Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AeronauticaComunicatiiElectronica electricitateMerceologieTehnica mecanica


Comunicatiile - Radiotelefonice in Navigatia Maritima

Comunicatii+ Font mai mare | - Font mai micComunicatiile
Radiotelefonice
in
Navigatia Maritima
(1)

Introducere

Radiotelefonul este la ora actuala cel mai des utilizat mijloc de radiocomunicatii in transportul naval.

In limbajul curent de la bord, denumirea acestui echipament de comunicatii radio este prescurtata, atat in vorbirea curenta cat si in scris, utilizandu-se pentru aceasta variantele:

Ø RTF (de la radiotelefonie)

Ø VHF (de la Very High Freqvency).

Ca si in cazul celorlalte echipamente de navigatie, o navigatie in siguranta nu poate fi conceputa in conditiile traficului maritim actual, fara a putea comunica in timp real si direct cu celelalte nave sau statiile de coasta.

Modul relativ simplu de utilizare al RTF, care nu necesita in principiu o instruire prealabila, a concurat la desemnarea acestuia ca cel mai eficient mijloc de comunicare pe mare, pentru distante mici si medii.

Utilizarea transmisiilor prin telegrafie au fost reduse la strictul necesar, deoarece:

Ø pe de o parte pentru ca efectuarea acestora necesita personal specializat

Ø transmiterea radiogramelor era necesara numai in cazul in care statia de destinatie era foarte departe

Ø mesajul trebuia sa ajunga in mod obligatoriu intr-o forma scrisa.

In rest toate celelalte tipuri de mesaje uzuale in procesul de navigatie sunt emise cu ajutorul radiotelefonului.

Intotdeauna comunicatiile radio, au fost foarte bine reglementate, atat pe plan national cat si international, astfel incat traficul radio sa-si atinga scopul principal, respectiv transmiterea si receptionarea unui mesaj corect si inteligibil.

Operatorii radio, adica persoanele care utilizeaza la un moment dat un echipament de emisie-receptie radio, fie ei amatori sau profesionisti, trebuie sa cunoasca si sa respecte prevederile codurilor care legifereaza acest tip de comunicatii.

Transportul maritim, avand un pronuntat caracter international, a necesitat elaborarea unui cod international de proceduri pentru comunicatiile VHF, care are menirea de a uniformiza modul de transmitere al mesajelor radiotelefonice, indiferent de nationalitatea operatorilor radio.

Astfel, indiferent daca exista si reglementari nationale in domeniu, acestea respecta integral prevederile internationale.

Mai mult decat atat, limba engleza reprezinta unicul limbaj de comunicare RTF, acceptat international, in domeniul maritim.

Avand in vedere ca limba engleza nu este intotdeauna limba materna a tuturor operatorilor VHF, iar esenta acestor comunicatii radio o constituie vorbirea directa, a fost necesara si o uniformizare a vocabularului maritim utilizat pentru astfel de transmisii, cat si un anumit tipar pentru alcatuirea mesajului in sine, astfel incat el sa poata fi inteles in mod corect.

Avand in vedere aceste considerente, cursurile pentru operatorii VHF din serviciul mobil maritim, aceasta fiind titulatura generica a statiilor RTF amplasate la bordul navelor, se deruleaza concomitent pe doua directii:

Ø regulamentele si procedurile utilizabile in cadrul comunicatiilor VHF, legate normele care legifereaza traficul radio;

Ø limba engleza (LE) maritima, standardizata pentru acest scop si cunoscuta sub denumirea de Sea Speak sau Standard Marine Vocabulary.

Evident ca vorbitorii nativi de LE sunt greu de convins sa utilizeze un vocabular limitat si sa formuleze mesajele intr-un mod stereotip.

In cazul in care exista insa dificultati in stabilirea unei comunicari eficiente, este de datoria operatorului radio care are mai putine cunostinte de LE, sa solicite sa utilizeze Vocabularul Maritim Standard.

Efectul practic al unei astfel de solicitari va consta in faptul ca operatorul care vorbeste fluent LE, va vorbi mai rar si va formula in termeni mai clari mesajul respectiv, fara a respecta integral cerintele limbajului Sea Speak.

Practic acest vocabular maritim, este destinat in special insusirii de catre cei care nu sunt vorbitori nativi de LE, avand ca scop dobandirea unor termeni marinaresti uzuali si care sa poata fi utilizati in toate situatiile curente care pot aparea in activitatea maritima.

Pe langa necesitatea cunoasterii de catre OOW a LE, in procesul de utilizare al radiotelefonului, la fel de importanta este cunoasterea procedurilor care asigura o comunicare corecta din punct de vedere al normelor care reglementeaza traficul radio.

O astfel de disciplina in efectuarea convorbirilor VHF demonstreaza in primul rand faptul ca OOW nu este un amator, fiind perceput ca un partener de dialog credibil.

Respectarea Procedurilor VHF asigura in primul rand o garantie pentru o intelegere corecta a transmisiei, respectiv a mesajului.

In cazurile in care OOW nu se simte foarte in largul lui atunci cand comunica in LE, el trebuie sa incerce sa actioneze "ca la carte", astfel incat stangaciile de exprimare in LE sa fie mai usor trecute cu vederea de partenerul de dialog.Regulamentul International (ITU) de Radiocomunicatii

Regulamentul International de Radiocomunicatii elaborat de catre International Telecommunication Union, sta la baza tuturor reglementarilor nationale in domeniul radiocomunicatiilor.

Avand in vedere ca navele maritime sunt supuse in general jurisdictiei internationale, si in domeniul comunicatiilor se aplica aceeasi regula.

Toate aspectele specifice care vor fi discutate in continuare, vor fi expuse din perspectiva acestui regulament international.

Definitii:

Servicii radio:

Ø Serviciu Mobil = un serviciu de radiocomunicatii intre statii mobile si statii de uscat (fixe) sau intre statii mobile.

Ø Serviciul Mobil Maritim (SMM sau MMS - Mobile Marine Service) = un serviciu mobil, intre statii de coasta si statii navale si intre statii navale (nava-coasta, nava-nava).

Servicii radio:

Ø Port Operation Service = SMM in interiorul sau apropierea unui port, de tip nava-coasta sau nava-nava, in care mesajele sunt restrictionate la operarea, deplasarea, siguranta navelor si personalului.

Ø Ship Movement Service = un serviciu de siguranta, in cadrul MMS, de tip nava-coasta, nava-nava, in care mesajele sunt restrictionate la deplasarea navelor.

Ø Broadcasting Service = un serviciu de radiocomunicatii in care transmisiile sunt destinate publicului.

Statii:

Ø Statie mobila (Mobil Station) = o statie in serviciul mobil, utilizata in miscare.

Ø Statie de uscat (Land Station) = o statie in serviciul mobil, utilizata in pozitie fixa.

Ø Statie de Coasta (Coast Station) = Statie de uscat utilizata in SMM.

Ø Statie navala (Ship Station) = statie mobila in SMM, aflata la bordul unei nave.

Ø On board Communication Station = statie mobila de mica putere in SMM, utilizata pentru comunicatii interne la bordul navei.

Identificarea Statiilor

Toate statiile de radiocomunicatii trebuie sa poata fi identificate pe baza unui indicativ (identification signal).

Este interzisa transmiterea unor mesaje care au indicative false.

Alocarea indicativului radio (Call Sign):

Ø toate statiile care opereaza in regim international, trebuie sa aiba un indicativ radio international, alocat in functie de tara de origine;

Ø pentru statiile de la bordul navelor si pentru statiile de coasta care lucreaza cu aceste nave, indicativele vor fi alocate din nomenclatorul pentru SMM.

Formatul Indicativului Radio:

Ø cele 26 de litere ale alfabetului, precum si cifrele pot fi utilizate pentru alcatuirea Indicativului Radio;

Ø nu pot fi utilizate combinatiile care:

£ pot fi confundate cu semnale de primejdie (SOS, MAY-DAY, PAN-PAN)

£ pot fi confundate cu abrevierile uzuale utilizate in radiocomunicatii (CQ)

Formatul Indicativului Radio:   

Ø la Indicativul radio international primele 2 caractere reprezinta codul tarii

Ø Statiile de coasta = 2 caractere + 1 litera + 2 cifre (exceptand cifrele 0 si 1);

Ø Statiile navale:

£ RTG+RTF :

2 caractere + 2 litere sau;
2 caractere + 2 litere + 1 cifra;

£ numai RTF :

2 caractere + 4 cifre sau:
2 caractere + 1 litera + 4 cifre

Identificarea statiilor care utilizeaza numai RTF:

Ø Statii de Coasta = pe baza Indicativului Radio (Call Sign) sau numele geografic al locului unde este amplasata statia, urmat de preferat de cuvantul RADIO (Radio Atena, Cuxhaven Radio Station);

Ø Statiile navale = pe baza Indicativului Radio sau numele oficial al navei, urmat, daca este necesar, de numele armatorului, cu conditia ca aceasta denumire sa nu semene cu un semnal de pericol (MAY FLOWER, SEA PAWN)

Numarul de apel pentru echipamentele DSC (Selective Calls Diveces) din consolele GMDSS este format din cifre de la 0 la 9:

Ø Statii de coasta = 4 cifre (nu vor incepe cu 0)

Ø Statiile Navale = 5 cifre

Norme nationale privitoare la personalul de operare al statiilor de radiocomunicatii.

Exista un Regulament national privitor la personalul care deserveste statii de radiocomunicatii de orice tip pe teritoriul Romaniei, regulament elaborat si aprobat de Ministerul Comunicatiilor, prin Ordinul nr. 213 din 07 iulie 1997, validat de catre Guvernul Romaniei.

Acest Regulament stabileste obligatiile si atributiunile personalului de operare al statiilor de radiocomunicatii de sub jurisdictia Romaniei, precum si conditiile de autorizare a acestuia.

Norme nationale privitoare la OR

In contextul acestui regulament, prin personal de operare, se intelege atat operatorul propriu-zis al statiilor de radiocomunicatii, precum si personalul care coordoneaza operarea statiilor.

Titularul unei autorizatii de functionare pentru o statie de radiocomunicatii, este raspunzator in fata Autoritatii care a emis autorizatia, pentru modul in care este operata statia respectiva. Fac exceptie statiile navelor si aeronavelor aflate in voiaj, caz in care responsabil este Comandantul navei/aeronavei.

In conformitate cu acest Regulament, titularul autorizatiei de functionare trebuie sa desemneze prin decizia sa, o persoana, numita responsabil cu radiocomunicatiile, care indruma, coordoneaza si controleaza in mod practic activitatea statiilor de radiocomunicatii.

Responsabilul cu radiocomunicatiile are urmatoarele atributiuni principale:

Ø coordoneaza, indruma si raspunde pentru activitatea de radiocomunicatii din statiile al caror responsabil este, din punct de vedere al asigurarii respectarii normelor interne si internationale privind radiocomunicatiile;

Ø sezizeaza pe titularul de autorizatie, despre deficientele si abaterile constatate in activitatea de radiocomunicatii de care raspunde si propune masuri de remediere;

Ø studiaza temeinic actele normative interne si internationale privitoare la radiocomunicatii si ia masuri pentru aplicarea lor.

Pentru ca o persoana sa poata fi desemnata ca responsabil cu radiocomunicatiile, ea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Ø sa detina o functie care sa-i asigure autoritatea asupra operatorilor statiilor din subordinea sa;

Ø sa aiba o astfel de calificare care sa-i permita operarea oricarei statii coordonate;

Ø sa fie titularul unui Certificat de Operator, emis de Inspectoratul General al Comunicatiilor, corespunzator clasei statiei si tipului de serviciu de radiocomunicatii pe care-l coordoneaza.

Operarea echipamentelor de radiocomunicatii de catre alte persoane in afara celor titulare a certificatului de operator, este permisa numai cu conditia ca operarea acestora sa se faca numai sub coordonarea unei persoane care este titular de certificat de operator.

Fac exceptii de la aceasta prevedere urmatoarele statii:

Ø statiile de nava/aeronava, aflate in afara granitelor tarii, al caror operator titular este in incapacitatea fizica de indeplinire a atributiunilor. In astfel de situatii, pana la sosirea in primul port romanesc, activitatea de radiocomunicatii poate fi preluata de un alt operator care are un certificat corespunzator, eliberat de catre un alt stat membru al ITU.

Ø statiile de nava/aeronava, aflate in voiaj, al caror operator certificat este in imposibilitatea asigurarii sarcinilor de serviciu. In acest caz, activitatea de radiocomunicatii pentru situatiile de urgenta, poate fi preluata de un alt membru al echipajului, pana la rezolvarea situatiei de urgenta.

Inspectoratul General de Comunicatii elibereaza urmatoarele tipuri si clase de Certificatele de operator:

Ø 1. Certificat de operator pentru serviciul fix si mobil aeronautic si fix si mobil aeronautic prin satelit.

Ø 2. Certificat de operator pentru serviciul fix si mobil maritim si mobil maritim satelit.

£ certificat general de operator GMDSS

£ certificat restrans de operator GMDSS

£ certificat de operator radiotelegrafist clasa I

£ certificat de operator radiotelegrafist clasa II

£ certificat special de operator radiotelegrafist

£ certificat general de operator radiotelefonist

£ certificat restrans de operator radiotelefonist

Inspectoratul General de Comunicatii elibereaza urmatoarele tipuri si clase de Certificatele de operator:

Ø 3. Certificat de operator pentru serviciul fix si mobil fluvial.

Ø 4. Certificat de operator pentru serviciul fix si mobil terestru.

Examenele pentru obtinerea certificatelor de operator se organizeaza de catre Inspectoratul General al Comunicatiilor, de doua ori pe an (mai, septembrie), la cererea organizatiilor solicitante.

Pentru a fi inscris la examen, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale:

Ø sa fie cetatean roman;

Ø sa aiba minim 18 ani;

Ø sa fie absolvent de liceu sau scoala echivalenta;

Ø sa fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea functiei de operator radiocomunicatii;

Pentru a fi declarat reusit, candidatul trebuie sa obtina calificativul satisfacator la fiecare dintre probele practice si scrise prevazute de pentru tipul si categoria respectiva de certificat.

Candidatii care au primit nesatisfacator la una sau mai multe probe, pot repeta examenul la aceste probe in timp de cel mult un an, fara a mai repeta probele la care au obtinut calificative de trecere. Peste acest interval, examenul se repeta integral.

Titularul certificatului de operator, poate opera numai clasele de statii corespunzatoare tipului si categoriei certificatului. fac exceptie operatorii radiotelegrafiti clasele I, II, special, care pot opera si statiile radiofonice respective.

Certificatul de operator este valabil 5 ani de zile. Acesta se poate prelungi pentru o noua perioada de 5 ani doar daca operatorul face dovada ca a lucrat minim 2 ani, in perioada de valabilitate a certificatului, efectiv pe statii corespunzatoare certificatului.

Se defineste ca ofiter radio, conform regulamentului ITU, persoana care poseda un certificat de operator radiotelegrafist clasa I sau II, sau un certificat general de operator pentru serviciul fix si mobil maritim si mobil maritim satelit.

Statiile radiotelegrafice de nava, dotate si cu sisteme GMDSS pot fi operate numai de catre Ofiteri radio, care poseda si certificatul general de operator.

Statiile radiotelefonice de nava, dotate numai cu sisteme GMDSS, pot fi operate numai de catre detinatorii certificatului general de operator, sau certificat restrans de operator, daca navele naviga in zonele acoperite de statiile radiotelefonice de coasta in unde metrice.

Operatorii si persoanele care coordoneaza operarea statiilor de radiocomunicatii au urmatoarele obligatii:

Ø sa coordoneze si/sau sa opereze numai statiile autorizate;

Ø sa coordoneze si/sau sa opereze numai statii corespunzatoare tipului si categoriei de certificat de operator al carui titular este;

Ø sa utilizeze statia numai in limitele datelor inscrise in autorizatia de functionare;

Ø sa respecte procedurile de trafic, forma si continutul mesajelor;

Operatorii si persoanele care coordoneaza operarea statiilor de radiocomunicatii au urmatoarele obligatii:

Ø sa execute intocmai si fara intarziere dispozitiile date de catre persoana care exercita autoritatea asupra statiei respective;

Ø sa nu intercepteze in mod intentionat traficul statiilor care nu sunt corespondenti autorizati ai statiei lor si sa nu ia legatura cu astfel de statii. In cazul in care interceptarea are loc in mod accidental, sa nu divulge existenta si continutul mesajelor interceptate;

Ø sa fie la curent cu legislatia interna si internationala legata de tipul de radiocomunicatii pentru care este certificat si cu modificarile acesteia;

Operatorii si persoanele care coordoneaza operarea statiilor de radiocomunicatii au urmatoarele obligatii:

Ø sa nu transmita si sa nu permita sub nici un motiv transmiterea de mesaje neidentificabile;

Ø sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de mesaje continand cuvinte sau idei indecente sau jignitoare.;

Ø sa nu transmita si sa nu permita transmiterea de semnale false sau inselatoare si sa nu foloseasca coduri, cifruri, prescurtari neautorizate de ITU sau de Inspectoratul General al Comunicatiilor;

Operatorii si persoanele care coordoneaza operarea statiilor de radiocomunicatii au urmatoarele obligatii:

Ø sa nu interfereze in mod voit cu alte radiocomunicatii sau semnale. In cazul in care acest lucru s-a produs, sa inceteze imediat transmisia la prima cerere efectuata in acest sens de statiile care se afla deja in trafic;

Ø sa nu permita accesul la aparatura a persoanelor neautorizate.

Evident ca pentru incalcarea acestor prevederi sunt prevazute si o serie de sanctiuni.

Vom exemplifica modul in care sunt sanctionate incalcarile acestui regulament, pe baza normelor internationale. Astfel:

Ø orice persoana care se face vinovata de transmiterea unor mesaje neautorizate sau cu un limbaj obscen, va fi amendata cu o suma de pana la 5000 USD, sau inchisoare de pana la un an, sau ambele;

Ø transmiterea de semnale de primejdie false, se sanctioneaza cu amenda de pana la 5000 USD, sau inchisoare de pana la un an, sau ambele;

Sanctiuni (continuare)

Ø orice persoana, care fara a avea o justificare legala interfereaza sau perturba alte transmisii aflate in derulare poate fi sanctionata cu o amenda de la maxim 5000 USD, sau inchisoare de pana la un an, sau ambele;

Ø orice persoana care nu respecta secretul mesajelor sau corespondentei, poate fi penalizata cu o amenda de pana la 5000 USD, sau inchisoare de pana la un an, sau ambele.

Clasificarea statiilor de radiocomunicatii din SMM

Ø 1. Statii radiotelegrafice:

Ø a) Statii de coasta

£ internationale - Clasa 1

£ nationale (inclusiv cele de dirijare, portuare) - Clasa 2

Ø b) Statii de la bordul navelor maritime

£ cu serviciul H24 - clasa 1

£ cu serviciul H16 - clasa 2

£ cu serviciul H8 - clasa 3

Clasificarea statiilor de radiocomunicatii din SMM

Ø 2. Statii radiotelefonice:

£ a) Statii de coasta:

trafic international - clasa 1
trafic intern - clasa 2

£ b) Statii de la bordul navelor maritime:

cu serviciul H24 - clasa 1
cu serviciul H16 - clasa 2
cu serviciul H8 - clasa 3

Clasa Statiilor pe care titularul unui certificat le poate deservi in SMM si MMS:

Ø Certificat general de operator    - clasele 1,2,3,4

Ø Certificat restrans de operator    - clasele 2,3,4

Ø Certificat de operator RTG clasa I    - clasele 1,2,3,4

Ø Certificat de operator RTG clasa II    - clasele 3,4

Ø Certificat general de operator RTF    - clasele 1,2,3,4

Ø Certificat restrans de operator RTF    - clasele 2,3,4

Conditiile specifice pe care trebuie sa le indeplineasca un candidat pentru a fi inscris la examenul de obtinere a certificatului de operator, pentru SMM si MMS:

Ø pentru Certificatul general de operator    - brevet Of. punte

Ø pentru Certificatul restrans de operator    - brevet Of. punte

Ø pentru Certificatul general de operator radiocomunicatii - Certificat operator RTF clasa I, 2 ani la o statie de coasta de clasa 1, sau 1 an la o statie de nava clasa 3

Probe examen pt. certificatul general de operator GMDSS si pentru certificatul general de operator RTF:

Ø Reguli si proceduri privind traficul radiotelefonic - practic (GMDSS, VHF)

Ø Regulamente interne si internationale de radiocomunicatii - scris (GMDSS, VHF)

Ø Regulamente interne si internationale de telecomunicatii specifice - scris (VHF)

Probe examen pt. certificatul general de operator GMDSS si pentru certificatul general de operator RTF (continuare):

Ø Limbi straine (engleza) - scris, oral (GMDSS, VHF)

Ø Electronica si radiotehnica - scris (GMDSS)

Ø Operarea echipamentelor de radiocomunicatii - practic (GMDSS, VHF)

Ø Intretinerea si depanarea echipamentelor - practic (GMDSS)

Termeni uzuali utilizati in comunicatii radio

ALRS - Admiralty List of Radio Signals

AM - Amplitude Modulation

AMVER - Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System

Bcst - Broadcast - Transmisie

Call attempt - unul sau mai multe apeluri, catre aceeasi statie, efectuate pe una sau mai multe frecvente, intr-un interval scurt de timp.

CG - Coast Guard

Ch - Channel - Canal (frecventa) de comunicatii VHF

Continuous Watch - Veghea radio trebuie efectuata in mod continuu, exceptand scurtele perioade in care statia respectiva efectueaza propriile comunicatii.

CRS - Coast Radio Station

Distress Alerting - Raportarea succinta a unei situatii de pericol catre o unitate care poate asigura coordonarea asistentei.

Distress Call - Parte a procedurilor privind comunicatiile de pericol care cuprinde transmiterea unui mesaj de pericol, primirea unui raspuns de la o statie de coasta, urmata de primirea unui raspuns de la statia care coordoneaza activitatea de salvare.

Distress Channel - Canal (frecventa) de comunicatii rezervat pentru transmiterea mesajelor intre nava in pericol si statia care coordoneaza operatiunile de salvare.

DST - Daylight Saving Time - Ora de vara

DWT - DeadWeight Tonnage

ETA - Estimated Time of Arrival

ETD - Estimated Time of Departure

Fcst - Forecast - Previziune (meteo)

FM - Frequency Modulation

Fx - Frequency

General communications - mesaje de rutina intre nava si CRS privitoare la managementul si operarea navei (exclude mesajele de pericol, primejdie, urgenta).

GRT - Gross Registered Tonnage

h - hours

H+ - incepand de la ora intreaga plus minute

H24 - non-stop

HF - High Frequency

Hr - Harbour - Port

Hr Mr - Harbour Master

Ident - Identification Signal

ITU - International Telecommunication Union

ITZ - Inshore Traffic Zone - Zona de navigatie costiera

LOA - Lenght Over All - Lungimea maxima a navei

LT - Local Time - Ora locala

MAREP - MAriner REporting System

Maritime Safety Information (MSI) - avertismente de navigatie/meteo, avize de primejdie, mesaje urgente, privitoare la siguranta navigatiei.

METAREA - METeorological AREA - zona de previziune     meteo

MF - Medium Frequency

NAVAREA - NAVigation AREA - zona pentru care se transmit avize de navigatie

NM - Notice to Mariners - Avize pentru Navigatori

NRT - Net Registered Tonnage

PA - Position Approximate - Pozitia estimata

PV - Pilot Vessel - pilotina

Rep - Reported - Raportat

RT - Radio Telephony - radiotelefonie

Rx - Receiver - receptor

SAR - Search And Rescue - Operatiune de cautare si salvare

Sig - Signal - semnal

SSB - Single SideBand

TSS - Traffic Separation Scheme - Schema de Separare a Traficului (SST)

Tx - Transmitter - Emitator

UHF - Ultra High Frequvency - UIF

UT - Universal Time - GMT pentru transmisii radio

VHF - Very High Frequency (30-300 Mhz) - frecvente radiotelefonice

VTM - Vessel Traffic Management

VTS - Vessel Traffic Service

Wx - Weather - Vreme (meteo)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2504
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved