Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane

MANAGEMENTUL SIGURANTEI NAVEI SI PROTECTIEI MEDIULUI MARIN

management+ Font mai mare | - Font mai micManagementul sigurantei navei si protectiei mediului marin

1. INTRODUCERE

Documentatia sistemului de management al sigurantei asigura respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii, luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. Responsabilitatile armatorului sau administratorului sint serioase si nu lasa loc de interpretari si conflict intre companie si nave.Manualul este astfel structurat incit sa reflecte tipul de operare specific al navelor si managementului companiei, intr-o maniera explicita si practica, constituind o descriere scrisa si detaliata a procedurilor de operare adoptate pentru utilizarea navelor, identificind posibilele zone de risc si procedurile care trebuie sa fie adoptate pentru a elimina riscul si procedurile care trebuie utilizate in caz de urgenta. Bazat pe acest manual personalul de la tarm, al armatorului sau administratorului, va indeplini rolurile desemnate. Procedura de Auditare interna din Manualul sistemului este utilizata pentru a audita operarea cu succes a sistemului. Inregistrarea schimbului de informatii dintre vapoare si companie constituie o parte importanta a acestor auditari.

2. DISPOZITII GENERALE

Codul international de management al sigurantei (Codul I.S.M.) inseamna Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii, sub forma adoptata de catre Adunare Generala a IMO, asa cum ar putea fi modificat de catre IMO. Companie inseamna proprietarul navei sau oricare alta organizatie sau persoana, cum ar fi managerul sau agentul de inchiriere in regim de bareboat, care si-a asumat raspunderea pentru operarea navei de la proprietar si a acceptat sa se achite de toate sarcinile si responsabilitatile impuse prin cod. Administratie inseamna guvernul statului al carui pavilion nava a fost autorizata sa-l arboreze.

3. Obiective

Obiectivele manualului sistemului de management al sigurantei, in conformitate cu prevederile codului sint garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediului marin si a proprietatii. Obiectivele companiei in domeniul managementului sigurantei sint, intre altele, urmatoarele:

-asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole,

-stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate,

-imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atit la siguranta, cit si la protectia mediului marin.

Sistemul de management al sigurantei asigura: respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii; luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim.

4. Aplicarea codului

Prevederile acestui cod sint aplicate tuturor navelor prin prevederile functionale pentru sistemul de management al sigurantei. Manualul sistemului de management al sigurantei include:

-politicile de siguranta si protectie a mediului a companiei,

-referiri la instructiuni si proceduri care sa asigure operarea sigura a navelor si protectia mediului in conformitate cu legislatia tarii sub al carei pavilion se afla si internationala,

-nivelurile definite de autoritate si liniile de comunicatie dintre acestea si totodata dintre personalul de la tarm si cel navigant,

-referire la procedurile pentru raportarea accidentelor si non-conformitatilor,

-referire la procedurile pentru pregatirea si raspunsul in situatiile de urgenta,

-referire la procedurile pentru auditare interna si analize ale managementului.

4.1. POLITICILE COMPANIEI IN DOMENIUL SIGURANTEI SI PROTECTIEI MEDIULUI

Compania este obligata sa stabileasca politici in domeniul sigurantei si al protectiei mediului in care sa fie prezentat modul de realizare a obiectivelor de garantare a sigurantei pe mare, de prevenire a vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si de evitare a deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediului marin si a proprietatii. Politicile adoptate de companie in general sint urmatoarele:

-Politica economica a companiei.

-Politica de mediu si prevenire a poluarii.

-Politica referitoare la consumul de alcool si droguri.

-Politica referitoare la sanatate si siguranta.

-Politica referitoare la siguranta navei si a marfurilor.

Pentru a fi efective politicile companiei trebuie sa fie aplicate avind implicarea tuturor angajatilor. In consecinta toti angajatii trebuie sa coopereze cu managementul in eforturile depuse pentru a duce la indeplinire scopurile politicilor companiei si sa isi asume intreaga responsabilitate pentru a munci in siguranta. Ei nu trebuie, prin actiune sau omisiune, sa puna, constient, in pericol viata lor sau a colegilor lor.

Compania admite ca o comunicare efectiva, insotita de instructie si instruire in ceea ce priveste prevenirea accidentelor si practicile de sanatate si siguranta sint o parte importanta a politicii sale. Compania trebuie sa asigure punerea in aplicare si mentinerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atit la bordul navelor, cit si la tarm.

4.2. RESPONSABILITATILE SI AUTORITATEA COMPANIEI

In cazul in care entitatea responsabila pentru exploatarea navei este diferita de armator (managerul), armatorul trebuie sa transmita administratiei numele complet si detaliile acestei entitati. Compania a definit si stabilit, in scris, responsabilitatea, autoritatea si relatiile reciproce dintre toate persoanele insarcinate cu conducerea, executarea si verificarea activitatilor legate de siguranta si de prevenirea poluarii sau avind incidenta asupra lor.

Acestea sint reflectate atit in organigrama companiei, cit si in cea de la bordul navelor, unde sint evidentiate relatiile de colaborare dintre angajati, precum si in fisele posturilor, un model de referinta al acestora fiind pastrat in registrul de referinta al fiselor posturilor, conform procedurii "Angajare personal". Compania asigura resursele adecvate si suportul corespunzator de la tarm, in scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate sa-si indeplineasca functiile lor.

4.3. responsabilitatea PERSOANEI DESEMNATE

Pentru garantarea exploatarii in siguranta a fiecarei nave si pentru asigurarea legaturii dintre companie si persoanele de la bord, compania a desemnat o persoana de la tarm, care are acces direct la nivelul cel mai inalt al conducerii. Responsabilitatea si autoritatea persoanei desemnata includ:

-implementarea efectiva si mentinerea sistemului de management al sigurantei,

-desfasurarea auditurilor sistemului de management al sigurantei atit la bordul navei, cit si la tarm,

-investigarea rapoartelor de non-conformitate cu comandantii navelor si superintendentii,

-planificarea intrunirilor de analiza a sistemului si pastrarea inregistrarilor despre acestea,

-asigurarea ca sistemul de management al sigurantei este inteles de personalul navigant si de angajatii de la companie,

-conexiunea cu comandantii asupra aspectelor de rutina ale sistemului de management al sigurantei,

-identificarea cerintelor de instruire cu privire la personalul de la tarm implicat in sistemul de management al sigurantei,

-asigurarea ca exista resursele necesare si suport de la tarm, dupa cum este necesar,

-raportare directa catre presedinte asupra aspectelor semnificative din cadrul sistemului de management al sigurantei.

Aceasta persoana este explicit numita si toate responsabilitatile legate de acest aspect sint descrise in fisa postului pentru persoana desemnata.

Manualul de instrucTiuni pentru flotA

1.Scopuri Si obiective

Instructiunile pentru flota (nava) sint emise pentru a prezenta tuturor comandantilor, ofiterilor si personalului navigant politicile de operare ale companiei. Nici un astfel de set de instructiuni nu poate acoperi absolut tot si comandantul are dreptul de a alege actiunile care trebuie sa fie intreprinse in circumstante extraordinare. Comandantii vor fi ghidati in permanenta de responsabilitatile lor primare care sint siguranta vietii, siguranta navei, a marfurilor si protectia mediului marin.

Toate celelalte considerente sint secundare fata de acestea. Daca este necesara urmarea altor proceduri decit cele descrise in manual, comandantul trebuie sa raporteze companiei acest lucru cu prima ocazie, descriind circumstantele si oferind motive pentru o astfel de actiune. Scopul instructiunilor este de a oferi un cadru de lucru in care comandantii si ofiterii pot lucra in siguranta si eficient, fara a inhiba insa initiativa si libertatea de actiune atunci cind se confrunta cu o situatie neobisnuita. Compania trebuie sa faca toate eforturile pentru a recruta si pastra serviciile personalului navigant calificat corespunzator si care sint competenti pentru a-si indeplini sarcinile. Oricum sint necesare proceduri formale astfel incit toti cei vizati sa poata lucra impreuna catre aceleasi scopuri. Instructiunile trebuie sa fie revizuite periodic pentru a se asigura ca reflecta cu precizie cerintele si circumstantele curente.

2. Persoana desemnata DE la TArm

Pe linga responsabilitatile definite in "Manualul de Management al Sigurantei", Persoana desemnata la tarm poate sa aiba in plus urmatoarele responsabilitati:

-se asigura ca instructiunile flotei sint pastrate actualizate;

-pastreaza o copie a manualului de instructiuni pentru flota si a rapoartelor relevante;

-pastreaza contactul cu comandantii si ofiterii;

-inspecteaza fiecare nava la intervale planificate, pentru a vedea daca actiunile corective au fost luate;

-monitorizeaza operatiunile navelor prin verificarea lor, a minutelor intrunirilor de siguranta de la bordul navei, a rapoartelor deficientelor si non-conformitatilor, analizele sistemului de siguranta efectuate de comandant;

-organizeaza si efectueaza la bordul navei audituri pe probleme de siguranta;

-se asigura ca resursele si suportul solicitat de nava, este pus la dispozitie de catre de la companie;

-se asigura ca toate rapoartele deficientelor, non-conformitatilor, incidentelor si accidentelor sint investigate si inaintate persoanelor responsabile ale companiei, pentru stabilirea de actiuni potrivite;

-identificarea  instruirii necesare personalului de la nava, implicat in actiuni de siguranta si prevenire a poluarii;

3. ResponsabilitATi la bordul navei

a).Comandant

Comandantul are autoritatea si responsabilitatea completa pentru intreprinderea tuturor actiunilor necesare pentru siguranta, prevenirea poluarii si operarea eficienta a navei. In anumite situatii aceasta poate sa insemne deviatii de la procedurile documentate (Conform Rezolutiei IMO A . 443(XI)). Responsabilitatile comandantului sint descrise in fisa postului pentru postul de comandant.

b).Membrii echipajului

Membrii echipajului trebuie sa respecte in permanenta regulile si procedurile de operare de siguranta si prevenire a poluarii necesare si sa ia toate precautiunile necesare pentru a se proteja, a-i proteja pe colegi, nava, marfa si mediul. Cerintele specifice fiecarui post sint definite in documentatia "Manualului Sistemului de Management al sigurantei". Pentru tot personalul navigant de la bordul navei responsabilitatile sint descrise in fisele posturilor pe care fiecare angajat le primeste la angajare, o copie semnata aflindu-se in dosarul fiecarui angajat, din dosarul echipajului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2151
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved