Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CLASA 1 -CONTURI DE CAPITALURI

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCLASA 1 -CONTURI DE CAPITALURI

CAPITAL SI REZERVECapitalurile proprii sunt surse de finantare stabile de care dispune o societate si care se constituie prin eforturile proprii ale proprietarior si prin autofinantare.

Capitalurile permanente sunt surse permanente si stabile ce stau la dispozitia societatii pe o perioada mai mare 1 an si cuprind:

capitalul propriu

provizioanele pentru riscuri

cheltuieli si datoriile pe termen lung.

Capitalul propriu cuprinde:   

capitalul social

rezervele

primele de capital

rezerve din reevaluare

rezultatul curent

rezultatul reportat

Capitalul social

v     se formeaza la constituirea societatii din aporturile in natura si/sau in bani al proprietarilor.

v     se divide in actiuni sau in parti sociale de valoare egala numita valoare nominala (VN) .

v     este o componeneta a capitalurilor proprii care exprima valoarea totala a aporturilor subscrise si/sau depuse de asociati sau actionari.

Deoarece intre subscriere si depunerea efectiva exista un decalaj in timp, capitalul social imbraca doua forme:

v     capitalul subscris nevarsat-aportul ce a fost subscris dar nu a fost adus fizic la dispozitia intreprinderii

v     capitalul subscris varsat- aportul ce a fost adus fizic la dispozitia intreprinderii

Modalitatile de varsare a capitalului social:

Pentru SA-uri trebuie varsat in momentul constituirii cel putin 30% din capitalul subscris, iar restul in termen de 12 luni de la inmatriculare.

Pentru SRL-uri capitalul subscris se varsa inaintea inceperii formalitatilor de constituire.

Orice modificare a capitalului social se poate face doar pe baza hotararii AGA.

Marimea capitalului social depinde de tipul de societate:

la SNC-uri nu este stabilita o limita minima a capitalului social

la SA-uri capitalul nu poate fi mai mic de 25 000 euro ,in echivalent lei iar valoarea nominala minima a unei actiuni este de 0,1 lei

la SRL-uri capitalul social minim este de 200 lei si se divide in parti sociale a caror valoare nu poate fi mai mica de 10 lei.

Contabilitatea capitalului social se realizeaza cu ajutorul contului sintetic 101 "Capital social", dezvoltat in doua conturi sintetice de gradul II, 1011 "Capital social subscris si nevarsat" si 1012 "Capital social subscris si varsat", conturi de pasiv.

Contul 1011 "Capital social subscris si nevarsat" se crediteaza cu capitalul subscris de actionari si asociati, dar nevarsat si se debiteaza cu capitalul social subscris si varsat. Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si nevarsat.

Contul 1012 "Capital social subscris si varsat" se crediteaza cu capital subscris si varsat, precum si cu cresterile de capital si se debiteaza cu reducerile de capital. Soldul final creditor reflecta capitalul social subscris si varsat.

Constituirea capitalului social se inregistreaza in doua etape:

a)      Subscrierea capitalului social care presupune pe de o parte aparitia capitalului promis-subscris     de actionari( se crediteza 1011), iar pe de alta parte apar decontarile cu actionarii ( se debiteaza contul 456), care reflecta creantele societatii asupra actionarilor.

b)      Varsarea aporturilor promise moment in care societatea devine proprietara bunurilor aduse de actionari sau asociati(se debiteaza conturile de valori materiale si banesti) si concomitent scad creantele societatii(se crediteaza contul 456).

Simultan cu formula b) se inregistreaza si transformarea capitalului subscris nevarsatin capital subscris varsat.

Contul 456 este un cont bifunctional.

  • -se comporta ca un cont de activ la constituirea societatii,cand se debiteaza cu capitalul social subscris de actionari la constituirea societatii,precum si la marirea lui prin emisiunea de noi actiuni. Se crediteaza cu valoarea aporturilor varsate de actionari sau asociati.

Soldul final debitor reflecta capitalul social subscris nevarsat.

  • -se comporta ca un cont de pasiv la retragerea actionarilor si se crediteaza cu valoarea micsorata a capitalului subscris si se debiteaza cu contravaloarea aportului retras de actionari.

Soldul final creditor reflecta sumele de bani cuvenite actionarilor.

Majorarea capitalului social se realizeaza atunci cand firma are dificultati financiare dar si atunci cand vrea sa-si extinda activitatea si se poate realiza pe urmatoarele cai:

majorarea capitalului social prin noi aporturi in natura sau numerar-operatia determina o crestere a activelor si in acelasi timp a capitalurilor

majorarea capitalului social prin operatiuni interne-prin incorporarea unor elemente ce apartin capitalurilor proprii: rezervele (mai putin rezervele legale), primele de capital,profitul, rezerve din reevaluare; operatia se mai numeste si autofinantare .

majorarea capitalului social prin conversia unor datorii ale societatii in actiuni

Practic majorarea capitalului social se poate face fie prin distribuirea gratuita de noi actiuni sau parti sociale ,fie prin cresterea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale existente.

Micsorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele situatii:

-acoperirea unor pierderi din exercitiile anterioare , pierderi ce nu pot fi acoperite din rezervele constituite sau din profitul exercitiilor viitoare

-existenta unui capital supradimensionat in raport cu activitatea agentului economic

-retragerea unor asociati sau actionari carora li se restituie contravaloarea aprtului social depus de acestia.

Reducerea capitalului social se poate realiza pe mai multe cai:

reducerea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale

reducerea numarului de actiuni sau parti sociale

rascumpararea actiunilor proprii si anularea acestora.Rezervele sunt surse proprii de finantare a activitatii societatii, constituite anual din profitul societatii pentru a proteja capitalul social in anii in care activitatea societatii se termina cu pierdere.

Tipuri de rezerve:

Rezerva legala

se constituie din profitul brut la sfarsit de an in cota de 5%pana la limita de

20% (25% pentru societatile cu capital strain) din capitalul social;

constituie o deducere fiscala pentru ca se scade din profitul impozabil;

sunt folosite la acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Rezerve pentru actiuni proprii

sunt constituite din profitul net al societatii pentru cazul in care se rascumpara

actiunile proprii si se pastreaza pana cand aceste actiuni sunt cedate.(valoarea

acestor actiuni nu poate depasi 10% din capitalul social varsat, nu dau dreptul la

dividende.

Rezerve statutare

sunt constituite conform statutului din profitul net, sunt folosite pentru cresterea

capitalului social.

Alte rezerve(facultative)

sunt constituite din profitul net conform hotararii AGA,sunt utilizate pentru

acoperirea pierderilor,pentru cresterea capitalului social, pentru acordarea de

dividende in anii incheiati cu pierdere.

Contabilitatea rezervelor este reflectata de contul 106 ,,Rezerve'', cont de pasiv care se crediteaza(creste) in momentul constituirii rezervelor si maririi lor(prin incorporarea primelor de capital) si se debiteaza (scade) in momentul utilizarii lor(prin transferarea lor la capitalul social, prin acoperirea pierderilor din anul curent sau precedent).

Sold final creditor reflecta rezervele existente.

Primele de capital sunt surse proprii de crestere a capitalului social,care apare in urma emisiunii de noi actiuni, din diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala .

Contabilitatea primelor de capital este evidentiata prin contul de pasiv 104,,Prime de capital'' care se crediteaza la emisiunea de noi actiuni sau noi aporturi si se debiteaza prin incorporarea la capitalul social sau la rezerve si prin acoperirea unor cheltuieli de emisiune de actiuni sau obligatiuni sau de cheltuieli de publicitate.

Soldul final creditor reflecta prime de capital existente.

In cazul in care noii actionari vor aduce bunuri economice, prima se va numi prima de aport.

Rezervele din reevaluare sunt plusuri de valoare obtinute in urma reevaluarii imobilizarilor; ele apar ca diferenta dintre valoarea obtinuta la reevaluare si valoarea de inregistrare in contabilitate a elementelor de activ; poate fi folosita la cresterea capitalului social.

Rezultatul curent al exercitiului poate fi :

Pierdere-care va trebui acoperita din rezervele constituite anterior sau din capitalul social

Profit-a carui destinatie o va hotari AGA (rezerva legala sau statutara, marire capital social, dividende).

Rezultatul reportat se refera la profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita din anul anterior.

APLICATII PRACTICE PRIVIND CAPITALURILE

Nr.

crt

Explicatia

Formula contabila

Sume

CONSTITUIREA CAPITALULUI SOCIAL

La 10 februarie 200N se constituie SC FLORA SA prin aporturile urmatorilor actionari:

A. -mijloc de transport 2.500 lei

-disponibil in contul bancar 5.000 lei

B. -mobilier si aparatura de birotica 1.500 lei

-marfuri 2.500 lei

C.-utilaje    3.000 lei

-obiecte de inventar 1.000 lei

D.-disponibil in casierie 4.000 lei

-program informatic 2.000 lei

E.-cladire    7.000 lei

-disponibil in contul bancar 2.000 lei

a. Subscrierea capitalului social

b1. Varsarea aporturilor promiseb2.Transformarea capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat

MODALITATI DE MAJORAREA A CAPITALULUI SOCIAL

Emisiunea de noi actiuni se realizeaza la o valoarea a actiunii VE (valoarea de emisiune) mai mare decat valoarea nominala a actiunii VN generand astfel prime de emisiune(PE) .

Se emit 100 de actiuni noi (Na'=100) cu VE=650 lei/actiune in conditiile in care VN=610 lei/actiune ce vor fi incasate prin caseria societatii.

Cresterea capitalului se va realiza la nivelul valorii nominale a celor 100 de noi actiuni(C s'=VN*Na'=610*100=61.000) si va fi reflectata de contul 1011 ; concomitent apar primele de emisiune(PE=VE*Na'-VN*Na'=Na'*(VE-VN)=100*40=4.000) reflectate de contul 1041, iar creantele societatii (VE*Na'=650*100=65.000) vor fi reflectate de contul 456. Inregistrarea in contabilitate se reflecta in 2 etape derulate concomitent:

a. Subscrierea valorii noilor actiuni

%

1011

b1. Incasarea(varsarea) valorii noilor actiuni

b2.Transformarea capitalului social subscris nevarsat in capital social subscris varsat

Autofinantare operatie cunoscuta si ca operatiuni interne

Se mareste capitalul social prin incorporarea primelor de 2.000 lei, a rezervelor statutare de 3.000 lei, a rezultatului reportat de 5.000 lei si a diferentelor din reevaluare de 1.000 lei comform hotararii AGA.

Prin conversia obligatiunilor in actiuni

Se majoreaza capitalul social prin transformarea a 1.000 obligatiuni in actiuni cu acordul creditorului care devine actionar (VE= VN=10 lei).

MODALITATI DE MICSORARE A CAPITALULUI SOCIAL

Retragerea unui actionar

Se retrage un actionar cu contravaloarea actiunilor detinute in valoare de 2.000 lei.

Contul 456 se comporta ca un cont de pasiv si reflecta cresterea datoriei societatii fata de actionar 

Concomitent se acorda suma de bani cuvenita actionarului si dispare datoria societatii.

Prin acoperirea pierderilor

1. Se acopera pierderile de 2.000 lei ,din anul precedent, 50% din rezerva statutara si 50% din capitalul social.

Contul 117 este cont de activ intru-cat reflecta pierdere(cheltuieli > venituri=pierdere

2. Se acopera pierderea din anul curent de 1.000 lei din capitalul social.Rascumpararea unor actiuni proprii

Se rascumpara 200 actiuni cu VN = 10 lei achitate in numerar care se anuleaza ulterior.

Contul 109 ''Actiuni proprii'' reflecta actiunile proprii si este cont de activ.

a. rascumpararea actiunilor

b. micsorarea capitalului social ca urmare a anularii actiunilor proprii

CONTABILITATEA REZERVELOR

La inceputul anului 200N ,conform hotararii

AGA se constituie o rezerva statutara de 6.000 lei

din rezultatul reportat . Ulterior,aceasta rezerva

va fi incorporata la capitalul social .

Constituirea rezervei

117 = 1063

Incorporarea rezervei

La sfarsitul anului 200N, societatea a inregistrat

pierderi de 8.000 lei , ce vor fi acoperite o

jumatate din rezerve legale ,iar cealalta jumatate

din rezerve statutare la inceputul anului 200N+1.

La sfarsitul exercitiului curent incheiat cu profit,

se constituie rezerve legale 1.000 lei, rezerve statu

tare 1.000 lei si alte rezerve 500 lei.

1061

CONTABILITATEA PRIMELOR DE CAPITAL

SC FLORA SA detine prime de capital in valoare de 4.000 lei care sunt utilizate astfel:

a) 50% sunt transferate la alte rezerve

b) 50% acopera o parte din cheltuielile de constituire .

a. Transferarea la alte rezerve   

b.Acoperirea cheltuielilor de constituire

TEMA /APLICATIE

A.Se constituie SC ELA SA prin urmatoarele aporturi:

-teren-10.000

-cladiri-85.000

-banca-20.000

La un an de la inceputul activitatii,societatea inregistreaza pierderi in valoare de 3.000 lei,care vor fi acoperite din capitalul social.

B. Se realizeaza majorarea capitalului social prin incorporarea

primelor 2.000 lei

rezeve statutare 5.000 lei

rezultat reportat 10.000 lei

La sfarsitul anului se retrage un actionar cu 7.000 lei .

Inregistrati in contabilitate operatiile de mai sus , intocmind formulele contabile si deschizand T-urile.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1146
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved