Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Monografie contabila

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai mic


DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
PROIECT LA CONTABILITATE - PRACTICA DE SPECIALITATE
OBIECTUL CONTABILITATII
CONTINUTUL SI STRUCTURA CAPITALURILOR
METODA CONTABILITATII
CONTABILITATEA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE
CONSOLIDAREA CONTURILOR
FORMA SI STRUCTURA SITUATIILOR FINANCIARE
Reglementari legale privind standardele internationale de contabilitate
ORGANIZAREA CONTABILITATII CAPITALURILOR
CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

TERMENI importanti pentru acest document

: 101 monografii contabile : monografie contabila instalatie apa : monografie contabila lipsa marfa autofacturare cont 707 : AMORTIZARE CONT 118 :

                       

Monografie contabila

            La 01.11.99 se infiinteaza o soc. comerciala, prin subscriptie publica,in scopul  producerii si comercializarii de confectii si accesorii, pe baza contractului si statutului de societate. Aporturile de capital soc se concretizeaza in:

            2112.01 Cladiri industriale 700 000 mii;  DNF= 20 ani

            2112.02 Cladire administrativa 250 000 mii;  DNF= 25 ani

            2112.03 Cladiri anexe            100 000mii; DNF= 10 ani

            2121.04 Magazin desfacere 300 000mii; DNF= 15 ani

2123 2 autocamioane; 70 000mii buc.; DNF= 20 ani

2131.01 1 calculator;  10 000mii; DNF= 20 ani

211 1000 m2  1000 lei/m2

5311 numerar in casierie 50 000mii

5121 cont curent         3 850 000 mii lei

           

Se emit 256 000 acc. La 25 000 lei/buc (VN). Aportul in contul curent este realizat 50% la subscriere.

Nota:

1)      Se va intocmi contractul si statutul de societate;

2)      Se va intocmi bilantul de deschidere.

MODULUL I: Op. ce au avut loc in nov. 1999

1)      Conf. statutului SC si a PV al AGA, se inregistreaza subscrierea de capital.

456 Decontari cu asociatii privind K= 1011 Capital subscris nevarsat          6 400 000 mii

2)      Conf. PV de predare-primire se inregistreaza aportul in natura.

%                                =  456 Decontari cu asoc. privind cap.        2 500 000 mii

            2112.01 Cladiri industriale                                                                           700 000 mii

            2112.02 Cladire administrativa                                                                    250 000 mii

            2121.03 Cladiri anexe                                                                                    100 000 mii

2124.04 Magazin desfacere                                                                          300 000 mii

2123    Mijloace de transport                                                                        140 000 mii

2131.01     Mobilier si aparatura birotica                                                    10 000 mii

211      Terenuri si constructii                                                                    1000 000 mii

1011 Cap. subscris nevarsat= 1012 Cap. subscris varsat                          2 500 000 mii

           

3)      In baza extrasului de cont si a registrului de casa se inregistreaza varsarea aportului in numerar.

%                                = 456 Decontari cu asoc. privind cap.         3 900 000 mii

            5311 Casa in lei                                                                                                  50 000 mii

            5121 Conturi la banci in lei                                                                          3 850 000 mii

             1011 Cap. subscris nevarsat= 1012 Cap. subscris varsat                         3 900 000 mii

4)      Se depune in cont la banca suma de 45 000 mii lei in baza FV.

5311 Casa in lei= 5121 Conturi la banci in lei                                             45 000 mii

5)      Se cumpara materii prime tip M1 de la F1 la costul de achizitie de 20 000 mii lei, TVA 19%.

%                    = 401.01 Furnizori     23 800 mii

            301.01 Materii prime                                     20 000 mii

            4426 TVA deductibila                                               3 800 mii

6)      Achizitie razboaie de tesut la costul de achizitie de 520 000 mii + TVA 19%; DNF 26 ani.

%                                            = 404 Furnizori de imobilizari          618 800 mii

2121Instalatii tehnice si masini                                                                     520 000 mii

4426 TVA deductibila                                                                                    98 800 mii

7)      Se importa masini de cusut 30 buc. la pretul de 5000 USD buc. la a cursul de 16 000 lei/USD, taxa vamala de 10%, com. vamal 2%, TVA 19%, cheltuieli de transp. 1000 USD, DNF 20 ani.

 ( factura + DVI).

            Factura externa:5

            30*5000+1000= 150 000USD *16 000= 2 400 000 mii lei

            2121 Masini, utilaje, instrumente de lucru= 404 Furnizori de imobilizari           2 400 000 mii

Valoarea in vama a masinilor este: 2 400 000+ 10%*2 400 000+2%*2 400 000+1000*16 000=

= 2 705 920 mii

            TVA = 19%* 2 705 920=514 125 mii

                        %                                            = 5121             3 220 045 mii

            2121 Instalatii tehnice si masini                                2 705 920 mii

            4426 TVA ded.                                                            514 125 mii

8)      Se consuma materii prime de tip M1 5 000 mii lei (bon de consum).

600.01 Cheltuieli cu materii prime= 300.01 Materii prime      5 000 mii

9)      Se cumpara obiecte de inventar, cost de achizitie 10 000 mii lei (factura F3).

%                                            =  401 Furnizori         11 900 mii

303 Materiale de natura ob. de inventar                             10 000 mii

4426 TVA ded.                                                                      1 900 mii

10)  Se dau in folosinta obiecte de inventar in valoare de 5 000 mii lei (lista obiectelor de inventar in folosinta).

603 Cheltuieli de natura obiectelor de inventar= 303 Mat. de nat. ob. de inv.          5 000 mii

11)  Se cumpara materii prime de tip M2 de la furnizorul F1. Factura cuprinde : cost de achizitie

30 000 mii lei si TVA de 19%.

La receptia mat. pr. se intocmeste nota de receptie si constatare de diferente (NRCD). Aceasta cuprinde:

-          Cost de achizitie 25 000 mii lei;

-          Lipsa datorata furnizorului 5 000 mii lei;

-          TVA 19%.

%                          =401.01 Furnizori      29 750 mii

            300.01 Materii prime                                     25 000 mii

            4426 TVA ded.                                              4 750 mii

12)  Se consuma mat. pr. de tipul M2, in valoare de 10 000 mii lei (bon de consum).

600.02 Cheltuieli cu mat. prime= 300.02 Materii prime           10 000 mii

13)  Se cumpara materiale consumabile de la furnizorul F2. Factura cuprinde:

-          Cost de achizitie 20 000 lei;

-          TVA 19%.

In urma receptiei se constata in NRDC o lipsa din vina delegatului cumparatorului evaluata la  100 mii lei.

                  %                                = 401.02 Furnizori     23 800 mii

      302.01 Materiale consumabile                                  19 900 mii

      4282 Alte creante privind personalul                          100 mii

      4426 TVA ded.                                                          3 800 mii

14)  Se consuma materiale consumabile in valoare de 1 000 mii lei (bon de consum).

            602 Cheltuieli cu mat. consumabile= 302.01 Mat. consumabile    1 000 mii

15)  In baza bonului de predare si a fisei de magazie se inregistreaza obtinerea din procesul de productie a urmatoarelor prod. finite:

-          P1 100 buc * 100 000 lei cost standard;

-          P2 600 buc * 400 000 lei cost standard.

%                          = 711 Variatia stocurilor       250 000 mii

345.01 Produse finite                                                            10 000 mii

345.02 Produse finite                                                           240 000 mii

16)  Se vand produse finite clientului C1 . Factura cuprinde:

-          P1 50 buc * 150 000 lei; TVA 19%;

-          P2 200 buc * 460 000 lei; TVA 19%.

a)      Vanzarea propriuzisa:

%                    =          %                                                     118 405 mii

411.01 Clienti                                      701 Venituri din vz. Prod. finite   99 500 mii        

                          4427 TVA colectata                       18 905 mii                                                                    

                                                                                                                 

b)     Descarcarea gestiunii:

711 Variatia stocurilor =       %                                85 000 mii

                                    345.01 Produse finite                          5 000 mii

                                    345.02 Produse finite                        80 000 mii      

                       

17)  Se cumpara marfuri pentru a fi vandute in magazinul de desfacere cu amanuntul (sunt evaluate la pretul cu amanuntul + TVA). Factura cuprinde: M1 cu costul de achizitie 100 000 mii lei + TVA 19%.

Unitatea practica un adaos comercial de 20% pentru aceasta marfa.

Pret vanzare= Cost achizitie*1,19*1,2= 142 800 mii č Cost achzitie= 100 000 mii

                  %                    = 401.04 Furnizori     119 000 mii

      371.01 Marfuri                                              100 000 mii

      4426 TVA colectata                                       19 000 mii

Inregistrare TVA neexigibila:

            371 Marfuri=                         %                                            42 800 mii

                              378 Diferente de pret la marfuri                  20 000 mii

                              4428 TVA neexigibila                                   22 800 mii

18)  Se exporta 400 buc. P2 * 30 USD/buc la cursul de 16 500 lei/USD (factura).

a)      Vanzarea propriuzisa

411.02 Clienti = 701 Venituri din vanzarea produselor finite 198 000 mii

b)     Descarcarea gestiunii

711 Variatia stocurilor= 345.02 Marfuri                                   160 000 mii

19)  Se achita factura de la operatia 5 (OP).

401.01 Furnizori= 5121 Conturi la banci in lei             23 800 mii

20)  Se acorda un avans furnizorului F2 de 10 000 mii lei.%                    = 5121 Conturi la banci in lei           10 000 mii

            409 Furnizori debitori                                                           8 403 mii

            4426 TVA ded.                                                                      1 597 mii

           

21)  Se cumpara materii prime de tipul M1 de la furnizorul F1. Factura cuprinde:

-          Cost de achizitie 100 000 lei;

-          Remiza                 10 %;

-          TVA                     19%.

Net comercial= Cost achizitie – Remiza= 0.9* 100 000= 90 000 mii č TVA= 17 100 mii

                  %                    = 401.01 Furnizori     107 100 mii

            301 Materii prime                                          90 000 mii

      4426 TVA ded.                                              17 100 mii

22)  Se vand marfuri in unitatile de desfacere cu amanuntul (factura) cu pretul de vanzare 57 240 mii lei + TVA 19%.

a)      Vanzarea propriuzisa:

5311  Casa in lei=            %                                                   57 240 mii

                                    707  Venituri din vanzarea marfurilor  48 101 mii

                                    4427 TVA colectata                                    9 139 mii

b)     Descarcarea gestiunii:

K378= (SI+RC)378/(SI+RD)371-(SI+RC)4428 čK378= 20 000/142 800- 22 800= 0,16

Determinarea marjei comerciale:

      K378*RC707= 0,16* 48 101= 7 696

Determinarea pretului de achizitie:

 57 420- 7696- 9139= 40 405 mii

                  %                                            = 371 Marfuri                        57 240 mii

607 Cheltuieli cu marfurile                                                                     40 405 mii

378 Diferente de pret privind marfurile                                               7 696 mii

4428 TVA neexigibila                                                                              9 139 mii

23)  Se achita 50 000 USD in contul furnizorului extern de masini de cusut; curs 17 000 lei/USD (OP).

5124 Conturi la banci in valuta  = 5121 Conturi la banci in lei     850 000 mii

            %                                       = 5124 Conturi la b. in val.        850 000 mii

404.01 Furnizori                                                                                800 000 mii

665 Cheltuieli din diferente de curs valutar                                     50 000 mii

24)  Se cumpara materiale consumabile de la furnizorul F2 la un cost de achizitie de 15 000 lei; cheltuielile de transport inscrise in factura 5 000 mii lei; TVA 19%.

%                                =401.02 Furnizori                                23 800 mii

            302 Materiale consumabile                                                                 20 000 mii

            4426 TVA ded.                                                                                      3 800 mii

25)  Se achita furnizorului F2 pentru valoarea achizitiei anterioare (tineti cont de avansul acordat anterior la 20).

401.02 Furnizori=                  %                    ­            23 800 mii

                                    409 Furnizori- debitori         8 403 mii

                                    4426 TVA deductibila             1 597 mii

                                    5121 Conturi la banci in lei  13 800 mii

26)  Se inreg. consumul de en. el. conform facturii 30 000 mii lei + TVA 19%.

%                                            = 401.03 Furnizori     35 700 mii

605 Cheltuieli privind energia si apa                                   30 000 mii

4426 TVA ded.                                                                        5 700 mii

27)  Se inreg. cheltuielile de posta si de telefon 10 000 mii lei; TVA 19% (factura).

%                                = 401.04 Furnizori                 11 900 mii

            626 Cheltuieli cu taxe postale…                                           10 000 mii

            TVA ded.                                                                                1 900 mii

28)  Se obtin deseuri 5 000 mii lei.

346 Produse reziduale= 711 Variatia stocurilor     5 000 mii

29)  Se cumpara un mijloc de transport cu plata in rate. Costul de achizitie 50 000 lei; TVA 19%; DNF 20 ani ( 10 rate lunare) – factura.

%                                = 401.01 Furnizori     59 500 mii

2122 Mijloace de transport                                       50 000 mii

4428 TVA ded.                                                          9 500 mii

30)  In baza listei de avans chenzinal se plateste avansul cuvenit salariatilor pe luna nov. in suma de 50 000 mii lei. ( se ridica numerar de la banca).

5121 Conturi la banci in lei= 581 Viramente interne       50 000 mii

581 Viramente interne= 5131 Casa in lei                          50 000 mii

5131 Casa in lei= 425 Avansuri acordate personalului   50 000 mii

31)  In baza statului de plata se inreg. salariile brute cuvenite angajatilor cu contract de munca pe luna nov. 99 in suma de 120 000 mii lei.

641 Cheltuieli cu salarii personal= 421 Personal- salarii datorate      120 000 mii

32)  Se calculeaza si se inreg. contributia intreprinderii la ASS (30%).

6451 Contrib. unitatii la asigurarile sociale= 4311 Contrib. unitatii la asig. Soc. 36 000 mii

33)  Se calculeaza si se inreg. contributia intreprinderii la fd. de somaj (5%).

6452 Contrib. unitatii la fd. Somaj= 4371 Contrib. unit. la fd. de somaj                   6 000 mii

34)  Se inreg. salariile datorate colaboratorilor 30 000 lei.

621 Cheltuieli cu colaboratorii= 4281 Alte datorii in legatura cu personalul             30 000 mii

35)  Se achita prima rata pentru mijlocul de transport achizitionat cu plata in rate (op. 29).

404.01 Furnizori de imobilizari= 5121 Conturi la b. in lei       5 950 mii

4426 TVA ded.= 4428 TVA neexigibila                                                  950 mii

36)  Se inreg. amortizarea mijloacelor fixe.

Analitic

Denumire

Valoare

DNF

 Amortizare anuala

Amort. Lunara

 

2121.01

Cladiri ind.

700.000.000

20

      35.000.000 LEI

   2.916.667 LEI

 

2121.02

Cladire adm.

250.000.000

25

      10.000.000 LEI

      833.333 LEI

 

2121.03

Cladiri anexe

100.000.000

10
      10.000.000 LEI

      833.333 LEI

 

2121.04

Magazin

300.000.000

15

      20.000.000 LEI

   1.666.667 LEI

 

2123.01

Razb de tesut

520.000.000

26

      20.000.000 LEI

   1.666.667 LEI

 

2123.02

Mas de cusut

2.705.920.000

20

    135.296.000 LEI

  11.274.667 LEI

 

2124.01

2xAutocam.

140.000.000

20

       7.000.000 LEI

      583.333 LEI

 

2125.01

Mijl de transp

50.000.000

20

       2.500.000 LEI

      208.333 LEI

 

2126.01

Calculator

10.000.000

5

       2.000.000 LEI

      166.667 LEI

 

Total

4.775.920.000

-

    241.796.000 LEI

  20.149.667 LEI

 


 

 

 

6811

=  

%

      20.149.667 LEI

 

2811.01

       2.916.667 LEI 

2811.02

          833.333 LEI

 

2811.03

          833.333 LEI

 

2811.04

       1.666.667 LEI

 

2813.01

       1.666.667 LEI

 

2813.02

      11.274.667 LEI

 

2814.01

          583.333 LEI

 

2815.01

          208.333 LEI

 

2816.01

          166.667 LEI

 

 

 

37)  Se calculeaza si se inregistreaza diferenta de pret aferenta vanzarilor de produse finite stiind costul efectiv al P1 de 120 000 lei si al P2 de 350 000 lei.

a)      Calculul si inreg. diferentelor de pret aferente intrarilor in stoc

P1 : 10 000 mii- 12 000 mii= - 2000

                  348 Diferente de pret la produse= 711 Cresterea stocurilor         2 000 mii

P2: 240 000 mii- 140 000 mii= 30 000 mii

                  348 Diferente de pret la produse= 711 Cresterea stocurilor -30 000 mii

     

b)     Calculul si inregistrarea diferentelor de pret aferente stocului:

K378= (SI+RD)348/(SI+RD)345= 2 000- 30 000/ 25 000= (-0,112)

            Calculul diferentei:

            K378*RC345= (-0,112)* 245 000= 27 440 mii

711 Variatia stocurilor= 348 Diferente de pret     27 440 mii

38)  Se regularizeaza TVA.

                                                      D   4427                      C         D         4428                C

                                                       28 044         9 139 (22)                 (2)    9 139       22 800  (17)

                                                                          18 905 (16)                (29)  9 500            950 (35)


                                                                                                              18 639              23 750


                                                                                                                                        5 111

D                4426               C


(5)      3 800        1597(25)

(6)    98 800        28044

(7)  514 125

(9)      1 900

(11)    4 750

(17)  19 000

(20)    1 597

(21)  17 100

(24)    3 800

(26)    5 700

(27)    1 900

(35)       950

       700 230    28 044

      6 186         672 186

            4427 TVA colectata= 4426 TVA deductibila                                 28 044 mii

            4424 TVA de recuperat =4426 TVA deductibila             672 186 mii

39)  Se inchid cts. de cheltuieli si venituri.

121=          %        363 555 mii

(8) 600.01        5 000

(10) 603           5 000

(12) 600.02    10 000

(14) 602           1 000

(22) 607        40 405

(23) 665        50 000

(26) 605         30 000

(27) 626         10 000

(31) 641        120 000

(32) 6451       36 000

(33) 6452        6 00 0

(34) 621        30 000

(36) 6811      20 150

D         711                  C                                

(16)   85 000       250 000 (15)

(18) 160 000          5 000 (28)

(37)  27 440            2 000 (37)

(39)    9 440          30 000 (37)

      227 000        227 000

 

           

%        =   121  355 021 mii

(16) 701                       109 480

(18) 701                       198 000

(22) 704                         48 101

711                                                9 440

121 sold debitor (pierdere)= 363 555 -355 021= 8514 mii


loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1453
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site