Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

Analiza economica a proiectului

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Fibre Textile - Clasificarea Fibrelor
Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspundere limitata
Modalitati de creare a IMM-urilor - Formele juridice pentru desfasurarea unei afaceri
Intreprinderea viitorului - caracteristici si functionalitate
Marks & Spenser
HANUL MOTILOR -plan de afaceri
Afacerile cu vinuri, umflate de reclame
Notiune si trasaturile societatii cu raspundere limitata - Cadrul juridic general
Analiza economica a proiectului
Colectie papuci de dama

Planul financiar

   Scopul fiecarui agent economic este de a obtine rezultate cat mai inalte. Dar orice activitate economica necesita cheltuieli. Obiectivul principal al agentilor economici este obtinerea rezultatelor dorite cu cheltuieli minime. Forma concreta de mani-festare a acestui principiu este eficienta economica, care evidentiaza raportul dintre rezultatele obtinute si cheltuielile suportate.Categoria eficienta economica exprima efectul obtinut in raport cu cheltuielile de resurse materiale si umane. Eficienta economica exprima sistemul de raporturi dintre efectele economice si cheltuielile totale pentru obtinerea acestora.

Eficienta economica se afla la baza dezvoltarii progresului economic si a societatii in ansamblu. Ea a devenit principala dimensiune calitativa a dezvoltarii economice, factorul fundamental al accelerarii cresterii economice. Pentru a caracteriza rezultatele activitatii economice a firmelor, e necesar sa deosebim notiunea efect de notiunea eficienta economica.

Efectul este rezultatul activitatii economice si el poate fi caracterizat prin diferiti indicatori naturali si valorici. In calitate de efect poate fi volumul de productie, economia de materiale, profitul etc.

Dar este stiut faptul ca in economia de piata scopul fiecarei firme este de a obtine un profit cat mai mare in raport cu resursele utilizate.

De aceea, prin efectul activitatii economice, in cele mai dese cazuri, se intelege profitul obtinut. Dar numai efectul nu exprima complet rationalitatea activitatii economice.

Eficienta economica exprima raportul dintre efect si efort (cheltuieli). Ea este categoria economica care ne permite sa comparam efectul obtinut cu cheltuielile suportate.

Ea se manifesta atat la nivelul macroeconomic, cat si la nivelul microeconomic. O importanta primordiala insa are eficienta economica la nivelul firmelor, deoarece marimea eficientei economice la nivelurile superioare este determinata de dimensiunile ei la nivelul microeconomic.

Asigurarea eficientei economice a activitatii firmelor se impune astazi ca o tendinta dominanta a oricarui consum de resurse, a oricarei activitati ca baza necesara de asigurare a cresterii economice.

Alegerea cailor optime de activitate a firmelor presupune determinarea nivelului eficientei economice reale, compararea acestuia cu diferite variante posibile si alegerea celei mai eficiente variante.

Efectul cste o marime absoluta, pe cand eficienta economica este marime relativa.

1 Analiza economica a proiectului

 Calculul cheltuielilor directe de productie

1.1 Calculul cheltuielilor directe de materiale

Pentru calcularea cheltuielilor directe de materiale se va elabora specificarea materialelor pentru produs.

Tabelul 1.1 – Pretul materiei prime si a materialelor pentru produs

Demumirea produsului - costum pentru femei

Nr.

crt.

Tipul materialului

Unitatea de masura

Pretul unit. de masura, lei

Norma de consum,

m

Pretul materialului, lei

1

Gabardina din bumbac,

elastica

     m

     25

2,65

66.25

2

Fermuar 50 cm

    buc

    3,0

1

3

3

Pernite pentru umeri

       m

    3,0

1pereche

3

4

Captuseala

       m

    6,0

0,20

1,20

5

Ate

   bobina

    2,0

0,5

1

6

Dublura

      m

    2,0

1,3

2,6

7

Fermuar 12 cm

    buc

    1,0

1

1

8

Cuier

    buc

    1,0

1

1

9

Punga

    buc

    0,25

1

0,25

                    CM

79,3

Calculam cheltuieli materiale totale dupa formula׃

         CMT ═ CM•  ( 1 +  )  

          CMT ═ 79,3 • ( 1 +) ═ 82.472 lei

unde׃ CMT – cheltuiali materiale totale, lei

          CM – pretul materialelor, lei

         Nctd – Cheltuieli pentru transport si depozitare, manipulare(4%).

1.2 Calculul cheltuielilor directe pentru remumerarea muncii

           Tp ═ 7,64 conform succesiunii si schemei tehnologice

Cheltuilile directe pentru remumerarea muncii vor fi׃

                 Cm.d ═ Tp ═ 7,64 lei

   Din fondul de salarizare si fondul suplimentar se fac urmatoarele defalcari׃

-          pentru asigurarea sociala – 26%

-          pentru asigurarea medicala – 2%

     -  prima 40%

F.S m.d ═ Cs.d • Q ═ 10,69  • 3144 ═ 33609,36 lei;  Cs.d ═  Cm.d •  ( 1+) ═ 10,69 lei

DFSm.d ══ F.S m.d •

  DFSm.d ═ 33609,36  • ═ 9410,62 lei; d ═ DFSm.d/Q ═ 9410,62/3144═ 2,99

Rezultatele calculelor sunt prezentate in tabelul 1.2

Tabelul 1.2 - Cheltuieli directe de productie

Nr.

crt

         Tipul cheltuielilor

Notarea conventionala

    Suma, lei

1

Cheltuieli materiale totale

          CMT

     82.472

2

Cheltuieli directe pentru remumerarea muncii

             

          Cs.d

    10,69

3

Defalcari din fondul de salarizare si cel suplimentar

         

            D

     2,99

  Total cheltuiali directe pentru o unitate de produs

    

    96,152

1.3 Calculul cheltuielilor indirecte de productie

 Tabelul 1.3 – Personalul auxiliar care deserveste sectia

Nr.

crt.

Specialitatea

Nr. de persoane

Tarif orar

lei/ora

Nr.ore/zi lucrate

Total lei/zi

1

 Inginer- mecanic

     1

     7

     8

     56

2

Hamal

     1

     5

     8

     40

3

Personal de deservire

     1

     5

     8

     40

Total

     3

     136

             

                 Fef ═ Z • Tm

unde׃ Fef – fondul efectiv de munca a muncitorilor auxiliari, ore ;

Z – numarul de zile pentru confectionarea lotului de produse;

Tm – numarul de ore lucrate pe zi.

 

Tabelul 1.4 – Cheltuieli salariale pentru muncitorii auxiliari

Specialitatea

Nr. de persoane

Fondul de salarii tarifar, lei

Prima,

lei

Alte plati, lei

Fondul de salarizare,

lei

Defalcari,

lei

Total cheltuieli salariale,

lei

Inginer-mecanic

     1

1344

     -

      -

1344

Hamal

     1

960

      -

      -

960

Personal de deservire

     1

960

      -

      -

960

Total

3264

913,92

4177,92

Calculul cheltuielilor salariale

Tabelul 1.5 – Salarizarea personalului administrativ si specialistilor sectiei de productie

Nr.

crt.

Denumirea functiei

Salariul lunar,

lei/pers.

Prime coresp. produsului

proiectat, lei

Remumerarea, lei

Defal-

cari,

lei

Total

chelt. sal.,

lei

1

Manager producere/tehnolog

2600

200

2800

2

Controlor

2000

200

2200

Total

5000

1400

6400

Tabelul 1.6 - Salarizarea personalului

Nr.

crt.

Denumirea functiei

Nr.

persoane

Salariul lunar,

lei/pers.

Remu-merarea muncii,

lei

Defal -

cari,

lei

Total

chelt. sal.,

lei

1

Manager producere/tehnolog

   1

2800

2800

2

Controlor

   1

2200

2200

3

Inginer mecanic

   1

1344

1344

4

Hamal

   1

960

960

5

Pers. de deservire

   1

960

960

6

Croitor

   2

1600

3200

7

Cusator

   29

1158

33582

Total

   36

45046

12612,8

57658,88

8

Manager general

   1

3200

3200

9

Manager comercial

   1

2200

2200

10

Manager resurse umane

   1

1200

1200

11

Contabil

    1

1200

1200

Total

   40

7800

2184

9984

Total cheltuieli salariale

67642,8

  Calculul cheltuielilor privind mijloacele fixe de productie

Tabelul 1.7– Date generale despre utilaj si mijloace de transport

Nr.

crt

Tipul utilajului

Nr. de utilaje

Valoarea de predare in arenda

Valoarea de arenda,

%

Valoarea anuala privind arenda

Pe unitate

Total

1

8332˝Textima˝

   12

16000

192000

     12

23040

28515˝Textima˝

   3

14000

42000

5040

3

Cs-790˝Pannonia˝

   2

14000

28000

3360

4

220- Podolisksveimas

   1

16000

16000

1920

5

62761˝Pannonia˝

   1

16000

16000

1920

6

827 PMZ

   1

16000

16000

1920

7

Cs-371˝Pannonia˝

  3

10000

30000

3600

8

Cs-394˝Pannonia˝

  10

2000

20000

2400

   Total

360000

43200

1.8 Calculul cheltuielilor pentru energia electrica

Cheltuielile pentru energia electrica le determinam separa pentru scopuri tehnologice si pentru iluminare׃

a)      Cheltuielile pentru energia tehnologica calculam dupa formula׃

Ce ═ Te • Cut • Ft •

Cut ═ (15•1,8)+(22•0,4) ═ 35,85

Ce ═ 0,78 •35,8 •192 •═ 4389,456lei

unde׃ Te- tariful pentru 1 kWh.lei;

         Cut-capacitatea utilajului instalat, ore;

         Ft- fondul de timp de lucru a utilajului, ore;

         Kc- coieficientul activitatii concomitente a utilajului;

        - randamentul utilajului;

        Kp – coieficientul pierderilor in retea.

 b)Cheltuielile pentru energia electrica in scop de eluminare determinam dupa formula׃

                       E ═ ; E ═ ═ 814,76 lei

1.9 Alte cheltuieli indirecte de productie

Calculul cheltuielilor sectiei experimentale

Tabelu1.9 l– Pretul materiei prime si a materialelor pentru proiectarea produsului

Nr.

Denumirea

Unitatea de madura

Pretul unit de masura, lei

Norma de consum

Valoareal

lei

1

HirtieA4 80g/m(200buc)

Unitati

     42

    40 file

    8,4

2

Calc rulou 40g/m(50m)

    m

     180

     10

     36

3

Carton rulou 160g/ m(50m)

    m

     220

     30

     132

4

Obiecte de birotica

     -

       -

      -

     30

5

Praf imprimare (450g)

     g

     300

     100

    62,5

 

Total

268,5

 Tabelul 1.10 -   Personal sectia experimentala

Nr.

crt.

Denumirea functiei

Salariul lunar,

lei/pers.

Prime coresp. produsului

proiectat, lei

Remumerarea, lei

Defal-

cari,

lei

Total

chelt. sal.,

lei

1

Constructor

1528

     200

1728

672

2400

Total

2400

Tabelul 1.11 - Cheltuieli indirecte de productie calculate pe produs

Nr

Tipul cheltuielilor

Notarea conventionala

Suma, lei

1

Cheltuieli salariale pentru muncitorii auxiliari

     Cs.a.

      4177,92

2

Cheltuieli salariale pentru alte categorii de salariati

     Cs.a.c

      6400

3

Cheltuieli salariale personal administrativ

     Cs.p.a

      9984

4

Cheltuieli privind arenda utilajului

     Aut.

     3584,16

5

Cheltuieli pentru energia electrica

     Ce+E

     5204,216

6

Alte cheltuieli indirecte de productie

     CM

     2668,5

Total cheltuieli indirecte de productie

      CI

     32018,79

2 Calculul pretului produsului

Tabelul 2 – Calculul pretului unitatii de produs

Nr.

       Articolul de calculatie

   Notarea conventionala

Valoarea, lei

1

Cheltuieli materiale totale

CMT

82,472

2

Cheltuieli directe pentru remumerarea muncii

Cs.d

10,69

3

Defalcari din fondul de salarizare si cel suplimentar

D

2,85

4

Cheltuieli directe pentru unitatea de produs

Cv

96,15

5

Cheltuieli indirecte pentru unitatea de produs

CI

10

6

Cost de productie

Cp

106

7

Cheltuieli comerciale(3%)

Cc

3,18

8

Cheltuieli generale si administrative(32%)

Cga

33,92

9

Alte cheltuieli operationale(10%)

Cop

1

10

Cheltuieli ale perioadei de gestiune(7+8+9)

Cpg

38

11

Cheltuieli de consum(6+10)

Cconsum

144

12

Beneficiu

b

30

13

Pret de livrare fara TVA

p

174

14

TVA

34,8

15

Pret de livrare inclusiv TVA

208,8

Tabelul  3- Indicatorii economici ai proiectului

Nr.

crt

          Indicatorul

Unitatea de masura

Valoarea, lei

Produs proiectat

1

Volumul productiei

    un

3144

2

Venitul din vanzari

     lei

547056

3

Costul de productie׃ pe unitate

                                  total

     lei

106

333264

4

Cheltuieli de consum׃ pe unitate

                                     total

     lei

144

452736

5

Profitul pina la impozitare

     lei

94320

6

Pragul de rentabilitate

     un

1939

7

Pragul de rentabilitate

     lei

337299

8

Numarul muncitorilor de baza

29

9

Productivitatea muncir׃

                             pe muncitor

                             pe muncitor

     lei

     un

18864

108,4

10

Cheltuieli directe pentru remumerarea muncii

     lei

33609,36

11

Rentabilitatea productiei

     %

20,4

12

Pret de livrare fara TVA

    lei

174

13

Pret de livrare cu TVA

    lei

208,8

Tabelul 4 -   Planul actiunilor planificate pana la inceperea activitatii

Nr.

     

         Activitatea

Timp de realizare,

luni

Responsabil

Cost orentativ,

lei

1

Infiintarea firmei S.C˝ART-INVEST-GROUP˝   S.R.L.

- inregistrarea intreprinderii

   1,5

Manager general

    250

- verificarea denumirii

     39

- redactarea documentelor de

constituire pentru inregistrare

     108

-         eliberarea modelelor de documente(p/u o foaie)

     3

-         stampila

     290

- autorizatia

   800

- publicarea informatiei in Buletinul Oficial Inregistrarii de Stat

    54

-         depunerea capitalului statutar

   5400
2

Examinarea starii actuale a sectiei

 

      1

3

Aprecierea cheltuielilor pentru arenda localului si utilajului

4

Proiectarea sectiei de producere

   1100

5

Efectuarea lucrarior de reparatie

      1

Muncitori

    2500

6

Instalarea utilajului, verificarea functionarii

     1,5

    1200

7

Asigurarea cu personal

      1,5

Managerul Resurse Umane

    800

8

Instruirea personalului

       1

    400

9

Incheerea contractelor cu intermediarii

       1

Manager Comarcial

    150

10

Incheerea contractelor cu furnizorii

       1

    150

11

Inceperea producerii pentru un ciclu de productie

      

339603

Total

1,5

3366091

Tabelul 5  -   Sursele financiare necesare pentru realizarea proiectului si modul de utilizare a lor

Tip de ivestitii

Suma, lei

%

Mijloace proprii

216091

59%

Creditul bancar

50000

13,65%

Imprumut persoane fizice

100000

27,35%

Total

366091

100%

K1 = Capital propriu / Total capital * 100% = 216091 / 366091 *100 = 59%

K2 = Capital imprumutat / Total capital * 100% =  150000 / 216091 *100 =49,9%

K3 = Capital imprumutat / Capital propriu * 100% =  15000 / 126091 *100 = 69,4%

Coeficientul K1 determina structura financiara a intreprinderii. K2 caracterizeaza structura capitalului din punct de vedere al cotei imprumutului. K3 caracterizeazadependenta intreprinderii de capitalul strain.

Tabelul 5.1 - Informatia initiala pentru elaborarea graficului rambursarii creditului

                   Indicatorii

                     Suma

Marimea creditului, lei

50000

Termenul de creditare,ani

3

Rata anuala a dobianzii, %

13,5

Numarul de rambursari pe an

4

Perioada de gratie, trimestru

2

Rata de rambursat calculata

5000

 Tabelul 5.2 -  Graficul de rambursare a creditului

Perioada

Creditul la inceputul perioadei

Marimea dobanzii

Amortisment

Rest de rambursat

1

2

3

4

6

tr. I

tr. II

tr. III

tr. IV

50000

50000

50000

     45000

         -

         -

     1688

     1519

-

-

5000

5000

50000

50000

45000

40000

Total Ian

3207

10000

tr. I

tr. II

tr. III

tr. IV

40000

35000

30000

25000

1350

4725

4050

3375

5000

5000

5000

5000

35000

30000

25000

20000

Total II an

17550

20000

tr. I

tr. II

tr. III

tr. IV

20000

15000

10000

5000

2700

2025

1350

675

5000

5000

5000

5000

15000

10000

  5000

    0

Total  III an

6750

20000

 

Total

37125

50000

 

 

 

 Tabelul 6 -Situatia fluxului de numerar

Nr ctr

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1

2

7

8

9

1

Soldul mijloacelor bsnesti  la inceputul perioadei

-

1678030

3823356

Incasari

2

Vinzarea produselor

4996040

9152880

10340880

3

Oferirea spatiilor publicitare

-

-

4

Alte incasari

150000

-

-

5

Total incasari

-

-

-

6

Plati

7

Furnizorilor

3153688

5246991

8243688

8

Salarii si contributii sociale

67572

75000

106200

9

Plata chiriei

32916

32916

32916

10

Arenda utilajului

42996

42996

42996

11

Impozit pe venit

157631

1485263

1499436

12

Credit rambursat

10000

20000

20000

13

Dobanda bancara

3207

4388

1688

14

Datorii financiare pe termen scurt

100000

15

Alte plati

-

-

-

16

Total plati

3468010

7007554

9946924

17

Soldul mijloacelor la sfirsitul perioadei

1678030

3823356

4217312

Pentru o imagine complexa a activitatii intreprinderii se intocmeste Raportul privind rezultatele financiare. Raportul privind rezultatele financiare cuprinde indicatorii financiari ai intreprinderii pe perioada de gestiune si perioada corespunzatoare a anului precedent. In el se reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele activitatii operationale, de investitii si financiare, precum si articolele exceptionale, profitul net (pierderea) in perioada de gestiune si perioada corespunzatoare a anului precedent. Informatia din raport este necesara pentru evaluarea activitatii anterioare si prognozarea activitatii viitoare a intreprinderii.

Tabelul 7  - Prognozarea  raportului privind rezultatele financiare

                  Indicatori

Cod. rd.

2007

2008

2009

Venitul din vanzari (611)

010

4995540

9152880

92400220

Costul vanzarilor(711)

020

3122212

5782956

5838139

Profitul brut (pierdere global) (rd. 010-rd.020)

030

1873328

3369924

3402081

Alte venituri operationale (612)

040

-

-

-

Cheltuieli comerciale (712)

050

45414

83208

84002

Cheltuieli generale si administrative (713)

060

770916

1414536

1428034

Alte cheltuieli operationale (714)

070

1050874

124812

126003

Rezultatul din activitatea operationala: profit

(pierdere)(rd.030-frd.040-rd.050-rd.060-rd.070)

080

157631

1747368

1764042Rezultatul din activitatea de investitii: profit

(pierdere) (62 1-721)

090

-

-

-

Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere) (622-722)

100

-

-

-

Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere) (±rd.080±rd.090±rd.l00)

110

-

-

-

Rezultatul exceptional: profit (pierdere) (623-723)

120

-

74756

-

-

Profitul (pierderea) perioadei de gestiune pana la impozitare (±rd. 110±rd. 120),

130

1050874

1747368

1764042

Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (731)

140

157631

262105

264606

Profit net (pierdere neta) (±rd. 130±rd. 140)

150

893243

1485263

1499436

Contabilitatea este principalul instrument de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute.

In consecinta toate transformarile suportate de bunuri in cadrul firmei trebuie sa fie cunoscute si inregistrate in contabilitate astfel.

- in ordine cronologica;

- sistematic;

- informatiile cu privire la patrimoniu trebuie sa fie prelucrate si pastrate in conformitate cu legile in vigoare;

- rezultatele obtinute trebuie mentionate clar, atat pentru necesitatile proprii, cat si in relatiile cu asociatii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale;

- operatiunile patrimoniale efectuate trebuie controlate;

-datele furnizate de contabilitate trebuie sa fie verificate cu cele reale, existente la un moment dat;

-datele primare inregistrate in  contabilitate se grupeaza in  balante de verificare, care se intocmesc lunar;

- la sfarsitul anului se intocmeste bilantul contabil;

Toate bunurile si valorile care intra sau ies din firma trebuie sa fie inregistrate la contabilitate.

Toate transformarile suportate de bunuri in cadrul firmei trebuie sa fie cunoscute si inregistrate in evidenta contabila.

Inregistrarile se fac cronologic si sistematic, potrivit planului de conturi si normelor emise.

1.      Jurnalul de inregistrare a operatiilor economice

2.      Balanta de verificare sah pe fiecare an

3.      Balanta de verificare

In baza acestor tabele se intocmeste bilantul contabil.

Bilantul contabil indeplineste functia de oglindire a mijloacelor economice si a surselor acestora la un moment dat. El se indeplineste la anumite termene. Aceste termene, de regula, reprezinta sfirsitul perioadei de gestiune.

La aceste termene patrimoniul intreprinderii este privit din mod static. Pentru a compara si a face o analiza dinamica, in bilant se includ date din perioada de gestiune curenta si cea precedenta.

 Tabelul 8  - Bilantul contabil

 Anul

2007

Anul

2008

Anul

 2009

ACTIV

Mijloacele de care dispune intreprinderea sau de care are nevoiepentru asi desfasura activitatea

Active nemateriale pe termen lung

-

-

-

Active materiale pe termen lung

-

-

-

Active financiare pe termen lung

-

-

-

Alte active pe termen lung

-

-

-

ACTIVE CURENTE

-

-

-

Stocuri de marfuri si materiale

163332

536268

520450

Creante pe termen lung

914198

631987

3573600

Investitii pe terman scurt

-

-

-

Mijloace banesti

1678030

3823356

4217312

Total - ACTIV

2755560

4991611

8311362

PASIV

Totalitatea surselor utilizate la formarea activelor

CAPITALUL PROPRIU

Capital statutar sisuplimentar

5400

5400

5400

Rezerve

-

793243

2278506

Profit narepartizat

893243

1485263

1499436

Capital secundar

-

-

-

DATORII PE TERMEN LUNG

Datorii financiare pe termen lung

40000

20000

-

Datorii pe termen lung calculate

-

-

-

DATORII PE TERMEN SCURT

100000

-

-

Datorii financiare pe terman scurt

-

-

-

Datorii comerciale pe terman scurt

1559286

2425600

4263414

Datorii pe termen scurt calculate

157631

262105

264606

TOTAL - PASIV

2755560

4991611

8311362

  Intrucat eflcienta economica este determinata ca raportul dintre efect si efort (cheltuieli), trebuie sa stabilim indicatorii cu ajutorul carora se exprima marimea efectului. Dupa cum am mentionat in calitate de efect al activitatii economice este con-siderat profitul.

Profitul firmei reprezinta diferenta dintre incasari si cheltuielile efectuate pentru o activitate economica.

Profitul este o parte a valorii adaugate in urma activitatii eco-nomice desfasurate pe baza consumurilor de materiale si munca. Profitul unei firme se determina prin scaderea din incasarile totale, de la comercializarea bunurilor fabricate, a cheltuielilor totale pentru obtinerea lor. Este evident ca activitatea unei firme poate fi considerata mai mult ori mai putin rationala numai in cazul in care marimea profitului este pozitiva. Daca incasarile sunt mai mici decat cheltuielile, firma a activat in pierdere.

In practica economica sunt utilizate urmatoarele notiuni ale profitului: profitul brut, profitul impozabil si profitul net.

Profitul brut al firmelor, Pb, se calculeaza ca diferenta dintre incasarile totale (cifra de afaceri, CA) si cheltuielile totale, Ct:

                                    Pb  = CA - Ct

Profitul brut este rezultatul tuturor activitatilor firmei si include profitul obtinut de la activitatea de baza, activitatea comerciala, fmanciara, de la activitatea investitionala si de la alte activitati.

Profitul impozabil al firmei se stabileste prin scaderea din venitul total brut al cheltuielilor ordinare si necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv in cadrul activitatii de intreprinzator. in fond, profitul impozabil reprezinta profitul brut al firmei. Dar, intrucat codul fiscal limiteaza deducerea unor tipuri de cheltuieli din veniturile firmelor, cum ar fi plata penalitatilor, cheltuielilor pentru deplasari, amenzilor, a donatiilor, sponsorizarilor si altele, practic, marimea profitului impozabil deseori difera de marimea profitului brut.

Profitul net, Pn, este diferenta dintre profitul brut si impozitul pe profit, Ip:

                                  Pn =   Pb  - Ip                   

In cele din urma, profitul exprima realizarea interesului personal al intreprinzatorului si a interesului personalului firmei. In economia de piata profitul este imboldul principal in stimularea economisirii si investitiilor, in largirea sferei de producere si in asigurarea cresterii economice. Totodata tendinta maximizarii profitului impulsioneaza intreprinzatorii la initiativa si in asumarea riscului, ceea ce genereaza sporirea competitivitatii si cresterii economice.

Astfel, scopul fiecarei firme in conditiile economiei de piata a devenit obtinerea unui profit cat mai mare in raport cu capitalul utilizat. Maximizarea profitului este o lege obiectiva a functionarii economiei de piata. Sporirea masei profitului obtinut de firme reprezinta o mare importanta si pentru societate, deoarece el este o sursa considerabila pentru formarea bugetului de stat. in plus, profitul este sursa principala de autofinantare si de asigurare a cresterii economice, sursa de stimulare economica a angajatilor.

Astazi maximizarea profitului este un instrument puternic de stimulare a agentilor economici la asigurarea cresterii economice permanente.

Profitul este un indicator sintetic care exprima rezultatele activitatii economice, a carui marime determina si eficienta economica. Dar trebuie sa tinem cont de faptul ca estimarea eficientei activitatii economice a unei firme nu poate fi facuta numai pe baza valorii profitului obtinut. Estimarea corecta a eficientei activitatii economice poate fi efectuata numai prin compararea masei profitului obtinut cu eforturile depuse. O astfel de comparare se face cu ajutorul rentabilitatii.

Rentabilitatea activitatii economice exprima raportul dintre profitul obtinut si eforturile depuse.

Ca indicator al eficientei economice, ea poate avea diferite forme, in functie de marimile folosite in calitate de efect si efort. Ea se mai numeste rata rentabilitatii si se exprima in procente.

Teoria si practica economica opereaza cu mai multi indicatori de exprimare a rentabilitatii, printre care:

  1. Rata rentabilitatii vanzarilor, Rv, exprima raportul dintre profitul brut si suma totala a veniturilor (cifra de afaceri):

Unde: CA este suma vanzarilor (cifra de afaceri).

Acest indicator caracterizeaza eficienta activitatii totale a firmei in perioada respectiva.

 2.  Rata rentabilitatii financiare, Rf, se determina ca raportul dintrc profitul net si capitalul propriu, Kfir:

Utilizarea acestui indicator este determinata.'de faptul ca firma in activitatea sa economica, folosesta capitaluri pe termen scurt, cat si pe termen lung. Esential este ca imprumuturile de capital sa fie gestionatc eficicnt si rambursate in termenele stabilite.

 Apare necesitatea detcrminarii eficientei capitalului propriu al firmei. Doar imprumuturile de capital in fond sporesc eficienta firmei in ansamblu, deci, si eficienta capitalului propriu al firmei. Orice firma, in activitatea sa economica, tinde sa obtina rezultate cat mai inalte in baza utilizarii capitalului de care dispune. Apeland la imprumuturi de capital, firma poate sa-si asigure obtinerea unui profit suplimentar.

Rata rentabilitatii capitalului propriu exprima eficienta utilizarii capitalului invcstit de catre firma. de aceea ea se mai numeste rata rentabilitatii capitalului investit.

3.Rata  rentabilitatii consumate, Rrc, care se mai numeste si rata rentabilitatii costurilor, se determina ca raportul dintre profitul brut si suma cheltuielilor totale pentru obtinerea lui:             

Cu ajutorul indicatorilor expusi se determina eficienta activitatii economice a firmei in ansamblu.

Pragul de rentabilitate

Profitul este influentat, pe de o parte, de volumul productiei fabricate si comercializate si, pe de alta parte, de costurile de productie. Firmele au posibilitatea sa influenteze acesti doi factori dc baza pentru a-si spori profiiunle. Cresterea volumului de productic si rcduccrca cheltuiclilor de productie asigura si crestcrca profiujlui. Asfel apare necesitatea determinarii volumului minim de pnduciei. pcntru care toate chcltu-ielile de productic se acopcra cu valoarea vanzarilor productiei fabricate. Un astfel de volum minim se mai humeste nivel critic al productiei, pentru care profitul obtinut este esgjiicu zero, deci si rentabilitatea productiei este egala cu zero. Nivelul de productie la care nu se obtine profit este numit pragul de rentabilitate.

Pragul de rentabiliiate cxprima voluinul productiei sau al cifrei de afaceri, la carc incasarilc totale sunt egale cu costunle totale, iar profitul si rentabilitatea sunt nule. Dincolo de volumul de productie critic firma poate avea profit, devenind rentabila. Daca volumul de productic cste mai mic decat nivelul critic, firma activeaza in pierdcri. lata de ce ficcarc firma, la initicrca unei afaceri economice, trebuie sa cunoasca pragul de rentabilitate, care poate fi determinat atat in functie de volumul unui produs concret exprimat in unitati naturale, cat si in functie devolumul total al vanzarilor rnai multor produse.

Determinarea pragului de rentabilitate in unitati fizice.

Unde: Ci – cheltuieli indirecte;

Cpg – cheltuieli ale perioadei de gestiune;

Q – volumul de productie;

p – volumul de vinzari;

Cd – Cheltuieli directe

Tabelul 9- Indicatorii eficientei economice

Nr crt

Indicatorii

Notarea conventionala

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

6

1

Volumul de productie, buc

Vp

45414

83208

84002

2

Cifra de afaceri

CA

4995540

9152880

9240220

3

Profit brut, lei

Pb

Pb  = CA - Ct

1873328

3369924

3402081

4

Profit net, lei

Pn

                                  Pn =   Pb  - Ip                   

893243

1485263

1499436

5

Rata rentabilitatii vinzarilor, %

RV

37,5%

36,8%

36,8%

 6

Rata rentabilitatii financiare

            Rf

    

-

60%

65,6%

7

Rentabilitatea resurselor consumate

RRc

60%

58%

58,2%

8

Pragul de rentabilitate, lei

Qef

26340

48260

48721

9

Coeficientul de eficienta a investitiilor

E = Pn /K

0,40

 10 Solvabilitatea firmei

Situatia financiara a unei firme trebuie sa fie studiata si estimata si din punctul de vedere al solvabilitatii.

Solvabilitatea firmei reprezmta capacitatea ei de a efectua toate obligatiile de plata fata de creditori sai. Orice firma este solvabila daca poseda disponibilitati (mijloace banesti) necesare pentru a achita datoriile sale, in primul rand, datoriile pe termen scurt. Se stie insa ca mijloacele financiare ale fiecarei firme se afla permanent in circuitul financiar. Numai o parte din ele sunt in forma lichida, adica in conturile bancare, care pot fi imediat utilizate pentru achitarea unor datorii. Dar, in afara de mijloacele banesti, si o parte din valoarea activelor poate fi transformata (in caz de necesitate) in forma lichida, adica in mijloace banesti pentru achitarea datoriilor fata de creditori. Diferite elemente ale patrimoniului unei firme poseda diferite proprietati de a se transforma in bani lichizi.

Astfel analiza solvabilitatii reprezinta in acelasi timp si analiza lichiditatii patrimoniului in scopul achitarii datoriilor.

Tabelul 10 – Indicatorii solvabilitatii si lichiditatii firmei previzionali pe trei ani.

Nr crt

Indicatorii

Notarea conventionala

2007

2008

2009

1

Solvabilitatea generala

      Sg

1,48

2,22

1,5

2

Solvabilitatea totala

     St

0,32

0,45

0,27

3

Solvabilitatea curenta

     Sc

1,51

1,8

1,9

4

Solvabilitatea rapida

     Sr

2,0

1,6

1,72

5

Solvabilitatea absoluta

     Sa

0,92

1,4

0,93
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1170
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site