Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENT BANCAR

management+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENT BANCAR

1. Banca . Concept si functii de baza ale bancii in economieO banca poate fi definita ca o institutie care mobilizeaza mijloace banesti disponibile , finanteaza si crediteaza pers. fizice si juridice , organizeaza si efectueaza decontarile si platile in cadrul economiei nat  si in relatiile cu celelalte state cu scopul de a obtine profit

O banca indeplineste urm. functii

1. Functia de depozit :

-efectuarea de operatiuni de depozitare la vedere si la termen,in cont ,cu numerar si cu titluri

-efectuarea de operatiuni de depozitare si trezorerie pentru obiecte de valoare aflate in proprietatea unor persoane fizice sau juridice

2.Functia de investitii

-acordarea de cretite

-participa in calitate de actionar la infiintarea unor institutii bancare sau nebancare

-achizitioneaza active financiare in nume propriu

3. Functia comerciala

-realizarea de incasari si plati in valuta si lei

-cumpara si vinde valuta,efecte de comert

-efectueaza operatiuni de scontare si rescontare a efectelor de comert

-efectueaza operatiuni de schimb valutar si operatiuni de arbitrajare pe pietele monetare internationale

-participa la tranzactii externe financiare si de credit

-cumpara si vinde aur si metale pretioase,monede

-presteaza servicii bancare,expertizare tehnica,economica si financiara

2. Rolul managementului bancar in obtinerea performantelor bancii

Performantele bancii depind de cal managementului calitatea care este evoluata prin rezultatele obtinute in urma deciziilor manageriale .

Pentru a avea performante manageriale trebuie sa aiba in vedere urm elem :

- un sistem de informatii competitiv

- selectia pietelor si produselor potrivite

- recompensarea personalului bancii in functie de performante

- cunoasterea tehnicilor si instrumentelor fin

- gestionarea fin lunara

- elaborarea de strategii echilibrate pornind de la performantele anterioare

Luand in considerare a celor patru elemente ar genera urm efecte favorabile :

- banca va tinde sa ajunga la mai putini manageri si functionari neperformantei

- reducerea chelt cu salariile

- cresterea performantelor bancare

- cunoasterea instrumentelor si tehnicilor fin

3. Influenta factorilor de mediu asupra managementului bancar

Bancile sunt intermediari financiari care ofera servicii financiare unitatilor cu surplus si deficit din economie.Rolul bancilor in economie este de a umple diversele dorinte ale celor care imprumuta ,cat si a celor care dau imprumuturi in economie.Astfel de dorinte se refera la marimea,maturitatea,lichiditatea,rambursabilitatea si riscul.

Banca functioneaza sub impactul unor factori de mediu economic pe care ii numim factorii mediului ambiant : reglementari bancare , concurenta , factori psihologici care pot influenta rentabilitatea si eficienta activ bancare .

Prima categorie de factori ai mediului ambiant o reprezinta politica economica a statului.Infaptuirea politicii economice a statului se realizeaza prin intermediul politicii financiare,monetare,fiscale,de credit si valutare in scopul realizarii obiectivelor propuse de executiv.

A doua categorie de factori ai mediului ambiant cu actiune directa asupra activitatii bancare sunt reglementarile bancare emise de BNR.

4. Resursele bancare . Resursele bancare proprii. Managementul pasivelor

Resursele bancilor sunt constituite din resurse proprii si resurse atrase.

Dpdv al gradului de stabilitate ,resursele proprii cuprind :

-resurse stabile,care pot fi plasate pe termen lung ,constituite din capitalul social,cash,fondul de rezerva,primele legate de capitalul social varsat

-resurse temporare,care pot fi plasate pe termen foarte scurt si scurt,constituite din rezerva generala pt riscul de credit,provizioanele pt riscul de credit,dividendele de plata,impozitele constituite pana devin exigibile.

Resursele atrase constituie partea cea mai activa din resursele bancii ,pe seama acestora banca isi poate indeplini functia de investitii in economie.

Dpdv teoretic , cap bancar imdeplineste urm functii :

1. protejeaza deponentii in eventualitatea insolvabilitatii si lichidarii bancii

2. absoarbe pierderile neanticipate pt a mentine increderea

3. serveste la achizitionarea de cladiri si echipamente pt desf activ

4. serveste ca o limita impusa ( Norma Cooke) pt expansiunea nejustificata a activelor

In vederea satisfacerii nevoilor de capital,managementul bancar trebuie sa ia in considerare urmatoarele elemente :

-reglementarile bancare privind capitalul bancii

-posibilitatile bancii de crestere a capitalului

5. Resursele bancare . Resursele bancare atrase ale bancii

Categorii de resurse atrase . In fct de caracateristicile acestora sunt :

1. Resursele depozit : sunt acele resurse pe care banca le poate avea in portofoliu ei

-conturile de disponibilitati

-depozitele de economii la vedere

-depozitele de economii la termen

-certificate de depozit

-depozitele publice de economii la vedere ale institutiilor financiare

-depozitele corespondente ale altor banci

-sumele in tranzit intre unitatile bancii

2. Resursele nondepozit

-imprumuturi de la BNR

-imprumuturi de pe piata interbancara de la alte banci

-vanzarea temporara a bonurilor de trezorerie si a obligatiunilor guvernamentale sau a altor hartii de valoare pe care banca le are in portofoliul ei.

Deci managementul bancar la alegerea resurselor atrase trebuie sa tina cont de :

1. costul resursei

2. chelt suplimentare privin asigurarea resursei

3. contributia resursei la mentinerea lichiditatii bancii

4. sensibilitatea resursei la fluctuatiile ratei dobanzii

6. Costul resurselor bancare

Evaluarea costului resurselor ii permite bancii sa compare pretul diferitelor categorii de resurse si sa se asigure ca activele au un pret ridicat,care-i permit sa-si acopere costurile si sa ofere actionarilor un castig cat mai mare.

Metoda aplicata in banci pentru determinarea costului resurselor are la baza metoda costului marginal al resurselor.

Costul marginal al resurselor independente : (depozite , imprumutui de pe piata interbancare , etc. ) au costuri marginale distinctive , care variaza in functie de ratele dobanzii de piata , costurile de operare , promovare.

Costul marginal al resurselor totale metoda ia in considerare toate costurile aferente fiecarei resurse . Metoda impune urm etape

1. estimarea valorii activului care urmeaza a fi finantat

2. det costului marginal al fiecarei resurse

3. estimarea ratei de recuperare a investitiei actionarilor in banca pe care managementului vrea sa o atinga

7. Principiile fundamentale ale investiilor bancare. Managementul activelor

Creditele acordate intrep sunt expuse riscului de a nu fi rambursate la scadenta . Riscul de nerambursare poate interveni din urm cauze :

a) din cauza debitorului , respectiv , si in special , din cauza situatiei fin , de productie sau de comercializare , precum si de competenta managementului intrep

b) din cauza sectorului sau ramurii in care activeaza debitorul

c) din cauza situatiei de ansamblu a ec nat - criza generala care afecteaza toata ec nat.

d) din cauza bancii

Obtinerea profitului reprez scopul investitiilor pe care banca le face . Bancile trebuie sa gestioneze in mod eficient activele pt a creste profitul/cap propriu in vederea atingerii obiectivului fundamental . Fiecare banca urmareste maximizarea profitului pt a multumi pe actionarii salariati sa-si acopere eventualele pierderi si sa-si constituie rezerve legale conform reglementarilor impuse de autoritati. Obtinerea unui profit mare nu este numai un scop in sine ci si o necesitate pt asigurarea unei pozitii fin sanatoase a bancii in cadrul sist bancar.

8. Tipuri de investitii bancare

Principalele tipuru de investitii bancare practicate in sist bancar romanesc sunt :

a) creditele de orice fel acordate pers fizice si juridice

b) plasamentele pe piata interbancara

c) plasamentele in titluri financiare

Creditarea agentilor economici

Promovarea unor afaceri eficiente si implicit credite de calitate depinde de calitatea investigatiei pe care banca o face privind baza de credit a solicitantului.

Bancile trebuie sa evalueze riscurile cu care au de-a face in creditarea unei afaceri,sa cerceteze motivul imprumutului si sa identifice sursele de restituire care depind de derularea afacerii pe care o crediteaza.

Creditarea persoanelor fizice

Bancile acorda credite persoanelor fizice atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

In vederea acordarii creditului ,banca solicita garantii,de obicei bunul care face obiectul creditului este luat garantie prin constituirea unei ipoteci asupra acestuia in favoarea bancilor.

Plasamentele pe piata interbancara

Bancile pot face plasamente la celelalte banci in vederea fructificarii tuturor fondurilor de care dispun.Rata dobanzii pe aceasta piata este determinata de cererea si oferta de bani.Plasamentele pe aceasta piata nu prezinta risc.

Plasamente in titluri financiare

In perioada de recensiune cand cererea de credite este scazuta.bancile plaseaza fondurile in titluri financiare,iar in perioada de boom economic cand cererea de credite este mare,bancile isi vand o parte din titlurile financiare pentru a face fata cererii de credite.

9. Categorii de credite pentru agentii economici

1. Credite pentru exploatare

a) creditele pe baza fluxului de lichiditati (cash-flow )

- se acorda pentru o perioada de cel mult 12 luni

b) credite prin cont curent ( linii de credit)

-se acorda pe o perioada de un trimestru

c) credite de scont

-scontarea consta in aceea ca beneficiarul unui efect de comert poate sa-si transforme creanta pe care o are asupra unui tert intr-o suma lichida fara sa mai astepte scadenta

d) forfetarea

-reprezinta o modalitate de finantare in comertul international,pe termen lung si mediu,care consta in cumpararea de catre banca a unor creante rezultate din operatiuni de export,in schimbul unei sume de bani numita scont,urmand ca banca sa recupereze contravaloarea acesteia de la debitorul importator

e) factoring

-este un mecanism de finantare pe termen scurt de catre banca prin preluarea facturilor de la clientul beneficiar al acestora,contra unei sume de bani numita agio

2. Credite pentru investitii : creditele destinate investitiilor sunt acordate pe per scurte (12luni) , medii 1-5 ani si lungi 5-10 ani . Banca finanteaza 80% din val investitiei , restul de 20% trebuie sa fie asigurata din surse proprii ale investitorului.

10. Dobanda si managementul dobanzii. Teorii asupra dobanzii

Persoanele fizice si juridice acorda o atentie deosebita miscarilor nivelului ratei dobanzii.Creditorii bancilor prefera un nivel ridicat al ratei dobanzii care sa le aduca venituri mari ,debitorii,in schimb,prefera un nivel scazut al ratei dobanzii pentru a plati mai putin.

Nivelul ratei dobanzii variaza direct proportional cu evolutia ratei inflatiei si a ciclului de afaceri.

1.teoria fondurilor de imprumut

Fondurile de imprumut reprezinta totalitatea disponibilitatilor pe care le ofera cei care dau cu imprumut si nevoia de credite a solicitantilor.

Cererea de credit este determinata de nevoia de bani a tuturor participantilor pe piata.

Oferta reprezinta disponibilul celor care dau cu imprumut.

2.inflatia si nivelul ratei dobanzii

Exista o relatie directa intre nivelul ratei dobanzii si nivelul ratei inflatiei.Ratele dobanzii scad atunci cand nivelul ratei inflatiei este mic.Daca rata inflatiei creste,bancile vor avea retineri in acordarea de credite,deoarece castigurile viitoare din dobanzi vor scadea.

3.rata dobanzii si ciclul intreprinderii

Multi analisti considera ca nivelul ratei dobanzii si cresterea economica variaza proportional in timp.Rata dobanzii are tendinta sa creasca cand cheltuielile cresc si scade cand cheltuielile scad..

Economia unei tari este evaluata in functie de evolutia produsului intern brut.

11. Factorii care determina nivelul dobanzii

Fiecare banca isi calculeaza o rata activa de baza a dobanzii , rata in jurul careia graviteaza ratele dif categorii de credite . La stabilirea ratei active de baza a dobanzii managementului ia in considerare urm factori :

a) nivelul ratei dobanzii de pe piata monetara - constituie pt banci costul dobanzii aferent resurselor pe care acestea le achizitioneaza .

b) nivelul prognozat al inflatiei - exista o relatie directa intre nivelul ratei dobanzi si nivelul inflatiei .

i=r+pe daca pe = 0 atunci i=r

i = rata nominala a dobanzii r = rata reala a dobanzii , pe = rata inflatiei

c) pol monetara practicata de BNR - prin intermediul pol monetare conduse de BNR , statul intervine in ec pt a se asigura controlul lichiditatii ec in scopul de a asigura stabilitatea monedei nat.

d) costul de achizitie a resurselor - costurile de achizitie a resurselor cuprind atat costurile cu dobanda pe care banca o bonifica , cat si alete costuri cum ar fi : costul de operare , de asigurare a resursei , de marketing

e) rata de recuperare a investitiei actionarilor in banca - asigurarea unui nivel ridicat al ratei de recuperare a investitiei proprietarilor in banca - return on equity (ROE) constituie obiectivul fundamental al managementului din fiecare banca.

12. Determinarea nivelului ratei dobanzii

Nivelul dobanzilor bonificate (chelt cu dobanzi

Chelt cu asigurarea depozitelor in sist bancar-bancile contribuie cu 0 % aplicat la soldul depozitelor persoanelor fizice.

Chelt cu rezerva minima obligatorie-bancile sunt obligate sa constituie reserve minime obligatorii aferente depozitelor si disponibilitatilor atrase de la personae fizice si juridice exclusive banci)

Chelt generale cuprind : chelt cu salarii , asigurari sociale , intretinere , chirii , amortizari , taxe , administrative , reclama , publicitate , etc.

Costul marginal aferent fiecarei categorii de resurse se det

Cj = rata dob bonificate + cost asig. + cost privind rezerva oblig. + chelt gen.

1- % din activele care nu aduc castig

Elementele care stau la baza stabilirii nivelului dobanzii practicate sunt:

-gradul de risc al creditorului

-structura socioprofesionala a clientilor

-relatia cu clientul

13. Managementul ratei dobanzii

Managerii isi concentreaza atentia asupra riscului ratei dobanzii in mod deosebit, deoarece fluctuatia ratei dobanzii pune in pericol atat castigurile cat si intregul portofoliu bancar active,passive,capital propriu).

O banca care-si asuma un risc mic al ratei dobanzii va fi insensibila la modificarile ratei dobanzii.Toate bancile dispun de un management al activelor si pasivelor care evalueaza in mod regulat riscul ratei dobanzii.

Managementul discrepantei activ-pasiv (GAP) si calculul duratei (DGAP) ajuta pe manageri sa echilibreze rata dobanzii aferenta activelor cu rata dobanzii aferenta pasivelor precum si durata activelor cu durata pasivelor .

Fluctuatiile ratei dobanzii

Un GAP negativ

- daca ratele cresc cu acelasi procent in acelasi timp , chelt cu dobanzile cresc mai mult decat ven din dobanda

- cand ratele dobanzii scad cu acelasi procent in acelasi timp , mai multor pasive decat active li se atribuie un nou pret la rate mai scazute

Un GAP pozitiv :

- cand rata pe termen scurt creste , ven din dobanda creste mai mult decat chelt cu dobanda

- scaderile ratelor pe termen

scurt au efect opus , ven net din dobanda scade mai mult decat chelt cu dobanda

14. Metoda discrepantei GAP

Modelul de discrepanta este utilizat de catre management in planificarea ven net din dobanda pe termen scurt.

Bancile au un control minim asupra miscarilor ciclice ale economiei , a cererii de credite , asupra pol fiscale , monetare si a fluctuatiilor ratei dobanzii.

Metoda presupune urmatoarele etape :

-selectarea de catre management a orizontului de timp in cadrul caruia se va face analiza activelor si pasivelor sensibile la rata dobanzii.

-gruparea activelor si pasivelor pe orizonturi de timp in functie de scadenta sau termenul pe care li se pot stabili pretul

-stabilirea pretului

-calcularea discrepantei GAP

GAP=RSAs - RSPs

RSAs=active sensibile la rata dobanzii

RSPs=pasive sensibile la rata dobanzii

-interpretarea rezultatelor in functie de valoarea discrepantei GAP

15. Metoda discrepantei duratei DGAP

Schimbarile in val portofoliului de A fata de schimbarile in val portofoliului de P influenteaza val de piata a capitalului bancii . Riscul ratei dobanzii poate fi determinat comparand durata A cu cea a P din portofoliul bancii .

Managementul poate ajusta acest GAP de durata DGAP pt a proteja sau accepta riscul ratei dobanzii in scopul speculativ de a castiga din schimbarile in rata dobanzii.

Dpdv conceptual , durata reprez timpul mediu de recuperare a val initiale a unui instrument de val . Durata de recuperare este si un indicator de sensibilitate , care exprima variatia valorii unui A la variatia dobanzii.

Analiza duratei ia in considerare faptul ca nesincronizarea intrarilor de cash cu iesirile de cash duce la aparitia riscului ratei dobanzii.

Daca DGAP este pozitiv,venitul net din dobanda se va diminua cand cresc ratele dobanzii si va creste in caz contrar.

Daca DGAP este negativ situatia este inversa .

Daca DGAP este 0 ,riscul ratei dobanzii este eliminat.

16. Comparatii intre GAP si DGAP

Cele 2 metode sunt folosite in aceeasi masura in gestionarea ratei dobanzii.

Analiza GAP pune accentul pe volatilitatea venitului net din dobanda in orizonturi de timp distincte.

Analiza DGAP pune accent pe variatia valorii de piata a capitalului,activelor si pasivelor bancii.

Puncte tari si slabe ale GAP-ului

Puncte slabe :

- nu tine cont de frecventa schimbarilor ratei dobanzii

- se ignora evolutia val banilor in timp in cadrul orizonturilor , nu se diferentiaza cash-flow-ul de la inceputul orizontului si cel de la sf orizontului

- se ignora modificarile valorice ale A si P care apar la fluctuatiile ratei dobanzii .

-nu ia in considerare valoarea de piata a portofoliului bancii.

Puncte tari si slabe ale DGAP-ului

Puncte slabe :

- este greu de det cu precizie durata , determinarea facandu-se intr-un mod subiectiv , pe presupuneri

-necesita un volum mare de informatii

-monitorizarea cash-flow -ului trebuie facuta in mod constant

- analiza corecta a duratei impune ca fiecare cash-flow sa fie actualizat

- banca trebuie sa isi monitorizeze continuu si sa-si ajusteze durata portofoliului ei.

-este extremde subiectiva,greoaie si se realizeaza cu eforturi mari.

17. Managementul riscului.

18. Riscul in acivitatea bancara

Notiunea de risc poate fi definita ca un angajament care poarta o incertitudine datorita probabilitatii de castig sau pierdere. Managementul riscului constituie o sarcina extrem de complexa si importanta a managementului bancar . Asumarea unor riscuti atrage dupa sine si castiguri mai mari .

Literatura de specialitate clasifica riscurile specifice activ bancare in : riscuri fin , comerciale si de mediu.

 1. Riscuri financiare :
 1. sunt riscuri specifice operatiunilor de creditare.
 2. sunt strict legate de structura bilantului coontabilo
 3. sunt foarte sensibile la dezechilibre care pot sa apara in compozitia resurselor si plasamentelor bancii.
 4. sunt singurele riscuri care pot fi generate,gestionate,amplificate sau eliminate de managementul bancar.

Formele sub care se manifesta sunt :

- riscul de credit

- riscul ratei dobanzii

- riscul de lichidare

- riscul de schimb valutar

- riscul insolvabilitatii

2. Riscuri comerciale :

-sunt riscuri generate de inadaptibilitatea bancii la noile servicii si produse ca urmare a unui slab serviciu de marketing si lipsa de talent managerial pentru noile piete

Formele sub care se manifesta sunt ;

-riscul de produs-serviciu

-riscul de piata

-riscul de imagine comerciala

3. Riscuri de mediu :

-sunt riscuri asupra carora banca fie nu are control,fie are un control limitat.

Formele sub care se manifesta sunt :

-riscul de deficit

-riscul economic

-riscul competitional

-riscul de reglementare

19. Riscul de credit

Riscul de credit poate fi definit ca riscul ca dobanda , creditul sau ambele sa nu fie rambursate la scadenta sau sa fie rambursate partial.

Acest risc este specific bancilor a caror functie importanta in economie este creditarea.

Desi motivul este acelasi,incapacitatea de rambursare a creditului de catre imprumutati,cauzele sunt diferite,de aceea se impune o abordare distincta a riscului de creditare :

-riscul aferent particularilor si intreprinderilor

-riscul de tara

Riscul aferent particularilor si intreprinderilor

In cazul particularilor si intreprinderilor,incapacitatea de rambursare este fie decalajul dintre venituri si cheltuieli,fie necinstea imprumutantului,care este un risc dificil de anticipat de catre banca care nu dispune de informatii suficiente pentru a anticipa un astfel de comportament.

Managementul riscului de credit presupune :

1.prevenirea riscului

-divizarea riscului

-constituirea garantiilor

2.masurarea riscului de credit

-stabilirea unei limite maxime a activelor cu risc fata de fondurile proprii ale bancii

-masurarea riscurilor la care banca este expusa prin evaluarea periodica a portofoliului de credit.

Riscul de tara

-este un tip de risc specific ,impus de operatiuni financiar-bancare cu operatori de peste frontiera.

-consta in probabilitarea nerecuperarii creantelor de catre banca creditoare.

-nu se utilizeaza in relatiile cu bntoate tarile,ci numai cu tarile slab dezvoltate.

20. Riscul ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii se datoreaza fluctuatiilor in nivelul ratei dobanzii , atat la A , cat si la P din portofoliul bancii.

Riscul ratei dobanzii se repercuteaza asupra bancii sub doua forme :

- prima forma consta in pierderi ca urmare a unei variatii neconvenabile a ratei dobanzaii

- a doua forma consta in deteriorarea situatiei patrimoniale a bancii ca urmare a variatiei ratei dobanzii

Riscul ratei dobanzii apare atat ca urmare a detinerii de A si P cu dobanda fixa , care difera ca scadenta si pret.

Managementul riscului ratei dobanzii consta in masurarea riscului si gestiunea acestuia.

A masura riscul ratei dobanzii presupune determinarea pozitiei bancii fata de riscul de dobanda aferent activelor si pasiveor cu dobanda fixa,cat si a activelor si pasivelor cu dobanda variabila.

Determinarea pozitiei bancii fata de riscul de dobando consta in :

-determinarea discrepantei (metoda GAP) dintre activele si pasivele cu dobanda variabila pe care banca le are in portofoliul ei

-determinarea duratei de recuperare(metoda DGAP)

Gestiunea riscului consta pe de o parte in mentinerea GAP-ului si DGAP-ului la valoarea zero , respectiv sa se realizeze o egalitate intre duratele de recuperare a A si P , iar pe de alta parte , acoperirea riscului

21. Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate consta in probabilitatea ca banca sa nu-si poata onora platile fata de clienti , ca urmare a devierii proportiei dintre creditele pe termen lung si creditele pe termen scurt si a necorelarii cu structura pasivelor bancii.

Plasamentele pe termen lung sunt in general mai mari decat resursele pe termen lung ale bancii,din aceasta cauzas bancile se confrunta cu doua situatii distincte :

-sa nu-si poata onora angajamentele pe termen scurt

-sa aiba resurse cu scadenta mica ,in timp ce plasamentele au scadenta mare.

Bancile au posibilitatea ca prin folosirea unor tehnici specifice sa elimine pana la reducere riscul de lichiditate. Aceste tehnici vizeaza resursele si plasamentele bancii.

Tehnicile folosite pentru protejarea impotriva riscului de lichiditate sunt :

-atragerea depozitelor de la populatie.

-cautarea unor depozite stabile

-cresterea fondurilor proprii

-refinantarea.

Factorul esential al gestiunii riscului de lichiditate este acela de a gasi cai de acces pentru banca pe diferite piete,care sa-i permita o ajustare rapida a graficului de scadente active-pasive cu minimum de cheltuieli.

22. Riscul de schimb valutar

Detinerea activelor si pasivelor in devize face ca banca sa fie expusa riscului de schimb,ca urmare a variatiei cursului de schimb valutar.

Riscul de schimb valutar si riscul dobanzii se intrepatrund pt ca , cumpararea sau vanzarea la termen a valutei , da nastere riscului de schimb , iar plasarea cap astfel obtinut da nastere riscului de dobanda.

In vederea tratarii riscului de schimb valutar se impune mai intai clarificarea unor notiuni

- pozitia globala a schimbului la un moment dat

- pozitia schimbului in valuta

- pozitia schimbului in numerar pe loc si pozitia schimbului la termen.

Protejarea , limitarea sau acoperirea riscului de schimbpresupune atat diversificarea portofoliului de active si pasive in valuta,cat si utilizarea unor tehnici de reducere a riscului.

Riscul de schimb se masoara prin det pozitiei de schimb aferente fiecarei valute in parte tinand cont de scadenta creantelor si datoriilor.

23. Riscul insolvabilitatii

Riscul insolvabilitatii :

-este consecinta manifestarii unuia sau mai multor riscuri prezentate si pe care banca nu le-a prevenit.

-arata cat din valoarea fondurilor proprii ale bancii poate cadea inainte ca pozitia creditorilor ei sa fie pusa in pericol.

Gestiunea acestui risc tine de marimea fondurilor proprii ale bancii ,deoarece indiferent de eficacitatea actiunilor intreprinse pentru a gestiona riscurile,aparitia pierderilor este posibila mereu,de unde necesitatea maririi permanente a fondurilor proprii.

Bancile care accepta un nivel mare de riscuri sunt obligate sa-si consolideze fondurile proprii chiar peste nivelul prevazut de autoritatile bancare.

Se impune adaptarea permanenta a bilantului bancii la nivelul riscurilor considerate acceptabile de managementul bancii , de actionari , creditori precum si de autoritatile bancare. In Romania , reglementarile privesc riscul de lichiditate , de credit , de solvabilitate si de schimb valutar.

24.Eficienta activitatii bancare

Obiectivul managementului bancar este maximizarea valorii investitiei proprietarilor in banca.

Bancile opereaza cu resurse imprumutate care sunt un multiplu substantial al cap propriu. Acest lucru impune atingerea unei rentabilitati mari pt a mentine pe proprietari care sunt direct interesati de ceea ce se intampla cu investitia lor.

Valoarea investitiei proprietarilor in banca depinde atat de marimea profitului obtinut de banca (de eficienta utilizarii capitalului actionarilor si a resurselor atrase),cat si de riscurile asumate si ce prospectiva ofera viitorul.

Pretul de piata al actiunilor este cel mai bun indicator al valorii investitiei proprietarilor in banca,pentru ca reflecta evaluarea performantelor de catre piata.

Calculul indicatorilor de eficienta este necesar din urm motive :

- permite compararea indicatorilor aferenti per precedente cu val obiectiv planificate de catre managementul bancii , precum si stabilirea abaterilor

- ajuta managementul bancii sa stabileasca obiectivele privind dimensiunea compromisurilor intre risc si profit la care banca poate fi rentabila

25. Indicatori de apreciere a eficientei bancare(scrieti de la sub 27 si 28 pentru completare)

Indicatori de rentabilitate :

 1. rentabilitatea cap propriu ROE ,
 2. rentabilitatea activelor ROA ,
 3. marja dobanzii ,
 4. ponderea pierderilor din credite in total credite (Rpc) ,
 5. rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp)

Indicatori de risc :

 1. riscul de credit ,
 2. riscul de lichiditate ,
 3. riscul ratei dobanzii ,
 4. riscul insolvabilitatii

26. Interrelatia dintre profit si risc

Rentabilitatea creste prin asumarea unui risc mai mare dintre cele patru categorii de risc fin ( credit , dobanda , lichiditate , capital) .

Pentru a-si creste renatabilitaea banca poate sa isi asume si un risc de credit mai mare. Prognozarea profiturilor si riscurilor viitoare in vederea evaluarii interrelatiei dintre profit si risc impune parcurgerea urm. etape :

1. masurarea ratelor de rentabilitate pt fiecare dintre cele patru categorii de risc .

2. evaluarea corectitudinii si a fair-play-ului managementului bancii , det punctelor forte si slabe ale pietei

3. det eterogenitatii obiectivelor de risc in conditiile prognozate in viitor , avand in vedere faptul ca riscul combinat trebuie sa conduca la obtinerea unei rentabilitati pe care banca si-a propus sa o atinga

4. evaluarea calitatii managementului riscului.

Odata stabilita pozitia rentabilitati-risc se pot simula diverse situatii de rentabilitate-risc , oferind astfel solutii pt viitor  in vederea gestionarii eficiente a resurselor si plasamentelor bancii.

27. Indicatori de rentabilitate

1. Rentabilitatea cap propriu ROE ( return on equity) - arata proprietarilor eficienta cu care managementul le utilizeaza cap investit in banca. Se det astfel :

ROE = Profit brut x 100 sau ROE = Profit net x 100

Cap propriu Cap propriu

Roe = masoara rata de recuperare a investitiei actionarilor bancii .

2.Rentabilitatea activelor ROA (return of assets) - reflecta cap managementului bancii de a folosi eficient resursele de care dispune banca in scopul maximizarii profitului. Se det astfel :

ROA = Profit net x 100

Active

Intre ROE si ROA exista urmat. Relatie :

ROE = ROA x Active x 100 = (ROA x GI) x 100

Cap propriu

3.Marja dobanzii - exprima eficienta utilizarii de catre managementul bancii a resurselor imprumutate sau castigul obtinut de banca din investitiile facute pe seama resurselor atrase. Se det. Astfel :

Mb = ( Dobanzi incasate - Dobanzi bonificate ) x 100

A purtatoare de dobanzi P purtatoare de dobanzi

4.Ponderea pierderilor din credite in total credite (Ppc) - exprima eficienta activ de creditare a bancii.

Ppc = Pierderi din credite x 100

total credite

5.Rata solvabilitatii patrimoniale (Rsp) -  este opusul gradului de indatorare al bancii. Se det astfel :

Rsp = Cap propriu x 100

Active

28. Indicatori de risc

1. Riscul de credit - consta in probabilitatea ca dobanda si (sau) imprumutul sa nu fie rambursate de imprumutat confom contractului. Indicatori :

Rata creditelor restante = Credite restante x 100

Total credite

Gradul de acoperire a riscului de credite = Provizioane de risc constituite x 100

Provizioane de risc necesar

2.Riscul de lichiditate - este consecinta nerambursari creditelor sau a unor retrageri masive si neasteptate a depozitelor de catre clienti. Indicatori :

Re = Active lichide x 100

Pasive lichide

3.Riscul ratei dobanzii - este conseciinta fluctuatiei ratei dobanzii. Indicatori :

Rd = Active sensibile la fluctuatiile ratei dobanzii

Pasive sensibile la fluctuatiile ratei dobanzii

4.Riscul insolvabilitatii - este conseciinta proaste a portofoliului de investii al bancii. Indicatori :

Ri = Fonduri proprii x 100 > = 8%

Active ponderate in fct de risc

29. Analiza influentei resurselor si plasamentelor asupra eficientei bancii

La baza analizei stau rapoartele anuale publicate pe ultimii doi ani a trei banci comerciale a caror filosofie manageriala este complet diferita dar care , pot da o imagine de ansamblu a sist bancar romanesc :

- banca cu capital majoritar de stat (banca cu traditie ),care urmeaza a fi privatizata,una din cele mai performante banci cu capital de stat din sistemul bancar romanesc

- banca cu capital autohton si strain ( banca docila),una din cele mai prudente banci din sistemul bancar romanesc

- banca cu capital privat autohton si strain ( banca expansionista),este una din cele mai riscante banci din sistemul bancar romanesc

Efortul de supravietuire al bancii este prins in nivelul indicatorilor de risc la care banca este expusa . Riscul mare de credit a generat riscul de lichiditate a carui gestiune banca este fortata sa atraga resurse scumpe cu dobanzi fixe care antreneaza cresterea riscului ratei dobanzii

30. Rentabilitatea resurselor si plasamentelor la nivelul unitatilor teritoriale

Multe banci fac mari eforturi pt a-si imbunatati metodele de det a rentabilitatii unitatilor din teritoriu, in special pe tipuri de plasamente si clienti , pt a identifica punctele slabe si forte ale activ de creditare

De cele mai multe ori instrumentele folosite sunt fie insuficiente , cum ar fi indicatorii de volum : sold credite , dobanz , resurse atrase , fie nu isi ating scopul .

In teritoriu , unitatile actioneaza ca mandatare a centralei bancii , relatiile unitatii cu centrala sunt relatii formale , stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare a bancii , aprobat de AGA.

Activitatea de creditare a unitatilor din teritoriu este influentata de centrala prin :

norme de creditare,

plafon de credite

competenta de aprobare a creditelor ,

nivelul dobanzilor si comisioanelor ,

furnizarea de lichiditati si fonduri in vederea completarii resurselor proprii pt a face fata cererilor de credite.

Echilibrarea de ansamblu a resurselor si plasamentelor unitatilor din teritoriu este facuta prin intermediul trezoreriei centrale.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2354
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved