Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Aspecte privind managementul calitatii in constructii

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Ce este geamul termopan? - Avantajele geamului LowE
CAIET DE SARCINI – LUCRARI DE PARDOSELI
ANCORE CHIMICE - Fixarea fara presare a suruburilor autofiletante
LUCRARI DE TERASAMENTE
PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Aspecte privind managementul calitatii in constructii
CASA INTELIGENTA MONITORIZATA CU AP TSX 07
Caiet de sarcini beton de ciment
JALONAREA ALINIAMENTELOR TOPOGRAFICE
PROGRAMAREA SI ORGANIZAREA EXECUTIEI LUCRARILOR DE TERASAMENT SI INFRASTRUCTURA PENTRU CONSTRUCTIA P + E + M

Aspecte privind managementul calitatii in constructii

Sistemul de conducere si asigurare a calitatii.
Factorii implicati in activitatea de asigurare a calitatii

Agentii economici care executa lucrari de constructii asigura nivelul

de calitate corespunzator cerintelor si precizat in contractul incheiat la adjudecarea investitiei publice intre investitor si antreprenor, prin personal propriu calificat, responsabili tehnici cu executia atestati si printr-un sistem propriu de asigurare a calitatii conceput si realizat.

Aplicarea sistemului de conducere si asigurare a calitatii de catre unitatile implicate in activitatea de conceptie si realizare a constructiilor trebuie precedata de obtinerea atestarii privind calificarea unitatii pentru domenii de specialitate ale obiectului lor de activitate.

Unitatile care aplica sistemul de conducere si asigurare a calitatii pot solicita certificarea sistemului de catre organisme de certificare acreditate in acest scop.

In vederea obtinerii certificarii sistemului de conducere si asigurare a calitatii, unitatile care elaboreaza si aplica sistemul de conducere si asigurare a calitatii, au in vedere:

v     Intocmirea programului de asigurare a calitatii si elaborarea documentelor acestuia, precum si punerea in practica a prevederilor acestora;

v     Infiintarea compartimentelor de asigurare a calitatii, inclusiv organizarea activitatii de control tehnic al calitatii din unitate, conform cerintelor sistemului de asigurare a calitatii;

v     Tinerea la zi a tuturor documentelor pentru aplicarea programului de asigurare a calitatii;

v     Luarea masurilor necesare pentru incadrarea compartimentelor legate de calitate cu personalul calificat necesar pentru aplicarea prevederilor programului de asigurare a calitatii prin:

pregatirea si instruirea personalului punand accent pe insusirea motivatiei pentru calitate si efectuarea autocontrolului;

asigurarea atestarii sefului compartimentului sau a responsabilului cu asigurarea calitatii, cf normelor pentru personalul de specialitate;

v     Asigurarea autorizarii sefului compartimentului de control tehnic al calitatii si a dirigintilor de santier;

v     Incadrarea si instruirea responsabilului tehnic cu executia atestat sau a personalului autorizat in activitatea de asigurare a calitatii, cu obligatia de a asigura nivelul minim obligatoriu al calitatii lucrarilor.

Programul de asigurare a calitatii

Acest program stabileste dispozitiile specifice directoare pentru

definirea si obtinerea calitatii, precizand obiectivele, regulile de operare, resursele si secventele activitatilor legate de calitate.

Programul de asigurare a calitatii este concretizat prin urmatoarele documente principale:

Manualul de asigurare a calitatii.

Procedurile aferente functiunilor sistemului.

Planul de control al calitatii.

Manualul de asigurare a calitatii descrie:

politica calitatii;

organizare / responsabilitati;

prezentarea si gestiunea sistemului;

descrierea pe scurt a activitatilor generale;

eventuale liste cu procedurile tehnice de executie, administrative.

Functiunile sistemului de conducere si asigurare a calitatii se

stabilesc de fiecare unitate corespunzator modelului de asigurare a calitatii adoptat si in functie de specificul activitatii ce face obiectul contractului incheiat.

Pentru activitatile aferente functiunilor de sistem se elaboreaza proceduri de sistem sau proceduri / instructiuni tehnice specifice unor procese si operatiuni necesare.

Elaborarea procedurilor tehnice face parte din pregatirea tehnologica a documentatiei de executie.

Planul de control al calitatii se anexeaza la formularul de contract incheiat intre entitatea achizitoare si antreprenorul general pentru executia unei constructii.

Planul de control al calitatii se elaboreaza o data cu pregatirea tehnologica a documentatiei de executie.

Conducerea unitatii de executie a lucrarilor de constructii are obligatia de a stabili masuri si responsabilitati pentru asigurarea tuturor documentelor tehnice necesare desfasurarii procesului de executie.

Aceste documente sunt:

documentatia tehnica de proiectare in faza de detaliii de executie;

procedurile / instructiunile tehnice de executie cuprinzand metodele si procedurile de executie si control pt toate categoriile de lucrari prevazute in documentatia de proiectare;

reglementari tehnice ( standarde, normative, instructiuni ) aplicabile pt executia si controlul lucrarilor in cauza.Fiecare conducator de lucrari de constructii trebuie sa dispuna de un

dosar complet de executie.

Dosarul de executie trebuie sa contina:

Graficul de executie a constructiei;

Lista documentelor contractuale;

Documentele de executie;

Procedurile / instructiunile tehnice de executie specifice lucrarii respective;

Planul de control de calitate pentru lucrarea respectiva;

Setul de reglementari tehnice aplicabile lucrarii.

Responsabilitati pentru factorii implicati in activitate de asigurare a calitatii.

A.     Responsabili tehnici cu executia atestati

Conform „ Regulamentului de conducere si asigurare a calitatii”

aprobat prin HGR nr. 261/1994, asigurarea calitatii executiei lucrarilor de constructii se face printr-un sistem propriu de calitate si responsabili tehinci cu executia atestati.

Conform „ Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor”, aprobat prin HGR nr. 925/1995, responsabili tehnici cu executia atestati sunt:

*    angajatii constructorului, cu contract de munca sau prin conventie civila, potrivit legii;

*    se atesta pentru cerintele stabilite de lege numai pentru partea de constructii; pentru instalatiile aferente constructiilor, asigurarea calitatii executiei se face prin personal autorizat al antreprenorului;

*    au urmatoarele atributii:

sa admita executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si detaliilor de executie verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati;

sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de realizare a lucrarilor, planurile de verificare a executiei, etc;

sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza tehnic si de care raspund;

sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea respectarii programului de asigurare a calitatii;

sa opreasca executia lucrarilor de constructii daca sau produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de executie si sa permita reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

B.     Compartimentul de asigurare a calitatii

Stabileste, propune spre aprobare conducerii societatii si urmareste

realizarea planurilor de control de calitate.

Urmareste modul de realizare a circuitului informational al documentelor si datelor referitoare la calitate si propune conducerii unitatii masuri de corectare sau imbunatatire atat a continutului cat si a circuitului acestora in societate.

Analizeaza modul de realizare a actiunilor corective.

Analizeaza cauzele aparitiei neconformitatilor, defectelor sau rebuturilor si propune masuri pentru prevenirea reparatiei acestora.

Verifica modul de actualizare a documentatiei tehnice si a specificatiilor de executie.

Intocmeste, propune spre aprobare si pastreaza planurile si documentele de audit.

C.     Compartimentul de control tehnic al calitatii

Respecta si indeplineste planul calitatii, legile si reglementarile

tehnice referitoare la calitate, precum si procedurile aprobate de conducerea societatii cu privire la conducerea si asigurarea calitatii.

Urmareste si verifica modul de indeplinire a sarcinilor referitoare la autocontrol si control ierarhic.

Efectueaza controalele prevazute in planurile de control de calitate.

Urmareste modul de intocmire a actelor referitoare la caliatatea lucrarilor.

Controleaza modul de efectuare a receptiei calitative a materiilor prime, materialelor, prefabricatelor, elementelor de constructii, primite de la furnizori sau puse la dispozitie de beneficiar / investitor.

D.    Controlul de stat al calitatii in constructii

Statul exercita controlul in toate componentele acestuia in scopul

prevenirii sau limitarii unor situatii ce pot apare la constructii si care pot pune in primejdie sau afecta negativ viata, sanatatea, mediul inconjurator, sau pot cauza pierderi materiale unor persoane, entitati sau societati.

Controlul de stat al calitatii in constructii se aplica constructiilo de orice categorie si instalatiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie sau sursa de finantare, conform „Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii”, aprobat prin

HGR nr 272/1994, Ordinul MLPAT nr 8/N/1994 si HGR nr 456/1994.

E.     Alti factori implicati in activitatea de asigurare a calitatii.

a)      Coordonatorul de sudura

b)      Responsabilul cu metrologia

Elemente privind continutul manualului de asigurare a calitatii.CUPRINSUL GENERAL AL MANUALULUI

*    Cap. 1 Prevederi generale

Declaratia conducerii unitatii privind politica si strategia calitatii

Se prezinta declaratia adoptata de seful unitatii in numele conducerii,

cu privire la politica si strategia adoptate de aceasta in materie de calitate, care trebuie sa cuprinda in principal:

Enuntarea obiectivelor principale in asigurarea calitatii:

*    asigurarea si garantarea obtinerii calitatii prodeuselor, lucrarilor conform cu cerintele esentiale, cu clauzele contractuale, etc.

*    realizarea calitatii cerute sub aspectul pretului, termenelor si performantelor obtinute pt a pastra imaginea de marca a unitatii.

*    realizarea, mentinerea si imbunatatirea continua a calitatii produselor, lucrarilor, serviciilor, etc.

Conducerea trebuie sa includa in declaratie si obligatia ca in manualul de asig a calitatii si in procedurile aferente se vor stabili dispozitiile si conditiile necesare care sa asigure indeplinirea functiunilor sistemului de conducere si asigurare a calitatii.

Obiectul si domeniul de aplicare ale manualului

Se indica obiectul principal al manualului de asigurare a calitatii ca

document care descrie dispozitiile generale luate de o unitate pt a obtine si asigura calitatea produselor, lucrarilor sau serviciilor sale.

Se precizeaza tipul de manual adoptat si domeniile de aplicare:

*    manual general de asigurare a calitatii pt ansamblul unitatii si obiectul tuturor contractelor incheiate cu diversi beneficiari.

*    manual de asigurare a calitatii aferent unei subunitati sau unei activitati specializate ale unitatii.

Terminologie

Utilizarea termenilor consacrati in domeniu, definiti in documente

oficiale cu caracter normativ.

Definirea termenilor specifici domeniului de activitate la care se refera manualul, precum si a termenilor utilizati in textul acestuia.

Indicarea semnificatiilor tuturor prescurtarilor, notatiilor si simbolurilor utilizate.

Documente de referinta

Se enumera principalele documente utilizate la redactarea manualului

Sau recomandate a fi folosite la aplicarea acestuia.

Gestionarea manualului de asigurare a calitatii

Se prezinta dispozitiile ce revin sefului compartimentului de asigurare

a calitatii privind:

*    reguli pt organizarea continutului manualului pe capitole si paragrafe si pentru creearea de noi rubrici

*    regimul de aprobare si actualizare a manualului

*    lista de difuzare a manualului

*    modul de arhivare a manualului

Prezentarea unitatii

Se dau informatii generale despre unitate:

*    denumire, forma juridica, s.a.

*    sediu social

*    obiect de activitate

*    conducerea unitatii, principalele compartimente

*    subunitati sau filiale

*    potential (mijloace, efective, cifra de afaceri)

*    aprecieri privind situatia asigurarii si controlului calitatii, etc.

*    Cap. 2 Elemente ale sistemului de conducere si asigurare a calitatii

2.1 Cerinte generale

Se stipuleaza obligatia de a se stabili de catre beneficiarul unui produs sau obiect de investitie – constructii, un program general global de asigurare a calitatii, care sa reflecte politica calitatii adoptate pt realizarea obiectului respectiv, care sa fie implementat in toate etapele, fazele si activitatile de realizare ale ciclului de viata ale acelui obiect.

Descrierea in manualul de asigurare a calitatii al beneficiarului, a programului general de asigurare a calitatii cu toate elementele si functiunile aferente sistemului.

Se stabilesc prevederi cu privire la obligatia tuturor agentilor economici din ctii, implicati in procesul de realizare a unui produs, lucrare sau obiect de investitie – constructie, de a-si elabora si implementa programe de asigurare a calitatii.

Stabilirea activitatilor si precizarea conditiilor aferente, din etapele si fazele procesului de realizare si ciclului de existenta ale produselor, lucrarilor si obiectelor de ctie, corespunzatoare profilului unitatii.

2.2 Autoritatea pentru asigurarea calitatii si responsabilitati ale conducerii unitatiiloading...Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1210
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site