Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


CONSEMNAREA IN CARTILE DE MUNCA A INCHEIERII, MODIFICARII SI INCETARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Circulatia si fluctuatia resurselor umane
Organizarea activitatilor in managementul resurselor umane
ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE
ASISTENTA PSIHOLOGICA IN PROCESUL MUNCII
FISA DE DOCUMENTARE - ASIGURAREA RESURSELOR UMANE NECESARE FIRMEI
Sfaturi utile in vederea obtinerii unui loc de munca
Interviul de selectie
SOMAJUL
Managementul carierei profesionale
BIROTICA SI SECRETARIAT INTREBARI SI RASPUNSURI


Consemnarea in Cartile de Munca a incheierii, modificarii si incetarii Contractului Individual de Munca

ART. 1(1) Carnetul de munca este actul oficial prin care se dovedeste vechimea in munca, vechimea neintrerupta in munca, vechimea neintrerupta in aceeasi unitate, vechimea in functie, meserie sau specialitate, timpul lucrat in locuri de munca cu conditii deosebite, retributia tarifara de incadrare si alte drepturi ce se includ in aceasta.

(2) In carnetul de munca se inscriu datele cu privire la situatiile aratate la alin. (1), precum si cele privind starea civila, pregatirea scolara si pregatirea profesionala a titularului, recompensele si orice alte situatii care, potrivit dispozitiilor legale, se mentioneaza in carnetul de munca

DECRETUL Nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de munca

Carnetul de munca se completeaza personalului incadrat pe baza unui contract individual de munca, fiecare salariat va avea intocmit un singur carnet de munca, emis de prima unitate angajatoare. Contractul individual de munca este definit astfel prin Noul Cod al Muncii, intrat in vigoare la data de 01.03.2003:

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.

Art. 10. al Legii nr. 53/2003 CODUL MUNCII

Carnetul de munca este un act personal al titularului si nu poate fi cedat sau instrainat. Carnetul se pastreaza de unitate atit timp cat titularul este incadrat in munca, acesta avand dreptul sa verifice exactitatea tuturor datelor inscrise in carnet.

Inscrierile ulterioare deschiderii unei carti de munca se vor face in caz de modificare salar, loc de munca, functie, durata muncii, schimbat functie de baza, etc. in baza unui act aditional la contract semnat de catre ambele parti implicate, conform noului Cod al Muncii, iar alinierea la salarul minim pe economie si incetarea contractului individual de munca se vor face in baza unei decizii emise de angajator. De asemenea, in cazul unor modificari aparute in urma semnarii unui contract colectiv de munca pe unitate, acestea vor putea fi inscrise in baza unei decizii colective a unitatii angajatoare pentru toti salariatii.

Din inscrierile ulterioare vor face parte si schimbarile intervenite in ceea ce priveste starea civila, pregatirea scolara si pregatirea profesionala a titularului.

Carnetele de munca se pastreaza in incaperi uscate, ferite de pericol de incendiu sau inundatii, in dulapuri metalice cu dispozitive de inchidere, in cutii clasoare in ordinea alfabetica a titularilor acestora, iar la unitatile mari, grupate pe sectii, si in cadrul acestora, in ordine alfabetica. Dosarele cu actele carnetelor de munca se pastreaza separat de acestea, in aceeasi ordine cu carnetele de munca, avand acelasi numar de ordine rezultat din registrul de evidenta, conform Ordinului nr. 136 din 26 iulie 1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca

Personalul insarcinat cu intocmirea si completarea carnetului de munca este obligat sa efectueze inscrierile la termenele prevazute, sa le certifice prin semnatura si prin aplicarea parafei cu numele si functia detinuta, la locul prevazut in formularul carnetului de munca si sa pastreze carnetele in bune conditii. In lipsa unui personal specializat in operarea cartilor de munca, personalul desemnat pentru activitatea respectiva va trebui sa prezinte cel putin un atestat echivalent diplomei de bacalaureat. In caz de schimbare a acestui personal, predarea carnetelor de munca se va face pe baza de proces-verbal, fiind descarcat de pastrarea si evidenta acestora numai dupa aprobarea procesului verbal de catre conducatorul unitatii sau de persoana delegata de conducerea unitatii. In cazul pastrarii carnetelor de munca la directiile teritoriale de munca, unitatea va depune cartile de munca pe baza unor procese verbale de predare-primire, si, conform legislatiei in vigoare, va vira un comision de 0.75% din salarul brut, pentru fiecare carnet depus.

La incetarea activitatii sau in caz de transferare, carnetul de munca se inmineaza titularului, completat cu toate inscrierile la zi.

La reincadrarea in munca, precum si in cazul incadrarii prin transfer, unitatea este obligata sa ceara, iar cel in cauza sa depuna carnetul de munca.

In cazul pierderii carnetului de munca, furt sau distrugere, se va elibera un duplicat de catre ultima unitate la care a fost angajat, si numai dupa publicarea, in caz de furt sau pierdere, a acestui fapt in Monitorul Oficial. In situatia in care, ulteriorii eliberarii unui duplicat , se gaseste originalul, acesta va fi anulat.

Conform Legii 53/2003 inscrisurile in carnetele de munca se vor face tinandu-se cont de legislatia in vigoare pana la data respectiva. Astfel pentru faptele petrecute pana la data de 01.03.2003, data intrarii in vigoare a noului cod al muncii, inscrierile se vor face dupa vechea legislatie, iar de la data aceasta se aplica prevederile noului cod al muncii, care pentru evitarea confuziilor se recomanda a fi aplicat prin denumirea de Legea nr. 53/2003

Conform    anexei la Ordinul nr. 136 din 26 iulie 1976 pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca, situatiile prevazute in capitolele formularului carnetului de munca se inscriu in limba romana, cu tus negru sau cerneala tipografica, citet, fara stersaturi, pe baza dovezilor prevazute de lege, aplicandu-se, la locul aratat in formular, parafa cu numele, prenumele si functia persoanei care intocmeste si completeaza carnetul de munca. Exista sapte capitole prevazute de formular, astfel:

q       capitolul I-II, unde formularul prevede indicarea numarului si datei actului de stare civila, acestea vor fi cele sub care s-au inscrise evenimentele respective in registrul de stare civila.

q       capitolul III se inscriu si actele de studii eliberate de state straine, daca acestea au fost recunoscute de Ministerul Educatiei si Invatamantului; de pe aceste acte se vor prezenta copii legalizate.

q       capitolul IV, pe langa calificari si specializari, se mentioneaza si formele de perfectionare a pregatirii profesionale, a caror absolvire este certificata in conditiile legii.

q       capitolul V, privind recompensele obtinute

q       capitolul VI:

a) In coloana 2, la inceperea raporturilor de munca se inscriu denumirea completa a unitatii si localitatea unde aceasta isi are sediul; coloana ramane libera in cazul inregistrarilor privind schimbarile intervenite in executarea aceluiasi contract de munca.

b) In coloana 3 se inscriu mutatiile intervenite (incadrarea, schimbarea functiei si a retributiei trarifare, schimbarea retributiei tarifare cu mentinerea functiei, schimbarea locului de munca in cadrul aceluiasi contract, cand aceasta determina si schimbarea grupei de munca, transferarea, detasarea, intreruperea si incetarea activitatii, desfacerea contractului de munca,

precizandu-se , dupa caz, temeiul legal in baza caruia au avut loc acestea si situatiile prevazute de lege care confera vechimea neintrerupta in munca si vechime neintrerupta in aceeasi unitate)

c) In coloana 4 se inscriu anul, luna si ziua cand are loc situatia care s-a mentionat la coloana 3.

d) In coloana 5 se precizeaza, pentru muncitori, meseria, categoria si treapta de retribuire, iar pentru personalul TESA, functia, clasa si gradatia.

e) In coloana 6 se inscrie salariul de baza

f) In coloana 7 se inscriu denumirea unitatii, nr si data actului pa baza caruia se fac inscrierea

g) In coloana 8 se pune parafa si semnatura persoanei care face inscrierea.

La capitolul VII se va mentiona pagina, numarul curent, coloana sau randul, coretate, inscriindu-se totodata textul asa cum a fost modificat sau completat, numarul si data actului pe baza caruia s-a facut rectificarea. Corectarea se face prin taierea datelor inscrise eronat, astfel ca sa se poata citi vechea inregistrare, inscriindu-se cu tus rosu, dedesubt, datele exacte, de catre unitatea in pastrarea careia se afla carnetul de munca.

In cazul in care se dovedeste cu acte ca arhivele au fost distruse, activitatea care s-a depus pe baza unui contract de munca, functia, meseria sau specialitatea va putea fi reconstituita. Pot cere reconstituirea numai persoanele care depun activitatea pe baza unui contract de munca, cadrele permanente ale Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne si membrii cooperativelor mestesugaresti.

Exemplificare inscrisuri in carnete de munca pentru mutatii intervenite :

Cap. VI Date cu privire la activitatea in munca

Nr.crt.

Unitatea, alta persoana juridica sau persoana fizica la care lucreaza

Mutatia intervenita

Anul

Meseria sau functia si locul de munca cu conditii deosebite

Salariul de baza

Denumirea unitatii, nr si data actului pe baza caruia se face inscrierea

Parafa si semnatura persoanei care face inscrierea

Luna

ZiuaSC CERASIND SRL

Cluj Napoca

Incadrat pe durata determinata cf. art. 81 lit b din Legea nr. 53/2003

Secretara

SC CERASIND SRL

Contr.Ind.de M

Nr. 8213/ 20.05.2007

Ioana Ratiu

SC CERASIND SRL

Cluj Napoca

Incetat raporturile de munca conform art. 61 lit. d din Legea nr. 53/2003

SC CERASIND SRL Decizia nr. 22/ 10.06.2007

Ioana Ratiu

Administrator,

Cap. VI Date cu privire la activitatea in munca

Nr.crt.

Unitatea, alta persoana juridica sau persoana fizica la care lucreaza

Mutatia intervenita

Anul

Meseria sau functia si locul de munca cu conditii deosebite

Salariul de baza

Denumirea unitatii, nr si data actului pe baza caruia se face inscrierea

Parafa si semnatura persoanei care face inscrierea

Luna

ZiuaSC CERASIND SRL

Cluj Napoca

Angajat

cf. art 12 al 1 din C.M.

tehnician

SC CERASIND SRL

Contract nr11

Ioana Ratiu

Modificat salar

tehnician

SC CERASIND SRL

Act aditional nr. 16/ 01.03.2007

Ioana Ratiu

Propus pensie pentru limita de varsta

Cerere    nr. 1234 / 2007

Ioana Ratiu

Verificat valabilitatea inscrierilor

facute in cadrul unitatii

Administrator,

Popescu Ioan

L.S.

Sef. Compartiment Resurse Umne

Ioana Ratiu

Guvernul a adoptat Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii. Acest act normativ modifica termenul pana la care se pot elibera carnete de munca, propunand data de 31 iunie 2007, in conditiile in care Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca se abroga la data de 31 decembrie 2006.

Potrivit legislatiei in domeniu, incepand cu data de 1 ianuarie 2004, in Romania a intrat in functiune sistemul Registrului de evidenta al salariatilor. Odata cu intrarea in vigoare a Registrului de evidenta al salariatilor sistemul actualelor carti de munca era eliminat. Noul Registrul de evidenta a salariatilor trebuia completat de angajator in ordinea incheierii contractelor individuale de munca cu salariatii sai si trebuia vizat de catre Inspectoratul Teritorial de Munca. Registrul se pune la dispozitie Inspectorului de Munca sau a altor autoritati publice, la solicitarea acestora, in conditiile legii.    

Incepand cu 2007 Registru de evidenta al salariatilor se tine in format electronic, mergand in paralel cu sistemul vechi de carti de munca pana in 2008.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1775
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site