Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

CATEDRA DE FINANTE - TEMATICA LUCRARILOR

finante+ Font mai mare | - Font mai micCATEDRA DE FINANTE

TEMATICA LUCRARILOR DE DIPLOMA

PROF.UNIV.DR.  TATIANA MOSTEANU

Proiectarea veniturilor si cheltuielilor bugetare in scopul minimizarii deficitului bugetarInstrumente si metode folosite pentru finantarea deficitului bugetar

Analiza eficientei cheltuielilor publice. Studii comparative

Alternative ale furnizarii bunurilor publice. Preturile in economia publica

Cerintele armonizarii structurilor bugetare si stadiul adoptarii acquis-ului comunitar la acest capitol in Romania

Politici fiscale si bugetare de relansare a economei Romaniei in perioada 1990-2002

Politica fiscala, fenomenul cvasifiscal si analiza echilibrului financiar

Reforma legislatiei fundamentale in domeniul finantelor publice in viziunea integrarii europene

Bugetele program - instrumente ale previziunii pe termen mediu a eficientei cheltuielilor publice si a maximizarii bunastarii sociale

Convergenta dintre eficienta cheltuielilor publice si bunastarea sociala. Studii de caz

Analiza echitatii/inechitatii sociale in procesele alocarii optime a resurselor financiare publice

Analiza cost-beneficiu, metoda de evaluare si optimizare a dimensionarii cheltuielilor publice

Dubla impunere juridica internationala. Concept, incidenta, tipologia conventiilor si metode de evitare

Bunurile publice si externalitatile. Concepte si solutii

Analiza comparativa a proceselor bugetare din statele Uniunii Europene si cel din Romania

Incidenta fiscalitatii asupra echilibrului concurential al pietei bunurilor si serviciilor

Datoria externa a Romaniei. Concepte, structuri, indicatorii gradului de indatorare si convergenta crietriilor integrarii in zona euro a Uniunii Europene

Studiu privind stabilirea preturilor/tarifelor, pe exemplul unei intreprinderi

Analiza fluxurilor monetare derulate prin trezoreria statului. Sistemul de decontari cu unitatile bancare

Analiza functiilor trezoreriei generale a statului, reflectate in operatiile specifice ale acesteia

Mecanismele pietei primare si pietei secundare a titlurilor de stat in Romania

Studiu privind gestionarea datoriei publice prin intermediul trezoreriei generale a statului

Preturile si echilibrul concurential. Abordari teoretice si practice

Regimul ajutoarelor de stat in economia Romaniei, in perspectiva integrarii europene

Preturile, concurenta si bunastarea consumatorilor. Studiu pe exemplul Romaniei in perioada tranzitiei

Analiza practicilor anticoncurentiale in economia Romaniei. Studii de caz pe exemplul Romaniei in perioada 1997-2004

Pretul, ca instrument in practicile anticoncurentiale. Studii de caz

Studii privind fixarea preturilor/tarifelor la bunuri/servicii. Metode alternative

Preturile reglementate in Romania (energie, utilitati publice, comunicatii, medicamente)

Concurenta si preturile pe piata achizitiilor publice in Romania

Concurenta si preturile pe pietele profesiilor liberale in Romania

Procesul bugetar la nivelul bugetelor locale in Romania

Finantele institutiilor publice in Romania

Presiunea fiscala. Concept, indicatori si impactul asupra economiei

Politica fiscala si bugetara. Obiective si instrumente pentru relansarea si cresterea economiei

Fondurile europene, sursa de finantare nerambursabila pentru tarile candidate la integrarea europeana

Analiza mediului concurential. Obiective, sfera de cuprindere, indicatori

Criterii de acordare a ajutoarelor de stat si analiza efectelor generate de acestea in economia Romaniei

PROF.UNIV.DR. MARIA BODNAR

Rolul cheltuielilor publice pentru actiuni social-culturale in dezvoltarea umana durabila a Romaniei

Cheltuieli publice cu ajutorul de stat in Romania si alinierea la practicile din Uniunea Europeana

Impunerea veniturilor persoanelor fizice: mecanisme si tehnici fiscale

Sisteme si surse de finantare a sanatatii

Sisteme contributive si necontributive de finantare a securitatii sociale

Ajutorul financiar al Uniunii Europene pentru Romania

Principiile bugetare in procesul bugetar din Romania

Bugetul Uniunii Europene

Cheltuielile publice pentru invatamnt si rolul lor in dezvoltarea umana durabila

Studiu comparativ al sistemelor fiscale din tari dezvoltate (tari in curs de dezvoltare)

Impozitele indirecte in sistemul fiscal din tari dezvoltate (sau din din tari in curs de dezvoltare)

Analiza evolutiei cheltuielilor publice in tari dezvoltate (in curs de dezvoltare). Studiu comparativ

Perfectionarea si modernizarea sistemului asigurarilor sociale in Romania

Finantarea activitatii de cercetare-dezvoltare

Fluxurile financiare ale intreprinderilor publice si rolul lor in crestererea eficientei activitatii economice a sectorului public

Datoria publica a Romaniei

Banca Centrala, autoritate monetara si de credit

Sistemul bancar din Romania si pregatirea lui in vederea aderarii la Uniunea Europeana

Rolul Bancii Mondiale in finantarea dezvoltarii tarilor in curs de dezvoltare

Procesul bugetar la nivelul unitatilor teritorial administrative si directii de perfectionare

Finantarea protectiei mediului inconjurator, cerinta a dezvoltarii umane durabile

Cheltuielile publice destinate agriculturii si mecanisme financiare de realizare a lor

Mecanisme de finantare a institutiilor publice

Surse si mecanisme de finantare a institutiilor de invatamant (preuniversitar sau superior)

Cresterea eficientei cheltuielilor bugetare prin perfectionarea si modernizarea procesului bugetar

Fiscalitatea ecologica

Armonizarea impozitelor indirecte din Romania cu cele din Uniunea Europeana

Rolul, importanta si efectele cheltuielilor pentru aparare

Controlul Curtii de Conturi - principala forma a controlului financiar in Romania

Finantarea culturii in Romania

Politica fiscala a Romaniei inainte si dupa aderarea in UE

datoria publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Finantarea asistentei sociale in Romania

PROF.UNIV.DR. ION STANCU

Evaluarea proiectelor de investitii si selectionarea lor conform criteriilor VAN, RIR, TR si IP.

Evaluarea si selectionarea proiectelor de investitii in mediul incert (analiza de sesnzitivitate, pragul de rentabilitate, simularea Monte Carlo, arborele de decizie).

Estimarea eficientei informationale a pietei de capital (sau a pietei monetare) din Romania

Studiu privind economisirea si investirea prin fondurile mutuale din Romania

Analiza si evaluarea performantelor gestiunii de portofoliu in societatile de investitii si in fondurile mutuale

Analiza bursiera a valorilor mobiliare ce coteaza la BVB sau la RASDAQ

Utilizarea analizei tehnice si a analiezi fundamentale in previzionarea cursurilor bursiere.

Testarea modelului de piata (sau a unui model sectorial) al rentabilitatii valorilor mobiliare de la BVB

Modelul Markowitz de evaluare a performantei unui portofoliu de titluri financiare (valori mobiliare) de la BVB .

Optimizarea gestiunii portofoliului de titluri riscante si de titluri fara risc (CML). Portofoliul cu beta zero la B.V.B.

Utilizarea modelului de evaluare prin arbitraj APT pentru estimarea rentabilitatii titlurilor financiare.

Premise ale introducerii in BVB a optiunilor negociabile pe valori mobiliare

Evaluarea si utilizarea contractelor la termen in operatiuni de arbitraj si de hedging cu exemplificare pe futures si pe swaps

Utilizarea teoriei optiunilor, a teoriei semnalului si/sau a teoriei de agent in politica financiara a intreprinderii

Analiza bursiera si estimarea valorii actiunilor cotate la bursa in conditii de crestere zero si de crestere durabila.

Studiu privind emisiunea, cotarea si evaluarea obligatiunilor

Fundamentarea costului mediu ponderat al capitalului si evaluarea intreprinderii in conditii de indatorare si de fiscalitate

Fundamentarea politicii de dividend in conditii de fiscalitate diferentiata (efectul de clientela)

Estimarea cash-flow-ului disponibil al firmelor si al actionarilor pentru evaluarea intreprinderii

Evaluarea financiara si evaluarea mixta a intreprinderii

Diagnosticul rentabilitatii si riscului (economic, financiar si de faliment) al intreprinderii

Studiu privind  ratele financiare si clasificarea (bonitatea) clientilor unei banci comerciale

Fundamentarea ratei de dobanda in acordarea creditelor clientilor unei banci comerciale

Fundamentarea necesarului suplimentar da capitaluri in conditii de crestere economica sustenabila si de crestere economica autofinantata.

Elaborarea tabloului de trezorerie si fundamentarea bugetului de trezorerie al intreprinderii

Optimizarea gestiunii stocurilor si a gestiunii creantelor - clienti ale intreprinderii

Optimizarea gestiunii creditelor intreprinderii

Gestiunea eficienta a riscului valutar (a creantelor si datoriilor in valuta) ale unei societati comerciale

Gestiunea eficienta a ratei de dobanda la plasamentele si la datoriile financiare ale unei societati comerciale (durata de imunizare)

Studiu de fezabilitate privind introducerea in bursa a titlurilor financiare ale intreprinderii

PROF.UNIV.DR.  DALINA DUMITRESCU

Evaluarea performantelor intreprinderii - exemplul societatea...

Inflatia si diagnosticul performantelor intreprinderii - exemplul societatea..

Diagnosticul pragului de rentabilitate -exemplul societatea..

Rata de crestere financiara durabila si impactul acesteia asupra deciziei financiare - exemplul societatea...

Gestiunea financiara a activitatii de exploatare - exemplul societatea...

Managementul financiar al clientilor, continutul deciziei, implicatii financiare - exemplul societatea...

Blocajul financiar al intreprinderii - cauze, efecte, strategii de eliminare - exemplul societatea...

Previziunea financiara a necesarului de capital pe baza metodei proportionalitatii cu cifra de afaceri - exemplul societatea...

Fundamentarea deciziei de investitii - exemplul societatea...

Decizia de finantare si valoarea firmei - exemplul societatea...

Tehnici de evaluare a deciziilor alternative de finantare - exemplul societatea...

Modele de previziune si gestiune a trezoreriei intreprinderii - exemplul societatea...

Analiza cash-flow-urilor intreprinderii - exemplul societatea...

Conversiunea datoriilor intreprinderii, continutul deciziei si efecte financiare - exemplul societatea...

Aplicarea metodei DCF in evaluarea intreprinderii - exemplul societatea...

Evaluarea intreprinderilor prin metoda comparatiilor - exemplul societatea...

Evaluarea intreprinderii in contextul restructurarii - exemplul societatea...

Particularitatile procesului de evaluare in domeniul imobiliar - exemplul societatea...

Particularitatile financiare ale finantarii IMM- exemplul societatea...

Planul de finantare al intreprinderii - exemplul societatea...

Oferta initiala de actiuni, continutul deciziei si implicatii financiare - exemplul societatea...

Rascumpararea actiunilor, continutul deciziei si implicatii financiare - exemplul societatea...

Decizia de fuziune, rationalitate economica, implicatii financiare - exemplul societatea...

PROF.UNIV.DR. RADU STROE

Modelarea macroechilibrului economico-financiar in contextul integrarii europene

Componenta financiar-bugetara a cresterii economice

Politici financiare privind consolidarea economiei de piata

Strategii si politici bugetare de dezvoltare pe termen mediu

Politica cheltuielilor publice in contextul integrarii europene

Politica fiscala in contextul integrarii europene

Politica vamala in contextul integrarii europene

Politica deficitului bugetar in contextul integrarii europene

Tendinte structurale in dinamica bugetara

Analiza dinamica a veniturilor/cheltuielilor bugetare

Regimul taxei pe valoarea adaugata

Regimul impozitului pe profit

Regimul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice

Dimensiunea supranationala a evaziunii fiscale si combaterea ei

Evitarea dublei impuneri juridice internationale in practica diplomatica a Romaniei

Constrangerile integrarii asupra dinamicii si structurii datoriei publice

Bugetul local si rolul lui iin regionalizarea teritoriala

Feed-back-ul buget local - economie locala

Procesul bugetar la nivelul unei autoritati locale

Managementul administratiei financiare locale

Regimul impozitelor si taxelor locale

Managementul financiar al societatii comerciale

Echilibrul financiar al societatii comerciale

Analiza performantei financiare a societatii comerciale

Evaluarea financiara a societatii comerciale

PROF.UNIV.DR. VASILE ILIE

Costul finantarii si optimizarea acestuia in corelatie cu structura de finantare a intreprinderii

Optimizarea fondului de rulment ca sursa de finantare a activelor circulante

Fundamentarea surselor de finantare a activelor circulante ale intreprinderii

Studiu privind creditarea bancara a unei intreprinderi

Studiu privind amortizarea imobilizarilor si influenta acesteia asupra costurilor si profitului intreprinderii

Performantele financiare ale intreprinderii - apreciere si factori de influenta

Diagnosticul financiar al intreprinderii

Evaluarea si selectarea proiectelor de investitii

Determinarea profitului impozabil, impozitarea profitului si repartizarea profitului net al intreprinderii

Fundamentarea necesarului financiar al ciclului de exploatare

Determinarea si repartizarea profitului  intreprinderii

Fiscalitatea intreprinderii (participarea intreprinderii la formarea fondurilor statului)

Studiu privind formarea si utilizarea capitalurilor intreprinderii

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de investitii

Selectarea mijloacelor de finantare a intreprinderii

Evaluarea bonitatii societatii comerciale

Creditarea pe termen lung a investitiilor si eficienta acestora

Evaluarea economica si financiara a unui proiect de investitii

Continutul, sfera, formele de manifestare si metodele de combatere a evaziunii fiscale

Mecansime financiare si bancare de sustinere a structurilor agrare in Romania

Creditarea producatorilor agricoli

Perfectionarea creditului rural

Rolul creditului in agricultura romaneasca

TVA si accizele. Asezare, determinare, decontare si posibilitati de perfectionare

Impozitul pe profit si impozitul pe dividende

Orice alta tema avand legatura cu finantele intreprinderii

PROF.UNIV.DR. GEORGETA VINTILA

Analiza pozitiei financiare si a echilibrului financiar al intreprinderii.

Analiza performantelor financiare ale intreprinderii

Analiza cheltuielilor variabile si a celor fixe la SC ......

Optimizarea gestiunii activelor si pasivelor circulante

Fundamentarea surselor proprii si a costurilor de finantare a intreprinderii

Analiza trezoreriei in cadrul tablourilor de fluxuri financiare

Analiza cash-flow-urilor intreprinderii

Fundamentarea deciziei de creditare pe termen scurt a intreprinderii

Fundamentarea bugetului de trezorerie la o societate comerciala

Diagnosticul financiar al intreprinderii in optica anglo-saxona

Planificarea financiara prin intermediul ratelor de rotatie

Analiza performantelor intreprinderii pe baza sistemului de rate

Diagnosticul rentabilitatii si al riscului la nivelul intreprinderii

Fundamentarea financiara a planului de investitii al intreprinderii

Optimizarea structurii de finantare a intreprinderii

Fundamentarea planului de finantare pe termen lung

Pozitionarea intreprinderii in mediul concurential

Analiza si evaluarea riscurilor la nivelul intreprinderii ......

Studiu privind guvernanta corporativa

Abordari paralele privind impozitul pe venitul persoanelor fizice

Studiu privind obligatia si creanta fiscala

Rolul impozitelor indirecte in formarea fondurilor bugetare

Studiu privind impozitele directe la o SC

Studiu privind impozitele indirecte si impactul economico-social al acestora.

Posibilitati de perfectionare privind asezarea si perceperea impozitului pe profit

Rolul sistemului fiscal in etapa actuala de dezvoltare

Abordari paralele ale sistemelor fiscale europene

Elaborarea si fundamentarea bugetelor locale. Cai de perfectionare

Studiu comparativ privind asezarea si perceprea TVA in diferite state ale lumii

Evaluarea financiara a unui proiect de investitii

Evaluarea patrimoniala si financiara a unei intreprinderii

Impactul fiscalitatii asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii

Evaziunea fiscala si posibilitati de combatere a acesteia

Leasing-ul - alternativa la sursele de finantare pe termen lung a intreprinderii

Elaborarea si fundamentarea bugetelor intreprinderii

Fundamentarea deciziei de investitii

Abordari paralele privind impozitul pe venitul persoanelor juridice

Impactul reformei fiscale asupra rezultatelor financiare ale intreprinderii

Taxele vamale si rolul acestora in constituirea resurselor bugetare

Impactul reformei fiscale asupra resurselor bugetare

Analiza si previziunea trezoreriei intreprinderii

PROF.UNIV.DR. PETRE BREZEANU

Diagnosticul financiar al rentabilitatii si al riscului

Decizia de finantare pe exemplul unei intreprinderi

Decizia de investitii pe exemplul unei intreprinderi

Analiza financiara, pe exemplul unei intreprinderi

Managementul financiar al intreprinderii

Managementul fluxurilor financiare, pe exemplul unei intreprinderi

Gestiunea fondului de rulment, pe exemplul unei intreprinderi

Managementul trezoreriei, pe exemplul unei intreprinderi

Auditul financiar pe exemplul unei intreprinderi

Standardele internationale de audit (ISA)

Etape recente in evolutia Fondului Monetar International

Misiunea, obiectivele si prioritatile Bancii Mondiale

Rolul BIRD in finantarea mediului de afaceri

Rolul IFC in finantarea mediului de afaceri

Uniunea Economica si  Monetara (UEM): rol si perspective

Institutiile UE

Programe de finantare europeana

Acquis-ul comunitar in domeniul impozitarii

Bugetul UE : principii, rol si perspective

Finantele publice europene

Rolul BEI in finnatarea mediului de afaceri

Rolul BERD in finantarea mediului de afaceri

Banca Reglementelor Internationale

Studiu fiscal european comparativ

Politici fiscale europene

Optimizarea sistemului fiscal romanesc in perspectiva integrarii europene

Analiza bugetului de stat pe exemplul unui stat

Presiunea fiscala: concept, rol si perspective

OECD si rolul sau

Banca Centrala Europeana

PROF.UNIV.DR. DUMITRU BADEA

Analiza riscului bancar in activitatea de creditare

Caile de perfectionare a dcontarilor in transporturile maritime.

Rolul creditului in restructurarea economica din Romania in perioada de tranzitie

Rolul pietei de capital in restructurarea economica din Romania in perioada de tranzitie

Managementul financiar in comertul international

Rolul creditului comercial in operatiunile de export-import si cooperarea economica internationala

Utilizarea acreditivului documentar in tranzactiile comerciale internationale

Rolul creditelor externe pe termen mediu si lung in relansarea econ. Rom.St. de caz privind creditele BIRD

Rolul creditelor externe pe termen mediu si lung in relansarea econ. Rom. St. de caz privind creditele BERD

Rolul FMI in finantarea restructurarii economiilor nationale

De la Sistemul Monetar European la EURO

Asigurarile de viata in Romania

Impactul EURO asupra comertului intre tarile europene

Adaptarea politicilor comerciale la cerintele UE

Analiza comparata a finantarii importurilor prin credit cumparator si leasing

Corelatii intre politica valutara, inflatie si evolutia balantei de plati

Creditarea obiectivelor de investitii;riscul operatiunilor de creditare pe termen mediu si lung

Leasing - tehnica de finantare in comertul international

Prezent si perspectiva in utilizarea EURO

Sistemul Monetar European - de la ECU la EURO; rolul Bancii Centrale Europene

Asigurarile de persoane din Romania in context european

Asigurarile de bunuri in Romania

Studiu comparativ privind asigurarile de bunuri din Romania si dintr-o tara vest europeana

Managementul riscului in asigurari

Piata asigurarilor in Romania

Asigurarea riscurilor financiare

Asigurari de raspundere fata de terti

Asigurarile de raspundere civila profesionala

Asigurarile tip carte verde. Asigurarile auto CASCO

Studiu privind reasigurarile in Romania

Marketingul in asigurari

Strategii si tehnici de vanzare in asigurari

Frauda in asigurari

Managementul financiar in asigurari

Asigurarea marfurilor in comertul international

Studiu privind asigurarile de raspundere civila auto

Studiu privind asigurarile maritime

Studiu privind asigurarile de mari riscuri

Studiu privind asigurarile aviatice

Studiu asupra rolului brokerului in asigurari

Reasigurarile si marja de solvabilitatea a unei companii de asigurari

Asigurarea de incendiu si calamitati naturale

Studiu asupra necesitatii asigurarii obligatorii a locuintelor in Romania pentru riscuri de tip catastrofal

Asigurari de credite si garantii

Asigurarea creditelor de export - instrumente si institutii

PROF.UNIV.DR. FELICIA ALEXANDRU

Incidenta impozitelor indirecte asupra preturilor

Rolul si locul preturilor in procedura licitatiilor

Stabilirea preturilor la nivelul agentilor economici

Politica preturilor pentru produsele agricole

Interventia statului in materie de preturi

Politici de protectie a concurentei economice

Stabilirea pretului de deviz

Caracteristicile pietei asigurarilor in Romania

Caracteristicile pietei asigurarilor in tarile in tranzitie

Asigurarile de persoane - mijloc de economisire

Politica plasamentelor societatilor de asigurari

Asigurarile de bunuri la societatea de asigurari.; realizari si posibilitati de imbunatatire

Asigurarea creditelor

Asigurarea bunurilor pe timpul transportului

Supravegherea pietei asigurarilor

Reforma fiscala in Romania in perspectiva integrarii in UE

Reforma fiscala in material impozitelor indirecte - realizari si directii de actiune in vederea armonizarii cu prevederile comunitare in materie

Reforma fiscala in materia impozitelor directe - realizari si directii de actiune

Studiu comparativ privind locul si rolul impozitelor indirecte in tarile dezvoltate

Studiu comparativ privind locul si rolul impozitelor indirecte in tarile in tranzitie

Taxa pe valoarea adaugata - posibilitati de perfectionare

Accizele - posibilitati de perfectionare

CONF.UNIV.DR. DANIELA ROMAN
 1. Bugetul Romaniei si integrarea
 2. Finantarea actiunilor structurale in Romania integrata
 3. Fondurile comunitare in perioada de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD)
 4. Fondurile comunitare in Romania integrata
 5. Dezvoltarea umana durabila - performante romanesti
 6. Cheltuielile publice in domeniul educatiei in Romania (Studiu de caz: liceul ., colegiul ., Universitatea .)
 7. Chetuielile publice pentru sanatate in Romania (Studiu de caz: Institutia ., Judetul .)
 8. Chetuielile publice pentru cultura (Studiu de caz : judetul .)
 9. Cheltuielile in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (Studiu de caz: Institutia ., Judetul .)
 10. Finantarea cercetarii in Romania (Studiu de caz: Institutia .)
 11. Chetuielile publice pentru agricultura si dezvoltare rurala in Romania integrata
 12. Chetuielile publice pentru protectia mediului in Romania integrata (Studiu de caz: Institutia ., Judetul .)
 13. Ajutorul de stat in Romania integrata
 14. Cheltuielile publice pentru aparare
 15. Dezvoltarea regionala in Romania integrata (Studiu de caz: Regiunea .)
 16. Impozitul directe - resurse financiare publice (Studiu de caz ; SC ., judetul .)
 17. Impozitul pe venit - modalitati de perfectionare (Studiu de caz ; SC ., judetul .)
 18. Impozitul pe profit - resursa financiara publica
 19. Impozitul pe profit la SC ., jud .
 20. Manifestarea dublei impuneri juridice internationale in Romania integrata
 21. Impozitele indirecte - resurse financiare publice (Studiu de caz ; SC ., judetul .)
 22. Studiu privind aplicare TVA pe exemplul SC .
 23. Taxele vamale in Romania integrata (Studiu de caz : vama ., judetul .)
 24. Accizele in Romania membra a UE
 25. Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele fizice
 26. Impozitele si taxele datorate bugetelor locale de persoanele juridice
 27. Mijloacele electronice in administrarea impozitelor
 28. Administratia fiscala si imbunatatirea colectarii obligatiilor bugetare
 29. Controlul si evaziunea fiscala (Studiu de caz : judet ., municipiul ., orasul ., SC .)
 30. Perspectivele autonomiei bugetelor locale (Primaria .)
 31. Veniturile propriii ale unitatilor administrativ-teritoriale (Studiu de caz : Primaria ., judetul .)
 32. Transferurile de resurse catre bugetele locale (Studiu de caz : Primaria ., judetul .)
 33. Procesul bugetar la unitatile administrativ-teritoriale
CONF.UNIV.DR. CONSTANTIN ROMAN

Impozitul pe profit la o societate comerciala

Studiu privind evolutia reglementarilor din Romania in domeniul fiscal

Impozitele pe veniturile persoanelor fizice in etapa actuala

Studiu privind TVA la o societate comerciala

Rolul si importanta impozitelor si taxelor locale in etapa actuala

Rolul impozitelor, taxelor si contributiilor la formarea resurselor financiare publice

Taxele vamale. Armonizarea legislatiei vamale romanesti cu legislatia vamala din tarile Uniunii Europene

Politica vamala a Romaniei in perioada de tranzitie spre economia de piata

Reforma fiscala in tari aflate in tranzitie

Reforma fiscala in Romania

Studiu privind efectele reglementarilor fiscale asupra desfasurarii proceselor macroeconomice

Organizarea si exercitarea controlului fiscal in Romania

Sistemul fiscal din Romania

Sisteme fiscale comparate

Studiu privind sistemele fiscale din unele tari dezvoltate

Incidenta impozitelor, taxelor si contributiilor asupra contribuabililor

Efectele fiscalitatii asupra persoanelor fizice si juridice din Romania

Organizarea si functionarea trezoreriei statului

Organizarea si conducerea trezoreriei statului

Organizarea si conducerea evidientei contabile in trezoreriei statului

Posibilitati de perfectionare a conducerii a conducerii evidentei cheltuielilor si veniturilor publice in trezoreria statului

Procesul bugetar al institutiilor publice

Executia bugetului de venituri si cheltuieli la institutii publice

Analiza echilibrului financiar pe baza documentelor de sinteza la o institutie publica

Posibilitati de organizare si perfectionare a contabilitatii institutiilor publice

Deficitul bugetar al Romaniei in perioada de tranzitie

Auditul financiar la institutiile publice

Gestiunea financiara a institutiilor publice

Sisteme informatice utilizate in trezoreria statului

Studiu aplicativ asupra unor contracte administrative.Contractul de concesiune

Leasing-ul financiar si operational ca forma de finantare a investitiilor din institutiile publice

Situatiile financiare ale institutiilor publice

Studiu privind controlul financiar preventiv si auditul public intern la institutiile publice

Elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la o institutie publica

Procesul bugetar la unitati administrative-teritoriale

Bugetul de venituri si cheltuieli a unei unitati administrative-teritoriale

Auditul financiar al societatilor comerciale

Auditul de conformitate la societatile si asociatiile fara scop lucrativ

Fundamentarea veniturilor si a cheltuielilor unitatilor administrativ-teritoriale

Evaziunea fiscala, cai si modalitati de limitare a acestui fenomen

Economia subterana, forme de manifestare si efecte in tari aflate in tranzitie

Economia subterana in Romania

Efectele armonizarii reglementarilor fiscale ale Romaniei cu cele ale Uniunii Europene

CONF.UNIV.DR. PAUL TANASESCU

Ajutorul de somaj - forma a protectiei sociale in Romania

Analiza "Bugetului asigurarilor sociale de stat" pe anii...

Reforma sistemului de asigurari de sanatate din Romania

Supravegherea societatilor de asigurari din Romania. Rezultate obtinute, modalitati de apropiere a legislatiei romanesti de legislatia UE

Asigurari de bunuri. Rezultate obtinute si posbilitati de perfectionare la exemplul societatii... (se vor aborda distinct principalele categorii de asigurari de bunuri)

Asigurari de personae. Rezultate obtinute si posbilitati de perfectionare la exemplul societatii... (se vor aborda distinct asigurarile de viata sau asigurarile de personae altele decat cele de viata)

Asigurarea creditelor, pe exemplul EXIMBANK SA

Asigurarea de raspundere civila obligatorie

Asigurarile de raspundere civila facultative

Modelarea si managementul riscului in economia asigurarilor

Reasigurarea contractelor de asigurari romanesti

Managementul societatilor de asigurare

Studiu comparativ privind produsele de asigurari intre societatile ...

Bugetul societatii de asigurare-reasigurare ...; analiza si modalitati de imbunatatire a acestuia in contextual legisaltiei romanesti

LECT.UNIV.DRD. GRIGORE FOCSENEANU

Modele econometrice pentru prognoza indicatorilor financiari.

Modele de evaluare a riscului in economie

Influenta modificarilor structurale ale economiei asupra balantei de plati externe

Influenta modificarilor structurale ale economiei asupra datoriei externe

CONF.UNIV.DR. MARIANA VUTA

Auditul mediului

Evaluarea monetara a avantajelor politicilor de mediu

Tehnici de evaluare indirecta a avantajelor politicilor de mediu

Mediul, drepturile si teoria externalitatilor

Politica fiscala comunitara

Organizarea si functionarea trezoreriei publice; fluxuri monetare si gestionarea lor

Fundamentarea preturilor de oferta la societatea comerciala...

Analiza echilibrului financiar la societatea comerciala...

Datoria publica a Romaniei in perioada 2000-2005

Dezvoltarea durabila si politica de mediu in Romania

Fundamentarea bugetului de trezorerie la societatea comerciala...

Diagnosticul rentabilitatii si al riscului la nivelul societatii comerciale...

Diagnosticul financiar al societatii comerciale...

Studiu privind fundamentarea si corelarea preturilor pe baza valorii de intrebuintare

Rolul finantelor publice in influentarea deciziilor de protectie a mediului

Rolul taxelor vamale si accizelor in formarea resurselor financiare pe exemplul societatii comerciale..

Taxele vamale si accizele - posibilitati de amonizare a legislatiei romanesti cu prevederile legislatiei europene.

Studiu privind aplicarea TVA la societatea comerciala.

Rolul impozitelor indirecte in formarea resurselor bugetare ale Romaniei

Bugetul Uniunii Europene: prezent si perspective

Fundamentarea bugetului Uniunii Europene

Planificarea cheltuielilor bugetare: bugetare plurianuala si anuala. Comparatii internationale

Descentralizarea bugetara si eficacitatea bugetelor program

Finantarea institutiei publice pe exemplul.

Posibilitati de finantare a IMM-urilor in Romania

Studiu comparativ privind sistemele bugetare ale SUA, Japonia, Spania, Romania

Taxele de mediu - instrumente financiare de protectie a mediului

Surse de finantare a cheltuielilor de mediu. Studiu comparativ tari dezvoltate - tari in curs de dezvoltare

CONF.UNIV.DR. VICTOR DRAGOTA

Analiza costului capitalurilor caracteristic firmelor romanesti

Aplicabilitatea Value-at-Risk in gestiunea portofoliului format din titluri financiare cotate la Bursa de Valori din Bucuresti

Diagnosticul rentabilitatii si riscului societatii comerciale.

Dividendul - semnal al performantelor viitoare ale firmei

Evaluarea actiunilor pe piata de capital din Romania

Evaluarea cladirii.

Evaluarea intreprinderilor pe baza metodelor bazate pe comparatie

Evaluarea obligatiunilor pe piata bursiera romaneasca

Evaluarea proiectelor de investitii prin mecanismul optiunilor

Evaluarea Societatii Comerciale . pe baza metodelor financiare si bursiere

Evaluarea terenului.

Fundamentarea deciziei de finantare pe cazul.

Fundamentarea deciziei de investitii pe cazul .

Gestiunea activa a portofoliului pe piata financiara din Romania

Gestiunea pasiva a portofoliului pe piata financiara din Romania

Gestiunea portofoliului de valori mobiliare cu ajutorul modelului lui Markowitz

Impactul asimetriei de informatii asupra formarii cursului bursier la Bursa de Valori din Bucuresti

Monitorizarea actionarilor majoritari prin intermediul politicii de dividend

Planul de afaceri..

Protectia actionarilor minoritari in Romania.

Studiu de fezabilitate a proiectului de investitii .

Testarea eficientei pietei financiare romanesti

Observatie: Pentru ca studentii sa fie acceptati spre indrumare este necesar ca in prealabil sa fie depuse direct cadrului didactic un CV (cu punctarea principalelor calitati care pot contribui la elaborarea unei lucrari de calitate) si o prezentare sumara a planului de lucru pentru elaborarea lucrarii.

LECT.UNIV.DR. DAN ARMEANU

Accizele si taxa pe valoarea adaugata in perspectiva aderarii Romaniei la UE

Reforma fiscala in domeniul impozitelor directe in Romania

Asigurarea maritima

Studiu de fezabilitate la o societate de asigurari

Metode de evitare a dublei impuneri in practica internationala

Evolutia pietei asigurarilor in Romania

Evolutia datoriei externe in Romania in perioada 1990-2004

Managementul riscului in asigurari

Piata internationala a reasigurarilor

Asigurari de persoane in Romania

Reasigurarea contractelor de asigurare in Romania

Asigurari de persoane, management si eficienta

Rolul si locul impozitelor indirecte in formarea veniturilor bugetare

Metode si tehnici pentru gestionarea riscurilor in asigurari

Riscul in procesul de asigurare

Presiunea fiscala si efectele acesteia in economia de piata

Analiza fiscalitatii in Romania

Profitul si impozitul pe profit

Evaziunea fiscala in Romania

Impozitul pe venitul global

Sistemul fiscal in Romania

Reasigurarile  - mijloc de dispersare in timp si spatiu al riscurilor

Fundamentarea tarifelor de prime in asigurari

Dinamica asigurarilor si incidenta acestora asupra economiei

Asigurarea de raspunderea civila auto

Asigurarea creditelor de export

Riscurile in asigurarile de persoane

LECT.UNIV.DR. MAGDALENA CALIN

Piata asigurarilor in Romania

Limite in asigurarile de viata

Limita in asigurarile generale

Piata asigurarilor de viata in Romania

Asigurarea de raspundere civila in Romania

Asigurarea autovehiculelor pe piata romaneasca

Asigurari de bunuri pe piata romaneasca

Asigurarea creditelor pe piata romaneasca

Asigurarea riscului financiar

Forme de protectie a societatilor de asigurari si reasigurari

Datoria publica a Romaniei

Datoria externa a Romaniei

Dubla impunere juridica internationala

Influenta deciziilor Bancii Centrale Europene asupra evolutiei cursului Euro

Sistemul fiscal in Romania

Impozitul pe profit pe exemplul unei societati comerciale

Impozitarea veniturilor in Romania

Taxa pe valoarea adaugata

Taxele speciale de consumatie

Impozitele si taxele locale in Romania

Echilibrul financiar - parte componenta a echilibrului macroeconomic

LECT.UNIV.DR. MIHAELA DRAGOTA

Determinantii structurii financiare a firmei. Evidente empirice pe cazul firmelor din tarile Uniunii Europene.

Determinantii structurii financiare a firmei. Evidente empirice pe cazul economiei romanesti

Evaluarea proiectelor de investitii. Indicatori de apreciere si particularitati pe cazul firmelor romanesti.

Decizia de investitii in mediu probabilistic. Metode de evaluare specifice.

Studiu privind costul capitalului la nivel microeconomic in contextul teoriilor financiare moderne.

Studiu privind fundamentarea deciziei de finantare pe cazul firmei ..

Fundamentarea costului global al capitalului firmei in prezenta fiscalitatii personale si corporative.

Analiza deciziei de finantare la nivel microeconomic in contextul teoriei de agent si de semnal.

Analiza deciziei de investitii si de finantare din perspectiva integrarii acestora in strategia firmei.

Modele de gestiune a portofoliilor de valori mobiliare. Analiza comparativa.

Eficienta pietei financiare din Romania - realitati si tendinte.

Aplicabilitatea CAPM in gestiunea de portofoliu pe piata financiara din Romania.

Modelul de arbitraj de evaluare si optimizare a portofoliului de valori mobiliare. Particularitati ale modelului pe piata financiara din Romania.

Analiza fundamentala a actiunilor. Studiu pe cazul firmei .

Emisiunea si evaluarea obligatiunilor. Dezvoltarea pietei obligatiunilor in Romania: prezent si tendinte.

Coerente si corelatii intre analiza tehnica si analiza fundamentala a actiunilor.

Analiza evolutiei asigurarilor de persoane in context international. Noi tendinte pe piata romaneasca a asigurarilor.

Reasigurarile intre necesitate si profit. Evolutia pietei romanesti a reasigurarilor in perioada .

Asigurarea autovehiculelor in Romania: necesitate, cadru legislativ, evolutie, perspective.

Managementul financiar al societatilor de asigurare.

Asigurarea de raspundere civila auto in Romania: necesitate, dinamica, noi tendinte.

Asigurarea locuintelor in Romania - perspective, necesitate, reglementare.

Analiza solvabilitatii unei societati de asigurari din Romania.

Gestiunea portofoliului de active la nivelul societatii de asigurare .

OBSERVATIE: Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei scrisori de motivatie depusa la profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DR. DAN IVANESCU

Politica de dividend si influenta ei asupra pretului actiunilor

Costul capitalurilor in economia romaneasca

Analiza rezultatelor intreprinderii

Fundamentarea deciziei de investitii pe exemplul unei intreprinderi

Datoria publica in Romania si influenta ei asupra economiei

Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului

Diagnosticul rentabilitatii si al riscului in cazul SC ....

Studiu privind creditarea bancara a unei intreprinderi

Analiza performantelor pe baza sistemului de rate la SC .....

Modele de evaluare a actiunilor cotate pe piata romaneasca

LECT.UNIV.DR. ANAMARIA CIOBANU

Diagnosticul financiar al unei intreprinderi

Diagnosticul riscului unei intreprinderi

Diagnosticul rentabilitatii unei intreprinderi

Analiza factorilor determinati ai performantei unei intreprinderi

Analiza factorilor determinanti ai riscului unei intreprinderi

Studiul indicatorilor financiari de masurare a performantei unei intreprinderi

Studiul indicatorilor nefinanciari de masurare a performantei unei intreprinderi

Studiul indicatorilor de masurare a valorii create pentru actionari

Analiza costurilor finantarii unei intreprinderi

Finantarea unei intreprinderi prin leasing

Utilitatea analizei fluxurilor de numerar generate de o intreprindere

Analiza eficientei unui proiect de investitii in mediu incert

Studiu comparativ a indicatorilor de masurare a eficientei unui proiect de investitii

Evaluarea activelor necorporale

Evaluarea unei afaceri prin tehnica optiunilor reale

Analiza comparativa a metodelor de evaluare a unei intreprinderi

Evaluarea unei intreprinderi din perspective veniturilor pe care le genereaza

18. Orice alta tema propusa de catre student in domeniile: Gestiunea financiara a intreprinderii, Politici financiare de intreprindere, Piete financiare, Evaluarea intreprinderii

OBSERVATIE: In prealabil, trebuie depuse la secretariatul Catedrei de Finante sau direct cadrului didactic (email: ana.ciobanu@fin.ase.ro) o scrisoare de motivatie pentru optiunea facuta. Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei discutii cu profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DR. LAURA OBREJA
 1. Influenta politicii fiscale asupra cresterii economice
 2. Sustenabilitatea politicii fiscale in Romania
 3. Deficitul public: factori de influenta
 4. Structura optima a capitalului: factori de influenta si dinamica
 5. Fundamentarea deciziei de investitii in sectorul public
 6. Metode de evaluare a proiectelor de investitii
 7. Evaluarea investitiei in resurse umane
 8. Managementul trezoreriei: analiza si previziune
 9. Diagnosticul rentabilitatii si riscului la firma ...
 10. Analiza echilibrului financiar la firma..
 11. Managementul capitalului de lucru la firma..
 12. Managementul trezoreriei la firma...
 13. Metode utilizate in planificarea financiara
 14. Costul capitalurilor
 15. Evaluarea portofoliilor de investitii
 16. Impactul cresterii economice asupra structurii capitalului
 17. Piata financiara si rolul acesteia in economia de piata
 18. Managementul portofoliului de valori mobiliare

OBSERVATIE: In prealabil, trebuie depuse la secretariatul Catedrei de Finante sau direct cadrului didactic un CV si o scrisoare de motivatie pentru optiunea facuta. Studentii vor fi acceptati spre indrumare numai pe baza unei discutii cu profesorul coordonator.

LECT.UNIV.DRD. IULIAN BRASOVEANU

1. Metode de determinare a veniturilor si cheltuielilor bugetare, sub constrangerile bugetare cerute de preaderarea la Uniunea Europeana.

2. Politici fiscale si bugetare aplicate in Romania in perioada de tranzitie la economia de piata.

3. Realizarea studiilor de fezabilitate pentru evaluarea proiectelor de investitii.

4.Acoradarea de credite bancare pe baza studiilor de fezabilitate.

5.Analiza financiara a intreprinderii.

Evolutia impozitelor indirecte in Romania in perioada 1990-2003. 

Locul si rolul impozitelor directe in sistemul resurselor financiare publice.

LECT.UNIV.DR. LUCIAN TATU

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice in context intern si international

Comparatii privind impozitarea profitului societatilor in Romania si diferite state ale lumii.

Analiza veniturilor bugetelor locale provenind din impozite si taxe locale.

Studierea impactului impozitelor asupra rezultatelor economice si financiare ale unei firme.

Studiul comparativ privind fiscalitatea in Romania si .... (se va alege un alt stat).

Paradisurile fiscale si evaziunea fiscala legala la nivel international

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al unei institutii publice.

Realizarea investitiilor de catre o institutie publica.

Descentralizarea serviciilor publice.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivel local.

Politica fiscala a Romaniei.

Investitiile in valori imobiliare - o alternativa de investire.

Folosirea creditului ipotecar - o modalitate de dezvoltare a pietei imobiliare.

Managementul proprietatilor imobiliare.

Procedura fiscala privind impozitele si taxele locale.

Procedura fiscala in cazul impozitarii veniturilor realizate de persoanele fizice

Studiu privind impozitarea profitului unei societati comerciale

Studiu privind determinarea, plata si controlul impozitului..

Studiu privind impozitele (directe/indirecte) in cazul unei societati comerciale.

Realizarea controlului fiscal al ... (impozit)

Studiu privind determinarea impozitului pe profit si a TVA pentru o societate comerciala.

Alta tema propusa de student pe domeniile de mai sus

LECT.UNIV.DRD. COSMIN SERBANESCU

Piata asigurarilor in Romania

Asigurarea de bunuri pe ex..

Asigurarea riscului financiar.

Asigurarea de raspundere civila auto obligatorie

Asigurarea de raspundere civila

Asigurarea autovehiculelor

Reasigurarile - modalitate de dispersie a riscului

Managementul societatilor de asigurare

Asigurarile de viata - prezent si viitor

Asigurarea creditelor pe exemplul EXIMBANK

Prudentialitatea in asigurari

Studiu privind impozitul pe profit pe ex...

Evolutia accizelor in perspectiva integrarii europene

Impozitarea veniturilor obtinute de persoanele fizice pe plan intern

Implicatiile fiscale ale rezeverlor tehnice in asigurari

Impozitele indirecte ca parghie fiscala in economia de piata

Evolutia politicii fiscale in vederea integrarii europene

Evolutia impozitelor directe

Politica fiscala europeana

Fiscalitatea in context internationala - comparatii internationale privind fiscalitatea

Armonizarea impozitelor indirecte in vederea intergarii in Uniunea Europeana

22. Paradisurile fiscale. Influente asupra mediului de afaceri in Romania.

OBS. Studentii pot alege si alte teme, dar dupa o discutie in prealabil.

PROF.UNIV.DR. MARIANA DIMITRIU

Metode si tehnici de evaluare a riscului proiectelor de investitii

Evaluarea complexa a unui proiect de investitii pentru crearea de noi capacitati de productie

Fundamentarea economica si financiara a unui proiect de retehnologizare a intreprinderii

Eficienta investitiilor de modernizare a intreprinderii

Fundamentarea marimii ratei de actualizare folosite in evaluarea proiectelor

Alegerea tipului de cladiri pe baza criteriului cost global minim

Analiza viabilitatii economice si financiare a firmei, cerinta a stabilirii perspectivelor de dezvoltare

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiect de ivestitii finantat pe baza creditului bancar

Alegerea strategiei investitionale a intreprinderii pe baza structurii mediului economic

Modelarea si simularea proceselor investitionale

Estimarea ratelor de rentabilitate necesare proiectelor de investitii (costuri de capital)

Metode de determinare a riscului investitional. Evaluarea riscurilor variantelor de investitii

Evaluarea economica si financiara a proiectelor de investitii

Evaluarea capitalului in conditii de incertitudine

Investitii si sursele de finantare pe termen lung

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de investitii

Evaluarea economica si financiara de modernizare (retehnologizare) a intreprinderii

Evaluarea riscurilor si veniturilor in starea de echilibru (modelul CAPM) si studiul dreptei activelor cu risc

Modele de hedging valutar

Evaluarea portofoliilor de investitii

Evaluarea investitiilor in titluri derivate

Modele de evaluare a activelor financiare

Modelarea riscului investitional

Evaluarea portofoliilor administrate ale societatilor de asigurari

ASIST. UNIV. DRD. DELIA CATARAMA

Impactul economic al coruptiei

Evaziunea fiscala si maximizarea veniturilor statului

O analiza cost-beneficiu a evaziunii fiscale

TVA - locul livrarii bunurilor

TVA - locul prestarii serviciilor

Impactul TVA asupra cash-flow-urilor intreprinderii

Crearea unei baze impozabile consolidate comune pentru impozitul pe profit in Uniunea Europeana

Impozitarea grupurilor de companii

Impactul impozitului pe profit asupra performantelor firmei

Analiza contributiilor sociale in Romania

Impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Evolutia politicii fiscale a Romaniei in context European

Studiu de fezabilitate privind ..

Analiza investitiilor la s.c. ..

Analiza financiara a s.c. ..

precum si orice alta propunere a studentilor din domeniile "Fiscalitate" si "Gestiune financiara a intreprinderii", dupa o discutie prealabila cu profesorul. Pentru acceptarea la coordonare, studentul trebuie sa aiba aprobarea profesorului.

ASIST. UNIV. DRD. ATTILA GYORGY

Fundamentarea bugetului unei institutii publice

Fundamentarea unui buget local

Procesul bugetar la nivelul bugetului .......

Salarizarea in institutiile publice

Organizarea si functionarea trezoreriei statului

Fluxurile financiare ale trezoreriei statului

Administrarea veniturilor bugetare la nivelul trezoreriei statului

Administrarea cheltuielilor bugetare la nivelul trezoreriei statului

Contabilitatea trezoreriei statului

Studiu privind utilizarea conturilor de disponibil deschise la unitatile de trezorerie

Sistemul electronic de plati

Utilizarea mijloacelor electronice de plata pentru stingerea debitelor fiscalePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2971
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved