Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


ANALIZA STATISTICA A DINAMICII PRETULUI DE VANZARE LA S.C. KAMIFRSH S.R.L.

Marketing+ Font mai mare | - Font mai micANALIZA STATISTICA A DINAMICII PRETULUI DE VANZARE LA S.C. KAMIFRSH S.R.L.O analiza singulara a vanzarilor nu este niciodata complet edificatoare, deoarece la un moment dat acestea depind in cea mai mare masura de oferta, adica de ce exista disponibil pe piata la momentul respectiv, cantitatea de marfa si mai ales pretul acesteia.

Analiza ofertei nu poate fi facuta insa separat de pretul acesteia, in ultima perioada acordandu-se o importanta deosebita analizei dinamicii preturilor.

O analiza completa presupune cercetarea bine directionata a ofertei firmei, aceasta fiind in mod deosebit interesata sa stabileasca modul cum produsele sale sunt primite si asimilate de piata si mai ales sa se pozitioneze, dupa acest criteriu, in raport cu firmele concurente.

3.1. Metode statistice de analiza a structurii ofertei de produse si a dinamicii acestora

Cercetarea ofertei presupune stabilirea cu exactitate a volumului si structurii acesteia, a factorilor de influenta, evaluarea dinamicii si a tendintelor in raport cu componentele sale .

Ca urmare, oferta poate fi studiata static, analizand situatia la un moment dat, sau dinamic, sesizand modificarile ce au loc in volumul si structura acesteia pe parcursul unei anumite perioade de timp.

Trebuie neaparat avut in vedere ca sunt multe situatiile in care oferta genereaza cerere si, ca urmare, aceasta latura a prospectarii pietei este absolut necesara, investigatiile referitoare la oferta nefiind de fapt complet separate de studierea cererii.

Ca si in cazul cercetarii cererii, sursele informatiilor necesare analizei pot fi secundare din datele statistice sau contabile ale firmei, sau informatii obtinute prin metoda sondajului de la purtatorii directi ai acestor informatii, adica de la vanzatori.

In continuare, vom analiza oferta Societatii Comerciale de fabricare si comercializare a produselor de panificatie. Datele cu privire la volumul fizic, cat si preturile de vanzare pentru inceputul si mijlocul anului 2008, se prezinta conform datelor din tabelul 3.1.1.

Dinamica ofertei de marfuri si a preturilor pentru a doua jumatate a anului 2008

Tabelul 3.1.1.

MARFA

CANTITATI (buc.)

PRET PE UNITATE (lei)

Ianuarie q0

Iunie q1

Ianuarie p0

Iunie p1

Chifle graham (A)

Batoane cu mac (B)

Cornuri cu gem (C)

Paine alba (D) (0,300 kg)

Paine alba (E) (0,500 kg)

Avand la dispozitie aceste date, ne propunem sa analizam dinamica ofertei din perspectiva valorii, volumului fizic si, bineinteles, a preturilor pe fiecare marfa in parte si pe total oferta, analizand modificarea relativa si absoluta a valorii vanzarilor si descompunerea pe factori de influenta, prin metoda indicilor.

Analiza dinamicii ofertei poate fi facuta si numai intuitiv, pe baza reprezentarii grafice a structurii vanzarilor de produse din perioada de baza si perioada curenta, sau numai a valorii din perioada de baza si perioada curenta.

Pentru aceasta vom nota cu:

0 - perioada de baza

1 - perioada curenta

v - valoarea produselor vandute

q - cantitatile vandute

p - preturi de vanzare

Tabelul 3.1.2.

Denumirea marfii

Valoarea marfurilor (mil.lei)

Indicii individuali

Perioada de baza (p0q0)

Perioada curenta (p1q1)

Perioada de baza cu p0 (p0q1)

Perioada de baza cu p1 (p1q0)

Valoare

Cantitate

Pret

Chifle graham (A)

Batoane cu mac (B)

Cornuri cu gem (C)

Paine alba (D) (0,300 kg)

Paine alba (E) (0,500 kg)

TOTAL

CONCLUZII

Pentru produsul "cornuri cu gem" interpretarea valorilor obtinute este urmatoarea: cantitatea vanduta in luna iunie fata de luna ianuarie a fost mai mare de 1,6 ori (cu 6% mai mult), pretul de vanzare a crescut cu 1,4 ori, ceea ce a dus la o crestere a valorii pentru acest produs de 2,24 ori.

Oferta de cornuri cu gen a ramas aceeasi din punct de vedere cantitativ, crescand numai pretul, vanzarile pentru acest produs au crescut, fapt care poate fi pus fie pe seama unui val sezonier, fie pe seama modificarilor de pret, mult mai pronuntate pentru produsele similare ale altor firme, ca urmare cumparatorii preferand produsul firmei in cauza chiar in conditiile unui pret mai ridicat.

Nu acelasi lucru se poate spune despre produsul "batoane cu mac", pentru care, in conditiile unui pret de 1,5 ori mai mare, cantitatile vandute au scazut destul de mult, reprezentand in luna iunie 78% din vanzarile lunii ianuarie, ceea ce reprezinta un nivel valoric al vanzarilor de 1,17, mai mic in luna iunie fata de luna ianuarie.

Acest fenomen se poate pune pe seama scaderii calitatii sau este posibil ca pretul de vanzare sa nu fi fost corelat cu cel practicat de alte firme pentru acest produs, clientii firmei orientandu-se catre oferta acestora.

Pentru a analiza dinamica ofertei pe total, se calculeaza indicii de grup agreati:

. Indicele agregat al valorii produselor vandute:

1,255 sau 125,5%

Acest indice poate fi interpretat astfel: pe ansamblu, valoarea vanzarilor a crescut in luna iunie fata de luna ianuarie de 1,255 ori sau valoarea vanzarilor a reprezentat in luna iunie 125,5% fata de luna ianuarie, sau a crescut cu 125%.

. Indicele agregat al volumului fizic se calculeaza in practica ca un indice de tip Laspeyres:

1,38 sau 138%

In concluzie, rezulta ca pe ansamblul ofertei (cele cinci produse), volumul valoric al vanzarilor in luna iunie ar fi trebuit sa scada, in conditiile in care s-ar fi modificat numai cantitatile vandute, deci preturile ar fi ramas la nivelul lunii ianuarie, de 1,38 ori.

. Indicele agregat al preturilor se calculeaza cu un indice de tip Paasche:

0,91 sau 91%

Deci, modificarea preturilor unitare, in conditiile folosirii drept pondere a cantitatilor vandute din luna iunie, trebuia sa ajunga la o valoare a marfurilor de 0,91 ori sau 91%.

Intre cei trei indici sintetici agregati se stabileste urmatoarea relatie:

O analiza de genul acesta nu este insa de cele mai multe ori satisfacatoare, deoarece intereseaza si modul in care au influentat asupra vanzarilor cei doi factori de influenta si anume modificarile aduse preturilor unitate, respectiv cantitatile produse si vandute.

Pentru aceasta se realizeaza descompunerea pe factori de influenta    a variatiei relative si absolute a valorii produselor vandute.

Se pot folosi doua metode de descompunere, ambele presupunand descompunerea geometrica (relativa) si descompunerea aritmetica (absoluta) pe fiecare marfa si pe total, si anume:

I. Metoda substitutiei in lant;

II. Metoda influentelor izolate.

3.1.1. Analiza dinamicii valorii vanzarilor pe fiecare produs in parte si pe total oferta, pe baza factorilor de influenta cu metoda substitutiei in lant

Pentru a analiza descompunerea variatiei valorii vanzarilor pe fiecare produs, vom lua ca exemplu produsul "batoane cu mac".

. descompunerea geometrica (sau relativa):

Rezulta ca modificarile relative (r) sunt:

. descompunerea aritmetica (sau absoluta):

Modificarile absolute:

In baza acestor date, se trage concluzia ca in luna iunie fata de luna ianuarie 2008, valoarea vanzarilor pentru produsul B a fost de 1,17 ori mai mare sau a crescut cu 17%, ceea ce reprezinta in valoare absoluta o crestere de 250 lei, care se pune in special pe seama cresterii pretului, aceasta reprezentand in valoarea absoluta 570, in conditiile in care cantitatile vandute ar fi detinut o scadere a vanzarilor cu 320 lei.

Pentru a analiza descompunerea valorii vanzarilor pe total oferta prin metoda substitutiei in lant, vom proceda astfel:

Modificarile relative (R) sunt:

. descompunerea aritmetica:

Modificarile absolute:

sau

sau

sau

. Contributia relativa a factorilor la modificarea absoluta a valorii marfurilor:

In luna iunie 2008 fata de luna ianuarie a aceluiasi an, valoarea marfurilor vandute a fost de 1,25 ori mai mare, cu un spor absolut de 18410.

Aceasta crestere s-a datorat cresterii preturilor de vanzare de 0,91 ori, cantitatile vandute au crescut cu 138%, ceea ce reprezinta 27370.

3.1.2. Analiza dinamicii valorii vanzarilor pe fiecare produs in parte si pe total oferta, pe baza factorilor de influenta cu metoda influentelor izolate

. descompunerea geometrica:

unde:

0,78 sau 78%

. descompunerea aritmetica:

unde:

deci:

Calculul influentelor totale ale factorilor, in cazul in care catul relativ si restul absolut se repartizeaza proportional cu influenta independenta a factorilor (p si q).

. Influenta totala a cresterii preturilor asupra marfurilor:

- sub forma relativa:

- sub forma absoluta:

. Influenta totala a volumului fizic asupra valorii marfurilor:

- sub forma relativa:

- sub forma absoluta:

Deci influentele totale exercitate de preturi si de volumul fizic sunt:

- sub forma relativa

- sub forma absoluta:

Contributia relativa a factorilor la modificarea absoluta a valorii marfurilor:

In concluzie:

In luna iunie fata de luna ianuarie 2008 valoarea vanzarilor a crescut pe seama preturilor de 1,25 ori, cu un spor relativ de 125% si absolut de 13610,5 lei, deci mai mare decat in cazul metodei anterioare, crestere care reprezinta 0,31 din sporul total.

Ca urmare a cresterii volumului fizic, volumul valoric al vanzarilor a crescut cu 29819,5 lei, iar ponderea acestui factor in sporul total al vanzarilor este de 0,68%.

Structura valorii vanzarilor pe fiecare marfa in parte, comparativ pentru lunile ianuarie, respectiv iunie 2008, este reprezentata grafic in figura 3.11.2.

3.2. Analiza dinamicii ofertei pe grupe de produse

O latura a ofertei ce poate fi analizata are drept obiectiv determinarea modificarii cantitative si variatia calitativa a ofertei, diversificarea si innoirea sortimentala pe grupe de produse.

O analiza din acest punct de vedere al ofertei presupune masurarea proportiei in care modificarile sale de volum valoric se datoreaza modificarilor volumului fizic, de structura pe grupe de produs, chiar pe subgrupe, sau pot fi datorate variatiilor preturilor individuale la nivelul grupelor.

De data aceasta in calcul se ia pretul mediu pe fiecare grupa de produse. Cresterea acestuia se poate datora fie cresterilor individuale ale preturilor unor produse din cadrul grupei respective, fie modificarii ofertei, in sensul ca e posibil ca structura grupei sa prezinte o pondere mai ridicata a produselor cu preturi mai mari, respectiv o scadere a ponderii produselor cu preturi mai mici, comparativ cu perioada de baza.

Consideram cazul aceleiasi societati comerciale de producere si comercializare a produselor de panificatie, la nivelul lunii iulie 2008 si ianuarie 2009, structurand de data aceasta oferta firmei pe doua grupe de produse, paine alba si specialitati.

Dinamica ofertei de marfuri pe grupe de produse

Tabel 3.2.1.

Perioada/

Grupa de produse

Iulie 2008

Ianuarie 2009

Valoare

(mil.lei)

v0 = qp0

Cantitate

(t)

q0

Pret mediu

(lei)

p0

Valoare

(mil.lei)

v1 = q1p1

Cantitate

(t)

q1

Pret mediu

(lei)

p1

Paine

Specialitati din paine

TOTAL

Date obtinute pe baza urmatoarelor date statistice ale societatii

Tabel 3.2.2.

Perioada

Produsul

Iulie 2008

Ianuarie 2009

Cantitate

(buc.)

Pret mediu

(lei)

Cantitate

(buc.)

Pret mediu

(lei)

Paine (0,300 kg)

Paine (0,500 kg)

Chifle graham

Batoane cu mac

Cornuri cu gem

Preturile pe fiecare grupa, au fost calculate ca preturi medii pe grupa, pentru fiecare perioada in parte, dupa formula:

unde i = 0,1

Conform datelor din tabelul 3.3.1., rezulta ca volumul valoric al ofertei totale a crescut in ianuarie 2009 fata de luna iulie 2008 ci 2774,4 lei, respectiv:

Aceasta crestere a ofertei se datoreaza urmatorilor factori:

- cresterea cantitativa a ofertei, de sa 30250 buc.la 31000 buc., adica:

unde pretul mediu al lunii iulie 2008 s-a calculat:

- scaderea calitativa a ofertei, datorita modificarii structurii pe grupe de produse, adica:

unde reprezinta:

scadere valorica a ofertei preturilor individuale la nivelul ambelor grupe de produse:

Insumand influentele celor trei factori, se obtine descresterea totala in expresie procentuala a ofertei firmei in ianuarie 2009 fata de iulie 2008, si anume:

Dinamica ofertei poate fi urmarita si din alte puncte de vedere si anume din perspectiva innoirii gamei de produse (gama sortimentala), practica statistica oferind doi indicatori statistici referitori la acest aspect si anume:

Ritmul anual al innoirii sortimentale, indicator relativ care se exprima in procente si se calculeaza ca raport intre numarul produselor noi introduse in fabricatie pe parcursul anului respectiv si numarul total existent la sfarsitul anului pentru care se analizeaza oferta;

Ritmul anual al diversificarii sortimentale, indicator de asemenea exprimat in procente si care se calculeaza ca raport intre numarul produselor noi intrate in fabricatie si suma algebrica a numarului produselor din fabricatie la inceputul anului, numarul produselor noi intrate in fabricatie pe parcursul anului si numarul produselor invechite si scoase din fabricatie pe parcursul anului.

Studierea structurii ofertei presupune stabilirea ponderii fiecarei componente in raport cu criteriul de structurare luat in calcul, care poate fi de exemplu continutul valoric, caracteristici merceologice, sau segmentul de consumatori caruia i se adreseaza.

Pentru situatia data analizam structura ofertei pentru cele doua perioade, avand ca si criterii ponderea valorica a fiecarei componente precum si ponderea cantitativa.

Revenind la datele de la tabelul 3.2.1., in figurile de mai jos se poate analiza comparativ oferta firmei pentru cele doua perioade din punct de vedere al aportului celor doua grupe la volumul valoric si respectiv la volumul cantitativ, ele fiind de altfel si foarte sugestive, intarind concluziile obtinute aplicand metodologia statistica de analiza.

3.3. Metode statistice pentru studiul ofertei unui singur produs

Un aspect deosebit ce trebuie avut in vedere atunci cand se analizeaza oferta este diversitatea preturilor cu care o firma isi ofera spre vanzare si isi vinde aceiasi marfa pe piete diferite la un moment dat.

Indicatorul statistic ce caracterizeaza oferta de data aceasta este pretul mediu de vanzare, marime statistica dependenta atat de preturile de vanzare a produsului in mai multe puncte de desfacere, cat si de cantitatile vandute.

A analiza oferta din acest punct de vedere presupune de fapt analiza miscarii pretului mediu, avand ca instrument statistic de masurare a miscarii acestuia indicii statistici calculati ca raport a doua medii.

Studiul dinamicii preturilor se realizeaza corelat cu studiul dinamicii vanzarilor si a volumului fizic, asa cum de fapt s-a aratat in paragraful anterior.

Pentru exemplificarea unei astfel de analize am considerat cazul aceleiasi societati comerciale care a comercializat in lunile decembrie 2008 si ianuarie 2009 painea alba de 0,300 kg, cu preturi diferite la clienti diferiti.

Datele necesare analizei sunt prezentate in tabelul 3.3.1.

Tabelul 3.3.1

Beneficiar

Cantitati vandute (buc.)

Pret practicat (lei/buc.)

Decembrie - q0

Ianuarie q1

Decembrie p0

Ianuarie p1

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Retea proprie de

magazine

Total

Pretul mediu de vanzare poate fi analizat ca o caracteristica derivata sub forma de marime medie, dependenta de preturile de vanzare pentru cele 4 tipuri de beneficiari (4 piete), dar si de cantitatile vandute.

Aceasta se calculeaza cu formula:

Pentru cele doua perioade considerate, decembrie 2008, respectiv ianuarie 2009, avem:

Pentru masurarea dinamicii pretului mediu se vor folosi indicii calculati ca raport a doua medii, avand ca baza de calcul valorile determinate si prezentate in tabelul 3.3.1.

- Indicele cu structura variabila a pretului mediu

Acest indice arata modificarea medie a pretului mediu, datorita influentelor simultane a modificarii pretului unitar si a cantitatii.

Aplicand aceasta formula se obtine indicele cu structura fixa a pretului mediu egal cu 1.1376, ceea ce semnifica faptul ca pretul mediu a crescut in luna ianuarie fata de luna decembrie de 1.1376 ori, crestere datorata atat modificarii preturilor unitare, cat si a cantitatilor respective.

Datorita continutului lui, acest indice permite descompunerea sa in doi indici factoriali, si anume:

- Indicele cu structura fixa a pretului mediu, care arata modificarea pretului mediu datorata numai modificarii preturilor unitare, deci a factorului de influenta calitativ p, in conditiile in care se considera ca factorul calitativ q, are aceeasi valoare si in perioada de baza cu cea din perioada curenta, deci , fiind folosit pe post de pondere.

unde :

- pretul mediu care s-ar fi realizat in perioada de baza daca cantitatile vandute ar fi fost cele din perioada curenta.

Aplicand aceasta formula si tinand seama ca acest indice semnifica faptul ca daca si in decembrie, perioada de baza, s-ar fi vandut aceleasi cantitati ca in ianuarie, perioada curenta, modificandu-se numai preturile unitare, atunci puteam aprecia ca pretul mediu ar fi crescut de 1,44 ori, ceea ce reprezinta o crestere sensibil mai mare decat cea reala.

- Indicele variatiei structurii, se construieste considerand ca preturile din perioada de baza au ramas aceleasi ca in perioada curenta, modificarea pretului mediu fiind pusa pe seama modificarii factorului cantitativ, cel structural.

Formula de calcul de data aceasta este:

In cazul de fata, acest indice are valoarea 0,994 ceea ce semnifica faptul ca daca preturile din luna ianuarie 2009 ar fi fost aceleasi cu cele din luna decembrie 2008, deci ar fi ramas constante, modificandu-se numai cantitatile vandute, atunci pretul mediu ar fi scazut de 0.994 ori si deci aceasta nu corespunde cu modificarea reala obtinuta datorita influentei modificarii ambilor factori.

Intre cei trei indici se va stabili intotdeauna relatia:

Relatia folosita ca test de control si in cazul de fata se verifica:

Tabel 3.3.2

Beneficiar

Valoarea (lei)

Dec.2008

Ian.2009

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Retea proprie de magazine

Total

Modificarile pretului mediu functie de factorii de influenta pot fi exprimate si sub forma absoluta sau relativa, astfel:

- Modificarile relative (R):

- Modificarile absolute (Δ):

In baza acestor relatii se pot desprinde urmatoarele concluzii:

Pretul mediu inregistrat in luna ianuarie 2009 pentru produsul paine alba 0,300 kg a fost mai mare cu 13,77% decat in luna decembrie 2008, ceea ce inseamna o crestere de 470 lei/buc. In valoare absoluta, modificarea datorata atat modificarii preturilor unitare catre beneficiari diferiti, cat si modificarii cantitatilor vandute.

Daca cantitatile vandute in decembrie 2008 ar fi fost vandute in ianuarie 2009, atunci pretul mediu din ianuarie 2009 ar fi fost cu 14,3 mai mare decat cel in decembrie, ceea ce, in valoare absoluta, inseamna o crestere a pretului mediu cu 487,5 lei/buc., crestere datorata modificarii preturilor unitare.

- Daca preturile din ianuarie 2009 ar fi fost aceleasi cu cele din decembrie 2008, modificari inregistrand numai cantitatile corespunzatoare vandute, atunci pretul mediu ar fi scazut cu 0,06%, ceea ce in valoare absoluta inseamna o scadere cu 5,17 lei/buc.

Dupa cum se poate observa prin insumarea modificarilor absolute determinate separat de modificarile preturilor, respectiv cantitatile vandute, se determina modificarea absoluta a pretului mediu datorita influentei simultane a modificarilor celor doi factori, respectiv modificarea reala a pretului mediu.

BIBLIOGRAFIE

1. ANDREI T., STANCU S.

- Statistica - Teorie si aplicatii, Editura ALL, Bucuresti, 1995;

2. ANGHELACHE C.

- Statistica generala, teorie si aplicatii, Editura Economica, 1993

3. BABUCEA A.G.

- Statistica informatica. Aplicatii in studiul cererii si ofertei, Editura Spirit Romanesc, Craiova, 2000;

4. BABUCEA A.G.

- Statistica - Metodologie, Editura Spirit Romanesc, Craiova, 2002;

5. BARON T., BADITA M.

- Statistica, universitatea independenta "Dimitrie Cantemir", Bucuresti, 1991

6. BIJI M., LILEA E., BIJI E.M., ANGHELACHE C.

- Tratat de statistica, Editura Economica, 2002;

7. CATOIU I.

- Studierea cererii de marfuri a populatiei, Editura ASE, IECIT, 1979

8. CATOIU I., BALAN C., ONETE B., VEGHES C., POPESCU I.C.

- Cercetari de marketing - Probleme si studii de caz, Editura Uranus, Bucuresti, 1997

9. GEORGESCU P., RADU C., GEORGESCU C.

- Statistica - Modele si cazuri, Reprografia Universitatii din Craiova, 1994;

10. ISAIC A., MITRUT C., VOINEAGU V.

- Statistica, Editura Universitara, Bucuresti, 2004;

11. IVANESCU I. si colectiv

- Statistica (manual interuniversitar), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1980

12. MIHAI T.,

- Statistica, volumele I si II, UAIC, Iasi, 1979;

13. NEGOESCU GH., CIOBANU R., BONTAS C.A.

- Bazele statisticii pentru afaceri, Editura ALL Beck, Bucuresti, 1999;

14. PECICAN S.E.

- Statistica cu aplicatii in comert, ASE Bucuresti, 1997

15. TITAN E., GHITA S., TRANDAS C.

- Bazele statisticii, Editura Meteora Press;

16. VASILESCU N.

- Statistica generala, Editura Sitech, Craiova, 1994;

17. VASILESCU N.

- Statistica henerala. Lucrari practice si programe aplicative, Editura Amon, Craiova, 1995

18. VASILESCU N., RADU C.

- Statistica firmei industriale - Lucrari practice, Editura Amon, Craiova, 1996;

19. VASILESCU N., VANCEA I., RADU C.

- Statistica firmei, Editura Amon, Craiova, 1995

VATUI M., LILEA E., BIJI E.M.

- Statistica. Studii de caz. Probleme propuse, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1996;

VOINEAGU V., MANIU I., MITRUT C., ANDREI T., COSTEA A.

- Statistica, Editura CisonBabucea A.G. - Statistica informatica. Aplicatii in studiul cererii si ofertei, Ed. Spirit Romanesc, Craiova, 2000Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2807
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved