Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...


Statistica

CATEDRA DE FINANTE - TEMATICA LUCRARILOR DE DIPLOMA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic


CATEDRA DE FINANTE

TEMATICA LUCRARILOR DE DIPLOMA

PROF.UNIV.DR.  TATIANA MOSTEANU

1.        Proiectarea veniturilor si cheltuielilor bugetare in scopul minimizarii deficitului bugetar

2.        Instrumente si metode folosite pentru finantarea deficitului bugetar

3.        Analiza eficientei cheltuielilor publice. Studii comparative

4.        Alternative ale furnizarii bunurilor publice. Preturile in economia publica

5.        Cerintele armonizarii structurilor bugetare si stadiul adoptarii acquis-ului comunitar la acest capitol in Romania

6.        Politici fiscale si bugetare de relansare a economei Romaniei in perioada 1990-2002

7.        Politica fiscala, fenomenul cvasifiscal si analiza echilibrului financiar

8.        Reforma legislatiei fundamentale in domeniul finantelor publice in viziunea integrarii europene

9.        Bugetele program – instrumente ale previziunii pe termen mediu a eficientei cheltuielilor publice si a maximizarii bunastarii sociale

10.    Convergenta dintre eficienta cheltuielilor publice si bunastarea sociala. Studii de caz

11.    Analiza echitatii/inechitatii sociale in procesele alocarii optime a resurselor financiare publice

12.    Analiza cost-beneficiu, metoda de evaluare si optimizare a dimensionarii cheltuielilor publice

13.    Dubla impunere juridica internationala. Concept, incidenta, tipologia conventiilor si metode de evitare

14.    Bunurile publice si externalitatile. Concepte si solutii

15.    Analiza comparativa a proceselor bugetare din statele Uniunii Europene si cel din Romania

16.    Incidenta fiscalitatii asupra echilibrului concurential al pietei bunurilor si serviciilor

17.    Datoria externa a Romaniei. Concepte, structuri, indicatorii gradului de indatorare si convergenta crietriilor integrarii in zona euro a Uniunii Europene

18.    Studiu privind stabilirea preturilor/tarifelor, pe exemplul unei intreprinderi

19.    Analiza fluxurilor monetare derulate prin trezoreria statului. Sistemul de decontari cu unitatile bancare

20.    Analiza functiilor trezoreriei generale a statului, reflectate in operatiile specifice ale acesteia

21.     Mecanismele pietei primare si pietei secundare a titlurilor de stat in Romania

22.    Studiu privind gestionarea datoriei publice prin intermediul trezoreriei generale a statului

23.    Preturile si echilibrul concurential. Abordari teoretice si practice

24.    Regimul ajutoarelor de stat in economia Romaniei, in perspectiva integrarii europene

25.    Preturile, concurenta si bunastarea consumatorilor. Studiu pe exemplul Romaniei in perioada tranzitiei

26.    Analiza practicilor anticoncurentiale in economia Romaniei. Studii de caz pe exemplul Romaniei in perioada 1997-2004

27.    Pretul, ca instrument in practicile anticoncurentiale. Studii de caz

28.    Studii privind fixarea preturilor/tarifelor la bunuri/servicii. Metode alternative

29.    Preturile reglementate in Romania (energie, utilitati publice, comunicatii, medicamente)

30.    Concurenta si preturile pe piata achizitiilor publice in Romania

31.    Concurenta si preturile pe pietele profesiilor liberale in Romania

32.    Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale in Romania

33.    Finantele institutiilor publice in Romania

34.    Presiunea fiscala. Concept, indicatori si impactul asupra economiei

35.    Politica fiscala si bugetara. Obiective si instrumente pentru relansarea si cresterea economiei

36.    Fondurile europene, sursa de finantare nerambursabila pentru tarile candidate la integrarea europeana

37.    Analiza mediului concurential. Obiective, sfera de cuprindere, indicatori

38.    Criterii de acordare a ajutoarelor de stat si analiza efectelor generate de acestea in economia Romaniei

PROF.UNIV.DR. MARIA BODNAR

1.      Rolul cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale in dezvoltarea umana  durabila a Romaniei

2.      Cheltuieli publice cu ajutorul de stat in Romania si alinierea la practicile din Uniunea Europeana

3.      Impunerea veniturilor persoanelor fizice: mecanisme si tehnici fiscale

4.      Sisteme si surse de finantare a sanatatii

5.      Sisteme contributive si necontributive de finantare a securitatii sociale

6.      Ajutorul financiar al Uniunii Europene pentru Romania

7.      Principiile bugetare in procesul bugetar din Romania

8.      Bugetul Uniunii Europene

9.      Cheltuielile publice pentru invatamnt si rolul lor in dezvoltarea umana durabila

10.  Studiu comparativ al sistemelor fiscale din tari dezvoltate (tari in curs de dezvoltare)

11.  Impozitele indirecte in sistemul fiscal din tari dezvoltate (sau din din tari in curs de dezvoltare)

12.  Analiza evolutiei cheltuielilor publice in tari dezvoltate (in curs de dezvoltare). Studiu comparativ

13.  Perfectionarea si modernizarea sistemului asigurarilor sociale in Romania

14.  Finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare

15.  Fluxurile financiare ale intreprinderilor publice si rolul lor in crestererea eficientei activitatii economice a sectorului public

16.  Datoria publica a Romaniei

17.  Banca Centrala, autoritate monetara si de credit

18.  Sistemul bancar din Romania si pregatirea lui in vederea aderarii la Uniunea Europeana

19.  Rolul Bancii Mondiale in finantarea dezvoltarii tarilor in curs de dezvoltare

20.  Procesul bugetar la nivelul unitatilor teritorial administrative si directii de perfectionare

21.  Finantarea protectiei mediului inconjurator, cerinta a dezvoltarii umane durabile

22.  Cheltuielile publice destinate agriculturii si mecanisme financiare de realizare a lor

23.  Mecanisme de finantare a institutiilor publice

24.  Surse si mecanisme de finantare a institutiilor de invatamant (preuniversitar sau superior)

25.  Cresterea eficientei cheltuielilor bugetare prin perfectionarea si modernizarea procesului bugetar

26.  Fiscalitatea ecologica

27.  Armonizarea impozitelor indirecte din Romania cu cele din Uniunea Europeana

28.  Rolul, importanta si efectele cheltuielilor pentru aparare

29.  Controlul Curtii de Conturi – principala forma a controlului financiar in Romania

30.  Finantarea culturii in Romania

31.  Politica fiscala a Romaniei inainte si dupa aderarea in UE

32.  datoria publica a unitatilor administrativ-teritoriale

33.  Finantarea asistentei sociale in Romania

PROF.UNIV.DR. ION STANCU

1.        Evaluarea proiectelor de investitii si selectionarea lor conform criteriilor VAN, RIR, TR si IP.

2.        Evaluarea si selectionarea proiectelor de investitii in mediul incert (analiza de sesnzitivitate, pragul de rentabilitate, simularea Monte Carlo, arborele de decizie).

3.        Estimarea eficientei informationale a pietei de capital (sau a pietei monetare) din Romania

4.        Studiu privind economisirea si investirea prin fondurile mutuale din Romania

5.        Analiza si evaluarea performantelor gestiunii de portofoliu in societatile de investitii si in fondurile mutuale

6.         Analiza bursiera a valorilor mobiliare ce coteaza la BVB sau la RASDAQ

7.        Utilizarea analizei tehnice si a analiezi fundamentale in previzionarea cursurilor bursiere.

8.        Testarea modelului de piata (sau a unui model sectorial) al rentabilitatii valorilor mobiliare de la BVB

9.        Modelul Markowitz de evaluare a performantei unui portofoliu de titluri financiare (valori mobiliare) de la BVB .

10.    Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri riscante si de titluri fara risc (CML). Portofoliul cu beta zero la B.V.B.

11.    Utilizarea modelului de evaluare prin arbitraj APT pentru estimarea rentabilitatii titlurilor financiare.

12.    Premise ale introducerii in BVB a optiunilor negociabile pe valori mobiliare

13.    Evaluarea si utilizarea contractelor la termen in operatiuni de arbitraj si de hedging cu exemplificare pe futures si pe swaps

14.    Utilizarea teoriei optiunilor, a teoriei semnalului si/sau a teoriei de agent in politica financiara a intreprinderii

15.    Analiza bursiera si estimarea valorii actiunilor cotate la bursa in conditii de crestere zero si de crestere durabila.

16.    Studiu privind emisiunea, cotarea si evaluarea obligatiunilor

17.    Fundamentarea costului mediu ponderat al capitalului si evaluarea intreprinderii in conditii de indatorare si de fiscalitate

18.    Fundamentarea politicii de dividend in conditii de fiscalitate diferentiata (efectul de clientela)

19.    Estimarea cash-flow-ului disponibil al firmelor si al actionarilor pentru evaluarea intreprinderii

20.    Evaluarea financiara si evaluarea mixta a intreprinderii

21.    Diagnosticul rentabilitatii si riscului (economic, financiar si de faliment) al intreprinderii

22.    Studiu privind  ratele financiare si clasificarea (bonitatea) clientilor unei banci comerciale

23.    Fundamentarea ratei de dobanda in acordarea creditelor clientilor unei banci comerciale

24.    Fundamentarea necesarului suplimentar da capitaluri in conditii de crestere economica sustenabila si de crestere economica autofinantata.

25.    Elaborarea tabloului de trezorerie si fundamentarea bugetului de trezorerie al intreprinderii

26.    Optimizarea gestiunii stocurilor si a gestiunii creantelor – clienti ale intreprinderii

27.    Optimizarea gestiunii creditelor intreprinderii

28.    Gestiunea eficienta a riscului valutar (a creantelor si datoriilor in valuta) ale unei societati comerciale

29.    Gestiunea eficienta a ratei de dobanda la plasamentele si la datoriile financiare ale unei societati comerciale (durata de imunizare)

30.    Studiu de fezabilitate privind introducerea in bursa a titlurilor financiare ale intreprinderii

PROF.UNIV.DR.  DALINA DUMITRESCU

1.        Evaluarea performantelor intreprinderii – exemplul societatea…….

2.        Inflatia si diagnosticul performantelor intreprinderii – exemplul societatea….

3.        Diagnosticul pragului de rentabilitate –exemplul societatea….

4.        Rata de crestere financiara durabila si impactul acesteia asupra deciziei financiare - exemplul societatea…….

5.        Gestiunea financiara a activitatii de exploatare - exemplul societatea…….

6.        Managementul financiar al clientilor, continutul deciziei, implicatii financiare - exemplul societatea…….

7.        Blocajul financiar al intreprinderii - cauze, efecte, strategii de eliminare - exemplul societatea…….

8.        Previziunea financiara a necesarului de capital pe baza metodei proportionalitatii cu cifra de afaceri - exemplul societatea…….

9.        Fundamentarea deciziei de investitii - exemplul societatea…….

10.    Decizia de finantare si valoarea firmei - exemplul societatea…….

11.    Tehnici de evaluare a deciziilor alternative de finantare - exemplul societatea…….

12.    Modele de previziune si gestiune a trezoreriei intreprinderii - exemplul societatea…….

13.    Analiza cash-flow-urilor intreprinderii - exemplul societatea…….

14.    Conversiunea datoriilor intreprinderii, continutul deciziei si efecte financiare - exemplul societatea…….

15.    Aplicarea metodei DCF in evaluarea intreprinderii - exemplul societatea…….

16.    Evaluarea intreprinderilor prin metoda comparatiilor - exemplul societatea…….

17.    Evaluarea intreprinderii in contextul restructurarii - exemplul societatea…….

18.    Particularitatile procesului de evaluare in domeniul imobiliar - exemplul societatea…….

19.    Particularitatile financiare ale finantarii IMM- exemplul societatea…….

20.    Planul de finantare al intreprinderii - exemplul societatea…….

21.    Oferta initiala de actiuni, continutul deciziei si implicatii financiare - exemplul societatea…….

22.    Rascumpararea actiunilor, continutul deciziei si implicatii financiare - exemplul societatea…….

23.    Decizia de fuziune, rationalitate economica, implicatii financiare - exemplul societatea…….

PROF.UNIV.DR. RADU STROE

1.        Modelarea macroechilibrului economico-financiar in contextul integrarii europene

2.        Componenta financiar-bugetara a cresterii economice

3.        Politici financiare privind consolidarea economiei de piata

4.        Strategii si politici bugetare de dezvoltare pe termen mediu

5.        Politica cheltuielilor publice in contextul integrarii europene

6.        Politica fiscala in contextul integrarii europene

7.        Politica vamala in contextul integrarii europene

8.        Politica deficitului bugetar in contextul integrarii europene

9.        Tendinte structurale in dinamica bugetara

10.    Analiza dinamica a veniturilor/cheltuielilor bugetare

11.    Regimul taxei pe valoarea adaugata

12.    Regimul impozitului pe profit

13.    Regimul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice

14.    Dimensiunea supranationala a evaziunii fiscale si combaterea ei

15.    Evitarea dublei impuneri juridice internationale in practica diplomatica a Romaniei

16.    Constrangerile integrarii asupra dinamicii si structurii datoriei publice

17.    Bugetul local si rolul lui iin regionalizarea teritoriala

18.    Feed-back-ul buget local – economie locala

19.    Procesul bugetar la nivelul unei autoritati locale

20.    Managementul administratiei financiare locale

21.    Regimul impozitelor si taxelor locale

22.    Managementul financiar al societatii comerciale

23.    Echilibrul financiar al societatii comerciale

24.    Analiza performantei financiare a societatii comerciale

25.    Evaluarea financiara a societatii comerciale

PROF.UNIV.DR. VASILE ILIE

1.        Costul finantarii si optimizarea acestuia in corelatie cu structura de finantare a intreprinderii

2.        Optimizarea fondului de rulment ca sursa de finantare a activelor circulante

3.        Fundamentarea surselor de finantare a activelor circulante ale intreprinderii

4.        Studiu privind creditarea bancara a unei intreprinderi5.        Studiu privind amortizarea imobilizarilor si influenta acesteia asupra costurilor si profitului intreprinderii

6.        Performantele financiare ale intreprinderii – apreciere si factori de influenta

7.        Diagnosticul financiar al intreprinderii

8.        Evaluarea si selectarea proiectelor de investitii

9.        Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului si repartizarea profitului net al intreprinderii

10.    Fundamentarea necesarului financiar al ciclului de exploatare

11.    Determinarea si repartizarea profitului  intreprinderii

12.    Fiscalitatea intreprinderii (participarea intreprinderii la formarea fondurilor statului)

13.    Studiu privind formarea si utilizarea capitalurilor intreprinderii

14.    Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de investitii

15.    Selectarea mijloacelor de finantare a intreprinderii

16.    Evaluarea bonitatii societatii comerciale

17.    Creditarea pe termen lung a investitiilor si eficienta acestora

18.    Evaluarea economica si financiara a unui proiect de investitii

19.    Continutul, sfera, formele de manifestare si metodele de combatere a evaziunii fiscale

20.    Mecansime financiare si bancare de sustinere a structurilor agrare in Romania

21.    Creditarea producatorilor agricoli

22.    Perfectionarea creditului rural

23.    Rolul creditului in agricultura romaneasca

24.    TVA si accizele. Asezare, determinare, decontare si posibilitati de perfectionare

25.    Impozitul pe profit si impozitul pe dividende

26.    Orice alta tema avand legatura cu finantele intreprinderii

PROF.UNIV.DR. GEORGETA VINTILA

1.        Analiza pozitiei financiare si a echilibrului financiar al intreprinderii.

2.        Analiza performantelor financiare ale intreprinderii

3.        Analiza cheltuielilor variabile si a celor fixe la SC …………..

4.        Optimizarea gestiunii activelor si pasivelor circulante

5.        Fundamentarea surselor proprii si a costurilor de finantare a intreprinderii

6.        Analiza trezoreriei in cadrul tablourilor de fluxuri financiare

7.        Analiza cash-flow-urilor intreprinderii

8.        Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a intreprinderii

9.        Fundamentarea bugetului de trezorerie la o societate comerciala

10.    Diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona

11.    Planificarea financiara prin intermediul ratelor de rotatie

12.    Analiza performantelor intreprinderii pe baza sistemului de rate

13.    Diagnosticul rentabilitatii si al riscului la nivelul intreprinderii

14.    Fundamentarea financiara a planului de investitii al intreprinderii

15.    Optimizarea structurii de finantare a intreprinderii

16.    Fundamentarea planului de finantare pe termen lung

17.    Pozitionarea intreprinderii in mediul concurential

18.    Analiza si evaluarea riscurilor la nivelul intreprinderii …………….

19.    Studiu privind guvernanta corporativa

20.    Abordari paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice

21.    Studiu privind obligatia si creanta fiscala

22.    Rolul impozitelor indirecte in formarea fondurilor bugetare

23.    Studiu privind impozitele directe la o SC

24.    Studiu privind impozitele indirecte si impactul economico-social al  acestora.

25.    Posibilitati de perfectionare privind asezarea si perceperea impozitului pe profit

26.    Rolul sistemului fiscal in etapa actuala de dezvoltare

27.    Abordari paralele ale sistemelor fiscale europene

28.    Elaborarea si fundamentarea bugetelor locale. Cai de perfectionare

29.    Studiu comparativ privind asezarea si perceprea TVA  in diferite state ale lumii

30.    Evaluarea financiara a unui proiect de investitii

31.    Evaluarea patrimoniala si financiara a unei intreprinderii

32.    Impactul fiscalitatii asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii

33.    Evaziunea fiscala si posibilitati de combatere a acesteia

34.    Leasing-ul – alternativa la sursele de finantare pe termen lung a intreprinderii

35.    Elaborarea si fundamentarea bugetelor intreprinderii

36.    Fundamentarea deciziei de investitii

37.    Abordari paralele privind impozitul pe venitul persoanelor juridice

38.    Impactul reformei fiscale asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii

39.    Taxele vamale si rolul acestora in constituirea resurselor bugetare

40.    Impactul reformei fiscale asupra resurselor bugetare

41.    Analiza si previziunea trezoreriei intreprinderii

PROF.UNIV.DR. PETRE BREZEANU

1.        Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului

2.        Decizia de finantare pe exemplul unei intreprinderi

3.        Decizia de investitii pe exemplul unei intreprinderi

4.        Analiza financiara, pe exemplul unei intreprinderi

5.        Managementul financiar al intreprinderii

6.        Managementul fluxurilor financiare, pe exemplul unei intreprinderi

7.        Gestiunea fondului de rulment, pe exemplul unei intreprinderi

8.        Managementul trezoreriei, pe exemplul unei intreprinderi

9.        Auditul financiar pe exemplul unei intreprinderi

10.    Standardele internationale de audit (ISA)

11.    Etape recente in evolutia Fondului Monetar International

12.     Misiunea, obiectivele si prioritatile Bancii Mondiale

13.    Rolul BIRD in finantarea mediului de afaceri

14.    Rolul IFC in finantarea mediului de afaceri

15.    Uniunea Economica si  Monetara (UEM): rol si perspective

16.    Institutiile UE

17.    Programe de finantare europeana

18.    Acquis-ul comunitar in domeniul impozitarii

19.    Bugetul UE : principii, rol si perspective

20.    Finantele publice europene

21.    Rolul BEI in finnatarea mediului de afaceri

22.    Rolul BERD in finantarea mediului de afaceri

23.    Banca Reglementelor Internationale

24.    Studiu fiscal european comparativ

25.    Politici fiscale europene

26.    Optimizarea sistemului fiscal romanesc in perspectiva integrarii europene

27.    Analiza bugetului de stat pe exemplul unui stat

28.    Presiunea fiscala: concept, rol si perspective

29.    OECD si rolul sau

30.    Banca Centrala Europeana

PROF.UNIV.DR. DUMITRU BADEA


1.        Analiza riscului bancar in activitatea de creditare

2.        Caile de perfectionare a dcontarilor in transporturile maritime.

3.        Rolul creditului in restructurarea economica din Romania in perioada de tranzitie

4.        Rolul pietei de capital in restructurarea economica din Romania in perioada de tranzitie

5.        Managementul financiar in comertul international

6.        Rolul creditului comercial in operatiunile de export-import si cooperarea economica internationala

7.        Utilizarea acreditivului documentar in tranzactiile comerciale internationale

8.        Rolul creditelor externe pe termen mediu si lung in relansarea econ. Rom.St. de caz privind creditele BIRD

9.        Rolul creditelor externe pe termen mediu si lung in relansarea econ. Rom. St. de caz privind creditele BERD

10.    Rolul FMI in finantarea restructurarii economiilor nationale

11.    De la Sistemul Monetar European la EURO

12.    Asigurarile de viata in Romania

13.    Impactul EURO asupra comertului intre tarile europene

14.    Adaptarea politicilor comerciale la cerintele UE

15.    Analiza comparata a finantarii importurilor prin credit cumparator si leasing

16.    Corelatii intre politica valutara, inflatie si evolutia balantei de plati

17.    Creditarea obiectivelor de investitii;riscul operatiunilor de creditare pe termen mediu si lung

18.    Leasing – tehnica de finantare in comertul international

19.    Prezent si perspectiva in utilizarea EURO

20.    Sistemul Monetar European – de la ECU la EURO; rolul Bancii Centrale Europene

21.    Asigurarile de persoane din Romania in context european

22.    Asigurarile de bunuri in Romania

23.    Studiu comparativ privind asigurarile de bunuri din Romania si dintr-o tara vest europeana

24.    Managementul riscului in asigurari

25.    Piata asigurarilor in Romania

26.    Asigurarea riscurilor financiare

27.    Asigurari de raspundere fata de terti

28.    Asigurarile de raspundere civila profesionala

29.    Asigurarile tip carte verde. Asigurarile auto CASCO

30.    Studiu privind reasigurarile in Romania

31.    Marketingul in asigurari

32.    Strategii si tehnici de vanzare in asigurari

33.    Frauda in asigurari

34.    Managementul financiar in asigurari

35.    Asigurarea marfurilor in comertul international

36.    Studiu privind asigurarile de raspundere civila auto

37.    Studiu privind asigurarile maritime

38.    Studiu privind asigurarile de mari riscuri

39.    Studiu privind asigurarile aviatice

40.    Studiu asupra rolului brokerului in asigurari

41.    Reasigurarile si marja de solvabilitatea a unei companii de asigurari

42.    Asigurarea de incendiu si calamitati naturale

43.    Studiu asupra necesitatii asigurarii obligatorii a locuintelor in Romania pentru riscuri de tip catastrofal

44.    Asigurari de credite si garantii

45.    Asigurarea creditelor de export – instrumente si institutii


PROF.UNIV.DR. FELICIA ALEXANDRU

1.        Incidenta impozitelor indirecte asupra preturilor

2.        Rolul si locul preturilor in procedura licitatiilor

3.        Stabilirea preturilor la nivelul agentilor economici

4.        Politica preturilor pentru produsele agricole

5.        Interventia statului in materie de preturi

6.        Politici de protectie a concurentei economice

7.        Stabilirea pretului de deviz

8.        Caracteristicile pietei asigurarilor in Romania

9.        Caracteristicile pietei asigurarilor in tarile in tranzitie

10.    Asigurarile de persoane – mijloc de economisire

11.    Politica plasamentelor societatilor de asigurari

12.    Asigurarile de bunuri la societatea de asigurari…; realizari si posibilitati de imbunatatire

13.    Asigurarea creditelor

14.    Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

15.    Supravegherea pietei asigurarilor

16.    Reforma fiscala in Romania in perspectiva integrarii in UE

17.    Reforma fiscala in material impozitelor indirecte – realizari si directii de actiune in vederea armonizarii cu prevederile comunitare in materie

18.    Reforma fiscala in materia impozitelor directe – realizari si directii de actiune

19.    Studiu comparativ privind locul si rolul impozitelor indirecte in tarile dezvoltate

20.    Studiu comparativ privind locul si rolul impozitelor indirecte in tarile in tranzitie

21.    Taxa pe valoarea adaugata – posibilitati de perfectionare

22.    Accizele – posibilitati de perfectionare

CONF.UNIV.DR. DANIELA ROMAN
 1. Bugetul Romaniei si integrarea
 2. Finantarea actiunilor structurale in Romania integrata
 3. Fondurile comunitare in perioada de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD)
 4. Fondurile comunitare in Romania integrata
 5. Dezvoltarea umana durabila – performante romanesti
 6. Cheltuielile publice in domeniul educatiei in Romania (Studiu de caz: liceul …, colegiul …, Universitatea …)
 7. Chetuielile publice pentru sanatate in Romania (Studiu de caz: Institutia …, Judetul …)
 8. Chetuielile publice pentru cultura (Studiu de caz : judetul …)
 9. Cheltuielile in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (Studiu de caz: Institutia …, Judetul …)
 10. Finantarea cercetarii in Romania (Studiu de caz: Institutia …)
 11. Chetuielile publice pentru agricultura si dezvoltare rurala in Romania integrata
 12. Chetuielile publice pentru protectia mediului in Romania integrata (Studiu de caz: Institutia …, Judetul …)
 13. Ajutorul de stat in Romania integrata
 14. Cheltuielile publice pentru aparare
 15. Dezvoltarea regionala in Romania integrata (Studiu de caz: Regiunea …)
 16. Impozitul directe – resurse financiare publice (Studiu de caz ; SC …, judetul …)
 17. Impozitul pe venit – modalitati de perfectionare (Studiu de caz ; SC …, judetul …)
 18. Impozitul pe profit – resursa financiara publica
 19. Impozitul pe profit la SC …, jud …
 20. Manifestarea dublei impuneri juridice internationale in Romania integrata
 21. Impozitele indirecte – resurse financiare publice (Studiu de caz ; SC …, judetul …)
 22. Studiu privind aplicare TVA pe exemplul SC …
 23. Taxele vamale in Romania integrata (Studiu de caz : vama …, judetul …)
 24. Accizele in Romania membra a UE
 25. Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele fizice
 26. Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele juridice
 27. Mijloacele electronice in administrarea impozitelor
 28. Administratia fiscala si imbunatatirea colectarii obligatiilor bugetare
 29. Controlul si evaziunea fiscala (Studiu de caz : judet …, municipiul …, orasul …, SC …)
 30. Perspectivele autonomiei bugetelor locale (Primaria …)
 31. Veniturile propriii ale unitatilor administrativ-teritoriale (Studiu de caz : Primaria …, judetul …)
 32. Transferurile de resurse catre bugetele locale (Studiu de caz : Primaria …, judetul …)
 33. Procesul bugetar la unitatile administrativ-teritoriale
CONF.UNIV.DR. CONSTANTIN ROMAN

1.        Impozitul pe profit la o societate comerciala
2.        Studiu privind evolutia reglementarilor din Romania in domeniul fiscal

3.        Impozitele pe veniturile persoanelor fizice in etapa actuala

4.        Studiu privind TVA la o societate comerciala

5.        Rolul si importanta impozitelor si taxelor locale in etapa actuala

6.        Rolul impozitelor, taxelor si contributiilor la formarea resurselor financiare publice

7.        Taxele vamale. Armonizarea legislatiei vamale romanesti cu legislatia vamala din tarile Uniunii Europene

8.        Politica vamala a Romaniei in perioada de tranzitie spre economia de piata

9.        Reforma fiscala in tari aflate in tranzitie

10.    Reforma  fiscala in Romania

11.    Studiu privind efectele reglementarilor fiscale asupra desfasurarii proceselor macroeconomice

12.    Organizarea si exercitarea controlului fiscal in Romania

13.    Sistemul fiscal din Romania

14.    Sisteme fiscale comparate

15.    Studiu privind sistemele fiscale din unele tari dezvoltate

16.    Incidenta impozitelor, taxelor si contributiilor asupra contribuabililor

17.    Efectele fiscalitatii asupra persoanelor fizice si juridice din Romania

18.    Organizarea si functionarea trezoreriei statului

19.    Organizarea si conducerea trezoreriei statului

20.    Organizarea si conducerea evidientei contabile in trezoreriei statului

21.    Posibilitati de perfectionare a conducerii a conducerii evidentei cheltuielilor si veniturilor publice in trezoreria statului

22.    Procesul bugetar al institutiilor publice

23.    Executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutii publice

24.    Analiza echilibrului financiar pe baza documentelor de sinteza la o institutie publica

25.    Posibilitati de organizare si perfectionare a contabilitatii institutiilor publice

26.    Deficitul bugetar al Romaniei in perioada de tranzitie

27.    Auditul financiar la institutiile publice

28.    Gestiunea financiara a institutiilor publice

29.    Sisteme informatice utilizate in trezoreria statului

30.    Studiu aplicativ asupra unor contracte administrative.Contractul de concesiune

31.    Leasing-ul financiar si operational ca forma de finantare a investitiilor din institutiile publice

32.    Situatiile financiare ale institutiilor publice

33.    Studiu privind controlul financiar preventiv si auditul public intern la institutiile publice

34.    Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la o institutie publica

35.    Procesul bugetar la unitati administrative-teritoriale

36.    Bugetul de venituri si cheltuieli a unei unitati administrative-teritoriale

37.    Auditul financiar al societatilor comerciale

38.    Auditul de conformitate la societatile si asociatiile fara scop lucrativ

39.    Fundamentarea veniturilor si a cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale

40.    Evaziunea fiscala, cai si modalitati de limitare a acestui fenomen

41.    Economia subterana, forme de manifestare si efecte in tari aflate in tranzitie

42.    Economia subterana in Romania

43.    Efectele armonizarii reglementarilor fiscale ale Romaniei cu cele ale Uniunii Europene

CONF.UNIV.DR. PAUL TANASESCU

1.        Ajutorul de somaj – forma a protectiei sociale in Romania

2.        Analiza “Bugetului asigurarilor sociale de stat” pe anii…..

3.        Reforma sistemului de asigurari de sanatate din Romania

4.        Supravegherea societatilor de asigurari din Romania. Rezultate obtinute, modalitati de apropiere a legislatiei romanesti de legislatia UE

5.        Asigurari de bunuri. Rezultate obtinute si posbilitati de perfectionare la exemplul societatii….. (se vor aborda distinct principalele categorii de asigurari de bunuri)

6.        Asigurari de personae. Rezultate obtinute si posbilitati de perfectionare la exemplul societatii….. (se vor aborda distinct asigurarile de viata sau asigurarile de personae altele decat cele de viata)

7.        Asigurarea creditelor, pe exemplul EXIMBANK SA

8.        Asigurarea de raspundere civila obligatorie

9.        Asigurarile de raspundere civila facultative

10.    Modelarea si managementul riscului in economia asigurarilor

11.    Reasigurarea contractelor de asigurari romanesti

12.    Managementul societatilor de asigurare

13.    Studiu comparativ privind produsele de asigurari intre societatile …..

14.    Bugetul societatii de asigurare-reasigurare …….; analiza si modalitati de imbunatatire a acestuia in contextual legisaltiei romanesti

LECT.UNIV.DRD. GRIGORE FOCSENEANU

1.    Modele econometrice pentru prognoza indicatorilor financiari.

2.    Modele de evaluare a riscului in economie

3.    Influenta modificarilor structurale ale economiei asupra balantei de plati externe

4.    Influenta modificarilor structurale ale economiei asupra datoriei externe

CONF.UNIV.DR. MARIANA VUTA

1.        Auditul mediului

2.        Evaluarea monetara a avantajelor politicilor de mediu

3.        Tehnici de evaluare indirecta a avantajelor politicilor de mediu

4.        Mediul, drepturile si teoria externalitatilor

5.        Politica fiscala comunitara

6.        Organizarea si functionarea trezoreriei publice; fluxuri monetare si gestionarea lor

7.        Fundamentarea preturilor de oferta la societatea comerciala…..

8.        Analiza echilibrului financiar la societatea comerciala…..

9.        Datoria publica a Romaniei in perioada 2000-2005

10.    Dezvoltarea durabila si politica de mediu in Romania

11.    Fundamentarea bugetului de trezorerie la societatea comerciala…..

12.    Diagnosticul rentabilitatii si al riscului la nivelul societatii comerciale…..

13.    Diagnosticul financiar al societatii comerciale…..

14.    Studiu privind fundamentarea si corelarea preturilor pe baza valorii de intrebuintare

15.    Rolul finantelor publice in influentarea deciziilor de protectie a mediului

16.    Rolul taxelor vamale si accizelor in formarea resurselor financiare pe exemplul societatii comerciale….

17.    Taxele vamale si accizele – posibilitati de amonizare a legislatiei romanesti cu prevederile legislatiei europene.

18.    Studiu privind aplicarea TVA la societatea comerciala…

19.    Rolul impozitelor indirecte in formarea resurselor bugetare ale Romaniei

20.    Bugetul Uniunii Europene: prezent si perspective

21.    Fundamentarea bugetului Uniunii Europene

22.    Planificarea cheltuielilor bugetare: bugetare plurianuala si anuala. Comparatii internationale

23.    Descentralizarea bugetara si eficacitatea bugetelor program

24.    Finantarea institutiei publice pe exemplul…

25.    Posibilitati de finantare a IMM-urilor in Romania

26.    Studiu comparativ privind sistemele bugetare ale SUA, Japonia, Spania, Romania

27.    Taxele de mediu – instrumente financiare de protectie a mediului

28.    Surse de finantare a cheltuielilor de mediu. Studiu comparativ tari dezvoltate – tari in curs de dezvoltare

CONF.UNIV.DR. VICTOR DRAGOTA

1.      Analiza costului capitalurilor caracteristic firmelor romanesti

2.      Aplicabilitatea Value-at-Risk in gestiunea portofoliului format din titluri financiare cotate la Bursa de Valori din Bucuresti

3.      Diagnosticul rentabilitatii si riscului societatii comerciale…

4.      Dividendul – semnal al performantelor viitoare ale firmei

5.      Evaluarea actiunilor pe piata de capital din Romania

6.      Evaluarea cladirii…

7.      Evaluarea intreprinderilor pe baza metodelor bazate pe comparatie

8.      Evaluarea obligatiunilor pe piata bursiera romaneasca

9.      Evaluarea proiectelor de investitii prin mecanismul optiunilor

10.  Evaluarea Societatii Comerciale … pe baza metodelor financiare si bursiere

11.  Evaluarea terenului…

12.  Fundamentarea deciziei de finantare pe cazul…

13.  Fundamentarea deciziei de investitii pe cazul …

14.  Gestiunea activa a portofoliului pe piata financiara din Romania

15.  Gestiunea pasiva a portofoliului pe piata financiara din Romania

16.  Gestiunea portofoliului de valori mobiliare cu ajutorul modelului lui Markowitz

17.  Impactul asimetriei de informatii asupra formarii cursului bursier la Bursa de Valori din Bucuresti

18.  Monitorizarea actionarilor majoritari prin intermediul politicii de dividend

19.  Planul de afaceri….

20.  Protectia actionarilor minoritari in Romania.

21.  Studiu de fezabilitate a proiectului de investitii …

22.  Testarea eficientei pietei financiare romanesti

Observatie: Pentru ca studentii sa fie acceptati spre indrumare este necesar ca in prealabil sa fie depuse direct cadrului didactic un CV (cu punctarea principalelor calitati care pot contribui la elaborarea unei lucrari de calitate) si o prezentare sumara a planului de lucru pentru elaborarea lucrarii.

LECT.UNIV.DR. DAN ARMEANU

1.        Accizele si taxa pe valoarea adaugata in perspectiva aderarii Romaniei la UE

2.        Reforma fiscala in domeniul impozitelor directe in Romania

3.        Asigurarea maritima

4.        Studiu de fezabilitate la o societate de asigurari

5.        Metode de evitare a dublei impuneri in practica internationala

6.        Evolutia pietei asigurarilor in Romania

7.        Evolutia datoriei externe in Romania in perioada 1990-2004

8.        Managementul riscului in asigurari

9.        Piata internationala a reasigurarilor

10.    Asigurari de persoane in Romania

11.    Reasigurarea contractelor de asigurare in Romania

12.    Asigurari de persoane, management si eficienta

13.    Rolul si locul impozitelor indirecte in formarea veniturilor bugetare

14.    Metode si tehnici pentru gestionarea riscurilor in asigurari

15.    Riscul in procesul de asigurare

16.    Presiunea fiscala si efectele acesteia in economia de piata

17.    Analiza fiscalitatii in Romania

18.    Profitul si impozitul pe profit

19.    Evaziunea fiscala in Romania

20.    Impozitul pe venitul global

21.    Sistemul fiscal in Romania

22.    Reasigurarile  - mijloc de dispersare in timp si spatiu al riscurilor

23.    Fundamentarea tarifelor de prime in asigurari

24.    Dinamica asigurarilor si incidenta acestora asupra economiei

25.    Asigurarea de raspunderea civila auto

26.    Asigurarea creditelor de export

27.    Riscurile in asigurarile de persoane

LECT.UNIV.DR. MAGDALENA CALIN

1.        Piata asigurarilor in Romania

2.        Limite in asigurarile de viata

3.        Limita in asigurarile generale

4.        Piata asigurarilor de viata in Romania

5.        Asigurarea de raspundere civila in Romania

6.        Asigurarea autovehiculelor pe piata romaneasca

7.        Asigurari de bunuri pe piata romaneasca

8.        Asigurarea creditelor pe piata romaneasca

9.        Asigurarea riscului financiar

10.    Forme de protectie a societatilor de asigurari si reasigurari

11.    Datoria publica a Romaniei

12.    Datoria externa a Romaniei

13.    Dubla impunere juridica internationala

14.    Influenta deciziilor Bancii Centrale Europene asupra evolutiei cursului Euro

15.    Sistemul fiscal in Romania

16.    Impozitul pe profit pe exemplul unei societati comerciale

17.    Impozitarea veniturilor in Romania

18.    Taxa pe valoarea adaugata

19.    Taxele speciale de consumatie

20.    Impozitele si taxele locale in Romania

21.    Echilibrul financiar – parte componenta a echilibrului macroeconomic

LECT.UNIV.DR. MIHAELA DRAGOTA

1.        Determinantii structurii financiare a firmei. Evidente empirice pe cazul firmelor din tarile Uniunii Europene.

2.        Determinantii structurii financiare a firmei. Evidente empirice pe cazul economiei romanesti

3.        Evaluarea proiectelor de investitii. Indicatori de apreciere si particularitati pe cazul firmelor romanesti.

4.        Decizia de investitii in mediu probabilistic. Metode de evaluare specifice.5.        Studiu privind costul capitalului la nivel microeconomic in contextul teoriilor financiare moderne.

6.        Studiu privind fundamentarea deciziei de finantare pe cazul firmei ….

7.        Fundamentarea costului global al capitalului firmei in prezenta fiscalitatii personale si corporative.

8.        Analiza deciziei de finantare la nivel microeconomic in contextul teoriei de agent si de semnal. 

9.        Analiza deciziei de investitii si de finantare din perspectiva integrarii acestora in strategia firmei.

10.    Modele de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare. Analiza comparativa.

11.    Eficienta pietei financiare din Romania - realitati si tendinte.

12.    Aplicabilitatea CAPM in gestiunea de portofoliu pe piata financiara din Romania.

13.    Modelul de arbitraj de evaluare si optimizare a portofoliului de valori mobiliare. Particularitati ale modelului pe piata financiara din Romania.

14.    Analiza fundamentala a actiunilor. Studiu pe cazul firmei …

15.    Emisiunea si evaluarea obligatiunilor. Dezvoltarea pietei obligatiunilor in Romania: prezent si tendinte.

16.    Coerente si corelatii intre analiza tehnica si analiza fundamentala a actiunilor.

17.    Analiza evolutiei asigurarilor de persoane in context international. Noi tendinte pe piata romaneasca a asigurarilor.

18.    Reasigurarile intre necesitate si profit. Evolutia pietei romanesti a reasigurarilor in perioada …

19.    Asigurarea autovehiculelor in Romania: necesitate, cadru legislativ, evolutie, perspective.

20.    Managementul financiar al societatilor de asigurare.

21.    Asigurarea de raspundere civila auto in Romania: necesitate, dinamica, noi tendinte.

22.    Asigurarea locuintelor in Romania – perspective, necesitate, reglementare.

23.    Analiza solvabilitatii unei societati de asigurari din Romania.

24.    Gestiunea portofoliului de active la nivelul societatii de asigurare …

OBSERVATIE: Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei scrisori de motivatie depusa la profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DR. DAN IVANESCU

1.        Politica de dividend si influenta ei asupra pretului actiunilor

2.        Costul capitalurilor in economia romaneasca

3.        Analiza rezultatelor intreprinderii

4.        Fundamentarea deciziei de investitii pe exemplul unei intreprinderi

5.        Datoria publica in Romania si influenta ei asupra economiei

6.        Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului

7.        Diagnosticul rentabilitatii si al riscului in cazul SC ……..

8.        Studiu privind creditarea bancara a unei intreprinderi

9.        Analiza performantelor pe baza sistemului de rate la SC ………….

10.    Modele de evaluare a actiunilor cotate pe piata romaneasca

LECT.UNIV.DR. ANAMARIA CIOBANU

1.      Diagnosticul financiar al unei intreprinderi

2.      Diagnosticul riscului unei intreprinderi

3.      Diagnosticul rentabilitatii unei intreprinderi

4.      Analiza factorilor determinati ai performantei unei intreprinderi

5.      Analiza factorilor determinanti ai riscului unei intreprinderi

6.      Studiul indicatorilor financiari de masurare a performantei unei intreprinderi

7.      Studiul indicatorilor nefinanciari de masurare a performantei unei intreprinderi

8.      Studiul indicatorilor de masurare a valorii create pentru actionari

9.      Analiza costurilor finantarii unei intreprinderi

10.  Finantarea unei intreprinderi prin leasing

11.  Utilitatea analizei fluxurilor de numerar generate de o intreprindere

12.  Analiza eficientei unui proiect de investitii in mediu incert

13.  Studiu comparativ a indicatorilor de masurare a eficientei unui proiect de investitii

14.  Evaluarea activelor necorporale

15.  Evaluarea unei afaceri prin tehnica optiunilor reale

16.  Analiza comparativa a metodelor de evaluare a unei intreprinderi

17.  Evaluarea unei intreprinderi din perspective veniturilor pe care le genereaza

    18. Orice alta tema propusa de  catre student in domeniile: Gestiunea financiara a intreprinderii, Politici financiare de intreprindere, Piete financiare, Evaluarea intreprinderii

OBSERVATIE: In prealabil, trebuie depuse la secretariatul Catedrei de Finante sau direct cadrului didactic (email: ana.ciobanu@fin.ase.ro) o scrisoare de motivatie pentru optiunea facuta. Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei discutii cu profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DR. LAURA OBREJA
 1. Influenta politicii fiscale asupra cresterii economice
 2. Sustenabilitatea politicii fiscale in Romania
 3. Deficitul public: factori de influenta
 4. Structura optima a capitalului: factori de influenta si dinamica
 5. Fundamentarea deciziei de investitii in sectorul public
 6. Metode de evaluare a proiectelor de investitii
 7. Evaluarea investitiei in resurse umane
 8. Managementul trezoreriei: analiza si previziune
 9. Diagnosticul rentabilitatii si riscului la firma …….
 10. Analiza echilibrului financiar la firma….
 11. Managementul capitalului de lucru la firma….
 12. Managementul trezoreriei la firma…..
 13. Metode utilizate in planificarea financiara
 14. Costul capitalurilor
 15. Evaluarea portofoliilor de investitii
 16. Impactul cresterii economice asupra structurii capitalului
 17. Piata financiara si rolul acesteia in economia de piata
 18. Managementul portofoliului de valori mobiliare

OBSERVATIE: In prealabil, trebuie depuse la secretariatul Catedrei de Finante sau direct cadrului didactic un CV si o scrisoare de motivatie pentru optiunea facuta. Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei discutii cu profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DRD. IULIAN BRASOVEANU

1. Metode de determinare a  veniturilor si cheltuielilor bugetare, sub constrangerile bugetare cerute de preaderarea la Uniunea Europeana.

2. Politici fiscale si bugetare aplicate in Romania in perioada de tranzitie la economia de piata.

3. Realizarea studiilor de fezabilitate pentru evaluarea proiectelor de investitii.

4.Acoradarea de credite bancare pe baza studiilor de fezabilitate.

5.Analiza financiara a intreprinderii.

6. Evolutia impozitelor indirecte in Romania in perioada 1990-2003. 

7. Locul si rolul impozitelor directe in sistemul resurselor financiare publice.

LECT.UNIV.DR. LUCIAN TATU

1.        Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice in context intern si international

2.        Comparatii privind impozitarea profitului societatilor in Romania si diferite state ale lumii.

3.        Analiza veniturilor bugetelor locale provenind din impozite si taxe locale.

4.        Studierea impactului impozitelor asupra rezultatelor economice si financiare ale unei firme.

5.        Studiul comparativ privind fiscalitatea in Romania si ………. (se va alege un alt stat).

6.        Paradisurile fiscale si evaziunea fiscala legala la nivel international

7.        Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al unei institutii publice.

8.        Realizarea investitiilor de catre o institutie publica.

9.        Descentralizarea serviciilor publice.

10.    Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivel local.

11.    Politica fiscala a Romaniei.

12.    Investitiile in valori imobiliare – o alternativa de investire.

13.    Folosirea creditului ipotecar – o modalitate de dezvoltare a pietei imobiliare.

14.    Managementul proprietatilor imobiliare.

15.    Procedura fiscala privind impozitele si taxele locale.

16.    Procedura fiscala in cazul impozitarii veniturilor realizate de persoanele fizice

17.    Studiu privind impozitarea profitului unei societati comerciale

18.    Studiu privind determinarea, plata si controlul impozitului….

19.    Studiu privind impozitele (directe/indirecte) in cazul unei societati comerciale.

20.    Realizarea controlului fiscal al ……. (impozit)

21.    Studiu privind determinarea impozitului pe profit si a TVA pentru o societate comerciala.

Alta tema propusa de student pe domeniile de mai sus

LECT.UNIV.DRD. COSMIN  SERBANESCU

1.        Piata asigurarilor in Romania

2.        Asigurarea de bunuri pe ex……

3.        Asigurarea riscului financiar.

4.        Asigurarea de raspundere civila auto obligatorie

5.        Asigurarea de raspundere civila

6.        Asigurarea autovehiculelor

7.        Reasigurarile – modalitate de dispersie a riscului

8.        Managementul societatilor de asigurare

9.        Asigurarile de viata – prezent si viitor

10.    Asigurarea creditelor pe exemplul EXIMBANK

11.    Prudentialitatea in asigurari

12.    Studiu privind impozitul pe profit pe ex…..

13.    Evolutia accizelor in perspectiva integrarii europene

14.    Impozitarea veniturilor obtinute de persoanele fizice pe plan intern

15.    Implicatiile fiscale ale rezeverlor tehnice in asigurari

16.    Impozitele indirecte ca parghie fiscala in economia de piata

17.    Evolutia politicii fiscale in vederea integrarii europene

18.    Evolutia impozitelor directe

19.    Politica fiscala europeana

20.    Fiscalitatea in context internationala – comparatii internationale privind fiscalitatea

21.    Armonizarea impozitelor indirecte in vederea intergarii in Uniunea Europeana

22. Paradisurile fiscale. Influente asupra mediului de afaceri in Romania.

OBS. Studentii pot alege si alte teme, dar dupa o discutie in prealabil.

PROF.UNIV.DR. MARIANA DIMITRIU

1.        Metode si tehnici de evaluare a riscului proiectelor de investitii

2.        Evaluarea complexa a unui proiect de investitii pentru crearea de noi capacitati de productie

3.        Fundamentarea economica si financiara a unui proiect de retehnologizare a intreprinderii

4.        Eficienta investitiilor de modernizare a intreprinderii

5.        Fundamentarea marimii ratei de actualizare folosite in evaluarea proiectelor

6.        Alegerea tipului de cladiri pe baza criteriului cost global minim

7.        Analiza viabilitatii economice si financiare a firmei, cerinta a stabilirii perspectivelor de dezvoltare

8.        Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiect de ivestitii finantat pe baza creditului bancar

9.        Alegerea strategiei investitionale a intreprinderii pe baza structurii mediului economic

10.    Modelarea si simularea proceselor investitionale

11.    Estimarea ratelor de rentabilitate necesare proiectelor de investitii (costuri de capital)

12.    Metode de determinare a riscului investitional. Evaluarea riscurilor variantelor de investitii

13.    Evaluarea economica si financiara a proiectelor de investitii

14.    Evaluarea capitalului in conditii de incertitudine

15.    Investitii si sursele de finantare pe termen lung

16.    Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de investitii

17.    Evaluarea economica si financiara de modernizare (retehnologizare) a intreprinderii

18.    Evaluarea riscurilor si veniturilor in starea de echilibru (modelul CAPM) si studiul dreptei activelor cu risc

19.    Modele de hedging  valutar

20.    Evaluarea portofoliilor de investitii

21.    Evaluarea investitiilor in titluri derivate

22.    Modele de evaluare a activelor financiare

23.    Modelarea riscului investitional

24.    Evaluarea portofoliilor administrate ale societatilor de asigurari

ASIST. UNIV. DRD. DELIA CATARAMA

1.  Impactul economic al coruptiei

2.  Evaziunea fiscala si maximizarea veniturilor statului

3.  O analiza cost-beneficiu a evaziunii fiscale

4.  TVA – locul livrarii bunurilor

5.  TVA – locul prestarii serviciilor

6.  Impactul TVA asupra cash-flow-urilor intreprinderii

7.  Crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit in Uniunea Europeana

8.  Impozitarea grupurilor de companii

9.  Impactul impozitului pe profit asupra performantelor firmei

10.  Analiza contributiilor sociale in Romania

11.  Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

12.  Evolutia politicii fiscale a Romaniei in context European

13.  Studiu de fezabilitate privind ..

14.  Analiza investitiilor la s.c. ..

15.  Analiza financiara a s.c. ..

precum si orice alta propunere a studentilor din domeniile „Fiscalitate” si „Gestiune financiara a intreprinderii”, dupa o discutie prealabila cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba aprobarea profesorului.

ASIST. UNIV. DRD. ATTILA GYORGY

1.    Fundamentarea bugetului unei institutii publice

2.    Fundamentarea unui buget local

3.    Procesul bugetar la nivelul bugetului ……………..

4.    Salarizarea in institutiile publice

5.    Organizarea si functionarea trezoreriei statului

6.    Fluxurile financiare ale trezoreriei statului

7.    Administrarea veniturilor bugetare la nivelul trezoreriei statului

8.    Administrarea cheltuielilor bugetare la nivelul trezoreriei statului

9.    Contabilitatea trezoreriei statului

10.    Studiu privind utilizarea conturilor de disponibil deschise la unitatile de trezorerie

11.    Sistemul electronic de plati

12.    Utilizarea mijloacelor electronice de plata pentru stingerea debitelor fiscale


loading...
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1533
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2018 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site