Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


Organizarea serviciilor de publicitate la nivelul companiei desteptarea

Marketing

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
CRESTEREA COMPETITIVITATII IMM
Dimensiunea pietei unice europene
PLAN DE MARKETING. PENSIUNE TURISTICA “PESCARUL”.
Marketing social politic – test grila
ABORDAREA TEORETICA A NEGOCIERII
Analiza activitatilor promotionale
Cerintele obligatorii ale calitatii
Consideratii generale privind obiectivele strategiei de produs in marketingul alimentar
Comunicarea in marketingul financiar-bancar
CONTINUTUL Sl STRUCTURA MEDIULUI DE MARKETING

Organizarea serviciilor de publicitate la nivelul companiei Desteptarea

Oferta de servicii de publicitate
Faptul ca Deșteptarea este o companie prin excelența media se reflecta și in tipul de servicii oferite de catre aceasta. Este vizibil faptul ca serviciile clasice ale unei agenții de publicitate, cum sunt cele de creație și producție, au un caracter limitat in structura funcționala a companiei.

In ceea ce privește serviciile media, Deșteptarea iși orienteaza strategia de vanzare asupra doua categorii de clienți: clienții mici sau individuali și clienții mari sau organizaționali. In mod obișnuit, prima categorie de clienți sunt orientați catre anunțurile de publicitate gen ”mica publicitate”, in timp ce clienții organizaționali se orienteaza catre genul ”mare publicitate”.

Tabelul 1. prezinta tipul de anunțuri ”mica publicitate”, precum și tarifele percepute de companie pe tip de anunț. De precizat este faptul ca de multe ori companiile mari apeleaza la astfel de anunțuri date fiind o serie de avantaje ce țin in principal de gradul de personalizare mai ridicat al acestora și de nivelul de implicare superior pe care il manifesta cititorii unui cotidian gen Deșteptarea.

Obiectivele strategice ale companiei Deșteptarea, anume cele de extindere a acoperirii media in tot județul Bacau, au generat apariția unui alt cotidian local, Onești Express care ofera servicii similare in celalalt oraș important al județului. Tipul de servicii și tarifele oferite de catre acesta din urma sunt prezentate in tabelul 2.

Compania ofera o serie de facilitați destinate anunțatorilor individuali, acestea fiind folosite ca masura concurențiala pe termen scurt, avand in vedere faptul ca pe piața orașului Bacau mai exista și alte companii media, printre care se numara Monitorul de Bacau, Observator de Bacau și Ziarul de Bacau (tabelul 3.).

Tabelul 1. Mica publicitate și tarifele aferente (1)

Tabelul 2. Mica publicitate și tarifele aferente (2)

Tabelul 3. Termeni de organizare a serviciilor de publicitate

Diversitatea anunțatorilor organizaționali a generat necesitatea unei abordari diferențiate a acestora pe baza domeniilor de activitate. Astfel, compania Deșteptarea ofera servicii și tarife adaptate pentru companii cu diferite profiluri, printre care se pot enumera de exemplu: agențiile imobiliare, cabinetele medicale sau farmaciile și distribuitorii auto. Tabelele 4, 5 și 6 prezinta tarifele și tipul d publicitate oferit anunțatorilor cu frecvența ridicata in paginile cotidianului Deșteptarea.

Pentru consumatorul organizațional, compania Deșteptarea ofera in special anunțuri tip mare publicitate. Din analiza ofertei se poate sesiza faptul ca astfel de servicii sunt mai apropiate de specificul serviciilor de publicitate oferite de agențiile media specializate. Astfel, elemente cum sunt diferențierea tarifelor in funcție de coperta aleasa sau de poziția in suport, apariția in anumite zile ale saptamanii, tipul de anunț publicitar – clasic sau editorial se numara printre elementele ce sunt negociate de agenția media și de anunțator.

Tabelul     Servicii oferite agențiilor imobiliare

Tabelul 5. Servicii oferite cabinetelor medicale și farmaciilor

Tabelul 6. Servicii oferite distribuitorilor auto

Mai mult, compania Deșteptarea printr-un alt suport media tiparit, suplimentul saptamanal, ofera posibilitate comunicarii prin publicitate intr-un alt mod, cel specific publicațiilor periodice. Printre avantajele unui astfel de suport se numara: viața mai lunga a anunțului publicitar, gradul de implicare mai ridicat al cititorului, posibilitatea creșterii calitații tehnice a creației publicitare. Tabelul 8. prezinta tarifele aferente publicitații in suplimentul tiparit.

Complementaritatea suporturilor media in demersul publicitar este extrem de utila companiilor care iși propun cu adevarat sa comunice intr-un mod coerent și continuu. Compania Deșteptarea, prin cele doua suporturi media radio și televiziune ofera aceasta alternativa de comunicare anunțatorilor interesați. Dincolo de serviciile oferite, astfel de suporturi sunt caracterizate de o serie de particularitați, din care se pot enumera: acoperirea mai buna a pieței, grad de specializare mai ridicat (radio), posibilitați tehnice de exprimare ridicate (TV) etc.

Tabelul 7. Servicii de ”mare publicitate”

Tabelul 8. Servicii de publicitate in suplimente

Tabelele 9 si 10 prezinta tarifele practicate de compania Deșteptarea pentru publicitatea pe suport TV și radio. Analizand oferta identificam din nou o serie de servicii care sunt specifice agențiilor de publicitate specializate. Astfel, creația și producția publicitara sunt servicii asociate serviciilor media oferite atat in cazul televiziunii, cat și in cazul radioului.

Pe ansamblu, serviciile de publicitate oferite de compania Deșteptarea sunt destul de complete, ținand cont de faptul ca totuși aceasta compania are inca valențe locale. Ea se constituie insa ca o alternativa viabila de comunicare atat pentru companiile locale, cat și pentru companiile naționale și internaționale interesata de piața locala.

Tabelul 9. Servicii de publicitate pe suport TV

Tabelul 10. Servicii de publicitate pe suport radio

Organizare si responsabilitați in activitatea de prestare a serviciilor de publicitate

Dupa cum reiese din privind structura organizatorica a companiei Deșteptarea, serviciul Marketing-publicitate este cel responsabil cu activitațile de profil din cadrul organizație (figura 1.). Nefiind o companie mare și neavand nici o structura specifica unei entitați cum ar fi o agenție de publicitate in adevaratul sens al cuvantului, structura responsabila de oferirea serviciilor de publicitate este una cu o dimensiune redusa, ce corespunde particularitaților unei agenții de publicitate locale sau de mici dimensiuni.

Specialiștii regasiți la nivelul acestei structuri sunt doar o parte din cei regasiți la nivelul unei agenții de publicitate clasice, responsabilitațile și atribuțiile acestora fiind de asemenea limitate. Titulatura posturilor din structura de publicitate este urmatoarea: șef serviciu publicitate, șef birou publicitate, operator mica publicitate și agent publicitar. In randurile de mai jos vom prezenta responsabilitațile, atribuțiile și profilul fiecaruia din posturi.

Șeful serviciu reclama publicitate este subordonat directorului general, directorului economic și directorului marketing-publicitate. Are in subordine directa: agenții de vanzari, operatorii mica publicitate și colaboreaza cu personalul din structura administrativa (casier, contabil etc).

Criteriile de performanța si obligațiile profesionale asociate acestui post sunt urmatoarele:

tine evidenta contractelor de publicitate privind cumparatorii contractați, valoare, perioada de derulare pe baza anexelor de calcul la contracte, opereaza fisele de evidența a contractelor;

verifica contractele de publicitate, intocmește facturile aferente contractelor de publicitate incheiate atat de agenții de vanzari, cat si contractele incheiate la sediu, respectiv comenzile de publicitate transmise de agențiile de publicitate;

verifica comenzile de publicitate pentru radio, ziar, respectiv TV transmise de agențiile de publicitate din București;

intocmește media planning pentru comenzile de publicitate transmise de agențiile de publicitate din București;

verifica modul de incasare a anunțurilor de mica publicitate de catre operatorii de mica publicitate din rețeaua Deșteptarea, respectiv rețeaua Selena;

verifica incasarile agenților de vanzari;

se ocupa cu incasarea debitelor (intocmește somații de plata pentru clienți);

incaseaza publicitate la sediu cand este cazul;

participa la acțiuni de promovare ale Trustului de Presa Deșteptarea;

indeplinește orice alte activitați si atribuții specifice serviciului de care raspunde, rezultate din dispoziții ale conducerii societații;

aplica metodologia de lucru stabilita de conducerea societații;

folosește timpul integral de lucru;

respecta termenele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Profilul ocupantului unui astfel de post trebuie sa includa o serie de calitați cum sunt urmatoarele:

inteligența;

capacitate de comunicare;

capacitate de planificare, organizare si finalizare corectitudine;

tenacitate;

asumare a responsabilitaților;

echilibru emoțional;

punctualitate.

Șeful birou reclama-publicitate este subordonat directorului general, directorului economic și directorului marketing-publicitate. Are in subordine directa: tehnoredactorul de reclame, operatorii mica publicitate și colaboreaza cu agenții de vanzari si personalul din structura administrative (casier, contabil etc)

Criteriile de performanța si obligațiile profesionale asociate acestui post sunt urmatoarele:

o       intocmește programarea reclamelor ce apar in ziar (lista ce cuprinde: denumire reclama/fișier, dimensiune, pagina/in cazul in care exista poziționare platita);

o       preda programarea reclamelor si machetelor lucrate de catre tehnoredactor, secretarului de redacție;

o       verifica zilnic reclamele trecute in programare cu reclamele aparute in ziar si semnaleaza eventualele erori aparute in ziar privind reclama;

o       tine evidenta contractelor de publicitate privind cumparatori contractați, valoare, perioada de derulare pe baza anexelor de calcul la contracte, opereaza fisele de evidenta a contractelor;

o       verifica contractele de publicitate, intocmește facturile aferente contractelor de publicitate incheiate atat de agenții de vanzari, cat si contractele incheiate la sediu, respectiv comenzile de publicitate transmise de agențiile de publicitate;

o       corecteaza reclamele pe baza machetelor listate de catre tehnoredactorul ce realizeaza reclamele;o       incaseaza publicitate la sediu cand este cazul;

o       se ocupa cu incasarea debitelor;

o       indeplinește orice alte activitați si atribuții specifice serviciului de care raspunde, rezultate din dispoziții ale conducerii societații;

o       aplica metodologia de lucru stabilita de conducerea societații;

o       folosește timpul integral de lucru;

o       respecta termenele stabilite pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu.

Profilul ocupantului unui astfel de post trebuie sa includa o serie de calitați cum sunt urmatoarele:

inteligent;

capacitate de comunicare;

capacitate de planificare, organizare si finalizare;

corectitudine;

tenacitate;

asumare a responsabilitaților;

echilibru emoțional;

punctualitate.

Operatorul mica publicitate este subordonat directorului general, directorului economic și directorului marketing-publicitate. Colaboreaza cu alți operatori si cu personalul din structura administrative (casier, contabil etc)

Criteriile de performanța si obligațiile profesionale asociate acestui post sunt urmatoarele:

completarea corecta si in intregime a formularului de preluare anunțuri de mica publicitate, precum si a altor formulare inaintate de conducere;

culege/corecteaza anunțurile de mica publicitate pentru cotidianul Deșteptarea si publicațiile centrale cu care se colaboreaza (sunt transmise pe fax anunțurile la publicațiile centrale);

gestiunea si predarea ritmica si corecta a sumelor incasate;

completeaza corect si in intregime formularele de preluare anunțuri de mica publicitate pentru publicațiile centrale cu care se colaboreaza, transmite si obține confirmare privind anunțurile de mica publicitate transmise pentru publicațiile centrale;

centralizeaza anunțurile de mica publicitate de pe rețea, formeaza fișierul cu mica publicitate pentru tehnoredactare;

centralizeaza incasabile privind mica publicitate pentru publicațiile centrale cu care se colaboreaza;

respectarea regulamentului de ordine interioara si a procedurii de preluare/predare a anunțurilor de mica publicitate;

raspunde tuturor solicitarilor sefului direct in intervalul orelor de program, legate de activitatea desfașurata;

intocmește borderoul privind incasarile si le preda zilnic departamentului de contabilitate;

aplica metodologia de lucru stabilita de conducerea societații;

folosește timpul integral de lucru.

Profilul ocupantului unui astfel de post trebuie sa includa o serie de calitați cum sunt urmatoarele:

inteligent;

capacitate de comunicare;

capacitate de planificare, organizare si finalizare;

corectitudine;

tenacitate;

asumare a responsabilitaților;

echilibru emoțional;

punctualitate.

Agentul publicitar este subordonat directorului general, directorului economic și directorului marketing-publicitate, șef serviciu publicitate, șef birou publicitate. Colaboreaza cu personalul din structura administrative (tehnoredactor, casier, contabil etc).

Criteriile de performanța si obligațiile profesionale asociate acestui post sunt urmatoarele:

identifica si viziteaza toate firmele care ii sunt alocate de catre seful compartimentului marketing;

intocmește fisele de client, cu toate datele pe care le poate obține despre potențialul client (in principal, datele de identificare specificate in formularul - tip);

consiliaza clienții de publicitate in legatura cu tipul de campanie publicitara, ediții, pagini, timpi difuzare - potrivite cu profilul firmei;

intocmește propunerile de media planning, ia datele referitoare la conținutul reclamei, supervizeaza execuția reclamei, o remite clientului spre aprobare;

intocmește contractele de prestari servicii publicitare, incaseaza c/v serviciilor prestate in termenii prevazuți de oferta de publicitate si de contractul de prestari servicii;

urmarește derularea contractului de servicii publicitare conform planificarii si consulta periodic clientul in timpul derularii contractului, in legatura cu rezultatele campaniei si cu eventualele cereri de modificari din partea clientului;

respecta lanțul operațional, oferta publicitara in toate dimensiunile ei, termenele stabilite pentru predarea comenzilor si machetelor, precum si toate celelalte rigori specifice fisei de post;

distribuie facturile fiscale intocmite la sediu;

participa la acțiuni de promovare ale Trustului de Presa Deșteptarea;

Profilul ocupantului unui astfel de post trebuie sa includa o serie de calitați cum sunt urmatoarele:

inteligent;

capacitate de comunicare;

capacitate de planificare, organizare si finalizare;

corectitudine;

tenacitate;

asumare a responsabilitaților;

echilibru emoțional;

punctualitate.

In general modalitațile de remunerare pentru astfel de posturi se bazeaza pe un salariu negociat, la care se adauga prime/sancțiuni legate de realizarea/nerealizarea criteriilor de performanta.

Figura 1. Locul structurii destinate activitaților de publicitate in organigrama companiei

Relația client – prestator de servicii de publicitate

Fiind purtatorii cererii si ai ofertei de servicii de publicitate, intre anuntatori si agentiile de publicitate se stabilesc relatii care contureaza, in final, dimensiunile pietei publicitatii. Aceste relatii implica o serie de aspecte care sunt legate de: modul in care agentiile isi atrag clientii, evolutia acestor relatii dintre anuntator – agentie de publicitate, modul de compensare si evaluare a serviciilor oferite de agentiile de publicitate si, in final, factorii care afecteaza in mod negativ legaturile dintre anuntatori si agentii.

Ca și companie care desfașoara activitați specifice unei agenții de publicitate, Deșteptarea este interesata in a promova relații cu actualii și potențialii clienți pe baza unor caștiguri mutuale care sa defineasca o relație pe termen lung.

Fiecare organizatie are propriul sau ciclu de viata, aparitia fiind prima etapa si de multe ori cea mai dificil de gestionat. Alegerea domeniului de activitate, incluzand aici si piata ce va fi deservita, reprezinta un demers hotarator de care depinde viitorul si succesul organizatiei. In contextul complex al comunicatiilor moderne acest demers poate fi relativ complicat, in special pentru agentiile de publicitate. Mutatiile inregistrate la nivelul acestui mediu si pozitia de furnizori de servicii in care se regasesc acestea, implica o concurenta acerba in ceea ce priveste castigarea si mentinerea clientilor.

Faptul ca Deșteptarea reprezinta cel mai puternic trust media de pe piața bacauana asigura acesteia preemțiune in stabilirea unor relații cu principalii clienți locali, dar și cu cei regionali sau naționali.

In practica, agentiile de publicitate apeleaza la mai multe modalitati de a-si atrage clienti, printre acestea se numarandu-se: recomandarile, prezentarile, relatiile personale, promovarea. Recomandarile reprezinta o modalitate des intalnita si destul de eficienta in stabilirea de relatii cu noi clienti. Clientii actuali, partenerii de afaceri, reprezentantii media si altii sunt cei care recomanda de foarte multe ori serviciile unei agentii de publicitate. Exista situatii in care chiar o agentie de publicitate recomanda serviciile alteia, acest lucru intamplandu-se atunci cand apar conflicte intre interesele urmarite de clienti diferiti. Prezentarile reprezinta modalitatea prin care agentia isi face cunoscuta activitatea potentialilor clienti. In practica, acest demers are loc inaintea stabilirii unor relatii contractuale intre agentie si anuntator si presupune ca agentia sa dezvolte un program promotional ipotetic, plecand de la situatia potentialului client. Multe agentii refuza o astfel de modalitate de a atrage clientii datorita faptului ca prezentarile, de multe ori realizate pentru situatii specifice, implica costuri relativ ridicate. In cazul acestora, precum si in cazul recomandarilor, un rol deosebit de important il detin consultantii in comunicare, care intervin din exterior si pot orienta clientii, pe baza anumitor criterii, catre serviciile unei agentii sau a alteia. Relatiile personale si implicarea in activitati de relatii publice reprezinta alte modalitati de a atrage noi clienti. De multe ori, proprii angajati reprezinta purtatori ai intereselor agentiei in exterior. Relatiile acestor la nivelul comunitatii de afaceri pot facilita accesul catre anumite categorii de clientii. De asemenea, desfasurarea unor activitati de relatii publice poate avea un efect pozitiv in privinta atragerii de noi clienti. Multe agentii de publicitate se implica in sustinerea intereselor comunitatii de care apartin, prin oferirea, de exemplu, unor servicii gratuite anumitor organizatii non-profit. Ca orice organizatie implicata in activitatii economice, agentia de publicitate nu numai ca este specializata in a oferi servicii de marketing, dar, in acelasi timp, apeleaza si la instrumentele specifice acestui demers pentru a-si promova interesele. Astfel, agentiile de publicitate isi pot promova serviciile pur si simplu apeland la publicitate sau la celelalte instrumente comunicationale. Insa, cea mai simpla si eficienta cale de a atrage noi clienti este formarea unei imagini si a unei reputatii puternice in sectorul de care apartii.

La nivelul companiei Deșteptarea, relațiile stabilite cu potențialii clienții se stabilesc, de obicei, grație muncii depusa de agenții publicitari, ei fiind cei care atrag clienții folosind instrument prezentarii. Relațiile personale, dar și recomandarile date de unii dintre clienții trustului se constituie, de asemenea, in cai de contactare a clienților.

Odata cu atragerea unui numar suficient de noi clienti, s-ar parea ca viitorul agentiei este asigurat. Nu este insa asa, relatiile dintre aceste doua parti nu sunt guvernate, de cele mai multe ori, de stabilitate. De altfel, legatura dintre anuntator si agentia de publicitate se stabileste si se consolideaza in timp, presupunand parcurgerea anumitor etape. In general pot fi identificate urmatoarele: etapa precontractuala, etapa de dezvoltare, etapa de mentinere, etapa terminala. Etapa precontractuala presupune o serie de contacte stabilite inaintea incheierii contractului si se refera la eventualele schimburi de informatii si la o eventuala prezentare ipotetica a unui program comunicational. Odata ce serviciile agentiei au fost evaluate si relatia dintre aceasta si anuntator a fost oficializata, se trece in urmatorul stadiu, cel al dezvoltarii. In acest moment se stabilesc normele ce vor guverna relatia dintre cele doua parti, echipele de specialisti, reprezentand agentia si clientul, incep sa se cunoasca si sa se acomodeze, apare prima creatie a agentiei. Este o etapa caracterizata de asteptari ridicate si de optimism la nivelul ambelor parti. Eventualul succes inregistrat la nivelul etapei de dezvoltare creeaza premisele unei relatii de durata, denumita si etapa de mentinere. Desi aceasta perioada de mentinere a relatiei poate dura chiar cateva decenii, in majoritatea cazurilor relatiile dintre agentie si anuntator au o finalitate. Se ajunge astfel in etapa terminala, cand apar o serie de neintelegeri care pot fi legate de: apararea intereselor unui anuntator concurent, lipsa creativitatii, lipsa rezultatelor legate de vanzari sau chiar de multe ori din dorinta de a schimba ceva.

Un aspect esential ce priveste relatia dintre agentie si anuntator se refera la modalitatea prin care serviciile oferite sunt recompensate. In practica exista mai multe modalitati de plata, fiecare avand avantaje si dezavantaje:

Comisioanele media. Reprezinta o modalitate des intalnita de recompensare a serviciilor agentiei de publicitate. Suma incasata de agentie (de obicei 15% din valoarea spatiului media achizitionat) reprezinta diferenta dintre ce factureaza agentia anuntatorului si ce factureaza media agentiei de publicitate. Avantajul acestui mod de recompensare este legat de usurinta de calcul a prestatiei agentiei, dar presupune si unele aspecte negative. Printre criticile aduse acestui sistem se numara: incurajeaza agentiile in achizitia spatiilor media scumpe; la eforturi creative egale, recompensarea se face diferentiat in functie de media selectata; presupune evitarea altor suporturi media (direct mail de exemplu) care nu sunt insotite de comisionul de 15%.

Marjele procentuale. In procesul de creatie publicitara, agentia apeleaza de multe ori la serviciile prestate de diversi furnizori (tiparire, fotografie etc.). La sumele platite de agentie acestora, aceasta mai adauga o cota procentuala care pleaca de la 17;65% si poate ajunge la 20-25%, astfel incat aceasta marja sa fie destul de mare pentru a acoperi costurile de creatie, productie, planificare publicitara.

Sistemul de tarife. Considerandu-se ca sistemul comisioanelor media nu este intotdeauna corect, in relatia dintre agentie si anuntator a aparut un alt sistem de recompensare a serviciilor oferite. Sistemul bazat pe tarife are doua variante: sistemul mixt tarif-comision media si sistemul tarif simplu. Sistemul tarif-comision media presupune ca agentia sa primeasca lunar o indemnizatie reprezentand serviciile oferite in aceasta perioada si, in plus, sa opreasca toate comisioanele media de care beneficiaza. Sistemul tarif simplu presupune ca agentia sa primeasca tot o indemnizatie lunara pentru serviciile oferite, dar sa paseze comisioanele media in favoarea clientului. Un astfel de sistem, indiferent de varianta aleasa, implica un control mai atent al costurilor pe care serviciile agentiei le presupun, si de asemenea, in cazul agentiei, stabilirea clara a unei anumite marje de profit.

Sistemul recompensarii pe baza performantelor. In contextul amplificarii interesului pentru efectele rezultate in urma desfasurarii campaniilor de publicitate s-a impus un alt sistem, bazat, de aceasta data, pe evaluarea performantelor atinse. Anuntatorul isi stabileste o serie de obiective legate, de exemplu, de volumul de vanzari, cota de piata sau calitatea serviciilor oferite, si, in urma evaluarii gradului de indeplinire a acestora, recompenseaza agentia pe masura rezultatelor. Sumele platite se calculeaza apeland la o combinatie din sistemele prezentate anterior. Pentru agentie acest sistem poate fi avantajos atunci cand campania derulata aduce efecte pozitive si dezavantajos in situatia inversa, moment in care acesta va fi obligata sa accepte o diminuare a contravalorii serviciilor oferite. Se pare ca acest sistem tinde sa detaseze in prezent ca frecventa in ceea ce priveste modul de recompensare a serviciilor agentiei de publicitate.

Necesitatea controlului costurilor activitatilor de publicitate, precum si dorinta de a cunoaste efectele derularii campaniilor publicitare au determinat in mod logic o preocupare la nivelul anuntatorilor in directia evaluarii calitatii serviciilor prestate de agentiile de publicitate. In practica, acest demers evaluativ cuprinde doua dimensiuni: una financiara si una de natura calitativa. Auditul financiar realizat la nivelul clientului vizeaza modalitatile in care agentia isi desfasoara activitatea, respectiv performantele acesteia in ceea ce priveste costurile si cheltuielile implicate de serviciile de consultanta, creatie, productie etc., eficienta si productivitatea celor implicati in aceste activitati, relatia financiara dintre agentie si furnizori externi: media si de alta natura. A doua dimensiune, cea calitativa, se concentreaza asupra evaluarii calitatii activitatilor de planificare, dezvoltare si implementare a programelor de publicitate, precum si a efectelor aduse de catre acestea. Multe companii isi dezvolta adevarate sisteme de evaluare a activitatilor agentiilor de publicitate, mai ales in situatia in care bugetele alocate publicitatii sunt ridicate. Aceste sisteme se pot concentra fie asupra serviciilor efective desfasurate in cadrul agentiei, fie asupra efectelor pe care acestea le genereaza, punandu-se, de exemplu accentul, pe volumul de vanzari generat in urma derularii campaniilor publicitare.

Compania Deșteptarea joaca simultan rolul unei agenții de publicitate și cel al unei agenții media. Ca urmare a acestui fapt, compania percepe o serie de tarife pentru spațiul și timpul media vandute clienților, dar și o serie de tarife specifice activitații de creație și producție publicitara. Fiind o companie locala și evident facand parte din media locala, face ca interesul anunțatorilor sa fie unul tactic, legat de stimularea vanzarilor pe termen scurt, lucru ce genereaza la randul sau o oarecare ușurința in evaluarea impactului pe care publicitatea il are. Altfel spus, anunțatorii locali hotarasc, in funcție de rezultatele in termeni de vanzari pe care propria publicitate le-a generat, daca mai este necesar și cand mai este necesar a apela la suportul Deșteptarea pentru o noua campanie publicitara.

Este evident ca aceste evaluari nu evidentiaza intotdeauna aspecte pozitive legate de relatia anuntator - agentie de publicitate. Dupa cum s-a precizat si in randurile de mai sus, exista situatii cand aceste relatii se rup, anuntatorul sau agentia renuntand la colaborari care au istorii mai mult sau mai putin indelungate.

Cauzele, cel mai des intalnite, ce conduc catre incetarea colaborarii dintre anuntatori si agentiile de publicitate sunt urmatoarele:

performante sau servicii de calitate scazuta, in acest caz clientul devenind nesatisfacut de prestatia agentiei de publicitate;

slaba comunicare intre cele doua parti, care apare de multe ori intre responsabilii agentiei si cei ai clientului si conduce catre imposibilitatea stabilirii de relatii fructuoase;

cereri nerealiste ale clientului, acestea putandu-se referi la eforturi ale agentiei nerecompensate intr-un mod care sa presupuna si profitabilitatea activitatii;

conflicte personale, care pot aparea intre echipele agentiei si cele ale anuntatorului;

modificarile de personal, care pot implica modificari de viziuni si orientari manageriale;

modificari in structura organizatorica a agentiei sau a clientului de genul dimensiunii, care poate presupune, de exemplu, renuntarea la bugetele mici din partea agentiei in crestere sau renuntarea din partea anuntatorului in crestere la serviciile unei agentii mici;

conflictele de interese, care pot aparea, de exemplu, in cazul in care agentia decide sa deserveasca doi anuntatori care se afla in concurenta pe piata;

conflicte in ceea ce priveste modalitatile de recompensare a serviciilor oferite;

modificarile in ceea ce priveste viziunea strategica de desfasurarea a activitatii.

Pentru a exemplifica relația care se stabilește intre agenție – client vom prezenta in randurile de mai jos unul dintre clienții importanți ai companiei Deșteptarea și rezultatul colaborarii dintre aceste doua companii din perspectiva activitații de publicitate.

SC SSAB AG SRL este o firma de construcții cu sediul in BACAU.. SC SSAB AG SRL proiecteaza si executa parțial si  'la cheie' construcții cu structuri metalice din table sudate si europrofile sau cu structuri din profile subțiri de otel zincat pentru diferite destinații:

centre comerciale;

cladiri administrative;

abatoare;

spatii frigorifice;

spatii de agrement;

stații de distribuție carburanți;

spalatorii auto;

construcții supraetajate;

show-room-uri.

SC SSAB AG SRL prin rezultatele obținute, s-a clasat in mod constant in perioada 1995 - 2007 in topul județean al firmelor de construcții, reușind sa satisfaca exigentele impuse, din anul 2003 fiind introdus si menținut sistemul de management al calitații conform ISO 9001: 2000. Dintre produsele asigurate de SSAB AG SRL in cadrul lucrarilor de construcții enumeram : structuri de rezistenta (stalpi, grinzi, pane), din europrofile si table sudate, structuri metalice din profile de hotel, zincat formate la rece;
structuri mixte cu stalpi din beton armat, prefabricat si grinzi metalice de acoperiș,
panouri de tip sandwich cu izolație din spuma poliuretanica sau vata minerala,
table cutate de diferite tipuri, accesorii metalice pentru inchidere si etanșare (jgheaburi, sorturi, coame, colțare, etc.) șuruburi din otel de inalta rezistenta galvanizate.
Pentru structurile metalice galvanizate si sistemele de inchidere cu panouri sandwich si table cutate. SC SSAB AG SRL este distribuitor autorizat al produselor Konti Steel - Grecia.

In urma relației de afaceri de peste 6 ani de zile, anual se dezvolta o campanie publicitara, rezultat al colaborarii specialiștilor de marketing de la nivelul celor doua companii. Anul 2007 a adus cu nevoia unei noi afirmari din punct de vedere comunicațional pentru SSAB, nevoie care s-a concretizat intr-un program de comunicare dezvoltat dupa urmatorul proiect (tabelul 11.).

Tabelul 11. Program comunicare compania SSAB

EURO fara TVA

Suport publicitar

Denumire suport

Nr./luna

Cost cr.

Cost/

Ap.

Cost/

luna

Total/

An

Luni

Cost

Radio

Alfa

Spot 30’’Alfa

Concurs 45’’

Mat.

Promot.

Presa

scrisa

Desteptarea

27,5x36,5cm

Publicitate

ext.

Bannere

6mx1,1m

Panouri

3mx4m

(2 fete)

Colare masini

4mx1m

Relatii

publice

Intl. arh. in

Magazin(6)

Intl. arh.

Directe

TOTAL

De precizat este faptul ca astfel de programe de comunicare sunt dezvoltate frecvent la nivelul companiei Deșteptarea ca urmare a cererii existente din partea anunțatorilor.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1666
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site