Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONSOLIDAREA CONTURILOR

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
NORMALIZAREA CONTABILA
Situatiile financiare in conformitate cu Standardele Internationalede Contabilitate IAS1
Verificarea si certificarea, aprobarea si publicarea bilantului contabil
Inventarierea generala a patrimoniului
CONSOLIDAREA CONTURILOR
Dimensiuni istorice privind bilantul contabil
ANALIZA PERFORMANTELOR INTREPRINDERII PE BAZA INDICATORILOR BILANTIERI
CONTABILITATEA OPERATIUNILOR DE FUZIUNE A SOCIETATILOR COMERCIALE
Determinarea rezultatului exercitiului si repartizarea acestuia
REGLEMENTARI CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITATILOR ECONOMICE EUROPENE SI CU STANDARDELE INTERNATIONALE DE CONTABILITATE

Consolidarea conturilor

Consolidarea este un procedeu contabil care permite prezentarea unica a situatiilor financiare ale unui ansamblu de societati independente din punct de vedere juridic dar legate financiar, depinzand de un centru de decizie comun.Conturile consolidate vizeaza: pozitia financiara, rezultatul si situatia financiara.

Prezentarea conturilor consolidate se face prin: bilant, cont de profit si pierdere, note explicative.

Consolidarea conturilor consta in:

Ø      din punct de vedere al bilantului: se substituie titlurile de participare care reprezinta actiunile detinute in conturile anuale ale societatilor detinatoare, activele si datoriile corespunzatoare sau valoarea contabila a acestora;

Ø      din punct de vedere al contului de profit si pierdere: se prezinta ansamblul operatiunilor de grup, excluzand incidenta acelora realizate in interiorul grupului.

1. Grupul de societati

GRUPUL DE SOCIETATI reprezinta un ansamblu de intreprinderi independente juridic, legate intre ele prin participatii sau contracte incheiate. Grupul este constituit dintr-o intreprindere „mama” si mai multe intreprinderi „fiice” asupra carora intreprinderea mama exercita un control sau o influenta notabila.

          PERIMETRUL DE CONSOLIDARE reprezinta ansamblul de intreprinderi ale caror conturi anuale intra in compozitia conturilor grupului.

          Dupa natura, legaturile dintre membrii grupului sunt:

Directe:


 

Indirecte:

Flowchart: Alternate Process: A Flowchart: Alternate Process: B
Flowchart: Alternate Process: C


Reciproce (incrucisate):

 


Circulare:

Oval:


                                                                                      Perimetrul de

                                                                                      consolidare

                             consolidare

2. Control si influenta

Control exclusiv: puterea de a dirija politica financiara si operationala a unei intreprinderi. Consolidarea se realizeaza prin metoda integrarii globale.

Control concomitent (comun): controlul este impartit de catre un numar limitat de asociati care nu pot lua anumite decizii mai importante decat de comun acord si intr-un acord unanim. Consolidarea se realizeaza prin metoda integrarii proportionale.

Influenta notabila (semnificativa): puterea de a participa la politica financiara si operationala a intreprinderii detinute fara a avea un control exclusiv sau concomitent. O intreprindere sub influenta notabila este o intreprindere asociata si este consolidata prin metoda punerii in echivalenta.

Controlul exclusiv este presupus fara proba contrarie prin detinerea directa/indirecta de intreprinderea mama a majoritatii drepturilor de vot in AGA. Influenta notabila e permisa fara proba contrarie cand intreprinderea mama detine direct/indirect 20 % sau mai mult din drepturile de vot ale intreprinderii.

Forma de control exercitata de intreprinderea mama se apreciaza in functie de dreptul de control. Se determina dreptul de interes si dreptul de control.

Dreptul (procentajul) de interes: exprima partea de capital detinuta de societatea mama, direct sau indirect in fiecare societate a grupului. Serveste ca baza de calcul al drepturilor societatii mama in fiecare societate a ansamblului consolidat

        

         DI = Numar actiuni detinut de societatea mama / Numar total de actiuni

Dreptul (procentajul) de control: se exprima in procentajul drepturilor de vot detinut de societatea mama intr-o alta societate, direct sau indirect, adica prin intermediul altor societati care sunt sub controlul exclusiv al societatii mama

          DC = Numar voturi detinut de societatea mama / Numar total de voturi

         

Exemplul 1. Capitalul social al societatii A este format din 10.000 actiuni, din care: 7.000 actiuni cu 1 drept de vot, 2.000 de actiuni cu vot dublu su 1.000 actiuni fara drept de vot. Calculati dreptul de control si dreptul de interes al societatii mama M in A in urmatoarele cazuri:

          Cazul 1. Daca societatea M detine 3.000 de actiuni cu 1 vot;

          Cazul 2. Daca societatea M detine 3.000 de actiuni cu 1 vot si 500 actiuni cu 2 voturi.

          Rezolvare:

          Societatea A detine:

          7.000 actiuni                1 vot =       7.000 voturi

          2.000 actiuni                2 voturi =     4.000 voturi

          1.000 actiuni                0        =       0 voturi

          10.000 actiuni                                     11.000 voturi

          Cazul 1.

DC = 3.000 voturi / 11.000 voturi = 27,3 % => influenta notabila, consolidare prin metoda punerii in echivalenta

DI = 3.000 actiuni / 10.000 actiuni = 30%

Cazul II.

3.000 actiuni ื 1 vot + 500 actiuni ื 2 voturi = 4.000 voturi

DC = 4.000 voturi / 11.000 voturi = 36,4 % => influenta notabila, consolidare prin metoda punerii in echivalenta

DI = 3.500 actiuni / 10.000 actiuni = 35%

Exemplul 2. Se da urmatorul lant de legaturi financiare in cadrul grupului:

         51%            60%              40%

M                A                 B                 C

Calculati dreptul de interes al lui M in A, B, respectiv in C.

Rezolvare:

DI al lui M in A = 51%

DI al lui M in B = 51% ื 60% = 30,6%

DI al lui M in C = 51% ื 60% ื 40% = 12,24%

Exemplul 3. Se da urmatorul lant de legaturi in cadrul grupului:

      80%               60%

M                A                 B                

Calculati dreptul de control al lui M in A si in B.

Rezolvare:

DC al lui M in A = 80% control exclusiv

DC al lui M in B = 60% control exclusiv

Se va consolida tot grupul prin metoda integrarii globale.

Exemplul 4. Se da urmatorul lant de legaturi in cadrul grupului:

      30%               80%

M                A                 B                

Calculati dreptul de control al lui M in A si in B.

Rezolvare:

DC al lui M in A = 30% influenta notabila

DC al lui M in B = 0, deoarece M nu are control exclusiv asupra lui A; B scapa de sub controlul lui M avand loc o ruptura in lant.

Exemplul  Determinati dreptul de interes si dreptul de control in situatiile prezentate in tabelele urmatoare.

Participare de capital

Drept de interes

In F

In f

Direct

Indirect

Total

       60%

M                F

20%           10%

            f

60%

20%

60%ื10% = 6%

26%

       70%

M                F

25%           60%

            f

70%

25%

70%ื60% = 42%

67%

       40%

M                F

30%           65%

            f

40%

30%

40%ื65% = 26%

56%Participare de capital

Drept de control

In F

In f

Direct

Indirect

Total

       60%

M                F

20%           10%

            f

60%

Control exclusiv

20%

10%

30%

Influenta notabila

       70%

M                F

25%           60%

            f

70%

Control exclusiv

25%

60%

85%

Control exclusiv

       40%

M                F

30%           65%

            f

40%

30%

0%

30%

Ruptura in lant

           

3. Metode de consolidare

Metodele de consolidare sunt:

Ø     Metoda integrarii globale, in relatiile de control exclusiv

Ø     Metoda integrarii proportionale, in relatiile de control concomitent

Ø     Metoda punerii in echivalenta, in relatiile de influenta notabila

Metoda integrarii globale consta in integrarea in conturile consolidate a elementelor de bilant si rezultatului intreprinderilor consolidate dupa eventualele retratari:

*    eliminarea operatiunilor si conturilor care privesc atat societatile consolidate, cat si societatea care consolideaza;

*    repartizarea capitalurilor proprii intre partea care revine societatii mama si partea altor actionari – minoritari.

Metoda integrarii proportionale presupune integrarea in conturile consolidate a fractiunii reprezentative a intereselor intreprinderii detinatoare de titluri in bilantul si contul de rezultate consolidate, dupa eventualele retratari:

*    eliminarea operatiunilor si conturilor reciproce;

*    eliminarea capitalurilor proprii in schimbul intereselor grupului si titlurilor de participare.

Metoda punerii in echivalenta consta in inlocuirea in bilantul consolidat a titlurilor detinute cu cota parte a activelor proprii pe care aceste titluri le reprezinta. Se elimina rezultatul asupra operatiunilor reciproce daca ele detin o influenta semnificativa.

4. Metodologia consolidarii

Etape consolidarii conturilor:

*    faza conceptuala

*    faza de armonizare

*    faza de interferenta

*    faza metodologica

*    faza finala

1. Faza conceptuala: definirea regulilor contabile si a perimetrului de consolidare

     a) reguli contabile: politici si metode contabile aplicate la societatile care se consolideaza;

     b) perimetrul de consolidare: societatile retinute in cadrul grupului, legaturile si regulile de baza care functioneaza in grup.

2. Faza de armonizare: analizarea fiecarui cont individual al societatilor care intra in perimetrul de consolidare:

a) retratarea conturilor individuale (bilant, cont de profit si pierdere, note);

b) conversia conturilor inregistrate in valuta;

c) insumarea conturilor societatilor consolidate.

3. Faza de interferenta: eliminarea conturilor si operatiunilor reciproce (creante – datorii; cheltuieli – venituri).

4. Faza metodologica: alegerea metodei de consolidare

 Faza finala: elaborarea Situatiilor financiare consolidate, constand in:

*    bilantul consolidat (pozitia financiara);

*    contul de profit si pierdere consolidat (performanta); si

*    notele explicative consolidate.

 Studiu de caz privind consolidarea prin metoda integrarii globale

Societatea M, societate mama, are 2 filiale A si B. Societatea M detine:

3000 actiuni la A    VN = 1000 lei/act.

                             VC = 1400 lei/act.

2000 actiuni la B    VN = 1200 lei/act.

                             VC = 1500 lei/act.

 VN – valoarea nominala, VC – valoarea contabila

Societatea A are un capital social de 4500 actiuni ื 1000 lei/act. VN

Societatea B are un capital social de 3000 actiuni ื 1200 lei/act. VN

Bilanturile celor trei societati, dupa ajustari, conform regulilor de consolidare se prezinta astfel:

Bilant M

lei

Indicatori

Sume

A. Active diverse

11600000

B. Titluri la A (3000 act. ื 1400 lei/act)

     Titluri la B (2000 act. ื 1500 lei/act.)

4200000

3000000

C. Total active

18800000

D. Datorii diverse

     Datorii la societatea A

     Datorii la societatea B

7226000

74000

200000

E. Capital si rezerve (activ net)

    1. Capital social

    2. Rezerve

    3. Rezultat

11300000

8500000

2200000

600000

Bilant A

lei

Indicatori

Sume

A. Active diverse

8800000

B. Creante fata de M

74000

C. Total active
8874000

D. Datorii diverse

1800000

E. Capital si rezerve (activ net)

    1. Capital social

    2. Rezerve

    3. Rezultat

7074000

4500000

2214000

360000

Bilant B

lei

Indicatori

Sume

A. Active diverse

5000000

B. Terenuri (cumparate de la M)

3400000

C. Creante fata de M

200000

D. Total active

8600000

E. Datorii diverse

2420000

E. Capital si rezerve (activ net)

    1. Capital social

    2. Rezerve

    3. Rezultat

6180000

3600000

2100000

480000

In aceste conditii, societatea M detine:

2/3 din titlurile lui A = 3000 actiuni / 4500 actiuni

2/3 din titlurile lui B = 2000 actiuni / 3000 actiuni

Prin urmare, pentru consolidare se aplica metoda integrarii globale, M exercitand control exclusiv asupra societatilor A si B (deoarece detine mai mult de 50% din actiuni).

Evaluarea titlurilor si evaluarea rezultatelor

Elemente

Bilantul lui A

Bilantul lui B

Total

Partea ce revine societatii mama M (2/3)

Partea ce revine interesului minoritar (in afara grupului) (1/3)

Total

Partea ce revine societatii mama M (2/3)

Partea ce revine interesului minoritar (in afara grupului) (1/3)

Capital

Rezerve

4500000

2214000

6714000

4476000

2238000

3600000

2100000

5700000

3800000

1900000

Titluri A

Titluri B

Diferente din consolidare

4200000

x

276000

x

3000000

800000

Rezultat

360000

240000

120000

480000

320000

160000

Din cele calculate si prezentate rezulta:

a) o plusvaloare de consolidare de 1076000 lei rezultata din diferentele de consolidare de 276000 + 800000. Aceasta plusvaloare se adauga la rezultatul societatii M in cadrul rezervelor consolidate;

b) sume in afara grupului reprezentand 4418000 lei, formate din:

- sume din capital si rezerve 2238000 + 1900000 = 4138000 lei

- sume din rezultatul financiar 120000 + 160000 = 280000 lei

c) rezultatul consolidat este de 560000 lei, format din ce ii revine societatii mama M din rezultat: 320000 + 240000 = 560000 lei; restul de 280000 lei ramane in afara grupului.

  

Efectuarea de cumulari si eliminari din bilant

ACTIVE

M

A

B

Cumulat

Corectii

Valori consolidate

Active diverse

11600000

8800000

8400000

28800000

-

28800000

Titluri la A

4200000

-

-

4200000

- 4200000

0

Titluri la B

3000000

-

-

3000000

- 3000000

0

Creante

-

74000200000

274000

- 274000

0

Total

28800000

DATORII

M

A

B

Cumulat

Corectii

Valori consolidate

Datorii

7500000

1800000

2420000

11720000

- 274000

11446000

Total

11446000

CAPITALURI PROPRII

M

A

B

Cumulat

Corectii

Valori consolidate

Capital social

8500000

4500000

3600000

16600000

- 8100000

8500000

Rezerve

2200000

2214000

2100000

6514000

- 4314000

2200000

Plusvaloare de consolidare

1076000

1076000

Rezultat

600000

360000

480000

1440000

-

1440000

In afara grupului

4138000

4138000

Total

17354000

Intocmirea bilantului consolidat

Bilant consolidat

lei

Indicatori

Sume

A. Active diverse

28800000

B. Datorii

11446000

C. Total active – Datorii (A – B)

17354000

D. Capital si rezerve

     1. Capital social

     2. Rezerve (2200000 + 1076000)

     3. Rezultat

13216000

8500000

3276000

1440000

E. Interes minoritar in capitalul propriu

4138000

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2413
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site