Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


PRESTATII SI AJUTOARE SOCIALE IN COMUNA BRASTAVATU - OLT

Asistenta sociala+ Font mai mare | - Font mai micPRESTATII SI AJUTOARE SOCIALE IN COMUNA BRASTAVATU - OLT

1 Institutia primariei si prestatii socialeComuna Brastavatu,judetul Olt are o populatie formata din aproximativ 4980 persoane. Principalele activitati ale populatiei sunt axate pe agricultura si cresterea animalelor.Populatia cuprinde,in mare majoritate, persoane varstnice (cu venituri reduse),familii sarace cu copii multi la care se adauga persoanele cu handicap si persoane cu alte nevoi sociale.

Cu toate ca este una dintre cele mai mari comune ale judetului, beneficiarii de ajutor social nu sunt asa multi,dintre acestia majoritatea fiind rromi.Ar mai putea sa primeasca si alti cetateni si familiile acestora,dar le e rusine sau pur si simplu neglijeaza sa-si procure actele necesare pentru completarea dosarului de ajutor social.

Activitatea de asistenta sociala in cadrul Primariei comunei Brastavatu se axeaza pe acordarea serviciilor sociale primare,care au in general ca scop acordarea prestatiilor sociale in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Problemele cu care se confrunta comunitatea sunt: saracia,somajul, oportunitati scazute de munca,familii sarace cu multi copii,copii abandonati, saracia persoanelor varstnice,alcoolism,fenomene de vagabondaj si delincventa juvenila,violenta domestica.

La nivelul Primariei comunei Brastavatu se primesc dosare pentru urmatoarele categorii de prestatii sociale:

alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr.61/1993 cu modificarile si completarile ulterioare;

alocatia complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala acordate in baza O.U.G. nr.105/2003,cu modificarile si completarile ulterioare;

indemnizatia si stimulentul acordate in baza O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului,cu modificarile si completarile ulterioare;

ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,acordat altor persoane decat cele beneficiare de ajutor social, acordat in baza O.G.nr.5/2003,cu modificarile si completarile ulterioare;

trusoul pentru nou-nascuti,acordat in baza Legii nr.482/2006;

ajutorul social si ajutorul pentru inmormantarea persoanelor din famiiile beneficiare de ajutor social,acordate in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si completata prin Legea nr.115/2006;

alocatia pentru copiii nou-nascuti,acordata in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si completata prin Legea nr.115/2006.

1.Alocatia de stat pentru copii este un drept universal si beneficiarul este copilul.

Dreptul la alocatia de stat se acorda in urmatoarele conditii:

pentru copiii care urmeaza o forma de invatamant prevazuta de lege,pana la implinirea varstei de 18 ani;

pentru copiii incadrati in gradul I sau II de invaliditate,precum si copiii cu handicap,pana la implinirea varstei de 18 ani;

tinerii de peste 18 ani,pana la terminarea cursurilor de invatamant liceal sau profesional;

tinerii de peste 18 ani care repeta anul scolar din motive de sanatate,dovedite cu certificat medical.

Incepand cu 01.01.2007 cuantumul alocatiei de stat pentru copiii in varsta

de pana la 2 ani,respectiv 3 ani pentru copilul cu handicap,este de 200 lei. Pentru ceilalti copii,incepand cu 01.01.2008 a fost de 40 lei,iar cu 01.01.2009 este de 42 lei.

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie de stat sunt:

cererea tip pentru acordarea alocatiei de stat;

copie dupa livretul de familie;

copie dupa actele de identitate ale parintilor.

In baza legii,dosarul de alocatie de stat se depune la unitatea administrativ

-teritoriala unde isi are domiciliul unul din parinti.Daca unul din parinti are domiciliul in alt judet,este obligatoriu sa prezinte negatie de la D.M.P.S. de care apartine,pentru a se evita acordarea in dublu a acestui drept.

Dupa constituirea si inregistrarea dosarelor,pana la 25 ale fiecarei luni,se depun pe baza de borderou la D.M.P.S.Olt.

Anul

Nr.copii

Tabel nr.1. Alocatia de stat in comuna Brastavatu-Olt (2005-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu,judetul Olt

2.Alocatia familiala complementara si alocatie de sustinere pentru familia monoparentala

Alocatia complementara- beneficiaza de acest drept sotul,sotia si copiii lor in varsta de pana la 18 ani,aflati in intretinere,care locuiesc si gospodaresc impreuna si care au venituri lunare de pana la 423 lei/membru de familie (incepand cu 01.11.2008 si in anul 2009) si nu este conditionat de domiciliu.

Documentele necesare pentru intocmirea dosarului de alocatie complementara sunt:

cererea tip;

actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile acesteia: livretul de familie completat la zi,actele de identitate(unde este cazul),certificat de casatorie,certificate nastere copii-in copii xerox,adeverinta de la circumscriptia financiara,adeverinta de la primarie privind componenta gospodariei si terenul din proprietate.

La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia complementara,

se iau in calcul toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza,inclusiv cele care provin din drepturile de asigurari sociale de stat,asigurari de somaj,

obligatii legale de intretinere,indemnizatii cu caracter permanent,precum si alte creante legale.

In vederea stabilirii dreptului,primarul dispune efectuarea anchetei sociale in termen de 15 zile de la inregistrarea cererii,iar dupa 5 zile dispune acordarea sau respingerea dreptului. Dreptul la alocatia complementara se acorda cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea.

Reprezentantul legal (sotul sau sotia) are obligatia ca atunci cand intervin modificari in situatia materiala a familiei (salarii,somaj,pensie,alocatii) sau privind componenta familiei (implinire 18 ani copii,nasterea altui copil,etc.) sa comunice in scris,in 5 zile,modificarile intervenite. Modificarea cuantumului alocatiei complementare se face incepand cu luna urmatoare.De asemenea, reprezentantul legal are obligatia sa prezinte dovada frecventarii cursurilor scolare din 3 in 3 luni,cu exceptia vacantelor scolare.

Anul

Nr.dosare

Tabel nr.2 - Alocatia complementara in comuna Brastavatu (2004-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu,judetul Olt

O.U.G. nr.105/2003 a intrat in vigoare cu 01.01.2004 si in acest fel se explica numarul mare de dosare inregistrate in acel an.

Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala- beneficiaza de acest drept familiile formate din persoana singura si copiii in varsta de pana la 18 ani aflati in intretinere,care locuiesc impreuna si ale caror venituri nu depasesc 423 lei/membru de familie.

Conform O.U.G.nr.105/2003,prin persoana singura,se intelege persoana care se afla in una din urmatoarele situatii: este necasatorita,este vaduva,este divortata,al carei sot sau sotie este declarat/a decedat/a,disparut/a prin hotarare judecatoreasca,al carei sot sau sotie este arestat/a preventiv pe o perioada mai mare de 30 zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor,nu a implinit 18 ani si se afla in una din situatiile de mai sus,a fost numit/a tutore sai i s-a incredintat ori dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre primele 3 situatii aratate mai sus.

Stabilirea acestui drept este identic cu cel al alocatiei complementare,cu exceptia ca in cererea tip se trece parintele singur si copiii,iar la actele necesare intocmirii dosarului se prezinta actul care sa confirme ca este persoana singura.

Anul

Nr.dosare

Tabel nr.3 Alocatia de sustinere pentru familia monoparentala in comuna Brastavatu (2004-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu,judetul Olt

Cuantumul alocatiei complementare este de 50 lei pentru 1 copil,60 lei pentru 2 copii,65 lei pentru 3 copii si 70 lei de la 4 copii in sus,incepand cu data de 01.11.2008 si pentru anul 2009.Pentru beneficiarii de ajutor social,cuantumul se indexeaza cu 25 %.

Cuantumul alocatiei de sustinere este de : 70 lei pentru 1 copil,80 lei pentru 2 copii,85 lei pentru 3 copii si 90 lei de la 4 copii in sus.

Daca reprezentatul alocatiei complementare sau alocatiei de sustinere are domiciliul in alta unitate administrativ-teritoriala va prezenta adeverinta din care sa rezulte ca nu beneficiaza de acest drept.

3.Indemnizatia si stimulentul acordate in baza O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului

Beneficiaza de acest drept unul dintre parinti cu conditia ca la data solicitarii dreptului sa aiba cel putin 12 luni lucrate in conditiile Codului Muncii,fara o singura zi de intrerupere.

Actele necesare acordarii acestor drepturi sunt:

cererea tip;

copii xerox : actele de identitate ale parintilor firesti ai copilului,certificatul de casatorie,livretul de familie,certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul,certificatele de nastere ale celorlalti 3 copii (unde este cazul),carnetul de munca,cererea prin care solicita suspendarea contractului de munca,adeverinta tip eliberata de angajator prin care se atesta calitatea de salariat.

Dosarul complet se inregistreaza la primaria de domiciliu a parintelui care

solicita dreptul si se depune pe baza de borderou la D.M.P.S.Olt pana la data de 10 a fiecarei luni pentru dosarele inregistrate in luna anterioara.

Anul

Nr.dosare indemniz.

Nr.dosare stimulent

Tabel nr.4 Indemnizatie si stimulent crestere copil in comuna Brastavatu,(2006-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu,judetul Olt

Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului este de 600 lei, iar cel al stimulentului este de 100 lei si se acorda pentru primii 4 copii.

4.Ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri,acordat altor persoane decat cele beneficiare de ajutor social

Acest drept se acorda familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse si al caror venit nu depaseste 615 lei/membru de familie.

Dosarul trebuie sa cuprinda : cererea tip,fisa de calcul,copii xerox de pe actele de identitate ale membrilor familiei si actele doveditoare privind componenta si veniturile acesteia.

Dreptul se stabileste,prin dispozitia primarului,pe perioada noiembrie-martie a sezonului rece-pentru cei care au depus dosarele in luna septembrie si noiembrie a anului in curs. Pentru cei care depun dosarele in luna decembrie si in continuare,dreptul se stabileste incepand cu luna in care s-a inregistrat cererea.

Ian.2007

Sezon rece 2007-2008

Sezon rece 2008-2009

Nr.dosare

Suma

Nr.dosare

Suma

Nr.dosare

Suma

Tabel nr.5 Ajutoare incalzire in comuna Brastavatu,(2007-2009),sursa Primaria comunei Brastavatu-judetul Olt

Cuantumul difera in functie de venituri si este corectat anual prin hotarare de guvern.

5.Trusourile pentru nou-nascuti

Dosarul pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti trebuie sa contina: cererea tip,copiile xerox ale actelor de identitate ale celor doi parinti,copia xerox a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul si declaratiile pe proprie raspundere ale celor doi parinti ca nu au solicitat acest drept de la localitatea de domiciliu (unde este cazul) sau de la locul nasterii copilului.

Cuantumul este in suma de 150 lei si se acorda o singura data,nefiind conditionat de numarul copiilor.

In baza dosarelor primite,primarul dispune acordarea,apoi se intocmeste situatia centralizatoare prevazuta de lege care se depune impreuna cu dispozitia primarului la D.M.P.S. Olt.

Anul

Nr.dosare

Tabel nr.6 Trusouri nou-nascuti in comuna Brastavatu,(2007-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu-judetul Olt

6.Ajutorul social si ajutorul de inmormantare acordat persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social.

Ajutorul social reglementat de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat,modificata si completata prin Legea nr.115/2006,se acorda persoanelor singure si familiilor aflate in dificultate in completarea veniturilor nete ale acestora.

Actele necesare la dosarul de ajutor social sunt:

cererea tip;

fisa de calcul;

ancheta sociala;

copii xerox de pe actele de stare civila ale membrilor familiei;

acte doveditoare privind veniturile familiei;

Stabilirea si plata ajutorului social

Pentru stabilirea cuantumului ajutorului social,referentul cu asistenta

sociala din primarie completeaza fisa de calcul pe baza datelor din cerere,din actele doveditoare,precum si a celor rezultate din ancheta sociala.

Conform legii,consiliile locale au obligatia de a stabili anual prin hotarare, veniturile potentiale minime si maxime care se pot obtine din valorificarea bunurilor cuprinse in anexe,precum si completarea veniturile potentiale ale altor categorii de bunuri care nu sunt cuprinse in anexe.

Dupa efectuarea acestor operatiuni,in termen de 10 zile de la efectuarea anchetei sociale primarul are obligatia de a emite dispozitia de acordare sau neacordare(dupa caz),iar in termen de 5 zile de la emitere,trebuie comunicata in scris solictantului.

Anchetele sociale,conform legii,se efectueaza la 6 luni sau ori de cate ori este nevoie. Daca solicitantul refuza furnizarea informatiilor necesare pentru intocmirea anchetei sociale,se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a ajutorului social.

Titularul ajutorului social are obligatia sa comunice in scris primarului orice modificare intervenita cu privire la venituri si componenta familiei. Persoanele apte de munca au obligatia sa dovedeasca,din 3 in 3 luni,prin adeverinta eliberata de la agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, urmatoarele: sunt inregistrate in cautarea unui loc de munca si nu au refuzat nejustificat un loc de munca. De asemenea trebuie sa efectueze orele de munca in folosul comunitatii stabilite.

Anul 2005

Anul 2006

Anul 2007

Anul 2008

Beneficiari

Nr.dosare

Suma

Nr.dosare

Suma

Nr.dosare

Suma

Nr.dosare

Suma

Pers.sing.

2 persoane

3 persoane

4 persoane

5 persoane

>5 pers.

Total:

Tabel nr.7 Acordarea ajutoarelor sociale in comuna Brastavatu,(2005-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu,judetul Olt

Din analiza efectuata asupra dosarelor de ajutor social,s-a constatat ca,pentru majoritatea beneficiarilor acestei prestatii,alocatia de stat reprezinta forma cea mai importanta de suport financiar si consider ca ar trebuie exclusa din calculul veniturilor pentru stabilirea acestui drept.

Cuantumul ajutorului social pentru anul 2008 a fost de: 100 lei (108 lei in 2009) pentru persoana singura,181 lei (196 lei in 2009) pt.familii formate din 2 persoane,252 lei (272 lei in 2009) pt.familii formate din 3 persoane,314 lei (339 lei in 2009) pt.familii formate din 4 persoane,372 lei (402 lei in 2009) pt. familii formate din 5 persoane si cate 25 lei (27 lei in 2009) pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane.

In ceea ce priveste ajutorul de inmormantare pentru persoane din familia beneficiara de ajutor social,acesta se acorda,pe baza de cerere,certificat de deces si documente doveditoare privind relatia de rudenie,din bugetul local. In comuna Brastavatu ajutorul de inmormantare este in suma medie de 500 lei si in perioada 2005-2008 au fost 2 ajutoare pe an.

7.Alocatia pentru copiii nou-nascuti se acorda o singura data pentru primii 4 copii nascuti,este in cuantum de 213 lei in anul 2008 (230 lei in anul 2009) si se poate solicita pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an.

Alocatia pentru copiii nou-nascuti se acorda de la domiciliul mamei sau de la locul nasterii copilului,in ambele cazuri se prezinta adeverinta ca nu a mai solicitat aceasta prestatie (de la localitatea de domiciliu sau,dupa caz,de unde a fost inregistrata nasterea).

In afara negatiei se mai depun: copia actului de identitate al mamei,copiile certificatelor de nastere ale copiilor pana la rangul IV (unde este cazul),copia certificatului de casatorie (daca este cazul) si declaratia pe propria raspundere privind rangul copilului.

In baza acestor acte,in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii, primarul dispune acordarea sau neacordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti.

Dispozitia primarului impreuna cu borderoul centralizator,se depune la D.M.P.S. Olt.

Plata alocatiei se efectueaza pe stat de plata,pe baza actului de identitate al mamei si certificatului de nastere original al copilului pe care se inscrie "achitat alocatia pentru nou-nascuti" se semneaza si se stampileaza.

Anul

Nr.beneficiari

Tabel nr.8 Acordarea alocatiei pentru copiii nou-nascuti in comuna Brastavatu,(2005-2008),sursa Primaria comunei Brastavatu-judetul Olt

Din situatia prezentata mai sus se constata o scadere a natalitatii,iar din analiza cererilor primite rezulta ca predomina alocatia acordata pentru 1 singur copil sau pentru 2 copii.

2 Asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in comuna Brastavatu-judetul Olt - unele elemente de metodologie

In baza Legii nr.448/2006 privind protectie si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,prin asistent personal al persoanei cu handicap grav se intelege "persoana care supravegheaza,acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap grav,pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap,respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap".

Dupa cum rezulta din cele aratate mai sus,existenta asistentilor personali este conditionata de existenta copiilor sau adultilor cu handicap gra

De-a lungul timpului,dar chiar si in prezent,handicapul a reprezentat o sursa de stigmatizare,indiferent daca este mintal,fizic sau de alta natura. Din acest punct de vedere,atat persoanele cu dizabilitati,cat si familiile acestora,se confrunta de multe ori cu practici discriminatorii,facand parte din grupurile vulnerabile cu risc crescut de defavorizare.

Trebuie constientizat faptul ca daca nu este schimbata mentalitatea fundamentata pe stereotipii,stigmatizari,idei preconcepute si fataliste,educatie nu se pot construi premisele adaptarii si acceptarii reciproce si eliminarea barierelor de comunicare si de interactiune.

Cert este faptul ca dificultatile cu care se confrunta persoanele cu handicap sunt multiple.Situatia devine insa grava in momentul in care aceste dificultati le afecteaza demnitatea umana,stigmatizandu-le si facand din ele candidate sigure si fidele la marginalizarea sociala. Sunt inca multe persoane cu handicap care au acces limitat la resursele economice,politice,educationale si comunicationale ale colectivitatii,astfel incat nu poate fi atins un minim de conditii sociale de viata.

PROIECT DE CERCETARE

Asistentii personali ai copiilor si persoanelor adulte cu handicap grav in comuna Brastavatu-judetul Olt

1.Stabilirea temei - Asistentii personali ai copiilor si persoanelor adulte cu handicap grav sunt,in general,persoane care fac parte din familie si care sunt angajate cu contract individual de munca,in conditiile Codului Muncii,avand ca obiectiv principal supravegherea,ingrijirea si asigurarea conditiilor necesare de trai a acestora.

2.Fixarea obiectivelor

Obiectivul general il constituie evidentierea factorilor care influenteaza existenta asistentilor personali,identificarea efectelor pe care le au asupra colectivitatii ,evaluarea serviciilor si prestatiilor.

3.Documentatia preliminara impune consultarea documentelor sociale, respectiv anchetele sociale si dosarelor de angajare ale asistentilor personali.

4.Universul cercetarii este reprezentat de segmentul persoanelor adulte si copiilor cu handicap grav (fizic,psihic,deficiente grave vizuale,deficiente grave extrasenzoriale-auz si vorbire,HIV-Sida),delimitand cercetarea pe un numar de 21 asistenti personali.

5.Cadrul teoretic al cercetarii

Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, este actul normativ in baza caruia se reglementeaza eliberarea certificatelor de incadrare intr-o categorie de handicap si angajarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap gra

Pana la aparitia Legii nr.448/2006,protectia si drepturile persoanelor cu handicap a fost reglementata in baza O.U.G. 102/1999-privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2003,cu modificarile si completarile ulterioare.

6.Unitatile de analiza si inregistrare

Pentru persoanele si copiii cu handicap grav,unitatea de analiza este reprezentata de familiile acestora.

Subiectul analizei se raporteaza la numarul membrilor din familie,structura ocupationala a acestora,veniturile familiei si conditiile de locuit.

7.Elaborarea ipotezelor

Ce anume influenteaza existenta asistentilor personali? Care este calitatea vietii in familiile persoanelor cu handicap grav? Este stiut faptul ca pentru a putea avea un asistent personal,trebuie sa existe un certificat de incadrare a unei persoane in grad de handicap grav si in care sa se precizeze"cu asistent personal",care,in comuna Brastavatu-Olt,face parte din familie. Viata in aceste familii este grea si adesea tensionata, daca stam sa ne gandim ce presupune ingrijirea si supravegherea unei persoane cu handicap gra

Ce este de facut si cum se poate interveni? Prin ajutorul acordat de comunitate,in special de specialisti(cadre medicale,asistenti sociali,psihologi).

8.Tipul de cercetare

Analize cantitative si calitative prin studiul documentelor si anchetelor sociale din trecut si prezent. Prin ancheta sociala se obtin informatii direct de pe teren,putand explica faptele si procesele sociale folosind ancheta sociologica (structura familiei,gradul de ocupare si educare,veniturile familiei,etc.).

9.Selectarea surselor de informare

In cercetarea familiilor persoanelor cu handicap grav vom apela la anchetele sociale tip,fisa de evaluare a persoanelor cu handicap-tip,raportul social de constatare si studiile de caz.

10.Constructia variabilelor si elaborarea schemei descriptive de cercetare

In prezentul proiect de cercetare privind asistentii personali ai copiilor si persoanelor cu handicap grav,vom elabora schema celor 21 de asistenti personali,care vor fi studiati si in continuare,in functie de situatia fiecaruia,de veniturile de care dispun,de prestatiile sociale acordate,ocupatie,etc.

Adulti

Copii

Hand.

fizic

Hand.

psih.

Def.

vizuale

Def. de auz si vorbire

Hiv/

Sida

Nr.

membri

familie

Venituri familie

Pensii

Venit

pamant

Total

Aloc.

stat

Aloc.

Suplim.

Salarii

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Tabel nr.9-Persoanele cu handicap grav(adulti si copii) pe categorii de handicap, sursa Primaria comunei Brastavatu-judetul Olt

Dupa cum rezulta din schema de mai sus,cei 21 de asistenti personali se clasifica astfel:

16 asistenti personali ai persoanelor adulte cu handicap grav din care: 7 asistenti ai persoanelor cu handicap fizic,7 asistenti personali ai persoanelor cu handicap psihic,1 asistent personal al unei persoane cu handicap grav vizual si 1 asistent personal al unei persoane adulte cu HIV-Sida(din cei 16 enumerati mai sus sunt 2 cazuri de handicap atat fizic cat si psihic);

5 asistenti personali ai copiilor cu handicap grav din care:2 asistenti personali pentru copii cu handicap grav fizic,1 asistent personal pentru copil cu handicap grav psihic,1 asistent personal pentru copil cu handicap grav fizic si psihic si 1 asistent personal pentru un copil cu handicap grav de auz si vorbire (surd si mut).

Din cele aratate mai sus se observa ca in 14 cazuri familia detine cat de cat resurse materiale. In celelalte 7 cazuri situatia este delicata deoarece venitul mediu pe membru de familie este de 171 lei,suma insuficienta pentru acoperirea nevoilor zilnice (medicamente,hrana,haine,utilitati).

Dar indiferent de felul handicapului,trebuie sa tinem seama ca membrii familiei trec adesea prin "depresii prelungite,culpabilizare,furie si rusine". Oricat de bine se adapteaza psihologic,familia este confruntata cu perspectiva unei munci indelungate si grele a frustarii si a problemelor sociale,iar daca in familia respectiva exista si un handicap fizic aceste probleme sunt amplificate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1853
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved