Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura

Cadastru

CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Arhitectura

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
ROLUL SOCIOLOGIE IN URBANISM
SCURTA INTRODUCERE IN SOCIOLOGIA GENERALA - NOTIUNI GENERALE
ILUMINAREA NATURALA A SPATIILOR
Caracteristici ale stilului si materiale de constructii folosite - Arhitectura Renascentista pe teritoriul european
CONTROLUL SOLAR
CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
URBAN. URBANIZARE – ASPECTE SI DELIMITARI CONCEPTUALE

                                                                                                                                                                         F. 1

                                                                                                                                                                         Pag.1                                                                                                                                                                       

 

 

 

C E R E R E

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

                              (1)

          Subsemnatul _____________________________________________________________________________

                          (2)  

          domiciliul                                                                                municipiul

cu     ______________in judetul__________________________      orasul _________________________________

            sediul                                                                                       comuna

satul _________________________________________________sectorul _____________cod postal____________

strada _______________________________________nr. ___________bl.__________sc.____et.______ap._______

telefon / fax ________________________________e-mail ______________________________________________

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu 

modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM

                Pentru imobilulteren si/sau constructiisituat in judetul _______________________________________

municipiul

  orasul ________________________________satul ________________________________sectorul____________

comuna

cod postal _________strada __________________________nr. _______bl._______sc._______et.________ap.____

                              (3)

sau identificat prin      ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                             

                                                                                                                                                                              2

Suprafata terenului pentru care solicit  certificatul de urbanism este de _____________________m

                                                                (4)

Solicit certificatul de urbanism in scopul :________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

                          (3)

             Anexez    __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                              SEMNATURA,

Data __________________________

                                                                                  P R E C I Z A R I                                                                      F.1                             

                                                                        Privind completarea formularului                                                       Pag.2

“CERERE

PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URMANISM”

1)-Numele si prenumele solicitantului:

                -persoana fizica sau

                -reprezentant al firmei (persoana  juridica),cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul

               firmei

2)-Pentru  persoana  fizica se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;

   -Pentru  persoana juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei

3)-Alte elemente de identificare , in situatia in care  adresa postala nu asigura identificarea imobilului

                -fisa bunului imobil sau

                -extras de Carte Funciara, sau

                -elemente de reper, general cunoscute, sau

                -numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol,sau

                -plan totpografic,sau

                -plan de situatie din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate in zona
     Pentru  localitatile care dispun de planuri tipografice,se vor anexa planuri la scara 1:500 si 1:2000 cu indicarea imobilului

4)-Se completeaza cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism,selectate din  urmatoarele    

    categorii (pozitiiele 4.1 - 4.5)

    4.1. Autorizarea  executarii lucrarilor de constructii

           4.1.1.Lucrari de construire – se vor inscrie denumirea investiei si se va specifica in care categorie se incadreaza,

           conform enumerarii de mai jos;

           a)-lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere,schimbarede destinatie sau de reparare

                a constructiilor de orice fel,precum si a instalatiilor aferente acestora.

           b)-lucrari de  construire,reconstruire,extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare,precum si

               orice  alte lucrari,indiferent de  valoarea lor,care  urmeaza sa fie efectuate ka cinstructii reprezentand

                monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie,stabilite conform legii.

           c)-lucrari de construire,, reconstruire, modificare, extindere,  reparare, modernizare si reabilitare privind cai de

                comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare,noi capacitati de producere,de transport, de distributie a energiei

                 electrice si/sau termice,precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente.

           d)-imprejmuiri si mobilier urban,amenajari de spatii verzi,parcuri,piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor

               publice

           e)-lucrari de  foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnicew,prospectiunilor geologice,

               exploatarilor

                din cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari,

           f)-lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in  vederea organizarii executarii lucrarilor de

               baza daca  nu  au fost autorizate odata cu acestea:

           g)-organizarea de  tabere de corturi, casute sau rulote,

           h)-lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe  caile si

              spatiilor  publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale  exploatatiilor

              agricole, situate  in extravilan.

            i)-cimitire - noi si extinderi,.

      4.1.2 Lucrari de desfiintare – se va inscrie  denumirea constructiei/amemnajarii si se va specifica in care

       categorie se incadreaza, conform  enumerarii de la pct. 4.1.1.

     4.2. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (vanzari , cumparari, concesionari, cesionari, dezmembrari,

           parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc.)

4.3.   Adjudecarea prin  licitatie a proiectarii lucrarilor  publice

4.4.   Cereri in justitie

4.5.   Alte scopuri

      
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 417
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site