Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ComunicareMarketingProtectia munciiResurse umane


RELATII INDIVIDUALE DE MUNCA - TEST

Resurse umane

+ Font mai mare | - Font mai micRELATII INDIVIDUALE DE MUNCA - TEST1.Ce este formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 13)

- Formarea profesionala reprezinta activitatea desfasurata de o persoana inainte de incadrarea sa in munca, in scopul de a dobandi cunostintele de cultura generala si de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau meserii

- calificarea profesionala

2. Cate faze are formarea profesionala ca -i proces? (capitolul I, pag. 13)

- Formarea profesionala este un proces care are doua faze:

3. Cand se deruleaza prima faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

in timpul scolarizarii, in cadrul sistemului national de invatamant, conform prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1995

4. Cand se deruleaza doua faza a formarii profesionale ? (capitolul I, pag. 13)

- in timpul activitatii profesionale.

5. Ce fel de institutie este formarea profesionala, care, ca regula, precede incadrarea in

munca? (capitolul I, pag. 15)

- institutie juridica complexa.

6. In principiu, ce fel de raporturile juridice sunt cele privind formarea profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 15)

conexe raporturilor juridice de munca

7. Cu exercitarea carui alt drept fundamental se afla in stransa legatura dreptul la invatatura? (capitolul I, pag. 15)

dreptul la munca si protectia sociala a muncii.

8. Cum este structurat sistemul de formare profesionala initiala ? (capitolul I, pag. 17)

pe doua etape principale18.

9. Care este prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala ? (capitolul I,pag. 17)

tehnologica,

10. Ce durata are prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

- 4 ani

11. Ce fel de pregatire asigura prima etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa tehnologica) ? (capitolul I, pag. 17)

pregatire generala (diploma de bacalaureat) cu o componenta profesionala considerabila, in cadrul liceelor tehno­logice care ofera nivelul 3 de calificare.

12. Care este cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala ?

(capitolul I, pag. 18)

- etapa profesionala

13. Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala

(etapa profesionala) ? (capitolul I, pag. 18)

prin scolile de arte si meserii

14. Dupa absolvirea carei clase se acorda calificarea de nivel 2 ? (capitolul I, pag. 18)

dupa absolvirea clasei a Xl-a, care reprezinta anul de trecere catre nivelul 3 de calificare.

15. Ce calificare de nivel pot obtine absolventii -colilor de arte -i meserii la

finalizarea claselor IX – X ? (capitolul I, pag. 18)

o calificare de nivel 1;

16. Cum se poate realiza educatia permanenta prin sistemul educational ? (capitolul I,pag. 19)

- prin participarea celor interesati la programele organizate in cadrul institutional sau prin studiu individual

17. Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ? (capitolul I, pag. 20)

formarea profe­sionala initiala si formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.

18. Ce fel de persoane sunt admise la formele de pregatire profesionala ? (capitolul I,pag. 25)

persoane apte de munca, avand nivelul de pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

19. Care sunt criteriile de care se tine seama pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

- de nivelul general de pregatire, dovedit prin actele de studii

20. Ce reprezinta serviciile de formare profesionala ? (capitolul I, pag. 25)

totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele indreptatite pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

21. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita

obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la doi ani ? (capitolul I, pag. 27)

- daca au cel putin 21 de salariati;

22. Care este criteriul, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, dupa care este instituita

obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programele de formare profesionala pentru toti salariatii, cel putin o data la trei ani ? (capitolul I, pag. 27)

- daca au sub 21 de salariati

23. Cati salariati trebuie sa aiba angajatorul persoana juridica pentru ca planurile

anuale de formare profesionala sa fie intocmite de catre acesta? (capitolul I, pag. 28)

Planurile anuale de formare profesionala trebuie intocmite de catre angajatorul persoana juridica, care are mai mult de 20 de salariati cu consultarea sindicatului sau, in lipsa acestuia, a reprezentantilor salariatilor.

24. Cand poate avea loc participarea la formarea profesionala ? (capitolul I, pag. 29)

la initiativa angajatorului sau la cea a salariatului

25. De catre cine se suporta, potrivit Codului Muncii, de regula, toate cheltuielile

ocazionate de formarea profesionala initiata de angajator ? (capitolul I, pag. 29)

- de angajator

26. Ce dobande-te salariatul, prin contractul de calificare profesionala, atunci cand

acesta se obliga sa urmeze cursurile de formare profesionala organizate de angajator ?

(capitolul I, pag. 31)

- calificare profesionala

27. Sub ce forma se incheie, obligatoriu, contractul de ucenicie la locul de munca ?

(capitolul I, pag. 36)

obligatoriu in forma scrisa

28. Cui revine obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca?

(capitolul I, pag. 36)

- Angajatorului.

29. Cum poate fi doctoratul (studiile doctorale) ? (capitolul I, pag. 43)

- Stiintific si professional

30. Care sunt cele doua categorii de concedii pentru formare profesionala, prevazute

de Codul Muncii, ce se acorda la initiativa salariatilor ? (capitolul I, pag. 45)

- concedii fara plata si concedii cu plata

31. Pe perioada concediului de studii, salariatul are dreptul la o indemnizatie stabilita

ca si in cazul: (capitolul I, pag. 46)

- ca in cazul concediului de odihna

32. Ce fel de persoana este intotdeauna salariatul (angajatul) ? (capitolul II, pag. 48)

persoana fizica

33. Ce fel de executare presupune contractul individual de munca ? (capitolul II, pag.49)

- succesiva

34. Contractul individual de munca este un contract cu titlu: (capitolul II, pag. 48)

- cu titlu oneros comutativ

35. Ce fel de obligatie iti asuma prin contractul individual de munca, atat salariatul cat si angajatorul ? (capitolul II, pag. 50)

- o obligatie de „a face'

36. Contractul individual de munca este un act juridic de drept al: (capitolul II, pag.52)

muncii

37. Costitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta

minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta? (capitolul II, pag. 54)

- 15 ani

38. Ce fel de capacitate de munca recunoaste legea, persoanei, incepand cu varsta de

15 ani si pana la 16 ani ? (capitolul II, pag. 54)

- capacitate de munca partiala

39. Prin acordul prealabil al caror persoane se intrege-te capacitatea restransa de drept

al muncii, la momentul incadrarii in munca, al minorilor de 15 pana la 16 ani?

(capitolul II, pag. 54, 55)

- parintiilor sau al reprezentantilor legali

40. Ce fel de conditie este consinmtamantul la incheierea contractului individual de

munca ? (capitolul II, pag. 67)

- conditie esentiala, de fond si generala a actului juridic

41. Cum se clasifica munca pe care o poate presta salariatul ? (capitolul II, pag. 69)

munca fizica

munca intelectuala

42. Ce desemneaza locul muncii ? (capitolul II, pag. 71)

- localitatea si unitatea unde se desfasoara activitatea de baza

43. Care este, potrivit Codului Muncii, pentru salariatii angajati cu norma intreaga,

durata normala a timpului de munca ? (capitolul II, pag. 71)

- 8 ORE/ZI SI 40 ORE/SAPT

44. Durata maxima legala a timpului de munca, inclusiv orele suplimentare, nu poate

depasi in medie: (capitolul II, pag. 72)

- 48 ORE PE SAPTAMANA

45. Care este durata perioadei de repaus, ce va urma, in cazul in care se stabileste o

durata zilnica a timpului de munca de 12 ore pe zi ?(capitolul II, pag. 72)

- 24 ORE

46. Ce constituie salariul ? (capitolul II, pag. 73)

- totalitatea drepturilor banesti cuvenite pentru munca prestata.

47. Cand sunt libere partile sa negocieze cuantumul salariului ? (capitolul II, pag. 73)

- la incheierea contractului individual de munca

48.Ce cuprinde salariul, potrivit Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 74)

salariul de baza, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri.

49. Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii

absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii: (capitolul II, pag.75)

- unei munci sau a unei activitati ilicite sau imorale.

50. Ce capacitate mai implica calitatea de parte intr-un raport juridic de munca, pe

langa capacitatea juridica ? (capitolul II, pag. 80)

- capa­citatea de munca (aptitudinea de a munci in sens biologic,)

51. Prin ce trebuie sa fie atestata starea de sanatatea a salariatului, ca si conditie

prealabila incheierii contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 80)

- certificat medical

52. Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara

verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ? (capitolul II, pag. 80)

- nulitatea absoluta a contractului individual de munca

53. Angajatorului ii este interzis sa solicite persoanelor de sex feminin prezentarea

unui certificat medical care sa ateste: (capitolul II, pag. 81)

- daca cea in cauza este sau nu insarcinata

54. Care este modalitatea principala de verificare a aptitudinilor profesionale si

personale ale viitorilor salariati, atat in sectorul public cat si in cel privat? (capitolul II, pag.82)

- CONCURSUL SAU EXAMENUL

55. Ce este perioada de proba ? (capitolul II, pag. 84)

intervalul de timp in care se verifica aptitudinile si pregatirea profesionala ale salariatului

56. Care este perioada de proba, pentru functiile de executie ?(capitolul II, pag. 84)

- 30 de zile

57. Care este perioada de proba, pentru functiile de conducere ?(capitolul II, pag. 84)

- 90 ZILE

58. Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati? (capitolul II, pag. 84)

- cel mult 5 zile lucratoare

59. Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la

debutul in profesie ? (capitolul II, pag. 84)

- intre 3-6 luni

60. Ce interval de timp nu poate depa-i perioada de proba, obligatorie, in cazul

absolventilor institutiilor de invatamant superior, la debutul lor in profesie ? (capitolul II, pag.84)

- nu poate depasi 6 luni

61. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni),poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni;

62. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 6

luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

- 15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca intre 3 si 6 luni;

63. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat cu contract individual de munca pe

durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni),poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi: (capitolul II, pag. 85)

30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni;

64. Potrivit Codului Muncii, salariatul incadrat in functie de conducere, cu contract individual de munca pe durata determinata (pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni), poate fi supus unei perioade de proba, care nu va depasi:(capitolul II, pag. 85)

- 45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni

65. Perioada de proba curge din prima zi a: (capitolul II, pag. 85)

executarii contractului individual de munca

66. Cand expira perioada de proba? (capitolul II, pag. 85)

- expira la epuizarea termenului stabilit

67. In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile

de calificare a candidatilor care nu au obtinut: (capitolul II, pag. 87)

- avizul politiei

68. De catre cine este necesara atestarea persoanei respective, pentru calitatea de

asistent maternal profesionist ? (capitolul II, pag. 88)

- Comisia pentru protectia copilului.

69. De cate ori este permisa incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata, intre aceleasi parti si in aceleasi conditii ? (capitolul II, pag. 90)

- de cel mult trei ori consecutiv a contractului individual de munca pe durata determinata intre aceleasi parti si in aceleasi conditii¿ 70. Care sunt cele doua contracte ce se pot incheia in cazul muncii prin agent de

munca temporara ? (capitolul II, pag. 97)

- Contractul de munca temporara

- contract individual de munca si contract de punere la dispozitie

¿ 71. Ce fel de contract este contractul de munca temporara ? (capitolul II, pag. 99)

Contract conex con­tractului de punere la dispozitie

- contract de munca pe durata determinata

72. Care sunt partile, in contractul de punere la dispozitie ? (capitolul II, pag. 101)

agentul de munca temporara, in calitate de prestator

- utilizatorul, in calitate de beneficiar

73. Ce poate sa vizeze contractul individual de munca cu timp partial ? (capitolul II,pag. 106)

- contracte individuale de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata

74. Care este durata normala a timpului de munca pentru tinerii in varsta de pana la 18

ani ? (capitolul II, pag. 107)

- 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana

75. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in sali

de disectie, morgi si anatomie patologica ? (capitolul II, pag. 107)

- 6 ore

76. Care este durata zilnica a timpului de munca pentru personalul care lucreaza in

activitati de radiologie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare ? (capitolul II, pag. 107)

- 6 ore

77. Ce atrage acceptarea propunerii de mutare de la un loc de munca cu fractiune de

norma la unul cu norma intreaga sau invers, indiferent de partea care a facut oferta ? (capitolul

II, pag. 109)

- modificarea contractului individual de munca

78. De cate feluri poate fi contractul individual de munca cu munca la domiciliu ?(cap.II, pag. 110)

- de 2 feluri: un contract pe durata determinata sau nedeterminata

79. Care este forma in care se incheie contractul individual de munca cu munca la domiciliu ? (capitolul II, pag. 110)

- in forma scrisa

80. Care sunt partile esentiale cuprinse in contractul individual de munca ? (capitolul II, pag. 113)

- partea legala

- partea conventionala

81. Care sunt clauzele obligatorii (ex lege) ale contractului individual de munca care

stabilesc drepturi si obligatii ce nu pot fi negociate ? (capitolul II, pag. 113)

- identitatea partilor (art. 17 alin. 2 lit. a);

- sediul, sau dupa caz, domiciliul angajatorului (art. 17 alin. 2 Ht. c);

- indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului (art. 17 alin. 2 lit. 1).

82.Ce trebuie sa fie precizata expres in continutul contractului individual de munca

incheiat pe durata determinata ? (capitolul II, pag. 115)

- durata pentru care acesta se incheie

83. De cine sunt reprezentate formele de exprimare a ocupatiei ? (capitolul II, pag.117)

- de functia sau meseria exercitata de cel in cauza

84. Ce reprezinta salariul ? (capitolul II, pag. 121)

- pretul muncii prestate

85. Cui poate apartine initiativa participarii salariatului la o forma de pregatire profesionala ? (capitolul II, pag. 124)

- fie angajatorului, fie salariatului.

86. Clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum

2 ani de la data: (capitolul II, pag. 128)

incetarii contractului individual de munca

87. Ce il obliga pe salariat clauza de mobilitate inserata in contractul individual de munca ? (capitolul II, pag. 130)

- sa accepte schimbarea locului de munca.

88. Ce vizeaza clauza de confidentialitate, sub aspectul partilor raportului juridic de

munca? (capitolul II, pag. 131)

ambele parti ale raportului juridic de munca, nu numai pe salariat.

89. Ce fel de raspundere atrage nerespectarea obligatiilor asumate prin clauza de

confidentialitate de catre salariat ? (capitolul II, pag. 133)

- obligarea celui in culpa la plata de daune-interese

- raspunderea disciplinara si patrimoniala a salariatului

90. Care sunt ratiunile, din punctul de vedere al salariatului, pentru care poate fi

incheiat obiectul clauzei de constiinta ? (capitolul II, pag. 134, 135)

- morale, stiintifice, politice, religioase, de politete

91. Ce fel de sanctionare poate antrena neexecutarea unui ordin legal dat, de serviciu,

de catre salariat ? (capitolul II, pag. 135)

- sanctionarea disciplinara a salariatului

92. Care este obligatia corelativa a angajatorului care corespunde dreptului la

securitate si sanatate in munca al salariatului ? (capitolul II, pag. 143)

- dreptul la securitate si sanatate in munca al salariatului

- obligatia de asigurare a securitatii si sanatatii in munca a salariatilor

93. Unde se aplica normele privind sanatatea si securitatea in munca ? (capitolul II, pag. 145)

- in toate sectoarele de activitate, atat publice, cat si private, angajatorilor, lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor

94. Care este finalitatea masurilor obligatorii de asigurare a sanatatii si securitatii in

munca ? (capitolul II, pag. 145)

- asigurarea (dreptul) salariatilor la securitate si sanatate in munca,

95. Ce este (cum definiti) angajatorul? (capitolul II, pag. 145)

- persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii

96. Prin ce este asigurat, potrivit Constitutiei, dreptul la invatatura ? (capitolul II, pag.146)

prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare.

97. Unde trebuie afisat Regulamentul intern ? (capitolul II, pag. 148)

- la sediul angajatorului

98. Cui ii incumba obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice si organizatorice

avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca

(capitolul II, pag. 149)

- Angajatorului

99. Contractul colectiv de munca se incheie ca urmare a negocierii purtate intre:

(capitolul II, pag. 151)

- angajator si salariat

100. La ce fel de interese sunt limitate de lege interesele aparate prin declansarea

grevei? (capitolul II, pag. 152)

- la interesele profesionale, economice sau sociale.

101. Ce fel de drept este dreptul la greva ? (capitolul II, pag. 153)

- drept fundamental

102. In ce se pot asocia salariatii pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor

lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

- organizatii sindicale

103. In ce se pot asocia angajatorii pentru apararea drepturilor si promovarea

intereselor lor profesionale ? (capitolul II, pag. 154)

- asociatii patronale

104. Ce fel de instrument este norma de munca ? (capitolul II, pag. 156)

- instrument al angajatorului in relatiile contractuale cu salariatii sai

105. Cum se stabile-te, in mod concret, felul muncii in cadrul unitatilor productive ?

(capitolul II, pag. 157)

- fie prin norme de munca (pentru personalul productiv si indirect productiv), fie prin fise ale postului

106. Al cui acord este necesar, potrivit prevederilor Codului Muncii, pentru

aplicabilitatea normelor de munca ? (capitolul II, pag. 157)

- acordul sindicatelor sau al reprezentatilor salariatilor

107. Cui revine dreptul de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica

sanctiunile corespunzatoare ? (capitolul II, pag. 161)

- angajatorul

108. Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ? (capitolul II,pag. 161)

- angajatorul

109. Cui revine obligatia de a infiinta registrul general de evidenta al salariatilor si de

a opera inregistrarile prevazute de lege ? (capitolul II, pag. 163)

- angajatorul

110. Cui revine obligatia de a asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal ale

salariatilor ? (capitolul II, pag. 163)

- angajatorul

111. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este

reprezentata de concediul de maternitate? (capitolul II, pag. 168)

- suspendare de drept

112. Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este

reprezentata carantina? (capitolul II, pag. 169)

- suspendare de drept

113. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul este

arestat preventiv ? (capitolul II, pag. 169)

- se suspenda de drept

114. Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul

indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ? (capitolul II, pag. 169)

- se suspenda de drept

115. De catre cine se elibereaza, in cazul carantinei, certificatul prin care se atesta

boala contagioasa ? (capitolul II, pag. 169)

inspectoratul de sanatate publica

116. In cazul incapacitatii temporare de munca, pana cand dureaza suspendarea

contractului individual de munca ? (capitolul II, pag. 169)

insana­tosirea salariatului, pana la redobandirea de catre acesta a capacitatii de munca

117. Ce se poate intampla cu postul persoanei ce indeplineste o functie de conducere

in sindicat, fiind salarizata de catre sindicatul respectiv? (capitolul II, pag. 170)

- poate fi incadrata o alta persoana numai cu contract individual de munca pe durata determi­nata

118. Cum va fi contractul individual de munca in cazul persoanei care are calitatea de

asistent judiciar in cadrul completului pentru judecarea conflictelor de munca, in acest interval de timp ?(capitolul II, pag. 172)

- suspendat de drept

119. Cum poate fi suspendat contractul individual de munca pe perioada concediului

pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani ? (capitolul II, pag. 173)

- din initiativa salariatului

120. Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la

doi ani? (capitolul II, pag. 174)

- oricare dintre parintii firesti ai copilului sau una dintre persoanele care au adoptat copilul, carora li s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care au copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita „tutore”

121. Ce se intampla cu plata indemnizatiei, daca beneficiarul indemnizatiei pentru

cresterea copilului decedeaza ? (capitolul II, pag. 175)

- se suspenda

- inceteaza

122. Ce se intampla cu plata indemnizatiei pentru cre-terea copilului daca copilul

este abandonat? (capitolul II, pag. 175)

- se suspenda

- inceteaza

123. Care este durata concediului paternal fara atestat pentru cursul de puericultura (capitolul II, pag. 175, 176)

- de 5 zile lucratoare

124. Din ce fonduri se plateste indemnizatia pentru concediul paternal ? (capitolul II,pag. 176)

- din fondul de salarii al unitatii

125. Cum se suspenda contractul individual de munca pentru salariatii care participa

la greva ? (capitolul II, pag. 176)

- din initiativa salariatului

126. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca pe durata cercetarii

disciplinare prealabile ? (capitolul II, pag. 177)

Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea disciplinara sa suspende contractul celui in cauza.

127. Ce se poate intampla cu contractul individual de munca daca angajatorul

formuleaza plangere penala impotriva salariatului ?(capitolul II, pag. 177, 178)

- in cazul in care angajatorul a facut plangere penala impotriva salariatului, el va putea decide suspendarea contractului individual de munca al acestuia din momentul depunerii plangerii

- poate fi suspendt

128. Ce se intampla cu contractul individual de munca, in cazul intreruperii

temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca? (capitolul II, pag. 179)

- poate fi suspendat din initiativa angajatorului

129. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii? (capitolul II, pag. 180)

- poate fi suspendat din initiativa angajatorului

130. Care este obligatia angajatorului daca angajatorul vrea sa modifice clauzele

contractului individual de munca (prevazute de art.17 alin.2)? (capitolul II, pag. 182)

- angajatorul avand obligatia de a-1 informa pe salariat cu privire la clauzele pe care urmeaza sa le modifice, in termen de 15 zile de la momentul ofertei

131. Cum este modificarea unilaterala a contractului individual de munca? (capitolul II, pag. 184)

- modificarea unilaterala a contractului individual de munca, ce poate fi initiata de angajator si este valabila fara a fi necesar consim­tamantul salariatului. Modificarea unilaterala nu este valabila decat daca se realizeaza in cazurile si in conditiile prevazute expres de lege, in caz contrar fiind lovita de nulitate. Toate situatiile de exceptie in care este posibila modificarea unilaterala a contractului de munca presupun numai modificarea temporara a acestui contract. in consecinta, modi­ficarea cu caracter definitiv a contractului de munca este posibila doar in baza realizarii acordului partilor. in acest sens, orice modificare unilaterala cu caracter definitiv a contractului de munca este ilegala- ? este valabila, fara a fi necesar consimtamantul salariatului

132. Ce se modifica in cazul delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

- locul obisnuit al muncii

133. Fata de cine raspunde disciplinar salariatul aflat in delegatie ? (capitolul II, pag.185)

- numai fata de angajatorul sau.

134. Cum inceteaza masura delegarii ? (capitolul II, pag. 185)

- la incetarea termenului pana la care a fost dispusa;

- dupa executarea lucrarilor sau indeplinirea sarcinilor care au facut obiectul delegarii ori la expirarea termenului prevazut de art. 41 alin. 1 din Codul muncii;

- prin revocare masurii de catre angajator

- prin incetarea contractului individual de munca al salariatului aflat in delegatie;

- la data decesului persoanei fizice sau a dizolvarii sau desfiintarii unitatii la care a fost dispusa delegarea.

135. Ce se realizeaza prin detasare ? (capitolul II, pag. 186)

- in schimbarea temporara a locului de munca, pe o perioada determinata, din dispozitia angajatorului, la un alt anga­jator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia

136. Pentru cine executa lucrari salariatul pe timpul detasarii ? (capitolul II, pag. 186)

- in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

- pentru alt angajator

137. Cui este subordonat salariatul pe perioada detasarii ? (capitolul II, pag. 187)

- angajatorului cesionar care exercita puterea disciplinara

138. Cum se realizeaza transferul in spiritul Codului Muncii ? (capitolul II, pag. 187)

- Codul muncii nu mai reglementeaza transferul

139. Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt

respectate dispozitii care ocrotesc un interes general ? (capitolul II, pag. 189, 190)

- nulitatea absoluta

140. Cum va fi contractul, daca la incheierea contractului individual de munca lipseste acordul reprezentantilor legali ai minorului cu varsta intre 15 si 16 ani ? (capitolul II, pag. 190)

- (Nulitatea relativa)..NULITATEA ABSOLUTA

- nul

141. Ce fel de efecte produce constatarea nulitatii contractului individual de munca ?(capitolul II, pag. 192)

- pentru viitor

142. Ce se intampla cu persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul ? (capitolul II, pag. 193)

- are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu

143. Care este soarta contractului individual de munca la data comunicarii deciziei de

pensionare pentru invaliditate a salariatului ? (capitolul II, pag. 194)

- va inceta de drept

144. Care este soarta contractului individual de munca daca se constata nulitatea

absoluta a acestuia? (capitolul II, pag. 194)

- va inceta de drept

145. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul este condamnat

la executarea unei pedepse privative de libertate ? (capitolul II, pag. 195)

- va inceta de drept

146. La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata

determinata, ce se va intampla cu acesta? (capitolul II, pag. 195)

- va inceta de drept

147. Care este soarta contractului individual de munca in cazul in care salariatul este

arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile ? (capitolul II, pag. 202)

- Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

- poate inceta

148. Ce poate dispune angajatorul daca se constata inaptitudinea fizica a salariatului?

(capitolul II, pag. 202)

- Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

149. Care este soarta contractului individual de munca daca salariatul nu corespunde

profesional locului de munca? (capitolul II, pag. 202)

- Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

- poate inceta

150. Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si

stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea? (capitolul II, pag. 202)

- Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

- poate fi concediat

151. In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana

salariatului? (capitolul II, pag. 208)

(- concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului ca fiind incetarea con­tractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.)

- desfiintarii locului de munca ocupat de salariat

152. Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intrunul

singur ? (capitolul II, pag. 210)

- concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

- justificata

153. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 10 salariati atunci cand are incadrati cati salariati? (capitolul II, pag. 210)

cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati

-mai mult de 20 si mai putin de 100 de salariati

154. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 10% din salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponi­ bilizeaza are incadrati cel putin 100 de salariati, dar mai putin de 300 de salariati;

- cel putin 100, dar mai putin de 300 de salariati

155. Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel

putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?(capitolul II, pag. 210)

cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibi­lizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati.

- cel putin 300 de salariati.

156. Angajatorul care a dispus concedieri colective, pentru ce perioada nu poate face

noi incadrari pe locurile de munca ale salariatilor concediati? (capitolul II, pag. 210)

- 9 luni

157. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de executie,

nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

- 15 zile calendaristice

158. Termenul de preaviz, in cazul demisiei, pentru salariatii cu functii de conducere,

nu poate fi mai mare de: (capitolul II, pag. 212)

- 30 zile calendaristice

159. Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata preavizului, in cazul demisiei (capitolul II, pag. 213)

continua sa isi produca toate efectele

160. Unde trebuie exprimata durata preavizului ? (capitolul II, pag. 215)

- in CIM (comunicarea deciziei de concediere)

- IN DECIZIA CONCEDIERII

161. Cand poate fi dispusa concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala ? (capitolul II, pag. 218)

numai dupa evaluarea prealabila a salariatului

162. Cui are obligatia angajatorul sa comunice notificarea intentiei de concediere

colectiva? (capitolul II, pag. 220)

- inspectoratului teritorial de munca si agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca la aceeasi data la care a comunicat-o sindicatului sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor

163. Care este termenul in care sindicatul poate propune angajatorului masuri de

evitare a concedierilor colective ? (capitolul II, pag. 220, 221)

- 10 zile calen­daristice de la data primirii notificarii

164. Conform legii, cu ce calitate este incompatibila calitatea de parlamentar ?

(capitolul II, pag. 224)

- exercitarea oricarei functii publice de autoritate potrivit Constitutiei

- cu calitatea de comerciant persoana fizica ori cu calitatea de membru al unui grup de interes economic

165. Care este reducerea duratei normale a timpului de lucru de care beneficiaza salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani ?(cap. III, pag. 231)

- beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca.

166. Care este programul medicilor incadrati in unitatile publice din sectorul sanitar ?

(capitolul III, pag. 232)

au un program de 7 ore, in medie pe zi,

167. Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ? (capitolul III, pag. 232)

- au un program de 7 ore, in medie pe zi,

168. Potrivit Codului muncii, intre ce intervale de timp se presteaza munca in timpul

noptii? (capitolul III, pag. 233)

- 22,00-6,00 sau 21,00-07,00

169. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat ? (capitolul III, pag. 238)

- regulamente, pentru salariatii din justitie, parchet si alte organe de stat

170. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din administratia publica ? (capitolul III, pag. 238)

- Hotarare a Guvernului

171. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din regiile autonome cu specific deosebit? (capitolul III, pag. 238)

- Hotarare a Guvernului

172. Care este modalitatea de stabilire a duratei efective a concediului de odihna

anual, pentru salariatii din unitatile bugetare? (capitolul III, pag. 238)

- Hotarare a Guvernului

173. Care este durata concediului de odihna pentru magistrati? (capitolul III, pag.238)

pentru magistrati durata concediului de odihna anual este de 35 zile lucratoare

- 35 de zile lucratoare

174. Durata efectiva a concediului de odihna anual va fi proportionala cu: (capitolul

III, pag. 238)

- activitatea prestata intr-un an calendaristic

175. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din administratia

publica ? (capitolul III, pag. 239)

- intre 3-10 zile lucratoare

176. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din regiile

autonome cu specific deosebit ? (capitolul III, pag. 239)

- intre 3-10 zile lucratoare

177. Care este durata concediului suplimentar atribuit salariatilor din unitatile

bugetare ? (capitolul III, pag. 239)

- intre 3-10 zile lucratoare.

178. Care este durata concediului pentru formare profesionala, platit de angajator la

care are dreptul salariatul? (capitolul III, pag. 242)

de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore

179. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru conditii deosebite de munca,

grele, periculoase sau penibile? (capitolul IV, pag. 244)

10% din salariul de baza pentru conditii deosebite de munca, grele, periculoase sau penibile;

180. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru pentru conditii nocive de

munca? (capitolul IV, pag. 244)

- 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate pentru conditii nocive de munca

181. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca prestata in orele

suplimentare? (capitolul IV, pag. 244)

100% din salariul de baza pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale pana la 120 ore/salariat/an (ceea ce depaseste acest plafon se plateste cu un spor de 50% din salariul de baza);

182. Care este sporul minim prevazut de legiuitor pentru munca pe timp de noapte, (

contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 ) ? (capitolul IV, pag.244)

25%o pentru munca pe timp de noapte

183. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la

drepturile salariale ? (capitolul IV, pag. 250)

- Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale sau la daunele rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor se prescrie in termen de 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate.

184. Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la

daunele rezultate din neexecutarea obligatiilor privind plata salariilor ? (capitolul IV, pag.244)

- 3 ani

185. De catre cine se intocmeste, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii,

regulamentul intern? (capitolul V, pag. 256)

- de catre angajator

186. Care este momentul, potrivit Codului Muncii, la nivelul unitatii, de la care

produce efecte regulamentul? (capitolul V, pag. 256)

- al aducerii la cunostinta

187. Cum sunt amenzile disciplinare, potrivit Codului Muncii ? (capitolul V, pag.261)

sunt interzise

188. De la ce data produce efecte decizia de sanctionare disciplinara ? (capitolul V,pag. 267)

- produce efecte de la data comunicarii

189. In ce termen trebuie comunicata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul V,pag. 268)

- 5 zile calendaristice de la emitere

190. In ce termen poate fi contestata decizia de sanctionare disciplinara? (capitolul V,pag. 268)

- 30 de zile calen­daristice de la data comunicarii

191. Ce instanta are competenta sa judece plangerea impotriva sanctiunii disciplinare (in prima instanta) ? (capitolul V, pag. 268)

- tribunalul in raza caruia salariatul isi are domiciliul

192. Instanta care constata nelegalitatea deciziei de sanctionare disciplinara poateacorda despagubiri salariatului sanctionat? (capitolul V, pag. 269)

- despagubiri atat de ordin material, cat si daune morale.

- (da)

193. Ce cale de atac poate folosi partea interesata impotriva sentintei pronuntate de

tribunalul care a solutionat contestatia formulata impotriva sanctiunii disciplinare? (capitolul V, pag. 269)

- recurs

194. Pe ce principii se intemeiaza raspunderea patrimoniala? (capitolul V, pag. 271)

- principiile raspunderii civile con­tractuale

195. Ce obiect poate avea raspunderea patrimoniala a salariatilor? (capitolul V, pag.271)

- repararea prejudiciilor materiale si/sau morale

196. Cum se repara, de regula, prejudicidul produs de salariat? (capitolul V, pag. 272)

de regula, prin echivalent banesc, respectiv prin retineri din salariu;

197. Ce cota din salariu poate fi afectata in cazul raspunderii patrimoniale? (capitolul V, pag. 272)

- cel mult o treime din salariul net, fara a putea depasi, impreuna cu toate celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv, in fiecare luna

198. Cand are angajatorul obligatia sa-l despagubeasca pe salariat? (capitolul V, pag.273)

- in situatia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

199. Ce poate face salariatul, daca angajatorul refuza sa-l despagubeasca ? (capitolulV, pag. 273)

- se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente

200. Isi poate recupera angajatorul despagubirea platita unui salariat? (capitolul V,pag. 273)

- isi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei

201. Care este scopul raspunderii patrimoniale a salariatului fata de angajatorul sau?(cap V, pag. 274)

de a apara patrimoniul angajatorului prin recuperarea pagubei produsa de catre salariat, prevenirea producerii altor prejudicii si apararea salariatilor prin instituirea unor masuri de protectie, fata de raspunderea civila contractuala

202. Salariatii raspund de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului ?

(capitolul V, pag. 274)

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si prin­cipiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.

- nu

203. Salariatii raspund de pagubele provocate de forta majora? (capitolul V, pag. 274)

- Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora

204. Pentru a raspunde patrimonial, persoana trebuie sa fie salariatul angajatorului?

(capitolul V, pag. 275)

da ..calitatea de salariat la momentul producerii pagubei

205. Ce conditie trebuie sa indeplineasca fapta ilicita a salariatului pentru ca acesta sa

raspunda patrimonial? (capitolul V, pag. 275)

1.- real: reprezentand valorile efectiv pierdute din patrimoniul angajatorului;

- cert: certitudinea trebuind sa existe atat in ceea ce priveste existenta sa, cat si in ceea ce priveste posibilitatea de evaluare. Prejudiciul eventual nu face obiect al obligatiei de reparare;

- actual: nefiind permisa solicitarea de acoperire a unui prejudiciu viitor, decat in cazuri de exceptie ori neprevizibil;

- direct cauzat angajatorului: daca prejudiciul este cauzat unui tert, angajatorul va trebui sa acopere paguba creata in temeiul raspunderii comitentului pentru fapta prepusului;

- material: fiind nevoie sa fie acoperita atat paguba produsa -damnum emergens - cat si beneficiul nerealizat - lucrum cessans;

- prejudiciul sa nu fi fost reparat

2. – sa fie savarsita in legatura cu munca si sa fi produs un prejudiciu material angajatorului

206. Starea de necesitate inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V,pag. 276)

- starea de necesitate (respectiv situatia in care fapta a fost savarsita pentru salvarea de la un pericol iminent a vietii, integritatii corporale sau sanatatii salariatului, a altuia ori a unui bun important al acestuia ori al altuia, ori un interes public)

- da

207. Cazul fortuit inlatura raspunderea patrimoniala a salariatului? (capitolul V, pag.276)

- DA

208. Retinerile, cu titlu de daune, cauzate de salariat angajatorului, pot fi efectuate in

temeiul deciziei de imputare ? (capitolul V, pag. 278)

- Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

- nu

209. Este posibila executarea silita a unui salariat care a pagubit angajatorul? (capitolul

V, pag. 279)

- Executarea silita in temeiul dreptului comun este posibila doar in cazul in care salariatul debitor nu mai este incadrat in munca sau atunci cand, dupa trei ani de retineri lunare din salariu, prejudiciul nu a fost acoperit. in acest interval de trei ani angajatorul nu poate face uz de masurile asiguratorii prevazute de Codul de procedura civila, deoarece Codul muncii interzice calea dreptului comun, acordand debitorului un termen de gratie pentru acoperirea prejudiciului

- numai dupa 3 ani daca prejudiciul nu a fost acoperit

210. Angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc pentru recuperarea

prejudiciului de la salariat? (capitolul V, pag. 280)

recurgerea la executorul judecatoresc poate avea loc numai dupa indeplinirea termenului de 3 ani, iar nu dintr-un inceput, chiar daca, procedandu-se la un calcul matematic elementar, ar rezulta ca nu apare posibila recuperarea integrala a creantei inauntrul termenului respectiv, avandu-se in vedere cuantumul debitului, raportat la salariul net al salariatului datornic'

211. Ce obligatie are salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata?

(capitolul V, pag. 281)

este obligat sa o restituie

212. Ce obligatie are salariatul care primeste bunuri necuvenite si nu mai pot fi

restituite in natura angajatorului? (capitolul V, pag. 281)

- Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau si care nu mai pot fi restituite in natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era indreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor.

213. Ce reprezinta stipularea in contractul individual de munca a unor clauze contrare

dispozitiilor legale? (capitolul V, pag. 281)

- contraventie

214. Cum raspunde angajatorul care incalca dispozitiile privind garantarea in plata a

salariului minim brut pe tara? (capitolul V, pag. 281)

- cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei

215. Cum raspunde angajatorul care primeste la munca persoane fara a incheia un

contract individual de munca? (capitolul V, pag. 281)

amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei pentru fiecare persoana identificata, fara a depasi valoarea cumulata de 100.000 lei;

216. Cum raspunde angajatorul care incalca prevederile legale privind acordarea

repausului saptamanal? (capitolul V, pag. 282)

- amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei

217. Cine poate aplica sanctiuni contraventionale, potrivit Codului Muncii? (capitolulV, pag. 282)

- inspectorii de munca

218. Cum va raspunde angajatorul care nu executa hotararea judecatoreasca definitiva

de achitare a drepturilor banesti cuvenite salariatului? (capitolul V, pag. 285)

- raspunde PENAL

219. Hotararile pronuntate de instanta de fond pot fi executate? (capitolul V, pag. 285)

- DA

220. In cazul accidentului de munca, se produce o vatamare violenta a organismului?

(capitolul VI, pag. 288)

- da

221. Intoxicatia acuta profesionala poate fi considerata accident de munca? (capitolul

VI, pag. 288)

- da

222. Ce durata trebuie sa aiba incapacitatea temporara de munca pentru ca accidentul

sa fie considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

- cel putin 3 zile

223. Daca intoxicatia acuta profesionala, in timpul procesului de munca, provoaca

decesul salariatului, se considera accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

- DA

224. Accidentul suferit de o persoana aflata in vizita in unitate, poate fi inregistrat ca

accident de munca? (capitolul VI, pag. 288)

- da

225. Accidentul suferit de o persoana in timpul unei activitati sportive, in afara tarii, se

inregistreaza ca accident de munca ? (capitolul VI, pag. 288)

- DA

226. Daca o persoana se accidenteaza ca urmare a unei actiuni de salvare a unei vieti

omenesti, se inregistreaza ca accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)

- DA

227. Accidentul de traseu suferit de salariatul care se deplaseaza de la locul de munca

la domiciliu, poate fi considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 289)

- DA

228. Accidentul suferit de o persoana care urmeaza un curs de calificare, poate fi

considerat accident de munca? (capitolul VI, pag. 290)

- DA

229. Accidentul determinat de o furtuna, poate fi considerat accident de munca?

(capitolul VI, pag. 290)

- DA

230. Cand accidentul de munca este considerat accident colectiv ? (capitolul VI, pag.290)

atunci cand sunt accidentate cel putin 3 persoane, in acelasi timp si din aceeasi cauza

231. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs incapacitate

temporara de munca? (capitolul VI, pag. 291)

- angajatorul

232. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au produs decesul salariatului? (capitolul VI, pag. 291)

inspectoratele teritoriale de munca

233. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele care au determinat persoane date

disparute? (capitolul VI, pag. 291)

inspectoratele teritoriale de munca

234. Cine are competenta sa cerceteze evenimentele in cazul accidentelor colective

produse de explozii? (capitolul VI, pag. 291)

- Inspectia Muncii

235. Cine are atributia de a coordona activitatea de cercetare, declarare, inregistrare si

evidenta a bolilor profesionale? (capitolul VI, pag. 293)

- Ministerul Sanatatii Publice,

236. Ce conditie trebuie sa indeplineasca angajatorul pentru a se constitui un comitet

de securitate si sanatate in munca ? (capitolul VI, pag. 302,303)

- sa aibe cel putin 50 de salariati

237. La angajatorii cu un numar redus al salariatilor, cine poate prelua atributiile

comitetului de securitate si sanatate in munca? (capitolul VI, pag. 303)

- de un responsabil cu sanatatea si securitatea in munca.

238. Cine are competenta sa stabileasca instantele la care functioneaza sectii pentru

conflictele de munca? (partea a II-a, capitolul II, pag. 317)

- Ministrul Justitiei

239. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii de suspendare a grevei?

(partea a II-a, capitolul II, pag. 318)

- curtea de apel

240. Care instanta are competenta sa judece cererea unitatii prin care se solicita

incetarea grevei ca fiind nelegala? (partea a II-a, capitolul I, pag. 318)

- tribunalul

241. Care sunt instantele prin intermediul carora se realizeaza justitia? (partea a II-a,

capitolul II, pag. 319, 320)

- inalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecatorest

242. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la

instanta de fond? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

- un complet format din doi judecatori si doi asistenti judiciari

243. Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la

instanta de recurs? (partea a II-a, capitolul II, pag. 322)

- recursurile se judeca de tribunale si de curtile de apel in complet format din trei judecatori

244. Care sunt fazele in solutionarea unui litigiu de munca? (partea a II-a, capitolul III,pag. 327)

faza judecatii propriu-zise (cognitio) care incepe cu cererea de chemare in judecata si sfarseste cu pronuntarea unei hotarari irevocabile;

- faza executarii silite a hotararii judecatoresti (executio), in care apare organul de executare competent ce duce la indeplinire titlul executoriu, din ordinul si sub controlul instantei ce 1-a emis.

245. Cand se incheie faza judecatii propriu-zise a unui litigiu de munca? (partea a II-a,

capitolul III, pag. 327)

- cu pronuntarea unei hotarari irevocabile;

246. De cine este reprezentat statul in proces? (partea a II-a, capitolul III, pag. 333)

- Ministerul Finantelor

247. Cine reprezinta in justitie un oras? (partea a II-a, capitolul III, pag. 334)

- Primarul

248. Daca o unitate nu are personalitate juridica, poate fi parte a litigiului de munca?

(partea a II-a, capitolul III, pag. 336)

- da

- nu

249. Cui revine dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu?

- angajatorul

250. Poate paratul initial sa devina si reclamant in acelasi proces? (partea a II-a,

capitolul III, pag. 345)

- da, introducand cererea reconventionala

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1147
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site