Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA(ANOFM)

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai micAGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA(ANOFM)

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este condusa de un Consiliu de Adminstratie tripartit, alcatuit din 15 membri, respectiv 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, 5 membri numiti prin consens de catre organizatiile patronale si 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale.Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este Secretar de Stat si este numit de Primul Ministru.Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are in subordine 42 de agentii judetene cu personalitate juridica. Agentiile judetene pot infiinta subunitati de furnizare a serviciilor de ocupare a fortei de munca.Pentru a imbunatati accesul clientilorsai, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca si angajatori, la serviciile de ocupare, agentiile judetene au in subordine 135 de agentii locale si 115 puncte de lucru. Organigrama agentiei

ORGANIGRAMA ANOFM[2]

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca aplica politicile si strategiile privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, elaborate de Ministerul Muncii, Sildaritatii Sociale si Familiei, avand urmatoarele obiective principale :

a.     stimularea ocuparii fortei de munca si cresterea gradului de ocupare a fortei de munca ;

b.            prevenirea somajului ;

c.     participarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la serviciile de formare profesionala

d.            asigurarea egalitatii de sanse pe piata interna a fortei de munca si combaterea oricaror forme de discriminare pe piata muncii ;

e.     cresterea incluziunii sociale ;

f.      protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

Pentru organizarea si coordonarea activitatilor specifice la nivel judetean si la nivelul

municipiului Bucuresti, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are in subordine agentii constituite la nivel judetean si la cel al municipiului Bucuresti, unitati cu personalitate juridica. Agentiile judetene pot infiinta subunitati de furnizare a serviciilor de ocupare a fortei de munca.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca gestioneaza bugetul asigurarilor pentru somaj. Incepand din 2001, politica de distribuire a cheltuielilor s-a schimbat semnificativ, prin cresterea cheltuielilor pentru masuri active.

Incepand cu data de 1 martie 2002 Agentia Nationala pentru Ocuoarea Fortei de Munca implementeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Astfel, a crescut numarul de masuri active care ii stimuleaza pe someri sa-si caute o slujba, iar pe angajatori sa creeze mai multe locuri de munca.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura, fara plata, in conditiile legii, servicii de ocupare si de formare profesionala persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau agentilor economici.

Agentiile pentru ocuparea fortei de munca asigura, fara plata persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca:

A. Servicii pentru persoane fizice

Informarea, orientarea si consiliere profesionala;

Medierea muncii;

Formare profesionala;

Consultanta si asistenta pentru inceperea unei afaceri;

Completarea veniturilor salariale ale angajatilor;

Stimularea mobilitatii fortei de munca;

Stabilirea si plata, potrivit legii, a drepurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale.

B. Servicii pentru persoanele juridice:

subventionarea locurilor de munca;

acordarea de credite in conditii avantajoase;

selectionarea canditatilor pentru ocuparea locurilor de munca.

A.1. Informarea, orientarea si consilierea profesionala .

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor in cautarea unui loc de munca, in mod gratuit. Acestea sunt:

furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vedera orientarii profesionale;

dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;

instruirea de metode si tehnici de cautarea a unui loc de munca (prezentarea la un interviu, intocmirea unui CV ).

Informarea, orientarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.

Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea, se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individualasau de grup oferite, la cerere, peroanelor in cautarea unui loc de munca, sau in cadruljob-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau,

A.2. Medierea muncii

Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in :

informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare ale acestora, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca;

medierea electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de munca prin intermediu tehnicii de calcul;

preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de Legea nr.76/2002, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, la care sunt inregistrati este obligatorie.

Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentia pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinoiasca cererea la 6 luni.

De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere si urmatoarele categorii de persoane care:

ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania conform legii;

nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

Medierea muncii se poate realiza si contracost de catre furnizorii de servicii specializate,

din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Medierea electronica este un serviciu nou care urmareste cresterea mobilitatii pe piata fortei de munca si grabeste intalnirea ofertei angajatoruluii cu cea a angajatului.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza in fiecare an o bursa generala a locurilor de munca, si alte burse pentru grupuri tinta, cum ar fi pentru femei, pentru persoane cu handicap, pentru absolventi si pentru rromi. Bursa este locul in care cererea si oferta de pe piata muncii se intalnesc intr-un cadru creat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca. Atat solicitantii cat si agentii economici au acces complet la informatii complete despre facilitatile oferite de legislatia in vigoare.La bursa au loc primele contacte intre angajator si potentialul angajat .

A.3. Formarea profesionala

Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.

Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

Formele prin care se realizeaza formarea profesionala3a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.

Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere. Programele se realizeaza in mod distinct peniveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.

Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala.

Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru urmatoarele categorii de persoane care:

nu au un loc de munca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici cecat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni;

nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;

au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania conform legii;

nu au putut ocupa un loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;

desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj.

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca care beneficiaza in mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi[1]:

a.       sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;

b.      sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;

c.       sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;

d.      sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in cadrul localitatii, in interesul serviciului;

e.       sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la

programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.


Hotararea de Guvern nr.174 din 7 aprilie 2004

A. 4. Consultanta pentru inceperea unei afaceri

Consultata si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, finantare si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.

Serviciile se acorda gratuit persoanelor prevazute la art. 16 din Legea 76/2002, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj.

A. 5. Completarea de venituri salariale

Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, si ca urmare a angajarii le inceteaza plata indemnizatiei de somaj, beneficiaza, din momentul angajarii si pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neipozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din indemnizatia de somaj stabilita, si dupa caz, recalculata conform legii.

Nu beneficiaza de prevederile de mai sus persoanele care se incadreaza la angajatorii cu care au fost in raporturi de minca sau de serviciu in ultimii doi ani .

Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la alt angajator.

A. 6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoanele care, in perioada in care primesc indemnizatia de somaj, se incadreaza in minca intr-o localitatea aflata la peste 50 km de domiciliu, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.

Persoanele care se incadreaza intr-o localitate si isi schimba domiciliul ca urmare a angajarii, primesc o prima de instalare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.

B. 1. Subventionarea locurilor de munca

Din bugetul asigurarilor pentru somajsi din alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locare.

Subventiile se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor in vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca, pe perioada determinata de cel mult 12 luni.

Cuantumul subventiei acordate lunar pentru fiecare persoana incadrata este:

in perioada 1 aprilie - 31 octombrie, 70% din valoarea indicatoerului social de referinta;

in perioada 1 noiembrie - 31 martie, valoarea indicatorului social de referinta, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventi ai unei institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;

o suma egala cu de 1,2 valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;

o suma egala cu de 1,5 valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata absolventii din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la art. 80 , pe o perioada de 18 luni.

In sensul Legii 76/2002 prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii in conditiile legii, in una din institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art.80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani de la data incheierii, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

De aceleasi facilitati, cu exceptia scutirii de la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durate nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

Subventionarea locurilor de munca vacante pentru incadrarea in munca in conditiile de mai sus a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap incadrate in munca.

Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termenu de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor de pensionare de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

B. 2. Acordarea de credite in conditii avantajoase

Pentru crearea de locuri de munca prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate proportional cu numarul locurilor de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, inclusiv perioada de gratie de 6 luni si, respectiv un an pentru asigurarea productiei cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

In judetele in care rata media a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

Beneficiaza de credite, in conditiile legii, cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei si persoanele in varsta de pana la 30 de ani care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de stat sau particular, autorizata sau acreditata, in conditiile legii.

Creditele se acorda studentilor care infiinteaza sau dezvolta individual sau impreuna cu alti studenti, intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoana fizica autorizata.

Facilitatile prevazute de prezenta hotarare se acorda o singura data, pentru constituirea unei singure firme.

In cazul in care, in perioada de pana la trei ani de la inmatriculare, intervine cesionarea sau instrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute la societatile comerciala constituite in conditiile prezentei hotarari, societatea comerciala are obligatia restituirii integrale a sumelor reprezentand taxe si tarife pentru care s-a acordat scutire de plata.

Beneficiarii de credite trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa aiba cel putin 249 de angajati si/sau membrii cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau turism;

cel putin 50%din numarul locurilor de munca nou create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste, sa fie incadrat personal din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani.

Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj de la capitolul imprumuturi, fonduri nerambursabile. Acestea se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munaca ce vor fi create (art. 86[15]).

Pentru acordarea creditelor in conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevezute la art 86, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.

Beneficiarii de credite sau de fonduri nerambursabile au obligatia de a mentine locurile de munca nou create pentru o perioada de minim 5 ani.

Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite/ fonduri nerambursabile in conditii avantajoase daca cel putin unul din membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata sunt aigurate in sistemul asigurarilor pentru somaj si au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni/24 luni pana la data solicitarii creditului.

Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerembursabi.

Beneficiarii de credite in conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele obtinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.

Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerembursabil[16].

Procedura si criteriile de acordare a creditelor si fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnare a bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite si fonduri nerambursabile, se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei.

B.3. Servicii de preconcediere

In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocupare a fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile.

Agentiile de ocupare a fortei de munca, prin personalul propriu, pot derula urmatoarele activitati:

informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si formare profesionala;

plasarea pe locurile de munca vacante, existente pe plan local;

instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;

reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata;

sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.

In parteneriat cu instituia similara franceza, ANOFM, implementeaza un Program de Acompaniament Social in localitatile si zonele afectate de disponibilizari colective.(Programul AS).

Ultimul an a insemnat pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca o dubla provocare. In primul rand a trebuit sa facem fata valului de disponibilizari colective, ca urmare a restructurarii economice. In acelasi timp am urmarit reformarea acestei institutii, marirea portofoliului de servicii oferite si a calitatii lor. La sfarsitul acestei perioade putem face un bilant pozitiv adica :

structura nationala a ANOFM este complet informatizata;

oferim o gama larga de servicii ;

schimbarea atitudinii functionarilor ANOFM;

atingerea standardelelor institutiilor din Uniunea Europeana;

deschidere si transparenta fata de clientii nostrii ;

2. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei

de munca

Legea nr.76 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca a fost aprobata in 16 ianuarie 2002 si publicata in Monitorul Oficial nr.103 din 6 februarie 2002 si OUG 144/2005 completare a Legii 76/2002.

In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul[17] de a-si alege liber profesia si locul de munca.Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop:

prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;

incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;

sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;

asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;

stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;

imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;

cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;

protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca aflate in una dintre urmatoarele situatii:

au devenit someri, in sensul ca nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii- venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;

nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;

ocupa un loc de munca si din diferite motive doresc schimbarea acestuia,

au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala conform legii;

strainii care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania conform legii;

nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

De indemnizatia de somaj beneficiaza persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 luni premergatoare datei inregistrarii cererii;

nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;

nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii;

sunt inregistrati la agentiile pentru ocupare a fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate;

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza:

6 luni - pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de la 1 la 5 ani

9 luni - pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de la 5 la 10 ani

12 luni - pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de peste 10 ani

Pentru persoanele mentionate cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentant 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia la care se adauga un procent diferentiant in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

pana la 3 ani nu se aplica nici un procent;

de la 3-10 ani 5% din media ultimelor 12 salarii,

de la 10-20 ani 7 % din media ultimelor 12 salarii,

peste 20 ani 10 % din media ultimelor 12 salarii.

Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor care au absolvit o forma de invatamant, in varsta de minimum 16 ani care intr-o perioada de 60 zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale,pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa neimpozabila lunara al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare la data stabilirii acestuia.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj au urmatoarele obligatii:

sa se prezinte lunar pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca;

sa comunice in termen de 3 zile agentiei la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

sa participe la serviciile pentru stimularea ocparii si de formare profesionala oferite de agentie;

sa caute activ un loc de munca.Prevederile Legii Nr. 76/2002 cu privire la stimularea angajatorilor pentru incadrarea in

munca a somerilor

Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:

a)      subventionarea locurilor de munca;

b)      acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;

c)      acordarea unor facilitati.

Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.

Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult trei ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei.

Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alineatul precedent trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a)      sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membrii cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;

b)      activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;

c)      pe cel putin 50% din locurile de munca nou create sa fie incadrat persoal provenit din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

d)      personalul incadrat in conditiile prevazute la lit c) sa fie mentinut in activitate cel putin trei ani;

e)      locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimile 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.

Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si ca persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3).

Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al

creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

In cazul in care persoanele angajate din randul somerilor sunt disponibilizate anterior implinirii celor trei ani de incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.

Obligatia prevazuta la alineatul precedent revine angajatorilor si in situatia in care persoanle angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor.

Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poarte reduce numarul de posturi existente in unitate la data acordarii creditului.

In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 ali. (3) lit. C ( din Legea nr. 76/2002), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.

In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (1) si (2) (din Legea nr. 76/2002), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.

In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3) ( din Legea nr. 76/2002), contractul de creditare se rezilieaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus o dobanda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile prezentei legi timp de trei ani.

Angajatorul poate solicita un nou credit daca a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobanzile aferente.

Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.

Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire al garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Bancii Nationale a Romaniei.

Conform Normelor Metodologice privind acordarea din bugetul asigurarilor pentru somaj de credite[20] in conditii avantajoase intreprinderilor mici si mijlocii, unitatilor cooperatiste, asociatiilor familiale si persoanelor fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, principiile fundamentale de acordare a creditelor in conditii avantajoase sunt:

a)       fondurile de creditare au ca sursa bugetul asigurarilor pentru somaj si se acorda in lei;

b)      creditele se acorda pe principiul tratamentului egal nediscriminatoriu, tuturor beneficiarilor de drept;

c)       creditele sunt destinate sa creeze locuri de munca, in special pentru someri, si sa favorizeze initierea unor activitati independente, infiintarea si dezvoltarea activitatilor asociatiilor familiale, dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste;

d)      fondurile de creditare sunt destinate sa initieze si sa promoveze activitati economice rentabile, menite sa dezvolte si sa imbunatateasca statutul beneficiarilor de drept;

e)       acordarea creditelor se realizeaza pe principiul transparentei operatiunilor de creditare, prin punerea la dispozitie institutiilor implicate si celor interesati, a tuturor informatiilor referitoare la acordarea de credite din bugetul asigurarilor pentru somaj;

f)        in gestionarea fondurilor de creditare si in acordarea creditelor, bancile care administreaza sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj vor acorda prioritate prevederilor Legii nr. 76/2002 fata de normele si metodologiile proprii de acordare a creditelor, tinand seama de prevederile prezentelor norme metodologice.

3.1. Constituirea si repartizarea fondurilor pentru acordarea de credite

Fondul pentru acordarea de credite in conditii avantajoase, constituit in baza prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, denumit in continuare fond de creditare, se constituie anual in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca1 trebuie sa asigure:

a)      administrarea eficienta a sumelor alocate pentru acordarea de credite;

b)      monitorizarea intregii activitati depuse de catre institutiile implicate, banca, agentiile de credit, si agentiile de ocupare a fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, pentru indeplinirea cerintelor legii si asigurarea realizarii in bune conditii a programului de ocupare a fortei de munca, in special a somerilor.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va stabili anual fondurile care urmeaza sa fie administrate prin banci si, respectiv, prin agentii de credit autorizate.

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va efectua repartizarea pe judete a fondului de creditare in baza Programului anual de ocupare, luand in considerare indicatorii pietei muncii din fiecare judet.

In cursul anului, in urma analizei realizarii programelor de acordare a creditelor si, in functie de evolutiile de pe piata muncii, se pot face redistribuiri intre judete, in functie de solicitari, cu aprobarea conducatorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

In vederea acordarii creditelor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate transfera, dupa semnarea contractelor cu banca sau cu agentiile autorizate care au fost desemnate sa administreze fondul de creditare, o suma reprezentand cel mult 20% din fondul de creditare anual.

Pe masura acordarii creditelor, sumele vor fi reantregite pana la cheltuirea integrala a sumelor prevazute in buget.

Fondul de creditare va fi pus la dispozitie bancii sau agentiilor de ceditare autorizate, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Banca sau agentia de credit care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.

3.2 Beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase din bugetul asigurarilor pentru

somaj

Beneficiarii creditelor acordate in conditii avantajoase sunt:

a)     intreprinderile mici si mijlocii care sunt societati comerciale

constituite potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

b)            Unitatile cooperatiste reprezentate de cooperativele mestesugaresti si cooperativele de consum, care sunt organizate si functioneaza conform prevederilor Decretului - lege nr.66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare, respectiv ale Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)     asociatiile familiale care se constituie si functioneaza conform Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;[21]

d)            persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice conform prevederilor Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice;[22]

e)     somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, sau sa devina persoane fizice care desfasoara in mod independent activitati economice au prioritate la obtinerea creditului.

Conditiile ce trebuie indeplinite de intreprinderile mici si mijlocii si de unitatile cooperatiste pentrua a avea acces la credite sunt:

numarul total de salariati sau de membri cooperatori sa fie, la momentul acordarii

creditului, de maximum 249 de persoane;[24]

sa se oblige prin contractul de credit sa angajaze, cu contract individual de munca someri pe cel putin 50% din locurile de munca nou create;

locurile de munca pe care se incadreaza personal in baza obligatiei asumate prin contractul de credit sa nu fie locuri vacantate in urma unor disponibilizari de personal din ultimele 12 luni premergatoare solicitarii creditului;

sa se oblige sa mentina raporturile de munca cu persoanele incadrate din randul somerilor o perioada de cel putin trei ani de la incadrare, iar in cazul desfacerii contractului individual de munca al unora dintre aceste persoane, sa angajeze in termen de 30 de zile pe locurile de munca ramase vacante personal din aceeasi categorie;

sa realizeze activitatea de baza in productie, servicii si turism; daca agentii economici realizeaza venituri si din activitatea de comert, aceasta nu trebuie sa depaseasca 49% din totalul veniturilor; dovada se face prin raportarea semestriala "Rezultate financiare", ce va purta viza administratiei financiare; in determinarea ponderii activitatii de comert nu se iau in calcul veniturile obtinute din comercializarea produselor proprii prin magazinele producatorului;

intreprinderile mici si mijlocii si unitatile cooperatiste, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice, ale caror venituri din activitatea de comert depasesc ponderea de 49% din totalul veniturilor, pot beneficia de credite acordate in conditiile prevazute de lege, daca dezvolta activitati de productie sau servicii, iar prin realizarea proiectului, structura veniturilor se modifica astfel incat veniturile din comert sa reprezinte cel mult 49% din veniturile totale;

pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existente in unitate la data acordarii creditului.

Asociatiile familiale pot primi credite proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 76/2002.[25]

Asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasoara in mod independent activitati economice pot avea acces la credite pentru initierea sau dezvoltarea propriei activitati numai daca desfasoara activitati in productie, servicii sau turism.

3.3 FONDURI PENTRU CREDITE NERAMBURSABILE

Pentru crearea de locuri de munca pentru someri se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile , in baza prevederilor Legii nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti

Selectia cererilor se organizeaza anual si se face de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile

Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:

2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie

2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;

1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

In vederea selectiei cererilor, agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca sau a municipiului Bucuresti fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica.

Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:A. sa se incadreze in una din urmatoarele categorii:

a.       societate comerciala care indeplineste criteriile, prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;

b.      unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;

c.       asociatiefamiliala infiintata de someri, in care cel putin unul din membri asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minim 24 de luni;

d.      somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minim 24 de luni.

B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala.

C. sa nu inregistreaze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, <<proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL>>, respectiv <<proiect/studiu de fezabilitate - COPIE>>, precum si datele de identificare ale solicitantului.

Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, <<documente care atesta eligibilitatea - ORIGINAL>>, respectiv <<documente care atesta eligibilitatea - COPIE>>.

Plicurile prevazute la alin.(1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie, <<SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE>>Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune, de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

Documentatia prevazuta la alin.(1) depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin.(1) se returneaza solicitantilor.

Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea temenului limita de depunere a acestora.

Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.

Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.

Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.

Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

Pe locurile de munca nou create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.

Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a)     numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;

b)     incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c)      crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;

d)     utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;

e)     achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;

f)        ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;

g)     realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;

h)      posibilitatea de export a produselor realizate;

i)        cererea pe piata interna a produselor realizate;

j)        impactul investitiei asupra mediului;

k)      diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;

l)        experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;

m)   sprijinirea comunitatii locale;

n)      nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o)     categoria solicitantilor.

Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a)      somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap sau a persoanelor in varsta de peste 45 de ani

b)      beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca

Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.

Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.

Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art.11 alin.(6).

Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala sau partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de catre agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

Localitatile in care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.Statistica economica, Vergil Voineagu, ed.Tribuna economica, Bucuresti, 2001

www.anofm.ro

Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj

Compania de informare publica privind serviciile oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca publicata in octombrie 2004

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Compania de informare publica privind serviciile oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca publicata in octombrie 2004

A se vedea Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, Dreptul securitatii sociale - curs universitar, Editura Global Lex, Bucuresti 2003

Art. din Legea 76/2002

Articolul 72 din Legea 76/2002,

Articolul 73, 74 din Legea 76/2002,

Legea 76/2002, Modificata prin Ordonanta de urgenta nr.697 din 14.10.2008

Hotararea de Guvern nr.174 din 07.04.2004

Hotararea de Guvern nr.166 din 13.02.2003 privind acordarea unor facilitati fiscale studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr.114 din 24.02.2003

Hotararea de Guvern nr.174 din 07.04.2004

Campania de informare publica privind serviciile oferite de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca publicata in octombie 2004

Constituia Romaniei

Legea 76/2002

Legea 76/2002

Monitorul Oficial Partea I Nr 103/06.02.2002 - Legea 76/2002 - privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. si B.N.R. nr. 412/2002, respectiv nr. 5/2002. Textul avea initial, urmatorul continut: asociatiile familiale care sunt constituite si functioneaza conform Decretului -lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare.

Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun M.M.S.S. si B.N.R. nr. 412/2002, respectiv nr. 5/2002. Textul avea initial, urmatorul continut: persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificarile ulterioare.

Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat prin Ordinul comun al M.M.S.S. si B.N.R. nr. 412/2002, respectiv nr. 5/2002. textul avea initial, urmatorul continut: persoane fizice autorizate.

Numarul maxim de salariati - 249 este stabilit conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intrepriderilor mici si mijlocii, publicata in Monotorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999.

Textul a fost introdus prin pct. 3 din Ordinul comun M.M.S.S. si B.N.R. nr. 412/2002, respectiv nr. 5/2002.

Monitorul Oficial Partea I Nr 338/19.04.2004 - Legea nr 107/2004 - pentru modificarea si completarea legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1806
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved