Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


PROCEDURA DECLANSÃRII CONFLICTELOR DE INTERESE

Resurse umane+ Font mai mare | - Font mai micPROCEDURA DECLANSÃRII CONFLICTELOR DE INTERESE

Conflictele de interese pot fi declansate numai conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 168/1999 si numai pentru situatii expres prevazute de legiuitor.Conform dispozitiilor art. 14 ,alin. 1 din lege, in toate cazurile in care intr-o unitate exista premisele declansarii unui conflict de interese, sindicatele reprezentative sau reprezentantii alesi ai salariatilor (in cazul in care la unitatea respectiva nu este organizat un sindicat), vor sesiza (obligatoriu) in scris unitatea despre aceasta situatie cu precizarea revendicarilor motivate ale salariatilor si propunerilor de solutionare.

a)      In baza art. 14,alin. 2 ,conducerea unitatii este obligata sa primeasca si sa inregistreze    sesizarea respectiva (efectuat in forma scrisa, semnata de liderul sindical sau de reprezentantul salariatilor).

b)     Sesizarea unitatii, conform art. 14 ,alin. 1 se poate face si verbal cu precizarea conditiilor cerute     de legiuitor pentru forma scrisa..Acest tip de sesizare este intalnita cu prilejul discutiilor purtate intre conducerea unitatii si sindicatul reprezentativ sau reprezentantii salariatilor,care se consemneaza in proces verbal, conform art. 14.

Conducerea unitatii este obligata sa raspunda revendicarilor mentionate in sesizare, in termen de doua zile de la primirea acesteia cu precizarea punctului de vedere pentru fiecare revendicare, asa cum dispune art. 15 din lege, in forma scrisa.

Sesizarea scrisa despre premisele declansarii unui conflict de interese in unitate,efectuate de unul dintre sindicatele reprezentative existente, produce efecte numai pentru sindicatul care a formulat-o.

Conform dispozitiilor art. 16 in situatia in care conducerea unitatii nu a raspuns la toate revendicarile cuprinse in sesizare sau, desi a raspuns in termenul legal , sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul se considera declansat.

Situatiile in care pot fi declanate conflictele de interese sunt:

a)      unitatea refuza sa inceapa negocierea unui nou contract colectiv de munca sau cel anterior a incetat;

b)     unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati;

c)     unitatea refuza nejustificat semnarea contractului colectiv de munca, cu toate ca negocierile au fost definitivate;

d)     unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a ibcepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca.

Dispozitiile citate necesita unele explicatii:

a)      In legatura cu situatia prevazuta la art. 12 lit. a, este vorba despre incalcarea de catre unitate (angajator) a obligatiei legale de a negocia contractul de munca.

Negocierea colectiva, la nivel de unitate, este obligatorie, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de salariati.

Cu alte cuvinte, in unitatile cu mai putin de 21 de salariati negocierea nu are caracter obligatoriu.

De asemenea, se stabileste initiativa negocierii apartine patronului ,ceea ce inseamna ca obligatia de a negocia este una specifica lui. Motiv pentru care patronul care nu-si realizeaza obligatiile cu privire la negociere este sanctionat contraventional.

Pe de alta parte, exista obligatia in termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor, patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

Neindeplinirea de catre patron a acestei obligatii constituie, de asemenea, conventie si se sanctioneaza cu amenda.

Dincolo de faptul ca in cazul nerespectarii dispozitiilor de mai sus patronul vinovat este sanctionat contraventional, salariatii sunt in drept, potrivit art. 12 ,lit. 1 din Legea nr. 168/1999, sa declanseze un conflict de interese si care presupune o revendicare esentiala, adica tocmai inceperea efectiva a negocierii unui nou contract colectiv de munca sau a celui care anterior a incetat.

b)     Pentru situatia reglementata de art. 12 din Legea nr. 168/1999 s-a precizat ca suntem in prezenta a ceea ce in practica constituie regula domeniului declansarii conflictelor de interese: unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati.

Legislatia muncii are caracter de productie pentru salariati: lor li se garanteaza prin lege nu numai dreptul la negocieri colective, ci si posibilitatea de a revendica conditiile normale de munca.

In situatia in care unitatea nu accepta revendicarile formulate de salariati, se poate declansa conflictul de interese.

c)     In mod normal, din moment ce negocierile au fost definitivate, partile sunt obligate sa semneze contractul colectiv de munca.Din acest moment se nasc obligatii in sarcina partilor , iar in cazul neexecutarii de catre una din ele a obligatiilor ce-i revin , se poate invoca raspunderea pentru neexecutarea lor.

In situatia in care unitatea refuza fara nici un temei semnarea contractului, salariatii pot declansa conflictul de interese.

d)     In sfarsit,pentru ultima situatie prevazuta de art. 12 lit. d din Legea nr.168/1999, trebuie sa avem in vedere faptul ca negocierea colectiva are loc in fiecare an dupa cum urmeaza:

- dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca sau de la data intrarii in vigoare a contractului.

- cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an.

Asadar, daca in urma negocierii colective nu s-a incheiat un contract colectiv de munca, o renegociere poate interveni numai dupa scurgerea unui termen de 12 luni de la data negocierii anterioare, iar in cazul contractelor incheiate pe durata de un an, negocierea unui astfel de contract urmeaza a fi declansata cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractului colectiv de munca.

Domeniul concret al negocierii colective va avea ca obiect cel putin salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca. In practica, probleme deosebite se ridica mai ales in legatura cu conditiile de munca, care, cum se cunoaste, au o sfera larga de extindere. Este necesara o analiza atenta a conditiilor de munca pentru a constata daca se respecta ori nu conditiile impuse de lege.

Asadar, daca unitatea nu isi indeplineste obligatiile de a incepe negocierile anuale obligatorii privind obiectivele precizate mai sus, conflictul de interese se poate declansa.

Rezulta ca asemenea conflicte au loc in principal din motive imputabile unitatii, care constau in neincheierea contractului colectiv de munca.

Regula stabilita asadar, de art 13, alin. 1 din Legea nr. 168/1999 este aceea ca pe durata valabilitatii unui contract colectiv de munca salariatii nu pot declansa conflicte de interese.

La aceasta regula s-a stabilit exceptia, reglementata prin art.13, alin.2, potrivit careia salariatii pot declansa un conflict de interese chiar pe durata valabilitatii unui contract colectiv de munca, dar numai in situatia in care unitatea nu isi indeplineste obligatiile prevazute de lege de a incepe negocierile anuale obligatorii privind salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditia de munca.

Sesizarea unitatii in situatia existentei premiselor declansarii unui conflict de interese

Potrivit art. 14 alin. 1 din Legea nr. 168/1999, ori de cate ori intr-o unitate exista premisele declansarii unui conflict de interese, sindicatele reprezentative sau, in cazul in care in unitate nu este organizat un astfel de sindicat, reprezentantii alesi ai salariatilor vor sesiza unitatea despre aceasta situatie.

In astfel de conditii, sindicatele reprezentative sau reprezentantii salariatilor sunt obligati sa sesizeze unitatea despre acesta situatie.

Sesizarea se va face in scris,cu precizarea revendicarilor salariatilor, inclusiv a motivarii acestora precum si a propunerilor de solutionare.

Potrivit art. 14 alin. 2 din Legea nr. 168/1999, conducerea unitatii este obligata sa primeasca si sa inregistreze sesizarea astfel formulata.

Sesizarea poate fi facuta si verbal si ea trebuie sa se refere la aceleasi probleme, sub aspectul continutului, ca si sesizare scrisa. In acest caz, discutiile purtate cu ocazia primirii la conducerea unitatii a membrilor sindicatului reprezentativ sau a reprezentantilor alesi ai salariatilor trebuie consemnate intr-un proces-verbal.

Privind sesizarea scrisa sau dupa incheierea procesului-verbal consemnand discutiile purtate, conducerea unitatii are obligatia de a raspunde in scris sindicatelor sau reprezentantilor salariatilor, in termen de 2 zile lucratoare de la primirea sesizarii ori intocmirea procesului-verbal, cu precizarea punctului de vedere, pentru fiecare dintre revendicarile formulate. Se constata ca atat sesizarea sindicatului reprezentativ sau a reprezentantilor salariatilor, cat si raspunsul la sesizarea de catre unitate, trebuie sa se faca in forma scrisa.

Ratiunea pentru care legiuitorul a impus procedura scrisa este aceea, credem, a usurarii acestei faze, deoarece astfel se asigura identificarea problemelor care sunt supuse rezolvarii prin aceasta sesizare si a mijloacelor practice de rezolvare, pentru ca ambele parti au sarcini precise, expres prevazute de lege.

Sesizarea trebuie sa fie semnata de liderul sindical sau de catre reprezentantii salariatilor.

Daca intr-o unitate functioneaza concomitent doua sau mai multe sindicate reprezentative, sesizarea poate fi facuta de catre unul ori de catre toate sindicatele si va produce efecte numai pentru sindicatul sau sindicatele care au formulat-o.

Potrivit art. 16 din Legea nr. 168/1999, in situatia in care unitatea nu a raspuns la toate revendicarile formulate sau, desi a raspuns, sindicatele nu sunt de acord cu punctul de vedere precizat, conflictul de interese se considera declansat.Constantin Bratu,Reglementarea juridica si solutionarea conflictelor de munca, Editura ARTPRINT ,2005 ,p. 33.

Vlad Barbu, Dreptul muncii, Editura CERMAPRINT, Bucuresti, 2008, p. 369.

Vlad Barbu, Dreptul muncii, Editura CERMAPRINT, Bucuresti, 2008, p. 370.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1380
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved