Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai mic


A CURSULUI DE PERFECTIONARE IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

INSTRUIREA LUCRATORILOR IN DOMENIUL SSM

I N T R O D U C E R E

Securitatea si sanatatea muncii are ca obiectiv cunoasterea si inlaturarea tuturor perturbatiilor ce pot aparea in procesul de munca, perturbatii care pot provoca accidente si imbolnaviri profesionale .

Scopul securitatii si sanatatii muncii este securitatea omului in procesul de munca. Atingerea acestui scop necesita un sistem fundamentat de acte legislative constituit dintr-un ansamblu de norme legale si imperative, avand ca obiect reglementarea relatiilor sociale ce se formeaza in legatura cu organizarea, conducerea si realizarea procesului de munca, in scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Sunt considerate norme juridice de securitate si sanatate a muncii atat acelea care se refera direct la activitatea de protectie a muncii, prin care se stabilesc masuri si modul de aplicare a lor, cat si cele de drept al muncii, care au un obiect definit prin specificul lor, dar au implicatii asupra vietii si integritatii lucratorilor in procesul de munca .

Principalele norme juridice care reglementeaza direct activitatea de securitate si sanatate a muncii, stabilind masurile si modul de aplicare a lor, sunt urmatoarele :

I Constitutia Romaniei ;

I Codul muncii ;

I Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

I Normele Metodologice pentru aplicarea Legii Securitatii si Sanatatii in Munca ;

I Hotararile Guvernamentale Specifice de Securitate a Muncii .

Normele de drept al muncii, cu obiectiv definit, dar care contribuie prin aplicarea lor la realizarea scopului securitatii si sanatatii muncii, sunt cele referitoare la durata timpului de lucru si de odihna, munca in schimburi, orele suplimentare, normele de igiena a muncii etc.

Totalitatea reglementarilor referitoare la activitatea de securitate si sanatate a muncii constituie un sistem legislativ propriu. Necesitatea si obligativitatea existentei acestui sistem in tara noastra sunt recunoscute prin legea fundamentala, Constitutia Romaniei, care prevede urmatoarele :

" art.22 (1) - Dreptul la viata, precum si dreptul la integritatea fizica si psihica ale persoanelor sunt garantate " ;

" art.38 (2) - Salariatii au dreptul la protectia sociala a muncii. Masurile de protectie privesc securitatea si igiena muncii, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii grele, precum si alte situatii specifice " .

Prevederile din Constitutie, referitoare la protectia sociala a muncii, releva locul si rolul legislatiei privind securitatea si sanatatea muncii in sistemul legislativ national si anume acela de a se constitui intr-un sistem propriu de reglementari prin care se urmareste asigurarea protectiei cetatenilor, pentru un segment specific de populatie si anume cea activa .

Sistemul juridic al securitatii si sanatatii muncii reglementeaza modul si conditiile de desfasurare a proceselor de munca sub aspectul protejari omului de riscurile de accidente si imbolnavire profesionala .

Sistemul legislativ al Romaniei este adaptat la reglementarile internationale, in speta la cele ale Organizatiei Internationale a Muncii si ale Uniunii Europene, tinandu-se seama de structura economica, experienta, mijloacele financiare si tehnice, in contextul politico-social din tara noastra .

In tara noastra sistemul legislativ privind securitatea si sanatatea muncii este structurat pe trei niveluri, in functie de importanta reglementarilor si domeniul de aplicare, dupa cum urmeaza :

a) Legislatia primara de securitate si sanatate a muncii, care cuprinde in primul rand Legea securitatii si sanatatii in munca, precum si legi, hotarari guvernamentale, ordine ale ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei, care au caracter de obligativitate pentru intreaga economie nationala, si care stabilesc cadrul general, principiile si regulile de baza pentru domeniul respectiv .

b) Legislatia secundara care cuprinde normele metodologice si sistemul de standarde de securitate a muncii. Standardele de securitate a muncii contin reglementari destinate sa asigure conditiile necesare pentru ca produsele realizate si utilizate in economia nationala sa nu prezinte pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala.

c) La nivel tertiar legislatia este constituita din instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii (standarde de firma si profesionale ), regulamente, coduri, reguli tehnice si practice care se elaboreaza potrivit competentelor stabilite prin lege, de catre utilizator sau sunt impuse conditionat de catre producatori .

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII LA NIVEL NATIONAL

1.1. PRINCIPII DE ORGANIZARE LA NIVEL NATIONAL

A) Principiul implementarii de sus in jos se materializeaza printr-o legislatie obligatorie realizarii securitatii si sanatatii in munca.

Datorita ideii profitului, care primeaza, o modalitate pentru protejarea personalului este crearea prin legi a obligativitatii securitatii si sanatatii muncii, ducand la un sistem de control si sanctionare corespunzator.

B) Principiul organizarii parghiilor economico-financiare.

Respectarea criteriilor de securitate garanteaza stabilirea unor corelatii intre calitatea activitatii de securitate si sanatate a muncii si rezultatele economico-financiare ale unitatii. O metoda buna este aceea de a diferentia cota de asigurare sociala in functie de gradul de securitate a muncii realizat (numarul de accidente de munca inregistrate).   

Totodata facilitarea celor care efectueaza investigatii in domeniul securitatii si sanatatii muncii prin sistemul de impozitare.

C) Principiul adoptarii sistemului juridic unitar.

Existenta unui sistem de acte juridice -legi, norme, metodologii- , prin care sa se asigure un mod unitar si coerent de abordare a problemelor de prevenire.

◘ la nivel primar : - Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

◘ la nivel secundar : - Norme metodologice ;

- standarde de securitate a muncii .

◘ la nivel tertiar : - Instructiuni, Regulamente, Metodologii, Standarde interne .

D) Principiul integrarii securitatii si sanatatii muncii in productie.

In timpul si din cauza procesului de munca se produc accidente si boli profesionale, deci activitatea principala preventiva sa se desfasoare la locul potentialelor evenimente. Astfel, obligativitatea, raspunderea si efortul pentru asigurarea securitatii si sanatatii muncii revine unitatii.

E) Principiul educarii participantilor la procesul de munca.

Educarea personalului ramane cea mai importanta masura preventiva, ducand la un comportament normal de munca astfel incat cunoasterea posibilelor accidente asupra propriului organism il va face pe muncitor sa aiba un comportament adecvat ce duce la un reflex de securitate, care-l va impiedica sa procedeze contradictoriu cu normele securitatii si sanatatii in munca.

F) Principiul organizarii si sustinerii cercetarii de protectie a muncii de catre organisme guvernamentale.

Una din componentele esentiale pentru realizarea unui nivel ridicat al securitatii si sanatatii muncii pe plan national este cercetarea stiintifica de protectie a muncii. Aceasta se realizeaza in institute specializate ( I.N.C.D.P.M. , I.N.S.E.M.E.X. ) sau de catre grupe de cercetare de la alte institute.

1.2. OBIECTIVELE SECURITATII SI SANATATII MUNCII LA NIVEL NATIONALLa nivel national obiectivele securitatii muncii sunt :

elaborarea politicii nationale in domeniu;

realizarea cadrului legislativ necesar indeplinirii politicii nationale de securitate si sanatate a muncii;

realizarea mecanismului de control al aplicarii legislatiei de securitate si sanatate a muncii.

Politica nationala in domeniul securitatii si sanatatii muncii precum si cadrul juridic necesar realizarii ei sunt asigurate de Parlamentul Romaniei, in virtutea atributiilor sale legislative.

Prin Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei (M.M.S.S.F.), prin organele centrale si unitatile din teritoriu (Inspectoratele Teritoriale de Munca) au fost desemnate ca organisme executive in sensul organizarii si controlul activitatii de securitate si sanatate a muncii.

2. ELEMENTELE STRUCTURII ORGANIZATORICE

Fiecare unitate isi stabileste structura activitatii de securitate si sanatate a muncii in functie de urmatoarele criterii:

Ø dimensiunea intreprinderii (volumul activitatilor desfasurate, personal, grad de dotare tehnica, etc);

Ø nivelul de risc al conditiilor de munca (dependent de complexitatea si dotarea tehnica a activitatilor desfasurate);

Ø modelul de organizare sectoriala a activitatii.

Structura organizatorica a activitatilor de securitate si sanatate a muncii se va stabili astfel:

Ø      in cazul inteprinderilor cu pana la 9 lucratori, inclusiv, angajatorul poate efectua activitati din domeniul securitatii si sanatatii in munca daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conitii :

- activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt cele prevazute in anexa 5 ;

angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate ;

angajatorul indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de mai sus angajatorul trebuie sa desemneze un lucrator si/sau sa apeleze la servicii externe.

Ø      in cazul inteprinderilor care au intre 10 si 49 de lucratori, inclusiv, angajatorul poate efectua activitati din domeniul securitatii si sanatatii in munca, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conitii:

activitatile desfasurate in cadrul intreprinderii nu sunt cele prevazute in anexa 5 ;

riscurile identificate nu pot genera acidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate ;

angajatorul isi desfasoara activitatea profesionala in mod efectiv si cu regularitate in intreprindere si/sau unitate;

angajatorul indeplineste cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza.

In situatia in care nu sunt ideplinite conditiile de mai sus angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau poate oganiza serviciul intern de prevenire si protectie si/sau sa apeleze la servicii externe.

Ø      in cazul inteprinderilor care au intre 50 si 149 de lucratori, inclusiv, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa oganizeze serviciul intern de prevenire si protectie.

In cazul inteprinderilor care desfasoara activitati dintre cele prevazute in anexa 5. angajatorul trebuie sa oganizeze serviciul intern de prevenire si protectie.

In cazul in care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe.

Ø      in cazul inteprinderilor care au peste 150 de lucratori angajatorul trebuie sa oganizeze serviciul intern de prevenire si protectie.

In cazul in care serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe

PRINCIPII SI CRITERII DE ORGANIZARE ALE SECURITATII SI SANATATII MUNCII LA NIVELUL SOCIETATII

Conform legislatiei actuale, organizarea activitatii de protectie a muncii la nivelul societatii, are la baza urmatoarele criterii:

Ø obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor sub toate aspectele, referitoare la munca ;

Ø realizarea efectiva a obligatiilor pe linie de securitate si siguranta a muncii revine angajatorului/ lucratorilor desemnati/serviciului intern de prevenire si protectie si/sau serviciilor externe dupa caz ;

Ø in contextul obligatiilor ce revin persoanelor specificate mai sus , vor fi luate masuri tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii salariatilor.

Masurile luate vor fi adaptate periodic nivelului de dezvoltare a activitatii.

Conform legii, actiunile in domeniul securitatii si sanatatii muncii, intreprinse de persoanele si/sau serviciile abilitate, au ca scop urmatoarele :

Ø evitarea riscurilor;

Ø prioritatea masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

Ø evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

Ø combaterea riscurilor la sursa de risc;

Ø crearea de conditii optime din faza de proiectare a locurilor de munca , alegerea E.T. si a metodelor de munca in vederea realizarii unui ritm de lucru normal , pentru a se realiza adaptarea muncii la om;

Ø adaptarea conditiilor de munca la cele mai noi descoperiri ale progresului tehnic;

Ø inlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

Ø prevederea de instructiuni corespunzatoare pentru lucratori.

Angajatorul are functia de decizie si pe cea de control.

La luarea deciziilor, angajatorul trebuie sa tina cont de natura activitatilor din societate si sa aiba la baza urmatoarele:

Ø sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea salariatilor in vederea sta-bilirii masurilor de prevenire;Ø sa asigure imbunatatirea nivelului de protectie a salariatilor;

Ø sa ia in considerare capacitatile angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea la angajare, periodic si ori de cate ori li se incredinteaza acestora sarcini deosebite;

Ø sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai muncitorii care au fost instruiti adecvat sa aiba acces la locurile de munca unde exista pericole majore;

Ø sa se asigure ca sunt consultati angajatii sau reprezentantii acestora in probleme referitoare la consecintele privind securitatea si sanatatea in munca, ale introducerii de tehnologii noi, alegerii E.T., imbunatatirea conditiilor si mediului de munca.

In cadrul societatii noastre, realizarea efectiva a problemelor referitoare la securitatea si sanatatea muncii, la nivelul fiecarui loc de munca, revine conform legii, sefilor punctelor de lucru.

Atributiile acestora sunt :

Ø aplica programul societatii si deciziile privind protectia muncii aferente locului de munca pe care-l conduc;

Ø urmaresc respectarea cerintelor de securitate de catre personalul din subordine si ia masuri corespunzatoare in functie de abateri;

Ø stabilesc sarcini de munca si organizeaza procesul de munca in conformitate cu cerintele de securitate a muncii;

Ø iau masuri pentru acordarea primului ajutor in caz de accident de munca, anunta producerea accidentului, fara a modifica starea de fapt, rezultata din accident, decat in conditiile prevazute de lege.

La nivelul locurilor de munca, sefii au competenta de luare a unor decizii cu caracter de prevenire, dupa cum urmeaza:

Ø identifica aparitia unui eventual factor de risc si iau masurile corespunzatoare de prevenire, dipunand oprirea procesului de munca in cazul unui pericol iminent;

Ø solicita modificari ale programului de protectie a muncii, in functie de prioritati si situatii noi survenite la locul de munca, in cazul unui pericol iminent;

Ø informeaza salariatii din subordine si ii consulta in legatura cu aspectele de prevenire care ii afecteaza;

In limita competentelor si atributiilor ce le revin, raspund pentru felul cum se realizeaza activitatea de prevenire, implicit pentru orice abatere de la legile, normele si celelalte reglementari legale in vigoare, relativ la toate elementele locului de munca pe care il organizeaza si il conduc.

Salariatii unitatii au, conform legislatiei actuale, obligatia de a se proteja pe sine si pe cei din jurul sau, avand si urmatoarele atributii :

Ø sa mentina la locul de munca starea corespunzatoare de securitate, igiena si ordine;

Ø sa semnalizeze imediat conducatorului direct orice defectiune sau situatie care poate constitui un factor de risc si de producere a unui accident de munca;

Ø sa intrerupa activitatea si sa refuze sa o continue daca nu sunt respectate cerintele de securitate.

Toate cerintele Legii 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, referitoare la obligatii si raspunderi, au fost aduse la cunostinta factorilor responsabili si au fost trecute in fisa postului fiecarui salariat.

4. ORGANIZAREA SERVICIULUI INTERN DE

SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

In cadrul SC CRISTELSI SRL , conform Legii 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea angajatilor in toate aspectele referitoare la munca revine conducatorului unitatii , acesta fiind Directorul General.

Astfel, tinand cont de prevederile Legii 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, a fost desemnat un lucrator (subsemnatul) cu atributiuni in domeniul protectiei muncii, subordonata Directorului General, care este factorul de decizie.

Lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca are rolul de a consilia conducerea in probleme de elaborare si aplicare a ansamblului masurilor de prevenire a accidentelor in munca si imbolnavirilor profesionale. Aceste masuri vor fi periodic adaptate tinand cont de schimbarea conditiilor de munca, cu scopul de a imbunatati situatia existenta la fiecare loc de munca.

Atributiile lucratorului desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost consemnate in fisa postului si sunt urmatoarele:

sa asigure evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la toate locurile de munca si sa propuna masuri de prevenire a riscurilor cu sprijinul institutiilor de specialitate;

sa controleze , pe baza programului de activitate , toate locurile de munca in scopul prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;

sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului;

sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de protectie a muncii, prin cele trei forme de instructaj, precum si prin cursuri de perfectionare;

sa tina evidenta accidentelor de munca;

sa organizeze propaganda in domeniul protectiei muncii;

sa avizeze dotarea personalului cu mijloace de protectie individuala si sa participe la receptia mijloacelor de protectie colectiva;

sa propuna masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati in domeniul protectiei muncii;

sa colaboreze cu serviciul medical pentru cunoasterea la zi a situatiei imbolnavirilor profesionale;

sa propuna sanctiuni si stimulente economice pentru modul in care se respecta cerintele de securitate a muncii in organizarea si desfasurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munca;

sa participe in mod direct la aprovizionarea cu E.I.P., E.I.L., cu materiale igienico-sanitare;

sa controleze la toate locurile de munca aplicarea normelor de protectie a muncii;

sa raspunda de instruirea si examinarea cadrelor cu atributii in domeniul protectiei muncii;

sa asigure instructiuni proprii de protectie a muncii;

sa sesizeze conducerea societatii asupra necesitatii sistarii activitatii la locurile de munca care prezinta pericol de producere a accidentelor;

sa interzica participarea la lucru a celor care nu sunt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu;

sa analizeze evolutia si cauzele accidentelor de munca si ale imbolnavirilor profesionale.

In afara acestor atributii stabilite prin Legea 319/2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, in fisa postului sunt cuprinse si alte atributii legate strict de securitatea si sanatatea salariatilor. Astfel, s-a hotarat ca lucratorul desemnat in domeniul securitatii si sanatatii in munca sa asigure si aprovizionarea cu E.I.P. , implicarea directa a acestuia fiind considerata benefica in sensul cunostintelor directe asupra calitatii de protectie a produselor, asupra firmelor autorizate de M.M.S.S.F. pentru producerea, comercializarea si importul acestor echipamente.

Necesarul de E.I.P., materiale igienico-sanitare este centralizat in functie de cerintele inaintate de responsabilii directi ai locurilor de munca, tinandu-se seama de factorii de risc specifici si de Normativul cadru de acordare a E.I.P., precum si de alte acte normative in vigoare.5. ORGANIZAREA SERVICIULUI MEDICAL

DE MEDICINA MUNCII

Functia principala a serviciului medical de medicina muncii este aceea de fundamentare a deciziei privind mentinerea starii de sanatate a salariatilor.

Scopul functionarii serviciilor medicale consta in:

v     prevenirea, eliminarea sau reducerea actiunii factorilor de risc, de imbolnavire profesionala, care pot apare in desfasurarea proceselor de munca;

v     ameliorarea metodelor si conditiilor de munca prin adaptarea lor la capacitatile fizice ale lucratorilor;

v     contributia la dezvoltarea igienei si medicinei muncii in genera .

Pricipalele atributii ale serviciului medical sunt:

v     elaborarea liniilor directoare ale activitatii de mentinere a starii de sanatate a angajatilor;

v     propunerea de masuri preventive specifice;

v     sa participe si sa-si dea avizul la angajarea personalului privind indeplinirea cerintelor de securitate in legatura cu starea de sanatate;

v     sa asigure instruirea si informarea personalului in probleme de igiena si medicina muncii;

v     sa colaboreze la intocmirea normativului intern de acordare a materialelor igienico-sanitare.

SC CRISTELSI SRL asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor prin serviciu medical de medicina muncii, incheind in acest sens un Contract de prestari servicii, respectand astfel prevederile legale.

Angajarea personalului se efectueaza numai cu examen medical la angajare, cu confirmarea scrisa a medicului ca locul de munca sau meseria propusa nu contravine din punct de vedere medical viitorului salariat.

In vederea angajarii in munca si a orientarii in profesie, examenul medical se efectueaza obligatoriu inaintea probei practice, examen, concurs sau termen de incercare, urmatorilor:

v     noilor salariati;

v     salariatilor care au lipsit o perioada de 6 luni, pentru locuri de munca cu expunere la factori nocivi si un an in alte situatii;

v     celor transferati sau detasati in alte locuri de munca sau activitati, care pot fi ocupate numai daca sunt indeplinite cerintele legale de ordin sanitar.

FUNCTIONAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

A ACTIVITATII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII

Principalele atributii in cadrul relatiilor de conducere/coordonare, la are Directorul , caruia i se subordoneaza direct elementele structurii de productie, conducatorii locurilor de munca, executantii, precum si persoana cu atributii in domeniul protectiei muncii.

Intre lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si celelalte structuri din unitate s-a institutionalizat relatia de coordonare a actiunilor care privesc activitatea de securitate si sanatate in munca

Complementar relatiilor de conducere se institutionalizeaza si relatiile de control . Directorul controleaza activitatea lucratorului desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca iar aceasta activitatea conducatorilor directi ai locurilor de munca si a executantilor.

Actiunile concrete prin care s-a realizat activitatea de securitate si sanatate in munca la nivelul societatii sunt:

Organizarea activitatii :

- prin care Directorul societatii a pus in functiune sistemul organizatoric al securitaii si sanatatii in munca, stabilind structura organizatorica;

- includerea in organigrama societatii a lucratorului desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

- s-au stabilit functiile si atributiile tuturor compartimentelor, birourilor si celor implicati in securitatea si sanatatea muncii.

6.2. Fundamentarea activitatii de securitate si sanatate a muncii:

Lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a identificat pentru fiecare loc de munca si pe meserii factorii de risc specifici, stabilind masurile de prevenire pentru eliminarea factorilor de risc.

Conducatorul societatii impreuna cu lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sefii de puncte de lucru, au elaborat si aprobat Planul anual de securitate si sanatate a muncii.

Realizarea securitatii si sanatatii muncii:

Pe baza informatiilor, a propunerilor, conducerea societatii a stabilit urmatoarele:

- planul anual in domeniul securitatii si sanatatii muncii;

- programul anual de securitate si sanatate a muncii cu masuri si mijloace concrete.

Documentele elaborate sunt aduse la cunostinta salariatilor . In program s-au stabilit persoanele, termenele de indeplinire, de executie ale masurilor si sarcinilor stabilite.

6.4. Controlul activiatii de securitate si sanatate a muncii:

Este realizat de elementele din structura organizatorica, respectiv:

- conducere;

- lucratorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

- serviciul medical;

- comitetul de securitate si sanatate in munca.

Au atributii de supraveghere si control si conducatorii directi ai locurilor de munca.

Controlul realizat de factorii de autoritate si atributii urmaresc:

- conceperea, amplasarea, amenajarea constructiilor si a altor locuri de munca in toate fazele realizarii: proiectare, constructii, receptie;

- conceperea, proiectarea, achizitionarea utilajelor, instalatiilor, masinilor;

- transport, manipulare, depozitare;

- nocivitatea locului de munca;

- dotarea si utilarea corecta a mijloacelor de protectie colectiva si individuala;

- organizarea muncii conform prescriptiilor de securitate;

- dimensionarea si repartizarea sarcinilor de munca;

- realizarea instructajelor si a propagandei de protectie a muncii;

- tratarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale;

- controlul medical la angajare si periodic.

In societate exista caiet de Note de control si registru unic de control, unde factorii de autoritate si atributii fac dovada controalelor si constatarilor efectuate, stabilind si masurile pentru remedierea deficientelor constatate.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2987
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved