care ii comporta noile proiecte de investitie.

Pana in prezent, datorita lipsei de atractivitatea financiara a acestui tip de serviciu nu au existat alti potentiali nou veniti

3.3. Oportunitati si amenintari pentru serviciul public de alimentare cu energie termica

Oportunitati :

- Existenta fondurilor guvernamentale nerambursabile (Fondul de eficienta energetica, Termoficare 2006-2015, Programul National de Reabilitare Cladiri), a programelor internationale (Protocolul de la Kyoto) si a fondurilor de la Uniunea Europeana pentru realizarea de investitii in scopul cresterii eficientei energetice

- Prevederi legislative ce asigura facilitati pentru cresterea eficientei energetice de la producator la consumatorul final ( Legea eficientei energetice, Legea energiei termice, Legea energiei electrice, Strategia nationala de alimentare cu energie TERM si Strategia energetica)

- Prevederi legislative de protectie sociala a persoanelor cu dificultati financiare

- Existenta Autoritatii de reglementare in domeniu

Amenintari :

Oferta agresiva pe piata a centralelor de apartament si fenomenul de debransare a consumatorilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica, care au condus la scaderea numarului de abonati de la 21797 apartamente in anul 2000 la 9300 apartamente in prezent

Politica de aplicare a tarifelor gazului metan la institutii si populatie

Veniturile reduse ale populatiei ce conduc la neincasare contravalorii serviciului executat

Lipsa fondurilor de investitie pentru reabilitarea instalatiilor interioare si a contorizarii individuale

Influenta si implicarea politicului in problemele administrative ale societatii

Lipsa unei strategii clare in domeniul asigurarii serviciului de alimentare cu energie TERM la nivel de municipiu

Legislatie pe alocuri lacunara

Oferta de forta de munca scazuta

CAPITOLUL 4

CONCLUZII SI PROPUNERI

Activitatile SC TERM SA Targoviste trebuie sa fie concepute si derulate in asa fel incat sa permita asigurarea calitatii serviciului de furnizare a energiei termice si apa calda de consum in sistem centralizat pentru satisfacerea cerintelor (nevoilor) clientilor.

Totodata, societatea trebuie sa asigure imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea noxelor si folosirea resurselor energetice regenerabile.

Aceasta analiza SWOT furnizeaza informatii care ajuta la utilizarea resurselor si capabilitatilor organizatiei la conditiile si riscurile din mediul extern foarte complex in care opereaza.

Prin implementarea proiectului „Cogenerare Municipala Targoviste”, realizat in colaborare cu un partener din Olanda, societatea a modernizat sursa de producere energie termica, avand in prezent avantajul producerii energiei termice in conditii de inalta eficienta, prin cogenerare.

Exista insa multe probleme atat in mediul intern al societatii cat si in mediul extern ce necesita a fi rezolvate.

In urma analizei SWOT, societatea trebuie sa aiba ca obiective majore strategice urmatoarele:

stoparea fenomenului de debransare a consumatorilor de energie termica

atragerea de noi clienti

schimbarea sistemului de alimentare in interiorul condominiului in sistem de alimentare pe orizontala care sa permita individualizarea consumului

infiintarea unui compartiment de relatii cu publicul

desfasurarea de activitati de promovare a produsului

reducerea pierderilor pe retelele de transport si distributie

atragerea de fonduri guvernamentale si europene

cresterea salariilor si stimulente pentru mentinerea personalului pregatit si atragerea persoanelor tinere in vederea angajarii.

In prezent, alimentarea cu caldura a consumatorilor conectati la sistemul centralizat se face

printr-o retea de termoficare construita la nivelul anilor 60-70.

Cel mai mare avantaj al C.E.T. Targoviste Sud este ca majoritatea echipamentelor de producere energie TERM sunt in cogenerare si ca aceste echipamente sunt noi (au fost puse in functiune la sfarsitul anului 2006).

Tinand seama si de vechimea retelei, respectiv de starea actuala a izolatiei, reteaua de transport si distributie energie TERM trebuie modernizata. De altfel, societatea a si inceput un program de modernizare al acestor retele.

4.1. Propuneri

Din analizele efectuate, a rezultat ca activitatea de transport si distributie a energiei termice in Municipiul Targoviste se realizeaza cu pierderi importante. Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica si reducerea acestor pierderi se poate realiza prin investitii care trebuie sa fie concentrate asupra partii de transport si distributie a energiei termice.

Rolul Administratiei Locale in implementarea proiectului de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica este determinant. Cele mai importante masuri care trebuie luate in acest sens sunt:

organizarea unei Unitati de Management Local a proiectului de reabilitare a sistemului de producere, transport si distributie a energiei termice din Municipiul Targoviste;

asigurarea derularii in bune conditii a tuturor etapelor premergatoare derularii efective a investitiei prevazute in programul de reabilitare: realizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, acordarea tuturor avizelor necesare demararii lucrarilor;

incurajarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica in vederea asigurarii confortului la standarde europene;

realizarea de Campanii de Informare privind efectele benefice ale sistemului centralizat (efectele pozitive asupra mediului precum si a sigurantei)

implementarea unei politici de tarifare binomiala, care sa asigure un flux de bani catre rambursarea sumelor care au fost alocate pentru reabilitarea sistemului.

asigurarea unei politici sociale capabile sa reprezinte un instrument de folos celor care au nevoie de sprijin.

comunicarea permanente cu beneficiarii finali, pentru obtinerea sprijinului populatiei in derularea fara probleme a planurilor stabilite.

intensificarea programului de reabilitare TERM a cladirilor pentru cresterea eficientei energetice la consumatorul final.

Sursele de capital pentru acoperirea necesarului investitional pot fi:

programe promovate la nivel national: Programul Termoficare 2006-2015 Calitate si Eficienta, Programul de Reabilitare TERM a cladirilor, Programul de eficienta energetica, destinaet finantarii unei parti din investitia necesara reabilitarii sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica;

alocatiile bugetare;

autofinantarea, inclusiv print-o forma directa sau indirecta de listare a valorii de piata a Sistemului de producere, transport si distributie implicat in proiect;

parteneriatul public-privat;

fonduri strucurale si de coeziune;

credite directe obtinute de la banci de dezvoltare sau de investitii;

finantare de proiect, cel putin unul din finantatorii proiectului fiind o entitate privata straina.

BIBLIOGRAFIE

1.

Androniceanu Armenia – Management Public, Editura Universitara, Bucuresti 2006

2.

Batrancea Ion – Analiza diagnostic si evolutia societatilor comerciale, Editura Dacia, Cluj Napoca, 1998

3.

Nicolescu Ovidiu – Management, Editura Economica, Bucuresti 1996

4.

Nicolescu Ovidiu – Strategii manageriale de firma, Editura Economica, Bucuresti 1996

5.

Nicolescu Ovidiu – Sisteme, metode si tehnici manageriale ale organizatiei, Editura Economica, Bucuresti 2000

6.

Plumb Ion – coordonator – Managementul serviciilor publice, Editura ASE, Bucuresti 2003

7.

Plumb Ion – coordonator – Abordari moderne in managementul si economia organizatiei: vol 2 Managementul pe domenii de activitate, Editura Economica, Bucuresti 2003

8.

Popescu Constanta- Managementul Serviciilor Publice - note de curs - Universitatea Valahia Targoviste 2008

9.

Stegaroiu Ion– Comunicare manageriala - note de curs - Universitatea Valahia Targoviste 2008

10.

Tanasescu Dorina – “ Marketing in serviciile publice “, note de curs - Universitatea Valahia Targoviste 2008

11.

*** HG 320/2006 privind aprobarea Programului national pentru reducerea costurilor cu energia pentru populatie, prin cresterea eficientei energetice si utilizarea energiei regenerabile in anul 2006

12.

*** Legea 56/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei

13.

*** Legea 51/2006 a serviciilor comunitare publice

14.

*** Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie TERM

15.

*** HG 48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru incalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie TERM.

16.

*** Legea 260/2006 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea TERM a unor cladiri de locuit multietajate

17.

*** Programul de Guvernare 2009-2012

18.

*** Arhiva S.C. TERM S.A – Documente privind istoricul serviciilor publice

19.

*** Protocolul de la Kyoto cu privire la emisiile de CO

20.

*** Strategia locala de alimentare cu energie TERM in Municipiul Targoviste aprobata in Consiliul Local Targoviste in iunie -2007Nota: Datele sunt obtinute din evidentele statistice ale societatiiPolitica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1993
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site