Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA 1 –CONTURI DE CAPITALURI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
IAS 33 - REZULTATUL PE ACTIUNE
SPIRIDON IACOBESCU – CONCEPTII GENERALE DESPRE CONTABILITATE
Contabilitatea patrimoniului
CONTABILITATEA DECONTARILOR INTRABANCARE
CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE – TEST GRILA
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DIVERSE
IAS 1 - PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE
Contabilitatea primelor de capital
Contabilitatea rezervelor din reevaluare
Proiect de contabilitate si informatica - MONOGRAFIE CONTABILA

TERMENI importanti pentru acest document

: aplicatii practice capitaluri : contabilitate exemplu cand contul 456 se crediteaza : cont 1012 : cand se debiteaza contul 456 :

CLASA 1 –CONTURI DE CAPITALURI

 CAPITAL SI REZERVE

Capitalurile proprii sunt surse de finantare stabile de care dispune o societate si  care se constituie prin eforturile  proprii ale proprietarior si prin autofinantare.

Capitalurile  permanente sunt surse permanente si stabile ce stau la dispozitia societatii pe o perioada mai mare 1 an si cuprind:

·        capitalul propriu

·        provizioanele pentru riscuri

·        cheltuieli si datoriile pe termen lung.

 Capitalul propriu cuprinde:               

·        capitalul social

·        rezervele

·        primele de capital

·        rezerve din reevaluare

·        rezultatul curent

·        rezultatul reportat

Capitalul social

v     se formeaza la constituirea societatii din aporturile in natura si/sau in bani al proprietarilor.

v     se divide in actiuni sau in parti sociale de valoare egala numita valoare nominala (VN) .

v     este o componeneta a capitalurilor proprii care exprima valoarea totala a aporturilor subscrise si/sau depuse de asociati sau actionari.

            Deoarece intre subscriere si depunerea efectiva exista un decalaj in timp, capitalul social imbraca doua forme:

v     capitalul subscris nevarsat-aportul ce a fost subscris dar nu a fost adus fizic la dispozitia intreprinderii

v     capitalul subscris varsat- aportul ce a fost adus fizic la dispozitia intreprinderii

           

Modalitatile de varsare a capitalului social:

Pentru SA-uri trebuie varsat in momentul constituirii cel putin 30% din capitalul subscris, iar restul in termen de 12 luni de la inmatriculare.

Pentru SRL-uri capitalul subscris se varsa inaintea inceperii formalitatilor de constituire.

Orice modificare a capitalului social se poate face doar pe baza hotararii AGA.

Marimea capitalului social depinde de tipul de societate:

¨      la SNC-uri nu este stabilita o limita minima a capitalului social

¨      la SA-uri capitalul nu poate fi mai mic de 25 000 euro ,in echivalent lei iar valoarea nominala minima a unei actiuni este de 0,1 lei

¨      la SRL-uri capitalul social minim este de 200 lei si se divide in parti sociale a caror valoare nu poate fi mai mica de 10 lei. 

Contabilitatea capitalului social se realizeaza cu ajutorul contului sintetic 101 “Capital social”, dezvoltat in doua conturi sintetice de gradul II, 1011 “Capital social subscris si nevarsat” si 1012 “Capital social subscris si varsat”, conturi de pasiv.

Contul 1011 “Capital social subscris si nevarsat” se crediteaza cu capitalul subscris de actionari si asociati, dar nevarsat si se debiteaza cu capitalul social subscris si varsat. Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si nevarsat.

Contul 1012 “Capital social subscris si varsat” se crediteaza cu capital subscris si varsat, precum si cu cresterile de capital si se debiteaza cu reducerile de capital. Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si varsat.

Constituirea capitalului social se inregistreaza in doua etape:

a)      Subscrierea capitalului social care presupune pe de o parte aparitia capitalului promis-subscris  de actionari( se crediteza 1011), iar pe de alta parte apar decontarile cu actionarii ( se debiteaza contul 456), care reflecta creantele societatii asupra actionarilor.

b)      Varsarea aporturilor promise moment in care societatea devine proprietara bunurilor aduse de actionari sau asociati(se debiteaza conturile de valori materiale si banesti) si concomitent scad creantele societatii(se crediteaza contul 456).

Simultan cu formula b) se inregistreaza si transformarea capitalului subscris nevarsatin capital subscris varsat.

  

Contul 456 este un cont bifunctional.

  • -se comporta ca un cont de activ la constituirea societatii,cand se debiteaza cu capitalul social subscris de actionari la constituirea societatii,precum si la marirea lui prin emisiunea de noi actiuni. Se crediteaza cu valoarea aporturilor varsate de actionari sau asociati.

§         Soldul final debitor reflecta capitalul social subscris nevarsat.

  • -se comporta ca un cont de pasiv la retragerea actionarilor si se crediteaza cu valoarea micsorata a capitalului subscris si se debiteaza cu contravaloarea aportului retras de actionari.

§         Soldul final creditor reflecta sumele de bani cuvenite actionarilor.

Majorarea capitalului social se realizeaza atunci cand firma are dificultati financiare dar si atunci cand vrea sa-si extinda activitatea si se poate realiza pe urmatoarele cai:

¨      majorarea capitalului social prin noi aporturi in natura sau numerar-operatia determina o crestere a activelor si in acelasi timp a capitalurilor

¨      majorarea capitalului social prin operatiuni interne-prin incorporarea unor elemente ce apartin capitalurilor proprii: rezervele (mai putin rezervele legale), primele de capital,profitul, rezerve din reevaluare; operatia se mai numeste si autofinantare  .

¨      majorarea capitalului social prin conversia unor datorii ale societatii in actiuni

            Practic majorarea capitalului social se poate face fie prin distribuirea gratuita de noi actiuni sau parti sociale ,fie prin cresterea valorii nominale a actiunilor sau  partilor sociale existente.

Micsorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele situatii:

            -acoperirea unor pierderi din exercitiile anterioare , pierderi ce nu pot fi acoperite din rezervele constituite sau din profitul exercitiilor viitoare

            -existenta unui capital supradimensionat in raport cu activitatea agentului economic

            -retragerea unor asociati sau actionari carora li se restituie contravaloarea aprtului social depus de acestia.

            Reducerea capitalului social se poate realiza pe mai multe cai:

¨      reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale

¨      reducerea numarului de actiuni sau parti sociale

¨      rascumpararea actiunilor proprii si anularea acestora.Rezervele sunt surse proprii de finantare a activitatii societatii, constituite anual din profitul  societatii pentru a proteja capitalul social in anii in care activitatea societatii se termina cu pierdere.

Tipuri de rezerve:

1.      Rezerva legala

¨                  se constituie din profitul brut la sfarsit de an in cota  de 5%pana la limita de    

            20% (25% pentru societatile cu capital strain) din capitalul social;

¨                  constituie o deducere fiscala pentru ca se scade din profitul impozabil;

¨                  sunt folosite la acoperirea pierderilor din anii precedenti.

2.      Rezerve pentru actiuni proprii

¨                  sunt constituite din profitul net al societatii pentru cazul in care se rascumpara 

            actiunile proprii si se pastreaza pana cand aceste actiuni sunt cedate.(valoarea

             acestor actiuni nu poate depasi 10% din capitalul social varsat, nu dau dreptul la 

             dividende.

3.      Rezerve statutare

¨                  sunt constituite conform statutului din profitul net, sunt folosite pentru cresterea

            capitalului social.

4.      Alte rezerve(facultative)

¨                  sunt constituite din profitul net conform hotararii AGA,sunt utilizate pentru

            acoperirea pierderilor,pentru cresterea capitalului social, pentru acordarea de 

            dividende in anii incheiati cu pierdere.

Contabilitatea rezervelor este reflectata de contul 106 ,,Rezerve’’, cont de pasiv care se crediteaza(creste) in momentul constituirii rezervelor si maririi lor(prin incorporarea primelor de capital) si se debiteaza (scade) in momentul  utilizarii lor(prin transferarea lor la capitalul social, prin acoperirea pierderilor din anul curent sau  precedent).

Sold final creditor reflecta rezervele existente.

Primele de capital sunt surse proprii de crestere a capitalului social,care apare in urma emisiunii de noi actiuni, din diferenta dintre valoarea de emisiune  si  valoarea  nominala .

Contabilitatea primelor de capital este evidentiata prin contul de pasiv 104,,Prime de capital’’ care se crediteaza la emisiunea de noi actiuni sau noi aporturi si se debiteaza prin incorporarea la capitalul social sau la rezerve si prin acoperirea unor cheltuieli de emisiune de actiuni sau obligatiuni sau de cheltuieli de publicitate.

Soldul final creditor reflecta prime de capital existente.

 

In cazul in care noii actionari vor aduce bunuri economice, prima se va numi prima de aport.

Rezervele din reevaluare sunt plusuri de valoare obtinute in urma reevaluarii imobilizarilor; ele apar ca diferenta dintre valoarea obtinuta la reevaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate a elementelor de activ; poate fi folosita la cresterea capitalului social.

Rezultatul curent al exercitiului poate fi :

·        Pierdere-care va trebui acoperita din rezervele constituite anterior sau din capitalul social

·        Profit-a carui destinatie o va hotari AGA (rezerva legala sau statutara, marire capital social, dividende).

Rezultatul reportat  se refera la profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul anterior.

APLICATII PRACTICE PRIVIND CAPITALURILE

Nr.

crt.

Explicatia

Formula contabila

Sume

CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

1.

La 10 februarie 200N se constituie SC FLORA SA prin aporturile urmatorilor actionari:

A. -mijloc de transport                            2.500 lei

     -disponibil in contul bancar             5.000 lei

B. -mobilier si aparatura de birotica     1.500 lei

   -marfuri                                               2.500 lei

C.-utilaje                                                3.000 lei

   -obiecte de inventar                             1.000 lei

D.–disponibil in casierie                          4.000 lei

    -program informatic                             2.000 lei

  E.-cladire                                              7.000  lei

      -disponibil in contul bancar               2.000 lei

a. Subscrierea capitalului social

456 = 1011      

30.500

b1. Varsarea aporturilor promise

% = 456       

212                 

2131               

2133               

214                 

303                 371                 

5121               

5311               

  b2.Transformarea capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat

1011=1012         

30.500

2.000

3.000

2.500

2.500

1.000

2.500

7.000

4.000

30.500

MODALITATI DE MAJORAREA A CAPITALULUI SOCIAL

1.

Emisiunea de noi actiuni se realizeaza la o valoarea a actiunii VE (valoarea de emisiune) mai mare decat valoarea nominala a actiunii VN generand astfel prime de emisiune(PE) .

    Se emit 100 de actiuni noi (Na’=100) cu VE=650 lei/actiune in conditiile in care VN=610 lei/actiune ce vor fi incasate prin caseria societatii. 

Cresterea capitalului se va realiza   la nivelul valorii nominale a celor 100 de noi actiuni(C s’=VN*Na’=610*100=61.000) si va fi reflectata de contul 1011 ; concomitent apar primele de emisiune(PE=VE*Na’-VN*Na’=Na’*(VE-VN)=100*40=4.000) reflectate de contul 1041, iar creantele societatii (VE*Na’=650*100=65.000) vor fi reflectate de contul 456.   Inregistrarea in contabilitate se reflecta in 2 etape derulate concomitent:

a. Subscrierea valorii noilor actiuni

456 =  %                    

   1011               

             1041  

             

b1. Incasarea(varsarea) valorii noilor actiuni

5311 = 456 

 

b2.Transformarea capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat

1011 = 1012    

65.000

61.000

4.000 

 

65.000

61.000

2.

Autofinantare operatie cunoscuta si ca operatiuni interne

    Se mareste capitalul social prin incorporarea primelor de 2.000 lei, a rezervelor statutare de 3.000 lei,  a rezultatului reportat de 5.000 lei  si a diferentelor din reevaluare de 1.000 lei comform hotararii AGA.

% = 1012

1041

1063

117

105

11.000

2.000

3.000

5.000

1.000

3.

Prin conversia obligatiunilor in actiuni

    Se majoreaza capitalul social prin transformarea a 1.000 obligatiuni in actiuni cu acordul creditorului care devine actionar (VE= VN=10 lei).

161=1012   

10.000

MODALITATI DE MICSORARE A CAPITALULUI SOCIAL

1.

Retragerea unui actionar

    Se retrage un actionar cu  contravaloarea actiunilor detinute in valoare de 2.000 lei.

Contul 456 se comporta ca un cont de pasiv si reflecta cresterea datoriei societatii fata de actionar 

Concomitent se acorda suma de bani cuvenita actionarului si dispare datoria societatii.

1012 = 456    

456 = 5311

2.000

2.000

2.

Prin acoperirea pierderilor

   1. Se acopera pierderile de 2.000 lei ,din anul precedent, 50% din rezerva statutara si 50% din capitalul social.

Contul 117 este cont de activ intru-cat reflecta pierdere(cheltuieli > venituri=pierdere

    2. Se acopera pierderea din anul curent de 1.000 lei  din capitalul social.

%  = 117       

1063               

1012               

1012  =1212.000

1.000

1.000

1.000

3.

Rascumpararea unor actiuni proprii

    Se rascumpara 200 actiuni cu VN = 10 lei achitate in numerar care se anuleaza ulterior.

Contul 109 ’’Actiuni proprii’’ reflecta actiunile proprii si este cont de activ.

a. rascumpararea actiunilor

109 = 5311

b. micsorarea capitalului social ca urmare a anularii actiunilor proprii

1012 = 109

2.000

2.000

CONTABILITATEA REZERVELOR

1.

La inceputul anului 200N ,conform hotararii

AGA se constituie o rezerva statutara de 6.000 lei

din rezultatul reportat . Ulterior,aceasta rezerva

va fi incorporata la capitalul social .

Constituirea rezervei

 117 = 1063        

Incorporarea rezervei

1063 = 1012       

           

6.000

6.000

2.

La sfarsitul anului 200N, societatea a inregistrat

pierderi de 8.000 lei , ce vor fi acoperite o

jumatate din rezerve legale ,iar cealalta jumatate

din rezerve statutare la inceputul anului 200N+1.

    %=117  

1061         

      1063          

8.000      

4.000

4.000   

3.

La sfarsitul exercitiului curent incheiat cu profit,

se constituie rezerve legale 1.000 lei, rezerve statu

tare 1.000 lei si alte rezerve 500 lei.

129 =  %

           1061

           1063

           1068

2.500

1.000

1.000

500

CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL

1.

SC FLORA SA detine prime de capital in valoare de 4.000 lei care sunt utilizate astfel:

a) 50% sunt transferate la alte rezerve

b) 50% acopera o parte din cheltuielile de constituire .

a. Transferarea la alte rezerve               

1041 = 1068    

b.Acoperirea cheltuielilor de constituire

1041=201      

2.000

2.000

TEMA /APLICATIE

A.Se constituie SC ELA SA prin urmatoarele aporturi:

-teren-10.000

-cladiri-85.000

-banca-20.000

La un an de la inceputul activitatii,societatea inregistreaza pierderi in valoare de 3.000 lei,care vor fi acoperite din capitalul social.

B. Se realizeaza majorarea capitalului social prin incorporarea

·        primelor 2.000 lei

·        rezeve statutare 5.000 lei

·        rezultat reportat 10.000 lei

La sfarsitul anului se retrage un actionar cu 7.000 lei .

Inregistrati in contabilitate operatiile de mai sus , intocmind formulele contabile si deschizand T-urile.


loading...DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 672
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site