Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport

STANDARDE PENTRU EVALUAREA FARMACIILOR

sanatate+ Font mai mare | - Font mai micSTANDARDE PENTRU EVALUAREA FARMACIILOR

I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE

Criterii:Farmacia/punctul de lucru are autorizatie de functionare valabila, conform prevederilor legale in vigoare.

Farmacia/punctul de lucru are Certificat de inregistrare la Oficiul pentru Registrul Comertului, insotit de certificatele constatatoare pentru punctele de lucru ale societatii sau pentru punctele de lucru din mediul rural, daca este cazul.

Farmacia/punctul de lucru are statut legal din care rezulta obiectul de activitate.

Farmacia/punctul de lucru are autorizatie sanitara in vigoare eliberata de Autoritatea de Sanatate Publica, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a conditiilor igienico-sanitare, dupa caz.

Farmacia/punctul de lucru are autorizatie de manipulare a produselor stupefiante, in vigoare.

Farmacia/punctul de lucru functioneaza intr-un spatiu de care dispune in mod legal.

Farmacia/punctul de lucru are Regulament de Ordine Interioara de care intreg personalul a luat la cunostinta in scris.

Farmacia/punctul de lucru are Regulament de Organizare si Functionare de care intreg personalul a luat la cunostinta in scris.

Farmacia/punctul de lucru detine dovada achitarii contributiei la FNUASS.

Farmacia/punctul de lucru detine dovada asigurarii de raspundere civila in vigoare.

II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL

Criterii:

Farmacistul sef nu exercita aceasta calitate si in alta farmacie.

Farmacistul sef desemneaza un inlocuitor (farmacist) pe perioada in care acesta nu se afla in farmacie.

Farmacistul sef si farmacistii au certificat de membru valabil al Colegiului Farmacistilor din Romania .

Asistentii de farmacie au autorizatie de libera practica valabila.

Farmacistul sef, farmacistii, asistentii de farmacie si celalalt personal isi desfasoara activitatea respectand prevederile legale in materie.

Farmacistii si asistentii de farmacie au asigurare de raspundere civila (malpraxis) in vigoare.

Farmacistul sef, farmacistii si asistentii de farmacie au programul de lucru conform cadrului legal.

In timpul programului de lucru afisat, identic cu cel transmis la Casa de Asigurari de Sanatate, pe intreaga perioada de lucru, in farmacie se afla un farmacist, angajat al farmaciei respective.

Farmacistii, asistentii de farmacie si celalalt personal care lucreaza in farmacie/punctul de lucru au fise de post cu atributiile specifice semnate de titular si de reprezentantul legal.

Personalul are calificarea necesara indeplinirii atributiilor din fisa de post.

La sediul farmaciei/punctului de lucru exista afisat graficul de lucru al personalului angajat pentru luna in curs si este semnat de farmacistul sef.

III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURATILOR

Criterii:

Farmacia/punctul de lucru are afisat vizibil din exterior programul de lucru, stabilit conform reglementarilor legale in vigoare, identic cu cel transmis la Casa de Asigurari de Sanatate.

Farmacia/punctul de lucru are o firma vizibila din exterior.

In farmacie/punctul de lucru se afla expus la loc vizibil numele casei de asigurari de sanatate cu care se afla in contract, adresa si numarul de telefon al acesteia (telverde).

Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt afisate la loc vizibil.

Farmacia/punctul de lucru are afisat la loc vizibil numarul de telefon al serviciului de urgenta (112).

Personalul care lucreaza in farmacie/punctul de lucru poarta in permanenta ecuson pe care se afla inscriptionat numele si calificarea angajatului respectiv.

Pretul este inscriptionat pe ambalajul individual al fiecarui medicament.

La sediul farmaciei/punctului de lucru asiguratii au acces neingradit la un registru de reclamatii si sesizari, cu paginile numerotate si vizat de casa de asigurari de sanatate cu care se afla in relatii contractuale.

IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FARMACIEI

Criterii:

Atat la intrarea cat si in interiorul farmaciei/punctului de lucru nu exista pericol de accidentare sau de vatamare corporala atat pentru pacienti cat si pentru personal.

Farmacia/punctul de lucru asigura accesul persoanelor cu handicap locomotor.

Farmacia/punctul de lucru are in proprietate un post/terminal telefonic (fix, mobil) functional si sistem informatic necesar derularii relatiilor contractuale cu casa de asigurari de sanatate.

Farmacia are adresa de posta electronica (e-mail) functionala.

Farmacia are contract de service/intretinere pentru aparatura din dotare.

V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR

Criterii:

Farmacia pastreaza/stocheaza medicamentele conform standardelor prevazute de lege.

Farmacia are o evidenta cantitativ valorica pentru medicamentele existente.

Farmacia are programul informatic necesar pentru a transmite caselor de asigurari de sanatate datele solicitate, programul fiind compatibil cu cel al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si avizat de aceasta.

In incinta farmaciei nu este permis accesul animalelor.

In ROF vor fi mentionate in mod expres urmatoarele:

obligativitatea pastrarii confidentialitatii asupra tuturor informatiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate asiguratilor;

obligativitatea acordarii serviciilor farmaceutice in mod nediscriminatoriu asiguratilor;

obligativitate informarii asiguratilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor cu si fara contributie personala;

obligativitatea informarii asiguratilor asupra modului de administrare al medicamentelor si a potentialelor riscuri sau efecte adverse.

obligativitatea achizitionarii de medicamente care nu exista in stocul farmaciei in momentul solicitarii, in intervalul de timp legiferat.

exista un plan de pregatire profesionala continua pentru farmacistii si asistentii farmaciei.

Exista organigrama farmaciei.

VI. STANDARD REFERITOR LA RELATIA CONTRACTUALA

FURNIZOR - CASA DE ASIGURARI DE SANATATE

Criterii:

Furnizorul a respectat clauzele contractuale asa cum sunt ele definite in contractul de furnizare de servicii incheiat cu casa de asigurari de sanatate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1728
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved